Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in het MFA De Doarpsfinne in Minnertsga. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

De documenten zijn opgeslagen in zuurvrije kartonnen archiefdozen met nummering. De eerste drie cijfers geven de categorie aan gevolgd door het twee-cijferige volgnummer van de doos in die categorie. Het omslagnummer is het volgnummer in de betreffende doos.

Legenda:
001 Verenigingen/stichtingen, 002 Organisaties overig, 003 Notarieel, 004 Overheidsorganisaties, 005 kerkgenootschappen, 006 personen, 007 bedrijven, 008 scholen, 009 dorp algemeen, 010 voorwerpen/objecten

Laatst gemuteerd: 4 augustus 2022 (vorige update 1 juli 2022)                Documenten geïnventariseerd: 1537 stukken (vorige stand 1504)

 

DoosOmslagNaamInhoud
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling cheques voor Emmen en Aalten verzonden
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling over afdragen loonbelasting
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medewerking aan Steravond Utrecht 22-02-1949
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling voor optreden Nijmegen
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling afrekening optreden Utrecht, Rotterdam, Scheveningen en Amsterdam
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling voor optredens
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling optredens
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bewijs van toegang Steravond NCRV Krasnapolsky Amsterdam
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Gouda en Bussum
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Over al of niet 31ste optreden, honorarium verhogen
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling optredens: Barendrecht en Boskoop
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Amsterdam, Marrum en Steenwijk
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optreden Kollum
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Financieelverslag toernee
003.0101Voetbal Vereniging MinnertsgaAfschrift akte statuten voetbalvereniging
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening fa. Schotanus - Minnertsga
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betalingsbewijs
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kwitantie garage M. Kerlien vervoerskosten
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Partituur 'De fette klaai fan Minnertsgea' zangstuk Jan Piebenga en Bernard Smilde
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondernemning LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting medewerking Steravond Den Haag
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting steravonf Rotterdam
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Niet ingevulde Postwissel Nederlandse Posterijen
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medwerking Steravond Rotterdam, incl. loonbelasting
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bericht van NCRV over succesvolle optredens met kranteknipsels en orignele envelop
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor NCRV an W. van Putten, bloemist in Slikkerveer
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)NCRV prgramma Steravond Scheveningen
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma concert Fryske Stimmen
003.0101Notaris R. Jollema, SexbierumKoop perceel bouwland
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief aan NCRV gemaakte kosten Steravond Harmonie Leeuwarden
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenkaart niet ingevuld 72e zangersfeest Dokkum
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Diverse betaalstrookjes
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV over bijgesloten brief A. Dietzheutinck, Apeldoornselaan 175, Den Haag
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondeneming LABO
001.0101Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota, bon en kwitantie Vroom & Dreesman
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Levering goederen door fa. Schotanus, Minnertsga / Gebr. Hoeksema Leeuwarden
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma studio optreden NCRV
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Aankoop breikatoen met punten (distributiebonnen) en bon van Vroom & Dreesman
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV aanmaning betalen vergoeding voor M. Voorberg Steravond Arnhem
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Declaratie van secretaris K.J. Hamer voor vervoerskosten, concumpties en diner
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van Radio Koperkwartet (olv. Fred Hausdörfer)
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV aankondiging betaling optreden Hilversum
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma NCRV Steravond Steenwijk
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programmaboekje Steravond NCRV schouwburg Rotterdam
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenlijst
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota van Fa. Schotanus voor 2 lappen stof verven en 17 pantalons gemaakt
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitnodiging culturele avond CBTB jeugd en plattelandsvrouwen
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota's diverse horecabedrijven van consumties en diners etc.
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota 10 partituren De Zilvervloot Muziekuitgeverij Misico, Den Haag
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur 15 hoeden en jassen, W. Kindermans Leeuwarden
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur atributen behorende Friesch damescostuum voor M. Pieters toonkunstenaar
001.0101Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Reiskostenvergoeding voor K.E. Andringa Gzn
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Honorarium Yme G. Visser uit Franeker
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma steravond NCRV in Gerformeerde kerk Minnertsga
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bekendmaking honorarium NCRV afz. Stichting Nederlandsche Radio-unie
002.0101BB Bescherming BevolkingSamenvatting rechtsposititie noodwachters
002.0101BB Bescherming BevolkingToelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
002.0101BB Bescherming BevolkingCirculaire Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
001.0101Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota buskosten van Gebr. Woudstra, timmerlieden - aannemers Lioenssens
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV mededeling betaling bijdrage optreden Zwagerveen
001.0101Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Finacieel overzicht optreden feb. 1950
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor verleende medewerking aan optreden Utrecht
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vraag over betaling medewerking aan 3 optredens
001.0101Zankoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brieven over niet betaalde huur voor Friese mutsen.
003.010Koper Jan Ruurds DoumaKoop huis en erf gelegen op de Tsjillen verkoper Dirk Arjens Groeneveld
003.010Koper Jan van Dijk, arbeid MinnertsgaKoop huis met hok gelegen aan de Tjillen
003.010Koper IJsbrand GroeneveldKoop huis en erf gelegen aan de Tsjillen
003.010Koper diaconie Ned. Hervormde gemeenteKoop huis met erf en hok
003.010Koper Eise WeimaKoop perceeltje bouwland Miedlaan op de Mieden
003.010Koper Sjouke Hendriks MeijerKoop zes percelen land
003.010Koper Pieter Heeringa, landbouwer MinnertsgaKoop perceel land
003.010Koper Rein Sijbes FaberPerceel bouwland aan de Minnertsgaaster vaart
003.010Koper Doede Binnema, landbouwer in MinnertsgaKoop perceel bouwland
003.010Koper Sijbe Reins FaberKoop huis met bouwland en tuingrond
003.010Koper Siebe FaberKoop perceel bouwland aan de weg Tzummarum naar Minnertsga
003.010Koper Siebe Reins FaberKoop perceel bouwland nabij Miedlaan op de Mieden
003.010Koper Johannes SchotanusKoop stuk bouwterrein te Minnertsga
004.0102Ruilverkaveling De BjirmenSamenvatting van het ruilverkavelingsrapport voor de ruilverkaveling De Bjirmen incl. kaarten
004.0101Ruilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaarten
004.0101Dienst Ministerie van Landbouw en VisserijBruine dienstenvelop gericht aan J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Ruilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopen
004.0101Ruilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingen
004.0101Ruilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling Berlikum
004.0101Ruilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatie
004.0101Ruilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering gronden
004.0101Ruilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970
004.0101Ruilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schatting
004.0101Ruilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Ruilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Ruilverkaveling BerlikumJarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Ruilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)
002.0101BB Bescherming BevolkingBeëindiging Georganiseerde Zelfbescherming gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
002.0101BB Bescherming BevolkingVerzoek inleveren kleding BB m.u.v. helm. Gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
002.0101BB Bescherming BevolkingOntslagbrief gericht aan J. Faber, geboren 30 dec. 1920 Minnertsga
001.0102Bureau van de Provinciale Voedselcommissie voor FrieslandVoorlichting ingeval van radioactive neerslag
002.0101BB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbescherming
002.0101BB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbescherming
003.010Koper Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaHuis en erf Bosdijk en bouwland in de Mieden
003.010Koper Pieter Hendriks Norbruis z/v LieuweKoop woning met hokken, erf en tuingrond
003.010Koper Sjouke Hendriks Meijer, MinnertsgaKoop perceel bouwland
003.010Koper Sjouke Hendiks Meijer te MinnertsgaKoop perceel bouwland
003.010Kantoor van de Hypotheken en het KadasterUittreksel eigendommen van Sjouke Hendriks Meijer gardenier te Minnertsga
003.010Verhuurder Wolter Willems VeenstraHuurcontract bouwland op de Mieden
001.0101Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Omslag/voorpagina omroepgids NCRV met foto zes leden Fryske Stimmen
005.0101Hervomde Kerk MinnertsgaUitgave ter gelegenheid ingebruikneming kerk na restauratie
005.0101Nederlands Hervormde KerkLiturgie jeugddienst m.m.v Revalation uit Raard.
007.0101Noorderlicht Film MinnertsgaPoster aankondiging film Doarp van cineast Henk Penninga
003.010Openbare verkopingBeschrijving bouw- en weilanden met kaartuittreksel
003.010Publieke verkopingBeschrijving vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie
003.010Publieke verkopingBeschrijving bouw- en weiland Minnertsga en woningen Klooter Anjum
003.010Publieke verkopingVastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie (incl. kaarten)
003.010Publieke verkopingHuizen en bouwlanden te Minnertsga (incl. kaart)
003.010Publieke verkopingBouw- en weilanden te Minnertsga (incl. overzichtskaart)
003.010Publieke verkopingBouwterreinen en vruchtbare bouw- en weilanden onder Minnertsga
003.010Publieke verkopingSate en landen "Groot Lammema" onder Minnertsga en St. Jacobiparochie
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Pieter Frans Haarsma (1891-1961) was gegtrouwd met Antje Heins Joostema (1888-1959)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Dirk Joukema (1932-1946). Zijn grootouders woonden in Minnertsga.
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Trouwkaart Hein Haarsma (Minnertsga) en Sijke de Boer (Berlikum), 1 april 1954.
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Trijntje dijkstra (1851-1933). Zij was getrouwd met Hendrikus Joukema
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Hendricus (1853-1926). Hij was getrouwd met Trijntje Dijkstra.
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging filmvoorstelling Maggi-film "Vruchtbare bodem en nijvere handen"
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Diploma en contributieboekje Ned. Bond van Arbeiders in het Land- en Tuinbouw en Zuivelbedrijf
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Hein S. Groeneveld en Antje P. Boomstra (1913)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Redmer de Roos en Jeltje Meersma
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Ruim 30 felicitatie en gelukwens kaartjes van verschillende afzenders
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Lied: Folk fan Minnertsgea. Van de Kommissje Tocht van Ouden van Dagen Minnertsga
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Spreuk Frijheidsfeest 27-28 juny 1945 Minnertsgea
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Programma Selskip Teman de Vries met "Rike Wike"
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Juryrapport straatversiering dorpsfeest Minnertsga 1992
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Lijst versierde wagens dorpsfeest 1992
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Pagina's uit dorpskrant Nijs út eigen doarp (1985)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging 50-jarig bestaan gymnastiekvereniging SMS (Sport Maakt Sterk)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Krantenknipsel: Ode oan de Minnertsgeaster toer (2 exemplaren)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Vinyl sticker: Ondek je stekje / Minnertsga daar zit je goed
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Informatie revu Op en om 'e toer fan Minnertsgea (2 exemplaren)
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Kaart aankondiging expostiet vna aquarellen G. Tuinhof-Reitsma, Tilledyk, Minnertsga
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Krant Uytland 2002: met 2 artikelen over historie Minnertsga
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Teksten (bijschiften) voor foto's, waarschijnlijk bedoeld voor fotoboekje over Minnertsga
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Gericht aan E. Spijksma-Schotanus, Bergum
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Tekst lezing over nalatenschap van Baron C.E.E. Collot 'de Escury
006.0101Gosse Vogel (1924-1998)Pamflet om tegen het windmolenpark (westkant dorp) te stemmen
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 17 en 26 maart i.v.m. 75-jarig bestaan
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeUitnodiging 125-jarig jubileum (2 maart 2019)
006.0102Collot 'd Ercury / Klein Hermana-stateTranscriptie testament (1832) baron C.E.E. Collot 'de Ercury
006.0102Collot 'd Ercury / Klein Hermana-stateKrantenknipsel"Allen schilderij herinnert nog aan Klein Herma
008.0101LiturgieVoor de dienst ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van de Christelijke Nationale School / De Wizebeam
006.0101Productschap voor Groenten en FruitVergunning 1960 voor telen 70 are spruitkool
006.0101VerzekeringOpgave verzekering levenda have, landbouwproducten, hooi enz.
006.0101Productschap voor Groenten en FruitBericht van erkenning als fruitteler
006.0101LandbouwschapVergunning voor telen van groenten
006.0101Productschap voor Groenten en FruitVergunning voor teelt 16 are rode-, witte- en savooie kool
006.0101Sociale VerzekeringsbankBesluit uitoefening van verzekeringsplichtig bedrijf
006.0101Keuringsdienst Friesland van de N.A.K.Bouwplanboekje
006.0101Stichting Keuringsdienst N.A.K.Diverse rapportages toestand gewas (aardappelen)
006.0101Plantenziektenkundige DienstStukken omtrent bestrijding aardappelmoeheid
006.0101Plantenziektenkundige DienstInformatie over grondontsmetting t.b.v. de aarappelteelt
006.0101Veiling Vereniging Minnertaga en OmstrekenNota's en controlestroken voor aan- en verkoop aardappelen (incl. envelop)
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 75-jarig bestaan
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 17 maart 2001
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 19 mei 2007
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje drum- show- en majoretteconcours zaterdag 24 september
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammablad uitvoering 2e kerstdag 1946 in Gereformeerde kerk
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeBoekwerkje 100-jairg jubileum 1894-1994
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeKrantenartikel Bildtse Post: Nieuw uniform Oranje maakt indruk
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel Bildtse Post: Ut 'e klean, yn 'e klean. Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse Slag
007.0101Miedema & Zijlstra GWW serviceFactuur voor geleverd straatwer
007.0101Rijwielhandel Van der SchaafFiets Gedo Tour
007.0101Joostema & WijngaardenRitten van en naar de Frieslandhal
007.0101K.I.Z. MinnertsgaEnvelop met postzegel van 45 cent
007.0101Technisch Buro ZonderlandReparatie wasautomaat (D. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Technisch Buro ZonderlandReparatie geiser (D. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Technisch Buro ZonderlandKoelkast ? (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101F. Post smederij en installatiewerkHerstel gevelkachel (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Bosma & zn complete woninginrichtingLevering Keuken vinyl (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering specie en steen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Schildersbedrijf TerpstraLevering verf- en behangspullen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101L.S. Brouwers, fabriek van moderne stalinrichtingEnvelop met postzegel 6 cent, poststempel 27-01-1931
007.0101Van Dijk's BazarLevering 3 doos lepel en vork (Kaatsclub FRAM)
007.0101Bouwbedrijf G. BloembergenLevering bouwmaterialen (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101Bouwbedrijf G. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Timmer- en aannemersbedrijf Gj. R. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Fa. R. Bloembergen en zn Timmer- en AannemersbedrijfNota (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Bouwbedrijf G. BloembergenMateriaalstaat (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101R. Bloembergen & zn timmerbedrijfKwitantie niet ingevuld of gebruikt (2 exemplaren)
007.0101Bouwbedrijf Bloembergenb.v.Standaard brief betalingsherinnering met envelop (2 exemplaren)
007.0101R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfOntvangen [bedrag] aflossing hoofdsom huis en werkplaats Hermanawei 13
007.0101Bosma en zn Complete woninginrichtingGeleverd meubels (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101Bosma en zn Complete woninginrichtingReparatie stoelen (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfBladzijde van notablok ongebruikt
007.0101Van Dijk's BazarBlanco notablad
007.0101Van Dijk's BazarGeleverdere goederen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdruk
007.0101R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdruk
007.0101L. Glazema machine- en bankwerkerijas tappen en sproeipomp aangepast (K. Faber, St. Jacobiparochie)
007.0101L. Glazema machine- bankwerkerijScharnierpen gemaakt en bijbehorende nylon lagerbus (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Groenveld Bouw- en Doe-Het-Zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101Jilles S. Groeneveld Doe-het-zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101Haarsma' s sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingLevering laarzen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Haarsma's sigarenmagazijnLeverin werklaarzen
007.0101Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering zaden etc. (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101P.K. Hamer selectiebedrijf en handel in granen, zaden, fourage en kunstmeststoffenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Minnertsga)
007.0101Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering mengmest (Tj. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Haarsma's sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingGeleverd 100 geboortekaartjes (Van de rVeen, Minnertsga)
007.0101P.K. Hamer, granen - zaden - bestijdingsmiddelenNotablaadje: geleverde goederen (Van der Veen, Minnertsga)
007.0101P.J. Hiemstra, aannemers- en timmerbedrijf annex wagenbouwGeverde goederen (T.G. Vogel, Minnertsga)
007.0101J. Hima, artsVoor geneeskundige behandeling en geleverde medicijnen
007.0101A.S. Vrieswij & znAanbiedingsfolder "Brandstoffen tegen voorjaarsprijzen"
007.0101Fa. P.K. HamerBetalingsherinnering (voorbedrukt). Voldaan door Leeuwen, St. Jacobiparochie.
007.0101P. Dirksma, aardappelen, afrasteringenGeleverd 140 korf Irenes (aardappelen) aan Vrieswijk.
007.0101A.J. Joostema, loonbedrijfAuto geladen bij Schuiling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101A.J. Joostema, loonbedrijfAuot geladen met bieten (S. Vrieswijk, Minnertsga).
007.0101Transportbedrijf Joostema & WijngaardenTransporten Minnertsga - Leeuwarden vv (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Vrachtautodienst - combinatieVervoer geoderen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Transportbedrijf Joostema & WijngaardenHuur loods, geleverde goederen en vervoerskosten (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfGeleverde matarialen en compressos aangesloten (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfAlleen totaalbedrag vermeld (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte, Minnertsga)
007.0101Automobielbedrijf KerlienKwitantie t.n.v. Vrieswijk, Minnertsga
007.0101M. Kerlien Garage - Electro- en radio-technisch bureauKwitantie met notastrook (G. van Dijk, Minnertsga)
007.0101Automobielbedrijf KerlienReparatiekosten (P. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)
007.0101Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)
007.0101Garage Kerlien , automobielen - tractoren - motorenGeleverde materialen (Firma Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) factuurnur. 476
007.0101Garage Kerlien, automobielen - tractoren - motorenGeleverde matarialen (Fa. Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) Factuurnr. 477.
007.0102Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal (J.A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal ( P. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobilebedrijf & znGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf)
007.0102Garage KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf KerlienBenzinebon (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobilebedrijf KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf KerlienGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102M. Kerlien Electro - Radion - Technisch bedrijfEvenveloppe, twee stuks ongebruikt
007.0102Automobielbedrijf KerlienBezinebon (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Kerlien Electro- en Radio technisch bureauKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Fa. Kerlien-Hengst, Electro- en Radio-Technisch BedrijfBlanco voorbedrukt briefpapier
007.0102Firma Kerlien-Hengst, Electro- Radio- Technisch BedrijfGeleverd diepvriezer (Joh. De Vries, Minnertsga)
007.0102J. Kramer & zn VoermanGeleverde werkzaamheden (P. Vogel, Minnertsga)
007.0102H.K. Meersma groothandel in aardappelen, groenten en fruitGeleverd aardappelen Iterens (P. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102A. Tj. Miedema, voermanKwitantie van betaling voor het slepen van een auto (A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Gez. Bekius, winkel in textiel en kleinvak-artikelenPapieren zakje met eigen opdruk
007.0102S. Bierma, bloemenmagazijnKaartje met handschrift "Toneel vereniging Oefening en vermaak, Wier"
007.0102VIVO-winkele Joh. BoersmaVIVO zegelboekje met aantal losse zegels
007.0102Klaes Ypma Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Klaes Ypma, Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Coöperatieve BoerenleenbankBankafschriften overboeking tegoeden Tuin- en landbouwvereniging Minnertsga e.o.
007.0102S. Bierma, bloemistKaartje hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter (Sietse en Geert)
007.0102Firma Hiddema & De With, Radio Technisch Bureau en erkend installateur en rijwielhandelFietsreparatie (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102L. Glazema, schilderGeleverde verfproducten ( IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102J.S. Helder, timmermanGeleverde materialen (Jac. Zwart, Minnertsga)
007.0102K.R. wiersma, machinale smederijGeleverd materialen (Jacobus Zwart, Minnertsga)
007.0102J. en L. Glazema, schildersGeleverde materialen (Jac. Sj. Zwart, Minnertsga)
007.0102D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van electr. Licht- en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102Gebr. J. & T. Dijkstra, hoef-, grof- en kachelsmederijGeleverd een Faber haardkachel (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102Fa. Chr. Schotanus & zonen, heeren-confectie en modemagazijn, kleeding naar maatGeleverd een kostuum (IJ. W. van Dijk, Wommels)
007.0102D.J. Wetterauw, timmerbedrijfBlanco factuurblad
007.0102A. Vrieswijk, handel in veevoeder en brandstoffenGeleverde goederen (IJ. Van dijk, Minnertsga)
007.0102S.A. Bergsma, bonds-motor- en rijwielherstellerGeleverde materialen (Jan Smit bij G. Vogel, Minnertsga)
007.0102O. Terpstra, ferver en behingerGeleverd 2 ruiten (P. Vogel, Minnertsga)
007.0102L. Glazema, schilderGeleverde verf (Jan Smits, Minnertsga)
007.0102T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieGeneeskundige behandeling in 1924 (Gosse Vogel, Minnertsga)
007.0102Kerkvoogden Nederlands Hervormde KerkBrief bekendmaking overschrijving grafruimte rij 8-5-6 en rij 9-5 (Gosse Vogel, Minnertsga)
007.0102Fa. P.K. Hamer, selectiebedrijf en handeln in granen, zaden, fourages, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Hegebuorren)
007.0102Bloembinderij Fan Hichtum | Gryt Hemstra-PostmaUitnodigingskaart "Loop een binnen!"
007.0102Slagerij BonnemaPapierenzak met opdruk voor verpakking vleeswaren
007.0102Abe Vogel, Groenten- en fruithandelBekendmaking stoppen met venten wegens omstandigheden
007.0102Noorderlicht FilmNieuwjaarswens 1993
007.0102Ondernemersvereniging MinnertsgaPlattegrond van Minnertsga waarop aangegeven de locaties van de verschillende bedrijven
007.0102Van Dijk's Bazar, luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en papierwarenBlanco notablad
007.0102Gemeentewerken BarradeelWerkzaamheden voor aanleggen tegelpad (IJ. W. van Dijk, Minnertsga)
007.0102Gemeente BarradeelBrief verbod verkoop vuurwerk, ontheffing is mogelijk (wed. IJ. W. van Dijk)
007.0102Van Dijk's BazarOngebruikte envelop met opdruk
007.0102M. Kerlien, garage, electro- en radio technisch bedrijfKwitantie van betaling (G. van Dijk, Minnertsga)
007.0102Gemeente BarradeelBewijs van inschrijving Noodslachting voor de slachtplaats Minnertsga
007.0102Ministerie van Financiën, kantoor accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning voor verkoop van tabakartikelen (wed. IJ. W. van Dijk, Minnertsga)
007.0102Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921
007.0102Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921
007.0102Onderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen brandschade opgericht te Achlum 1811Polis: verzekerd gereedschappen, inboedel, lijfdracht en drie geiten (Hendrik Jans de Roos)
007.0102Gemeente Barradeel (rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasing II en gemeentelijke inkomstenbelastingAanslagbiljet belastingjaar 1923/1924 (J. Zwart, Minnertsga)
007.0102Gemeente Barradeel, gemeentelijke reinigingsdienstWegens verrichte werkzaamheden door personeel reinigingsdienst (J.S. Zwart, Minnertsga)
007.0102Brandstoffen Commissie Franeker (Rijks-Kolendistributie te 's Gravenhage)Lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
007.0102Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoersbewijs lading turf van Appelscha naar Minnertsga/Franeker
007.0102Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie Franeker
007.0102Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoerbewijs lading baggerturf (G. de Koe, Coevorden)
007.0103Rijkskolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning voor huisbrandturf (schipper J.S. Zwart, Minnertsga)
007.0103Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading harde turf (schipper J. Zwart, Minnertsga)
007.0103Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading baggerturf (schipper J. van der Woude)
007.0103Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie betaling voor eigen lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
007.0103Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling 29m2 extra baggerturf (J. Zwart, Minnertsga)
007.0103Ontvangen partij niet genoemdKwitantie van betaling geleverde bagger en turf den 12 aug. (S. Zwart, Minnertsga)
007.0103De Groninger BankBewijs van betaling door Jac. Zwart (Minnertsga)
007.0103De Groninger BankBewijs van betaling door J. Zwart (Minnertsga)
007.0103Gebr. D. en J. WetterauwBewijs van betaling voor maken houten vloer (J. Zwart, Minnertsga)
007.0103Brandstoffen Commissie FranekerBewijs van betaling levering lading turf (J. Zwart, Twee Gebroeders)
007.0103De Groninger BankBewijs van betaling lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
007.0103Gasfabriek BarradeelGasrekening maand juni 1928 (J. Zwart, Minnertsga)
007.0103J. Nagel & zn LoonbedrijfLevering dienst (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103J. Nagel & zn LoonbedrijfGeleverde diensten (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel LoonbedrijfBieten geladen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel Loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1974 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1973 (Fa. S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen najaar 1972 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (fa. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (Fa. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijfLaden bieten herfst 1968 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1969 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1970 (S. A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterLeverd gereedschap (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterGeleverde werkzaamheden en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103Fa. R.R. Post & zn, woninginrichting, manufacturen, herenconfectie, drogisterij en levensmiddelenbedrijfGeleverde woninginrichting spullen (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103Zelfbedieningswinkel 4=6 R.R. PostReclamefolder
007.0103Fa. R.R. Post, levensmiddelen, drogisterij en, manufacturen en woninginrichtingWinkelboekje voor notering boodschappen die later werden bezorgd
007.0103J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G> vogel, Minnertsga)
007.0103J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G. vogel, Minnertsga)
007.0103J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffen, zand en grintEnvelop t.n.v. P.G. Vogel
007.0103Fa. Chr. Schotanus, kleermakersReclamefolder leverancier van uniformkleding voor begrafenisverenigingen
007.0103Fa. Chr. SchotanusReclamefolder levering alle benodigdheden voor het uitvoeren van begrafenissen etc.
007.0103Fa. Chr. Schotanus, herenkleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costuum (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Fa. Chr. Schotanus & znVisitekaartje
007.0103Fa. Chr. Schotanus, heren- en dameskleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costummen verwante artikelen (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103Garage Swierstra, automobielhandel, ontdeuk- en spuitinrichtingGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Garage SwierstraBezinebonnen (4 stuks) (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Technisch Bureau MinnertsgaGeleverd installatiewerk en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103Fa. O Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverd materiaal (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte Minnertsga)
007.0103Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetters en Doe het zelf art.Geleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103Fa. O. Terpstra, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materiaslen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Fa. O. Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Fa. O. Terpstra en sn, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materialen (J. Van der Veen, Minnertsga)
007.0103D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van elctr. Licht en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0103Ferversbedriuw O. Terpstra, hannel yn klompen, klompsokken en rubberlearzenGeleverde materialen (P. Vogel)
007.0103Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeleverd Eigenheimers voor J.L. Visser (P. Vrieswijk, Minnertasga)
007.0103Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeldzakjes (3 stuks) op naam van P.G. Vogel
007.0103Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBetaalstroken (3 stuks) op naam van P.G. Vogel (horen bij geldzakjes)
007.0103Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBericht van nabetaling met stempel van de veiling (P.G. Vogel, Minnertsga)
007.0103Fa. VrieswijkDoorslag (kopie) van factuur vervoer tegels van Tegelen naar Balkbrug (Fa. Duiter, Balkbrug)
007.0103N.V. Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek te VierverlatenVrachtrekening (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor Autovracht Zwolle, Tesselschadestraat 33, Zwolle
007.0103Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor A. de Ruiter, Wytgaard
007.0103A. en E. van der Wal, rund- kalfs- en varkensslagerijLabel (ongebruikt)
007.0103A. Vogel, aardappelen, groenten en fruitBlanco notablaadje
007.0103L. SchiphofRandpalm om graf geplaatst (P. Vogel)
007.0103D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
007.0103K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen (Piet Vogel, Minnertsga)
007.0103K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen en werkzaamheden (Siebe Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103R.K. Wiersma, smederijgeleverde materialen en werkzaamheden (Van der Veen hoofdonderwijzer, Minnertsga)
007.0103R.K. Wiersma, smederijBedrag betaald (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103B. de With, radio- en electro technisch bedrijfDraagbare radio (G. van Dijk, Minnertsga)
007.0103S.J. Zwart, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstof antrachiet (Piet Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103J. Reitsma, hulpmotor- en rijwielhandel, huishoudelijke- en luxe artikelenPrijzen op naam van Personeelsvereniging FRAM
007.0103Notaris S. Posthumus, FranekerAankoop in publieke verkoop drie percelen land onder Minnertsga (D.A. van de rWal, Minnertsga)
007.0103dr. Nat. Fil. N.M. Postma (huisarts)Consult (Van der Veen, Minnertsga)
007.0103Plaatselijke middenstandBoekje: Welkom in uw nieuwe woonplaats Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turfschipper J. Stobbe, Woudend
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief schipper J. Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerlaarturf schipper J.S. Zwart bestemd voor gemeente Barradeel
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turf schipper J. Swart, Minnertsga
007.0204Gemeente Barradeel, gemeente ontvanger S.J. Zoodsma, MinnertsgaAanslagbiljet wegenbelasting op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief harde turf, schipper J. Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief, schipper J. Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J.S.Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief haardbrandturf, schipper J. Zwar, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J. Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerturf, schipper J. Zwart, Minnertsga
007.0204De Brandstoffen Commissie FranekerBekendmaking over verhandelen van en turf en prijsbeleid
007.0204H.F. Haarsma, MinnertsgaReparatie klompen, schaatsen schoenen op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
007.0204Rijks Kolendistributie, Uitvoering DistributiewetEnvelop beschreven. Afz. Hs. Joling, Nieuw-Weerdinge
007.0204Firma S. Stellingwerff Beintema, apotheker LeeuwardenGeleverde producten aan J. Zwart, Minnertsga
007.0204Huisarts en röntgenoloog W. H. Kuipers, LeeuwardenVoor geneeskundige diensten aan Zwart, schipper te Minnertsga
007.0204Arts T. Wassenaa, St. JacobiparochieVoor geneeskundige behandeling en geneesmiddelen voor Jacobus Zwart, Minnertsga
007.0204Arts T. Wassenaar, St. JacobiparochieEnvelop gericht aan Jacobus Swart, Minnertsga
007.0204B.J. Voss & zonen, specialiteit mantels en japonstoffen, costumes naar maatGeleverde stof aan Jac. Zwart, Minnertsga
007.0204Kerkvoorgden Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHuur zitplaatsen (stoel 26) op naam van Jac. Zwart
007.0204Assurantie maatschappij AchlumOmslag verzekering huizing of gebouwen, Jacobus Zwart, Minnertsga
001.0101Vereniging Algemeen Schippersbelang gevestigd in MenaldumHuishoudelijk reglement
001.0101Begrafenisvereniging MinnertsgaReglement vastgesteld in de algemenen ledenvergadering 21 mei 1924
006.0103Jac. Sj. ZwartKwaitantie Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland
006.0103Chr. Muziekkorps Oranje, MinnertsgaKwitantie jaarlijkse contributie fl. 1,00
006.0103Gemeentelijke Reinigingsdienst BarradeelKwaitantie wegens verrichte werkzaamheden 1ste halfjaar 1924
006.0103Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHoofdelijke omslag aan de Raad van Beheer over 1923
006.0103Jac. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging Minnertsga
006.0103Jac. S. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging Minnertsga
006.0103Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten dienstjaar 1924 op naam van Jacobus Sj. Zwart, Minnertsga
006.0103Gemeente BarradeelAanslag personele belasting 1924 op naam Jac. Swart, Minnertsga
006.0103Vereniging DorpsbelangLidmaaschap fl. 0,50 op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
006.0103Het Groene Kruis afd. MinnertsgaLidmaatschap op naam van Jac. Zwart
006.0103Oranje VerenigingKwitantie lidmaaschap op naam van mej. N. Zwart
006.0103Oranje VerenigingKwitantie lkidmaaschap op naam van mej. Sj. Zwart
006.0103Utrechtse Algemeene Brandwaarborg MaatschappijKwitantie betaalde premie
006.0103Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924 op naam van J. Zwart
006.0103Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. Zwart
006.0103Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924, op naam van J.S. Swart
006.0103Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1923 op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. Zwart
006.0103Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103Groninger BankKwitantie voor lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Groninger Bank ?Kwitantie voor lading turf op naam van J. Swart, Minnertsga
006.0103Firma S. Bolman & co - Leeuwarden, goudsmid en horlogemakerRegular, Swart, Minnertsga
006.0103Schippersbeurs OssenzijlVergunning voor varen met lading turf op naam van J.S. Zwart, Minnertsga
006.0103T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekening geneeskundige diensten jan. 1920, Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekeningen geneeskundige behandeling (3 exmpl.) op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commissie FranekerVerzoekschrift lading turf afgeven aan schipper J.S. Zwart, Minnertsga
006.0103A. de VriesHandgeschreven brief voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart
006.0103Utrechtse Algemeene Brandwaarborg Maatschappij(2 st.) kwitanties van betaling op naam van J. S. Zwart, Minnertsga
006.0103Diaconessenhuis, LeeuwardenNota wegens verpleging patiënt 3e klasse A, J.S. Zwart, Minnertsga
006.0103Schildersbedrijf (naam onbekend)Behang, papier, werkloon, op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
006.0103Kuipers, artsKwitantie van betaling op naam van Zwart. Minnertsga
006.0103Gebr. D. en J. WetterauwGelverde materialen op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103VeenderijKwitantie ven betaling lading turf op naam van schipper J.S. Zwart, Minnertsga
006.0103Veenderij in Nieuw WeerdingeHandgeschreven bericht voor lading baggerturf vervoeren naar district Franeker, schipper J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commissie FranekerVoor te weinig betaalde turf en distributiekosten, J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commissie Franeker(5 st.) kwitanties voor ladingne turf, J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie lading turf, G. de Koe, schip Goede Verwachting
006.0103K. van der Schoot, FranekerGeleverde dikke turf aan J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commssie FranekerVerzoek aan Rijkscontroleur te appelscha lading turf mee te geven
006.0103Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart, Minnertsga
006.0103Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing vervoer lading turf door schipper J.L. Swart, Minnertsga
006.0103Gerbr. J. & M Cats, handel in cokes, anthraciet, buirnkolen enz. FranekerGeleverde dikke turf en lange blauwe aan J. Zwart, Minnertsga
006.0103S. de Graaf (veenderij ?) Nieuw WeerdingeKwitantie van betaling lading turf door J. Zwart, Minnertsga
006.0103Veenderij nieuw WeerdingeKwitantie van betaling vracht turf door J. Zwart, Minnertsga
006.0103Districtkantoor der Rijks-Kolendistributie Afd. Turf 1, ValthermondKwitantie van betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Gasfabriek BarradeelMaandrekeningen (32 st.) 1923 - 1925 op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103E. Ottens, Emmercompas (veenderij)Kwitantie van betaling lading turf op naam van J. Swart
006.0103Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling vracht baggerturf door J. Zwart, Minnertsga
006.0103Veenderij Nieuw WeeningeKwitanties (3 st.) van betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103H. Muller ? (timmerman)Geleverd 4 cementpalen, krammen en kruisbanden
006.0103Groninger Bank, ValthermondKwitantie betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brandstoffen Commissie FranekerEnvelop met opdruk
006.0103Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1922 op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103Jacoba Marie Wortelboer, Oude-PekelaReclame over kruiden met heilzame uitwerking
006.0103K. Draaisma, staaijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud schip op de helling van schipper Zwart (Minnertsga)
006.0103K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud op helling schip van schipper J. Zwart, Minnertsga
006.0103K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud praam op helling van Jac. Zwart, Minnertsga
006.0103Christelijke School MinnertsgaLidmaatschap van de hulpvereniging der Chtistelijke School, op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
007.0103Waterschap De Minnertsgaaster ZuidermiedpolderAanslagbiljet voor erven de heer D. Joukema, Minnertsga p/a P. Vogel, Minnertsga
004.0102Gemeente BarradeelGemeentegids met adressen scholen, kerken, cultureleinstellingen en gemeentelijke info.
001.0103Christelijke muziekvereniging OranjeMinnertsgaaster Muziekexplosie, speciale informatiekrant
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga maakt z'n eigen watermuziek
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeSpetters en veel muziek op denderend Minnertsgaaster waterfestijn
001.0204Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga voiert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
001.0204Zanggroep Telling VoicesTelling Voices uit Minnertsga 25 jaar
001.0204Zanggroep Telling Voices25 jaar gospelgroep Telling Voices
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1999
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1997
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong is reeds een halve eeuw corpsdirigent, zeventigjarige leidt nog altijd vijf muziekcorpsen
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong dirigeert "Aurora" van St. Jacob 25 jaar
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekaal Minnertsga terug naar basis op zesde 'Explosie'
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeDe Minnertsgaasters knallen (Muziekexplosie)
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeOud-dirigent Bouke de Jong (95) overleden
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeEdidie speiciale krant over 5e muziekexplosie
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Oranje Nederlands kampioen (A-majorettes) o.l.v. Lydia Groeneveld
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekvereniging Oranje zit de Minnertsgaasters in de genen
001.0103Christelijke Muziekvereniging Oranje'Oranje' Minnertsga viert eeuwfeest.
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeGroot artikel over 100 jarig jubileum met foto's
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeVeertienjarige vorstin redde fanfarekorps
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga Europees kampioen (Rastede, dl)
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over de secretaris, oranisator en instrumentenreparateur Rients van Wier (57)
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekbond eert kostummnaaiseter van fanfare Oranje
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra 25 jaar dirigent: "else noat moat in útdaging bliuwe'
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Minnertsga Nederlands kampioen (2000)
001.0103Christelijke Muziekvereniging Oranje19 onderscheidingen Oranje Minnertsga
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeJappie Zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps Minnertsga
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeInstrukteur Jappie zoodsma en zeventien jubilarissen gehuldigd tijdens jubileumconcert in bomvolle kerk
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Zoodsma verlaat drumband van Oranje Minnertsga
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeKorpsen Oranje Minnertsga gehuldigd.
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeSuccesvol Oranje uit Minnertsga ontbreekt op wereldconcours
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga helemaal in de ban van wereldmuziekconcours
001.0103Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur J. Zoodsma Minnertsga: "Se moatte by my troch it fjoer . .
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga 115 jaar
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjePlay-inn voor drumbands met huldiging toe
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe instrumenten voor corps Oranje, Minnertsga houdt de muziek hoog
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeHechte bân doarp en muzykfoariening, Minnertsgea brocht foar syn Oranje mear as in ton op!
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga huldigt trouwe leden
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeTambour-trompetterkrops Minnertsga eind dit jaar drumfanfare
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Zoodsma, tamboermaître
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeTamboerkorps eind 1996 drumfanfare
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeSiemy Groeneveld (44) zal haar majorettes missen
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Jan Zoodsma beleeft drukke dagen in de muziekwereld: Van de ene drumband naar de nadere
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe naam repetitielokaal Oranje onthuld
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare klem door klacht over lawaai
001-0104Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare Oranje Minnertsga wint beker op Schier
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeNatte taptoe jubilerend Oranje
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeDrumfanfare Oranje met jubileum taptoe
001.0104Christelijke Muziekvereniging Oranje'Kerkrade, dat is it heechste'
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Hibma (79) nestor van honderdjarig christelijke muziekvereniging Oranje.
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over muziekkorps
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje boven voor Cresendo, Minnertsgaaster band swicht volgend jaar wellicht over naar drumfanfare
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeWaardig jubileum Oranje Minnertsga
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga toont z'n talenten | artikel over voorbereidingen muziekexplosie
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra (Bolsward) na kwart eeuw fanfare Oranje in Minnertsga
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeBlazende bode laat zich niet meer omblazen | artikel ove rJappie Stapert (80).
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje huldigt erelid Rienik Post
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga wint fanfare festival
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeZwitsers op bezoek in Minnertsga | Harmonie Musikgesellschaft Stüsslingen
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeJong en oud vinden elkaar op Nieuwjaarsconcert Oranje
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje te Minnertsga eerste op eigen concours
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje en Minnertsga gaan stevig gearmd | morgen ook drumband van de partij
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeDrie leden van jubilerend krops in Minnertsga kregen gouden speld
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeReünie Oranje Minnertsga | programma
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeAfscheid dirigent jeugdkorps Gerrit van Dalfsen
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeHonderjarig Oranje in nieuw jasje
001.0104Christelijke Muziekvereniging OranjeOranjegevoel Minnertsga
001.0102Vereniging Nut en Genoegen en Vereniging voor VolksvermaakProgramma feestelijke vergadering en toneeluitvoering "Het paard van Troje"
001.0102Vereniging Nut en GenoegenProgramma feestelijke bijeenkomst met opvoering door 'De krite Waling Dykstra, It Bildt"
001.0102Vereniging Nut en Genoegen / bibliotheekSupplement -catalogus (lijstje met boektitels en schrijvers)
001.0102Vereniging Oranje NationaalProgramma concert van de Kon. Marinierskapel op sporterrein
001.0102Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 24 juni 1927
001.0102Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 31 januari 1911
001.0102Begrafenisvereniging MinnertsgaBijvoegsel van Nederlandse Staatscourant 12 juli 1960 nr. 132
005.0102Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1935
005.0102Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1962
005.0102Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1975
008.0101Vereniging ter bevordering an Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te MinnertsgaGewijzigde statuten vastgesteld 2 december 1952
001.0102Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement
001.0102Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement 1974
001.0102Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 februari 1918
001.0102Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaReglement vastgesteld 31 maart 1904
001.0102Gymnastiekvereniging Sport Maakt SterkStatuten en huishoudelijk reglement 8 april 1946
005.0101Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement beheer kerkgoederen en fondsen gewijzigd in augustus 1969
001.0102Vereniging Oranje NationaalStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 april 1948
008.0101Vereniging voor Protestants Christelijk SchoolonderwijsStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 28 mei 1979
001.0102Uitvaartvereniging MinnertsgaGewijzigde (concept) statuten
004.0101Waterschap De Twee WegenPolitieverordening vastgesteld en goedgekeurd 11 mei 1916
001.0102Vereniging voor Ziekenhuisverpleging MinnertsgaReglement vastgesteld 26 oktober 1927
001.0102Uitvaartvereniging MinnertsgaHuishoudelijk reglement
001.0102Oudheidkundige Vereniging BarradeelStatuten
001.0102Stichting Sociaal Kultureel Centrum De BoppeslachStatuten
003.010Uitvaartvereniging MinnertsgaOprichtingsakte
003.010Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling MinnertsgaKoop verenigingsgebouw met schuurtje en erf Hege Buorren 5, Minnertsga.
003.010Koper D.R. Norbruis, Minnertsga, verkoper Klaas Uiltjes Osinga, Midland, New Jersey, Noord AmerikaHuis gesticht door verkoper liggende aan de grintweg te Minnertsga
003.010Jacob Muller, koffiehuishouder te MinnertsgaObligatie 2000 gulden, schuldeiser N.V. Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland
003.010Kopers Alef vand er Wal en gemeente BarradeelPerceel grond en woning met ondergrond Hege Buorren 6a, Minnertsga
003.010Jacob Muller, koffiehuishouder te Minnertsga (schuldenaar)Obligatie 1000 gulden.
003.010Heere de Vries, gardenier te Minnertsga (koper)Verkoop perceel erf uitmakende van perceel kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2223
003.010Koper Dirk Alefs van der Wal, slager in MinnertsgaHuis met schuur, stalling en erf in Minnertsga, kadastrale gemeente Minnertsga, sectie b nummer 2278
001.0105Toneelvereniging "Yn in oare wrâld"Afschrift statuten en huishoudelijk reglement
001.0105J. HannemaIt wûndere libben | toanielstik yn 4 bedriuwen (geschreven door J. Hannema)
001.0102Vereniging Nut en Genoegen MinnertsgaVoorbedrukte uitnodiging voor gewone huishoudelijke vergadering
001.0102Vereniging Nut en GenoegenMededeling van de gewestelijke politiepresident Groningen
001.0102Vriendenkring MinnertsgaProgramma 2-jaarlijkse uitvoering
001.0102Vriendenkring MinnertsgaUitvoering zangavond met bal na
001.0102Redeikerskeamer Demosthenes MinnertsgeaProgramma toneelavond: I Maerteblom en II Dôve Jonannes
001.0102Eenakter door twee personenIt itensje (fan Willy Corsari) vertaald door Tj. P. Zijlstra (1979)
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldNieuwsbrief over toneestuk: Deiwurk by jûntiid
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldAffiche opvoering toneelstuk: Deiwurk by jûntiid (R. de Ling)
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel met foto over Eenakter festival
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel over opvoering toneelstuk 'Alle hens aan dek'
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Johannes Zoodsma heer en meestrer op toneel in Minnertsga
001.0102Basisscholen Lytse Terp en WizebeamBildtse Post: Jeugd van Minnertsga speelt 'Een zak vol vrolijkheid'
001.0102Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Yn in oare wrâld prachtig op dreef in Deiwurk by jûntiid
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesland Post: Noorderlicht Film maakt poëtische film over Fries dorp
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Minnertsga centraal in film Henk Penninga
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp" door Minnertsgaasters met ovationeel applaus ontvangen
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Een standbeeld van celluloid in Minnertsga
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp niet oubollig maar stilistisch portret
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Een slag door het dorp
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: 'Ik wol in oade meitsje, in oade oan it doarp'
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFrankeker courant: Film It Doarp loopt uitstekend
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaNCRV gids: De duiven vliegen steeds terug naar 'It Doarp'
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens' / Spaanse prijs voor Friese film
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: Film 'Ien fan ús' in bibliotheken Minnertsga en St. Anna.
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: "Ien fan ús' op filmvestival.
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFraneker courant: Leven lang vriendschap door oorlog
007.0104Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp' in prijzen
008.0101Christelijke Kleuterschool 'De earste triem'Liedje geschreven door A. Bosga-Glas
008.0101Peuterspeelzaal 'de Peutersoos'Uitnodiging 25 jarig bestaan van de peuterspeelzaal 25 jaar met juf Griet als leidster
002.0101Aktie 'Minnertsga voor Polen'Plakboek verslag actie van 21 november tot 5 december 1981
008.0101Christelijke basisschool WizebeamBildtse Post: Juf Afke 25 jaar op de wizebeam Minnertsga
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamSchoolkrant Nijstsjettel extra nummer: 100 jaar
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Chr. School Minnertsga bestaat honderd jaar
008.0101Gemeente BarradeelBekendmaking 1 gulden per kind beschikbaar i.v.m. 70ste verjaardag Hare Majesteit de Koningin
008.0101Staatstoezicht op de VolksgezondheidReactie op vragen over verbeteren van het kleuterschoolgebouw
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: Meester J. van der Veen bij afscheidsfeest. Letterlijk en figuurlijk in de DOP
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: advertentie afscheidsreceptie J. van der Veen en artikel
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: 125 jaar Christelijk onderwijs in Minnertsga
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Christelijke school Minnertsga 125 jaar
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: Juf Bosga-Glas neemt van veertig jaar acheid van onderwijs
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Minnertsg ai ban van 125-jarig bestaan De Wizebeam
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: 125-jarige basisschool Wizebeam vier tfeest
008.0101Christelijke kleuterschool 'De Earste Triem'Friesch Dagblad: over afscheid juffrouw Ans Bosga-Glas
008.0101Basisschool De TerpBildts Post: 'De Terp' Minnertsga nam afscheid van directeur Albert Herder
008.0101Christelijk BasisonderwijsBildtse Post: Eén vereniging voor christelijk basisonderwijs op het Bildt
008.0101Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Van Dalsen en Veenstra verrast, zilveren jubileum van leerkrachten Wizebeam
002.0101Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaScript: teskten en liedjes, repetitierooster, correspondentie spelers en vrijwilligers
002.0101Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Laatste opvoering revue
002.0101Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Doarpsreuny Minnertsgea bêst slagge
002.0101Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaProgramma met foto's en namen spelers, helpers en andere vijrwilligers
006.0104Pieter Bernardus Winsemius (1883-1973)Manuscript geschiedenis Minnertsga (nooit uitgegeven) en correspondentie over uitgegeven
001.0204Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving historie 1974 - 1999
001.0204Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving oprichting koor en reglement
001.0204Zanggroep Telling VoicesBeschrijving zang- en stemtechniek en akte van borgtocht
001.0204Zanggroep Telling VoicesLiedjes voor het 12 1/2 jubileum geschreven door Hooyenga
001.0204Zanggroep Telling VoicesOver de oprichting met foto
001.0204Zanggroep Telling VoicesKopie van 4 foto's
001.0204Zanggroep Telling Voicesdrie kopie foto's (jubileum) en foto in Ned. Hervormde kerk
001.0204Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zondagavond zang in Minnertsga (met foto)
001.0204Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Reünie Telling Voices ter gelegenheid 10 jarig bestaan.
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Zanggroep Minnertsga maakte langspeelplaat |Jubileumplaat Telling Voices Minnertsga
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Jubileumconcert van The Telling Voices |Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jong
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel: Prachtig concert in Ned. Herv. Kerk Minnertsga
001.0204Zanggroep Telling VoicesBrief beëindiging lidmaatschap Ulbe Joostema + foto
001.0204Zanggroep Telling VoicesAankondiging jeugddienst tijdens uitwisseling Achlum, Welsrijp en Minnertsga
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices groeide uit tot streekgroep, gospelgroep bestaat vijftien jaar
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel over uitkomen van cassette 'Een lied van geloof'
001.0204Zanggroep Telling VoicesArtikel: 15-jarig jubileum Telling Voices
006.0104Doeke Bekius en Aaltje KrolBoekje met feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk op 16 juni 1947
006.0104Sijbe AndringaFriesch Dagblad: artikel over boek over de haringvisserij en leven aan de zeedijk van Barradeel
006.0104Akkerbouwbedrijf AndringaFriesch Dagblad: artikel over pooters rooien
006.0104Reimer Cornelis Bekius (overl. 2001)Friesch Dagblad: artikel overleden Reimer Cornelis Bekius
006.0104Trijntje Bekius (1910 - 2003)Overlijdensadvertentie
006.0104Tom BinnemaFriesch Dagblad: Leeuwarder chauffeur Tom Binnema keert zich tegen het slecht imago in zijn vak
006.0104Griet de Boer - ZoodsmaFriesch Dagblad: 'Juf' Griet de Boer 25 jaar peuterleidster
006.0104Johan de Boer (amateur-historicus) uit MinnertsgaLeeuwarder courant: Graven misterie Skileard opgelost
006.0104Jacqueline ClausLeeuwarder courant: De dertig katten van Jacqueline Claus (auteur Hilco Wagenaar)
006.0104Jacqueline ClausFriesland Post: Dieren hebben mij opgevoegd
006.0104Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt tweede kans in Het Bildt
006.0104Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt rechter op bezoek
006.0104Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw moet huis ontruimen
006.0104Jacqueline ClausNRC: Friese kattenvrouwtje staat met leger poezen op straat
006.0104Jacqueline ClausArtikel: Kattenvrouw vindt huis in Oude Bildtdijk
006.0104Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Jacqueline cijfert zich weg voor haar poezen
006.0104Fokje de Bildt (1900-2002)Leeuwarder courant: Fokje de Bildt: honderd jaar en 'nooit gyn ongenoegen'
006.0104Fokje de Bildt (1900-2002)Friesch Dagblad: Lijflied van honderjarige vrijgezel Fokje de Bildt uit St. Annaprochie: 'Ga niet alleen door 't leven; die last is zwaar
006.0104Mevrouw van Dokkumburg -VellingaArtikel over 50 jaar medicijnen voor dr. Hibma Minnertsga bezorgen in Berlikum
006.0104Ruurd Douma (rietdekker)Friesch Dagblad: Ruurd Douma (60) uit Minnertsga veertig jaar rietdekker
006.0104Ruurd Douma (67), rietdekkerFriesch Dagblad: Kaartje of een kerststuk met riet als groet
006.0104Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Minnertsgaaster Jilles Groeneveld heeft een schuur vol oude trekkers
006.0104Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Oude veilingklok in Minnertsga te zien
006.0104Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Jilles Groeneveld zette eigen verzameling in nagebouwde kamers
006.0104Sjoerd de Groot en Aafke BoersmaFriesch Dagblad: Fietsende oudjes uit Minnertsga dinsdag a.s. zestig jaar getrouwd
006.0104Klaas Hamer, Joute Bijlsma en Marinus KerlienLeeuwarder courant: Mei de auto nei de grutte lânbou-útstalling fan 1947 y Ljouwert
006.0104Luurtske Wiersma (1926-2002) vrouw van Klaas HamerOverlijdens advertentie en bedankkaartje
006.0104Albert Helder (44)Friesch Dagblad: Helder (44) stapt wer 'efkes de modder yn'
006.0104Hilbert ZantinghLeeuwarder courant: Hilbert Zantingh houdt Minnertsga netjes
006.0104Johan de With (61)Leeuwarder courant: Johan de With: 'Accordeon is fancinerend'
006.0104Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Pieter Winsemius is dicht bij Grutte Pier
006.0104Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Winsemius over Friese wortels, geslacht nagetrokken tot vijftiende eeuw
006.0104Jelle WieringaKrant: Aparte yucca bloeit door zon en wind
006.0104Petra (25) en Joukje (22) de VriesFriesch Dagblad: Petra en Joukje zijn het zatr: 'Wy wolle wol oars mar it slagget net'
006.0104Anno Walda (schildersbedrijf)Friesch Dagblad: Schildersbedrijf Walda in Minnertsga verzesvoudigt bedrijfsruimte
006.0104IJntje de Jong - Vogel (1908-2005)Overlijdens advertentie en bedankkaartje
006.0104Janke, Elisabeth en Afke Visbeek (zusters)Friesch Dagblad: Dries zusters wonen samen in Nij Bethanië Tzummarum
006.0104Maaike Terpstra en Arend HoekstraLeeuwarder courant: Schrik door camera's van 'All you need is love'
006.0104Hinke Post-Knol en Adri TerlouwFriescha Dagblad: Predikantenpaar: kijk als kerk naar je mogleijkheden, Lekkem-Miedum klein en vitaal
006.0104Simy SevensterLeeuwarder courant: Pioniers in plattelandsontwikkeling
006.0104Bauke Terpstra (* 27-02-1945, Minnertsga)Friescha Dagblad: Ds. B. Terpstra overleden
006.0104Maatschap Roel, wietze en Gosse SchuilingLeeuwarder courant: Poters voor Italië in de klei van Minnertsga
006.0104/Gebroeders De With (Firdgum)Leeuwarder courant: Gebroeders De With: 'Kom no noch mar ris om in goed hynder'
006.0104Rienik (76) en Klaske (74) PostFriesch Dagblad: Rienik (76) en Klaske (74) Post sluiten familiebedrijf in Minnertsga
006.0104Dokter N.M. (Nanne Anne) PostemaKrant: Dokter Postema oer frysksinnigens en âlde kreambrûkmen
006.0104Rienik Post, winkelmanLeeuwarder courant: Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar af
006.0104Ruurd en Hans de Vries en Remco de Vries (drie beloftes met kaatsen)Krant: Minnertsga krijgt thuispubliek op de banken
006.0104Ufologe Hilda MuschFriesch Dagblad: Fors geweld bij moielijk vindbare graancircel
006.0104Vriendenploeg (Pieter wiersma, Jacob Wassenaar, Hans Elzinga)Leeuwarder courant: Vriendengroep rooft Simmer-bordjes voor stunt
006.0104VriendengroepKrant: De BDS-groep uit Minnertsga eiste gistermorgen tot ieders verrassing tijdens de optacht de verantwoordelijkheid op voor de graancircels in Minnertsga
006.0104Arjen en /Dina MeersmaKrant: Grutter in Minnertsga wijkt voor grote super
006.0104Sijbe JoostemaFriesch Dagblad: Sijbe Joostema schrijft en regisssert Brantgumer iepenloftspul 'it relikwy fan de Mieden'
006.0104Lieuwe KloostraLeeuwarder courant: Filuminist uit Minnertsga kijkt altijd naar de grond
006.0104Johannes JoostemaFriesch Dagblad: Een bietencampagne in delen
006.0104Jacobus Sibrandi Macandan (1602-1680)Leeuwarder courant: Mancadan: ver weg zonder te reizen
006.0104Tjerk Nagel (CDA)Friesch Dagblad: Minnertsgaster Tjerk Nagel (CDA) legt na 22 jaar raadslidmaatschap neer
006.0104Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra (landbouwer en schaakgrootmeester)Fryske en Frij: Grutmaster Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra
006.0104Neno Plat (bakker)Krant: Drachster bakker opnieuw beste van Friesland
006.0104Gerrit Bierma (1911-1983)Pentekening van dorpsgezicht het begin van de Hege Buorren gezien vanaf de Meinardswei
006.0105Hiltje Post-Joostema (1930-2014)Krant: 'Pronkje op lyts stronkje'in Minnertsga
001.0102Kaatsvereniging 'Nocht en Wille'CFK-seizoenkrant: 'It is dochs mar hwat om Nocht en Wille'
006.0105Gerlanda Hermana (1456)Bijvoegsel bij een lezing van J.A. Mol
001.0102Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK)Statuten. Bond is opgericht op 1 maart 1934
001.0102Stichting Grut HermanaSpeciale uitgave: De Bestimming | de leadjitter en famke (tekst Sybe Joostema)
001.0102Stichting Grut HermanaProgrammaboekje theaterspektakel DE Bestimming | de leadjitter en famke
001.0105Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programma herdenking 3 juni 1997 | strook voor bestellen herinneringsboek
001.0105Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programmaboekje: Betinking fan de brân fan toer en tsjerke fan Minnertsgea
001.0105Oudheidkundige Vereniging BarradeelInformatie over de vereniging
001.0105Vereniging Plaatselijk BelangUitleg en inhoud en doel van de film: Doarp
006.0105Henk Penninga en Wieke Mollema (Filmbedrijf Noorderlicht) en over filmopnames Nylsk fan HermanaVan Stad tot Wad: artikel over filmbedrijf
007.0104SRV-buurwinkel (Jetze en Djoke Wiersma) Hege Buorren 8Uitnodiging Open huis SRV-buurtwinkel
007.0102Gemeente BarradeelBrief gericht aan leden Middenstandsvereniging (over ambulante handel)
005.0101Hervormde Gemeente MinnertsgaReglement op de administratie der kerkelijke goedere en fondsen en de kosten van den eeredienst
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelFaneker courant: Minnertsgaaster brandweerauto (uit 1947) met handkracht gestart
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelBildtse Post: Moet bluseenheid Minnertsga verdwijenen?
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Grote weerstadn tegen dreigende opheffing blusgroep Minnertsgsa
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga loopt massaal uit voor behoud blusgroep
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelRaamposter: Minnertsga yn fjoer en flam foar de brânwacht
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga pleit voor behoud eigen brandweer
006.0205Bestuur A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB)Oorkonde voor Klaas de Haan (1921-1994), hoofdbrandwacht
006.0205Gemeente BarradeelOorkonde 15 jaar vrijwilliger Klaas de Haan (1921-1994)
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelAcht bladen gestileerde tekeningen mensfiguur n.b.t. gebruik brandweerslagen
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelInstructie aflegsysteem voor brandslangen voor blusgroep (bevelvoerder en acht manschappen)
006.0205Vrijwillige brandweer BarradeelOorkonde 12 1/2 jaar brandweerdienst Klaas de Haan (1921-1994)
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelInstructietekening (A3 formaat) Taakverdeling blusgroep en uitleg gebruik materiaal
006.0205Klaas de Haan (1921-1994)Schrift met aantekeningen handschrift Klaas de Haan m.b.t. vrijwillige brandweer Barradeel
004.0102Gemeente Het BildtRaadstuk wijziging organisatieverordening en veregoedignsregeling en rechtspositieregeling gemeentelijk brandweer
004.0102Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Korpsen Oldeboorn en Minnertsga moeten verdwijnen
004.0102Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Commissie A.Z. zegt nee tegen blusgroep Minnertsga
004.0102Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Meerderheid Bildtse raad voor opheffing blusgroep Minnertsga
004.0102Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Brandweerlieden onderscheiden voor 12 1/2 en 20 jaar trouwe dienst
004.0102Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Doek valt definitief voor brandweer Minnertsga
004.0102Vereniging Plaatselijk Belang (bestuur)Brief aan de raadsleden over ongenoegen reorganisatie brandweer
006.0205Bescherming Bevolking (BB)Vrijwillige verbintenis voor noodwachter in vast dienstverband Klaas de Haan (1921-1994)
004.0102Vrijwillige brandweer BarradeelNegen instructie bladen plaats manschappen, materiaal etc.
004.0102Vrijwillige brandweer BarraddelTentamenvragen (99) brandwacht 2e klas
006.0205Gosse Vogel (1924-1998)Beschrijving van het dorp Minnertsga omstreeks 1940
009.0101Leeuwarder courantFoto van nat bouwland i.v.m. vele regen in september, gezicht op de Fjildleane
009.0101Maandblad Barradiel meiinoar ienLuchtfoto Minnertsga met zicht op uitbreidingsplan De Finne in aanbouw
009.0101Commissie Tocht ouden van dagenGedicht met de titel: Folk fan Minnertsgea!
009.0101Age Pieters Baarda, notaris in Minnertsga (1692)Minnertsga in de 17e eeuw in dichtvorm
009.0101TilledykFoto met bijschrift van de dorpsvaart achter de woningen aan de Tilledyk
009.0101Langedyk autosloperijFriesch Dagblad: Nieuwe locatie autosloperij Minnertsga probleem
009.0101MeinardsweiLeeuwarder courant: Asfaltweg in de maak in Minnertsga
009.0101FerniaweiKrant: Goede dorp Minnertsga in ver-berberssing op rode barricaden
009.0101MeinardsweiKrant: Minnertsga in duplo
009.0101Herke Gerrit BoomsmaFriesch Dagblad: Mechanisatie heeft 'pypskoft'in bollenteelt nog niet verdrongen
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: It grutste Frysktalige barren dit jier
009.0101Tjessingawei | HichtumTijdschrift: Wonen langs de Wadden, Tjessingawei Minnertsga
009.0101OndernemersverenigingFriesch Dagblad: Ondernemersvereniging stapt op 'Minnertsga wordt straks doods dorp'
009.0101Andries Zoodsma (1929-2016)Friescha Dagblad: Minnertsgaaster tegen woningbouw op plek waar ooit kasteel Grut Hermana stond
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Open dag kasteel Grut Hermana
009.0101Archeologisch onderzoekLeeuewarder courant: Ondergrondse gang tussen states in Minnertsga blijft mysterie
001.0901Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Minnertsga klaar voor middeleeuws spektakel
009.0101Sybe Joostema en Susanna BergsmaFriesch Dagblad: Winterseizoen vol hobby's (over kinderen)
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Rol in Nylsk vergt ander tritme voor Anne Bo en Dagmar Geppi
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Minnertsgea en de neiklank fan lang lyn
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk fan Hermana te boek gesteld
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Wapen van kasteel Minnertsga teruggevonden
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Presentatie maquette kasteel
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: In spektakelstik mei Noarmannen en in kastiel
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Onthulling Moaie Peal bij 'Nylsk'
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Iepenloftspektakel Nylsk fan Hermana 30 juny yn premiêre
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk: manmachtig spektakel
009.0101Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Yn Minnertsgea binne de midsieuwen werom
009.0101Langedyk, arbeiderswoningen op de terp, kruising met de HoarnestreekLeeuwarder courant: Friese politie komt grote vuurwapenhandel op het spoor
009.0101Ferniawei Tjessinga stateLeeuwarder courant: Resten gevonden van Tjessinga bij Minnertsga
009.0101Laatste bietenschip in haven MinnertsgaBarradiel meiinoar ien: Hier was het en hier lagen de schepen
009.0101Over saamhorigheid in het dorpFriesch Dagblad: Minnertsga is een wonderdorp
009.0101Historisch spektakel De MuzeSpeciale uitgave krant: De Muze fan it slot Lyts Heremana
009.0101Historisch spektakel De MuzeProjectplan voor subsidieaanvraag: De Muze en de op en delgong fan lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeBoek met liederen en muziekschrift
009.0101Historisch spektakel De MuzeLied met muziekschrift: Ik jou my del
009.0101Historisch spektakel De MuzeInformatie over het kostuumdrama over de opbloei en ondergang van het slot Lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeProgramma Concert rond muziek componist Johannes van Bree
009.0101Historisch spektakel De MuzeProgrammaboekje optredens in de maand september 2006
009.0101Historisch spektakel De MuzeGrote reclameposter (kleur)
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Barones krijgt eerste exemplaar van dvd De Muze fan Lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Nieuwe partituur Van Bree ontdekt
009.0101Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Skiednis fan it slot Lyts Hermana basis foar kostúmdrama
009.0101Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Spullen (requisieten) van Lyts Hermana worden verkocht
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Geen koper voor brug (requisiet) Lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Tuinhuisje (requisiet) baron in boelgoed van 'Muze'
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Muze fan Lyts Hermana te njoggentjinde-ieuwsk
009.0101Historisch spektakel De MuzeBidtse Post: Betoverende poëtische muziek Van Bree bij werledprimeur in Meinardskerk
009.0101Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: De Muze fan Lyts Hermana overdekt gespeeld
009.0101Historisch spektakel De MuzeFraneker courant: Sybe Joostema: Iepenloft spektakel in Minnertsga
009.0101Historisch spektakel De MuzeDe Muze fan Lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Openluchtspel Minnertsga schuift jaar op
009.0101Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Openluchtspektakel Minnertsga jaar later
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Openluchttheater Minnertsga schuift op naar 2006
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Hoofdsponsor en audities De Muze fan Lyts Hermana
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Auditie voor De Muze fan Lyts Hermana van start
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwrder courant: Familie steunt 'Muze' Minnertsga
009.0101Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Familie baron draagt bij aan De Muze
009.0101Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Provincialesubsidie "Muze' Minnertsga
006.0105Distributie stamkaart WOIIHouder Dirkje van Dijk (09-11-1939), adres Minnertsga 81a
009.0102Boerderij Groot LammemaKleurendruk boerderij Groot Lammema met aan achterkant beschrijving
001.01Redactie dorpskrant Nijs út eigen doarpKasboek met financiële verslagen 1974 - 2000
004.0102Gemeente BarradeelFriesch Dagblad: Dagen Barradeel en mevrouw Veenhof als burgemeester geteld
004.0102Gemeente BarradeelKrant: Bildts comité valt Barradeelster "logica"over herindeling aan
004.0102Gemeente BarradeelKrant: Minister wijzigt herindeling niet
004.0102Gem,eente Barradeel (herindeling)Krant: GS wilen alleen maar Minnertsga bij het Bildt
004.0102Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland in de toekomst nog dertig gemeenten
004.0102Gemeente BarradeelKrant: B en W Het bildt wil herindeling met Barradeel
004.0102Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Franeker en Franekeradeel: voorlopers in de herindeling (Barradeel)
004.0102Gemeente BarradeelKrant: Niet 22 maar 24 gemeenten op het Friese vasteland
004.0102Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Barradeel bedreigd door Harlingen
004.0102Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Raad Barradeel vindt bevolking te lauw tegen herindeling
004.0201Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Dorpen Menaldumadeel gaan vechten tegen verdeling gemeente
009.0102Doktoren Barradeel en MenaldumadeelKrant: Dokoters geen spreekurr in de week na kerst: "Geen enkel probleem"
004.0102Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland terug van 44 naar 24 gemeenten
004.0102Wegwijs in BarradeelUitvouw bare kaart met topografische kaartjes van de dorpen en reclameadvertenties
005.0103Jeugdraad Gereformeerde KerkNotulenboek
009.0102PentekeningMolen De Welkomst, maker en datum onbekend
009.0102Reveu: Op en om 'e toer fan MinnertsgeaSlotlied geschreven door Klaas Hamer (1920-2006).
009.0102Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaDiverse krantenberichten en toespraak over het verloop van de organisatie
009.0102Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaToeganskaarten (2 x)
009.0102Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaProgrammaboekjes (2x)
009.0102Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaSpeciale krant over het openluchtspektakel
009.0102Familie Collot 'd EscuryOverzicht van familiefeiten opgetekend door Gosse Vogel
006.0205Jannigje Vogel (1925-2018)Getuigschrift beleidenis 30 maart 1947 in de grote kerk Tzummarum-Firdgum
006.0205Gemeente BarradeelKennisgeving overeenkomstig Hinderwet gericht aan H. Joh. Muller, Tsjillen
001.0204Zanggroep Telling VoicesKleurenfoto van zanggroep met op de achtergrond toren
001.0204Zanggroep Telling VoicesVier zwartwit foto's zangers en dirigent in Ned. Hervromde kerk (later Meinardskerk)
001.0204Zanggroep Telling VoicesProgramma concert
001.0204Zanggroep Telling VoicesSursum Corda concert Hoorn (Terschelling)
001.0204Zanggroep Telling VoicesProgramma donateursconcert m.m.v. De dobber uit Harich
001.0204Zanggroep Telling VoicesDe Tsien Wurden van deze tijd (25-jarig jubileum)
001.0204Zanggroep Telling VoicesProgramma De Tsien Wurden
001.0204Zanggroep Telling VoicesDe Tsien wurden een mooie musical slecht te verstaan
001.0204Zanggroep Telling VoicesTelling Voices in schouwburg met Tsien Wurden
001.0204Zanggroep Telling VoicesBerichten over 25-jarig jubilleum
001.0204Zanggroep Telling VoicesUitnodiging voor receptie i.v.m. 25-jarig jubileum
001.0204Zanggroep Telling VoicesUitndiging aan oud-lid Bram Joostema voor receptie 25-jarig jubileum zangkoor
001.0204Zanggroep Telling VoicesFolder jubileumconcert 35 jaar
001.0204Zanggroep Telling VoicesProgrammaboekje jubileumconcert 35 jaar
001.0204Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
001.0204Zanggroep Telling VoicesGospelgroep Telling Voices viert vierde lustrum met eigen musical
001.0204Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jong
001.0204Zanggroep Telling VoicesBilstse Post: Telling Voices uit Minnertsga 25 jaar
001.0204Zanggroep Telling VoicesFriesch Dagblad: 25 jaar gospelgroep Telling Voices
001.0204Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zanggroep Telling Voices bestaat 35 jaar
001.0204Zanggroep Telling VoicesZingen voor Israël
009.0201Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten e.a., eigen opnames gevelstenen (73 dia's)
009.0202Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten en uit boekje van P.B. Winsemius (54 dia's)
009.0203CD met foto'sFoto's grafzerken begraafplaatsen: Minnertsga (dorpen voormalige gemeente Het Bildt)
009.0204CD (2x) met foto'sFoto's Minnertsga
009.0205CD met foto'sFoto's oude dorpsgezichten
009.0206CD (2x) foto's en documentatieFoto's en documantatie uit familiearchief Zoodsma - Joostema
009.0307Dia's (100 stuks) in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.
009.0308Dia's in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.
010.0101WandtegeltjeAfbeelding gezicht op toren Ned. Herv. Kerk
010.0102Asbak aardewerk met reclameBloemenvervoer Joostema & Wijngaarden
005.0201Restauratie toren van de Ned. Herv. Kerk in 19399 opgeplakte foto's en 10 losse foto's (formaat 90 x 65 mm)
010.0103Aardewerk asbak Gasfabriek Barradeel N.V.Handgeschilderde met tekst: Gasbedrijf N.V. 1911 - 1961
010.0104Curiosa MinnertsgaTwee briefopeners, flesopener, drie sleutelhangers, twee speldjes
010.0105SierdoosjeBewerkt deksel met gemeentewapen Barradeel met onderschrift : Minnertsga"
005.0202Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's restauratie 1939, herbouw 1951-1955, klokken,
005.0203Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Bouwverslag met foto's herbouw toren en kerk 1951-1955
005.0201Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening restauratie kerk van architectenbureau A. Baart & ir. J.E. Wiersma
005.0201Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening gevel kerkgebouw, architectenbureau A. Baart & ir. J.E. Wiersma
005.0201Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening opmeting ligging grafzerken in de kerk
006.0104Metje Meerstra (1898-1988)Gedachtenis afgelegde geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
006.0104Pieter Joostema (1899-1970)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
006.0104Antje Miedema (1898-1956)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
005.0201Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's (12x) gemaakt dag na de brand van kerk en toren met tekening plattegrond
006.0104Jacob Wassenaar (1897-1975)Besluit/oorkonde eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons
010.0106Bakkerij N. PlatBonboniere met opdruk oud dorpsgezicht: Minnertsga, dorpsstraat met haven
010.0107K. (Klaas) de Haan (1921-1994)Medaille branweer voor 12 1/2 jaar vrijwilliger met 2 lintjes
010.0108WandtegeltjeGezicht op Ned. Hervormde Kerk (later Meinardskerk)
010.0110WandtegeltjeOpdruk 1951-1976 Kristlike Beukerskoalle "De earste trym' Minnertsgea
006.0104Klaas de Haan (1921-1994)Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV met 'gouden' speldje
006.0104Klaas de Haan (1921-1994)Oorkonde 40 jaar lidmaatschap CNV
006.0104Klaas de Haan (1921-1994)Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB)
010.0201Fa. SchotanusDasspelen (2x) en Kraagspelden (2x)
010.0201Hilda de Haan-van DijkHerinneringspenning Provinciale Friese Kruisvereniging 15 okotber 1902 - 1977
006.0104Familie T.J. Boersma en M v/d Schaek - SpitsKopie herinneringsraam gemaakt door Henk van de Burgt 1945
005.0201Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening indeling zitplaatsen, door architect A. Baart
001.0301Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1928 - 1952
001.0301Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1959 - 1960
001.0303Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1979 - 1982
001.0304Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1982 - 1992
001.0305Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek (8 schriften) periode 1933 - 1941
001.0308Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1966 - 1976
001.0309Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1976 - 1980
001.0310Christelijke Vrouwenvereniging Dorcas te MinnertsgaSchrift met overzicht: Lief en leed in 20 jaar
001.0312Notaris R. Jollema te SexbierumOpenbare verkoping bouwlanden en weilanden met overichtstekening
001.0313Notarissen mr. D.F. van Giffen en P. van der MaënOpenbare verkoping bouw- en weilanden voor erven L.W. de Vries, met overzichtstekening
001.0314Notaris P. van der MaënPublieke verkoping van vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekening
001.0315Notaris J. de BoerOpenbare verkoping van bouwlanden en weilanden te Minnertsga met overzichtstekening
001.0316Notaris P. MaënPublieke verkoping vastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekening
001.0317Notarissen P. van der Maën en mr. K. BijlsmaPublieke verkoping huizen en bouwlanden
001.0318Notaris P. van der MaënPublieke verkoping vastigheden burgerhuizinge ca. Gareniershuizinge en bouwland (met overzichtstekening)
001.0319Notarissen G. Lammerée en S. MolenaarPublieke verkping bouwterreinen, vruchtbare bouw- en weilanden onder Minnertsga
001.0320Notaris RoemelingPublieke veroop percelen wei- en bouwland voor mej. Willemke van der Vegt (met overzichtstekening)
001.0321Notarissen R. de Groot en T. SeinstraOpenbare verkoping landerijen te Minnertsga (met overzichtstekeningen)
001.0322Notaris G. LammeréePublieke verkoping vruchtbaar bouwland behorende toto Sixma van Andla State (met overzichtstekening)
001.0323Overzicht tekening publieke verkoping percelen
001.0324Notaris AlmaVerkoping chicoreifabriek Berlikum, Burgerwoonhuis c.a. St. Annaparochie, gardenierswoning en bouwlanden Minnertsga
001.0325Notaris R. JollemaBoerenboelgoed veebeslag ten huize van J.D. Oosterbaan, Klooster Lidlum
001.0326Notaris OttemaPublieke verkooping Zathe en Landen te Boer
001.0327Notarissen S.T. Kooi en G. ElzerPublieke verkoping zathe en landen St. Annaparochie (met overzichtstekening)
001.0328Notaris WiltholtOpenbare verkoop zathe en landen onder Firdgum
001.0329Notaris BerghuisPublieke verkooping vruchtbare wei- en bouwlanden en boerenhuizinge onmiddellijk bij Berlikum (mei overzichtstekening)
001.0330Notaris J. de BoerPublieke verkooping van eene uitmuntende state en landen te Engelum (met situatietekening)
001.0331Vereeniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Diverse uitnodigingen voor vergaderingen, brieven, agenda's feestprogramma's
005.0204Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk, nummer 1, eerste jaargang
005.0204Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 2, jaargang 20
005.0204Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 9, jaargang 18
005.0204Hervormde gemeenten BarradeelKerkewerk nummer 3, jaargang 27
005.0204Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum/Pietersbierum, Tzummarum/Firdgum, Wijnaldum)Kerkewerk nummer 25, jaargang 51 (slotnummer)
005.0204Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Friesch Dagblad: Geboorte-uur van een klok (met foto's)
005.0204Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Akte openbare aanbesteding restauratie toren 1817-1818
010.0301Antje Steensma (1900-1991)Handwerkjes gemaakt op de lagere school en kinderkleding van haar moeder
010.0302Antje Steensma (1900-1991)Letterlap gemaakt in 1911
010.0303It Nifelrûndsje 1982-2002Initialen JJ
006.0204R. Tuinhof (11 jaar)Alamanak voor de jeurgd 1909 (Neerbosch Boekhandel, Neerbosch)
005.0204Nederlands Hervormde KerkKerkblad Onze Gemeente (3x) kerstnummer 1933, februari 1934 en juli-augustus 1934
009.0107Klein Hermana-statePlattegrond van Klein Hermana-state afgedrukt op fotopapier
009.0208Reproductie aquarelZicht op de Tilledyk gemaakt in de jaren '50 door R. Schuur
009.0209LuchtfotoLuchtfoto in kleur van het gehele dorp
009.0401DVD1935 / 1954 Historie Minnertsga in beeld
009.0402DVD1990 / 1994 Historie Minnertsg ain Beeld
009.0403DVD1995 / 1998 Historie Minnertsga in beeld
009.0404DVD1998 - 2000 Histrorie Minnertsga in beeld
009.0405DVD2000 - 2001 Historie Minnertsga in beeld
009.0406DVD2002 - 2010 Historie Minnertsg ain beeld
009.0407DVDRevue Dorpsreunie 21-09-1991
009.0408Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)CD Het Robustelly -orgel bespeeld door Gert Oost: opname 9 juni 2001
009.0409DVD OBS Lytse TerpMusical "Geldkoorts" groep 7 en 8 schooljaar 2007-2008
009.0410DVD OBS Lytse TerpMusical "De Sloot" schooljaar 2006 - 2007
009.0411DVD OBS Lytse TerpMusical "Switch" schooljaar 2005 - 2006 (opname 1 juni 2006)
009.0412Film Minnertsga 1939 - 1948In opdracht van Johannes Hannema gemaakt door Beert Polstra
009.0413SMS GymnastiekverenigingJubileum uitvoering April 1946 - April 2006
009.0414DVD Dorpsfilm 1966Overgezet van smalfilm, filmmaker Johan Adolfs
009.0415Antje GroeneveldCD met 38 foto's begin 1900 zonder namen van personen
009.0416Johannes Hanname / Beert PolstraFilmfragmenten dorp 1937 e.v.
009.00417Blik op SouderVan Waddenzand tot vruchtbaar land (over de landaanwinning)
009.0418Christelijke Muziekvereniging OranjeWeekend samen met University Band (1977)
009.0419Oudheidkundige Vereniging BarradeelDVD NFLS ingebruikstelling gerestaureerde retirade gebouw station Tzummatum
009.0420Familie Kampen (St. Annaparochie)Carroseriebedrijf PKA St. Annaparochie
009.0421Familie Kampen (St. Annaprochie)Carroseriebedrijf PKA St. Annaparochie
009.0422Foto CDFoto's grafzerken Minnertsgs (2005)
009.0423OosterbierumFoto-impressie Oosterbierum
009.0424Christelijke Muziekvereniging OranjeCD 100 jaar met 14 nummers
009.0425Stichting Nylsk fan HermanaDVD De Muze fan it slot Lyts Hermana (GPTV)
009.0426Noorderlicht Film (Mooie Paal, Minnertsga)DVD film Doarp, een film van Henk Penninga
009.0427DVD videofragmentenOpnames 1999 - 2010
009.0428DVD video opnamensReportage Omrop Fryslân over kerkelijkproces Samen op Weg (1999)
009.0429DVD filmopnamesOverzetting van diverse oude films
009.0430DVD filmopnamesDiverse oude films
009.0431DVD filmopnamesOude films 1966 - 1982
009.0432DVD filmopnamesFilmopnames Sexbierum, Roptazijl etc.
005.0301Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1956 - 1965
005.0302Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1967
005.0303Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaOpstellenboek 1964 - 1970
005.0304Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 - 1980
005.0305Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 -1982
005.0306Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1983 - 1987
005.0307Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1982 - 1986
005.0308Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1980 - 1983
005.0309Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1968
005.0310Gereformeerde kerk / Jonge VrouwenverenigingNotulenboek 1943 - 1946 (opgericht 25 november 1943)
005.0401Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1995
005.0402Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1996 - 2000
005.0403Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1997 - 2000
005.0404Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1994
005.0405Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1997
005.0406Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1990 - 1993
005.0407Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1993
005.0408Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1991 - 1994
005.0409Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 2000 - 2003
005.0410Gereformeerde kerk / JongerenclubNotulenboek 1983 - 1985
005.0501Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1946 - 1958
005.0502Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1977 - 1982
005.0503Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1958 - 1964
005.0504Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1983
005.0505Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1974 - 1977
005.0506Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "Wees een zegen"Notulenboek 1960 - 1967
005.0507Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1950 - 1962
005.0508Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1949 - 1952
005.0509Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1981 - 1985
005.0510Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1987 - 1991
005.0511Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1976 - 1983
005.0512Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1983 - 1987
005.0513Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1991 - 1997
005.0514Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Verslagen jaarlijkse reisjes 1974 - 1985
005.0601Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1990 - 1992
005.0602Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1989 - 1991
005.0603Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1978 - 1987
005.0604Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1976 - 1983
005.0605Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1969 - 1977
005.0606Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1969 - 1978
005.0607Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1978 - 1987
005.0608Hervormde kerk / JeugdclubNotulenboek 1992 - 1995
005.0609Hervormde kerk / Mannenvereniging "Het Elfde Gebod"Notulenboek 1933 - 1942
005.0610Hervormde kerk / Christelijke Jongeren Vereniging Fraternitas / EbenhaëzerNotulenboek 1982 - 1989
005.0701Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1973 - 1982
005.0702Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1967 - 1969
005.0703Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1916 - 1919
005.0704Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1932 - 1934
005.0705Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1959 - 1964
005.0706Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1965 - 1967
005.0707Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek eind jaren '50 begin '60 vorige eeuw
005.0801Hervormde kerkDoopregister 29-03-1959 t/m 129-08-2010 (contra-register)
005.0802Hervormde kerkHuwelijkregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009 (contra-register)
005.0901Hervormde kerkLidmatenboek ingebruik genomen 1938 (contra-boek)
005.0708Hevormde kerk / C.J.V. Christelijke Jongeren Vereniging "Fraternitas"Notulen 22-04-1947 t/m 16-01-1951
005.1001Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen augustus 1991 - december 1994
005.1002Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1995 - november 1998
005.1003Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1999 - mei 2006
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel I
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel II
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1934 deel II
Hervormde GemeenteHuwelijksregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009
Hervormde Gemeente (Ned.)Doopregister 1944 - 1959
Hervormde GemeenteDoopregister 20-03-1959 t/m 29-08-2010
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (zuidkant) 1868
Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1948
Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1885 - 1938
Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1999
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (noordkant) 1868
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof te Minnertsga 1858
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1845 - 1939
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek (copia) 1850 - 1958
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Lijst van stemgerechtigde leden 1957 - 1964
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1840 - 1866
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkenraadsvergaderingen 1874 - 1901
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek 1812 - 1944
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkeraads Handelingen (notulen) 1901 - 1961
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1951 - 1993
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1867 -1906
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1929 - 1951
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1907 - 1937
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraadsboek (notulen) 1801 - 1871
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkelijke Kiesvereniging (notulen) 1928 -1966
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Schrift Kerkelijke Kiesvereniging Evangelie / Belijdenis (notulen) 1886 - 1895
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Diaconieboek 1810 - 1849
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister (1920) - 1968
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraads Handelingen (notulen) 1962 -1984
Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek van de Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 1881 - 1929
Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1975 - 1996
Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1996 - 1999
Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1959 - 1975
005.0709Gerformeerde Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulen 7 juli 1965 - 12 maart 1974
Hervormde Gemeente / kerkenraadNotulenboek kerkenraad 1985 - 1993
Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsvergaderingen 1977 - 1985
Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsverslagen 1985 - 1991
005.1004Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1994
005.1005Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1995 - 1996
006.0206Familie Boonstra - StaphorsiusDiverse stukken + foto's
006.0207Familie Plat (bakkerij)Diverse rekeningen middenstand Minnertsga van sommige bedrijven verschillende uitvoeringen
Hervormde GemeenteIngekomen exploot deurwaarder namens Tiede Schat en Akke Haisma
005.0902Hervormde GemeentePeceel land uit "Wijngaarden-plaats" op de Mieden
005.0902Hervromde GemeenteHuurvoorwaarden betreffende 14 percelen
005.0902Hervormde GemeenteStuk bouwland aan de Miedweg onder Minnertsga
005.0902Hervromde GemeenteAfschrift akte afgifte legaat: perceel weiland gelegen onder Welsrijp
005.0902Hervormde GemeenteJaarlijks onderhoud en niet ruimen grafzerken nummers 4, 5, 6 en 7 in rij 67
005.0902Hervormde GemeenteAkte van scheiding: dubbele woning met bleek en erf (Tsjerkestrjitte)
005.0902Hervormde GemeenteLegaat woning aan de Tsjerkestrjitte
005.0902Hervormde GemeenteLegaat perceel bouwland te Minnertsga
005.0902Hervormde GemeenteAankoop strook grond achter Openbare Lagere School
005.0902Hervormde GemeenteAankoop grond zuidelijk van de Ferniawei
005.0902Hervormde GemeenteScheking bouwterrein
005.0902Hervormde GemeenteOverdracht twee woningen met hokken, bleeken, erf en tuin
005.0902Hervormde GemeenteAankoop perceel bouwterrein
005.0902Hervormde GemeenteAankoop strook grond bij verenigingsgebouw
005.0902Hervormde GemeenteStaat of inventaris goederen en fondsen Hervormde kerk
005.0902Hervormde GemeenteVerkoop schoolonderwijzerswoning (Openbare Lagere School)
005.0902Hervormde GemeenteVerkoop oude pastorie (Ferniawei, later Hermanahiem)
005.0902Hervormde GemeenteVerkoop perceel grond ten behoeve aanleg spoorwegtracé Stiens - Tzummarum
005.0902Hervormde GemeenteAankoop een mans- en vrouwenzitbank samen acht zitplaatsen in de kerk
005.0902Hervormde GemeentePachtovereenkomsten van gronden (bouwland, weiland)
005.0904Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"
005.0903Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"
005.1001Gereformeerde kerkFormulieren van Eenigheid, liturgie en eenige Gezangen
005.1002Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
005.1003Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
005.1004Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
000.00Luchtfoto's vijf verschillende
000.00Foto's station en trein NFLS, 6 stuks
000.00Documenten betreffende A. Stienstra (USA) die in WOII boven Duitsland is gesneuveld
000.00Boek Algra, historie gaat door eigen dorp
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande brief aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over opheffen Commissie van Beheer
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Ned. Hervormde kerkenraad: over defenitief besluit verkoop Hervormde pastorie
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over voornemen verkoop gerferomeerde pastorie
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over bemensing en taken commissieleden
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraad Gereformeerde kerk: over taak/functie ouderling-kerkrentmeester
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over delen financiële zorgen
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen Netwerk notarissen Jelsma Koelma: over afwikkeling nalatenschap dhr. W. van Dokkumburg
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kaat en Tijhuis orgelmakers: over uit te voeren noodzakelijk ondehoud
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht zgn 'grijs ledenbestand'
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerLijst wijkindeling huidig en voorgestelde indeling
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over besluiten i.h.k.v. S.O.W.
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over S.O.W. proces
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan College van kerkrentmeesters SoW gemeente Minnertsga: over afvoer hemelwater kerktoren Herv. Kerk
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken aangaande Kerkbalans
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent gezamenlijke kollekterooster
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over melding opzeggen kerklidmaatschap enkele leden
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan fam. J. Stapert: over jaarlijkse kerkelijke bijdrage
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over niet betalen jaarlijkse bijdrage door enkele leden
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over beëinging lidmaatschap van enkele leden
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan alle gemeenteleden Gereformeerde kerk: over verplichte jaarlijkse bijdrage
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht gemeenteleden die jaarlijkse bijdrage niet betalen en/of lidmaadschap willen beëindigen
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over enkele gemeenteleden die lidmaatschap wensen op te zeggen
005.1203Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent financieelbeheer
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent bezwaarschrift inzake WOZ pand Tilledyk 14, Minnertsga
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Notaris Koelmans: afschrift akte levering woonhuis Tilledyk 14, Minnertsga
005.1201Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan gemeenteleden Gereformeerde kerk: ove rte verwachten financieel tekort
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming koster
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerRegelingen omtrent verzorging stoffelijke aangelegenheden van Hervormde en Gereformeerde kerken
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. M. Klomp
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. G.F. Heeneman
005.1203Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStikken omtrent financiële inventarisatie i.h.k.v. S.o.W. Hervormde en Gereformeerde kerken
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent aanstelling koster mevr. K. de Groot-Zwart
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBeroepingsbrief ds. M. Klomp
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementberekening kandidaat J. Staat te Amsterdam
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOvereenkomst hulpkoster dhr. J. Sijtsma
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Graafschap 29 te Kampen
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
005.1204Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSalarisberekening kosteres T.Haarsma-de Vries
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBrief en gedeelte afschrift visitatierapport
005.1203Gereformeerde kerk Commissie van BeheerJaarrekening 1997 Kervoogdij Kervormde Gemeente Minnertsga
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie Minnertsga: over inzet architect Bos voor realiseren multifunctioneel gebouw
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over offerte architectenbureau Bos, Ternaard
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over besluit besteming gebouwen
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van SOW commissie: over onderzoek verbouw Gereformeerde kerk tot multifunctioneelcentrum
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSamenvatting vergadering SOW commissie: inventarisatie kerkelijke gebouwen
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOpdracht aan onderzoekscommissie gebouwen
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIntentieverklaring Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Minnertsga
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Gezamelijke Kerkenraad: voorstellen omtrent te houden erediensten
005.1202Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande en ingekomen: vragenlijst en reactie van woongenot pastorieën
005.1205Gereformeerde kerkDoopboek 1946 - 2000
010.0202Tegeltableau met afbeeldingCafé - Restaurant - Slijterij "Het Wapen van Barradeel" Tzummarum
010.0203Bescherming Bevolking (BB)Mouwband met geborduurd logo van de organisatie
005.1206College van KerkrentmeestersNotulen van vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters
005.1301Gereformeerde kerk (diakonie)Notulen vergaderingen diakonie 26 mei 1993 t/m 8 juni 1999
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan de kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Minnertsga
005.1302Gereformeerde kerkKerkvisitaties Clasis Franeker
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster G.T. Vogel
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Arbeidsovereenkomst Gerformeerde kerk en de koster
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verzoek ontslag als koster van de Gereformeerde kerk
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over afscheidskado koster dat niet op prijs wordt gesteld, geld besteden aan nuttig doel
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over orgelspel tijdens de dienst
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Classis Franeker afspraak kerkvisitatie
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster, ondetekend 1 januari 1982
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster opgesteld april/mei 1977
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over afspraak maken zondagochtenddiensten in Nij Bethanië
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over kosten kerkdiensten Nij Bethanië
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum met financieeloverzicht kostenverdeling kerkdiensten Nij Bethanië
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Stichitng Nij Bethanië over benoeming leden algemeen bestuur
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief Stichting Nij Bethanië over benoeming nieuw lid algemeen bestuur
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Tzummarum over verzoek dominee vaker beschikbaar voor diensten in Nij Bethanië
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan kerkeraad Gereformeerde kerkm Tzummarum, verzoek bezoldiging van de diensten in Nij Bethanië bespreken
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over beschikbaarheid dominee voor diensten Nij Bethanië
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Generale Synode over uitkomst bijeenkomsten nov. En dec. 1984 intentie Samen op Weg
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan Classis Franeker, reactie op intentieverklaring Samen op Weg
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevuld formulier Centraal Bureau voor de Statistiek
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevulde vragenlijst voor de statistiek Gereformeerde kerken in Nederland
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Afschrift brief van Generale Synode over voorlopige beslissingen
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Pensioenberekening van Stichting Landelijke Samenwerking voor mevr. Y. Stienstra-Coehoorn
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief afspraken contact mevr. Y. Stienstra-Coehoorn
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Bedankbericht Y. Stienstra-Coehoorn en kinderen n.a.v. overlijden van man en vader
005.1302Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over pensioenpremies predikanten, weduwen en wezen
005.1303Gereformeerde kerk (kerkeraad)Notulen Diaconievergaderingen 26-09-1979 t/m 29-01-1993
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief "Hoe willen we de komende jaren gemeente zijn?"
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Beroepingscommissie betreffende kandidaat Knol
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Vacaturelijst predikanten nr. 31 d.d. 30 juni 1984
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan classis der Gereformeerde kerken te Franeker over randkerkelijkheid in Minnertsga
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over toonzetting in haar brief
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van gemeentelid over onenigheid t.a.v. lidmaatschap kerkelijke gemeente
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over groot onderhoud kerkgebouw
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over beroeping predikant
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt I.K.V. t.o.v. betaling vaste bijdrage
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over enkele besproken punten tijdens huisbezoek die onbeantwoord zijn gebleven
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt kerkeraad t.a.v. het I.K.V.
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over niet plaatsen brief in het kerkblad
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief over rapport kerkvisitatie (geadreseerde onbekend)
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van lid van de Jeugdraad waarvoor betreffend lid heeft bedankt
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen afschrift brief over onderhoud kerkgebouw.
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: over plagerij door kinderen richting bepaalde persoon
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: geen gebruik uitnodiging voor afscheid predikant J.J. Brinkman
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: afwijzing beroep ds. L. Hartholt
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beroep aangenomen, K. Eijkelenboom, Rotterdam
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beoordeling preek kandiaat K. Eijkelenboom te Rotterdam
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Acte van ontslag betreffende ds. K. Eijkelenboom
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Beroepsbrief betreffende drs. G. van Belzen
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen en uitgaande brieven over verschillende geloofskwesties (kerkeraad en B. Miedema)
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van ambtsdrager over ontheffing uit ambt
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: reactie n.a.v. gemeenteavond besproken restauratie kerkgebouw
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: over (ex)arbeidsverhouding
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrekt zich als lidmaat van de kerk
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrtrekt zich als lidmaat van de kerk
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: betoog betreffende drie rapporten
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1982
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Collecterooster 1983
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 18 maart 1983
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 27-03-1981
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 21 maart 1980
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1979 en begroting 1980
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Traktementsberekening drs. G. van Belzen
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 10 maart 1978
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1975 en begroting 1976
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel versalg 1977
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Feinaceel verslag 1976 en begroting 1977
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Gemeente Het Bildt: Verordening regelende de subsidiëring van het godsdiesntonderwijs en het vormingsonderwijs
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag Interkerkelijke Kommissie School katechese gehouden in Tzummarum
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stukken omtrent verbouw pastorie aan de Tilledyk
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Schetsplan voor te bouwen vergaderlokalen achter de Gereformeerde kerk
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Gemeentewerken Barradeel: bericht over ontwerp wijziging kerkgebouw
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl, bericht bekendmaking doop
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over bewoners Tjessingawei 1
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag vergadering Kommissie Godsdienstonderwijs, gehouden in Tzummarum
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Statuten van de Gezamelijke Jeugdraad Minnertsga
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie herdenkingdienst Gereformeerde kerk 1835 - 1985 (150 jaar)
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Taken Jeugdouderling
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand aan Gereformeerde Duputaten van het Convent van Kerken (Naarden)
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor dekoster van de Gereformeerde kerk
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Kerstmeditatie van een dorpelwachter
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Deputaatschap Oecumenische Betrekkingen
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van Beheer: verzoek houden van twee collecten
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: aan boekhoudkantoor over toonzetting ontvange brief d.d. 17 januari 1989
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: verzoek van gemeentelid plaatsing in kerkblad
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van Beheer
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van wijkzuster van wijk 3
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over zonder vooraankondiging verandering collecten
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie dienst bevestiging drs. G.F. Heeneman
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand gericht aan Kerkeraad van de Gereformeerde kerk van Amsterdam-zuid
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G.F. Heeneman
005.1304Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G. van Belzen
005.1401Hervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) restauratieplan kerktoren, architect A. Baart
005.1401Hervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) klokkenstoel met klokken. Fa. Gebr. Van Bergen, Midwolda
005.1401Hervormde KerkBouwtekening pastorie (Ferniawei 1E), architektenbureau Grondwoud & Sipma Drachten
005.1401Hervormde KerkStukken omtrent gebruiksvergunning kerkgebouw en verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 3 en 6
005.1401Hervormde KerkStukken omtrent aanvraag gebruiksvergunning verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 6
005.1401Hervormde KerkBestek en voorwaarden restauratiewerkzaamheden kerktoren
005.1401Hervormde KerkZegelbestek restauratiewerkzaamheden kerktoren
005.1401Hervormde KerkOverzicht kosten restauratie kerktoren
005.1401Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie, akkoord met verkoop en nieuwbouw pastorie
005.1401Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over verbouw hervomd lokaal + glas in lood kerkgebouw
005.1401Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over akkoord met uitgifte erfpacht perceel bouwland Tjessingawei
005.1401Gereformeerde kerk (kerkeraad)Taxatierapport kerk en bijgebouwen en pastorie Gereformeerde kerk, Tilledyk 14 en 16
005.1401Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Bouwbedrijf Lont BV, werkzaamheden kerk en pastorie
005.1401Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte L. van Dokkumburg, Berlikum: werkzaamheden aan vergaderruimte achter kerk
005.1401Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Walda - Minnertsga: buitenschilderwerk pastorie en kerkgebouw
005.1401Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Terpstra - Minnertsga, schilderwerkzaamheden kerk en pastorie
005.1401Rijksbureau voor de monumentenzorgWenken voor de beveiliging tegen oorlogsgevaren van architectonische merkwaardige gebouwen
005.1402Hervormde kerkRapport betreffende het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te Minnertsga
005.1403Hervormde KerkGeldelijke verantwoording betreffende restauratie kerkhofmuur met hekken rond N.H. kerk
005.1404Hervormde KerkReglement op het gebruik onderhoud van de begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga
005.1404P.J. van MelleGedachtenis en getuigenis door P.J. van Melle (predikant)
005.1404P.J. van MelleNa veertigjarigen evangelisatiedienst, gedachtenrede uitgesproken op 2 februari 1919 door P.J. van Melle
005.1404Gereformeerde kerk (kerkeraad)Huishoudelijke regeling van de Gereformeerde Kerken der classis Franeker
005.1404Hervormde KerkReglement op het beheer der kerkgoederen en fondsen van de Hervormde gemeente Minnertsga
005.1404Hervormde KerkReglement van de begraafplaatst te Minnertsga
005.1404Verpleeginrichting De Vlaswiek (St. Annaparochie)Statuten stichting ter bevordering van de Protestantse Ziekenverpleging
005.1404Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas, opgericht 31 juli 1864Reglement
005.1404Hervormde Vrouwen Groep (gevestigd te 's Gravenhage)Statuten en huishoudelijk reglement
005.1404Stichting Christelijk Centrum ten Dienste van Sociale en Diaconale Arbeid in Friesland (It Sintrum)Statuten
005.1404Hervormde KerkReglement op het beheer der kerkegoederen en fondsen van de Hervormde Gemeente te Minnertsga
005.1404Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 31 juli 1864)Reglement
005.1404Gereformeerde kerk (kerkeraad)Orde (liturgie) bij de laatste Gereformeerde kerkdienst in Minnertsga
005.1404Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 1864)Reglement
005.1404W.G. Westerhuis ('s Gravenhage)Beschijving over ds. Wouter de Vries, predikant te Minnertsga (1741-1775)
005.1404Hervormde Kerk en Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stappenplan van de Samen Op Weg-commssie (Minnertsga)
005.1404Gereformeerde kerk (kerkeraad)Enquête resultaten van de gehouden enquête in sept/okt 1996
005.1404Gereformeerde kerk (kerkeraad)Onze gemeente in beeld
005.1404Hervormde KerkInventaris archief van de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk opnieuw opgemaakt 19 aug. 1969 (schrift)
005.1405Vrouwenvereniging Ned. Hervormde kerkNotulen (schrift) 1946 - 1947 incl. verslag zomerreisje
005.1406Hervormde KerkSchrift met aantekening Barradeel en lijst predikanten 1582 - 1981
005.1407Van der Schaaf-fonds (Ned. Hervormde kerk)Schrift met kasoverzichten 1954 - 1965
005.1408Hervormde KerkLijst stemgerechtigde lidmaten van de Hervormde kerk (1967 - 1979)
005.1409Diaconieën werkverband BarradeelNotulenboek 1967 - 1968
005.1410Fonds ds. Van der Schaaf (testament 16 september 1829)Accountantverklaringen jaren 1960 - 1970, 1973, 1977, 1982 - 1984
005.1411Hervormde KerkSchrift met kerkelijke huwelijken 1895 - 1951
005.1410Hervormde KerkPolis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde kerk)
005.1410Hervormde KerkPolis Collectieve Fraude- en Beroovingsverzekering (Vereniging van kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde kerk)
003.0101Hervormde KerkAfschrift koopakte: huis met erf Minnertsga, kadastraal gemeente Minnertsga, sectie B, 1278
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: verkoop perceel bouwland aan gemeente Barradeel
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland hoek Langedyk - Hearewei
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland aan de Langhuisterweg onder St. Annaparochie
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: twee percelen bouwland aan de Bosdijk onder Minnertsga
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland gelegen op Groot Tjessinga ten noorden van de spoorbaan
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: ruiling perceel bouwland
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte:
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: twee percelen bouwterrein en vijf arbeiderswoningen tegenover station te Minnertsga
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: strook grond ten zuiden spoorlijn te Minnertsga en ten weste Bosdijkje
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: afkoop grafonderhoud stoffelijk overschot echtlieden Dirk ales Groeneveld en Rinske Huigen
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: afkoop grafonderhoud stoffelijk overschot echtlieden Wouter Hijlkema en Trijntje Sikkema
003.0101Hervormde KerkConcept akte: overdacht eigendom toren c.a. Hervormde kerk (later Meinardskerk) aan gemeente Het Bildt
003.0101Hervormde KerkConcept akte: overdracht eigendom woning met erf aan de Meinardswei
003.0101Hervormde KerkAfschrift akte: veruur stuk bouw- of kooltjerland
003.010Hervormde KerkAfschrift akte:
005.1101Hervormde KerkPachtovereenkomsten 1970
005.1101Hervormde KerkPachtakten 1952 - 1953
005.1101Hervormde KerkPachtcontrecten 1957
005.0101Hervormde KerkPachtovereenkomst op naam van L. Meijer, Tjessingawei 8
005.1102Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stukken betreffende in bewaringgeving acriefstukken aan de Rijksarchivaris in de Provincie Friesland
005.0102Hervormde Kerk (diaconie)Stukken betreffende Hervormde Gezinsverzorging Barradeel (P.B. Winsemiusstraat 11, Minnertsga)
005.0102Hervormde KerkUitgaande brief gericht aan Plaatselijke commissie ruilverkaveling (p/a Ferniawei 1a, Minnertsga)
005.0102Hervormde KerkIngekomen van Diaconaal Advies- en Vertificatiebureau over onderzoek lage opbrengst ds. Van der Schaaf Fonds
005.1103Hervormde KerkStaat van begrooting der ontvangsten en uitgaven Hervormde gemeente Minnertsga
005.1103Hervormde KerkRekening en balans Kerkvoogdij Nederlands Hervormde gemeente Minnertsga
006.01Hervormde KerkIngekomen 2 brieven van ds. D. (Dirk) Zoete van Engwierum
Provinciale Organisatie van Veilingen in FrieslandVoorwaarden Poterveiling 1965 (Berlikum, Beetgumermolen, Minnertsga)
Tuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga en omgevingStatuten en reglementen
Tuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga en omgevingStukken gericht aan de leden
Coöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenAfschrift statuten
Coöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenLeeuwarder courant: Veilingklok Minnertsga in ere hersteld
Coöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenLeeuwarde courant: Kleinste 'en rijkste' veiling sluit deuren
H.J. Miedema, Minnertsga nummer 417Loonstaat kalenderjaar 1941
H.J. Miedema en zn. Minnertsga huisnummer 417Loonstaten 1944
Diverse bedrijven MinnertsgaReclame omslagmap bedrukt met advertenties
010.04Glaswerk met etiketten MinnertsgaZes lege flessen alcoholische dranken met etiket opdruk oude foto Minnertsga
010.05Glaswerk met etiketten MinnertsgaLeeg kruikje met etiket opdruk oude foto Minnertsga
010.0501Christelijke basisschool De WizebeamWandbord De Wizebeam 1869-1994, Krislik ûnderwiis Minnertsgea
010.0502Christelijke Muziekvereniging OranjeDrie (bier)glazen met opdruk Oranje Minnertsga
001.0401Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1947 - 1950 met handgeschreven verhalen van leden
001.0402Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1943 - 1946 met handgeschreven verhalen van leden
001.0403Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1951 - 1953 met handgeschreven verhalen van leden
001.0404Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek ? - 1946 met handgeschreven verhalen van leden
001.0405Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1950 - 1951 met handgeschreven verhalen van leden
001.0406Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1956 - 1959 met handgeschreven verhalen van leden
001.0407Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek, waarschijnlijk tussen 1956 - 1959
001.0408Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1935 - 1939
001.0409Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1941 - 1944 met handgeschreven verhalen van leden
001.0410Gereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1957 - 1958 met handgeschreven verhalen van leden
Oebele Weima (1872-1974)Vier artikelen krant met betrekking tot hoge leeftijd
Echtpaar Ide Westra (1872-1972) en Aaltje Miedema (1874-1978)Vijf aritkelen over hooge leeftijd
Tjalling Wiersma (schaakkampioen)Artikel over zijn schaken en schaakkampioenschappen
Bildtse Post: Jetze WiersmaKoninklijke onderscheiding voor Jetze Wiersma
Gebroeders De With (Hendrik (1898), Auke (1905) en Lolke (1910)Artikel Leeuwarder courant over boerenbedrijf op de hoek weg Minnertsga - Tzummarum afslag Firdgum
B. (Bernardus) Winsemius (1906-1990)Artikel: Wie is deze man?
Marten IJpma (1810-1863)Artikel: Eerste predikant Marten Ijpma voorbeeld vor nu, Gereformeerde Kerk Hallum (150 jaar) herdenkt landverhuizer
Jappie (Jacob) Zoodsma (1925-1993)Artikel: Jappie zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps Minnertsga
Ds. Cornelis ZijlstraArtikel: Ds. C. Zijlstra, vroeger te Franeker en Minnertsga, im Enschede overleden
Waltje Neeltje Zoodsma - Joostema (1926)Twee artikelen: 'Miss Oranje' Wally Zoodsma-Joostema koninklijk onderscheiden. Mevrouw Zoodsma uit minnertsga krijgt onderscheiding
Moaie Peal (Mooie Paal)Artikel Leeuwarder courant: Moaie Peal was ooit een populair Bildtse huweloijksmarkt
Moaie Peal (Mooie Paal)Artikel: Nieuwe paal voor Mooie Paal
Willem Wassenaar (27)Artikel Leeuwarder courant: Nieuw-Zeelandse prijs voor Fries theatermaker
Expositie Creatief MinnertsgaArtikel: Expositie van creatief Minnertsga in Boppeslach
Muziek explosieArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga explodeert voor tweede keer muziekaal
Bouw dorpshuisTwee artikelen: Minnertsg awil dorpshuis bouwen. Minnertsga: nieuw dorpshuis bij het sportcomplex
Jan Nagel (Jan van Friesland)Artikel Friesch Dagblad: Witteman en "Van Friesland' presenteren boek 'Opgenomen'
Henk Penninga en Wieke Mollema (filmmakers)Artikel FF: De krêft fan ûnôfhinklike filmmakkers
Henk Peninga en Wieke Mollema (filmmakers)Artikel Friesland Post: 'Nooderlicht film' maakt poëtische film over fries dorp
Henk Penninga en Wieke Mollema (filmmakers)Twee korte artikelen: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens'. Film 'Doarp'naar Spaans filmfestiaval.
JeugdhonkArtikel: Flinke bijdrage voor jeugdhonk in Minnertsga
Het Groene KruisTwee artikelen: Groen Kruis-afdeling Minnertsga bloeit na 100 jaar als nooit te voren. Zelfstandig Groene Kruis Minnertsga verbroedert.
Klaas Kuiken (1902-1984)Artikel: Kuiken won ondkans hersenschudding PC
S.J. en C. Faber, Cornelis de Haan, J.L. Glazema, Walsma, Van der Kam etc.Artikel Leeuwarder courant: Kaatsen en kaatsers in oud Minnertsga
V.v.V. Minnertsga (Vereniging voor Volksvermaak), kaatsenArtikel: V.v.V. Minnertsga werd 75 jaar, een kleine K.N.K.B. afdeling door de jaren heen
Kaatsen jongenspartuur afdeling MinnertsgaArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga met hakken over de sloot (Wommels)
KaatsenArtikel Leeuwarder courant: 'Ik tocht: dat lêste komt wol. Mar it kaam net'
KaatsenAtikel Friescha Dagblad: 'Foar my komt in dream út'
KaatsenArtikel: Klaas Anne Terpstra: 'Dy iene bal soe ik noich wolris ha wolle'
KaatsenArtikel Leeuwarder courant: Rode reus uit Minnertsga gaat de hale wereld over
KaatsersArtikel: Friese kaatsers gaan af in Valencia
KaatsenArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga in extase na winst bondswedstrijd
007.0101Technische bureau ZonderlandGeleverd materiaal aan de Ned. Hervormde Kerk
007.0101Bloemenboetiek HermanaGeleverde bloemen voor ouderenmiddag
007.0101HibmaDiakonie
007.0101Bonnema( slagerij)Geleverde vleesprijzen t.b.v. kaatsen
001.0101De HaanGeleverde bouwmaterialen
001.0101A. MeersmaGeleverde bloemen
007.0101Slagerij BonnemaGeleverde diverse horeca (vleeswaren ?)
007.0101Schildersbedrijf TerpstraGeleverde verf
007.0101Schildersbedrijf Terpstra Tilledyk 64Geleverde verfbenodigdheden
007.0101Schildersbedrijf TerpstraGeleverde verf
007.0101SchildersbedrijfGeleverde verf
007.0101Wiersma, zuivelhandelGeleverde zuivelmand
007.0101Voetbal Vereniging MinnertsgaKoffie en anderen versnaperingen
007.0101Fa. R.R. Post & ZNMand levenmiddelen
007.0101Boppeslach (dorpshuis)Huur terrein
007.0101Jilles S.GroeneveldGeleverde houtproducten
007.0101J. J. van der Wal Jr BV St. Jacobiparochiegeleverde consumties
007.0101Hibma's groenten- en fruithandelGeleverde noten en bloemen
007.0101Slagerij BonnemaGeleverde vleesproducten
007.0101A. MeersmaGelverde bloemen
007.0101Bakkerij F. FeenstraGeleverd brood voor het Brouwers-fonds
008.0201Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum met foto's en documenten 1999 en eerder
008.0202Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 1999 - 2000
008.0203Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2001 - 2002
008.0301Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum verbouwing 2003 - 2004
008.0302Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2003 - 2004
008.0303OpenbareBasis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2004 - 2005
008.0401Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2005 - 2006
008.0402Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2005 - 2006
008.0403Openbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2006 - 2007
009.0501Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1967 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0502Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1970 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0503Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1973 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0504Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1974 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0505Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1975 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0506Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1976 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0507Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1977 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0508Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1978 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0509Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1979 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0510Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1980 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0511Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1981 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0512Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1982 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
009.0513Middenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1983 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
100.0101Feesten en evenementenFoto's 80 t/m 120
100.0102Feesten en evenementenFoto's 121 t/m 160
100.0103Feesten en evenementenFoto's 1 t/m 40
100.0104DorpsgezichtenFoto's DGM 81 t/m 120
100.0105DorpsgezichtenFoto's DGM 121 t/m 160
100.0106DorpsgezichtenFoto's DGM 1 t/m 40
100.0107DorpsgezichtenFoto's DGM 41 t/m 80
100.0201BedrijvenBrandweer BEMRM 1 t/m 40
100.0202BedrijvenBouw BEBOM 1 t/m 40
100.0203BedrijvenDetailhandel BEDEM 41 t/m 80
100.0204BedrijvenHoreca en toerisme BEHTM 1 t/m 40
100.0205BedrijvenLichamelijke verzorging BELVM 1 t/m 40
100.0206BedrijvenOverig BEOVM 1 t/m 40
100.0207BedrijvenPersonenvervoer BEPVM 1 t/m 40
100.0208BedrijvenAgrarisch BEAGM 1 t/m 40
100.0209BedrijvenAutogarages BEAUM 1 t/m 40
100.0210BedrijvenTransport BETPM 1 t/m 40
100.0211BedrijvenStraathandel BESHM 1 t/m 40
100.0212BedrijvenDetailhandel 1 t/m 40
100.0301StraatnamenMeinardswei STM_MNW 41 t/m 80
100.0302StraatnamenMeinardswei STM_MNW 81 t/m 120
100.0303StraatnamenMiedleane STM_MLN 1 t/m 40
100.0304StraatnamenMoaie Peal STM_MPL 1 t/m 40
100.0305StraatnamenLytse Buorren STM_LYB 1 t/m 40
100.0305StraatnamenLangedyk STM_LGD 1 t/m 40
100.0307StraatnamenMeinardswei STM_MNW 1 t/m 40
100.0308StraatnamenMolendyk STM_MOL 1 t/m 40
100.0309StraatnamenDe Opfeart STM_OPF 1 t/m 40
100.0310StraatnamenP.B. Winsemiusstrjitte 1 t/m 40
100.0311StraatnamenP.B. Winsemiusstrjitte 41 t/m 80
100.0401StraatnamenSmelle Leane, STM_SML 1 t/m 40
100.0402StraatnamenStasjonstrjitte, STM_STS 1 t/m 40
100.0403StraatnamenSiebe Faberstrjitte, STM_SFA 1 t/m/ 40
100.0404StraatnamenSkoalstrjitte, STM_SKS 1 t/m 40
100.0405StraatnamenIt String, STM_STR 1 t/m 40
100.0406StraatnamenSixma van Andlawei, STM_SAW 1 t/m 40
100.0407StraatnamenTsjillen, STM_TSL 1 t/m 40
100.0408StraatnamenRispinge, STM_RIS 1 t/m 40
100.0409StraatnamenScheltingawei STM_SLW 1 t/m 40
100.0410StraatnamenStinzelân STM_STL 1 t/m 40
100.0411StraatnamenTilledyk STM_TLD 1 t/m 40
100.0412StraatnamenTilledyk STM_TLD 41 t/m 80
100.0501StraatnamenHermanawei STM_HMW 41 t/m 80
100.0502StraatnamenHoarnestreek STM_HOS 1 t/m 40
100.0503StraatnamenKamp STM_KMP 1 t/m 40
100.0504StraatnamenKoarnbeurs STM_KBS 1 t/m 40
100.0505StraatnamenHege Buorren STM_HGB 1 t/m 40
100.0506StraatnamenHermanawei STM_HMW 1 t/m 40
100.0507StraatnamenHege Buorren STM_HGB 41 t/m 80
100.0508StraatnamenGrienedyk (Griene Dyk) STM_GRD 1 t/m 40
100.0509StraatnamenHavenstrjitte STM-HAV 1 t/m 40
100.0510StraatnamenHearewei STM_HEA 1 t/m 40
100.0601ScholenCBS De Wize Beam (Christelijk Nationale Lagere School) SMWB 81 / 120
100.0602ScholenOBS De Lytse Terp (Openbare Lagere School) SMLT 1 t/m 40
100.0603ScholenOBS De Lytse Terp (Openbare Lagere School) SMLT 41 t/m 80
100.0604Sport en sportverenigingenFoto's SSVM 1 t/m 40
100.0605StraatnamenAlmasingel STM_ALM 1 t/m 40
100.0606StraatnamenBeintenwei STM_BTW 1 t/m 40
100.0607StraatnamenBoskdykje STM_BSD
100.0608StraatnamenCollot 'd Escurystrjitte STM_CLE 1 t/m 40
100.0609StraatnamenD. Miedemastrjitte STM_DMS 1 t/m 40
100.0610StraatnamenFeartswâl STM_FTW 1 t/m 40
100.0611StraatnamenFerniawei STM_FER 1 t/m 40
100.0612StraatnamenFerniawei STM_FER 41 t/m 80
100.0613StraatnamenDe Finne STM_FIN 1 t/m 40
100.0614StraatnamenFjildleane STM_FJL 1 t/m 40
010.0204WandtegelGezicht op Minnertsga met Nederlands Hervormde Kerk.
010.0205WandtegelGezicht op Hervormde kerk (later Meinardskerk)
010.0206Reclame asbakRijwiel en Bromfietshandel J. Reitsma, Minnertsga tel. 284
010.0207KaarsKaars met opdruk gezicht op toren en dorpsvaart met tekst: Minnertsga anno 1915
001.0201Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Presentielijsten
001.0202Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Financiële stukken: jaarrekeningen, omzet producten, agenda's etc.
001.0203Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ledenlijsten, verklaring van lidmaatschap
001.0204Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Statuten, verkoopreglement, bijlagen Staatscourant, registraties Handelregister
001.0203Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Stukken omtrent gebouwen,
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Verzoek van ondergetekende leden opheffen veilingen van groenten (wortelen en rapen)
001.0205Vereniging van Aardappelhandelaren in FrieslandOver voorkomen van nieuwe moeilijkheden zoals in 1925
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van Gebr. Miedema, St. Jacobiparochie
001.0205Tuin- en Lanbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van Arbeidsinspectie
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Twee kwitanties contributie lidmaatschap 1966/1967
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van N.V. Nederlandse Uitvoeringsmaatschappij
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van bleangbehartiger van begroeders J. en B. Miedema, St. Jacobiparochie
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen verzoek Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga
001.0205Veilingvereniging Minnertsga e.o.Ledenlijst gericht aan Coöperratieve Veilingvereniging WFO, Wervershoof
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen vaN Uitvoer controle bureau voor Groenten, fruit en aardappelen
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen Uitvoer controle bureau voor tuinbouwproducten
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Verklaring van geen bezwaar omtrent oprichting drooginstallatie
001.0205Veilingvereniging Minnertsga e.o.Krantenbericht: Doek valt voor laatste gardeniers-veiling
001.0205Tuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van enkele leden: omtrent niet volgens de regels veilen van pootaardappelen
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaJaargangen It Pompeblêd met verslagen van diverse elftallen
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaTekening van nieuwbouw
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaKosten en inrichting sportveld complex
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaDiverse stukken uit 1988/89
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaVerslag wedstrijd Minnertsga-DWP
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga wil "ervaring rijker" gebruiken
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaNegentig minuten in roes derde klasse
001.0501Voetbalvereniging Minnertsgaverslag wedstrijd Minnertsga - De Wâlde
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaJenne Stienstra
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaFVB toppers
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaFotolijst
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaOorkonde
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga- Harlingen
001.0501Voetbalvereniging MinnertsgaVoetbal bijlage
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaPromotie wedstrijd Minnertsga
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaNieuw sportcomplex
001.05Voetbalvereniging MinnertsgaVerslag wedstrijd
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaRaad Barradeel accoord met aanleg sportvelden
001.05Voetbalvereniging Minnertsgafoto krant van opening
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaOpstelling
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga viert 25 jarig jubileum
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaNieuwe kantine
001.0502Voetbalvereniging MinnertsgaWedstrijd verslag Wykels- Minnertsga
010.0208Gemeente BarradeelWandtegel met wapen van gemeente Barradeel
010.0209Leeuwarder Auto Bus Onderneming (L.A.B.O.)Wandtegel ter gelegenheid van reünie LABO maart 1989
010.0210Dorpgezicht Nederlands Hervormde Kerk MinnertsgaGipsen wandbord (maker onbekend)
001.06Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
001.07Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
001.08Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
001.09Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
001.10Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
009.0433Nylsk fan HermanaDVD openlucht theater Nylsk fan Hermana van Sybe Joostema
009.0434Fries Film ArchiefDVD Mei hân en siel (Met de hand en ziel)
009.0601Noorderlicht FilmVideoband VHS film "Doarp" een film van Henk Penninga
009.0602Videoband VHSVideoband VHS met oude filmbeelden 1939 en 1948
009.0603Cinemedia / Teleac/NOTVideoband VHS: Het Nederlandse Landschap, 2000 jaar mensenwerk, zeekleilandschap
009.0604Videoband VHSDiverse oude filmfragmenten
009.0605Videoband VHSDiverse oude filmfragmenten
009.0606Videoband VHSWrâld, Minnertsgaaster Muziekaexplosie 2003
009.0607Videoband VHSMinnertsgaaster Muziekexplosie 2001
009.0608Videoband VHSOude filmfragmenten
001.1101Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulenboek, eerste gehouden bestuursvergadering in februari 1969
001.1102Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulenboek bestuursvergaderingen
001.1103Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulen bestuursvergaderingen
001.1104Vereniging voor Volksvermaak (opgericht 8 september 1913), later K.V. MinnertsgaNotulenboek Algemen ledenvergaderingen