Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.

Deze website en het dorpsarchief is eigendom van de Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o. en is in beheer bij de Werkgroep Minnertsga Vroeger. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich bezig houden met de geschiedenis van het dorp. Zij publiceren daarover en verzamelen cultuurhistorisch waardevolle documenten en foto’s. Zij beheren tevens  het dorpsarchief dat in het MFA De Doarpsfinne is gevestigd.

WERKGROEP VRIJWILLIGERS

Gerryt Bouma

Als âld-Minnertsgeaster doe ik sinds 1980 onderzoek naar de geschiedenis van Minnertsga en zijn vroegere bewoners en publiceer ik daarover. In 2010 heb ik de website Minnertsga Vroeger opgericht om de geschiedenis in woord en beeld bekender te maken. De website en de domeinnaam minnertsgavroeger.nl is in december 2021 in eigendom overgedragen aan de Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.

Aalzen de Haan

Met veel plezier houdt ik mij onder andere bezig met de geschiedenis van ús doarp en het verzamelen van foto’s en documenten over het dorp van vroeger. Zo help ik mee ons -digitale- dorpsarchief nog completer te maken.

Rikky Nagel

Troch de efterlizzende jierren waarden je  opslokt troch de ’tiid’ en drokte om de húshâlding en wurk op poaten te hâlden. No alles op ‘e rit is en ik wat âlder bin, komt er tiid en interesse om myn berteplak en de skiednis  better kinnen te learen, . . . en ik moat sizze, dat is in poer beste kar west!

Dooitze Zwart

Tot 2014 heb ik Minnertsga vertegenwoordigd binnen het Bildts Documentatiecentrum. Minnertsga behoorde na de gemeentelijk herindeling bij de gemeente Het Bildt. Het documentatiemateriaal werd in de bibliotheek in St. Annaparochie bewaard . Nu het materiaal terug is in Minnertsga en er een eigen dorpsarchief is, wil ik mij inzetten en meewerken om het historisch DNA van Minnertsga te behouden en er over te schrijven.

COLLECTIEBANK

In het dorpsarchief worden duizenden oude foto’s en documenten bewaard. Heel veel van die prachtige foto’s en documenten kunnen we online laten zien mede dankzij het programma Collectiebank. Deze online beeldbank is kosteloos door het bedrijf Mediafiler uit Apeldoorn aan de Werkgroep Minnertsga Vroeger beschikbaar gesteld. Zo kunnen wij moeiteloos en snel de digitale collectie van het dorpsarchief beheren, archiveren en delen met een breed publiek.