In deze Audiotheek zijn geluidsbestanden te beluisteren die met Minnertsga hebben te maken.

Veel klokken uit kerken zijn in 1943 gevorderd door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Ook die van Minnertsga moesten worden geofferd voor het oorlogsgeweld. Maar het geluid van de klokken is kort daarvoor vastgelegd op 78-toeren grammofoonplaten.

Lucas Hannema (1891-1973) geboren in Minnertsga, bariton, muziekleraar en entertainer. – lees meer –

Interview met Anne Gaukes Reitsma (1897-1978) voor het Meertens Instituut. Het interview is op 4 november 1976 bij hem thuis opgenomen. Zijn vrouw Klaske Oberman is aan het eind van het interview ook te horen.

Interview met Bouwe de Wit voor het Meertens Instituut. Wie de vrouw is die geïnterviewd wordt in het andere interview, is niet bekend. Zij zegt zelf dat zij bestuurslid is van de Vrijzinnig Hervormden. Datum van opnames is niet bekend.