Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in de bibliotheek in St. Annaparochie. Op woensdagen zijn er vrijwilligers van de Stichting Bildts Aigene aanwezig die u graag helpen.

De documenten zijn opgeslagen in zuurvrije kartonnen archiefdozen met nummering. De eerste drie cijfers geven de categorie aan gevolgd door het twee-cijferige volgnummer van de doos in die categorie. Het omslagnummer is het volgnummer in de betreffende doos.

Legenda:
001 Verenigingen/stichtingen, 002 Organisaties overig, 003 Notarieel, 004 Overheidsorganisaties, 005 kerkgenootschappen, 006 personen, 007 bedrijven, 008 scholen, 009 dorp algemeen, 010 voorwerpen/objecten

Laatst gemuteerd: 1 mei 2021 (vorige update 23 maart 2021)                Documenten geïnventariseerd: 1176 stukken (vorige stand 1132)

 

DoosOmslagSoort documentDatum stukNaamInhoudNotitieOntvangen vanBewaarplaatsOpenbaar
005.1304Brief27-10-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt I.K.V. t.o.v. betaling vaste bijdrageKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief30-06-1984Gereformeerde kerk (kerkeraad)Vacaturelijst predikanten nr. 31 d.d. 30 juni 1984Met beschrijving Minnertsga en wat van de predikant wordt verwacht.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Briefjanuari 1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Beroepingscommissie betreffende kandidaat KnolKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief "Hoe willen we de komende jaren gemeente zijn?"Opgesteld door H. SchievinkKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304BriefOmstreeks 1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan classis der Gereformeerde kerken te Franeker over randkerkelijkheid in MinnertsgaBrief ongedateerd.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Briefnovember 1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over toonzetting in haar briefBrief gericht aan zuster S.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief21-10-1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van gemeentelid over onenigheid t.a.v. lidmaatschap kerkelijke gemeenteKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief07-06-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over beroeping predikantKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304BriefOmstreeks 1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over enkele besproken punten tijdens huisbezoek die onbeantwoord zijn geblevenBrief ongedateerdKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief16-09-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt kerkeraad t.a.v. het I.K.V.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief30-05-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over niet plaatsen brief in het kerkbladKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief02-06-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief over rapport kerkvisitatie (geadreseerde onbekend)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304Brief1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van lid van de Jeugdraad waarvoor betreffend lid heeft bedanktSchrijver verwijst in zijn brief naar brief d.d. 31-05-1979.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1304BriefOmstreeks 1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over groot onderhoud kerkgebouwOngedateerde brief.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1303Losbladige eenheid1979 - 1993Gereformeerde kerk (kerkeraad)Notulen Diaconievergaderingen 26-09-1979 t/m 29-01-1993Waaronder twee stukken Beleideniscatechisatie siezoen 1979 - 1980 en een preek over Joh. 17: 20-21.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief11-08-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan kerkeraad Gereformeerde kerkm Tzummarum, verzoek bezoldiging van de diensten in Nij Bethanië besprekenBespreken op vergadering 24-08-1977 zijn namens Gerf. Kerk Minnertsga aanwezig: G. van Belzen, Th. Binnema, B. Posthumus en J. Sijtsma.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief197- - 1971Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over pensioenpremies predikanten, weduwen en wezenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Briefmei 1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Bedankbericht Y. Stienstra-Coehoorn en kinderen n.a.v. overlijden van man en vaderKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MV
005.1302Brief20-07-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief afspraken contact mevr. Y. Stienstra-CoehoornStaat op website Minnertsga Vroeger onder collectie DocumentenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief29-04-1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Pensioenberekening van Stichting Landelijke Samenwerking voor mevr. Y. Stienstra-CoehoornKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief13-01-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Afschrift brief van Generale Synode over voorlopige beslissingenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief1964Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevulde vragenlijst voor de statistiek Gereformeerde kerken in NederlandJaren: 1964, 1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevuld formulier Centraal Bureau voor de StatistiekIngevuld door C. Muller, Tilledyk 12 a, MinnertsgaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302BriefongedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan Classis Franeker, reactie op intentieverklaring Samen op WegBrief is niet ondertekendKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief17-01-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over beschikbaarheid dominee voor diensten Nij BethaniëOndertekening: A. Zondervan (preases) en H. Kasma (scriba)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief18-07-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Tzummarum over verzoek dominee vaker beschikbaar voor diensten in Nij BethaniëOndertekening p/a H. Kasma, Buorren 79, TzummarumKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief10-04-1990Gereformeerde kerk (kerkraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over kosten kerkdiensten Nij BethaniëBrief geadressseerd Tsjerkestrjitte 42, MinnertsgaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief01-01-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster, ondetekend 1 januari 1982Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief15-04-1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Generale Synode over uitkomst bijeenkomsten nov. En dec. 1984 intentie Samen op WegMet bijlage concept Verklaring overeenstemming t.a.v. het Samen Kerk zijn.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief30-10-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over afspraak maken zondagochtenddiensten in Nij BethaniëBrief gericht aan raden Gereformeerde kerken Minnertsga en Sexbierum ondetekend door scriba J. Bakker - Kooi(?)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief05-01-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum met financieeloverzicht kostenverdeling kerkdiensten Nij BethaniëBrief gericht aan Gereformeerde kerken Minnertsga en SexbierumKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief07-01-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Stichitng Nij Bethanië over benoeming leden algemeen bestuurBrief gericht aan Gereformeerde kerken Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga. F.R. Bruinsma, G. Dijkstra en C. Nagel van de Vrij Evangelische gemeente zijn opnieuw benoemd.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief27-02-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief Stichting Nij Bethanië over benoeming nieuw lid algemeen bestuurBestuurlid G. Dijkstra, Hoanestreek 3, Oosterbierum bedankt als lid wegens familieomstandighedenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster opgesteld april/mei 1977Niet ondertekendKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief15-03-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Classis Franeker afspraak kerkvisitatieOndertekening: ds. W. Oomkes en J. VerseveldKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302BriefongedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over orgelspel tijdens de dienstOndertekening door Struiksma - (P)enningaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief07-02-1974Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verzoek ontslag als koster van de Gereformeerde kerkOndertekend door P. StruiksmaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief1948Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster G.T. VogelKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Brief09-05-1974Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over afscheidskado koster dat niet op prijs wordt gesteld, geld besteden aan nuttig doelOndertekening fam. StruiksmaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302BriefonbekendGereformeerde kerk (kerkeraad)Arbeidsovereenkomst Gerformeerde kerk en de kosterOndertekening door Zuidema en AartsmaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Losbladige eenheid1969 en 1974Gereformeerde kerkKerkvisitaties Clasis FranekerJaren 1969, 1974, ongedateerd exemplaar. Mondelingen vragen. Bijlage bij brief GSZ/79/1776 en 1777, samenvatting classiicale antwoorden inzake kerkvisitatie.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1301Losbladige eenheid1993 - 1999Gereformeerde kerk (diakonie)Notulen vergaderingen diakonie 26 mei 1993 t/m 8 juni 1999Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1302Losbladige eenheid19-09-1990Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan de kerkeraad Ned. Herv. Gemeente MinnertsgaOver bedeining Heilige Doop en pastoraat rond toekomstige samenwerking (SOW).Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1206Losbladige eenheid1998 - 2012College van KerkrentmeestersNotulen van vergaderingen van het College van KerkrentmeestersVoorheen Commissie van beheer en kerkvoogden. Notulen 28-03-1998 t/m 05-06-2012.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
010.0203Voorwerpjaren '60Bescherming Bevolking (BB)Mouwband met geborduurd logo van de organisatieFoto van voorwerp staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerGerrit BoumaDorpsarchief MV13
010.0202Voorwerpjaren '90Tegeltableau met afbeeldingCafé - Restaurant - Slijterij "Het Wapen van Barradeel" TzummarumFoto van tegeltableau staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerSietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster), DamwâldDorpsarchief MV13
005.1205Boek1946 - 2000Gereformeerde kerkDoopboek 1946 - 2000Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief05-05-1979Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBrief en gedeelte afschrift visitatierapportVerslag kerkvisitatie aan de Gereformeerde kerk Minnertsga op maandag 9 april 1979 om 20.30 uur. Ondertekenaar begeleidende brief J. van Verseveld, Zilverstraat 38, FranekerKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1203Brief1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerJaarrekening 1997 Kervoogdij Kervormde Gemeente MinnertsgaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief07-01-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie Minnertsga: over inzet architect Bos voor realiseren multifunctioneel gebouwKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief13-12-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over offerte architectenbureau Bos, TernaardKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief12-09-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over besluit besteming gebouwenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van SOW commissie: over onderzoek verbouw Gereformeerde kerk tot multifunctioneelcentrumKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief09-05-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSamenvatting vergadering SOW commissie: inventarisatie kerkelijke gebouwenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOpdracht aan onderzoekscommissie gebouwenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief21-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande en ingekomen: vragenlijst en reactie van woongenot pastorieënGericht aan familie Schilt en Klomp. Alleen reactie Klomp ontvangen.Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief07-02-1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBeroepingsbrief ds. M. KlompKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief03-01-1984Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSalarisberekening kosteres T.Haarsma-de VriesKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Briefmei 1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Gezamelijke Kerkenraad: voorstellen omtrent te houden eredienstenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief01-04-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht zgn 'grijs ledenbestand'Betreft namen van 23 niet gedoopte kinderen van doopleden en niet gedoopte echtgenoten van doopleden.Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief10-03-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over niet betalen jaarlijkse bijdrage door enkele ledenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief12-11-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan fam. J. Stapert: over jaarlijkse kerkelijke bijdrageKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief19-03-1980Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief1995 - 2000Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent gezamenlijke kollekteroosterKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief01-10-1986Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOvereenkomst hulpkoster dhr. J. SijtsmaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief15-01-2007Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan College van kerkrentmeesters SoW gemeente Minnertsga: over afvoer hemelwater kerktoren Herv. KerkBrief is afschrift van brief die gericht is aan B&W van gemeente Het Bildt. Namen J.O. Jensma, A. Wiersma-LautenbachKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief28-02-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over S.O.W. procesNamen: A. Sijtsma, J.R. Veenstra-VeenstraKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief10-03-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over beëinging lidmaatschap van enkele ledenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Briefmaart 1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerLijst wijkindeling huidig en voorgestelde indelingNamen: W. Feenstra-Fennema, D. Traivaille, S. Muller, B. Posthumus, W. Goodijk en J. Veenstra-VeenstraKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief11-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over melding opzeggen kerklidmaatschap enkele ledenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief26-06-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kaat en Tijhuis orgelmakers: over uit te voeren noodzakelijk ondehoudBesloten in vergadering 1 sep. 1997 orgel niet te laten reparerenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Briefmaart 2003Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen Netwerk notarissen Jelsma Koelma: over afwikkeling nalatenschap dhr. W. van DokkumburgMet afschift testamentKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief11-10-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over delen financiële zorgenNamen: W. Kamma, W. Goodijk en J.R. Veenstra-VeenstraKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief28-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraad Gereformeerde kerk: over taak/functie ouderling-kerkrentmeesterNamen: mevr. Veenstra, A. SijtsmaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief08-04-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over bemensing en taken commissieledenNamen: Janny Veenstra, Afke Wiersma, W. Goodijk, A. SijtsmaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief19-10-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over voornemen verkoop gerferomeerde pastorieNamen: W. Goodijk en A. WiersmaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201BriefOngedateerdGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Ned. Hervormde kerkenraad: over defenitief besluit verkoop Hervormde pastorieReactie op brief 24 nov. 1998. Besluit genomen in kerkenraadsvergadering 24 nov. 1998. Namen: J.A. Schilt en H. Hoekstra.Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief10-05-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande brief aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over opheffen Commissie van BeheerNamen: K. Boersma, S. Muller en W. Feenstra-Fennema, W. GoodijkKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brieffeb. 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over besluiten i.h.k.v. S.O.W.Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief20-04-1983Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementberekening kandidaat J. Staat te AmsterdamKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief29-04-1981Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief02-08-1976Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Graafschap 29 te KampenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Briefnov. 1976Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief1991 - 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken aangaande KerkbalansKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Briefjan. 1995Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIntentieverklaring Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in MinnertsgaNiet ondertekendKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Briefnov. 1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan alle gemeenteleden Gereformeerde kerk: over verplichte jaarlijkse bijdrageKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief01-10-1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent aanstelling koster mevr. K. de Groot-ZwartKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1203Brief1993 - 1995Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStikken omtrent financiële inventarisatie i.h.k.v. S.o.W. Hervormde en Gereformeerde kerkenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief1988Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. G.F. HeenemanKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief01-10-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht gemeenteleden die jaarlijkse bijdrage niet betalen en/of lidmaadschap willen beëindigenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief1993 - 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerRegelingen omtrent verzorging stoffelijke aangelegenheden van Hervormde en Gereformeerde kerkenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief1948 - 1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming kosterKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Briefmei 1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan gemeenteleden Gereformeerde kerk: ove rte verwachten financieel tekortKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief15-02-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Notaris Koelmans: afschrift akte levering woonhuis Tilledyk 14, MinnertsgaLevering aan S. van der Schaar en Y. van der Schaar-WijngaardenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1201Brief19-01-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent bezwaarschrift inzake WOZ pand Tilledyk 14, MinnertsgaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1203Brief1975 - 2000Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent financieelbeheerBegrotingen, jaarekeningen etc.Kerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1202Brief17-04-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over enkele gemeenteleden die lidmaatschap wensen op te zeggenKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1204Brief1992 - 2003Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. M. KlompKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
000.00Luchtfoto's vijf verschillendeB. Tuinhof, St. AnnaparochieDorpsarchief MV
000.00Foto's station en trein NFLS, 6 stuksW.G. Hoekstra, Stasjonstrjitte MinnertsgaDorpsarchief MV
000.00Boek Algra, historie gaat door eigen dorpSipke MiedemaDorpsarchief MV
000.00Documenten betreffende A. Stienstra (USA) die in WOII boven Duitsland is gesneuveldGosse VogelDorpsarchief MV
005.0902Akte05-05-1911Hervormde GemeenteAankoop een mans- en vrouwenzitbank samen acht zitplaatsen in de kerkVerkopers: Frans Piers Hoogland (Ternaard) en Neeltje Jentjes Hoogenhuis. Koper namens kervoogden: Tjipke Pieters Wijnggarden, Albert Thomas de Groot en Luitzen Wallis de Vries.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akteseptember 1900Hervormde GemeenteVerkoop perceel grond ten behoeve aanleg spoorwegtracé Stiens - TzummarumNamens kerkvoogden: Tjipke Wijngaarden, Luitzen Wallis de Vries en Albert de Groot. Koper Noord Friesche Lokaal spoorwegmaatschappij, Hendrik Jochum Kalt.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte23-02-1864Hervormde GemeenteVerkoop schoolonderwijzerswoning (Openbare Lagere School)Namens kerkvoogden: Cornelis Jells Tjessinga, Haije Cornelis Blanksma. Koper: gemeente Barradeel (burgemeester Tjalling Minne Watse Els Collot 'd Escury).Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte18-05-1882Hervormde GemeenteStaat of inventaris goederen en fondsen Hervormde kerkNamens kerkvoogden: Louw Johannes Osinga, Jan Jans Haima en Roelof Thomas de Groot. Namens notabelen Herv. Gemeente: Jan Joris de Jong, Leendert Meinderts Dijkstra, Harmen Eizes van Keimpema, Gerrit Flonk, Gerlof Walsma, Jan Jans Bos, Reinder Wiersma, Pieter Johannes de Vries, Bauke Lieuwes Tuinhof, Sijtze Adams Elsinga, Frederik Roelofs Lelia, Douwe Schaaf, Rintje van Dijk en Anne Jacobs Bakker.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte13-07-1935Hervormde GemeenteAankoop strook grond bij verenigingsgebouwVerkoper: Jitske Wijngaarden, weduwe van Leendert Akkringa. College van kerkvoogden: Sipke Jans Zodsma, Jan Dirks Koopmans en Atze Bergsma.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte10-12-1928Hervormde GemeenteAankoop perceel bouwterreinVerkoper: Jitske Wijngaarden weduwe van Leendert Akkringa. Namens collega van kerkvoogden: Adam Gerrits Elsinga en Jan Dirks Koopmans.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte22-11-1965Hervormde GemeenteVerkoop oude pastorie (Ferniawei, later Hermanahiem)Namens kerkvoogdij: Rienik Rieniks Post, Jacob Vis en Klaas de Groot. Koper: Arend Pilon, Carel Juliaan Wielinga en Andreas Flach namens Stichting Christelijke Tehuizen voor geestelijke gehandicapten in Friesland.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0904Boekfeb. 1971 - nov. 1977Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1004Boekjan. 1964 - jun. 1971Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.01003Boekokt. 1953 - dec. 1963Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1002Boekjul. 1971 - mei 1976Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0903Boeknov. 1977 - apr. 1984Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1001Boek1934Gereformeerde kerkFormulieren van Eenigheid, liturgie en eenige GezangenAangeboden door de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Ondertekenaars: J.Bos, B. Posthumus, R. Terpstra, A.J. Boersma, G. Hoekstra, D. Schotanus, B. Tuinhof, ?. Met handtekeningen.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Losbladige eenheid1941Hervormde GemeentePachtovereenkomsten van gronden (bouwland, weiland)Kerkvoogden: Siebe Reins Faber, Dirk Koopmans en Gerrit Faber. Pachters: Bauke Terpstra, Rense Terpstra, Rienik Rieniks Post, Simon Jippes Miedema, Job Wassenaar (St. Jacobiparochie), Jaije hofstra, Tjitske Westra weduwe van Gerrit Sikkema, Abe Tilstra, Tiemen Miedema, Jan Kramer, Leendert Bekius, Elle Tuinstra, Pier StapertKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte14-11-1938Hervormde GemeenteAankoop strook grond achter Openbare Lagere SchoolJan Dirk Koopmans, Atze Bergsma, Sipke Jans Zoodsma.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte28-11-1918Hervormde GemeenteStuk bouwland aan de Miedweg onder MinnertsgaPieter van de Lande, Aukje van der Wal, Teetske van der Wal, Willem Gerrit van Dam, Wijpkjen van der Wal, Geertje van der Wal, Jetske Katharina van der Wal, zijde verkopersKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte07-04-1966Hervormde GemeenteAankoop grond zuidelijk van de FerniaweiVerkoper gemeente Barradeel. Namen kerkvoogden: Rienik Rieniks Post, Jacob Vis en Klaas de Groot.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte17-05-1977Hervromde GemeenteAfschrift akte afgifte legaat: perceel weiland gelegen onder WelsrijpGoike Bijlsma, Willemke Hiemstra, Sjoerd Hiemstra. Lucas Hiemstra, geboren te Minnertsga, weduwnaar van Wiepkje Jaarsma. Kerkvoogden: Abraham Joostema, Jacob Vis en Johannes de Schiffart.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte10-05-1929Hervormde GemeenteScheking bouwterreinSchenker Jitske Wijngaarden. Kerkvoogden: Adam Gerrits Elsinga, Jan Dirks Koopmans en Sipke Jans Zoodsma.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte02-12-1936Hervormde GemeenteOverdracht twee woningen met hokken, bleeken, erf en tuinAukje Gerrits Bierma, Anne Vogel, Gerrit van der Plaats, Jan Jelles Helder, Pietje Arjens de Vries, Age Sijbes Knol, Arjen Sijbes Knol, Klaas Ebbings Lautenbach, Johannes Gerrits WijngaardenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte27-12-1967Hervormde GemeenteLegaat perceel bouwland te MinnertsgaHeyla Bouwina Lucia Butôt, weduwe van Nanning Simkes Tuinhof. Andriekse Tuinhof. Perceel genoemd "Drie Feane" .Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte09-11-1978Hervormde GemeenteLegaat woning aan de TsjerkestrjitteGerrit Bierma, Wietske Bos, Hein Joostema en Jeltje Trijntje van Dijk. Erflater Sijtze Bierma weduwnaar van Geertje Westerhuis. Kerkvoogden Abraham Joostema, Jacob Vis en Johannes de Schiffart.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte03-03-1953Hervormde GemeenteAkte van scheiding: dubbele woning met bleek en erf (Tsjerkestrjitte)Sijtze Bierma, Sake Faber, Dirkje Bierma, Gerrit Bierma, Douwe Elzinga, Sietske Bierma, Tjeerd de Swart, Lolkje Bierma, Aukje Gerrits Bierma, Pieter Bierma en Jantje Zoodsma.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte02-09-1969Hervormde GemeentePeceel land uit "Wijngaarden-plaats" op de MiedenNamen vervreemders: Lemke Veenstra, Jelle Jansen, Geertje Anema, Ane Anema, Trijntje Bergsma, Jetlje Tuinhof, Ijtje Tuinhof, Geertje Tuinhof, Ale Algra, Auke IJkema, Pieter Tuiinhof, Jitske Veenstra. Kerkvoogden: Rienk Post, Klaas de Groot en Jan Vis.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte05-11-1934Hervromde GemeenteHuurvoorwaarden betreffende 14 percelenNamen huurders: R. Terpstra, R.R. Post, S. Zoodsma, Dirk Boomsma, Hans Faber, Leendert Bekius, D. de jong, B. Schaaf, H. Hofstra, J.S. Zoodsma, H. Dusselaar, E. Tuinstra, A. Tlstra, J. en L. Bekius, Thijs van der Leij. Oude landnamen: Oude Fenne, De Atjens Vier, De Schroos Drie. A.J. Bergsma, presodent der kerkvoogdijKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0902Akte12-03-1940Hervormde GemeenteJaarlijks onderhoud en niet ruimen grafzerken nummers 4, 5, 6 en 7 in rij 67Graven waarin rust het stoffelijk overschot van onderscheidene leder der familie Tjessinga. Lasthebber doctor Jelle Cornelis Tjessinga, griffier der Staten van Friesland. Kerkvoogden: Sijbe Reins Faber, Dirk Jans Koopmans, Gerrit Faber.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
Brief29-12-1896Hervormde GemeenteIngekomen exploot deurwaarder namens Tiede Schat en Akke HaismaVerzoek beëindiging lid of dooplid gericht aan de kerkeraad der Nederduitse Hervormde Gemeente: Johannes Pot predikant Oosterbierum consulent/voorzitter, Leendert Dijkstra gardenier, Jan Zoodsma gardenier, Jacob Bouma fabriekswerker (laatste drie ouderling)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
006.0207PersoonlijkFamilie Plat (bakkerij)Diverse rekeningen middenstand Minnertsga van sommige bedrijven verschillende uitvoeringenRekeningen: F. Post smederij etc., Van Dijk's bazar, Wiersma's zuivelhuis, (3x verschillende) De Welkomst (molen)Frans Verhagen St. Jacobiparochie, Joostema & Wijnagaarden, Fa. P.K. Hamer, Firma Kerlinen-Hengst, (2x verschillende)Bosma & zn complete woninginrichting, Galzema's verfhandel, (2x) Fa. Chr. Schotanus, (2x) D.J. Wetterauw timmerbedrijf, fa. L. Glazema & zn, fa. R.R. Post & zn, B. de With radio- en electro techn. Bedrijf, R.K. Wiersma smederij, (2x verschillende) O. Terpstra & zn schilders, garage Swierstra, J.W. de Roos & zn brandstofhandel, J.W. Reitsma rijwielhandel en huishoudelijke artikelen, kwitantie fa. M. Kerlien, huisarts J. Hibma, J. Dijkstra semedrij, Joostema & Wijngaarden, Bouwbedrijf Bloembergen.
Roggebroodwikkel, (2x) kaartjes Bakkerij Plat.
Neno Plat, De Finne 27, MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0206PersoonlijkFamilie Boonstra - StaphorsiusDiverse stukken + foto'sRouwbrief Trijntje Noordstrs-Staphorsius
Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius
Trouwboekje echtpaar Noordstra - Staphorsius
Foto's: grafzerk echtpaar Noorstra - Staphorsius, Theunis Noordstra, Trijntje Noodstra - Staphorsius en Aantje Gerritje Vrieswijk - Noordstra, echtpaar Noordstra - Staphorsius (ondertekening trouwakte Pietje
Rekeningen: (2x) B. de With Minnertsga, Machinale steenhouwerij F. Cuperus & zn Sneek, (2x) P. Boonstra & zn lijkkistenfabirek Leeuwarden, (5x) kwitanties, (6x) ansichtkaarten Minnertsga jaren ' 60. Materiaal staat in beeldbank website Minnertsga Vroeger
Trienke Meierink-Boonstra (Hongarijë)Dorpsarchief MV13
Boek1985 - 1991Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsverslagen 1985 - 1991Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1845 - 1939Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1845 - 1939In orde gebracht in 1845 door de toenmalige predikant Otto Adolph van Druten, gecopieerd door C.K. Wetterauw, koster der gemeenteKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1868Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (noordkant) 1868Opgetekend door Cornelis S. Reisma namens de 'Heeren kerkvoogden aldaar"Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1885 - 1938Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1885 - 1938Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek01-10-2020Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1948Met annexe 10-jarige kiezerslijstKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1868Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (zuidkant) 1868Opgetekend door Cornelis S. Reisma namens de 'Heeren kerkvoogden aldaar"Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1959 - 2010Hervormde GemeenteDoopregister 20-03-1959 t/m 29-08-2010Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1944 - 1959Hervormde Gemeente (Ned.)Doopregister 1944 - 1959Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1951 - 2009Hervormde GemeenteHuwelijksregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009Vanaf 27-04-2001 SOW Gemeente en vanaf 21-05-2004 PKN GemeenteKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1977 - 1985Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsvergaderingen 1977 - 1985Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1934 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1934 deel IIGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begraven. Deel I ontbreekt.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1900 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel IIGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begravenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1850 - 1958Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek (copia) 1850 - 1958Opnieuw aangelegd in mei 1850 door C.K. WetterauwKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1858Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof te Minnertsga 1858Opgemaakt voor heeren kerkvoogden aldaarKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1985 - 1993Hervormde Gemeente / kerkenraadNotulenboek kerkenraad 1985 - 1993Laatste met de handgeschreven notulenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1959 - 1975Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1959 - 1975Oktober 1959 - februari 1975Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1928 -1966Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkelijke Kiesvereniging (notulen) 1928 -1966Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1886 - 1895Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Schrift Kerkelijke Kiesvereniging Evangelie / Belijdenis (notulen) 1886 - 1895Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1810 - 1849Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Diaconieboek 1810 - 1849Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek(1920) - 1968Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister (1920) - 1968Grafregister in nieuw boek overgegaan 11-03-1968Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1962 -1984Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraads Handelingen (notulen) 1962 -1984Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1881 - 1929Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek van de Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 1881 - 1929Blz. 102 lijst met eigendommen (onroerde goederen)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1938 - 1999Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1999Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1996 - 1999Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1996 - 1999April 1996 - mei 1999Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1957 - 1964Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Lijst van stemgerechtigde leden 1957 - 1964Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
005.0709Boek1965 - 1974Gerformeerde Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulen 7 juli 1965 - 12 maart 1974Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
Boek1907 - 1937Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1907 - 1937Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1840 - 1866Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1840 - 1866Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1874 - 1901Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkenraadsvergaderingen 1874 - 1901Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1812 - 1944Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek 1812 - 1944Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1901 - 1961Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkeraads Handelingen (notulen) 1901 - 1961Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1975 - 1996Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1975 - 1996April 1975 - maart 1996Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1951 - 1993Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1951 - 1993Vanaf 01-01-1994 maken de kerkvoogden deel uit van de kerkeraad en fungeren dan als ouderling-kerkvoogd. Zij vergaderen dan met de kerkeraad.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1867 -1906Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1867 -1906Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1929 - 1951Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1929 - 1951Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
Boek1801 - 1871Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraadsboek (notulen) 1801 - 1871Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
005.1005Losbladige eenheid1995 - 1996Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1995 - 1996Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1004Losbladige eenheid1994Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1994Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
Boek1900 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel IGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begravenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Tresoar
005.1002Losbladige eenheid1995 - 1998Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1995 - november 1998Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1003Losbladige eenheid1999 - 2006Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1999 - mei 2006Per 1 mei 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk (en Evangelisch-Lutersche Kerk) tot de Protestandse Kerk in Nederland (PKN).Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.1001Losbladige eenheid1991 - 1994Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen augustus 1991 - december 1994Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
009.0433
005.0901Boek1938Hervormde kerkLidmatenboek ingebruik genomen 1938 (contra-boek)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0801Boek1959 - 2010Hervormde kerkDoopregister 29-03-1959 t/m 129-08-2010 (contra-register)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0802Boek1951 - 2009Hervormde kerkHuwelijkregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009 (contra-register)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0708Boek1947 - 1951Hevormde kerk / C.J.V. Christelijke Jongeren Vereniging "Fraternitas"Notulen 22-04-1947 t/m 16-01-1951Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0703Boek1916 -1919Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1916 - 1919Notulenboek is in slechte staatKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0305Boek1977 - 1982Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 -1982Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0304Boek1977 - 1980Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 - 1980Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0303Boek1964 - 1970Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaOpstellenboek 1964 - 1970Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0302Boek1966 -1967Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1967Met opstellen van ledenKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0301Boek1956 - 1965Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1956 - 1965Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0705Boek1959 - 1964Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1959 - 1964Notulenboek in slechte staatKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0512Boek1983 - 1987Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1983 - 1987Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0306Boek1983 - 1987Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1983 - 1987Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0702Boek1967 - 1969Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1967 - 1969Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0701Boek1973 - 1982Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1973 - 1982Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0610Boek1982 - 1989Hervormde kerk / Christelijke Jongeren Vereniging Fraternitas / EbenhaëzerNotulenboek 1982 - 1989Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0609Boek1933 - 1942Hervormde kerk / Mannenvereniging "Het Elfde Gebod"Notulenboek 1933 - 1942Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0707Boekeind '50 begin '60Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek eind jaren '50 begin '60 vorige eeuwNotulenboek in slechte staatKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0704Boek1932 - 1934Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1932 - 1934Notulenboek in slechte staatKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0601Boek19902 -1992Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1990 - 1992Later jongens- en meisjesverenigingKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0510Boek1987 - 1991Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1987 - 1991Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0507Boek1950 - 1962Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1950 - 1962Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0508Boek1949 - 1952Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1949 - 1952Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0509Boek1981 - 1985Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1981 - 1985Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0706Boek1965 -1967Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1965 - 1967Notulenboek in slechte staatKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0511Boek1976 - 1983Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1976 - 1983Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0505Boek1974 - 1977Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1974 - 1977Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0514Boek1974 - 1985Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Verslagen jaarlijkse reisjes 1974 - 1985Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0504Boek1983Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1983Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0602Boek1989 - 1991Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1989 - 1991Later jongens- en meisjesverenigingKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0603Boek1878 - 1985Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1978 - 1987Later jongens en meisjesverenigingKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0604Boek1976 - 1983Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1976 - 1983Later jongens- en meisjesverenigingKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0605Boek1969 - 1977Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1969 - 1977Later jongens- en meisjesverenigingKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0606Boek1969 - 1978Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1969 - 1978Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0607Boek1978 - 1987Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1978 - 1987Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0608Boek1992 - 1995Hervormde kerk / JeugdclubNotulenboek 1992 - 1995Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0513Boek1991 - 1997Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1991 - 1997Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0407Boek1992 - 1993Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1993Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0308Boek1980 - 1983Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1980 - 1983Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0309Boek1966 - 1968Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1968Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0310Boek1943 - 1946Gereformeerde kerk / Jonge VrouwenverenigingNotulenboek 1943 - 1946 (opgericht 25 november 1943)Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0401Boek1993 - 1995Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1995Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0402Boek1996 - 2000Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1996 - 2000Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0403Boek1997 - 2000Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1997 - 2000Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0404Boek1992 - 1994Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1994Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0506Boek1960 - 1967Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "Wees een zegen"Notulenboek 1960 - 1967Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0406Boek1990 - 1993Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1990 - 1993Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0307Boek1982 - 1986Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1982 - 1986Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0408Boek1991 - 1994Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1991 - 1994Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0409Boek2000 - 2003Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 2000 - 2003Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0410Boek1983 - 1985Gereformeerde kerk / JongerenclubNotulenboek 1983 - 1985Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0501Boek1946 - 1958Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1946 - 1958Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0502Boek1977 - 1982Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1977 - 1982Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0503Boek1958 - 1964Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1958 - 1964Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0405Boek1993 - 1997Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1997Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
009.0431Geluid- en beelddrager1966 - 1982DVD filmopnamesOude films 1966 - 19821966 dorpsfim (ingesproken door Hielke Hoekstra), 1978 dorpsfeest (Durk Holwerda), 1978/1979 winter sneeuwstorm, 1980 en 1982 dorpsfeestDorpsarchief MV
009.0432Geluid- en beelddrager1932 - 1936DVD filmopnamesFilmopnames Sexbierum, Roptazijl etc.S. de Boer, OpeindeDorpsarchief MV
009.0430Geluid- en beelddrager1935v - 1954DVD filmopnamesDiverse oude films1935 dorpsfilm, 1935 trein en station, 1935 trein vanaf kerktoren, 1937 bazar Het Groene Kruis, 1952 dorpsfeest, 1952, 1953 en 1954 reisjes Ouden van DagenDorpsarchief MV
009.0429Geluid- en beelddragerDVD filmopnamesOverzetting van diverse oude filmsBazar Het Groene Kruis, Reisjes Ouden van Dagen, Dorpsfeest 1952, NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) optochten, laatste personenvervoer NFLS, winter 1979, beelden vanaf de torenDorpsarchief MV
009.0428Geluid- en beelddrager1999DVD video opnamensReportage Omrop Fryslân over kerkelijkproces Samen op Weg (1999)Over de dorpen, Marrum, Minnertsga, Tzummarum en OosterbierumDorpsarchief MV
009.0227Geluid- en beelddrager1999 - 2010DVD videofragmentenOpnames 1999 - 20101999 S.O.W. Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Marrum (Omrop Fryslân), 2002 Wyn en wetter, 2003 Zeeklei, 2007 Aktie restauratie kerk Wier, 2009 Jacob (Jappie) Zoodsma: Gevangenkamp 1940/1945, 2010 Familie Wolbers (vier jaar stoffelijk overschot op zolderverdieping)Dorpsarchief MV
009.0426Geluid- en beelddrager1995Noorderlicht Film (Mooie Paal, Minnertsga)DVD film Doarp, een film van Henk PenningaDocumentaire over het dorp Minnertsga in kleur en zwart/wit beelden.Dorpsarchief MV
009.0415Geluid- en beelddragerBegin 1900Antje GroeneveldCD met 38 foto's begin 1900 zonder namen van personenDorpsarchief MV
009.0413Geluid- en beelddrager22-04-2006SMS GymnastiekverenigingJubileum uitvoering April 1946 - April 2006Foto'sDorpsarchief MV
009.0414Geluid- en beelddrager1966DVD Dorpsfilm 1966Overgezet van smalfilm, filmmaker Johan AdolfsDorpsarchief MV
009.0416Geluid- en beelddrager1937Johannes Hanname / Beert PolstraFilmfragmenten dorp 1937 e.v.Bewerkte kopie van inventarisnummer 009.04 / 12Dorpsarchief MV
009.0424Geluid- en beelddrager1993Christelijke Muziekvereniging OranjeCD 100 jaar met 14 nummersFanfare-orkest o.l.v. Jouke Hoekstra en Tamboer-Trompetterkorps o.l.v. Jan Zoodsma. Opnames 9, 10 en 17 juli, 12 en 20 november 1993Dorpsarchief MV
009.0418Geluid- en beelddrager1977Christelijke Muziekvereniging OranjeWeekend samen met University Band (1977)Filmmaker Travaille.Dorpsarchief MV
009.0419Geluid- en beelddrager10-11-2004Oudheidkundige Vereniging BarradeelDVD NFLS ingebruikstelling gerestaureerde retirade gebouw station TzummatumRetirade gebouw Noord Friesche Lokaal Spooorwegmaatschappij.Dorpsarchief MV
009.0420Geluid- en beelddragerFamilie Kampen (St. Annaparochie)Carroseriebedrijf PKA St. AnnaparochieDorp Wier, Mooie Paal, vrachtauto,sDorpsarchief MV
009.0422Geluid- en beelddrager24-10-2005Foto CDFoto's grafzerken Minnertsgs (2005)Foto's gemaakt door Wietse Leistra (Tzummarum)Dorpsarchief MV
009.0225Geluid- en beelddragerStichting Nylsk fan HermanaDVD De Muze fan it slot Lyts Hermana (GPTV)Dorpsarchief MV
009.0423Geluid- en beelddragerjaren '30 - '60OosterbierumFoto-impressie OosterbierumOude foto's in diashow met muziekDorpsarchief MV
009.00417Geluid- en beelddragerjaren '50Blik op SouderVan Waddenzand tot vruchtbaar land (over de landaanwinning)Lengte 8,58 minuten, zwart/wit. Gaat over de werkwijze van de landaanwinning waarschijnlijk in het noordoosten van de provincie (Ferwerderadeel, Dongeradeel). Filmmaker Han de Vries. Fries Film Archief en Omrop Fryslân 2008Dorpsarchief MV
009.0421Geluid- en beelddragerjaren '60 - '70Familie Kampen (St. Annaprochie)Carroseriebedrijf PKA St. AnnaparochieVrachtwagens PKA, nieuwbouw werkplaats, oplegger, CAF-terreinDorpsarchief MV
009.0407Geluid- en beelddrager21-09-1991DVDRevue Dorpsreunie 21-09-1991Optreden van diverse dorpsbewoners als spelers in de revue.Dorpsarchief MV
009.0401Geluid- en beelddrager1935 / 1954DVD1935 / 1954 Historie Minnertsg ain beeld1935: Trein NFLS en station, 1935: trein vanaf de toren, 1935: dorpsfilm, 1937: Bazar Groene Kruis, 1952: dorpsfeest, 1952: Reisje ouden van dagen, 1953: Riesje ouden van dagen, 1954: Reisje ouden van dagenDorpsarchief MV
009.0402Geluid- en beelddrager1990 / 1994DVD1990 / 1994 Historie Minnertsg ain Beeld1990: Restauratie kerktoren, 1991: Voorbereiding dorpsreunie, 1991: Generale repetitie dorpsrevue, 1991: Generale repetitie II dorpsrevue, 1991: Opendag Ald Skoalle / J. Groeneveld, 1991: Tentoonstelling Dorpsreunie, 1992: dorpsfeest I, 1991: dorpsfeest IIDorpsarchief MV
009.0403Geluid- en beelddrager1995 / 1998DVD1995 / 1998 Historie Minnertsga in beeld1995 Première film Doarp, 1995 intocht Canadeze, 1996 It Ljocht op Chris Wassenaar, 1996 Graancircels (UFO's), 1996 Freule Wommels, 1996 Ufo City, 1996 Dorpsfeest, 1996 weerhaan weer op de toren, 1996 dorpsfeest, 1997 Brândei (herinnering brand kerk en toren 1947), 1997 Eerste Muziekexplosie, 1997 Oranje oefenen voor WMC Kerkrade, 1997 Oranje eester prijs WMC Kerkrade, 1997 PC Franeker, 1997 Freule wommels, 1997 Opening Bildts Documentatiecentrum, 1997 Bondsdag kaatsen huldiging, 1998 Oranje kampioen Rastede, 1998 jubileum KNKB en vrijkaarten De Kast, 1998 PC Franeker, 1998 locatie nieuwbouwDorpsarchief MV
009.0404Geluid- en beelddrager1998 - 2000DVD1998 - 2000 Histrorie Minnertsga in beeld1998 Fan fan Chris Wassenaar, 1998 RABO spektakeldag, 1998 voorbereiding dorpsfeest, 1998 dorpsfeest, 1998 informatieavond nieuwbouw, 1998 plan Iepenloftspul, 1998 dorp van de week, 1998 Telling Voices (diefstal), 1998 Oranje oefenen voor decemberconcert, 1999 voorbereiding Muziekexplosie, 1999 supermakrt fam. Meersma laatste dag, 1999 opening E-markt fam. Wiersma, 1999 Floriale tot dalia (OBS) Lytse Terp, 1999 première Nylsk fan Hermana, 2000 Jaqueline claus, 2000 grondopnderzoek nieuwbouwplan, 2000 brand rispinge, 2000 hynstesintrum Klein Hermana, 2000 trap vervangen kerktoren, 2000 Simmer 2000 expositie, 2000 dorpsfeest, 2000 voorbereiding Nylsk fan Hermana, 2000 nieuwflits Nylsk fan Hermana, 2000 filmopnames Nylsk fan HermanaDorpsarchief MV
009.0406Geluid- en beelddrager2002 - 2010DVD2002 - 2010 Historie Minnertsg ain beeld2001 Oranje eerste prijs WMC Kerkrade, 2002 PC Franeker, 2002 Wyn en Wetter, 2002 Wateroverlast Fjildlenae, 2002 Graancircels bij J. Bekius, 2002 Oogstfeest, 2007 Minnertsga vanaf de kerktoren, 2009 Documentaire Jacob (Jappie) Zoodsma 1940 / 1945, 2010 Fam. Wolbers vier jaar dode lichaam op zolderverdiepingDorpsarchief MV
009.0408Geluid- en beelddrager2001Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)CD Het Robustelly -orgel bespeeld door Gert Oost: opname 9 juni 2001Gert Oost was de zoon van de vroegere plaatselijke predikant ds. Wobbe Oost.Dorpsarchief MV
009.0409Geluid- en beelddrager2008DVD OBS Lytse TerpMusical "Geldkoorts" groep 7 en 8 schooljaar 2007-2008Dorpsarchief MV
009.0410Geluid- en beelddrager2007DVD OBS Lytse TerpMusical "De Sloot" schooljaar 2006 - 2007Dorpsarchief MV
009.0411Geluid- en beelddrager01-06-2006DVD OBS Lytse TerpMusical "Switch" schooljaar 2005 - 2006 (opname 1 juni 2006)Dorpsarchief MV
009.0412Geluid- en beelddrager1939 - 1948Film Minnertsga 1939 - 1948In opdracht van Johannes Hannema gemaakt door Beert PolstraDorpsarchief MV
009.0405Geluid- en beelddrager2000 - 2001DVD2000 - 2001 Historie Minnertsga in beeld2000 Presentatie Nylsk fan Hermana, 2000 Opname voor Simmer 2000 Nylsk fan Hermana, 2000 Voorstelliing Nylsk fan Hermana, 2000 Uitreiking boek Nylsk fan Hermana, 2000 PC Franeker, 2001 Restauratie kerk & orgel, 2001 Kaatsen Bondspartij, 2001 Jan zuidema met de VUT, 2001 Jan Hibma Stichting FridoDorpsarchief MV
009.0107BeeldmateriaalKlein Hermana-statePlattegrond van Klein Hermana-state afgedrukt op fotopapierAfmeting 410 x 300 mm. Zwart/wit. Detail fan de plattergrond staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
009.0208Beeldmateriaaljaren '50Reproductie aquarelZicht op de Tilledyk gemaakt in de jaren '50 door R. SchuurDe reporducties werden ingelijst verkocht in de winkel van Van Dijk's Bazar aan de Meinardswei. Afmeting 200 x 120 mm. Foto van deze reproductie staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerGerrit van Dijk (Van Dijk's Bazar)Dorpsarchief MV
009.0209BeeldmateriaalLuchtfotoLuchtfoto in kleur van het gehele dorpAfmeting A3 formaat. Detail van de foto staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire1933-1934Nederlands Hervormde KerkKerkblad Onze Gemeente (3x) kerstnummer 1933, februari 1934 en juli-augustus 1934Redacteur ds. J. van der Heide. Het blad verscheen elke maand en is de voorloper van het blad Kerkewerk.Dorpsarchief MV
006.0204Boek1909R. Tuinhof (11 jaar)Alamanak voor de jeurgd 1909 (Neerbosch Boekhandel, Neerbosch)Boekje met wetenswaardigehden gestoeld op christelijke grondslag. Vol met namen en geboortedata van personen uit de familie- en vriendenkring. Personen hebben vermoedelijk zelf hun gegevens in het boekje geschreven. Voorkomen namen: R. Tuinhof, Trijntje joostema (1893), ds. H. Guittart (1873), Trijntje Zoodsma (1898), Fentje Miedema (1935), Abraham R. Tuinhof (1989), Andries Miedema (1896), Jan Miedema (1946), J. (Jikke) Joostema (1870), Bauke R. Tuinhof (1869), Minke A. Joostema (1860), Rika Prikken (1919), Tine Tuinhof (1935), Jantje Miedema (1940), Jeltje Tuinhof (1895), Jikke Tuinhof (1946), Jan Joostema (1867), G. Joostema (1858), rients Tuinhof (1869), P. Bartlema (1884), Jacob Wassenaar (1856)Dorpsarchief MV
010.0303Voorwerp2002It Nifelrûndsje 1982-2002Initialen JJDorpsarchief MV
010.0302Voorwerp1911Antje Steensma (1900-1991)Letterlap gemaakt in 1911Foto van de letterlap staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerNalatenschap Antje Steensma (1900-1991)Dorpsarchief MV
010.0301Voorwerp1910-1912Antje Steensma (1900-1991)Handwerkjes gemaakt op de lagere school en kinderkleding van haar moederHaak- en breiwerkjes voor poppen, kruikzak etc. en enkele stuks kinderkleding die door haar moeder is gedragen. Foto van de doos met inhoud staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerNalatenschap Antje Steensma (1900-1991)Dorpsarchief MV
005.0204Akte15-04-1817Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Akte openbare aanbesteding restauratie toren 1817-1818Kopie van de akte en een uitgetypte versie van de akte.Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire03-09-1948Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk, nummer 1, eerste jaargangVoorkomende namen Minnertsga: ds. Wumkes, ds. Traverne. Ds. Wumkes schenkt ook aandacht aan het uitkomen van zijn boekwerkje: Om toer en tsjerke fan Minnertsgea.Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire18-12-1998Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum/Pietersbierum, Tzummarum/Firdgum, Wijnaldum)Kerkewerk nummer 25, jaargang 51 (slotnummer)Historisch overzicht van 51 jaar Kerkewerk per kerkelijke gemeente.Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire01-02-1974Hervormde gemeenten BarradeelKerkewerk nummer 3, jaargang 27Voorkomende namen Minnertsga: Freerk Groeneveld en Sijmontje Zoodsma, Dina Bleeker, K. Vogel, B. Osinga, H. Faber, A. Terpstra, ouderlingen J. van der Veen, G. Jensma, Tj. Hibma, mevr. Bierma, C. Regnerus. Ds. Lekkerkerker.Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire30-04-1954Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 9, jaargang 18Voorkomende namen Minnertsga: ds. W. Oost (afscheid), Lieuwkje Osinga-Post, Sije Boomsma, T. Jensma, wed. J. Jensma,Dorpsarchief MV
005.0204Circulaire20-01-1967Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 2, jaargang 20Voorkomende namen Minnertsga: ds. Lekkerkerker (bevestiging en intrede), A. De Groot, Tettje van der Veen, S. Bouma, Lieuwe Kloostras, O. Weima.Dorpsarchief MV
005.0204Krant24-12-1951Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Friesch Dagblad: Geboorte-uur van een klok (met foto's)Over het ontdoen van mallen van de bronzen klok in de klokgieterij in Midwolda (Groningen).Dorpsarchief MV
001.0323OverigJanuari 1938Overzicht tekening publieke verkoping percelenGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0331Overig1901-1960Vereeniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Diverse uitnodigingen voor vergaderingen, brieven, agenda's feestprogramma'sPresentielijst met handtekening van de vergadering op 7 februari 1946 staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
001.0329CirculaireDecember 1923Notaris BerghuisPublieke verkooping vruchtbare wei- en bouwlanden en boerenhuizinge onmiddellijk bij Berlikum (mei overzichtstekening)Gerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0328CirculaireJuli 1856Notaris WiltholtOpenbare verkoop zathe en landen onder FirdgumZathe en landen in huur bij Sjoerd Rommerts Tuinhof.Gerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0327CirculaireJuni 1969Notarissen S.T. Kooi en G. ElzerPublieke verkoping zathe en landen St. Annaparochie (met overzichtstekening)Voorkomende namen: J.J. Beimers. Zathe en landen Langhuisterweg.Gerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0326CirculaireMaart 1890Notaris OttemaPublieke verkooping Zathe en Landen te BoerVoorkomende namen: Sijtze Jelles Nammensma, Claerkamsterweeshuis Franeker, Nammen Jelles Nammensma,Gerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0325Circulaire27-03-1940Notaris R. JollemaBoerenboelgoed veebeslag ten huize van J.D. Oosterbaan, Klooster LidlumGerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0324CirculaireFebruari 1902Notaris AlmaVerkoping chicoreifabriek Berlikum, Burgerwoonhuis c.a. St. Annaparochie, gardenierswoning en bouwlanden MinnertsgaVoorkomende namen: Th. J. van der Leij, R.J> Lont, D.G. Wassenaar, A.H. Born, H.W. van der Ploeg - Born, IJ. Tichelaar, G.F. Walsma, Rein Post, dirk Jacobs MeijerJan C. hoekstra,Gerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0318CirculaireApril 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping vastigheden burgerhuizinge ca. Gareniershuizinge en bouwland (met overzichtstekening)Genoemde namen: Gerrit Adams Elsinga, Maartje Tjerks Elsinga, Martinus Elsinga, Bauke Terpstra, Marten Gerrits elsinga, Sietze Gerrits Elsinga, IJnte Gerrits Elsinga, R.S. Faber, Adam G. ElsingaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0322CirculaireApril 1934Notaris G. LammeréePublieke verkoping vruchtbaar bouwland behorende toto Sixma van Andla State (met overzichtstekening)Voorkomende namen: Jan P. Heeringa, A.J. Vogel, A.P. Versluys, B.S. Tuinhof, D.J. Koopmans, L.W. de Vries, Binne J. Binnema, Sijbe J. Wetterauw, L.F. Schaaf, Heerke A. HoekstraGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0321CirculaireNotarissen R. de Groot en T. SeinstraOpenbare verkoping landerijen te Minnertsga (met overzichtstekeningen)Genoemde namen: B. de Swart - de Valk, Sake Jans holwerdas, Johannes en Sipke Jensma, Jan Jacobs zoodsma, Johannes Heins Joostema, Sjouke van der Leij, Telting.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0320CirculaireMaart 1950Notaris RoemelingPublieke veroop percelen wei- en bouwland voor mej. Willemke van der Vegt (met overzichtstekening)Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0319CirculaireFebruari 1930Notarissen G. Lammerée en S. MolenaarPublieke verkping bouwterreinen, vruchtbare bouw- en weilanden onder MinnertsgaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0330CirculaireMaart 1933Notaris J. de BoerPublieke verkooping van eene uitmuntende state en landen te Engelum (met situatietekening)Voorkomende namen: T.J. Hoogland, Kerk van EngelumGerrit BoumaDorpsarchief MV
001.0308Boek1966 - 1976Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1966 - 1976Dorpsarchief MV
001.0309Boek1976 - 1980Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1976 - 1980Dorpsarchief MV
001.0301Boek1959 - 1960Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1959 - 1960De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
001.0304Boek1982 - 1992Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1982 - 1992Eerste vergadering was op 23 januari 1979.Dorpsarchief MV
001.0303Boek1979 - 1982Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1979 - 1982Eerste vergadering was op 23 januari 1979.Dorpsarchief MV
001.0301Boek1928 - 1952Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1928 - 1952De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
001.0305Boek1933 - 1941Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek (8 schriften) periode 1933 - 1941Periodes: 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1937-1938, 1938, 1939-1941.Dorpsarchief MV
001.0310Overigjaren '40 - '50Christelijke Vrouwenvereniging Dorcas te MinnertsgaSchrift met overzicht: Lief en leed in 20 jaarMet enkele verslagen van bijeenkomsten/vergaderingen.Dorpsarchief MV
001.0317CirculaireJanuari 1938Notarissen P. van der Maën en mr. K. BijlsmaPublieke verkoping huizen en bouwlandenVoorkomende namen: erven wed. D.A. Groeneveld, S.G. Hilarides, Age Knol, Gerrit Smidts, Jelle Foekes de Jong, Cornelis Jacobs Vis, Jochem Binnema, C.G Elsinga, D.R. de Valk, Wiebe bij de Leij, Hedzer van Mourik, H.M. Hofstra.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0316CirculaireJanuari 1940Notaris P. MaënPublieke verkoping vastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomdne namen: Job Chr. Wassenaar.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0315CirculaireJanuari 1940Notaris J. de BoerOpenbare verkoping van bouwlanden en weilanden te Minnertsga met overzichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Leendert Bekius, Jan Bekius, Sipke en Sijtze Zoodsma, Jilles Groeneveld, Sikke Jacobs Groeneveld, Hillebrand Dijkstra, Ruurd Stellingwerf, Adam P. Elsinga, Sjoerd de Vries,Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0314CirculaireDecember 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping van vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomende namen: Tiemen Miedema, Johs. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. Tuinhof, D.T. Wiersma, L.F. Schaaf, mej. G. Andree c.s. C.G. Elsinga, D.R. de Valk, L.D. Bekius, Jan Sijstes Zoodsma.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0313CirculaireOktober 1938Notarissen mr. D.F. van Giffen en P. van der MaënOpenbare verkoping bouw- en weilanden voor erven L.W. de Vries, met overzichtstekeningGronden gelegen nabij de Langedijk, Middelweg, Bosdijk en aan Berlikumer Wijd. Voorkomende namen: Sijtze Klases Hibma, Dirk G. Boomsma, J.J. Zoodsma, Hein Sikkes Groeneveld, Hendrik Jans de Roos, D.M. Koopmans, Albert sj. De Vries, Rintje H. de Vries, Bauke S. Tuinhof, Jochum Binnema, Jan Doekes Bekius, Meinte S. Tuinhof. L.W. de Vries is burgemeester van de gemeente Barradeel geweest.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
001.0312CirculaireDecember 1932Notaris R. Jollema te SexbierumOpenbare verkoping bouwlanden en weilanden met overichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Anne J. Boersma, Tjeerd- en Dirk Boomsma, Jan en Leendert Bekius, Hendrik Dusselaar, Gerrit Smitdts, Teade de Vries, Jilles en Pieter Groeneveld, R.D. de Valk, G.R. de Valk, Gerrit Westerhuis, Lieuwe Fortuin, Adam P. Elsinga, Jelmer Stapert, Klaas Reins Faber, Jan Jippes Miedema, Ruurd Stellingwerf, Rienik K. Post, Sijbe WetterauwHendrik Teijema, Sjoerd de Valk, Sjoerd de Vries, Job Wassenaar, Johannes en Jan Kramer, Sipke en Sijtse Zoodsma, Jacob Heins Groeneveld.Gjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchief MV
006.0104PersoonlijkKlaas de Haan (1921-1994)Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV met 'gouden' speldjeFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerNalatenschap Hilde de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0104Persoonlijkmei 1985Klaas de Haan (1921-1994)Oorkonde 40 jaar lidmaatschap CNVFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk01-04-1964Klaas de Haan (1921-1994)Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB)Foto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk1945Familie T.J. Boersma en M v/d Schaek - SpitsKopie herinneringsraam gemaakt door Henk van de Burgt 1945Heinnering evacuatie 26 januari - 19 maart 1945. Fot van het document staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
005.0201Overigoktober 1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening indeling zitplaatsen, door architect A. BaartStoelen 98, banken 260, galerij 56 en banken kerkvoogdij 18 zitplaatsenDorpsarchief MV
010.0201VoorwerpFa. SchotanusDasspelen (2x) en Kraagspelden (2x)Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
010.0201Voorwerp1977Hilda de Haan-van DijkHerinneringspenning Provinciale Friese Kruisvereniging 15 okotber 1902 - 1977Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
010.0106Voorwerpjaren '80Bakkerij N. PlatBonboniere met opdruk oud dorpsgezicht: Minnertsga, dorpsstraat met havenAfmetingen doorsnee 100 mm hoogte 40 mm. Foto van bject staat in beeldcollectie webstie Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
010.0110Voorwerp1976WandtegeltjeOpdruk 1951-1976 Kristlike Beukerskoalle "De earste trym' MinnertsgeaFoto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
010.0107VoorwerpK. (Klaas) de Haan (1921-1994)Medaille branweer voor 12 1/2 jaar vrijwilliger met 2 lintjesFoto van object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
010.0108Voorwerpjaren '70WandtegeltjeGezicht op Ned. Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Achterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerDorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk16-09-1949Jacob Wassenaar (1897-1975)Besluit/oorkonde eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in bronsJocob Wassenaar was kleermaker bij de firma D. Schotanus & zn, Damer- en Herenkleermakers in Minnertsga. Document staat in de beeldcollectie op deze website.Dorpsarchief MV
005.0201Beeldmateriaal04-06-1947Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's (12x) gemaakt dag na de brand van kerk en toren met tekening plattegrondFoto's en tekening zijn gemaakt door architect A. Baart uit Leeuwarden. Op de tekening staat aangegeven vanuit welke positie de foto's zjn gemaakt. Bijbehorende envelop van architectenbureau A. Baart en Ir. J.E. Wiermsa, Emmakade 96 en Zuideplein 29 in Leeuwarden.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
006.0104Persoonlijk01-05-1923Pieter Joostema (1899-1970)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk01-05-1923Metje Meerstra (1898-1988)Gedachtenis afgelegde geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk12-04-1935Antje Miedema (1898-1956)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.Antje Dijkstra (oud-Minnertsgaaster), StiensDorpsarchief MV
005.0201Overig17-09-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening opmeting ligging grafzerken in de kerkOP de tekening aangegeven welke grafzerken zijn herplaatst (in het koor) en welke grafzerken onherstelbaar waren. De onherstelbare grafzerken zijn opgenomen en in voormalige grafkelders opgeborgen (bron: Bouwverslag 1951-1955). Tekening is gemaakt door A. Baart jr. Leeuwarden.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0201Overig25-06-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening restauratie kerk van architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaPlattegrond en doorsnee, blad 3. Aantal zitplaatsen: schip 336, balcon 84 en diaken en ouderlingenbanken 20.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0201Overig08-07-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening gevel kerkgebouw, architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaBlad 4.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0203Boek1951-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Bouwverslag met foto's herbouw toren en kerk 1951-1955Bouwverslag per werkdag met uitgevoerde werkzaamheden voorzien van foto's.
Enkele krantenknipsels over de brand en herbouw.
Brief Fries Museum: over in bruikleen geven van tinnen kannen (avondmaal) d.d. 22 november 1944.
Brief schenking: schilderij voorstellend interieur kerk vóór de brand, door familie ds. Veenhuijsen d.d. augustus 1947.
Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
005.0202Beeldmateriaal1939, 1951-1955Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's restauratie 1939, herbouw 1951-1955, klokken,Foto's: 12x kleine klok (67x150), 16x grote klok (67x150). Datering foto's 1939-1945. 204x herbouw toren en kerk 1951-1955 (klein formaat). 19x idem A5 formaat. 13x klokgieterij in Midwolda (1951-1955). 6x interieur/exterieur april 1955 (A5 formaat).Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
010.0103Voorwerp1961Aardewerk asbak Gasfabriek Barradeel N.V.Handgeschilderde met tekst: Gasbedrijf N.V. 1911 - 1961Twee asbakken met op achterzijde: Franeker Handwerk met initialen LY op de ene en G.B. op de andere. Foto van voorwerpen staan in beeldcollectie MV.Nalatenschap L. Zoodsma-Zwart en aankoop via internetDorpsarchief MV
010.0104Voorwerpjaren '50 en '60Curiosa MinnertsgaTwee briefopeners, flesopener, drie sleutelhangers, twee speldjesBriefopeners met gemeentewapen Barradeel en onderschrift "Minnertsga". Sleutelhangers idem. Speldjes met toren Ned. Herv. Kerk met onderschrift "Minnertsga". Deze zijn waarschijnlijk uitgegeven (verkocht) t.b.v. de herbouw van de kerk en toren na de brand van 3 juni 1947. Foto's van deze voorwerpen staan in de beeldcollectie op de website MV.DiversenDorpsarchief MV
010.0105Voorwerpjaren '60SierdoosjeBewerkt deksel met gemeentewapen Barradeel met onderschrift : Minnertsga"Afmetingen 125 x 80 x 35 mm. Foto van voorwerp staat in beeldcollectie op de website MV.Dorpsarchief MV
005.0201Beeldmateriaal1939Restauratie toren van de Ned. Herv. Kerk in 19399 opgeplakte foto's en 10 losse foto's (formaat 90 x 65 mm)Foto's komen uit nalatenschap van architect A. Baart, Emmakade 96, Leeuwarden.Kerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)Dorpsarchief MVOpenbaar met toestemming bewaargever
010.0102Voorwerpjarten '60Asbak aardewerk met reclameBloemenvervoer Joostema & WijngaardenAchterzijde: Original Delft Royaal GoedewaagenSietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster) DamwoudeDorpsarchief MV
010.0101Voorwerpjaren '60WandtegeltjeAfbeelding gezicht op toren Ned. Herv. KerkAchterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website MV.Sietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster) DamwoudeDorpsarchief MV
009.0308BeeldmateriaalDia's in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.Klaas SchotanusDorpsarchief MV
009.0204BeeldmateriaalCD (2x) met foto'sFoto's MinnertsgaFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
009.0205BeeldmateriaalCD met foto'sFoto's oude dorpsgezichtenFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
009.0202Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten en uit boekje van P.B. Winsemius (54 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.Nalatenschasp Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
009.0206BeeldmateriaalCD (2x) foto's en documentatieFoto's en documantatie uit familiearchief Zoodsma - JoostemaFoto's van de boerderij en omgeving en van drumband en korps Chr. Muziekvereniging Oranje. Documenten over boederij Sellinga (Hearewei 15) en foto's staan allemaal in de Beeldcollectie en Documenten op de website Minnertsga Vroeger.Jan Zoodsma, Hearewei 15, MinnertsgaDorpsarchief MV
009.0203Beeldmateriaaloktober 2005CD met foto'sFoto's grafzerken begraafplaatsen: Minnertsga (dorpen voormalige gemeente Het Bildt)Foto's van de grafzerken Minnertsga (ruim 600) staan allemaal in het stamboomprogramma van Vroegere bewoners op website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
009.0307BeeldmateriaalDia's (100 stuks) in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.Klaas SchotanusDorpsarchief MV
001.0204Kopie07-03-2009Zanggroep Telling VoicesFolder jubileumconcert 35 jaarNamen: Harold Kooije, Ronald Knol, Dirk NorbruisDorpsarchief MV
001.0204Kopie1994Zanggroep Telling VoicesProgramma De Tsien WurdenGeschreven door IJtsje Andringa, Siemy Hamer en Sjaak Weiland. Muzikale bewerking Dirk Nrobruis en regie Jan van der Veen.Dorpsarchief MV
001.0204Kopie29-10-1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien Wurden van deze tijd (25-jarig jubileum)Met zwart/wit foto.Dorpsarchief MV
001.0204Brief1999Zanggroep Telling VoicesUitndiging aan oud-lid Bram Joostema voor receptie 25-jarig jubileum zangkoorDorpsarchief MV
006.0205Brief03-05-1952Gemeente BarradeelKennisgeving overeenkomstig Hinderwet gericht aan H. Joh. Muller, TsjillenW. bij de Leij vergunning aangevraagd voor oprichten meubelmakerij waarin geplaatst zijn vier elektromotoren, Tsjillen 267. Met envelop. (document staat ook in beeldcollectie op de website)Hendrik Muller, St. AnnaparochieDorpsarchief MV
001.0204OverigZanggroep Telling VoicesKleurenfoto van zanggroep met op de achtergrond torenFoto staat in zwart/wit in beeldcollectie op de website.Dorpsarchief MV
001.0204OverigZanggroep Telling VoicesVier zwartwit foto's zangers en dirigent in Ned. Hervromde kerk (later Meinardskerk)Foto's staan in beeldcollectie website.Dorpsarchief MV
001.0204Overig14-03-1992Zanggroep Telling VoicesProgramma donateursconcert m.m.v. De dobber uit HarichDorpsarchief MV
001.0204Overig09-06-1990Zanggroep Telling VoicesProgramma concertDorpsarchief MV
001.0204Circulaire1994Zanggroep Telling VoicesUitnodiging voor receptie i.v.m. 25-jarig jubileumDorpsarchief MV
001.0204Circulaire07-03-2009Zanggroep Telling VoicesProgrammaboekje jubileumconcert 35 jaarNamen: Dirk Norbruis, Harold Kooij en Ronald KnolDorpsarchief MV
001.0204Krant30-03-1996Zanggroep Telling VoicesTelling Voices in schouwburg met Tsien WurdenBron: Friesch DagbladDorpsarchief MV
001.0204Krant24-02-1984Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatNamen: Dirk Norbruis, Jan Roorda, Peter Dijkstra en Anja Westerhuis. Met foto overhandiging 1ste exemplaar LP.Dorpsarchief MV
001.0204Krant25-02-1994Zanggroep Telling VoicesGospelgroep Telling Voices viert vierde lustrum met eigen musicalMet foto: Sjaak Weiland, Dirk Norbruis, IJtsje Andringa, Jan van der veen en Siemy HamerDorpsarchief MV
001.0204Krant04-03-2009Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zanggroep Telling Voices bestaat 35 jaarMet foto.Dorpsarchief MV
001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling VoicesFriesch Dagblad: 25 jaar gospelgroep Telling VoicesDorpsarchief MV
001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesBilstse Post: Telling Voices uit Minnertsga 25 jaarMet foto.Dorpsarchief MV
001.0204Krant28-08-1986Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongMet foto.Dorpsarchief MV
001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien wurden een mooie musical slecht te verstaanBron: Bildtse PostDorpsarchief MV
001.0204KrantOnbekendZanggroep Telling VoicesZingen voor IsraëlMet foto.Dorpsarchief MV
001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesBerichten over 25-jarig jubilleumMet zwart/wit foto (staat in beeldcollectie website).Dorpsarchief MV
001.0204Krant09-06-1990Zanggroep Telling VoicesSursum Corda concert Hoorn (Terschelling)M.v.v. zangkoor Telling Voices. Namen: Dirk Norbruis, Aafje Terpstra, Marjan Palsma,Dorpsarchief MV
009.0201Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten e.a., eigen opnames gevelstenen (73 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.Nalatenschap Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0205Overig30-03-1947Jannigje Vogel (1925-2018)Getuigschrift beleidenis 30 maart 1947 in de grote kerk Tzummarum-FirdgumMet handtekening van de vooriztter D.J. Miedema en secretaris Anema.Dorpsarchief MV
005.0103Boek1977-1994Jeugdraad Gereformeerde KerkNotulenboekMet ingeplakte originele geboorte- en trouwkaarten etc.Dorpsarchief MV
009.0102Overigjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaToeganskaarten (2 x)Dorpsarchief MV
009.0102Overigjuni/juli 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaProgrammaboekjes (2x)Dorpsarchief MV
009.0102Overig16-11-2006Reveu: Op en om 'e toer fan MinnertsgeaSlotlied geschreven door Klaas Hamer (1920-2006).Dorpsarchief MV
009.0102OverigPentekeningMolen De Welkomst, maker en datum onbekendPentekening is te zien in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger.Dorpsarchief MV
009.0102Overigdecember 1988Familie Collot 'd EscuryOverzicht van familiefeiten opgetekend door Gosse VogelDorpsarchief MV
004.0102Circulairejaren '70Wegwijs in BarradeelUitvouw bare kaart met topografische kaartjes van de dorpen en reclameadvertentiesAchterzijde nuttige informatie straten, telefoonnummers openbare instellingen, scholen en kerken.Dorpsarchief MV
009.0102Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaSpeciale krant over het openluchtspektakelMet veel foto'sDorpsarchief MV
009.0102Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaDiverse krantenberichten en toespraak over het verloop van de organisatieDorpsarchief MV
004.0102Krant22-10-1979Gemeente BarradeelKrant: B en W Het bildt wil herindeling met BarradeelDorpsarchief MV
004.0102Krant03-11-1970Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland terug van 44 naar 24 gemeentenDorpsarchief MV
004.0102Krant01-01-1984Gemeente BarradeelFriesch Dagblad: Dagen Barradeel en mevrouw Veenhof als burgemeester geteldMet foto gemeentepersoneel met wethouder Jan Post (FNP) en H. de Jong (CDS) en foto dat mevrouw Veenhof met politieauto wordt opgehaald voor afscheidsbijeenkomst.Dorpsarchief MV
004.0102Krant07-01-1983Gemeente BarradeelKrant: Bildts comité valt Barradeelster "logica"over herindeling aanDorpsarchief MV
004.0102Krant01-10-1982Gemeente BarradeelKrant: Minister wijzigt herindeling nietGaat over gemeentelijke herindeling.Dorpsarchief MV
004.0102Krant28-08-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland in de toekomst nog dertig gemeentenDorpsarchief MV
004.0102Krant28-10-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Franeker en Franekeradeel: voorlopers in de herindeling (Barradeel)Dorpsarchief MV
004.0102Krant07-05-1977Gemeente BarradeelKrant: Niet 22 maar 24 gemeenten op het Friese vastelandDorpsarchief MV
004.0102Krant01-04-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Barradeel bedreigd door HarlingenDorpsarchief MV
004.0102Krant26-01-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Raad Barradeel vindt bevolking te lauw tegen herindelingDorpsarchief MV
004.0201Krant12-05-1976Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Dorpen Menaldumadeel gaan vechten tegen verdeling gemeenteMinnertsga, Barradeel wordt ook genoemd in artikel.Dorpsarchief MV
009.0102Krant24-12-1971Doktoren Barradeel en MenaldumadeelKrant: Dokoters geen spreekurr in de week na kerst: "Geen enkel probleem"Dr. J. Hibma (Minnertsga), dr. G.C.M. Kolff (Marssum), dr. F. de Boer (Berlikum), dr. F.C. Schiereck (Sexbierum).Dorpsarchief MV
004.0102Krant03-01-1980Gem,eente Barradeel (herindeling)Krant: GS wilen alleen maar Minnertsga bij het BildtDorpsarchief MV
001.01Boek1974-2000Redactie dorpskrant Nijs út eigen doarpKasboek met financiële verslagen 1974 - 2000Dorpsarchief MV
009.0102Overigjaren '50 - '60Boerderij Groot LammemaKleurendruk boerderij Groot Lammema met aan achterkant beschrijvingKomt uit lijtsje met glasplaat.Dorpsarchief MV
009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeBoek met liederen en muziekschriftDorpsarchief MV
009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeLied met muziekschrift: Ik jou my delDorpsarchief MV
006.0105PersoonlijkDistributie stamkaart WOIIHouder Dirkje van Dijk (09-11-1939), adres Minnertsga 81aTwee exemplaren; staan in beeldbank > documentenDorpsarchief MV
009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeGrote reclameposter (kleur)Dorpsarchief MV
009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeProjectplan voor subsidieaanvraag: De Muze en de op en delgong fan lyts HermanaDorpsarchief MV
009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeInformatie over het kostuumdrama over de opbloei en ondergang van het slot Lyts HermanaDorpsarchief MV
009.0101Circulairejuni 2006Historisch spektakel De MuzeProgramma Concert rond muziek componist Johannes van BreeDorpsarchief MV
009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeProgrammaboekje optredens in de maand september 2006Dorpsarchief MV
009.0101Krant15-02-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Nieuwe partituur Van Bree ontdektComponist/dirigent Tjalling Wijnstra vond nieuwe partituurDorpsarchief MV
009.0101Krant12-09-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Barones krijgt eerste exemplaar van dvd De Muze fan Lyts HermanaMet foto van ontvangers: burgemeester Auke van der Werff en echtgenote en barones Van Harinxma thoe Slooten en jonkheer Cees van Eijsinga.Dorpsarchief MV
009.0101Krant13-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Skiednis fan it slot Lyts Hermana basis foar kostúmdramaMet 2 foto'sDorpsarchief MV
009.0101Krant27-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Spullen (requisieten) van Lyts Hermana worden verkochtDorpsarchief MV
009.0101Krant28-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Tuinhuisje (requisiet) baron in boelgoed van 'Muze'Dorpsarchief MV
009.0101Krant29-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Geen koper voor brug (requisiet) Lyts HermanaDorpsarchief MV
009.0101Krantsept. 2006Historisch spektakel De MuzeSpeciale uitgave krant: De Muze fan it slot Lyts HeremanaDorpsarchief MV
009.0101Krant28-09-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Hoofdsponsor en audities De Muze fan Lyts HermanaDorpsarchief MV
009.0101Krant21-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Provincialesubsidie "Muze' MinnertsgaDorpsarchief MV
009.0101Krant21-06-2006Historisch spektakel De MuzeBidtse Post: Betoverende poëtische muziek Van Bree bij werledprimeur in MeinardskerkMet foto leden van orkest in MeinardskerkDorpsarchief MV
009.0101Krant04-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: De Muze fan Lyts Hermana overdekt gespeeldDorpsarchief MV
009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeFraneker courant: Sybe Joostema: Iepenloft spektakel in MinnertsgaMet kleurenfoto Sybe Joostema voor zijn monumentale woning aan de FerniaweiDorpsarchief MV
009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeDe Muze fan Lyts HermanaMet afbeedling van slot Lyts HermanaDorpsarchief MV
009.0101Krant22-03-2004Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Openluchtspel Minnertsga schuift jaar opDorpsarchief MV
009.0101Krant05-04-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Familie baron draagt bij aan De MuzeDorpsarchief MV
009.0101Krant03-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwrder courant: Familie steunt 'Muze' MinnertsgaFamiliestichting Collot 'd EscuryDorpsarchief MV
009.0101Krant16-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Muze fan Lyts Hermana te njoggentjinde-ieuwskDorpsarchief MV
009.0101KrantHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Openluchtspektakel Minnertsga jaar laterDorpsarchief MV
009.0101Krant24-03-2004Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Openluchttheater Minnertsga schuift op naar 2006Dorpsarchief MV
009.0101Krant02-11-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Auditie voor De Muze fan Lyts Hermana van startDorpsarchief MV
009.0101Krant30-08-1997Over saamhorigheid in het dorpFriesch Dagblad: Minnertsga is een wonderdorpNamen, Jetze wierma, Hilbert Zantingh, Henk Penninga, Sipke Wiersma. Met foto overzicht 'buorren' en ziht op toren, kaatspartuur: Hylke Drijfhout, Cornelis Terpstra en Wouter de Roos en jeugd in jeugdhonk 'it hokje'.Dorpsarchief MV
009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk: manmachtig spektakelMet foto overzicht kasteel. Spelers vanachter het publiekDorpsarchief MV
009.0101Krant22-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Iepenloftspektakel Nylsk fan Hermana 30 juny yn premiêreFoto met volop actie tijdens het openluchtspelDorpsarchief MV
009.0101Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Onthulling Moaie Peal bij 'Nylsk'Over de onthulling fan de Moaie Peal op 30 juni die smanevalt met de première van het openluchtspektakelDorpsarchief MV
009.0101Krant970Laatste bietenschip in haven MinnertsgaBarradiel meiinoar ien: Hier was het en hier lagen de schepenMet foto dat tractor met kiepkar de het laatste schip laadDorpsarchief MV
009.0101Krant31-08-1974Ferniawei Tjessinga stateLeeuwarder courant: Resten gevonden van Tjessinga bij MinnertsgaMet foto van het opgravingsterreinDorpsarchief MV
009.0101Krant22-10-1974Langedyk, arbeiderswoningen op de terp, kruising met de HoarnestreekLeeuwarder courant: Friese politie komt grote vuurwapenhandel op het spoorMey foto van de 3 arbeiderswoningen op de terp (stjelp) kruising Langedyk - HoarnestreekDorpsarchief MV
009.0101Krant10-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Yn Minnertsgea binne de midsieuwen weromMet foto Thys Dijkstra en Willem de Jong aan het bouwenDorpsarchief MV
009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: In spektakelstik mei Noarmannen en in kastielMet foto van de twee hoofdrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda en de maquette van het kasteelDorpsarchief MV
009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Presentatie maquette kasteelMet foto van de hoodrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda.Dorpsarchief MV
009.0101Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Open dag kasteel Grut HermanaMet foto van twee spelers en kasteel op de achtergrondDorpsarchief MV
009.0101Krant23-12-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk fan Hermana te boek gesteldMet foto wethouder Hornstra neemt boek in ontvangst van jongste speler Marieke Swart.Dorpsarchief MV
009.0101Krant07-04-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Wapen van kasteel Minnertsga teruggevondenFryske Rie foar Heraldiek heeft familiewapen teruggevonden in de boekenDorpsarchief MV
009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Minnertsgea en de neiklank fan lang lynArtikel zonder foto.Dorpsarchief MV
009.0101Krant27-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Rol in Nylsk vergt ander tritme voor Anne Bo en Dagmar GeppiMet foto spelers en de kinderen Anne Bo en Dagmar Geppi.Dorpsarchief MV
009.0101Krant14-12-2000Sybe Joostema en Susanna BergsmaFriesch Dagblad: Winterseizoen vol hobby's (over kinderen)Met foto van de kinderen Anne Bo, Dagmar Geppi en Roan Hein.Dorpsarchief MV
009.0101Krant30-05-2000Archeologisch onderzoekLeeuewarder courant: Ondergrondse gang tussen states in Minnertsga blijft mysterieMet foto archeoloog Asmussen en o.a. Dirk Miedema, Lieuw KloostraDorpsarchief MV
009.0101Krant15-09-1998Andries Zoodsma (1929-2016)Friescha Dagblad: Minnertsgaaster tegen woningbouw op plek waar ooit kasteel Grut Hermana stondMet foto van Andries op het erf van de boerderij Groot Hermana aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
009.0101Krant31-08-1994OndernemersverenigingFriesch Dagblad: Ondernemersvereniging stapt op 'Minnertsga wordt straks doods dorp'Geen foto bij artikel.Dorpsarchief MV
009.0101KrantonbekendTjessingawei | HichtumTijdschrift: Wonen langs de Wadden, Tjessingawei MinnertsgaWaarschijnlijk uit tijdschrift van de Waddenvereniging. Met foto van de terp Hichtum.Dorpsarchief MV
009.0101Krant25-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: It grutste Frysktalige barren dit jierMet foto van schrijver Sybe Joostema.Dorpsarchief MV
001.0901Krant28-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Minnertsga klaar voor middeleeuws spektakelMet foto spelers en op achtergrond 'kasteel'Dorpsarchief MV
009.0101Krant23-02-1985Herke Gerrit BoomsmaFriesch Dagblad: Mechanisatie heeft 'pypskoft'in bollenteelt nog niet verdrongenAuteur Sybe Joostema met foto's Herke Gerrit Boomsma in de tulpen en een foto met zijn kinderen Petra en Gerrit.Dorpsarchief MV
009.0101Krant19-11-1991MeinardsweiLeeuwarder courant: Asfaltweg in de maak in MinnertsgaMet foto van de werkzaamheden op de Meinardswei ter hoogte van het vroegere winkelpand van Van Dijk's Bazar.Dorpsarchief MV
009.0101KrantonbekendFerniaweiKrant: Goede dorp Minnertsga in ver-berberssing op rode barricadenGaat over beplanting op de Ferniawei voor de woningen aan de zuidzijde.Dorpsarchief MV
009.0101KrantonbekendMeinardsweiKrant: Minnertsga in duploGaat over historie met twee mooie grote foto's met zicht op de 'buorren'. Hudige situatie en de situatie rond 1905.Dorpsarchief MV
009.0101Krant02-01-1975TilledykFoto met bijschrift van de dorpsvaart achter de woningen aan de TilledykLeeuwarder courant 2 januari 1975: Met de aanleg van diepriolering in Minnertsga is de stankoverlast van de dorpsvaart verdwenen. Twee en een half jaar geleden klaagden de omwonenden steen en been over dit tot open riool gedegradeerd karakterestiek hoekje. Oorzaak daarvan was de afdamming van het water in ruilverkavelingsverband.Dorpsarchief MV
009.0101Krant07-11-1990Langedyk autosloperijFriesch Dagblad: Nieuwe locatie autosloperij Minnertsga probleemMet foto van de situatie van autosloperij Kuipers.Dorpsarchief MV
006.0205Overigjanuari 1993Gosse Vogel (1924-1998)Beschrijving van het dorp Minnertsga omstreeks 1940Beschrijving van verschillende panden en bewoners (3 pag.)Dorpsarchief MV
009.0101Overig1692 ?Age Pieters Baarda, notaris in Minnertsga (1692)Minnertsga in de 17e eeuw in dichtvormDorpsarchief MV
009.0101Overigjuni 1953Commissie Tocht ouden van dagenGedicht met de titel: Folk fan Minnertsgea!Gaat over voorgenomen rit van ouden van dagen waarin de naam Herman Leicht wordt genoemd. Hij had een slagerij aan de Hermanwei waar later de VIVO-winkel was gevestigd.Dorpsarchief MV
009.0101Krant03-10-1968Leeuwarder courantFoto van nat bouwland i.v.m. vele regen in september, gezicht op de FjildleaneFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroegerDorpsarchief MV
009.0101Krantbegin jaren '80Maandblad Barradiel meiinoar ienLuchtfoto Minnertsga met zicht op uitbreidingsplan De Finne in aanbouwFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroegerDorpsarchief MV
006.0205Persoonlijk01-07-1970Vrijwillige brandweer BarradeelOorkonde 12 1/2 jaar brandweerdienst Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0205Persoonlijkjaren '60Klaas de Haan (1921-1994)Schrift met aantekeningen handschrift Klaas de Haan m.b.t. vrijwillige brandweer BarradeelNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0205Persoonlijk10-10-1063Bestuur A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB)Oorkonde voor Klaas de Haan (1921-1994), hoofdbrandwachtAfbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerNalenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0205Persoonlijk05-02-1969Gemeente BarradeelOorkonde 15 jaar vrijwilliger Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerNalatenschap Hilda de Haan- van DijkDorpsarchief MV
004.0102Brief1987Vereniging Plaatselijk Belang (bestuur)Brief aan de raadsleden over ongenoegen reorganisatie brandweerDorpsarchief MV
004.0102OverigonbekendVrijwillige brandweer BarradeelAcht bladen gestileerde tekeningen mensfiguur n.b.t. gebruik brandweerslagenDorpsarchief MV
004.0102Overigjaren ' 60Vrijwillige brandweer BarraddelTentamenvragen (99) brandwacht 2e klasNalatenschap Hilde de Haan-van DijkDorpsarchief MV
004.0102Overig24-09-1987Gemeente Het BildtRaadstuk wijziging organisatieverordening en veregoedignsregeling en rechtspositieregeling gemeentelijk brandweerMet kostenoverzicht brandweer Het BildtDorpsarchief MV
006.0205Overig07-09-1921Bescherming Bevolking (BB)Vrijwillige verbintenis voor noodwachter in vast dienstverband Klaas de Haan (1921-1994)Nalatenschap Hilda de Haan- van DijkDorpsarchief MV
004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelInstructietekening (A3 formaat) Taakverdeling blusgroep en uitleg gebruik materiaalNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelNegen instructie bladen plaats manschappen, materiaal etc.Nalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
004.0102OverigVrijwillige brandweer BarradeelInstructie aflegsysteem voor brandslangen voor blusgroep (bevelvoerder en acht manschappen)Dorpsarchief MV
004.0102Krant08-08-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Grote weerstadn tegen dreigende opheffing blusgroep MinnertsgsaMet foto brandweerlieden bij de brandweerauto op 'e buorren in Minnertsga.Dorpsarchief MV
004.0102Krant30-07-1987Vrijwillige brandweer BarradeelBildtse Post: Moet bluseenheid Minnertsga verdwijenen?Met foto's zonder bijschrift.Dorpsarchief MV
004.0102Krant24-04-1973Vrijwillige brandweer BarradeelFaneker courant: Minnertsgaaster brandweerauto (uit 1947) met handkracht gestartMet foto waarop 4 brandweerlieden achter de brandweerauto deze proberen te startenDorpsarchief MV
004.0102Krant04-09-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga loopt massaal uit voor behoud blusgroepArtikel zonder foto.Dorpsarchief MV
004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelRaamposter: Minnertsga yn fjoer en flam foar de brânwachtDorpsarchief MV
004.0102Krant07-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Korpsen Oldeboorn en Minnertsga moeten verdwijnenMet luchtfoto kern van Oldeboorn, foto van een grote brand in Harlingen en foto van inspecteur Maarten Passchier vande brandweerinsepctieDorpsarchief MV
004.0102Krant19-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Commissie A.Z. zegt nee tegen blusgroep MinnertsgaMet foto groep betogers bij gemeentehuis Het BildtDorpsarchief MV
004.0102Krant25-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Meerderheid Bildtse raad voor opheffing blusgroep MinnertsgaGeen foto bij artikel.Dorpsarchief MV
004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga pleit voor behoud eigen brandweerMet foto overzicht publiek bij gemeentehuis in St. Annaprochie.Dorpsarchief MV
004.0102Krant01-10-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Doek valt definitief voor brandweer MinnertsgaGeen foto bij artikel.Dorpsarchief MV
004.0102Krant28-01-1988Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Brandweerlieden onderscheiden voor 12 1/2 en 20 jaar trouwe dienstMet foto: Jan Zoodsma, Jouke Boomsma en Dirk Binnema.Dorpsarchief MV
006.0104Persoonlijk11-10-1989Neno Plat (bakker)Krant: Drachster bakker opnieuw beste van FrieslandPrijzen bakkerstentoonstelling. Bakker Neno Plat kreeg de Roggebrood-troffee. Foto met de bakkers R. Reindersma, Neno Plat en I. Wassenaar.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
001.0105Brief26-02-1988Vereniging Plaatselijk BelangUitleg en inhoud en doel van de film: DoarpMet begroting film en CV's van Henk Penninga, Wieke Mollema en Gerard Wolters.Klaas Wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
007.0102BriefOnbekendGemeente BarradeelBrief gericht aan leden Middenstandsvereniging (over ambulante handel)Dorpsarchief MV
006.0105Overig17-06-1986Gerlanda Hermana (1456)Bijvoegsel bij een lezing van J.A. MolGaat over het testament van Gerlanda Hermana met genealogische informatie.Klaas Wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
005.0101Overig13-09-1869Hervormde Gemeente MinnertsgaReglement op de administratie der kerkelijke goedere en fondsen en de kosten van den eeredienstVastgesteld door de floreenplichtigen: H.C. Blanksma, T.S. de Groot, L.J. Osinga, O.A. van Druten, K.E. Sikkema, A.S. Anema, A. Witholt, J.C. Tjessinga, P.S. Anema, D.D. Koopmans, W. Anema, A. Sijbesma, J. Haima en Jan J. Haima. F. Feijtma Tjallingii, burgemeester der gemeente Barradeel en J.W. Lautenbach, secretaris.O. van den Mossel (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
001.0102Overig01-03-1934Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK)Statuten. Bond is opgericht op 1 maart 1934Aalzen de HaanDorpsarchief MV
006.0104OverigOnbekendGerrit Bierma (1911-1983)Pentekening van dorpsgezicht het begin van de Hege Buorren gezien vanaf de MeinardsweiPentekening is te zien in de beeldcollectie Minnertsga vroeger.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
007.0104Circulaireoktober 1978SRV-buurwinkel (Jetze en Djoke Wiersma) Hege Buorren 8Uitnodiging Open huis SRV-buurtwinkelMet envelop.Klaas Wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
001.0105CirculaireOnbekendOudheidkundige Vereniging BarradeelInformatie over de verenigingMet foto van haven dorpskom Minnertsga.Klaas Wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
001.0105Circulairejuni 1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programmaboekje: Betinking fan de brân fan toer en tsjerke fan MinnertsgeaKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
001.0105Circulaire03-06-1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programma herdenking 3 juni 1997 | strook voor bestellen herinneringsboekCommissieleden Aly de Schiffart en Jan van der Veen.Klaas wiersma (via Aalzen de Haan)Dorpsarchief MV
001.0102Circulairenovember 2018Stichting Grut HermanaProgrammaboekje theaterspektakel DE Bestimming | de leadjitter en famkeTekst Sybe Joostema, regie Karin Idzenga, filmfragmenten Janko KristAalzen de HaanDorpsarchief MV
006.0105KrantOnbekendHenk Penninga en Wieke Mollema (Filmbedrijf Noorderlicht) en over filmopnames Nylsk fan HermanaVan Stad tot Wad: artikel over filmbedrijfMet foto's van Penninga en Mollema en repetitie van het openlucht theaterspektakel: Nylsk fan Hermana.Dorpsarchief MV
001.0102Krant1979 ?Kaatsvereniging 'Nocht en Wille'CFK-seizoenkrant: 'It is dochs mar hwat om Nocht en Wille'Artikel over de geschiedenis van de kaatsvereniging in Minnertsga. Met foto van Adam Elsinga (eerste voorzitter) en het bestuur van de Vereniging Oranje Nationaal: Piet Hamer, Rienik Post, Lucas Hannema, Durk Steensma, Klaas van de rWeide en Age Knol.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0105KrantOnbekendHiltje Post-Joostema (1930-2014)Krant: 'Pronkje op lyts stronkje'in MinnertsgaMet foto van Hiljte met haar bloeiende orchidee.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant29-10-1988Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra (landbouwer en schaakgrootmeester)Fryske en Frij: Grutmaster Dirk Kornelis Mulder van Leens DijkstraMet foto's en stamreeks. Artikel is in het Fries.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant31-01-1989Tjerk Nagel (CDA)Friesch Dagblad: Minnertsgaster Tjerk Nagel (CDA) legt na 22 jaar raadslidmaatschap neerMet foto van Tjerk: 'Het Bildt is te klein om gemeente te zijn'.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
001.0102Krantnovimber 2018Stichting Grut HermanaSpeciale uitgave: De Bestimming | de leadjitter en famke (tekst Sybe Joostema)Inhoud gaat over filmisch theaterspektakel, met veel foto's en historische achtergrond informatie.Aalzen de HaanDorpsarchief MV
006.0104Krant19-01-2001Jacobus Sibrandi Macandan (1602-1680)Leeuwarder courant: Mancadan: ver weg zonder te reizenJacobus Sibrandi Mancadan, geb. Minnertsga, Friesland omstr. 1602, Burgemeester van Franeker, kunstschilder, † Tjerkgaast, Friesland 4 okt. 1680, begr. Leeuwarden, Oldenhoofsterkerkhof 15 okt. 1680, tr. Stiens, Friesland 8 juni 1634. Paginagroot artikel met 4 foto's van zijn schilderijen.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant14-09-2002Johannes JoostemaFriesch Dagblad: Een bietencampagne in delenMet foto tractor en bietenrooier.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant30-06-2004Sijbe JoostemaFriesch Dagblad: Sijbe Joostema schrijft en regisssert Brantgumer iepenloftspul 'it relikwy fan de Mieden'Met foto van Sijbe Joostema.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant1999 ?Arjen en /Dina MeersmaKrant: Grutter in Minnertsga wijkt voor grote superSluiting A-markt na 33 jaar. Geen foto.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant25-08-1998Lieuwe KloostraLeeuwarder courant: Filuminist uit Minnertsga kijkt altijd naar de grondMet foto van Lieuwe te midden van zijn verzameling lucifersetiketten.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant15-09-1984Dokter N.M. (Nanne Anne) PostemaKrant: Dokter Postema oer frysksinnigens en âlde kreambrûkmenBron krant onbekend. Met foto van dr. Postuma. Artikel gaat over zijn boek waarin hij oude kraamgebruiken beschrijft: 'Om 'e wivedei hinne'.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104KrantonbekendVriendengroepKrant: De BDS-groep uit Minnertsga eiste gistermorgen tot ieders verrassing tijdens de optacht de verantwoordelijkheid op voor de graancircels in MinnertsgaMet foto van vriendengroep met de door hun gemaakte praalwagen met UFO.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant05-01-2000Vriendenploeg (Pieter wiersma, Jacob Wassenaar, Hans Elzinga)Leeuwarder courant: Vriendengroep rooft Simmer-bordjes voor stuntMet foto vijf jongens van de vriendengroep met borden van Simmer 2000.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krantaug. 1996Ufologe Hilda MuschFriesch Dagblad: Fors geweld bij moielijk vindbare graancircelMet foto van Hilda Musch en Marieke Wassenaar die een graancircel bij Minnertsga bekijken.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104KrantonbekendRuurd en Hans de Vries en Remco de Vries (drie beloftes met kaatsen)Krant: Minnertsga krijgt thuispubliek op de bankenBron krant onbekend. Met foto van de jongens met kranzen om.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant20-03-1997Rienik Post, winkelmanLeeuwarder courant: Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar afMet foto van Rienik bij de winkeldeur.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Overig2005IJntje de Jong - Vogel (1908-2005)Overlijdens advertentie en bedankkaartjeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant`19-08-1997Hilbert ZantinghLeeuwarder courant: Hilbert Zantingh houdt Minnertsga netjesMet foto van Hilbert en zijn werkauto (dorpsbeheer)Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant01-09-1980/Gebroeders De With (Firdgum)Leeuwarder courant: Gebroeders De With: 'Kom no noch mar ris om in goed hynder'Met foto van de broers Hendrik, Lolke en Auke voor hun woning aan de weg Minnertsga-Tzummarum afslag Firdgum.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant26-04-2001Johan de With (61)Leeuwarder courant: Johan de With: 'Accordeon is fancinerend'Met foto van Johan. In 1949 koos hij als 10-jarige jongen in Minnertsga voor dit instrument.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant10-05-2001Maatschap Roel, wietze en Gosse SchuilingLeeuwarder courant: Poters voor Italië in de klei van MinnertsgaMet foto tractor en poters op de voorgrond.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant13-10-2005Bauke Terpstra (* 27-02-1945, Minnertsga)Friescha Dagblad: Ds. B. Terpstra overledenIn 1980 ging hij naar Dokkum en in 1988 naar Rijnsburg. Op 1 juni 2005 met emeritaat gegeaan.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant18-11-1995Simy SevensterLeeuwarder courant: Pioniers in plattelandsontwikkelingMet foto van Simy.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant12-02-2005Hinke Post-Knol en Adri TerlouwFriescha Dagblad: Predikantenpaar: kijk als kerk naar je mogleijkheden, Lekkem-Miedum klein en vitaalMet foto van Hinke en Adri in kerk bij preekstoel.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant22-12-2000Maaike Terpstra en Arend HoekstraLeeuwarder courant: Schrik door camera's van 'All you need is love'Met foto van Maaike en Arend.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant15-04-1995Janke, Elisabeth en Afke Visbeek (zusters)Friesch Dagblad: Dries zusters wonen samen in Nij Bethanië TzummarumMet foto van de dries zusters aan de eettafel.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant05-11-1999Anno Walda (schildersbedrijf)Friesch Dagblad: Schildersbedrijf Walda in Minnertsga verzesvoudigt bedrijfsruimteMet foto van Anno Walda voor bedrijfspand.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant15-06-2000Petra (25) en Joukje (22) de VriesFriesch Dagblad: Petra en Joukje zijn het zatr: 'Wy wolle wol oars mar it slagget net'Met foto's. Gaat over mode en metamorfose.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant12-09-1989Jelle WieringaKrant: Aparte yucca bloeit door zon en windMet foto van Jelle en bloeiende yucca.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant19-03-1999Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Winsemius over Friese wortels, geslacht nagetrokken tot vijftiende eeuwGeen foto. Auteur Geale Groen.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant1999 ?Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Pieter Winsemius is dicht bij Grutte PierMet foto van Pieter Winsemius.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant18-12-2004Rienik (76) en Klaske (74) PostFriesch Dagblad: Rienik (76) en Klaske (74) Post sluiten familiebedrijf in MinnertsgaMet foto van Rienik en Klaske in hun winkel.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant17-03-2000Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Minnertsgaaster Jilles Groeneveld heeft een schuur vol oude trekkersMet foto van Jilles bij een oude trekker. Auteur: Sippie Miedema.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104KrantJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Jilles Groeneveld zette eigen verzameling in nagebouwde kamersMet foto van Jilles in kamer sfeer jaren '30. Auteur: Sijbe JoostemaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant'07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Friesch Dagblad: Lijflied van honderjarige vrijgezel Fokje de Bildt uit St. Annaprochie: 'Ga niet alleen door 't leven; die last is zwaarMet foto van Fokje de Bildt.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant30-03-1985Mevrouw van Dokkumburg -VellingaArtikel over 50 jaar medicijnen voor dr. Hibma Minnertsga bezorgen in BerlikumMet twee foto's.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant16-04-2003Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Oude veilingklok in Minnertsga te zienBereft veilingklok uit de oude veiling van Minnertsga aan de Rispinge die door Jilles is opgeknapt en bij hem een plaats heeft gekregen in zijn verzameling oude spullen.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant1974Sjoerd de Groot en Aafke BoersmaFriesch Dagblad: Fietsende oudjes uit Minnertsga dinsdag a.s. zestig jaar getrouwdMet foto van echtpaar.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104KrantonbekendAlbert Helder (44)Friesch Dagblad: Helder (44) stapt wer 'efkes de modder yn'Over de 44-jarige bovenschoolse directeur als invaller mee te spelen met het 1e van VV Minnertsga. Auteur: Sijbe Joostema.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant05-12-2004Ruurd Douma (67), rietdekkerFriesch Dagblad: Kaartje of een kerststuk met riet als groetRuurd maakt kerststukjes in combinatie van riet. Auteru, Sijbe Joostema. Met kleurenfoto van Ruurd in zijn werkplaats.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant06-09-1997Ruurd Douma (rietdekker)Friesch Dagblad: Ruurd Douma (60) uit Minnertsga veertig jaar rietdekkerMet 2 foto's van Ruurd Douma werkzaam als rietdekker.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant10-12-1994Klaas Hamer, Joute Bijlsma en Marinus KerlienLeeuwarder courant: Mei de auto nei de grutte lânbou-útstalling fan 1947 y LjouwertOver vier jongemanen die met de auto naar Leeuwarden zijn geweest. Met foto van de auto met de jongemannen.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant26-01-2002Luurtske Wiersma (1926-2002) vrouw van Klaas HamerOverlijdens advertentie en bedankkaartjeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Boek19-06-1947Doeke Bekius en Aaltje KrolBoekje met feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk op 16 juni 1947Met liedjes en advertenties met een knipoog naar het jonge paar.Dorpsarchief MV
006.0104Krant04-10-2001Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt tweede kans in Het BildtMet foto van de vrouw enn katten in woonkamer.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant23-04-1991Sijbe AndringaFriesch Dagblad: artikel over boek over de haringvisserij en leven aan de zeedijk van BarradeelEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant04-05-2001Reimer Cornelis Bekius (overl. 2001)Friesch Dagblad: artikel overleden Reimer Cornelis BekiusVerzetsman, administrateur bij de Stichting 1940-1945. Overleden in zijn woonplaats Leeuwarden.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant05-05-2003Trijntje Bekius (1910 - 2003)OverlijdensadvertentieEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant08-05-1999Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Jacqueline cijfert zich weg voor haar poezenMet foto van de vrouw in kattenren.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant28-08-2000Jacqueline ClausArtikel: Kattenvrouw vindt huis in Oude BildtdijkBron krant: onbekend.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant31-05-2000Jacqueline ClausNRC: Friese kattenvrouwtje staat met leger poezen op straatEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant30-05-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw moet huis ontruimenGeen foto.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant27-04-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt rechter op bezoekMet foto van de vrouw en rechter in de kattenren.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Leeuwarder courant: Fokje de Bildt: honderd jaar en 'nooit gyn ongenoegen'Met foto van Fokje de Bildt.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant04-01-1996Jacqueline ClausLeeuwarder courant: De dertig katten van Jacqueline Claus (auteur Hilco Wagenaar)Met foto van vrouw met katten in huiskamer.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant03-03-1989Johan de Boer (amateur-historicus) uit MinnertsgaLeeuwarder courant: Graven misterie Skileard opgelostGaat over 7 bemanningsleden van neergehaald vliegtuig in WOII die in 8 graven liggen.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant17-04-2000Griet de Boer - ZoodsmaFriesch Dagblad: 'Juf' Griet de Boer 25 jaar peuterleidsterMet foto van Griet die de peuters voorleest.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant30-12-1998Tom BinnemaFriesch Dagblad: Leeuwarder chauffeur Tom Binnema keert zich tegen het slecht imago in zijn vakOndertitel: "Taxichauffeur is gewoon een prachtbaan'. Met foto van Tom in zijn taxi achter het stuur.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krant11-10-2000Akkerbouwbedrijf AndringaFriesch Dagblad: artikel over pooters rooienMet foto broer Sibe, Geart ewn Sietse op de aardappelrooimachine.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
006.0104Krantokt. 2001Jacqueline ClausFriesland Post: Dieren hebben mij opgevoegdMet kleurenfoto van de vrouw in de kattenren.Eeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchief MV
001.0204Overig1986Zanggroep Telling VoicesLiedjes voor het 12 1/2 jubileum geschreven door HooyengaDorpsarchief MV
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling Voicesdrie kopie foto's (jubileum) en foto in Ned. Hervormde kerkDorpsarchief MV
001.0204Overig19-06-1978Zanggroep Telling VoicesBeschrijving zang- en stemtechniek en akte van borgtochtAkte van borgtocht voor een schuld van een geldlening: Abr. A. Joostema en D. Hibma, S. Hamer.Dorpsarchief MV
001.0204Overig10-04-1988Zanggroep Telling VoicesAankondiging jeugddienst tijdens uitwisseling Achlum, Welsrijp en MinnertsgaVoorganger H. Post-Knol, organiste B. HaarsmaDorpsarchief MV
001.0204OverigAug. 1986Zanggroep Telling VoicesBrief beëindiging lidmaatschap Ulbe Joostema + fotoDorpsarchief MV
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesOver de oprichting met fotoNamen: A.A. Joostema, H. Post-Knol, Lautenbach, NorbruisDorpsarchief MV
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesKopie van 4 foto'sDirk Norbruis, Knillis Wijngaarden, Albert de Vries, Adam Joostema, Foppe Post, Pieternel Hibma (keyboard), Bram A. Joostema, Joke Hibma, Tineke Meijer, Janny Joostema, Renske Wiersma, Hinke Post-Knol, Afke Nagel, Froukje Spoelstra, Coby de Schiffart-Haga, Trienke Spoelstra, Lolkje Douma, Siemy Joostema, Rixt Reitsma, Lieuwkje Post, Willy Tuinhof, Afke Joostema, Jan Nagel, Auke Akkerman, Andries Dirksma en Ulbe Joostema.Dorpsarchief MV
001.0204Krant05-05-1983Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zondagavond zang in Minnertsga (met foto)Dorpsarchief MV
001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBron krant: onbekendDorpsarchief MV
001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Zanggroep Minnertsga maakte langspeelplaat |Jubileumplaat Telling Voices MinnertsgaBron krant: onbekendDorpsarchief MV
001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Jubileumconcert van The Telling Voices |Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongBron krant: onbekend. Met foto Dirk Norbruis achter orgel en zich op zangers.Dorpsarchief MV
001.0204KrantZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Reünie Telling Voices ter gelegenheid 10 jarig bestaan.Dorpsarchief MV
001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel: Prachtig concert in Ned. Herv. Kerk MinnertsgaBron krant: onbekendDorpsarchief MV
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: 15-jarig jubileum Telling VoicesBron krant: onbekend. Met foto van de zanggroep.Dorpsarchief MV
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel over uitkomen van cassette 'Een lied van geloof'Dorpsarchief MV
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices groeide uit tot streekgroep, gospelgroep bestaat vijftien jaarBron krant: onbekend. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0204Overig07-03-2009Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving historie 1974 - 1999Opgetekend door oud-leden H.Post-Knol, F. Post en A. Joostema.Dorpsarchief MV
001.0204Overig1974Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving oprichting koor en reglementDorpsarchief MV
006.0104Overig1957Pieter Bernardus Winsemius (1883-1973)Manuscript geschiedenis Minnertsga (nooit uitgegeven) en correspondentie over uitgegevenMet o.a. brief van Dieuwke Bakker-Winsemius.Gosse Vogel, HarlingenDorpsarchief MV
002.0101Overig1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaScript: teskten en liedjes, repetitierooster, correspondentie spelers en vrijwilligersTine Tuinhof-Leeuwen, MinnertsgaDorpsarchief MV
002.0101Circulaire1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaProgramma met foto's en namen spelers, helpers en andere vijrwilligersDorpsarchief MV
002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Laatste opvoering revueMet groepsfoto spelers en helpers.Dorpsarchief MV
002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Doarpsreuny Minnertsgea bêst slaggeMet foto zaal vol mensen.Dorpsarchief MV
008.0101Brief24-04-1979Gemeente BarradeelBekendmaking 1 gulden per kind beschikbaar i.v.m. 70ste verjaardag Hare Majesteit de KoninginDorpsarchief MV
008.0101Brief20-08-1979Staatstoezicht op de VolksgezondheidReactie op vragen over verbeteren van het kleuterschoolgebouwBrief gericht aan S. Wolbers, inspectie K.O. en L.O inspectie Franeker.Dorpsarchief MV
002.0101Overig1981Aktie 'Minnertsga voor Polen'Plakboek verslag actie van 21 november tot 5 december 1981Handgeschreven, met krantenknipsels, nota met opdruk van A. Meersma, bloemen, groenten en fruit, Wiersma zuivelhandel, R.R. Post,brieven gericht aan gemeente Barradeel en verzonden door die gemeente.Dorpsarchief MV
008.0101OverigOnbekendChristelijke Kleuterschool 'De earste triem'Liedje geschreven door A. Bosga-GlasWaarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de kleuterschool aan de Collot 'd Escurystjitte.Dorpsarchief MV
008.0101Circulaire15-04-2000Peuterspeelzaal 'de Peutersoos'Uitnodiging 25 jarig bestaan van de peuterspeelzaal 25 jaar met juf Griet als leidsterOp de voorkant een foto van de opening van de peuterspeelzaal aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0104KrantFerb. 1993Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesland Post: Noorderlicht Film maakt poëtische film over Fries dorpMet foto's. Wietske Mollema.Dorpsarchief MV
008.0101Krant16-06-1996Christelijke kleuterschool 'De Earste Triem'Friesch Dagblad: over afscheid juffrouw Ans Bosga-GlasMet foto van kunstwerk op de gevel van de kleuterschool.Dorpsarchief MV
008.0101Krant06-4-1994Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: 125-jarige basisschool Wizebeam vier tfeestGeen foto.Dorpsarchief MV
008.0101Krant09-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Minnertsg ai ban van 125-jarig bestaan De WizebeamFoto met schoolkonderen in Ot en Sien kleding en de Gereformeerde kerk op de achtergrond.Dorpsarchief MV
008.0101Krant26-06-1997Basisschool De TerpBildts Post: 'De Terp' Minnertsga nam afscheid van directeur Albert HerderMet foto. Hinkje Post werd benoemd tot locatiedirecteur.Dorpsarchief MV
008.0101Krant25-04-1969Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Chr. School Minnertsga bestaat honderd jaarMet foto'sDorpsarchief MV
008.0101Krant28-07-1988Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: Meester J. van der Veen bij afscheidsfeest. Letterlijk en figuurlijk in de DOPMet foto's.Dorpsarchief MV
008.0101Krant03-11-2010Christelijke basisschool WizebeamBildtse Post: Juf Afke 25 jaar op de wizebeam MinnertsgaJuf Afke de Vries-Boomsma. Met foto juf omringd door de leerlingen.Dorpsarchief MV
008.0101Krantapril 1969Christelijke Basisschool WizebeamSchoolkrant Nijstsjettel extra nummer: 100 jaarMet verhaal over geschiedenis van de school door Th. Binnema, O. Terpstra, B.S. Tuinhof. Lijsten met namen van bestuursleden en onderwijzers etc.Dorpsarchief MV
008.0101Krant11-06-1996Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: Juf Bosga-Glas neemt van veertig jaar acheid van onderwijsArtikel met foto.Dorpsarchief MV
008.0101Krant07-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Christelijke school Minnertsga 125 jaarMet foto van directeur Gerrit van Dafsen en leerlingen.Dorpsarchief MV
007.0104Krantdec. 1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaNCRV gids: De duiven vliegen steeds terug naar 'It Doarp'Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.Dorpsarchief MV
008.0101Krant14-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: 125 jaar Christelijk onderwijs in MinnertsgaMet foto's van Gosse Vogel en Klaas Hamer, bestuur Annie Haarsma-Dijkstra, Ritske Wiersma, Rients van Wier, Minne Kamstra, Fokje Aartsma-Vrieswijk, Sijmen Sijbesma, Wanda Wiersma-de Roos en Jo de Schiffart en van leerlingen.Dorpsarchief MV
008.0101Krant04-08-1988Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: advertentie afscheidsreceptie J. van der Veen en artikelMet foto Van der Veen op de fiets en achterop zijn vrouw. Opvolger is Gerrit van Dalfsen.Dorpsarchief MV
007.0104Krant23-08-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Minnertsga centraal in film Henk PenningaMet foto waarop Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.Dorpsarchief MV
007.0104Krant13-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFrankeker courant: Film It Doarp loopt uitstekendGeen foto.Dorpsarchief MV
007.0104Krant07-10-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFraneker courant: Leven lang vriendschap door oorlogIn de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.Dorpsarchief MV
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Een standbeeld van celluloid in MinnertsgaMet foto publiek in de zaal.Dorpsarchief MV
007.0104KrantFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: "Ien fan ús' op filmvestival.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.Dorpsarchief MV
007.0104Krant30-09-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: Film 'Ien fan ús' in bibliotheken Minnertsga en St. Anna.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.Dorpsarchief MV
008.0101Krant30-08-1997Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Van Dalsen en Veenstra verrast, zilveren jubileum van leerkrachten WizebeamMet foto leerkrachten Gerrit van Dalfsen en Mindert Veenstra.Dorpsarchief MV
007.0104Krant03-08-1996Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens' / Spaanse prijs voor Friese filmGeen foto.Dorpsarchief MV
007.0104Krant03-08-1006Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp' in prijzenMet foto uit de film. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.Dorpsarchief MV
007.0104Krant07-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp" door Minnertsgaasters met ovationeel applaus ontvangenMet foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.Dorpsarchief MV
008.0101Krant29-06-1995Christelijk BasisonderwijsBildtse Post: Eén vereniging voor christelijk basisonderwijs op het BildtGeen foto bij.Dorpsarchief MV
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: 'Ik wol in oade meitsje, in oade oan it doarp'Met foto van filmer Henk Penninga.Dorpsarchief MV
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Een slag door het dorpArtikel over de film "Doarp". Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.Dorpsarchief MV
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp niet oubollig maar stilistisch portretMet foto Henk Penninga en Wieke Mollema. Arikel geschreven door Sijbe Joostema.Dorpsarchief MV
001.0105Akte19-12-1983Toneelvereniging "Yn in oare wrâld"Afschrift statuten en huishoudelijk reglementNamen: Antje de Groot, huisvrouw geboren in Minnertsga, echtgenoten van Sijbe Faber, Trijntje Scheffer, huisvrouw, geboren in Berlikum, echtgenote van Ulbe Joostema.Dorpsarchief MV
001.0105BoekJaartal onbekendJ. HannemaIt wûndere libben | toanielstik yn 4 bedriuwen (geschreven door J. Hannema)Rollen: aardappelhandelaar en landgebruiker, huishoudster, aardappelventer, vrachtrijder en zijn vrouw, lappenkoopman, tante, zaadhandelaar, gardenier en tantezegger. Het toneelstuk speelt zich af in een kleine burgerkamer vlak voor de Eerste Wereldoorlog.Dorpsarchief MV
001.0102Brief13-01-1944Vereniging Nut en GenoegenMededeling van de gewestelijke politiepresident GroningenToestemming voor cabaret programma in café Th. Van der Leij in Minnertsga op 17 januari 1944, 18.00 uur. "Iedere ontoelaatbaarheid in verband met de thans bestaande bijzondere omstandigheden dient achterwege te blijven".Dorpsarchief MV
001.0102Overig1988Eenakter door twee personenIt itensje (fan Willy Corsari) vertaald door Tj. P. Zijlstra (1979)Script. Het toneel stelt een kamer voor waar geen andere meubels staan dan alleen een keukentafel, een bed en een paar stoelen. Er is ook een telefoontoestel aanwezig. Spelers: Durk Miedema en Anneke Wiersma.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire12-02-1903Vriendenkring MinnertsgaProgramma 2-jaarlijkse uitvoeringGehouden bij Tolsma (Hege Buorren).Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldAffiche opvoering toneelstuk: Deiwurk by jûntiid (R. de Ling)Locatie: De Boppeslach, muziek B. Draaisma en Risan-duo.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldNieuwsbrief over toneestuk: Deiwurk by jûntiidSpelers: Durk Miedema, Adrie Weiland, Tietsje Ferwerda, Uilkje Plat, Karin Meersma, Martha de Koning, Antje Bosma, Maaike Vogel en Ineke van Rees (regie). Speeldatums 2 en 4 februari 2000. Tekst nieuwsbrief is de Fryske taal.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire11-02-1904Vriendenkring MinnertsgaUitvoering zangavond met bal naOp donderdag 11 en maandag 15 febr. 1904 bij Meinsma (Hege Buorren). Aanvang 18.00 uur.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireOnbekendRedeikerskeamer Demosthenes MinnertsgeaProgramma toneelavond: I Maerteblom en II Dôve JonannesRederijkerskamer. Toegang op maandag 50 centen, op donderdga 25 cent en voor trouwe arbeiders 35 cent per paar.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireonbekendVereniging Nut en Genoegen MinnertsgaVoorbedrukte uitnodiging voor gewone huishoudelijke vergaderingOpen velden werden handgeschreven ingevuld.Dorpsarchief MV
001.0102Krant24-04-1997Basisscholen Lytse Terp en WizebeamBildtse Post: Jeugd van Minnertsga speelt 'Een zak vol vrolijkheid'Met foto. Ineke van Rees (regiseur), Dikr Norbruis (muzikalebegeleiding), Hanneka Kampen en Rinse Kooistra.Dorpsarchief MV
001.0102Krant11-06-2008Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Johannes Zoodsma heer en meestrer op toneel in MinnertsgaToneelstuk: De magnetron van Bonne Stienstra. Opningswoord Germ Bleeker. Op de foto spelers johannes Zoodsma en Bote Sijtsma.Dorpsarchief MV
001.0102Krant21-01-2009Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel over opvoering toneelstuk 'Alle hens aan dek'Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0102Krantoktober 1991Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel met foto over Eenakter festivalM.m.v. TOG St. Jacobiparochie, Toi Toi Ouwesyl Oudebildtzijl. Opening door wethouder Joke Kaper. Foto: Dukr miedema en Antje Wiersma.Dorpsarchief MV
001.0102KrantFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Yn in oare wrâld prachtig op dreef in Deiwurk by jûntiidIncl. foto met spelers. Ineke van Rees (regie). Op de foto Rymkje, Tiete, Wike, Maaike Wijngaarden, Ineke van Rees, Styntsje, Age, Geeske en Sape.Dorpsarchief MV
003.010Akte16-12-1919Koper Dirk Alefs van der Wal, slager in MinnertsgaHuis met schuur, stalling en erf in Minnertsga, kadastrale gemeente Minnertsga, sectie b nummer 2278Notaris Lemmerée, St. Jacobiparochie. Verkoper:Heere Foppes de Vries, gardenier te Minnertsga. Kooprijs 5500 gulden.Dorpsarchief MV
003.010Akte20-04-1965Kopers Alef vand er Wal en gemeente BarradeelPerceel grond en woning met ondergrond Hege Buorren 6a, MinnertsgaVerkopers: Antje Groeneveld, huisvrouw, echtgenote van Pieter Nagel, Stationsstrjitte 1, Klaasje Groeneveld, echtgenote van Albert de Vries, Meeuwenlaan 155 n, Amsterdam, Sikke Jacobs Groeneveld, Voermanspad 12, Drachten, Akke Jacobs Groeneveld, kookster, ongehuwd, Harlingen, Antje de Vries, weduwe van Gerrit Jacobs Groeneveld, Jacob Gerrits Groeneveld. Kopers Alef van der Wal, slager te Minnertsga en namens de gemeente burgemeester dr. Willem Karel de Roos.Dorpsarchief MV
003.010AkteHeere de Vries, gardenier te Minnertsga (koper)Verkoop perceel erf uitmakende van perceel kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2223Verkoper gemeente Barradeel, burgemeester L.W. de Vries. Koopprijs 350 gulden.Dorpsarchief MV
003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te Minnertsga (schuldenaar)Obligatie 1000 gulden.Schuldeisers de heren: Wybe en Jan Klazes van Buren, meester schoenmakers onder St. Annaparochie.Dorpsarchief MV
003.010Akte10-10-1989Uitvaartvereniging MinnertsgaOprichtingsakteAfschrift akte. Rechtsgeldige vertegenwoordigers: Klaas Schotanus, Wieger Terpstra.Dorpsarchief MV
003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te MinnertsgaObligatie 2000 gulden, schuldeiser N.V. Arnhemsche Hypotheekbank voor NederlandJacob Muller wonende aan de Hoogeburen 92, gehuwd met Heintje Anes Hibma. Lieme Bos, notarisklerk wonende te Minnertsga. Onderpand: huizinge waarin een herberg met schuur, tuin, steeg en erve staand en gelegen aan de Hoogeburen 92. Kadstrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 1843.Dorpsarchief MV
003.010Akte12-08-1927Koper D.R. Norbruis, Minnertsga, verkoper Klaas Uiltjes Osinga, Midland, New Jersey, Noord AmerikaHuis gesticht door verkoper liggende aan de grintweg te MinnertsgaAfschrift akte. Kooprijs 3500 gulden. Kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2127, 2128 en 2072.Dorpsarchief MV
003.010Akte27-04-1967Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling MinnertsgaKoop verenigingsgebouw met schuurtje en erf Hege Buorren 5, Minnertsga.Afschrift. Kopers Martinus Kerlien en Sake Holwerda ieder voor de helft. Symbolisch bedrag 1 gulden.Dorpsarchief MV
001.0102OverigOudheidkundige Vereniging BarradeelStatutenGeen dagtrekening en namen bestuursleden (oprichters).Dorpsarchief MV
001.0102OverigStichting Sociaal Kultureel Centrum De BoppeslachStatutenGeen dagtekening en namen van bestuursleden (oprichters).Dorpsarchief MV
008.0101Overig1952Vereniging ter bevordering an Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te MinnertsgaGewijzigde statuten vastgesteld 2 december 1952Bestuursleden:voorzitter S.R. Faber, secretaris A. Joh. Joostema, penningmeester B.S. Tuinhof, Joh. Joostema, A.G. Reitsma en O. Terpstra.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1974Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement 1974In het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd.Dorpsarchief MV
005.0102Circulaire1962Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1962Kerkvoogden: R.R. Post sr., S.P. Bierma en R.S. Faber.Dorpsarchief MV
005.0102Circulaire1935Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1935Kerkvoogden: A.J. Bergsma, S.J. Zoodsma en J.D. Koopmans. Reglement gedrukt bij U. Glazema, boekhandel Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1960Begrafenisvereniging MinnertsgaBijvoegsel van Nederlandse Staatscourant 12 juli 1960 nr. 132Statuten. Vereniging aangegaan op 27 januari 1960 voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1911Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 31 januari 1911Op initittief van S.J. Zoodsma besloten tot oprichting 14 januari 1989. Toen huis aan huis leden 355 leden geworven. In 1911 was het aantal leden 773. Bestuur bij oprichting: Sikke Groeneveld, Sipke Zoodsma, Jan Koopmans en Simke Tuinhof. In 1911 Tuinhof vervangen door A. de Groot.Dorpsarchief MV
005.0102Circulaire1975Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1975Kerkvoogden: A. Joh. Joostema, Jac. Vis en Joh. de Schiffart.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireonbekendStichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglementIn het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd en ook geen datums vaststelling o.i.d. (mogelijk jaren ' 80).Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1927Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 24 juni 1927Bestuur: P. Groenveld (Groeneveld?), S.J. Zoodsma, J. Koopmans, A. de Groot. Met potloot bijgeschreven J. Schotanus, A. Elzinga, G. Faber en U. Glazema. Commissarissen: Jan Bos sr., P.K. Hamer en Sibolt Vogel. Fonds opgericht 1898.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1918Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 februari 1918Bestuurders: voorzitter S. van der Wal (dominee), secretaris J.P. van Leusden (dominee), penningmeester A.C. Miedema, Sj. Van der Wal en P. Heeringa.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1904Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaReglement vastgesteld 31 maart 1904Bestuurders: voorzitter ds. S. van der Wal, secretaris S. van der Schaaf, penningmeester L. Schaaf, 2e penningmeester P. Heeringa, 2e secretaris J. van den Herberg.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1946Gymnastiekvereniging Sport Maakt SterkStatuten en huishoudelijk reglement 8 april 1946Bestuurders: voorzitter K. Schotanus, vice-voorzitter K.P. Hamer, secretaris Y.W. van Dijk, penningmeester mej. K. van der Lei, alg. adjunct G. Boomsma, commissaris M. Bonnema en commissaris E. ten Hoeve.Dorpsarchief MV
005.0101Circulaire1969Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement beheer kerkgoederen en fondsen gewijzigd in augustus 1969Vastgesteld op 21 september 1920, kerkvoogden: A. de Groot, L.W. de Vries (burgemeester), J.D. Koopmans. Gewijzigd in augustus 1969, kerkvoogden: voorzitter R.R. sr., secretaris K.S. de Groot, adm. kerkvoogd J.S. Vis.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1948Vereniging Oranje NationaalStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 april 19482 exemplaren. Bestuurders: voorzitter S.R. Faber, secretaris E.P. Wassenaar, penningmeester G.J. Landstra, D. Chr. Schotanus, B.R. Tuinhof, O.J. Terpstra, J.G. Lont, Y.G. van Dijk.Dorpsarchief MV
008.0101Circulaire1979Vereniging voor Protestants Christelijk SchoolonderwijsStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 28 mei 1979Bestuursleden: voorzitter J. Terpstra, secretaris H. Binnema, penningmeester P. Haagsma, 2e voorzitter J. Stienstra-Lautenbach, I. van der Schaar-Wijngaarden, R. Miedema-Lont, G. Reitsma en J. Jensma.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaGewijzigde (concept) statutenVereniging is opgericht in 1886 en is voor onbepaalde tijd aangegaan. In het document worden geen namen van bestuurders genoemd.Dorpsarchief MV
004.0101Circulaire1916Waterschap De Twee WegenPolitieverordening vastgesteld en goedgekeurd 11 mei 1916Bestuurders: voorzitter L.W. de Vries (burgemeester) en secretaris S.J. Zoodsma.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire1927Vereniging voor Ziekenhuisverpleging MinnertsgaReglement vastgesteld 26 oktober 1927Bestuursleden: voorzitter T.A. de Jong, secretaris D. Schotanus, penningmeester U. Glazema, D. de Valk, en D.D. de Jong.Dorpsarchief MV
001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaHuishoudelijk reglementIn document worden geen namen van bestuursleden genoemd en geen data.Dorpsarchief MV
001.0102Overigomstreeks 1920Vereniging Nut en Genoegen / bibliotheekSupplement -catalogus (lijstje met boektitels en schrijvers)(2 exemplaren). De bibliotheek is geopend op elken zaterdagavond 7 uur.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire26-02-1946Vereniging Nut en GenoegenProgramma feestelijke bijeenkomst met opvoering door 'De krite Waling Dykstra, It Bildt"Bijeenkomst gehouden bij Th. Van der Leij (Caféhouder). Namen: Hoogland-Jensma, Westra-Zijlstra, Rodenhuis, Annema, De Jong-De Beer, Swerms, Bouma-Rozema.Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire22-08-1947Vereniging Oranje NationaalProgramma concert van de Kon. Marinierskapel op sporterreinTevens bewijs van toegang incl. stempel met woorden: BARRADEEL, vermakelijkheidsbelasting. Toegang fl. 1,50 (incl. belasting).Dorpsarchief MV
001.0102Circulaire04-02-1949Vereniging Nut en Genoegen en Vereniging voor VolksvermaakProgramma feestelijke vergadering en toneeluitvoering "Het paard van Troje"Toneeluitvoering door de Rederijkerskamer "Ons Genoegen" Sexbierum. Namen: Douma, Hoogterp, De Boer, Zijlstra, Stellingwerf, Banning, Kroeze-Van Stralen, Dijkstra, Bakker. De avond werd gehouden bij Th. Van der Leij (caféhouder) Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0103Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeGroot artikel over 100 jarig jubileum met foto'sFriesch Dagblad. Met foto Jan en Tjipke Hibma, zangkoor Fryske Stimmen en jubilarissen Jan hibma, Rienik Post, Jaap akkerman, Cees Muller, Jan Tuinhof en Jappie Stapert.Dorpsarchief MV
001.0103Krant02-10-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeKorpsen Oranje Minnertsga gehuldigd.Uit Bildtse Post. Muzikanten kregen uit handen van college B en W een orkonde overhandigd. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Zoodsma, tamboermaîtreUit Friesch Dagblad. Met foto Louise Knol-Zoodsma.Dorpsarchief MV
001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTambour-trompetterkrops Minnertsga eind dit jaar drumfanfareUit Bildtse Post. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant09-05-1984Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga huldigt trouwe ledenUit Leeuwarder courant. Namen: Akkerman, Tuinhof, Muller, Van der Meer, Zoodsma, Hibma, Terpstra.Dorpsarchief MV
001.0104Krant14-10-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeHechte bân doarp en muzykfoariening, Minnertsgea brocht foar syn Oranje mear as in ton op!Uit Frysk en Frij. Met foto korps en drumband op 'e buorren.Dorpsarchief MV
001.0104Krant28-05-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe instrumenten voor corps Oranje, Minnertsga houdt de muziek hoogUit Leeuwarder courant. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krantmaart 1975Christelijke Muziekvereniging OranjePlay-inn voor drumbands met huldiging toeUit Leeuwarder courant. Namen: Jappie Zoodsma, Freerk Lautenbach, Sandi Egberts, Theo Smits. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant01-04-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga 115 jaarUit van Wad tot Stad. Met (onduidelijke) foto.Dorpsarchief MV
001.0103Krant20-11-1982Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur J. Zoodsma Minnertsga: "Se moatte by my troch it fjoer . .Uit Friesch Dagblad. Met foto's familie zoodsma,en Wally Zoodsma-Joostema achter de naaimachine.Dorpsarchief MV
001.0103Krant06-07-1985Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga helemaal in de ban van wereldmuziekconcoursUit Friesch Dagblad. Met foto korps- en drumbandleden en majorettes.Dorpsarchief MV
001.0103Krant31-05-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeSuccesvol Oranje uit Minnertsga ontbreekt op wereldconcoursUit Leeuwarder courant. Met foto repetitieavond met dirigent Jouke Hoekstra.Dorpsarchief MV
001.0103Krant06-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Zoodsma verlaat drumband van Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Zoodsma achter electronisch orgel.Dorpsarchief MV
001.0103Krant13-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstrukteur Jappie zoodsma en zeventien jubilarissen gehuldigd tijdens jubileumconcert in bomvolle kerkUit Friesch Dagblad. Met foto van Tjipke Hibma, Jappie Zoodsma en Jan Hibma.Dorpsarchief MV
001.0103Krantdec. 1989Christelijke Muziekvereniging OranjeJappie Zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Jappie Zoodsma.Dorpsarchief MV
001.0103Krant02-04-1999Christelijke Muziekvereniging Oranje19 onderscheidingen Oranje MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Namen: Geert Nagel, Bert Vernooy, Ale zijlstra, Beanca Coster, Lydia Groeneveld, Afke Dijkstra-Miedema, Nel Haarsma-Vrieswijk, Willem Joostema, Lineke Kuiken, Beert Vrieswijk, Jacobus Zwart, Auke Akkerman, Trijntje Klaver-Zoodsma, Alma Mulder, Rienik Post, Jappie Stapert.Dorpsarchief MV
001.0103Krant31-10-2000Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Minnertsga Nederlands kampioen (2000)Uit Leeuwarder courant.Dorpsarchief MV
001.0103Krant20-01-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra 25 jaar dirigent: "else noat moat in útdaging bliuwe'Uit friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTamboerkorps eind 1996 drumfanfareUit Friesch Dagblad. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0103Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeVeertienjarige vorstin redde fanfarekorpsUit Leeuwarder courant. Over gebeurtenissen over de afgelopen 100 jaar. In 1994 bestond Oranje 100 jaar.Dorpsarchief MV
001.0103Krant25-03-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekbond eert kostummnaaiseter van fanfare OranjeUit Leeuwarder courant. Over Wally Zoodsma-Joostema (76).Dorpsarchief MV
001.0103Krant1994Christelijke Muziekvereniging Oranje'Oranje' Minnertsga viert eeuwfeest.Naam krant onbekend. Met foto gemaakt tijdens een muziekconcours in Kerkrade.Dorpsarchief MV
001.0103Krant03-08-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekvereniging Oranje zit de Minnertsgaasters in de genenUit de Bildtse Post. Met foto's die in de beeldbank staan van Minnertsga vroeger. Zoekenwoorden: Rastede, OranjeDorpsarchief MV
001.0103Krant27-03-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Oranje Nederlands kampioen (A-majorettes) o.l.v. Lydia GroeneveldUit de Bildtse Post.Dorpsarchief MV
001.0103Krant29-08-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over de secretaris, oranisator en instrumentenreparateur Rients van Wier (57)Uit Leeuwarder courant met foto Rients van Wier.Dorpsarchief MV
001.0104Krant24-09-2008Christelijke Muziekvereniging OranjeZwitsers op bezoek in Minnertsga | Harmonie Musikgesellschaft StüsslingenUit Friesch Dagblad. Met foto van Zwiterse harmonie.Dorpsarchief MV
001.0104Krant04-11-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeSiemy Groeneveld (44) zal haar majorettes missenUit Leeuwarder courant. Met foto Siemy en haar man verrast door toejuigen majorettes.Dorpsarchief MV
001.0103Krant13-07-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga Europees kampioen (Rastede, dl)Uit de Bildtse Post. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant03-10-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeHonderjarig Oranje in nieuw jasjeUit Leeuwarder courant. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant21-11-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeAfscheid dirigent jeugdkorps Gerrit van DalfsenUit Bildtse Post. Met foto overhandiging penttekening aan Gerrit van Dalfsen.Dorpsarchief MV
001.0104Krant1979Christelijke Muziekvereniging OranjeReünie Oranje Minnertsga | programmaUit bildtse Post. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant27-03-1971Christelijke Muziekvereniging OranjeDrie leden van jubilerend krops in Minnertsga kregen gouden speldBron onbekend. Zonder foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant26-08-1966Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje en Minnertsga gaan stevig gearmd | morgen ook drumband van de partijBron onbekend. Zonder foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant17-09-1979Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje te Minnertsga eerste op eigen concoursBron onbekend. Zonder foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant28-01-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeJong en oud vinden elkaar op Nieuwjaarsconcert OranjeUit Bildtse Post. Met foto dirigent en korps in koor Meinardskerk.Dorpsarchief MV
001.0104Krant16-04-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga wint fanfare festivalUit Friesch Dagblad. Zonder foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant23-05-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje huldigt erelid Rienik PostUit Bildtse Post. Met foto van Rienik met zijn vrouw Klaske Post-Faber.Dorpsarchief MV
001.0104Krant23-03-2006Christelijke Muziekvereniging OranjeBlazende bode laat zich niet meer omblazen | artikel ove rJappie Stapert (80).Uit Leeuwarder courant. Met foto van Jappie Stapert spelend op trombone.Dorpsarchief MV
001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeNatte taptoe jubilerend OranjeBron onbekend. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant09-05-1998Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Jan Zoodsma beleeft drukke dagen in de muziekwereld: Van de ene drumband naar de nadereUit Friesch Dagblad. Met twee foto's waarop Jan Zoodsma in uniform.Dorpsarchief MV
001.0104Krant06-05-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe naam repetitielokaal Oranje onthuldUit Bildtse Post. Met foto waarop Saakje Terpstra de naam onthuld.Dorpsarchief MV
001.0104Krant17-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranjegevoel MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Zonder foto.Dorpsarchief MV
001-0104Krant05-06-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare Oranje Minnertsga wint beker op SchierUit Bildtse Post. Met foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant20-01-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra (Bolsward) na kwart eeuw fanfare Oranje in MinnertsgaUit Friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeDrumfanfare Oranje met jubileum taptoeBron onbekend. Met foto van Jappie Zoodsma in 1953 en de drumband in actie tijdens de Slachtemarathon in 2000.Dorpsarchief MV
001.0104Krant11-07-1985Christelijke Muziekvereniging Oranje'Kerkrade, dat is it heechste'Uit Leeuwarder courant. Namen Hoekstra, Haarsma, Zoodsma. Met foto korps in actie tijdens optreden in Kerkrade.Dorpsarchief MV
001.0104Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Hibma (79) nestor van honderdjarig christelijke muziekvereniging Oranje.Uit Friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0104Krant18-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga toont z'n talenten | artikel over voorbereidingen muziekexplosieUit Friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0104Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over muziekkorpsUit Leeuwarder courant. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0104Krant12-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeWaardig jubileum Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto tijdens optreden in de Hervormde kerk (later Meinardskerk).Dorpsarchief MV
001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje boven voor Cresendo, Minnertsgaaster band swicht volgend jaar wellicht over naar drumfanfareUit Friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0104Krant10-05-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare klem door klacht over lawaaiUit Leeuwarder courant. Namen: Wagenaar, Kerlien, Hengst, Bosma.Dorpsarchief MV
001.0103Krant04-10-1980Christelijke Muziekvereniging OranjeOud-dirigent Bouke de Jong (95) overledenUit Leeuwarder courant.Dorpsarchief MV
001.0103Krant18-9-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeDe Minnertsgaasters knallen (Muziekexplosie)Uit Friesch Dagblad.Dorpsarchief MV
001.0103Krantsept. 2005Christelijke Muziekvereniging OranjeEdidie speiciale krant over 5e muziekexplosieMet advertenties van sponsoren en achtergrond informatie met foto's.Dorpsarchief MV
001.0103Krant15-09-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekaal Minnertsga terug naar basis op zesde 'Explosie'Uit Bildtse Post.Dorpsarchief MV
004.0102Boekjaren '70Gemeente BarradeelGemeentegids met adressen scholen, kerken, cultureleinstellingen en gemeentelijke info.Met advertenties vasn bedrijven en middenstand. Bijzonder is dat op donderdag en vrijdag nog routes werden gereden voor privaattonnen.Dorpsarchief MV
001.0103Boek21-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1997Voorwoord, info c.m.v. Oranje, Telling Voices, zangkoor God is Mijn Lied (Fryske Stimmen) en advertenties van sponsoren.Dorpsarchief MV
001.0103Boek26-06-1999Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1999Voorwoord, Sytze van der Hoek, shantykoor Tusken Waad en Wiid, muziekband Steam, Hendrik Dullemans en advertenties van sponsoren.Dorpsarchief MV
001.0103Circulairesept. 2001Christelijke muziekvereniging OranjeMinnertsgaaster Muziekexplosie, speciale informatiekrantMet informatie over tweedaagse muziekevenement thema: Wetter. Met o.a. aAdvertenties van bedrijven, sponsoren.Dorpsarchief MV
001.0103Krant03-10-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeSpetters en veel muziek op denderend Minnertsgaaster waterfestijnBildtse Post. Muziekexplosie, met twee foto's.Dorpsarchief MV
001.0204Krant24-02-1982Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga voiert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBildtse Post. Foto met overhandiging eerste exemplaar gramofoonplaat. Foto gemaakt in koor van de Ned. Herv. Kerk (later Meinardskerk).Dorpsarchief MV
001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling Voices25 jaar gospelgroep Telling VoicesBildtse Post. Geen foto.Dorpsarchief MV
001.0103Krant12-07-1953Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong is reeds een halve eeuw corpsdirigent, zeventigjarige leidt nog altijd vijf muziekcorpsenMet foto van Bouke de Jong.Dorpsarchief MV
001.0103Krant28-08-1950Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong dirigeert "Aurora" van St. Jacob 25 jaarLeeuwarder courant met foto dirigerende Bouke de Jong.Dorpsarchief MV
001.0103Krant28-09-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga maakt z'n eigen watermuziekLeeuwarder courant. Met foto jeugdige drummer die water doen opspatten van stalen vaten. Muziekexplosie.Dorpsarchief MV
001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesTelling Voices uit Minnertsga 25 jaarBildtse Post met groepsfoto.Dorpsarchief MV
006.0103Factuur26-10-1920Veenderij nieuw WeerdingeKwitantie van betaling vracht turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur05-07-1919S. de Graaf (veenderij ?) Nieuw WeerdingeKwitantie van betaling lading turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur26-11-1917Districtkantoor der Rijks-Kolendistributie Afd. Turf 1, ValthermondKwitantie van betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaLading aflevering Brandstoffen Commssie Franeker.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Dorpsarchief MV
006.0103Factuur1923-1925Gasfabriek BarradeelMaandrekeningen (32 st.) 1923 - 1925 op naam van J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Dorpsarchief MV
006.0103Factuurapril 1922E. Ottens, Emmercompas (veenderij)Kwitantie van betaling lading turf op naam van J. SwartFamilienaam Swart moet zijn Zwart.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Dorpsarchief MV
006.0103Factuur28-01-1918Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling vracht baggerturf door J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1920Veenderij Nieuw WeeningeKwitanties (3 st.) van betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur21-06-1924H. Muller ? (timmerman)Geleverd 4 cementpalen, krammen en kruisbandenMet betaalzegel. Mogelijk is dit Hendrik Muller, hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur29-12-1919Gerbr. J. & M Cats, handel in cokes, anthraciet, buirnkolen enz. FranekerGeleverde dikke turf en lange blauwe aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1922 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur08-03-1920Groninger Bank, ValthermondKwitantie betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurjuni 1917K. Draaisma, staaijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud schip op de helling van schipper Zwart (Minnertsga)Nota met briefhoofd.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurjuli 1921K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud op helling schip van schipper J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurjuni 1923K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud praam op helling van Jac. Zwart, MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurdec. 1923Christelijke School MinnertsgaLidmaatschap van de hulpvereniging der Chtistelijke School, op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening W. Jelgerhuis, penningmeester.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
007.0103Factuur20-12-1947Waterschap De Minnertsgaaster ZuidermiedpolderAanslagbiljet voor erven de heer D. Joukema, Minnertsga p/a P. Vogel, MinnertsgaMet handtekening K. van der Weide, secretaris-ontvanger.Gosse VogelDorpsarchief MV
006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing vervoer lading turf door schipper J.L. Swart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip: Twee Gebroeder, 43 ton. J.L. Swart is waarschijnlijk J.S. Zwart.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip Twee Gebroeders, 43 ton.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Overig1917-1920Brandstoffen Commissie FranekerEnvelop met opdrukFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Circulaire1922Jacoba Marie Wortelboer, Oude-PekelaReclame over kruiden met heilzame uitwerkingWortelboer's olie, pillen, zalf, wormpoeders, waterzuchtkruiden en "Petrolan". Met portretfor van Jacoba Marie Wortelboer.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurjan. 1921Jac. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaaschap fl 4,25. W. de Roos, boekhouder en J. Vrieswijk, bode.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur19-06-1924Utrechtse Algemeene Brandwaarborg MaatschappijKwitantie betaalde premieAgentschap: J. Wetterauw (hantekening).Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betalingsbewijs Postcheque en Girodienst.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1923 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening van gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur26-02-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924, op naam van J.S. SwartSwart moet zijn Zwart. Met handtekening Muller.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betaalbewijs van Postcheque en Girodienst.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur13-05-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924 op naam van J. ZwartMet handtekening Muller.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaOntvanger is W. Koning.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lkidmaaschap op naam van mej. Sj. ZwartSj. Zwart is Sjoerdje Zwart. Hendtekening A. Stellingwerf.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lidmaaschap op naam van mej. N. ZwartN. Zwart is Neeltje Zwart. Handtekening A. Stellingwerf.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuursept. 1923Het Groene Kruis afd. MinnertsgaLidmaatschap op naam van Jac. ZwartLidmaaschap fl. 2,00, met handtekening A. Miedema, penningmeesterFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuuraug. 1923Vereniging DorpsbelangLidmaaschap fl. 0,50 op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van C. Bonnema.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur05-04-1924Gemeente BarradeelAanslag personele belasting 1924 op naam Jac. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurapril 1923Jac. S. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaatschap fl. 2,50. W. de Roos, boekhouder en K. Terpstra bode.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur21-08-1919Schippersbeurs OssenzijlVergunning voor varen met lading turf op naam van J.S. Zwart, MinnertsgaBeursmeester H. de Boer. Handgeschreven met stempel van Schippersbeurs.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur20-11-1920Groninger BankKwitantie voor lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten dienstjaar 1924 op naam van Jacobus Sj. Zwart, MinnertsgaDe ontvanger van het waterschap is W. Koning.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur17-07-1917VeenderijKwitantie ven betaling lading turf op naam van schipper J.S. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur06-07-1917Groninger Bank ?Kwitantie voor lading turf op naam van J. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur08-11-1917K. van der Schoot, FranekerGeleverde dikke turf aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en stempel K. v.d. Schoot.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie lading turf, G. de Koe, schip Goede VerwachtingFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie Franeker(5 st.) kwitanties voor ladingne turf, J. Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur20-04-1918Brandstoffen Commissie FranekerVoor te weinig betaalde turf en distributiekosten, J. Zwart, MinnertsgaMet stempel Brandstoffen Commissie district Franeker.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur13-01-1925Gebr. D. en J. WetterauwGelverde materialen op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van D.J. Wetterauw.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1923Kuipers, artsKwitantie van betaling op naam van Zwart. MinnertsgaOp de achterzijde handschrift van Jac. Zwart: "doktersreken die is betaald in 1923 toen ik voor röntgenstralen heb geweest".Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1926Schildersbedrijf (naam onbekend)Behang, papier, werkloon, op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en daarop met hand geschreven letter R. Mogelijk schildersbedrijf Roeda.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurokot. 1923Firma S. Bolman & co - Leeuwarden, goudsmid en horlogemakerRegular, Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1920Utrechtse Algemeene Brandwaarborg Maatschappij(2 st.) kwitanties van betaling op naam van J. S. Zwart, MinnertsgaMet handtekeningen van K. J. van der Weide.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1923 en 1924T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekeningen geneeskundige behandeling (3 exmpl.) op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur1920T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekening geneeskundige diensten jan. 1920, Jacobus Zwart, MinnertsgaMet originele envelop met opdruk.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur24-02-1920Diaconessenhuis, LeeuwardenNota wegens verpleging patiënt 3e klasse A, J.S. Zwart, MinnertsgaIncl. Kwintaite van betaling.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Brief1920A. de VriesHandgeschreven brief voor vervoer lading turf door schipper J. ZwartFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Brief25-08-1917Brandstoffen Commssie FranekerVerzoek aan Rijkscontroleur te appelscha lading turf mee te gevenNaam schipper, schip niet ingevuld.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Brief30-06-1917Brandstoffen Commissie FranekerVerzoekschrift lading turf afgeven aan schipper J.S. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders, 44 ton.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Brief03-07-1917Veenderij in Nieuw WeerdingeHandgeschreven bericht voor lading baggerturf vervoeren naar district Franeker, schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief gericht aan de heer S. de Graaf, afzender Joling.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Overig1923Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHoofdelijke omslag aan de Raad van Beheer over 1923Gericht aan Jacobus Zwart. Aansalg fl. 7,00. Zitting van ontvangst in de consistorie op 24 okt. 1923. Kohier ter inzage bij S.J. Zoodsma, gemeente-ontvanger. Hantekening namens kerkvoorgden: J.W. Koopmans.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuurokt. 1924Chr. Muziekkorps Oranje, MinnertsgaKwitantie jaarlijkse contributie fl. 1,00Handtekening J.A. Boersma.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur01-09-1923Jac. Sj. ZwartKwaitantie Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in NederlandContributie fl. 0,50.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0103Factuur01-07-1924Gemeentelijke Reinigingsdienst BarradeelKwaitantie wegens verrichte werkzaamheden 1ste halfjaar 1924Wegens het ophalen van haardasch en het ledigen van de (gemeentschappelijke) privaatton 1x per week. Tonhuus fl. 0,25. De gemeente-ontvanger: S.J. Zoodsma.Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchief MV
001.0101Overig21-05-1925Begrafenisvereniging MinnertsgaReglement vastgesteld in de algemenen ledenvergadering 21 mei 1924Vereniging opgericht in febr. 1886. Drukwerk: U. Glazema, boekhandel in Minnertsga. Bestuursleden: S.J. Zoodsma (voorzitter), W. Jelgerhuis (secretaris), W. de Roos (penningmeester), Th. Brouwer en Y. de Boer.Familiearchief Jac. Sj. Zwart (schipper)Dorpsarchief MV
007.0204Factuur1924Arts T. Wassenaa, St. JacobiparochieVoor geneeskundige behandeling en geneesmiddelen voor Jacobus Zwart, MinnertsgaDorpsarchief MV
007.0204Factuurjan. 1924H.F. Haarsma, MinnertsgaReparatie klompen, schaatsen schoenen op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaH.F. Harsma was schoenmaker in Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0204Factuurnov. 1924Huisarts en röntgenoloog W. H. Kuipers, LeeuwardenVoor geneeskundige diensten aan Zwart, schipper te MinnertsgaDorpsarchief MV
007.0204Factuur24-09-1920Firma S. Stellingwerff Beintema, apotheker LeeuwardenGeleverde producten aan J. Zwart, MinnertsgaDorpsarchief MV
007.0204Factuur25-05-1923B.J. Voss & zonen, specialiteit mantels en japonstoffen, costumes naar maatGeleverde stof aan Jac. Zwart, MinnertsgaBedrijf gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden.Dorpsarchief MV
007.0204Factuur1920Kerkvoorgden Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHuur zitplaatsen (stoel 26) op naam van Jac. ZwartDe adm. Kerkvoogd J.W. Koopmans.Dorpsarchief MV
007.0204Factuur02-01-1922Assurantie maatschappij AchlumOmslag verzekering huizing of gebouwen, Jacobus Zwart, MinnertsgaOp de omslag een overzicht van brand- en bliksemschades onder de verzekerden. Namen, woonplaats, soort schade en schadebedragen zijn vermeld.Dorpsarchief MV
007.0204Brief18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht haardbrand en baggerturf van veenderij Valthermond. Schip genaamd: Twee Gebroeders. Met handtekening J. Sj. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief29-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turfschipper J. Stobbe, WoudendSchip genaamd: Westvries, 58 ton. Baggerturf van verveenderij Valthermond naar Franeker. Met handtekening J. Stobbe.Dorpsarchief MV
007.0204Brief20-07-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerlaarturf schipper J.S. Zwart bestemd voor gemeente BarradeelSchip genaamd: Twee Gebroeders.Dorpsarchief MV
007.0204Brief26-11-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turf schipper J. Swart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Swart moet zijn Zwart. Met handtekening J. Sj. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Handtekening Jac. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J.S.Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders.Dorpsarchief MV
007.0204Brief05-09-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Vracht vanuit Valthermond. Handtekening J. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief10-08-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerturf, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Veenderij 2e Exloërmond. Handtekening J. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief0509-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief haardbrandturf, schipper J. Zwar, MinnertsgaSchip genaamd: Tee Gebroeders. Vracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Brief16-08-1917De Brandstoffen Commissie FranekerBekendmaking over verhandelen van en turf en prijsbeleidBrief gericht aan kleindhandeleren in distict Franeker (Franeker, Frankeradeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Menaldumadeel en Barradeel).Dorpsarchief MV
007.0204Overig1924Arts T. Wassenaar, St. JacobiparochieEnvelop gericht aan Jacobus Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.Dorpsarchief MV
007.0204Overig1917Rijks Kolendistributie, Uitvoering DistributiewetEnvelop beschreven. Afz. Hs. Joling, Nieuw-WeerdingeDorpsarchief MV
007.0204Overig06-05-1924Gemeente Barradeel, gemeente ontvanger S.J. Zoodsma, MinnertsgaAanslagbiljet wegenbelasting op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaBetaald 4 juni 1924. Belastingjaar 1923.Dorpsarchief MV
007.0204Overig18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief harde turf, schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Sj. Zwart.Dorpsarchief MV
001.0101Circulaire10-02-1917Vereniging Algemeen Schippersbelang gevestigd in MenaldumHuishoudelijk reglementBestuurders: Joh. Van der Veen, G. Siegersma. K. Dijkstra, Tj. Hijlkema.Familiearchief Jac. Sj. Zwart (schipper)Dorpsarchief MV
007.0103Factuur28-01-1970Fa. O Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverd materiaal (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurnov. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van elctr. Licht en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0103Factuur15-04-1920De Groninger BankBewijs van betaling lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Ondertekend in Klazinaveen.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjan. 1963N.V. Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek te VierverlatenVrachtrekening (S. Vrieswijk, Minnertsga)Namen: gebr. Weggeman, Talsma, Westkamp en Talsma.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur25-05-1981Fa. VrieswijkDoorslag (kopie) van factuur vervoer tegels van Tegelen naar Balkbrug (Fa. Duiter, Balkbrug)Bedrijf gevestigd aan de Fjildleane 2.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur14-11-1970Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeleverd Eigenheimers voor J.L. Visser (P. Vrieswijk, Minnertasga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjan. 1950Ferversbedriuw O. Terpstra, hannel yn klompen, klompsokken en rubberlearzenGeleverde materialen (P. Vogel)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur11-01-1967Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor Autovracht Zwolle, Tesselschadestraat 33, ZwolleDorpsarchief MV
007.0103Factuur01-07-1968Fa. O. Terpstra en sn, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materialen (J. Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuuraug. 1971Garage Swierstra, automobielhandel, ontdeuk- en spuitinrichtingGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur05-07-1969Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetters en Doe het zelf art.Geleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur01-07-1983Technisch Bureau MinnertsgaGeleverd installatiewerk en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjaren '60 - '70A. Vogel, aardappelen, groenten en fruitBlanco notablaadjeDorpsarchief MV
007.0103Factuur30-06-1967Fa. O. Terpstra, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materiaslen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur23-03-1920Notaris S. Posthumus, FranekerAankoop in publieke verkoop drie percelen land onder Minnertsga (D.A. van de rWal, Minnertsga)Bericht in de marge: Vrijdag tusschen half twaalf en een uur ben ik in het Friesch Koffiehuis (boven) aan den Wirdumerdijk te Leeuwarden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn zijn, dan kunt u ook aanstaanden maandag betalen.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjuni 1963Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor A. de Ruiter, WytgaardDorpsarchief MV
007.0103Factuur01-04-1985dr. Nat. Fil. N.M. Postma (huisarts)Consult (Van der Veen, Minnertsga)Huisarts gevestigd aan de Meinardswei 4.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjaren '70J. Reitsma, hulpmotor- en rijwielhandel, huishoudelijke- en luxe artikelenPrijzen op naam van Personeelsvereniging FRAMBedrijf/winkel gevestigd aan de Tsjillen. FRAM was de openbaarvervoerder en opvolger van de LABO.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur28-01-1966S.J. Zwart, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstof antrachiet (Piet Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0103Factuur25-07-1960B. de With, radio- en electro technisch bedrijfDraagbare radio (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, hoek Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur07-01-1977R.K. Wiersma, smederijBedrag betaald (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurapril 1968R.K. Wiersma, smederijgeleverde materialen en werkzaamheden (Van der Veen hoofdonderwijzer, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjuli 1969D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjan. 1947K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen (Piet Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjuli 1968D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur04-02-1949L. SchiphofRandpalm om graf geplaatst (P. Vogel)Datum betaald 4 febr. 1949. L. Schiphof was tuinman in Minnertsga (1942-1949).Dorpsarchief MV
007.0103Factuurdec. 1960K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen en werkzaamheden (Siebe Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Boekjaren '70Plaatselijke middenstandBoekje: Welkom in uw nieuwe woonplaats MinnertsgaMet reclame en foto's ex- en interieur volgende middenstanders: Coöperatieve Raifeisenbank, Fa. Chr. Schotanus, Garage Sj. Kerlien, Fa. Kerlien - Hengst, Fa. R.R. Post & zn, J. Reitsma, P.A. Plat, Fa. O. Terpstra, J. Boersma, A. Meersma, Sj. Wiersma.Dorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBericht van nabetaling met stempel van de veiling (P.G. Vogel, Minnertsga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.Dorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBetaalstroken (3 stuks) op naam van P.G. Vogel (horen bij geldzakjes)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.Dorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeldzakjes (3 stuks) op naam van P.G. VogelDe papieren envelopzakjes werden gebruikt om geld in te doen. Voorop staat het bedrag van uitbetaling.Dorpsarchief MV
007.0103Overig1973, 1975, 1984 en ?jaren '70 - '80Garage SwierstraBezinebonnen (4 stuks) (Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.Dorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '50A. en E. van der Wal, rund- kalfs- en varkensslagerijLabel (ongebruikt)De broers Ale en Eibert van der Wal hadden hun slagerij aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur21-12-1970Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1970 (S. A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur15-05-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfLevering dienst (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (Fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur17-12-1969Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1969 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurdec. 1968Cor Nagel, loonbedrijfLaden bieten herfst 1968 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur14-12-1972Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen najaar 1972 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur20-12-1973Corn Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1973 (Fa. S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur03-02-1975Cor Nagel Loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1974 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei 1.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur15-02-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfGeleverde diensten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur17-06-1969Fa. R.R. Post & zn, woninginrichting, manufacturen, herenconfectie, drogisterij en levensmiddelenbedrijfGeleverde woninginrichting spullen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur21-12-1967Cor Nagel LoonbedrijfBieten geladen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur05-11-1969Fa. Chr. Schotanus, herenkleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costuum (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurde. 1981F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterLeverd gereedschap (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur01-11-1975F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterGeleverde werkzaamheden en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur01-01-1950J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G> vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjan. 1949J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G. vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0103Factuur16-01-1969Fa. Chr. Schotanus, heren- en dameskleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costummen verwante artikelen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0103OverigVóór 1960Fa. Chr. Schotanus & znVisitekaartjeBedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '30 - '40J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffen, zand en grintEnvelop t.n.v. P.G. VogelDorpsarchief MV
007.0103Overigjaren '60 - '70Fa. R.R. Post, levensmiddelen, drogisterij en, manufacturen en woninginrichtingWinkelboekje voor notering boodschappen die later werden bezorgdOp naam van R. Bloembergen. Gebruikte bladzijden zijn uitgescheurd.Dorpsarchief MV
007.0103Circulairejaren '60Fa. Chr. Schotanus, kleermakersReclamefolder leverancier van uniformkleding voor begrafenisverenigingenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54.Dorpsarchief MV
007.0103CirculaireRond 1970Zelfbedieningswinkel 4=6 R.R. PostReclamefolderBedrijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0103CirculaireFa. Chr. SchotanusReclamefolder levering alle benodigdheden voor het uitvoeren van begrafenissen etc.Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54. Ook levering van rijdende bareb eb stalen draagbaren.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur16-08-1919Brandstoffen Commissie FranekerBewijs van betaling levering lading turf (J. Zwart, Twee Gebroeders)Schipper J. Zwart woonplaats Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur21-08-1922Ontvangen partij niet genoemdKwitantie van betaling geleverde bagger en turf den 12 aug. (S. Zwart, Minnertsga)Ontvangende partij wordt niet genoemd, plaats is Valthermond.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur09-03-1918Brandstroffen Commissie FranekerKwitantie betaling voor eigen lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Jac. Sjoerd Zwart schipper met als woonplaats Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjuni 1959M. Kerlien, garage, electro- en radio technisch bedrijfKwitantie van betaling (G. van Dijk, Minnertsga)Kwitantie met notastrook. Gerrit van Dijk van Van Dijk's bazar.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur18-09-1919De Groninger BankBewijs van betaling door Jac. Zwart (Minnertsga)Jac. Zwart is turfschipper.Dorpsarchief MV
007.0103Factuur30-10-1924Gebr. D. en J. WetterauwBewijs van betaling voor maken houten vloer (J. Zwart, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achteringang werkplaats gelegen aan de Tsjillen.Dorpsarchief MV
007.0103Factuurjuni 1928Gasfabriek BarradeelGasrekening maand juni 1928 (J. Zwart, Minnertsga)"Kookt steeds op gas" staat op de rekening.Dorpsarchief MV
007.0102Overig13-08-1923Gemeente Barradeel, gemeentelijke reinigingsdienstWegens verrichte werkzaamheden door personeel reinigingsdienst (J.S. Zwart, Minnertsga)Gemeenteontvanger: S.J. Zoodsma.Dorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '50Gemeente BarradeelBewijs van inschrijving Noodslachting voor de slachtplaats MinnertsgaKaarthouder: IJ. W. van Dijk, gezin bestaat uit 4 personen. Knipkaart met aan de rand de weeknummers. Tot en met week 15 is er in de weken geknipt.Dorpsarchief MV
007.0102Overig06-02-1958Ministerie van Financiën, kantoor accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning voor verkoop van tabakartikelen (wed. IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Vergunning voor de locatie Meinardswei 78. Winkel van Van Dijk's Bazar.Dorpsarchief MV
007.0102Overig06-02-1958Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).Dorpsarchief MV
007.0102Overig26-04-1938Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).Dorpsarchief MV
007.0102Overig09-07-1950Onderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen brandschade opgericht te Achlum 1811Polis: verzekerd gereedschappen, inboedel, lijfdracht en drie geiten (Hendrik Jans de Roos)Verzekerdewaarde: 16.500 gulden.Dorpsarchief MV
007.0102Overig27-10-1923Gemeente Barradeel (rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasing II en gemeentelijke inkomstenbelastingAanslagbiljet belastingjaar 1923/1924 (J. Zwart, Minnertsga)Bealstingnummer Minnertsga: 242 / 519.Dorpsarchief MV
007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerDorpsarchief MV
007.0102Overig23-11-1917Brandstoffen Commissie Franeker (Rijks-Kolendistributie te 's Gravenhage)Lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Met schip Twee Gebroeders, 44 ton liggende te Musselkanaal en lading opgehaald uit Valthermond en vervoer naar Minnertsga. De scheepsbevrachter is A. Buisman. Brief met stempel van Algemeene Schippersbond / afdeeling Musselkanaal.Dorpsarchief MV
007.0102Overig25-07-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoersbewijs lading turf van Appelscha naar Minnertsga/FranekerVervoer met het schip Twee Gebroeders. Vervener is J.P. v.d. Bosch.Dorpsarchief MV
007.0103Overig25-03-1919De Groninger BankBewijs van betaling door J. Zwart (Minnertsga)Ondertekend te Valthermond.Dorpsarchief MV
007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoerbewijs lading baggerturf (G. de Koe, Coevorden)G. de Koe schipper van de Goede Verwachting, 56 ton. Lading van Valthermond naar Minnertsga. Vervener Klaas Jonker, 2e Exloërmond.Dorpsarchief MV
007.0103Overig25-07-1917Rijkskolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning voor huisbrandturf (schipper J.S. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders. Vervoer van Appelscha naar Barradeel.Dorpsarchief MV
007.0103Overig03-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading harde turf (schipper J. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders, 44 ton. Vervoer van Valthermond naar Minnertsga. Vervrachter A. Buisman te Musselkanaal.Dorpsarchief MV
007.0103Overig13-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading baggerturf (schipper J. van der Woude)Controleur: J. de Groot, Valthermond.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjaren '60 - '70Van Dijk's Bazar, luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en papierwarenBlanco notabladWinkel gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur21-06-1956Gemeentewerken BarradeelWerkzaamheden voor aanleggen tegelpad (IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Gemeentehuis Sexbierm. IJ. W. van Dijk woonde aan de Meinardswei (Van Dijk's Bazar).Dorpsarchief MV
007.0102Brief04-12-1959Gemeente BarradeelBrief verbod verkoop vuurwerk, ontheffing is mogelijk (wed. IJ. W. van Dijk)Wed. IJ. W. van Dijk was eigenaar van de winkel Van dijk's Bazar aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0102Overigdec. 1992Noorderlicht FilmNieuwjaarswens 1993Henk Penninga, Ingrid van der Geest, Wieke Mollema. Bedrijf gevestigd op Moaie Peal 1a.Dorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60Van Dijk's BazarOngebruikte envelop met opdrukWinkel gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0102Circulairesept. 1991Ondernemersvereniging MinnertsgaPlattegrond van Minnertsga waarop aangegeven de locaties van de verschillende bedrijvenPlattegrond was t.b.v. de opendag op 21 sept. 1991.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur27-08-1985Technisch Buro ZonderlandReparatie geiser (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur1975Van Dijk's BazarLevering 3 doos lepel en vork (Kaatsclub FRAM)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur31-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOTzummarum-Leeuwarden-Steenwijk-Emmeloord vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuur28-05-1977Schildersbedrijf TerpstraLevering verf- en behangspullen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tsjillen 2, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur31-10-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVervoer Tzummarum-Berlikum-St. Annaprochie vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuurapril 1986Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering specie en steen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur06-11-1992Bosma & zn complete woninginrichtingLevering Keuken vinyl (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 46, Minnertsga (hoofdvestign Van Harenstraat 16, St. Annaparochie).Dorpsarchief MV
007.0101Factuur06-04-1989Joostema & WijngaardenRitten van en naar de FrieslandhalTransportbedrijf A. Joostema H.O.N. Joostema & Wijngaarden, 9047 JR Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur27-04-1991Technisch Buro ZonderlandKoelkast ? (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur26-02-1993Technisch Buro ZonderlandReparatie wasautomaat (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuurnov. 1948Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Reiskostenvergoeding voor K.E. Andringa GznLandbouwproducten, bloembollen en zaden, chemische producten en sorteerinrichting, Tzummarum.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuur29-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering bouwmaterialen (Van der Veen, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur18-08-1997Miedema & Zijlstra GWW serviceFactuur voor geleverd straatwerBedrijf gevestigd aan de Hermanwei 37 in Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuli 1962Van Dijk's BazarGeleverdere goederen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen, papierwaren en gereedschappen. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur10-02-1999F. Post smederij en installatiewerkHerstel gevelkachel (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren 24, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur01-10-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuursept. 1948P.K. Hamer selectiebedrijf en handel in granen, zaden, fourage en kunstmeststoffenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurmei 1985Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering zaden etc. (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjan. 1970Haarsma's sigarenmagazijnLeverin werklaarzenWinkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurapril 1981Haarsma' s sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingLevering laarzen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege buorren 14, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurapril 1988Jilles S. Groeneveld Doe-het-zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuni 1992Groenveld Bouw- en Doe-Het-Zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Havenstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur11-08-1972Bosma en zn Complete woninginrichtingGeleverd meubels (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur08-05-1989L. Glazema machine- en bankwerkerijas tappen en sproeipomp aangepast (K. Faber, St. Jacobiparochie)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur28-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur30-06-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur31-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondernemning LABOMinnertsga - Veendam vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuur24-03-1992Bosma en zn Complete woninginrichtingReparatie stoelen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur30-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer: Hilversum, Winschoten, Den Helder, Groningen en DriebergenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuur29-12-1975Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjan. 1962Fa. R. Bloembergen en zn Timmer- en AannemersbedrijfNota (Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101Factuur19-06-1969Timmer- en aannemersbedrijf Gj. R. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur05-11-1981L. Glazema machine- bankwerkerijScharnierpen gemaakt en bijbehorende nylon lagerbus (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur9-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van Radio Koperkwartet (olv. Fred Hausdörfer)Kwartet bestaande uit: Fred Hausdörfer, Henk Nijhof, Hein Mackenzie en Jan Welbergen. Corr. Adres: Gijsbert van Amstelstraat 344 Hilversum.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondeneming LABOTzummarum - Dokkum vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur30-6-1949Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummarum - Minnertaga - Leeuwarden vv, Sexbierum - Sonsbeek vv, Minnertsga - Sonsbeek vv, Tzummarum - Minnertsga 2x vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur8-8-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota, bon en kwitantie Vroom & Dreesman15 meter velours en 15 meter geverfde stofNota, bon en betaalbewijs Vroom & DreesmanAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Levering goederen door fa. Schotanus, Minnertsga / Gebr. Hoeksema LeeuwardenZwart verven stoffen etc. Incl. nota van Gebr. Hoeksema, LeeuwardenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur4-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Aankoop breikatoen met punten (distributiebonnen) en bon van Vroom & DreesmanAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Hoogeveen vv, Joure vv, Emmen vv, Apeldoorn vv, Aalten vv en Delft vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Factuurjaren '70Veiling Vereniging Minnertaga en OmstrekenNota's en controlestroken voor aan- en verkoop aardappelen (incl. envelop)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOLeiden, Veenendaal, Zeist, Harderwijk, Amersfoort, Zaandam, Gouda, Bussum, Barendrecht, Boskoop, Utrecht, Scheveningen en Amsterdam.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur3-11-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Bolsward vv, Minnertsga - Leeuwarden vv, Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - St. AnnaparochieAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur27-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota van Fa. Schotanus voor 2 lappen stof verven en 17 pantalons gemaaktAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1948 - 1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota buskosten van Gebr. Woudstra, timmerlieden - aannemers LioenssensAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota's diverse horecabedrijven van consumties en diners etc.Hotel Gert in Veenendaal, hotel Dommering Wisseman Winschoten, café-restaurant Belleveu H.W. Heinink in Beverwijk, café-restaurant J. Koekenbier in Alkmaar, Beurscafé -restaurant Rotterdam, Hotel Blauwe Kruis in Gouda, Hotel café-restaurant De Karseboom in Amersfoort, Hotel Naeff in Velp, Café-restaurant 't Posthuis in Steenwijk, Café-restaurant Van Oudts 't Raedhuys in Barendrecht, hcr W.E.E.V. in Den Helder, Heldersche Lunchroom in Den Helder, Formosa restaurant en lunchroom in Amsterdam, nv. Tivoli in Utrecht, Van Stad vh Worch, Scheveningen en Den Haag, hcr Munzert in Zeist, hotel Noord Brabant in Utrecht.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur11-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota 10 partituren De Zilvervloot Muziekuitgeverij Misico, Den HaagAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur 15 hoeden en jassen, W. Kindermans LeeuwardenKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur23-05-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur atributen behorende Friesch damescostuum voor M. Pieters toonkunstenaarKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga naar Zutpen - Nijmegen en Ede, naar Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede, Ermelo,Ridderkerk en SneekAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-7-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Franeker vv, Franker - Berlikum - St. Jacobiparochie, Minnertsga - Bolsward vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-5-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Grotegast vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-8-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betalingsbewijsTzummarum - Paterswolde
Appelscha - Oranjewoud
Tzummarum - Delfstrahuizen
Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kwitantie garage M. Kerlien vervoerskostenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur30-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOM'sga - Amsterdam, Marrum - Steenwijk - Rotterdam - Den HaagAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Factuurjan. 1979Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering mengmest (Tj. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Berlikum en Minnertsga - RotterdamAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur30-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummaum - Dokkum vv en Tzummarum - Leeuwarden vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur30-6-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga - Joure vv en Tzummarum - Leeuwarden vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur11-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-1-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Zwagerveen vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-3-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101FactuurZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor NCRV an W. van Putten, bloemist in SlikkerveerAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOSexbierum - Tzummarum - Leeuwarden vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur5-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV over bijgesloten brief A. Dietzheutinck, Apeldoornselaan 175, Den HaagBrief Dietzheutinck niet aanwezig in archiefAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur31-12-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Lollum vvAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur1-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening fa. Schotanus - MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Factuur30-9-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer Tzummarum-Surhuisterveen vv en Tzummarum-Dokkum terug FranekerAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Factuur24-12-1969Automobielbedrijf KerlienBezinebon (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjan. 1940Firma Hiddema & De With, Radio Technisch Bureau en erkend installateur en rijwielhandelFietsreparatie (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk, hoek Tsjillen.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur04-01-1979Klaes Ypma Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (A. Vrieswijk, Minnertsga)Factuur met orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurdec. 1954A. Tj. Miedema, voermanKwitantie van betaling voor het slepen van een auto (A. Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuur02-01-1987H.K. Meersma groothandel in aardappelen, groenten en fruitGeleverd aardappelen Iterens (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Scheltingawei 8.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjan. 1948J. Kramer & zn VoermanGeleverde werkzaamheden (P. Vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1963?Automobielbedrijf Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1967Kerlien Electro- en Radio technisch bureauKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjan. 1925K.R. wiersma, machinale smederijGeleverd materialen (Jacobus Zwart, Minnertsga)Contructie en plaatwerk, autogene metaalbewerking, raparatie-inrichting voor gas- en benzinemotoren. Bedrijf gevestgid aan de Hege Buorren.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurmei 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurapril 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur29-12-1969Automobielbedrijf KerlienGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102FactuurAutomobilebedrijf KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1965Automobielbedrijf KerlienBenzinebon (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1963Garage KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Eenbon ingevuld en een blanco. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur12-04-1977Firma Kerlien-Hengst, Electro- Radio- Technisch BedrijfGeleverd diepvriezer (Joh. De Vries, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Mienardswei 5.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur20-07-1938A. Vrieswijk, handel in veevoeder en brandstoffenGeleverde goederen (IJ. Van dijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuur16-08-1979Klaes Ypma, Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Incl. orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, maar op de factuur staat met stempel gedrukt: "Let op! Nieuw adres: Franekerweg 5, 8813 JA Schalsum, Tel. 05170-4821".Dorpsarchief MV
007.0103Factuur27-10-1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling 29m2 extra baggerturf (J. Zwart, Minnertsga)Schipper J. Zwart.Dorpsarchief MV
001.0101Factuur25-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medewerking aan Steravond Utrecht 22-02-1949Afzender: M. VoorbergAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Factuurnov. 1963Fa. P.K. Hamer, selectiebedrijf en handeln in granen, zaden, fourages, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Hegebuorren)Incl. bewijs van betaling Coöperatieve Boerenleenbank "Minnertsga".Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1924-1925T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieGeneeskundige behandeling in 1924 (Gosse Vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuurdec. 1949L. Glazema, schilderGeleverde verf (Jan Smits, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuuraug. 1938L. Glazema, schilderGeleverde verfproducten ( IJ. Van Dijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjan. 1924S.A. Bergsma, bonds-motor- en rijwielherstellerGeleverde materialen (Jan Smit bij G. Vogel, Minnertsga)"Vakkundige reparatieinrichting voor rijwielen, motoren en grondbascules. Vertegenwoordiger van de eerste Nederlansche Rijwiel- en Machinefabriek voorh. H. Burgers, Deventer; van de Gazelle-rijwielfabriek, Dieren en vertegenwoordiger van de Douglas- en Edmund motorrijwielen. Verder leveren wij alle soorten motoren." Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurmei 1968Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurjaren '60 - '70D.J. Wetterauw, timmerbedrijfBlanco factuurbladBedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achterzijde ingangwerkplaats aan de Tsjillen.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurapril 1938Fa. Chr. Schotanus & zonen, heeren-confectie en modemagazijn, kleeding naar maatGeleverd een kostuum (IJ. W. van Dijk, Wommels)Bedrijf gevestgid aan de Meinardswei. Rijks gediplomeerd Mr. Kleermaker.Dorpsarchief MV
007.0102Factuurnov. 1938Gebr. J. & T. Dijkstra, hoef-, grof- en kachelsmederijGeleverd een Faber haardkachel (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Handel en reparatie in landbouwerktuigen, rijwielen, motoren en autogenische lasch- en snijinrichting. Bedrijf gevestigd aan de Lytse Buorren. Voorzijde pand aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
007.0102Factuuraug. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van electr. Licht- en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101Factuur01-06-1991Rijwielhandel Van der SchaafFiets Gedo TourBedrijf gevestigds aan de Meinardswei 5 Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur01-11-1924J.S. Helder, timmermanGeleverde materialen (Jac. Zwart, Minnertsga)Factuur incl. met bedrukte envelop.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur01-01-1961O. Terpstra, ferver en behingerGeleverd 2 ruiten (P. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur09-05-1977Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfGeleverde matarialen en compressos aangesloten (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Met bijbehorende orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur30-12-1968P. Dirksma, aardappelen, afrasteringenGeleverd 140 korf Irenes (aardappelen) aan Vrieswijk.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurdec. 1969A.J. Joostema, loonbedrijfAuto geladen bij Schuiling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurdec. 1970A.J. Joostema, loonbedrijfAuot geladen met bieten (S. Vrieswijk, Minnertsga).Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurvoor 1940Transportbedrijf Joostema & WijngaardenTransporten Minnertsga - Leeuwarden vv (S. Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101FactuurVrachtautodienst - combinatieVervoer geoderen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Notabladen, 3 verschillende.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuni 1961M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuni 1953M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurdec. 1949P.J. Hiemstra, aannemers- en timmerbedrijf annex wagenbouwGeverde goederen (T.G. Vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjan. 1973J. Hima, artsVoor geneeskundige behandeling en geleverde medicijnenDe huisarts woonde aan de Meinardswei, aan de noordzijde van de Ned. Hervomde kerk (later Meinardswkerk).Dorpsarchief MV
007.0102Factuurokt. 1924J. en L. Glazema, schildersGeleverde materialen (Jac. Sj. Zwart, Minnertsga)Dorpsarchief MV
007.0101Factuur14-06-1972Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfAlleen totaalbedrag vermeld (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte, Minnertsga)Met handtekening P. Hengst-Jensma. Bedrijf gevestgigd aan de Meinardswei 5.Dorpsarchief MV
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0857.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur09-08-1963Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal ( P. Vrieswijk, Minnertsga)Onderdelenbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1961Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal (J.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aande Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur1972-1973Transportbedrijf Joostema & WijngaardenHuur loods, geleverde goederen en vervoerskosten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Vier notabladen.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien , automobielen - tractoren - motorenGeleverde materialen (Firma Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) factuurnur. 476Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurapril 1966Automobielbedrijf KerlienKwitantie t.n.v. Vrieswijk, MinnertsgaBedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0858.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur11-12-1972Haarsma's sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingGeleverd 100 geboortekaartjes (Van de rVeen, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur1975P.K. Hamer, granen - zaden - bestijdingsmiddelenNotablaadje: geleverde goederen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur24-06-1961Automobielbedrijf KerlienReparatiekosten (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0101Factuur14-03-1959M. Kerlien Garage - Electro- en radio-technisch bureauKwitantie met notastrook (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
007.0102Factuur1963Automobilebedrijf & znGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.Dorpsarchief MV
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien, automobielen - tractoren - motorenGeleverde matarialen (Fa. Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) Factuurnr. 477.Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
003.010Akte09-11-1911Koper Rein Sijbes FaberPerceel bouwland aan de Minnertsgaaster vaartVerkoper Pieter Heeringa, landbouwer in MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte4-5-1929Notaris R. Jollema, SexbierumKoop perceel bouwlandWolter Veenstra (Leeuwarden), Eise Sipkes Weima (Sexbierum), Dirk Vis (notarisklerk). Kadastraal bekend gemeente Minnertsga, sectie B nummer 196.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte10-02-1883Koper Sjouke Hendiks Meijer te MinnertsgaKoop perceel bouwlandNamen: Zijtse Sijbrands de Haan, Hendrik Deinema, Wijbe annes van der Ploeg, Ida Johannes Bergsma, Cornelis Leonards PilgrimAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte874Koper Sjouke Hendriks Meijer, MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkoper Paulus Seerps Anema en Baukje Cornelis Tjessinga te MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte01-11-1922Koper Pieter Hendriks Norbruis z/v LieuweKoop woning met hokken, erf en tuingrondVerkopers: Trijntje Koopmans en Simke Baukes TuinhofAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte11-10-1890Koper Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaHuis en erf Bosdijk en bouwland in de MiedenNamen: Dirk Hannema koopman Minnertsga, Berend van der Veer gemeente veldwachter Oudkerk, Akke Watses en Anne Watses van der Ploeg in Paterson Amerika.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte07-03-1957Koper IJsbrand GroeneveldKoop huis en erf gelegen aan de TsjillenVerkoper Tjerk Elsinga en Grietje ZwartBetty Groeneveld-De Jong, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Akte4-4-1979Voetbal Vereniging MinnertsgaAfschrift akte statuten voetbalverenigingNamen die genoemd worden in de akte: Dirk Schotanus (volmacht namens bestuur), Sietse van der Wal, notaris Franeker.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte20-01-1917Koper Sijbe Reins FaberKoop huis met bouwland en tuingrondVerkoper Sjouke Hendriks Meijer, gardenier in MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte21-04-1950Koper Jan van Dijk, arbeid MinnertsgaKoop huis met hok gelegen aan de TjillenVerkoper Ned. Hervormde kerk, namense deze Arjen Smids (arbeider), Gerrit Treverne (predikant), Abraham Joostema (vrachtrijder), Abraham Wassenaar (arbeider), Einte Elsinga (gardenier), Albert de Groot (gardenier), Broer Feenstra (landarbeider)Betty Groeneveld-De Jong, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Akte10-12-1928Koper Johannes SchotanusKoop stuk bouwterrein te MinnertsgaVerkoper Jitske Wijngaarden, Minnertsga, weduwe van Leendert AkkeringaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte12-04-1940Koper diaconie Ned. Hervormde gemeenteKoop huis met erf en hokVerkoper: Ruurd Douma, Lolkje Jacobs Faber, Jacob Douma, Johannes de Jager gehuwd met Fokje Douma, Eeltje Douma, Johannes Jaspers gehuwd met Pietje DoumaBetty Groeneveld-De Jong, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Akte22-10-1919Koper Eise WeimaKoop perceeltje bouwland Miedlaan op de MiedenNamen verkopende partij: Redmer Wouwernaar, Jan de Roos gehuwd met Geertje Wouwenaar, Sjouke Schotanus gehuwd met Kersje Wouwenaar, Klaas Rients Westra gehuwd met Uilkje Wouwenaar, Tjitske Wouwenaar weduwe van Thomas Bijlsma en minderjarige kinderen Geertje en Pieter Bijlsma, Froukje WouwenaarAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte4-02-1881Koper Sjouke Hendriks MeijerKoop zes percelen landVerkoper Anna Jacobs Bouma, gardenier in MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte2-07-1902Koper Pieter Heeringa, landbouwer MinnertsgaKoop perceel landNamen: Jelle Ane Jukema in Midlum, Froukje Hages Nauta, Pieter Piers Hoogland, Trijntje Haijes Nauta, Albert Haijes NautaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte21-09-1937Koper Doede Binnema, landbouwer in MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkopers: Jan Theunis Brouwer, gardenier in Minnertsga, Rinske Huigen, weduwe van Dirk Arjens GroeneveldAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte01-05-1958Koper Siebe FaberKoop perceel bouwland aan de weg Tzummarum naar MinnertsgaVerkoper Doede Jacobs Binnema, veehouder in Minnertsga en Jiskje Ages KnossenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte04-06-1937Koper Siebe Reins FaberKoop perceel bouwland nabij Miedlaan op de MiedenVerkoper Wolter Willems Veenstra, LeeuwardenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Akte22-01-1914Koper Jan Ruurds DoumaKoop huis en erf gelegen op de Tsjillen verkoper Dirk Arjens GroeneveldVerkoper Dirk Arjens Groeneveld, gardenier in MinnertsgaBetty Groeneveld-De Jong, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Boek1938Publieke verkopingHuizen en bouwlanden te Minnertsga (incl. kaart)Voor erven wijlen weduwe D.A. Groenveveld te Minnertsga en voor de heer S.G. Hilarides te Franeker. Notaris P. van der Maën, St. Jacobiparochie en notaris K. Bijlsma, Franeker. Gardeniershuizigne c.a woning c.a en bouwlanden onder Minnertsga. Perceel weiland onder St. Jacobiparochie. Provisioneel op 05-01-1938 en finaal op 19-01-1938 telkens in café Pettinga in Minnertsga.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Boek1928Publieke verkopingSate en landen "Groot Lammema" onder Minnertsga en St. JacobiparochieUitmuntende sate en landen gelegen aan de Hornestreek, Kromme Laan, Langedijk en Groendijk onder Minnertsga en St. Jacobiparochie. Alle kavels en percelen zijn vrij uitgebreid beschreven.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
002.0101Boekoktober 1961BB Bescherming BevolkingToelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Boek24-01-1949Openbare verkopingBeschrijving bouw- en weilanden met kaartuittrekselComplex landerijen liggende nagenoeg aaneengesloten kavel, aan en nabij de weg Minnertsga - Tzummarum. Notaris J. de Boer Berlikum, verkoping 24-01-1940 en provisioneel 07-02-1940, telkens bij Van der Leij (kastelein) Minnertsga.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Boek18-11-1936Publieke verkopingBeschrijving vastigheden te Minnertsga en St. JacobiparochieVoor de erven wijlen Taekele Johannes Vogel: gardeniershuiszinge met hok, broeihok, bleek en erf en grooten tuin aan de Tilledyk, Minnertsga. Naastliggenden: Tiemen Miedema, Joh. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. Tuinhof. Notaris P. Van der Maën, St. Jacobiparochie. Provisioneel en finale verkoping in café Van der Leij in Minnertsga.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Boek1940Publieke verkopingVastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie (incl. kaarten)Voor Johannes G. Kramer te Minnertsga. Sterk gebouwde boerenhuizinge met groot wagenhuis, hieminge, erf en reed onder Minnertsga (waarschijnlijk Orxma-state). Gardeniershuizinge c.a. ten noorden van de Groendijk onder St. Jacobiparochie in huur bij Job. Chr. Wassenaar.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
002.0101Boekjaren '60BB Bescherming BevolkingSamenvatting rechtsposititie noodwachtersPublicatie van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking, 's Gravenhage.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Boek1938Publieke verkopingBouw- en weilanden te Minnertsga (incl. overzichtskaart)Voor erven wijlen burgemeester L.W. de Vries. Notaris mr. D.F. van Giffen, Leeuwarden en P. van der Maën, St. Jacobiparochie. Porvisioneel 17-02-1938 en finaal 31-10-1938 telkens bij café Van der Leij, Minnertsga. Percelen gelegen nabij de Langedijk, Middelweg en Bosdijk en nabij Berlikumer Wijd.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
003.010Boek1930Publieke verkopingBouwterreinen en vruchtbare bouw- en weilanden onder MinnertsgaVoor het ministerie door noatrissen G. Lammeré, St. Jacobiparochie en S. Molenaar, Leeuwarden. Provisioneel op 27-02-1930 en finaal op 13-03-1930, telkens in de herberg van Th. Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Wed. S.B. Tuinhof, Diaconie Herv. Gemeente, P.J. Heerina, D.A. Groeneveld, H.S. Teijema, Hessel J. Miedema, G.T. Boomsma, R.J. Terpstra, Sj. C de Groot, J.A. Boersma, M. Gratema, S.H. Meersma, J.L. Dijkstra, fam. Nagel, S.S. Osinga, Doopgez. Gemeente Berlikum, Kl. E. Osinga, D.B. Wiersma, S.S. Boersma, Tj. B. Miedema, R.D. van Wigcheren, D.H. Meersma, K.P. Hamer, Sj. Schaaf.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
001.0103Boek1994Christelijke Muziekvereniging OranjeBoekwerkje 100-jairg jubileum 1894-1994Met voorwoord burgemeester K. Dankert, historische informatie en veel foto's. beschrijvingen personen: Jouke Hoekstra (dirigent), Jan Zoodsma, Symie Groeneveld-Zoodsma, Jan Geert Nagel, Marc van Delft,Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
003.010Boek1938-1939Publieke verkopingBeschrijving bouw- en weiland Minnertsga en woningen Klooter AnjumVoor Gijsbert Tj. Boomsma, Minnertsga. Notaris P. Maën, St. Jacobiparochie in café Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Reimer H. de Jong en Willem Scholten.Hessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchief MV
006.0101Persoonlijkca. 1984Gosse Vogel (1924-1998)Teksten (bijschiften) voor foto's, waarschijnlijk bedoeld voor fotoboekje over MinnertsgaGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0102PersoonlijkCollot 'd Ercury / Klein Hermana-stateKrantenknipsel"Allen schilderij herinnert nog aan Klein HermaArtikele met foto (tekening) van Klein Hermana.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0102Persoonlijkvoor 1998Collot 'd Ercury / Klein Hermana-stateTranscriptie testament (1832) baron C.E.E. Collot 'de ErcuryGeschrteven door Gosse Vogel (1924-1998).Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk01-04-1954Gosse Vogel (1924-1998)Trouwkaart Hein Haarsma (Minnertsga) en Sijke de Boer (Berlikum), 1 april 1954.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Kaart aankondiging expostiet vna aquarellen G. Tuinhof-Reitsma, Tilledyk, MinnertsgaT/m mei in Openbare bibliotheek, Voorstraat, Harlingen.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk1937Gosse Vogel (1924-1998)Ruim 30 felicitatie en gelukwens kaartjes van verschillende afzendersGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk1925Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Redmer de Roos en Jeltje MeersmaGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk1913Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Hein S. Groeneveld en Antje P. Boomstra (1913)Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk1922Gosse Vogel (1924-1998)Diploma en contributieboekje Ned. Bond van Arbeiders in het Land- en Tuinbouw en ZuivelbedrijfOp naam van Jan Smidts, lid geworden op 22 november 1919. Na betalen van de wekelijkse contributie werd in dit boekje een betaalzegel geplakt.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging filmvoorstelling Maggi-film "Vruchtbare bodem en nijvere handen"Vrijdag 20 januari a.s. in het gebouw van de Ned. Hervormde Gemeente in Minnertsga.
Het nut van Maggi's Producten zal op onderhoudende wijze worden bespreken, terwijl Maggi's Soep en Bouillon zullen worden gepresenteerd.
Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk12-05-1926Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Hendricus (1853-1926). Hij was getrouwd met Trijntje Dijkstra.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk25-08-1933Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Trijntje dijkstra (1851-1933). Zij was getrouwd met Hendrikus JoukemaGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk06-02-1961Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Pieter Frans Haarsma (1891-1961) was gegtrouwd met Antje Heins Joostema (1888-1959)Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Persoonlijk25-08-1946Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Dirk Joukema (1932-1946). Zijn grootouders woonden in Minnertsga.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
001.0101Brief22-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medwerking Steravond Rotterdam, incl. loonbelastingAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101BriefBouwbedrijf Bloembergenb.v.Standaard brief betalingsherinnering met envelop (2 exemplaren)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
001.0101BriefZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling afrekening optreden Utrecht, Rotterdam, Scheveningen en AmsterdamAfzender: NCRV, Wageningen(1949 ?)Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling voor optredensAfzender: NCRV, Wageningen. Optredens Ridderskerk, Sneek, Leiden, Veenendaal, Zeist, Nijmegen, Ede, Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede en Ermelo.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief19-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bericht van NCRV over succesvolle optredens met kranteknipsels en orignele envelopAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief12-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV aankondiging betaling optreden HilversumAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Brief05-11-1957Productschap voor Groenten en FruitBericht van erkenning als fruittelerLeges voor de vergunning fl. 0,33 / ha met fruit ander dan fruit onder glas. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief9-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting steravonf RotterdamMedewerking Peters, Visser en PosthumaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting medewerking Steravond Den HaagLoonbel. Peters, Visser en PosthumaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief31-03-1950Zankoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brieven over niet betaalde huur voor Friese mutsen.Incl. brief 04-03-1950 Wijmenga en De Vries. Brieven gaan over niet betalen huur Friese mutsen. Ook koorlid Klaas Andringa wordt genoemd in de stukken en concertzangeres akke de Vries. Brieven zitten in envelop van NCRV.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief28-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor verleende medewerking aan optreden UtrechtAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Briefmaart 1970Ruilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970Namens de commissie: D.G. Brouwer, voorzitter en K.J. Hamer, secretaris. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV mededeling betaling bijdrage optreden ZwagerveenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling over afdragen loonbelastingAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Briefjaren '60Fa. Kerlien-Hengst, Electro- en Radio-Technisch BedrijfBlanco voorbedrukt briefpapierBedrijf gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
001.0101Brief30-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling cheques voor Emmen en Aalten verzondenAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief18-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Gouda en BussumAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief14-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vraag over betaling medewerking aan 3 optredensAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Brief18-07-1994Gosse Vogel (1924-1998)Gericht aan E. Spijksma-Schotanus, BergumBeschrijving van bijgesloten kopieën van foto's.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
001.0101Brief28-4-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief aan NCRV gemaakte kosten Steravond Harmonie LeeuwardenSecretaris K.J. HamerAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbeschermingAtoomgevaar en bestrijdingAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief7-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Over al of niet 31ste optreden, honorarium verhogenAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief10-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling voor optreden NijmegenAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV aanmaning betalen vergoeding voor M. Voorberg Steravond ArnhemAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
002.0101Briefnov. 1892BB Bescherming BevolkingOntslagbrief gericht aan J. Faber, geboren 30 dec. 1920 MinnertsgaEervol ontslag als noodwachter bij de kringnoodwacht in functie als blokwachter.
A-kring Friesland-C
Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
002.0101Briefokt. 1982BB Bescherming BevolkingBeëindiging Georganiseerde Zelfbescherming gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaOver reorganisatie BB: Georganiseerde Zelfbescherming per 1 jan. 1983 opgeheven. Mogelijk zal beroep worden gedaan vrijwilliger te blijven bij rapmen en bijzondere omstandigheden. Kleding behoeft niet ingeleverd te worden, met uitzondering van de helm.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbeschermingAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Brief13-09-1973Ruilverkaveling BerlikumJarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Brief07-08-1974Ruilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Brief03-10-1974Ruilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling. Incl. bruine dienstevenlop Ministerie van Landbouw en Visserij.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief28-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Declaratie van secretaris K.J. Hamer voor vervoerskosten, concumpties en dinerBrief gericht aan NCRV afd. propaganda in Ede.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief17-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optreden KollumAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Amsterdam, Marrum en SteenwijkAfzender: NCVR, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Brief28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling optredens: Barendrecht en BoskoopAfzender: NCRV, WageningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Brief25-01-1956Fa. P.K. HamerBetalingsherinnering (voorbedrukt). Voldaan door Leeuwen, St. Jacobiparochie.Met handtekening voldaan door K. Hamer-Zwart (vrouw van P.K. Hamer. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
002.0101Briefnov. 1982BB Bescherming BevolkingVerzoek inleveren kleding BB m.u.v. helm. Gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Diverse betaalstrookjesAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig8-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma studio optreden NCRVm.m.v. koperkwartet Fred Hausdörfer, soliste Mien Peters en piano Yme Visser.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Partituur 'De fette klaai fan Minnertsgea' zangstuk Jan Piebenga en Bernard SmildeAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig26-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenkaart niet ingevuld 72e zangersfeest DokkumMet reclame A. Ganzevoort, LeeuwardenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bewijs van toegang Steravond NCRV Krasnapolsky AmsterdamAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitnodiging culturele avond CBTB jeugd en plattelandsvrouwenIn de Koarnbeurs in Franeker: spreker S. van Abbema, Meester J. de Jong hoofd christelijke lagere landbouwschool Franeker, films van mevrouw Wassenaar-Boelstra, Jelsum. Jaartal van de culturele avond is niet bekend.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig26-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma concert Fryske StimmenLocatie Kerkzaal van het gesticht (plaats onbekend)Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)NCRV prgramma Steravond ScheveningenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Niet ingevulde Postwissel Nederlandse PosterijenAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig20-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Financieelverslag toerneeAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)LedenlijstAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programmaboekje Steravond NCRV schouwburg RotterdamMmv. Esemble Vrij en Blij olv. Wessle Dekker en solist Henk Dorel, Radio Koperkwartet olv. Fred Hausdörfer, spraakwaterval Joha. Bodegraven en spreker ds. J. FokkemaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma NCRV Steravond SteenwijkAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig15-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling optredensAfzender: NCRV. Optredens: Harderwijk, Amersfoort en Zaandam.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overig22-06-1959Sociale VerzekeringsbankBesluit uitoefening van verzekeringsplichtig bedrijfBelanghebbende J. Faber, Tsjessingawei 9, Minnertsga. Verzekeringsplichtig in de zin van Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Overig07-02-1969Bouwbedrijf G. BloembergenMateriaalstaat (Vrieswijk, Minnertsga)Dorpsarchief MV
006.0101OverigOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Vinyl sticker: Ondek je stekje / Minnertsga daar zit je goedGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60 - '70VIVO-winkele Joh. BoersmaVIVO zegelboekje met aantal losse zegelsWinkel gevestigd aan de Hermanawei.Dorpsarchief MV
006.0101Overig2002Gosse Vogel (1924-1998)Krant Uytland 2002: met 2 artikelen over historie MinnertsgaArtikel: Rondgang langs het verleden van Minnertsga (Dooize Zwart) en artikel: Kerktoren van Minnertsga.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Overigjan. 1990Gosse Vogel (1924-1998)Tekst lezing over nalatenschap van Baron C.E.E. Collot 'de EscuryGosse Vogel heeft deze lezing gehouden voor de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemenmagazijnKaartje met handschrift "Toneel vereniging Oefening en vermaak, Wier"Bedrijf was gevestigd aan (begin van) de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.Dorpsarchief MV
001.0101Overig1949-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Honorarium Yme G. Visser uit FranekerPianobegeleidingAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60Gez. Bekius, winkel in textiel en kleinvak-artikelenPapieren zakje met eigen opdrukWinkel gevestigd aan de Stasjonstrjitte 3.Dorpsarchief MV
007.0102Overig1949 en 1950Coöperatieve BoerenleenbankBankafschriften overboeking tegoeden Tuin- en landbouwvereniging Minnertsga e.o.Dries exemplaren: 17 febr. 1949, 1 dec. 1949 en 16 febr. 1950 t.n.v. P.G. Vogel, Minnertsga.Dorpsarchief MV
006.0101Overig11-05-1960Productschap voor Groenten en FruitVergunning 1960 voor telen 70 are spruitkoolVergunninghouder Jac. S. Faber, Tilledyk 9.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overig15-06-1960VerzekeringOpgave verzekering levenda have, landbouwproducten, hooi enz.Opgave van 240 bakken pootaardappels per bak fl. 7,00. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overig1996Gosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging 50-jarig bestaan gymnastiekvereniging SMS (Sport Maakt Sterk)Receptie 13 april 1996 in de Boppeslach.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Overig01-01-1963Productschap voor Groenten en FruitVergunning voor teelt 16 are rode-, witte- en savooie koolVergunninghouder J.S. Faber, Tilledyk 51.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overig1985Gosse Vogel (1924-1998)Pagina's uit dorpskrant Nijs út eigen doarp (1985)Met advertentie te koop fotoboek: Minnertsgea lyks as it wie . . . En nea wer urde sil. Verkrijgbaar bij K. Schotanus en W. Hoekstra.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Overigbegin jaren '60Keuringsdienst Friesland van de N.A.K.BouwplanboekjeHouder van het boekje Jacubus Faber, Tilledyk 9. Controleur S. Elsinga, Minnertsga.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overigjaren '70Stichting Keuringsdienst N.A.K.Diverse rapportages toestand gewas (aardappelen)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Besmetting al dan niet aardappelmoeheid.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overigjaren '70Plantenziektenkundige DienstStukken omtrent bestrijding aardappelmoeheidOp naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Met tekeningen van ligging percelen.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60M. Kerlien Electro - Radion - Technisch bedrijfEvenveloppe, twee stuks ongebruiktBedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.Dorpsarchief MV
007.0101Overigjaren '70Van Dijk's BazarBlanco notabladWinkel in galanterieën, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en kruidenierswaren. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Overigvoor 1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfBladzijde van notablok ongebruiktDorpsarchief MV
007.0101Overig15-12-1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfOntvangen [bedrag] aflossing hoofdsom huis en werkplaats Hermanawei 13Aflossing door Gj. R. Bloembergen aan R. Bloembergen.Dorpsarchief MV
007.0101OverigR. Bloembergen & zn timmerbedrijfKwitantie niet ingevuld of gebruikt (2 exemplaren)Op de kwinatie staat: Assurantiën - schatter Assurantie-Mij "Achlum".Dorpsarchief MV
001.0103Overig24-04-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeKrantenartikel Bildtse Post: Nieuw uniform Oranje maakt indrukMet foto drumband en korps.Dorpsarchief MV
001.0103OverigChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel Bildtse Post: Ut 'e klean, yn 'e klean. Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse SlagMet foto van drumband in de oude witte uniformen die gedragen werden in 1954 tot en met 1972.Dorpsarchief MV
007.0101OverigK.I.Z. MinnertsgaEnvelop met postzegel van 45 centBedrijf gevestigd aan de Hermanawei 4 Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0101Overig1931L.S. Brouwers, fabriek van moderne stalinrichtingEnvelop met postzegel 6 cent, poststempel 27-01-1931Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
006.0101Overig01-12-1962LandbouwschapVergunning voor telen van groentenVergunning op naam van J. Faber, Tilledyk 51.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma steravond NCRV in Gerformeerde kerk MinnertsgaMmv. Radio KoperkwartetAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig28-07-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bekendmaking honorarium NCRV afz. Stichting Nederlandsche Radio-unieAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
002.0101Overigjaren '60BB Bescherming BevolkingCirculaire Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Finacieel overzicht optreden feb. 1950Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60 - '70Slagerij BonnemaPapierenzak met opdruk voor verpakking vleeswarenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 32. Opdruk oud Hollands tafareeltje.Dorpsarchief MV
004.0101Overigca. 1970Dienst Ministerie van Landbouw en VisserijBruine dienstenvelop gericht aan J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaGebruik voor verzending stukken betreffende de ruilverkaveling Berlikum waar Minnertsga ook deel van uitmaakteAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopenA3 formaat. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingenSchatting en waardebepaling gronden. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling BerlikumMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatieMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
006.0101Overignovember 1970Gosse Vogel (1924-1998)Krantenknipsel: Ode oan de Minnertsgeaster toer (2 exemplaren)Van D. Tamminga en Chr. Schotanus overgezet in het Fries door G. Vogel. Publicatie in maandblad: Barradiel Meiinoar ien.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schattingVoorkomende namen: P. Deelstra, IJ. De With (schatters). Betrokken partijen: J.L. Bakker Engelum, D.S. van der Schaaf Berlikum, H.K. Osinga Beetgum, W.J. Fierstra Beetgum, M.J. Dijkstra Menaldum, J. Schuurmans Menaldum, K.K. Smidts Berlikum, G.F. Werkhoven Berlikum, A. Visser Wier en Jac. S. Faber MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
005.0101Overigjaen '80 ?Nederlands Hervormde KerkLiturgie jeugddienst m.m.v Revalation uit Raard.Voorganger ds. M.L. de Boer van Oosterend en organiste mevr. B. Haarsma.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Lijst versierde wagens dorpsfeest 1992Publiek kon op de lijst aangeven welke de mooiste wagen was voor de publieksprijs.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Juryrapport straatversiering dorpsfeest Minnertsga 1992Juryleden: dhr. A. Vogel, mevr. B. Cuperus en mevr. A. Hoekstra.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemistKaartje hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter (Sietse en Geert)Sietse en Geert(je) Bierma-Westerhuis. Winkel gevestgid aan het begin van de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.Dorpsarchief MV
006.0101Overig1945Gosse Vogel (1924-1998)Spreuk Frijheidsfeest 27-28 juny 1945 Minnertsgea"Fen bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare. Syn namme en tael, syn frije sin; Syn wird wier wet, rjocht, slucht en trou syn leare, En Twang, fen hwa ek, stie it tsjin."Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
004.0101Overig31-10-1978Ruilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering grondenNiet ondertekend. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0101Overig1995Noorderlicht Film MinnertsgaPoster aankondiging film Doarp van cineast Henk PenningaGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
001.0103Overig2019Christelijke Muziekvereniging OranjeUitnodiging 125-jarig jubileum (2 maart 2019)Gerryt BoumaDorpsarchief MV
007.0102Overigjan. 1943Kerkvoogden Nederlands Hervormde KerkBrief bekendmaking overschrijving grafruimte rij 8-5-6 en rij 9-5 (Gosse Vogel, Minnertsga)Dorpsarchief MV
001.0101Overig13-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Omslag/voorpagina omroepgids NCRV met foto zes leden Fryske StimmenGosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
003.010Overigdec. 1936Verhuurder Wolter Willems VeenstraHuurcontract bouwland op de MiedenWolter Willems Veenstra verhuurder, Willem Lodewijkstraat 7 in Leeuwarden en huurders Simon Vis en Hans Faber beide wonende in Minnertsga.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
003.010Overig22-03-1921Kantoor van de Hypotheken en het KadasterUittreksel eigendommen van Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
007.0102OverigBloembinderij Fan Hichtum | Gryt Hemstra-PostmaUitnodigingskaart "Loop een binnen!"Met foto van het pand Hichtum. Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 6.Dorpsarchief MV
006.0101Overigjuni 1953Gosse Vogel (1924-1998)Lied: Folk fan Minnertsgea. Van de Kommissje Tocht van Ouden van Dagen MinnertsgaGelegenheidslied over tocht ouden van dagen. In he tlied wordt Herman Leicht genoemd.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
007.0101Circulaire1940A.S. Vrieswij & znAanbiedingsfolder "Brandstoffen tegen voorjaarsprijzen"Bedrijf was gevestigd aan de Skoalstrjitte, Minnertsga.Dorpsarchief MV
007.0102Circulairevóór 1975Abe Vogel, Groenten- en fruithandelBekendmaking stoppen met venten wegens omstandighedenVerwezen wordt naar de verkop in de winkel. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei.Dorpsarchief MV
001.0103Circulairedecember 1946.Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammablad uitvoering 2e kerstdag 1946 in Gereformeerde kerkDirigent de heer B. de Jong, Leeuwarden.Dorpsarchief MV
001.0103CirculaireChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje drum- show- en majoretteconcours zaterdag 24 septemberLocatie terrein bij de dorpshuis Boppslach. Incl advertenties van sponsoren.Bakkerij N. PlatDorpsarchief MV
001.0103Circulairemei 2007Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 19 mei 2007Incl. advertenties sponsoren.Dorpsarchief MV
001.0103Circulairemaart 2001Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 17 maart 2001Met advertenties van sponsoren.Dorpsarchief MV
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenwaardigheden over het bestaan met voorop groepsfoto van de korps- en drumbandleden gemaakt in het koor de Hervormde kerk (later Meinardskerk).Klaas en Hilda de Haan-van DijkDorpsarchief MV
006.0101Circulaire30-07-1979Plantenziektenkundige DienstInformatie over grondontsmetting t.b.v. de aarappelteeltAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 17 en 26 maart i.v.m. 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenswaardigeheden en groepsfoto van drumband en fanfare op voorkant.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Pamflet om tegen het windmolenpark (westkant dorp) te stemmenPamflet inleveradres: A-MARKT, Tsjerkestrjitte 4 en Postkantoor Meinardswei 5.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Informatie revu Op en om 'e toer fan Minnertsgea (2 exemplaren)Met 2 groepsfoto's met spelers en overige meewerkers en namen.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
006.0101Circulaire1948 ?Gosse Vogel (1924-1998)Programma Selskip Teman de Vries met "Rike Wike"Met foto's van Tetman de Vries, Anne de Vries, Tsjip de Vries, Jarich de Vries, Jeltsje Das en Sijtse Jan van der Molen.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
005.0101Circulaire22-03-1955Hervomde Kerk MinnertsgaUitgave ter gelegenheid ingebruikneming kerk na restauratieProgramma middagbijeenkomst, liturgie, enkele bijzonderheden over herbouw kerk en toren. Betekenis ornamenten binnenzijde tegen houten gewelf aan.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV
001.0102Circulairedec. 1961Bureau van de Provinciale Voedselcommissie voor FrieslandVoorlichting ingeval van radioactive neerslagBijgesloten: brochure Radioactive neerslag en landbouw en vouwblad Richtlijnen voor boer en tuinder ingeval van radioactive neerslag (fall-out).Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0101Circulairenajaar 1988Ruilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaartenMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
004.0102Circulairesept. 1969Ruilverkaveling De BjirmenSamenvatting van het ruilverkavelingsrapport voor de ruilverkaveling De Bjirmen incl. kaartenGemeente oversteigend: Barradeel, Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Franeker. Gebied tussen Minnertsga en Firdgum.Afke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, BeetgumermolenDorpsarchief MV
008.0101Circulaire01-04-1994LiturgieVoor de dienst ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van de Christelijke Nationale School / De WizebeamDe dienst is gehouden in de feestent. Voorganger: ds. Bauke Terpstra uit Rijnburg m.m.v. Chr. Muziekvereniging Oranje o.l.v. Piet Lautenbach. Incl. los blad met lied van 6 coupletten over 125 jier Wizebeam.Gosse Vogel (1924-1998)Dorpsarchief MV