Minnertsga is een dorp in de gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân. Het ligt ten noordwesten van Leeuwarden en telt circa 1850 inwoners. In Minnertsga is de omgangstaal Fries. Het dorp lag vroeger in de gemeente Barradeel. Met de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1984 werd het dorp bij de gemeente Het Bildt gevoegd en was tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 het enige Friestalige dorp op ’t Bildt. In archiefstukken van 1168 wordt het dorp al genoemd als Minnersghae dat toen al een parochiekerk had.