Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.

Deze website is eigendom van de Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o. en is in beheer bij de Werkgroep Minnertsga Vroeger. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich bezig houden met de geschiedenis van het dorp. Zij publiceren daarover en verzamelen cultuurhistorisch waardevolle documenten en foto’s. Zij beheren tevens  het dorpsarchief dat in het MFA De Doarpsfinne is gevestigd.

Gerryt Bouma

Als âld-Minnertsgeaster doe ik sinds 1980 onderzoek naar de geschiedenis van Minnertsga en zijn vroegere bewoners en publiceer ik daarover. In 2010 heb ik de website Minnertsga Vroeger opgericht om de geschiedenis in woord en beeld bekender te maken. De website en de domeinnaam minnertsgavroeger.nl is in december 2021 in eigendom overgedragen aan de Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.

Aalzen de Haan

Met veel plezier houdt ik mij onder andere bezig met de geschiedenis van ús doarp en het verzamelen van foto’s en documenten over het dorp van vroeger. Zo help ik mee ons -digitale- dorpsarchief nog completer te maken.

Rikky Nagel

Troch de efterlizzende jierren waarden je  opslokt troch de ’tiid’ en drokte om de húshâlding en wurk op poaten te hâlden. No alles op ‘e rit is en ik wat âlder bin, komt er tiid en interesse om myn berteplak en de skiednis  better kinnen te learen, . . . en ik moat sizze, dat is in poer beste kar west!