Het is zomertijd, maar het werk voor de website Minnertsga Vroeger gaat gewoon door, want er ligt nog veel werk wat gedaan moet worden. Maar wat voor werk is dat dan allemaal?

Detail familie Bouma

Stamboomprogramma
De stamboomgegevens van (vroegere) bewoners stonden op een aparte website, los dus van Minnertsga Vroeger. Er was een grote wens om die stamboomwebsite in te bouwen in deze website Minnertsga Vroeger. Dat is nu uiteindelijk gelukt! Dankzij assistentie van een welwillende websitebouwer die ook het zelfde stamboomprogramma gebruikte zijn we er in geslaagd er een mooi geheel van te maken. Alle opties van het stamboomprogramma staan onder de menuoptie: Bewoners. Op eenvoudige wijze kunnen stamboomgegevens worden geraadpleegd en kunnen er mooie schema’s en familieoverzichten op het beeldscherm worden ‘getoverd’.  De ruim 600 foto’s van grafzerken worden de komende weken gekoppeld aan de betreffende stamboomgegevens. Dat is nog een hele klus maar ook dat gaat lukken.

Beeldcollectie
Nog steeds worden foto’s toegevoegd aan de beeldcollectie van Minnertsga vroeger. Er liggen nog heel veel foto’s die beschreven moeten worden voordat ze aan de beeldbank kunnen worden toegevoegd. Ook dat proces gaat gewoon door. Heeft u nog foto’s die eigenlijk ook een plaats moeten hebben op deze website, stuur ons dan even een bericht. We willen de foto’s graag voor u scannen zodat u de foto’s zelf kunt behouden als u ze niet kwijt wilt. Vooral foto’s van vroegere bewoners willen we graag toevoegen aan het dorpsarchief.

Website uitstraling en gebruiksvriendelijkheid
Omdat de het stamboomprogramma nu ingebouwd is in deze website, is het wenselijk dat er een aantal dingen aangepast worden. Vooral de zoekfuncties in het stamboomprogramma en de zoekfunctie in beeldcollectie kan beter. Dat wordt een klus voor regenachtige dagen.

Inventariseren documenten
Verder loopt het project inventariseren van documenten nog. Alle documenten die in de archiefruimte in de bibliotheek in St. Annaparochie liggen worden beschreven en krijgen een inventarisnummer. Er zijn ruim 800 stukken geïnventariseerd maar er liggen nog wel meer dan 800 stukken die nog beschreven moeten worden.

Samenwerking vrijwilligers Stichting Bildts Aigene
De samenwerking met de vrijwilligers van de groep Historie is geweldig. Hoewel die groep zich beperkt tot het Bildts aigene en wij ons tot het Minnertsgeaster eigene, helpen we elkaar waar we kunnen. En dat willen we graag zo houden.

Goede zomer
Iedereen een goede zomer toegewenst in deze Corona-tijd. Hopelijk dat er veel mooie dagen komen om te genieten van de natuur. En als er regenachtige dagen zijn is het een lust om te sneupen op de website Minnertsga Vroeger.

Mei groetnis,

Aalzen en Gerryt