Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in het MFA De Doarpsfinne in Minnertsga. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

De documenten zijn opgeslagen in zuurvrije kartonnen archiefdozen met nummering. De eerste drie cijfers geven de categorie aan gevolgd door het twee-cijferige volgnummer van de doos in die categorie. Het omslagnummer is het volgnummer in de betreffende doos.

Legenda:
001 Verenigingen/stichtingen, 002 Organisaties overig, 003 Notarieel, 004 Overheidsorganisaties, 005 kerkgenootschappen, 006 personen, 007 bedrijven, 008 scholen, 009 dorp algemeen, 010 voorwerpen/objecten

Laatst gemuteerd: 7 oktober 2022 (vorige update 4 augustus 2022)                Documenten geïnventariseerd: 1595 stukken (vorige stand 1537)

Id-newDoosOmslagSoort documentCategorieNaamInhoud
1601003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaAfschrift bewijs van eigendom huizing en diverse percelen bouwland onder Minnertsga
1600003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaAfschrift bewijs van eigendom drie percelen bouwland
1599003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaAfschrift eigendomsbewijs drie percelen bouwland en perceeltje weiland
1598003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaPachtcontract perceel bouwland op de mieden ten noorden van- en aan de Minnertsgaastervaart
1597003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaAfschrift akte van ruiling
1596003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaPachtcontract twee percelen bouwland
1595003.0104AktePersoonA. Faber - de GrootAfschrift akte van scheiding nalatenschap Hijlkje Mollema
1594003.0104AktePersoonJacobus Sijbes Faber, MinnertsgaBewijs van eigendom bouwland onder Minnertsga
1593001.1302BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelNotueln 2002 - 2003
1592001.1301BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelNotulen 1982 - 2000
1591001.1208AkteVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelNotulen 1971 - 1982
1590001.1207BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelNotulen 1958 - 1968
1589001.1209BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelNotulen 1968 - 1971
1588001.1206BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelJaarverslagen 1958 - 1985
1587001.1205BoekVereniging/stichtingNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. BarradeelJaarverslagen 1986 - 1996
1586001.1203BoekVereniging/stichtingNederlandse Christen Vrouwen BondNotulen 1984 - 1992
1585001.1203BoekVereniging/stichtingNederlandse Christen Vrouwen BondNotulen 1963 - 1970
1584001.1202BoekVereniging/stichtingNederlandse Christen Vrouwen BondNotulen 1970 - 1974
1583001.1201BoekVereniging/stichtingNederlandse Christen Vrouwen BondNotulenboek 1956 - 1963
1582001.1303Losbladige eenheidVereniging/stichtingNederlandse Christen Vrouwen bondFormulieren jaarverslagen, ledenlijsten
1580006.0208PersoonlijkPersoonJacobus Faber en Aafke de GrootTwee medailles Zangersfeest
1579006.0208CirculairePersoonAafke Faber - de GrootProgramma feestelijke ingebruikneming van kerk en orgel kerk Minnertsga
1578006.0208Losbladige eenheidVereniging/stichtingChristelijke Meisjesvereniging Eben HaëzerHistorische overzicht 1867 - 1958
1577006.0208PersoonlijkPersoonJacobus Faber en Aafke de GrootProgramma Steravond Fryske Stimmen o.l.v. B. Posthuma
1576006.0208PersoonlijkPersoonSikke de Groot en Hijlkje Mollematwee feesliederen i.v.m. 25-jarig huwelijk van Sikke en Hijlkje
1575006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberOorkonde bij Vrijwilligersmedaille voor blkwachter Bescherming Bevolking (BB)
1574006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberDiploma Algemene Handelskennis, middenstandsdiploma
1573006.0208PersoonlijkPersoonHijlkje MollemaRekeningen i.v.m. overlijden Hijlkje Mollema
1572006.0208CirculairePersoonJacobus S. FaberAankondiging publieke verkoop perceel prima bouwland Sixma van Andlawei Minnertsga
1571006.0208BoekVereniging/stichtingStichting Spaarbank der Coöperatieve Boerenleenbank MinnertsgaSpaarbankboekje t.n.v. Gereformeerde Vrpouwen Vereniging
1570006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberSamenvatting rechtspositie Noodwachters Bescherming Bevolking (BB)
1569006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberGetuigschriftenboekje Tuinbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening
1568006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberRapportboekje Christelijke School voor Lagere Onderwijs
1567006.0208PersoonlijkPersoonAafke (Afke) de GrootRapportboekje Chriselijke School voor Lager Onderwijs
1566006.0208PersoonlijkPersoonSikke Alberts de Groot, MinnertsgaObligatie Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente Minnertsga 100 gld.
1565006.0208PersoonlijkPersoonSikke Alberts de GrootSchuldbekentenis 500 gld. Te goed van de vereniging "de Kleuterschool" te Minnertsga
1564006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberVrijwillige verbintenis Bescherming Bevolking (BB) Kring Franeker
1563006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberDiploma Algemene Tuinbouwcursus
1562006.0208PersoonlijkPersoonAafke de GrootGetuigschrift ter herinnering aan de openbare belijdenis in de Nederlands Hervormde kerk
1561006.0208PersoonlijkPersoonAafke de GrootDiploma Vereeniging Landbouwhuishoudonderwijs in Friesland
1560006.0208PersoonlijkPersoonJacobus FaberDiploma Algemene Landbouwcursus van de Friese Maatschappij van Landbouw
1559001.0206PersoonlijkPersoonJacobus FaberZangmap van de Fryske Stimmen (gelegenheidskoor)
1558006.0205PersoonlijkPersoonDieuwke KramerGedachtenis (getuigschrift) geloofsbeleidenis Nederlands Hervormde kerk Minnertsga
1557006.0205PersoonlijkPersoonJan de SchiffartGedachtenis (getuigschrift) geloofsbeleidenis Nederlands Hervormde kerk Oosterwierum
1556006.0205PersoonlijkPersoonKlaaske BaardaGedachtenis (getuigschrift) geloofsbeleidenis Nederlands Hervormde kerk Menaldum
1555006.0205PersoonlijkPersoonJohannes de SchiffartGedachtenis (getuigschrift) afgelegd geloofsbeleidenis Nederlands Hervormde kerk Minnertsga
1554001.0504BeeldmateriaalVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaWedstrijd A Junioren 2013
1553001.0503BeeldmateriaalVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaDvd van diverse wedstrijden en trainingen
1552001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaVerslag van Sjoerd de Vries
1551001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaTerechte promotie Minnertsga
1550001.0502OverigVereniging/stichtingVoetbalvereniging Minnertsgaledenlijst
1549001.0502AkteVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaSponsor overeenkomst
1548001.0502BoekVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaToernooi Bildtse Cup
1547001.0502BriefVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaArbeidsovereenkomst
1546001.0502BriefVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaUitnodiging
1545001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaS. de Groot neemt afscheid
1544001.0502Losbladige eenheidVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaFlayer van afscheid
1543001.1105BoekVereniging/stichtingBejaardensoos MinnertsgaNotulen van 'soosmiddagen' 1976 - 1983
1541001.1104BoekVereniging/stichtingVereniging voor Volksvermaak (opgericht 8 september 1913), later K.V. MinnertsgaNotulenboek Algemene ledenvergaderingen
1540001.1103BoekVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulen bestuursvergaderingen
1539001.1102BoekVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulenboek bestuursvergaderingen
1538001.1101BoekVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Notulenboek, eerste gehouden bestuursvergadering in februari 1969
1537009.0608Geluid- en beelddragerDorp algemeenVideoband VHSOude filmfragmenten
1536009.0607Geluid- en beelddragerDorp algemeenVideoband VHSMinnertsgaaster Muziekexplosie 2001
1535009.0606Geluid- en beelddragerDorp algemeenVideoband VHSWrâld, Minnertsgaaster Muziekaexplosie 2003
1534009.0605Geluid- en beelddragerDorp algemeenVideoband VHSDiverse oude filmfragmenten
1533009.0604Geluid- en beelddragerDorp algemeenVideopband VHSDiverse oude filmfragmenten
1532009.0603Geluid- en beelddragerDorp algemeenCinemedia / Teleac/NOTVideoband VHS: Het Nederlandse Landschap, 2000 jaar mensenwerk, zeekleilandschap
1531009.0602Geluid- en beelddragerDorp algemeenMinnertsgaVideoband VHS met oude filmbeelden 1939 en 1948
1530009.0601Geluid- en beelddragerDorp algemeenNoorderlicht FilmVideoband VHS film "Doarp" een film van Henk Penninga
1529009.0434Geluid- en beelddragerDorp algemeenFries Film ArchiefDVD Mei hân en siel (Met de hand en ziel)
1528009.0433Geluid- en beelddragerDorp algemeenNylsk fan HermanaDVD openlucht theater Nylsk fan Hermana van Sybe Joostema
1527001.1000KrantVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
1526001.0900KrantVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
1525001.0800KrantVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
1524001.0700KrantVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
1523001.0600KrantVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.Dorpskrant Nijs út eigen doarp
1520010.0210VoorwerpDorp algemeenDorpgezicht Nederlands Hervormde Kerk MinnertsgaGipsen wandbord (maker onbekend)
1519010.0209VoorwerpBedrijfLeeuwarder Auto Bus Onderneming (L.A.B.O.)Wandtegel ter gelegenheid van reünie LABO maart 1989
1518010.0208VoorwerpOverheidsorganisatieGemeente BarradeelWandtegel met wapen van gemeente Barradeel
1517001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaWedstrijd verslag Wykels- Minnertsga
1516001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaNieuwe kantine
1515001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga viert 25 jarig jubileum
1514001.0502Losbladige eenheidVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaOpstelling
1513001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging Minnertsgafoto krant van opening
1512001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaRaad Barradeel accoord met aanleg sportvelden
1511001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaVerslag wedstrijd
1510001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaNieuw sportcomplex
1509001.0502KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaPromotie wedstrijd Minnertsga
1508001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaVoetbal bijlage
1507001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga- Harlingen
1505001.0501Losbladige eenheidVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaOorkonde
1504001.0501VoorwerpVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaFotolijst
1503001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaFVB toppers
1502001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaJenne Stienstra
1501001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging Minnertsgaverslag wedstrijd Minnertsga - De Wâlde
1500001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaNegentig minuten in roes derde klasse
1499001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaMinnertsga wil "ervaring rijker" gebruiken
1498001.0501KrantVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaVerslag wedstrijd Minnertsga-DWP
1497001.0501Losbladige eenheidVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaDiverse stukken uit 1988/89
1496001.0501AkteVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaKosten en inrichting sportveld complex
1495001.0501Losbladige eenheidVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaTekening van nieuwbouw
1494001.0501BoekVereniging/stichtingVoetbalvereniging MinnertsgaJaargangen It Pompeblêd met verslagen van diverse elftallen
1493001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van enkele leden: omtrent niet volgens de regels veilen van pootaardappelen
1492001.0205KrantVereniging/stichtingVeilingvereniging Minnertsga e.o.Krantenbericht: Doek valt voor laatste gardeniers-veiling
1491001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Verklaring van geen bezwaar omtrent oprichting drooginstallatie
1490001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen Uitvoer controle bureau voor tuinbouwproducten
1489001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen vaN Uitvoer controle bureau voor Groenten, fruit en aardappelen
1488001.0205BriefVereniging/stichtingVeilingvereniging Minnertsga e.o.Ledenlijst gericht aan Coöperratieve Veilingvereniging WFO, Wervershoof
1487001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen verzoek Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga
1486001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van bleangbehartiger van begroeders J. en B. Miedema, St. Jacobiparochie
1485001.0205CirculaireVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van N.V. Nederlandse Uitvoeringsmaatschappij
1484001.0205Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Twee kwitanties contributie lidmaatschap 1966/1967
1483001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Lanbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van Arbeidsinspectie
1482001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ingekomen van Gebr. Miedema, St. Jacobiparochie
1481001.0205CirculaireVereniging/stichtingVereniging van Aardappelhandelaren in FrieslandOver voorkomen van nieuwe moeilijkheden zoals in 1925
1480001.0205BriefVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Verzoek van ondergetekende leden opheffen veilingen van groenten (wortelen en rapen)
1479001.0203Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Stukken omtrent gebouwen,
1478001.0204Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Statuten, verkoopreglement, bijlagen Staatscourant, registraties Handelregister
1477001.0203Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Ledenlijsten, verklaring van lidmaatschap
1476001.0202Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Financiële stukken: jaarrekeningen, omzet producten, agenda's etc.
1475001.0201Losbladige eenheidVereniging/stichtingTuin- en Landbouwvereniging Minnertsga e.o.Presentielijsten
1473010.0207VoorwerpDorp algemeenKaarsKaars met opdruk gezicht op toren en dorpsvaart met tekst: Minnertsga anno 1915
1472010.0206VoorwerpDorp algemeenReclame asbakRijwiel en Bromfietshandel J. Reitsma, Minnertsga tel. 284
1471010.0205VoorwerpDorp algemeenWandtegelGezicht op Hervormde kerk (later Meinardskerk)
1470010.0204VoorwerpDorp algemeenWandtegelGezicht op Minnertsga met Nederlands Hervormde Kerk.
1469100.0614BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenFjildleane STM_FJL 1 t/m 40
1468100.0613BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenDe Finne STM_FIN 1 t/m 40
1467100.0612BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenFerniawei STM_FER 41 t/m 80
1466100.0611BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenFerniawei STM_FER 1 t/m 40
1465100.0610BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenFeartswâl STM_FTW 1 t/m 40
1464100.0609BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenD. Miedemastrjitte STM_DMS 1 t/m 40
1463100.0608BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenCollot 'd Escurystrjitte STM_CLE 1 t/m 40
1462100.0607BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenBoskdykje STM_BSD
1461100.0606BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenBeintenwei STM_BTW 1 t/m 40
1460100.0605BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenAlmasingel STM_ALM 1 t/m 40
1459100.0604BeeldmateriaalOud BDSSport en sportverenigingenFoto's SSVM 1 t/m 40
1458100.0603BeeldmateriaalOud BDSScholenOBS De Lytse Terp (Openbare Lagere School) SMLT 41 t/m 80
1457100.0602BeeldmateriaalOud BDSScholenOBS De Lytse Terp (Openbare Lagere School) SMLT 1 t/m 40
1456100.0601BeeldmateriaalOud BDSScholenCBS De Wize Beam (Christelijk Nationale Lagere School) SMWB 81 / 120
1455100.0510BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHearewei STM_HEA 1 t/m 40
1454100.0509BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHavenstrjitte STM-HAV 1 t/m 40
1453100.0508BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenGrienedyk (Griene Dyk) STM_GRD 1 t/m 40
1452100.0507BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHege Buorren STM_HGB 41 t/m 80
1451100.0506BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHermanawei STM_HMW 1 t/m 40
1450100.0505BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHege Buorren STM_HGB 1 t/m 40
1449100.0504BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenKoarnbeurs STM_KBS 1 t/m 40
1448100.0503BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenKamp STM_KMP 1 t/m 40
1447100.0502BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHoarnestreek STM_HOS 1 t/m 40
1446100.0501BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenHermanawei STM_HMW 41 t/m 80
1445100.0412BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenTilledyk STM_TLD 41 t/m 80
1444100.0411BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenTilledyk STM_TLD 1 t/m 40
1443100.0410BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenStinzelân STM_STL 1 t/m 40
1442100.0409BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenScheltingawei STM_SLW 1 t/m 40
1441100.0408BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenRispinge, STM_RIS 1 t/m 40
1440100.0407BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenTsjillen, STM_TSL 1 t/m 40
1439100.0406BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenSixma van Andlawei, STM_SAW 1 t/m 40
1438100.0405BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenIt String, STM_STR 1 t/m 40
1437100.0404BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenSkoalstrjitte, STM_SKS 1 t/m 40
1436100.0403BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenSiebe Faberstrjitte, STM_SFA 1 t/m/ 40
1435100.0402BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenStasjonstrjitte, STM_STS 1 t/m 40
1434100.0401BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenSmelle Leane, STM_SML 1 t/m 40
1433100.0311BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenP.B. Winsemiusstrjitte 41 t/m 80
1432100.0310BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenP.B. Winsemiusstrjitte 1 t/m 40
1431100.0309BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenDe Opfeart STM_OPF 1 t/m 40
1430100.0308BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMolendyk STM_MOL 1 t/m 40
1429100.0307BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMeinardswei STM_MNW 1 t/m 40
1428100.0305BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenLangedyk STM_LGD 1 t/m 40
1427100.0305BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenLytse Buorren STM_LYB 1 t/m 40
1426100.0304BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMoaie Peal STM_MPL 1 t/m 40
1425100.0303BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMiedleane STM_MLN 1 t/m 40
1424100.0302BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMeinardswei STM_MNW 81 t/m 120
1423100.0301BeeldmateriaalOud BDSStraatnamenMeinardswei STM_MNW 41 t/m 80
1422100.0212BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenDetailhandel 1 t/m 40
1421100.0211BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenStraathandel BESHM 1 t/m 40
1420100.0210BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenTransport BETPM 1 t/m 40
1419100.0209BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenAutogarages BEAUM 1 t/m 40
1418100.0208BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenAgrarisch BEAGM 1 t/m 40
1417100.0207BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenPersonenvervoer BEPVM 1 t/m 40
1416100.0206BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenOverig BEOVM 1 t/m 40
1415100.0205BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenLichamelijke verzorging BELVM 1 t/m 40
1414100.0204BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenHoreca en toerisme BEHTM 1 t/m 40
1413100.0203BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenDetailhandel BEDEM 41 t/m 80
1412100.0202BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenBouw BEBOM 1 t/m 40
1411100.0201BeeldmateriaalOud BDSBedrijvenBrandweer BEMRM 1 t/m 40
1410100.0107BeeldmateriaalOud BDSDorpsgezichtenFoto's DGM 41 t/m 80
1409100.0106BeeldmateriaalOud BDSDorpsgezichtenFoto's DGM 1 t/m 40
1408100.0105BeeldmateriaalOud BDSDorpsgezichtenFoto's DGM 121 t/m 160
1407100.0104BeeldmateriaalOud BDSDorpsgezichtenFoto's DGM 81 t/m 120
1406100.0103BeeldmateriaalOud BDSFeesten en evenementenFoto's 1 t/m 40
1405100.0102BeeldmateriaalOud BDSFeesten en evenementenFoto's 121 t/m 160
1404100.0101BeeldmateriaalOud BDSFeesten en evenementenFoto's 80 t/m 120
1403009.0513KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1983 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1402009.0512KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1982 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1401009.0511KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1981 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1400009.0510KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1980 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1399009.0509KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1979 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1398009.0508KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1978 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1397009.0507KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1977 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1396009.0506KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1976 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1395009.0505KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1975 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1394009.0504KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1974 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1393009.0503KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1973 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1392009.0502KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1970 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1391009.0501KrantVereniging/stichtingMiddenstandsvereniging BarradeelKrant: Barradiel meiinoar ien jaargang 1967 met advertenties middenstand en raadverslagen gemeente
1390008.0403BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2006 - 2007
1389008.0402BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2005 - 2006
1388008.0401BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2005 - 2006
1387008.0303BeeldmateriaalSchoolOpenbareBasis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2004 - 2005
1386008.0302BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2003 - 2004
1385008.0301BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum verbouwing 2003 - 2004
1384008.0203BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 2001 - 2002
1383008.0202BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum schooljaar 1999 - 2000
1382008.0201BeeldmateriaalSchoolOpenbare Basis School Lytse TerpFotoalbum met foto's en documenten 1999 en eerder
1381007.0101FactuurBedrijfBakkerij F. FeenstraGeleverd brood voor het Brouwers-fonds
1380007.0101FactuurBedrijfA. MeersmaGelverde bloemen
1379007.0101FactuurBedrijfSlagerij BonnemaGeleverde vleesproducten
1378007.0101FactuurBedrijfHibma's groenten- en fruithandelGeleverde noten en bloemen
1377007.0101FactuurBedrijfJ. J. van der Wal Jr BV St. Jacobiparochiegeleverde consumties
1376007.0101FactuurBedrijfJilles S.GroeneveldGeleverde houtproducten
1375007.0101FactuurVereniging/stichtingBoppeslach (dorpshuis)Huur terrein
1374007.0101FactuurBedrijfFa. R.R. Post & ZNMand levenmiddelen
1373007.0101FactuurVereniging/stichtingVoetbal Vereniging MinnertsgaKoffie en anderen versnaperingen
1372007.0101FactuurBedrijfWiersma, zuivelhandelGeleverde zuivelmand
1371007.0101FactuurBedrijfSchildersbedrijfGeleverde verf
1370007.0101FactuurBedrijfSchildersbedrijf TerpstraGeleverde verf
1369007.0101FactuurBedrijfSchildersbedrijf Terpstra Tilledyk 64Geleverde verfbenodigdheden
1368007.0101FactuurBedrijfSchildersbedrijf TerpstraGeleverde verf
1367007.0101FactuurBedrijfSlagerij BonnemaGeleverde diverse horeca (vleeswaren ?)
1366001.0101FactuurBedrijfA. MeersmaGeleverde bloemen
1365001.0101FactuurBedrijfDe HaanGeleverde bouwmaterialen
1364007.0101FactuurBedrijfBonnema( slagerij)Geleverde vleesprijzen t.b.v. kaatsen
1363007.0101FactuurBedrijfHibmaDiakonie
1362007.0101FactuurBedrijfBloemenboetiek HermanaGeleverde bloemen voor ouderenmiddag
1361007.0101FactuurBedrijfTechnische bureau ZonderlandGeleverd materiaal aan de Ned. Hervormde Kerk
1360KrantVereniging/stichtingKaatsenArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga in extase na winst bondswedstrijd
1359KrantVereniging/stichtingKaatsenArtikel: Friese kaatsers gaan af in Valencia
1358KrantVereniging/stichtingKaatsenArtikel Leeuwarder courant: Rode reus uit Minnertsga gaat de hale wereld over
1357KrantVereniging/stichtingKaatsenArtikel: Klaas Anne Terpstra: 'Dy iene bal soe ik noich wolris ha wolle'
1356KrantVereniging/stichtingKaatsenAtikel Friescha Dagblad: 'Foar my komt in dream út'
1355KrantVereniging/stichtingKaatsenArtikel Leeuwarder courant: 'Ik tocht: dat lêste komt wol. Mar it kaam net'
1354KrantDorp algemeenKaatsen jongenspartuur afdeling MinnertsgaArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga met hakken over de sloot (Wommels)
1353KrantVereniging/stichtingV.v.V. Minnertsga (Vereniging voor Volksvermaak), kaatsenArtikel: V.v.V. Minnertsga werd 75 jaar, een kleine K.N.K.B. afdeling door de jaren heen
1352KrantPersoonS.J. en C. Faber, Cornelis de Haan, J.L. Glazema, Walsma, Van der Kam etc.Artikel Leeuwarder courant: Kaatsen en kaatsers in oud Minnertsga
1351KrantPersoonKlaas Kuiken (1902-1984)Artikel: Kuiken won ondkans hersenschudding PC
1350KrantVereniging/stichtingHet Groene KruisTwee artikelen: Groen Kruis-afdeling Minnertsga bloeit na 100 jaar als nooit te voren. Zelfstandig Groene Kruis Minnertsga verbroedert.
1349KrantDorp algemeenJeugdhonkArtikel: Flinke bijdrage voor jeugdhonk in Minnertsga
1348KrantPersoonHenk Penninga en Wieke Mollema (filmmakers)Twee korte artikelen: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens'. Film 'Doarp'naar Spaans filmfestiaval.
1347KrantPersoonHenk Peninga en Wieke Mollema (filmmakers)Artikel Friesland Post: 'Nooderlicht film' maakt poëtische film over fries dorp
1346KrantPersoonHenk Penninga en Wieke Mollema (filmmakers)Artikel FF: De krêft fan ûnôfhinklike filmmakkers
1345KrantPersoonJan Nagel (Jan van Friesland)Artikel Friesch Dagblad: Witteman en "Van Friesland' presenteren boek 'Opgenomen'
1344KrantDorp algemeenBouw dorpshuisTwee artikelen: Minnertsg awil dorpshuis bouwen. Minnertsga: nieuw dorpshuis bij het sportcomplex
1343KrantDorp algemeenMuziek explosieArtikel Friesch Dagblad: Minnertsga explodeert voor tweede keer muziekaal
1342KrantDorp algemeenExpositie Creatief MinnertsgaArtikel: Expositie van creatief Minnertsga in Boppeslach
1341KrantPersoonWillem Wassenaar (27)Artikel Leeuwarder courant: Nieuw-Zeelandse prijs voor Fries theatermaker
1340KrantDorp algemeenMoaie Peal (Mooie Paal)Artikel: Nieuwe paal voor Mooie Paal
1339KrantKerkgenootschapMoaie Peal (Mooie Paal)Artikel Leeuwarder courant: Moaie Peal was ooit een populair Bildtse huweloijksmarkt
1338KrantPersoonWaltje Neeltje Zoodsma - Joostema (1926)Twee artikelen: 'Miss Oranje' Wally Zoodsma-Joostema koninklijk onderscheiden. Mevrouw Zoodsma uit minnertsga krijgt onderscheiding
1337KrantPersoonDs. Cornelis ZijlstraArtikel: Ds. C. Zijlstra, vroeger te Franeker en Minnertsga, im Enschede overleden
1336KrantPersoonJappie (Jacob) Zoodsma (1925-1993)Artikel: Jappie zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps Minnertsga
1335KrantPersoonMarten IJpma (1810-1863)Artikel: Eerste predikant Marten Ijpma voorbeeld vor nu, Gereformeerde Kerk Hallum (150 jaar) herdenkt landverhuizer
1334KrantPersoonB. (Bernardus) Winsemius (1906-1990)Artikel: Wie is deze man?
1333KrantPersoonGebroeders De With (Hendrik (1898), Auke (1905) en Lolke (1910)Artikel Leeuwarder courant over boerenbedrijf op de hoek weg Minnertsga - Tzummarum afslag Firdgum
1332KrantPersoonBildtse Post: Jetze WiersmaKoninklijke onderscheiding voor Jetze Wiersma
1331KrantPersoonTjalling Wiersma (schaakkampioen)Artikel over zijn schaken en schaakkampioenschappen
1330KrantPersoonEchtpaar Ide Westra (1872-1972) en Aaltje Miedema (1874-1978)Vijf aritkelen over hooge leeftijd
1329KrantPersoonOebele Weima (1872-1974)Vier artikelen krant met betrekking tot hoge leeftijd
1328001.0410BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1957 - 1958 met handgeschreven verhalen van leden
1327001.0409BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1941 - 1944 met handgeschreven verhalen van leden
1326001.0408BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1935 - 1939
1325001.0407BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek, waarschijnlijk tussen 1956 - 1959
1324001.0406BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1956 - 1959 met handgeschreven verhalen van leden
1323001.0405BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1950 - 1951 met handgeschreven verhalen van leden
1322001.0404BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek ? - 1946 met handgeschreven verhalen van leden
1321001.0403BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1951 - 1953 met handgeschreven verhalen van leden
1320001.0402BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1943 - 1946 met handgeschreven verhalen van leden
1319001.0401BoekVereniging/stichtingGereformeerde Meisjesvereniging Maria MarthaInleidingenboek 1947 - 1950 met handgeschreven verhalen van leden
1318010.0502VoorwerpVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeDrie (bier)glazen met opdruk Oranje Minnertsga
1317010.0501VoorwerpSchoolChristelijke basisschool De WizebeamWandbord De Wizebeam 1869-1994, Krislik ûnderwiis Minnertsgea
1316010.05VoorwerpDorp algemeenGlaswerk met etiketten MinnertsgaLeeg kruikje met etiket opdruk oude foto Minnertsga
1315010.04VoorwerpDorp algemeenGlaswerk met etiketten MinnertsgaZes lege flessen alcoholische dranken met etiket opdruk oude foto Minnertsga
1314OverigBedrijfDiverse bedrijven MinnertsgaReclame omslagmap bedrukt met advertenties
1313BoekPersoonH.J. Miedema en zn. Minnertsga huisnummer 417Loonstaten 1944
1312BoekPersoonH.J. Miedema, Minnertsga nummer 417Loonstaat kalenderjaar 1941
1311KrantOrganisatie overigCoöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenLeeuwarde courant: Kleinste 'en rijkste' veiling sluit deuren
1310KrantOverheidsorganisatieCoöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenLeeuwarder courant: Veilingklok Minnertsga in ere hersteld
1309AkteOrganisatie overigCoöperatieve Aardappelveilingvereniging Minnertsga en omstrekenAfschrift statuten
1308CirculaireOrganisatie overigTuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga en omgevingStukken gericht aan de leden
1307CirculaireOrganisatie overigTuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga en omgevingStatuten en reglementen
1306CirculaireOrganisatie overigProvinciale Organisatie van Veilingen in FrieslandVoorwaarden Poterveiling 1965 (Berlikum, Beetgumermolen, Minnertsga)
1305006.01BriefKerkgenootschapHervormde KerkIngekomen 2 brieven van ds. D. (Dirk) Zoete van Engwierum
1304005.1103Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkRekening en balans Kerkvoogdij Nederlands Hervormde gemeente Minnertsga
1303005.1103Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkStaat van begrooting der ontvangsten en uitgaven Hervormde gemeente Minnertsga
1302005.0102BriefKerkgenootschapHervormde KerkIngekomen van Diaconaal Advies- en Vertificatiebureau over onderzoek lage opbrengst ds. Van der Schaaf Fonds
1301005.0102BriefKerkgenootschapHervormde KerkUitgaande brief gericht aan Plaatselijke commissie ruilverkaveling (p/a Ferniawei 1a, Minnertsga)
1300005.0102BriefKerkgenootschapHervormde Kerk (diaconie)Stukken betreffende Hervormde Gezinsverzorging Barradeel (P.B. Winsemiusstraat 11, Minnertsga)
1299005.1102BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Stukken betreffende in bewaringgeving acriefstukken aan de Rijksarchivaris in de Provincie Friesland
1298005.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkPachtovereenkomst op naam van L. Meijer, Tjessingawei 8
1297005.1101AkteKerkgenootschapHervormde KerkPachtcontrecten 1957
1296005.1101AkteKerkgenootschapHervormde KerkPachtakten 1952 - 1953
1295005.1101AkteKerkgenootschapHervormde KerkPachtovereenkomsten 1970
1294003.010AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte:
1293003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: veruur stuk bouw- of kooltjerland
1292003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkConcept akte: overdracht eigendom woning met erf aan de Meinardswei
1291003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkConcept akte: overdacht eigendom toren c.a. Hervormde kerk (later Meinardskerk) aan gemeente Het Bildt
1290003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: afkoop grafonderhoud stoffelijk overschot echtlieden Wouter Hijlkema en Trijntje Sikkema
1289003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: afkoop grafonderhoud stoffelijk overschot echtlieden Dirk ales Groeneveld en Rinske Huigen
1288003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: strook grond ten zuiden spoorlijn te Minnertsga en ten weste Bosdijkje
1287003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: twee percelen bouwterrein en vijf arbeiderswoningen tegenover station te Minnertsga
1286003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte:
1285003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: ruiling perceel bouwland
1284003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland gelegen op Groot Tjessinga ten noorden van de spoorbaan
1283003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: twee percelen bouwland aan de Bosdijk onder Minnertsga
1282003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland aan de Langhuisterweg onder St. Annaparochie
1281003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: perceel bouwland hoek Langedyk - Hearewei
1280003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift akte: verkoop perceel bouwland aan gemeente Barradeel
1279003.0101AkteKerkgenootschapHervormde KerkAfschrift koopakte: huis met erf Minnertsga, kadastraal gemeente Minnertsga, sectie B, 1278
1278005.1410BriefKerkgenootschapHervormde KerkPolis Collectieve Fraude- en Beroovingsverzekering (Vereniging van kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde kerk)
1277005.1410BriefKerkgenootschapHervormde KerkPolis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde kerk)
1276005.1411BoekKerkgenootschapHervormde KerkSchrift met kerkelijke huwelijken 1895 - 1951
1275005.1410Losbladige eenheidOrganisatie overigFonds ds. Van der Schaaf (testament 16 september 1829)Accountantverklaringen jaren 1960 - 1970, 1973, 1977, 1982 - 1984
1274005.1409BoekKerkgenootschapDiaconieën werkverband BarradeelNotulenboek 1967 - 1968
1273005.1408BoekKerkgenootschapHervormde KerkLijst stemgerechtigde lidmaten van de Hervormde kerk (1967 - 1979)
1272005.1407BoekOrganisatie overigVan der Schaaf-fonds (Ned. Hervormde kerk)Schrift met kasoverzichten 1954 - 1965
1271005.1406BoekKerkgenootschapHervormde KerkSchrift met aantekening Barradeel en lijst predikanten 1582 - 1981
1270005.1405BoekOrganisatie overigVrouwenvereniging Ned. Hervormde kerkNotulen (schrift) 1946 - 1947 incl. verslag zomerreisje
1269005.1404BoekKerkgenootschapHervormde KerkInventaris archief van de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk opnieuw opgemaakt 19 aug. 1969 (schrift)
1268005.1404Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Onze gemeente in beeld
1267005.1404Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Enquête resultaten van de gehouden enquête in sept/okt 1996
1266005.1404CirculaireKerkgenootschapHervormde Kerk en Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stappenplan van de Samen Op Weg-commssie (Minnertsga)
1265005.1404Losbladige eenheidPersoonW.G. Westerhuis ('s Gravenhage)Beschijving over ds. Wouter de Vries, predikant te Minnertsga (1741-1775)
1264005.1404CirculaireOrganisatie overigChristelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 1864)Reglement
1263005.1404CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Orde (liturgie) bij de laatste Gereformeerde kerkdienst in Minnertsga
1262005.1404CirculaireOrganisatie overigChristelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 31 juli 1864)Reglement
1261005.1404CirculaireKerkgenootschapHervormde KerkReglement op het beheer der kerkegoederen en fondsen van de Hervormde Gemeente te Minnertsga
1260005.1404CirculaireOrganisatie overigStichting Christelijk Centrum ten Dienste van Sociale en Diaconale Arbeid in Friesland (It Sintrum)Statuten
1259005.1404CirculaireOrganisatie overigHervormde Vrouwen Groep (gevestigd te 's Gravenhage)Statuten en huishoudelijk reglement
1258005.1404CirculaireOrganisatie overigChristelijke Jongelingsvereniging Fraternitas, opgericht 31 juli 1864Reglement
1257005.1404CirculaireOrganisatie overigVerpleeginrichting De Vlaswiek (St. Annaparochie)Statuten stichting ter bevordering van de Protestantse Ziekenverpleging
1256005.1404CirculaireKerkgenootschapHervormde KerkReglement van de begraafplaatst te Minnertsga
1255005.1404CirculaireKerkgenootschapHervormde KerkReglement op het beheer der kerkgoederen en fondsen van de Hervormde gemeente Minnertsga
1254005.1404CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Huishoudelijke regeling van de Gereformeerde Kerken der classis Franeker
1253005.1404CirculairePersoonP.J. van MelleNa veertigjarigen evangelisatiedienst, gedachtenrede uitgesproken op 2 februari 1919 door P.J. van Melle
1252005.1404CirculairePersoonP.J. van MelleGedachtenis en getuigenis door P.J. van Melle (predikant)
1251005.1404CirculaireKerkgenootschapHervormde KerkReglement op het gebruik onderhoud van de begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga
1250005.1403BoekKerkgenootschapHervormde KerkGeldelijke verantwoording betreffende restauratie kerkhofmuur met hekken rond N.H. kerk
1249005.1402BoekKerkgenootschapHervormde kerkRapport betreffende het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te Minnertsga
1248005.1401CirculaireKerkgenootschapRijksbureau voor de monumentenzorgWenken voor de beveiliging tegen oorlogsgevaren van architectonische merkwaardige gebouwen
1247005.1401BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Terpstra - Minnertsga, schilderwerkzaamheden kerk en pastorie
1246005.1401BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Walda - Minnertsga: buitenschilderwerk pastorie en kerkgebouw
1245005.1401BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte L. van Dokkumburg, Berlikum: werkzaamheden aan vergaderruimte achter kerk
1244005.1401BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Bouwbedrijf Lont BV, werkzaamheden kerk en pastorie
1243005.1401Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Taxatierapport kerk en bijgebouwen en pastorie Gereformeerde kerk, Tilledyk 14 en 16
1242005.1401BriefKerkgenootschapHervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over akkoord met uitgifte erfpacht perceel bouwland Tjessingawei
1241005.1401BriefKerkgenootschapHervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over verbouw hervomd lokaal + glas in lood kerkgebouw
1240005.1401BriefKerkgenootschapHervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie, akkoord met verkoop en nieuwbouw pastorie
1239005.1401OverigKerkgenootschapHervormde KerkOverzicht kosten restauratie kerktoren
1238005.1401Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkZegelbestek restauratiewerkzaamheden kerktoren
1237005.1401Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkBestek en voorwaarden restauratiewerkzaamheden kerktoren
1236005.1401Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkStukken omtrent aanvraag gebruiksvergunning verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 6
1235005.1401Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde KerkStukken omtrent gebruiksvergunning kerkgebouw en verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 3 en 6
1234005.1401OverigKerkgenootschapHervormde KerkBouwtekening pastorie (Ferniawei 1E), architektenbureau Grondwoud & Sipma Drachten
1233005.1401OverigKerkgenootschapHervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) klokkenstoel met klokken. Fa. Gebr. Van Bergen, Midwolda
1232005.1401OverigKerkgenootschapHervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) restauratieplan kerktoren, architect A. Baart
1231005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G. van Belzen
1230005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G.F. Heeneman
1229005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand gericht aan Kerkeraad van de Gereformeerde kerk van Amsterdam-zuid
1228005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie dienst bevestiging drs. G.F. Heeneman
1227005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over zonder vooraankondiging verandering collecten
1226005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van wijkzuster van wijk 3
1225005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van Beheer
1224005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: verzoek van gemeentelid plaatsing in kerkblad
1223005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: aan boekhoudkantoor over toonzetting ontvange brief d.d. 17 januari 1989
1222005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van Beheer: verzoek houden van twee collecten
1221005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Deputaatschap Oecumenische Betrekkingen
1220005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Kerstmeditatie van een dorpelwachter
1219005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor dekoster van de Gereformeerde kerk
1218005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand aan Gereformeerde Duputaten van het Convent van Kerken (Naarden)
1217005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Taken Jeugdouderling
1216005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie herdenkingdienst Gereformeerde kerk 1835 - 1985 (150 jaar)
1215005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Statuten van de Gezamelijke Jeugdraad Minnertsga
1214005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag vergadering Kommissie Godsdienstonderwijs, gehouden in Tzummarum
1213005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over bewoners Tjessingawei 1
1212005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl, bericht bekendmaking doop
1211005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Gemeentewerken Barradeel: bericht over ontwerp wijziging kerkgebouw
1210005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Schetsplan voor te bouwen vergaderlokalen achter de Gereformeerde kerk
1209005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Stukken omtrent verbouw pastorie aan de Tilledyk
1208005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland
1207005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland
1206005.1304OverigKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag Interkerkelijke Kommissie School katechese gehouden in Tzummarum
1205005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Gemeente Het Bildt: Verordening regelende de subsidiëring van het godsdiesntonderwijs en het vormingsonderwijs
1204005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Feinaceel verslag 1976 en begroting 1977
1203005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel versalg 1977
1202005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1975 en begroting 1976
1201005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 10 maart 1978
1200005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Traktementsberekening drs. G. van Belzen
1199005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1979 en begroting 1980
1198005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 21 maart 1980
1197005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 27-03-1981
1196005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 18 maart 1983
1195005.1304CirculaireKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Collecterooster 1983
1194005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1982
1193005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: betoog betreffende drie rapporten
1192005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrtrekt zich als lidmaat van de kerk
1191005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrekt zich als lidmaat van de kerk
1190005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: over (ex)arbeidsverhouding
1189005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: reactie n.a.v. gemeenteavond besproken restauratie kerkgebouw
1188005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van ambtsdrager over ontheffing uit ambt
1187005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
1186005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
1185005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met koster
1184005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen en uitgaande brieven over verschillende geloofskwesties (kerkeraad en B. Miedema)
1183005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Beroepsbrief betreffende drs. G. van Belzen
1182005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Acte van ontslag betreffende ds. K. Eijkelenboom
1181005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beoordeling preek kandiaat K. Eijkelenboom te Rotterdam
1180005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beroep aangenomen, K. Eijkelenboom, Rotterdam
1179005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: afwijzing beroep ds. L. Hartholt
1178005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: geen gebruik uitnodiging voor afscheid predikant J.J. Brinkman
1177005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: over plagerij door kinderen richting bepaalde persoon
1176005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen afschrift brief over onderhoud kerkgebouw.
1175005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van lid van de Jeugdraad waarvoor betreffend lid heeft bedankt
1174005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief over rapport kerkvisitatie (geadreseerde onbekend)
1173005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over niet plaatsen brief in het kerkblad
1172005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt kerkeraad t.a.v. het I.K.V.
1171005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over enkele besproken punten tijdens huisbezoek die onbeantwoord zijn gebleven
1170005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt I.K.V. t.o.v. betaling vaste bijdrage
1169005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over beroeping predikant
1168005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over groot onderhoud kerkgebouw
1167005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van gemeentelid over onenigheid t.a.v. lidmaatschap kerkelijke gemeente
1166005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over toonzetting in haar brief
1165005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan classis der Gereformeerde kerken te Franeker over randkerkelijkheid in Minnertsga
1164005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Vacaturelijst predikanten nr. 31 d.d. 30 juni 1984
1163005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Beroepingscommissie betreffende kandidaat Knol
1162005.1304BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief "Hoe willen we de komende jaren gemeente zijn?"
1161005.1303Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Notulen Diaconievergaderingen 26-09-1979 t/m 29-01-1993
1160005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over pensioenpremies predikanten, weduwen en wezen
1159005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Bedankbericht Y. Stienstra-Coehoorn en kinderen n.a.v. overlijden van man en vader
1158005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief afspraken contact mevr. Y. Stienstra-Coehoorn
1157005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Pensioenberekening van Stichting Landelijke Samenwerking voor mevr. Y. Stienstra-Coehoorn
1156005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Afschrift brief van Generale Synode over voorlopige beslissingen
1155005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevulde vragenlijst voor de statistiek Gereformeerde kerken in Nederland
1154005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevuld formulier Centraal Bureau voor de Statistiek
1153005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan Classis Franeker, reactie op intentieverklaring Samen op Weg
1152005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Generale Synode over uitkomst bijeenkomsten nov. En dec. 1984 intentie Samen op Weg
1151005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over beschikbaarheid dominee voor diensten Nij Bethanië
1150005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan kerkeraad Gereformeerde kerkm Tzummarum, verzoek bezoldiging van de diensten in Nij Bethanië bespreken
1149005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Tzummarum over verzoek dominee vaker beschikbaar voor diensten in Nij Bethanië
1148005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief Stichting Nij Bethanië over benoeming nieuw lid algemeen bestuur
1147005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Stichitng Nij Bethanië over benoeming leden algemeen bestuur
1146005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum met financieeloverzicht kostenverdeling kerkdiensten Nij Bethanië
1145005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over kosten kerkdiensten Nij Bethanië
1144005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over afspraak maken zondagochtenddiensten in Nij Bethanië
1143005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster opgesteld april/mei 1977
1142005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster, ondetekend 1 januari 1982
1141005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Classis Franeker afspraak kerkvisitatie
1140005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over orgelspel tijdens de dienst
1139005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over afscheidskado koster dat niet op prijs wordt gesteld, geld besteden aan nuttig doel
1138005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Verzoek ontslag als koster van de Gereformeerde kerk
1137005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Arbeidsovereenkomst Gerformeerde kerk en de koster
1136005.1302BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster G.T. Vogel
1135005.1302Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerkKerkvisitaties Clasis Franeker
1134005.1302Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan de kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Minnertsga
1133005.1301Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk (diakonie)Notulen vergaderingen diakonie 26 mei 1993 t/m 8 juni 1999
1132005.1206Losbladige eenheidKerkgenootschapCollege van KerkrentmeestersNotulen van vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters
1131010.0203VoorwerpOverheidsorganisatieBescherming Bevolking (BB)Mouwband met geborduurd logo van de organisatie
1130010.0202VoorwerpDorp algemeenTegeltableau met afbeeldingCafé - Restaurant - Slijterij "Het Wapen van Barradeel" Tzummarum
1129005.1205BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkDoopboek 1946 - 2000
1128005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande en ingekomen: vragenlijst en reactie van woongenot pastorieën
1127005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Gezamelijke Kerkenraad: voorstellen omtrent te houden erediensten
1126005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIntentieverklaring Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Minnertsga
1125005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerOpdracht aan onderzoekscommissie gebouwen
1124005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerSamenvatting vergadering SOW commissie: inventarisatie kerkelijke gebouwen
1123005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van SOW commissie: over onderzoek verbouw Gereformeerde kerk tot multifunctioneelcentrum
1122005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over besluit besteming gebouwen
1121005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over offerte architectenbureau Bos, Ternaard
1120005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie Minnertsga: over inzet architect Bos voor realiseren multifunctioneel gebouw
1119005.1203BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerJaarrekening 1997 Kervoogdij Kervormde Gemeente Minnertsga
1118005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerBrief en gedeelte afschrift visitatierapport
1117005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerSalarisberekening kosteres T.Haarsma-de Vries
1116005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
1115005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
1114005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Graafschap 29 te Kampen
1113005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, Minnertsga
1112005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerOvereenkomst hulpkoster dhr. J. Sijtsma
1111005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementberekening kandidaat J. Staat te Amsterdam
1110005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerBeroepingsbrief ds. M. Klomp
1109005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent aanstelling koster mevr. K. de Groot-Zwart
1108005.1203BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStikken omtrent financiële inventarisatie i.h.k.v. S.o.W. Hervormde en Gereformeerde kerken
1107005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. G.F. Heeneman
1106005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. M. Klomp
1105005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerRegelingen omtrent verzorging stoffelijke aangelegenheden van Hervormde en Gereformeerde kerken
1104005.1204BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming koster
1103005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan gemeenteleden Gereformeerde kerk: ove rte verwachten financieel tekort
1102005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Notaris Koelmans: afschrift akte levering woonhuis Tilledyk 14, Minnertsga
1101005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent bezwaarschrift inzake WOZ pand Tilledyk 14, Minnertsga
1100005.1203BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent financieelbeheer
1099005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over enkele gemeenteleden die lidmaatschap wensen op te zeggen
1098005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht gemeenteleden die jaarlijkse bijdrage niet betalen en/of lidmaadschap willen beëindigen
1097005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan alle gemeenteleden Gereformeerde kerk: over verplichte jaarlijkse bijdrage
1096005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over beëinging lidmaatschap van enkele leden
1095005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over niet betalen jaarlijkse bijdrage door enkele leden
1094005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan fam. J. Stapert: over jaarlijkse kerkelijke bijdrage
1093005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over melding opzeggen kerklidmaatschap enkele leden
1092005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent gezamenlijke kollekterooster
1091005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken aangaande Kerkbalans
1090005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan College van kerkrentmeesters SoW gemeente Minnertsga: over afvoer hemelwater kerktoren Herv. Kerk
1089005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over S.O.W. proces
1088005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over besluiten i.h.k.v. S.O.W.
1087005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerLijst wijkindeling huidig en voorgestelde indeling
1086005.1202BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht zgn 'grijs ledenbestand'
1085005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kaat en Tijhuis orgelmakers: over uit te voeren noodzakelijk ondehoud
1084005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen Netwerk notarissen Jelsma Koelma: over afwikkeling nalatenschap dhr. W. van Dokkumburg
1083005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over delen financiële zorgen
1082005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraad Gereformeerde kerk: over taak/functie ouderling-kerkrentmeester
1081005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over bemensing en taken commissieleden
1080005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over voornemen verkoop gerferomeerde pastorie
1079005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Ned. Hervormde kerkenraad: over defenitief besluit verkoop Hervormde pastorie
1078005.1201BriefKerkgenootschapGereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande brief aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over opheffen Commissie van Beheer
1077000.00BoekOud BDSBoek Algra, historie gaat door eigen dorp
1076000.00Losbladige eenheidOud BDSDocumenten betreffende A. Stienstra (USA) die in WOII boven Duitsland is gesneuveld
1075000.00BeeldmateriaalOud BDSFoto's station en trein NFLS, 6 stuks
1074000.00BeeldmateriaalOud BDSLuchtfoto's vijf verschillende
1073005.1004BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
1072005.1003BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
1071005.1002BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods Huis
1070005.1001BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkFormulieren van Eenigheid, liturgie en eenige Gezangen
1069005.0903BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"
1068005.0904BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"
1067005.0902Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde GemeentePachtovereenkomsten van gronden (bouwland, weiland)
1066005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAankoop een mans- en vrouwenzitbank samen acht zitplaatsen in de kerk
1065005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteVerkoop perceel grond ten behoeve aanleg spoorwegtracé Stiens - Tzummarum
1064005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteVerkoop oude pastorie (Ferniawei, later Hermanahiem)
1063005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteVerkoop schoolonderwijzerswoning (Openbare Lagere School)
1062005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteStaat of inventaris goederen en fondsen Hervormde kerk
1061005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAankoop strook grond bij verenigingsgebouw
1060005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAankoop perceel bouwterrein
1059005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteOverdracht twee woningen met hokken, bleeken, erf en tuin
1058005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteScheking bouwterrein
1057005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAankoop grond zuidelijk van de Ferniawei
1056005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAankoop strook grond achter Openbare Lagere School
1055005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteLegaat perceel bouwland te Minnertsga
1054005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteLegaat woning aan de Tsjerkestrjitte
1053005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteAkte van scheiding: dubbele woning met bleek en erf (Tsjerkestrjitte)
1052005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteJaarlijks onderhoud en niet ruimen grafzerken nummers 4, 5, 6 en 7 in rij 67
1051005.0902AkteKerkgenootschapHervromde GemeenteAfschrift akte afgifte legaat: perceel weiland gelegen onder Welsrijp
1050005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeenteStuk bouwland aan de Miedweg onder Minnertsga
1049005.0902AkteKerkgenootschapHervromde GemeenteHuurvoorwaarden betreffende 14 percelen
1048005.0902AkteKerkgenootschapHervormde GemeentePeceel land uit "Wijngaarden-plaats" op de Mieden
1047BriefKerkgenootschapHervormde GemeenteIngekomen exploot deurwaarder namens Tiede Schat en Akke Haisma
1046006.0207PersoonlijkPersoonFamilie Plat (bakkerij)Diverse rekeningen middenstand Minnertsga van sommige bedrijven verschillende uitvoeringen
1045006.0206PersoonlijkPersoonFamilie Boonstra - StaphorsiusDiverse stukken + foto's
1044005.1005Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1995 - 1996
1043005.1004Losbladige eenheidKerkgenootschapHervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1994
1042BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsverslagen 1985 - 1991
1041BoekKerkgenootschapGereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsvergaderingen 1977 - 1985
1040BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente / kerkenraadNotulenboek kerkenraad 1985 - 1993
1039005.0709BoekKerkgenootschapGerformeerde Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulen 7 juli 1965 - 12 maart 1974
1038BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1959 - 1975
1037BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1996 - 1999
1036BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1975 - 1996
1035BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek van de Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 1881 - 1929
1034BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraads Handelingen (notulen) 1962 -1984
1033BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister (1920) - 1968
1032BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Diaconieboek 1810 - 1849
1031BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Schrift Kerkelijke Kiesvereniging Evangelie / Belijdenis (notulen) 1886 - 1895
1030BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkelijke Kiesvereniging (notulen) 1928 -1966
1029BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraadsboek (notulen) 1801 - 1871
1028BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1907 - 1937
1027BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1929 - 1951
1026BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1867 -1906
1025BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1951 - 1993
1024BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkeraads Handelingen (notulen) 1901 - 1961
1023BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek 1812 - 1944
1022BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkenraadsvergaderingen 1874 - 1901
1021BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1840 - 1866
1020BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Lijst van stemgerechtigde leden 1957 - 1964
1019BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek (copia) 1850 - 1958
1018BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1845 - 1939
1017BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof te Minnertsga 1858
1016BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (noordkant) 1868
1015BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1999
1014BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1885 - 1938
1013BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1948
1012BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (zuidkant) 1868
1011BoekKerkgenootschapHervormde GemeenteDoopregister 20-03-1959 t/m 29-08-2010
1010BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (Ned.)Doopregister 1944 - 1959
1009BoekKerkgenootschapHervormde GemeenteHuwelijksregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009
1008BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1934 deel II
1007BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel II
1006BoekKerkgenootschapHervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel I
1005005.1003Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1999 - mei 2006
1004005.1002Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1995 - november 1998
1003005.1001Losbladige eenheidKerkgenootschapGereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen augustus 1991 - december 1994
1002005.0708BoekKerkgenootschapHevormde kerk / C.J.V. Christelijke Jongeren Vereniging "Fraternitas"Notulen 22-04-1947 t/m 16-01-1951
1001005.0901BoekKerkgenootschapHervormde kerkLidmatenboek ingebruik genomen 1938 (contra-boek)
1000005.0802BoekKerkgenootschapHervormde kerkHuwelijkregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009 (contra-register)
999005.0801BoekKerkgenootschapHervormde kerkDoopregister 29-03-1959 t/m 129-08-2010 (contra-register)
998005.0707BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek eind jaren '50 begin '60 vorige eeuw
997005.0706BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1965 - 1967
996005.0705BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1959 - 1964
995005.0704BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1932 - 1934
994005.0703BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1916 - 1919
993005.0702BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1967 - 1969
992005.0701BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1973 - 1982
991005.0610BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Christelijke Jongeren Vereniging Fraternitas / EbenhaëzerNotulenboek 1982 - 1989
990005.0609BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Mannenvereniging "Het Elfde Gebod"Notulenboek 1933 - 1942
989005.0608BoekKerkgenootschapHervormde kerk / JeugdclubNotulenboek 1992 - 1995
988005.0607BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1978 - 1987
987005.0606BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1969 - 1978
986005.0605BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1969 - 1977
985005.0604BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1976 - 1983
984005.0603BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1978 - 1987
983005.0602BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1989 - 1991
982005.0601BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1990 - 1992
981005.0514BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Verslagen jaarlijkse reisjes 1974 - 1985
980005.0513BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1991 - 1997
979005.0512BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1983 - 1987
978005.0511BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1976 - 1983
977005.0510BoekKerkgenootschapHervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1987 - 1991
976005.0509BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1981 - 1985
975005.0508BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1949 - 1952
974005.0507BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1950 - 1962
973005.0506BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "Wees een zegen"Notulenboek 1960 - 1967
972005.0505BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1974 - 1977
971005.0504BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1983
970005.0503BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1958 - 1964
969005.0502BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1977 - 1982
968005.0501BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1946 - 1958
967005.0410BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / JongerenclubNotulenboek 1983 - 1985
966005.0409BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 2000 - 2003
965005.0408BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1991 - 1994
964005.0407BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1993
963005.0406BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1990 - 1993
962005.0405BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1997
961005.0404BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1994
960005.0403BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1997 - 2000
959005.0402BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1996 - 2000
958005.0401BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1995
957005.0310BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Jonge VrouwenverenigingNotulenboek 1943 - 1946 (opgericht 25 november 1943)
956005.0309BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1968
955005.0308BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1980 - 1983
954005.0307BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1982 - 1986
953005.0306BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1983 - 1987
952005.0305BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 -1982
951005.0304BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 - 1980
950005.0303BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaOpstellenboek 1964 - 1970
949005.0302BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1967
948005.0301BoekKerkgenootschapGereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1956 - 1965
947009.0432Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD filmopnamesFilmopnames Sexbierum, Roptazijl etc.
946009.0431Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD filmopnamesOude films 1966 - 1982
945009.0430Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD filmopnamesDiverse oude films
944009.0429Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD filmopnamesOverzetting van diverse oude films
943009.0428Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD video opnamensReportage Omrop Fryslân over kerkelijkproces Samen op Weg (1999)
942009.0427Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD videofragmentenOpnames 1999 - 2010
941009.0426Geluid- en beelddragerDorp algemeenNoorderlicht Film (Mooie Paal, Minnertsga)DVD film Doarp, een film van Henk Penninga
940009.0425Geluid- en beelddragerVereniging/stichtingStichting Nylsk fan HermanaDVD De Muze fan it slot Lyts Hermana (GPTV)
939009.0424Geluid- en beelddragerVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeCD 100 jaar met 14 nummers
938009.0423Geluid- en beelddragerDorp algemeenOosterbierumFoto-impressie Oosterbierum
937009.0422Geluid- en beelddragerDorp algemeenFoto CDFoto's grafzerken Minnertsgs (2005)
936009.0421Geluid- en beelddragerBedrijfFamilie Kampen (St. Annaprochie)Carroseriebedrijf PKA St. Annaparochie
935009.0420Geluid- en beelddragerBedrijfFamilie Kampen (St. Annaparochie)Carroseriebedrijf PKA St. Annaparochie
934009.0419Geluid- en beelddragerDorp algemeenOudheidkundige Vereniging BarradeelDVD NFLS ingebruikstelling gerestaureerde retirade gebouw station Tzummatum
933009.0418Geluid- en beelddragerVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeWeekend samen met University Band (1977)
932009.0417Geluid- en beelddragerDorp algemeenBlik op SouderVan Waddenzand tot vruchtbaar land (over de landaanwinning)
931009.0416Geluid- en beelddragerDorp algemeenJohannes Hanname / Beert PolstraFilmfragmenten dorp 1937 e.v.
930009.0415Geluid- en beelddragerPersoonAntje GroeneveldCD met 38 foto's begin 1900 zonder namen van personen
929009.0414Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD Dorpsfilm 1966Overgezet van smalfilm, filmmaker Johan Adolfs
928009.0413Geluid- en beelddragerVereniging/stichtingSMS GymnastiekverenigingJubileum uitvoering April 1946 - April 2006
927009.0412Geluid- en beelddragerDorp algemeenFilm Minnertsga 1939 - 1948In opdracht van Johannes Hannema gemaakt door Beert Polstra
926009.0411Geluid- en beelddragerSchoolDVD OBS Lytse TerpMusical "Switch" schooljaar 2005 - 2006 (opname 1 juni 2006)
925009.0410Geluid- en beelddragerSchoolDVD OBS Lytse TerpMusical "De Sloot" schooljaar 2006 - 2007
924009.0409Geluid- en beelddragerSchoolDVD OBS Lytse TerpMusical "Geldkoorts" groep 7 en 8 schooljaar 2007-2008
923009.0408Geluid- en beelddragerDorp algemeenNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)CD Het Robustelly -orgel bespeeld door Gert Oost: opname 9 juni 2001
922009.0407Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVDRevue Dorpsreunie 21-09-1991
921009.0406Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD2002 - 2010 Historie Minnertsg ain beeld
920009.0405Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD2000 - 2001 Historie Minnertsga in beeld
919009.0404Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD1998 - 2000 Histrorie Minnertsga in beeld
918009.0403Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD1995 / 1998 Historie Minnertsga in beeld
917009.0402Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD1990 / 1994 Historie Minnertsg ain Beeld
916009.0401Geluid- en beelddragerDorp algemeenDVD1935 / 1954 Historie Minnertsga in beeld
915009.0209BeeldmateriaalDorp algemeenLuchtfotoLuchtfoto in kleur van het gehele dorp
914009.0208BeeldmateriaalDorp algemeenReproductie aquarelZicht op de Tilledyk gemaakt in de jaren '50 door R. Schuur
913009.0107BeeldmateriaalDorp algemeenKlein Hermana-statePlattegrond van Klein Hermana-state afgedrukt op fotopapier
912005.0204CirculaireKerkgenootschapNederlands Hervormde KerkKerkblad Onze Gemeente (3x) kerstnummer 1933, februari 1934 en juli-augustus 1934
911006.0204BoekPersoonR. Tuinhof (11 jaar)Alamanak voor de jeurgd 1909 (Neerbosch Boekhandel, Neerbosch)
910010.0303VoorwerpPersoonIt Nifelrûndsje 1982-2002Initialen JJ
909010.0302VoorwerpPersoonAntje Steensma (1900-1991)Letterlap gemaakt in 1911
908010.0301VoorwerpPersoonAntje Steensma (1900-1991)Handwerkjes gemaakt op de lagere school en kinderkleding van haar moeder
907005.0204AkteKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Akte openbare aanbesteding restauratie toren 1817-1818
906005.0204KrantKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Friesch Dagblad: Geboorte-uur van een klok (met foto's)
905005.0204CirculaireKerkgenootschapHervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum/Pietersbierum, Tzummarum/Firdgum, Wijnaldum)Kerkewerk nummer 25, jaargang 51 (slotnummer)
904005.0204CirculaireKerkgenootschapHervormde gemeenten BarradeelKerkewerk nummer 3, jaargang 27
903005.0204CirculaireKerkgenootschapHervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 9, jaargang 18
902005.0204CirculaireKerkgenootschapHervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 2, jaargang 20
901005.0204CirculaireKerkgenootschapHervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk, nummer 1, eerste jaargang
900001.0331OverigVereniging/stichtingVereeniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Diverse uitnodigingen voor vergaderingen, brieven, agenda's feestprogramma's
899001.0330CirculaireNotarieelNotaris J. de BoerPublieke verkooping van eene uitmuntende state en landen te Engelum (met situatietekening)
898001.0329CirculaireNotarieelNotaris BerghuisPublieke verkooping vruchtbare wei- en bouwlanden en boerenhuizinge onmiddellijk bij Berlikum (mei overzichtstekening)
897001.0328CirculaireNotarieelNotaris WiltholtOpenbare verkoop zathe en landen onder Firdgum
896001.0327CirculaireNotarieelNotarissen S.T. Kooi en G. ElzerPublieke verkoping zathe en landen St. Annaparochie (met overzichtstekening)
895001.0326CirculaireNotarieelNotaris OttemaPublieke verkooping Zathe en Landen te Boer
894001.0325CirculaireNotarieelNotaris R. JollemaBoerenboelgoed veebeslag ten huize van J.D. Oosterbaan, Klooster Lidlum
893001.0324CirculaireNotarieelNotaris AlmaVerkoping chicoreifabriek Berlikum, Burgerwoonhuis c.a. St. Annaparochie, gardenierswoning en bouwlanden Minnertsga
892001.0323OverigNotarieelOverzicht tekening publieke verkoping percelen
891001.0322CirculaireNotarieelNotaris G. LammeréePublieke verkoping vruchtbaar bouwland behorende toto Sixma van Andla State (met overzichtstekening)
890001.0321CirculaireNotarieelNotarissen R. de Groot en T. SeinstraOpenbare verkoping landerijen te Minnertsga (met overzichtstekeningen)
889001.0320CirculaireNotarieelNotaris RoemelingPublieke veroop percelen wei- en bouwland voor mej. Willemke van der Vegt (met overzichtstekening)
888001.0319CirculaireNotarieelNotarissen G. Lammerée en S. MolenaarPublieke verkping bouwterreinen, vruchtbare bouw- en weilanden onder Minnertsga
887001.0318CirculaireNotarieelNotaris P. van der MaënPublieke verkoping vastigheden burgerhuizinge ca. Gareniershuizinge en bouwland (met overzichtstekening)
886001.0317CirculaireNotarieelNotarissen P. van der Maën en mr. K. BijlsmaPublieke verkoping huizen en bouwlanden
885001.0316CirculaireNotarieelNotaris P. MaënPublieke verkoping vastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekening
884001.0315CirculaireNotarieelNotaris J. de BoerOpenbare verkoping van bouwlanden en weilanden te Minnertsga met overzichtstekening
883001.0314CirculaireNotarieelNotaris P. van der MaënPublieke verkoping van vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekening
882001.0313CirculaireNotarieelNotarissen mr. D.F. van Giffen en P. van der MaënOpenbare verkoping bouw- en weilanden voor erven L.W. de Vries, met overzichtstekening
881001.0312CirculaireNotarieelNotaris R. Jollema te SexbierumOpenbare verkoping bouwlanden en weilanden met overichtstekening
880001.0310OverigVereniging/stichtingChristelijke Vrouwenvereniging Dorcas te MinnertsgaSchrift met overzicht: Lief en leed in 20 jaar
879001.0309BoekVereniging/stichtingGereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1976 - 1980
878001.0308BoekVereniging/stichtingGereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1966 - 1976
877001.0305BoekVereniging/stichtingGereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek (8 schriften) periode 1933 - 1941
876001.0304BoekVereniging/stichtingKreatief MinnertsgaNotulenboek 1982 - 1992
875001.0303BoekVereniging/stichtingKreatief MinnertsgaNotulenboek 1979 - 1982
874001.0301BoekVereniging/stichtingVereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1959 - 1960
873001.0301BoekVereniging/stichtingVereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1928 - 1952
872005.0201OverigKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening indeling zitplaatsen, door architect A. Baart
871006.0104PersoonlijkPersoonFamilie T.J. Boersma en M v/d Schaek - SpitsKopie herinneringsraam gemaakt door Henk van de Burgt 1945
870010.0201VoorwerpPersoonHilda de Haan-van DijkHerinneringspenning Provinciale Friese Kruisvereniging 15 okotber 1902 - 1977
869010.0201VoorwerpBedrijfFa. SchotanusDasspelen (2x) en Kraagspelden (2x)
868006.0104PersoonlijkPersoonKlaas de Haan (1921-1994)Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB)
867006.0104PersoonlijkPersoonKlaas de Haan (1921-1994)Oorkonde 40 jaar lidmaatschap CNV
866006.0104PersoonlijkPersoonKlaas de Haan (1921-1994)Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV met 'gouden' speldje
865010.0110VoorwerpDorp algemeenWandtegeltjeOpdruk 1951-1976 Kristlike Beukerskoalle "De earste trym' Minnertsgea
864010.0108VoorwerpDorp algemeenWandtegeltjeGezicht op Ned. Hervormde Kerk (later Meinardskerk)
863010.0107VoorwerpPersoonK. (Klaas) de Haan (1921-1994)Medaille branweer voor 12 1/2 jaar vrijwilliger met 2 lintjes
862010.0106VoorwerpBedrijfBakkerij N. PlatBonboniere met opdruk oud dorpsgezicht: Minnertsga, dorpsstraat met haven
861006.0104PersoonlijkPersoonJacob Wassenaar (1897-1975)Besluit/oorkonde eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons
860005.0201BeeldmateriaalKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's (12x) gemaakt dag na de brand van kerk en toren met tekening plattegrond
859006.0104PersoonlijkPersoonAntje Miedema (1898-1956)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
858006.0104PersoonlijkPersoonPieter Joostema (1899-1970)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
857006.0104PersoonlijkPersoonMetje Meerstra (1898-1988)Gedachtenis afgelegde geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde Kerk
856005.0201OverigKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening opmeting ligging grafzerken in de kerk
855005.0201OverigKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening gevel kerkgebouw, architectenbureau A. Baart & ir. J.E. Wiersma
854005.0201OverigKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening restauratie kerk van architectenbureau A. Baart & ir. J.E. Wiersma
853005.0203BoekKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Bouwverslag met foto's herbouw toren en kerk 1951-1955
852005.0202BeeldmateriaalKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's restauratie 1939, herbouw 1951-1955, klokken,
851010.0105VoorwerpDorp algemeenSierdoosjeBewerkt deksel met gemeentewapen Barradeel met onderschrift : Minnertsga"
850010.0104VoorwerpDorp algemeenCuriosa MinnertsgaTwee briefopeners, flesopener, drie sleutelhangers, twee speldjes
849010.0103VoorwerpBedrijfAardewerk asbak Gasfabriek Barradeel N.V.Handgeschilderde met tekst: Gasbedrijf N.V. 1911 - 1961
848005.0201BeeldmateriaalKerkgenootschapRestauratie toren van de Ned. Herv. Kerk in 19399 opgeplakte foto's en 10 losse foto's (formaat 90 x 65 mm)
847010.0102VoorwerpBedrijfAsbak aardewerk met reclameBloemenvervoer Joostema & Wijngaarden
846010.0101VoorwerpDorp algemeenWandtegeltjeAfbeelding gezicht op toren Ned. Herv. Kerk
845009.0308BeeldmateriaalDorp algemeenDia's in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.
844009.0307BeeldmateriaalDorp algemeenDia's (100 stuks) in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.
843009.0206BeeldmateriaalPersoonCD (2x) foto's en documentatieFoto's en documantatie uit familiearchief Zoodsma - Joostema
842009.0205BeeldmateriaalDorp algemeenCD met foto'sFoto's oude dorpsgezichten
841009.0204BeeldmateriaalDorp algemeenCD (2x) met foto'sFoto's Minnertsga
840009.0203BeeldmateriaalDorp algemeenCD met foto'sFoto's grafzerken begraafplaatsen: Minnertsga (dorpen voormalige gemeente Het Bildt)
839009.0202BeeldmateriaalDorp algemeenDia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten en uit boekje van P.B. Winsemius (54 dia's)
838009.0201BeeldmateriaalDorp algemeenDia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten e.a., eigen opnames gevelstenen (73 dia's)
837001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesZingen voor Israël
836001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zanggroep Telling Voices bestaat 35 jaar
835001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesFriesch Dagblad: 25 jaar gospelgroep Telling Voices
834001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBilstse Post: Telling Voices uit Minnertsga 25 jaar
833001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jong
832001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesGospelgroep Telling Voices viert vierde lustrum met eigen musical
831001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
830001.0204CirculaireVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesProgrammaboekje jubileumconcert 35 jaar
829001.0204KopieVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesFolder jubileumconcert 35 jaar
828001.0204BriefVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesUitndiging aan oud-lid Bram Joostema voor receptie 25-jarig jubileum zangkoor
827001.0204CirculaireVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesUitnodiging voor receptie i.v.m. 25-jarig jubileum
826001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBerichten over 25-jarig jubilleum
825001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesTelling Voices in schouwburg met Tsien Wurden
824001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesDe Tsien wurden een mooie musical slecht te verstaan
823001.0204KopieVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesProgramma De Tsien Wurden
822001.0204KopieVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesDe Tsien Wurden van deze tijd (25-jarig jubileum)
821001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesProgramma donateursconcert m.m.v. De dobber uit Harich
820001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesSursum Corda concert Hoorn (Terschelling)
819001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesProgramma concert
818001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesVier zwartwit foto's zangers en dirigent in Ned. Hervromde kerk (later Meinardskerk)
817001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesKleurenfoto van zanggroep met op de achtergrond toren
816006.0205BriefOverheidsorganisatieGemeente BarradeelKennisgeving overeenkomstig Hinderwet gericht aan H. Joh. Muller, Tsjillen
815006.0205OverigPersoonJannigje Vogel (1925-2018)Getuigschrift beleidenis 30 maart 1947 in de grote kerk Tzummarum-Firdgum
814009.0102OverigDorp algemeenFamilie Collot 'd EscuryOverzicht van familiefeiten opgetekend door Gosse Vogel
813009.0102KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaSpeciale krant over het openluchtspektakel
812009.0102OverigDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaProgrammaboekjes (2x)
811009.0102OverigDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaToeganskaarten (2 x)
810009.0102KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaDiverse krantenberichten en toespraak over het verloop van de organisatie
809009.0102OverigDorp algemeenReveu: Op en om 'e toer fan MinnertsgeaSlotlied geschreven door Klaas Hamer (1920-2006).
808009.0102OverigDorp algemeenPentekeningMolen De Welkomst, maker en datum onbekend
807005.0103BoekKerkgenootschapJeugdraad Gereformeerde KerkNotulenboek
806004.0102CirculaireOrganisatie overigWegwijs in BarradeelUitvouw bare kaart met topografische kaartjes van de dorpen en reclameadvertenties
805004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland terug van 44 naar 24 gemeenten
804009.0102KrantDorp algemeenDoktoren Barradeel en MenaldumadeelKrant: Dokoters geen spreekurr in de week na kerst: "Geen enkel probleem"
803004.0201KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Dorpen Menaldumadeel gaan vechten tegen verdeling gemeente
802004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Raad Barradeel vindt bevolking te lauw tegen herindeling
801004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Barradeel bedreigd door Harlingen
800004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente BarradeelKrant: Niet 22 maar 24 gemeenten op het Friese vasteland
799004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Franeker en Franekeradeel: voorlopers in de herindeling (Barradeel)
798004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente BarradeelKrant: B en W Het bildt wil herindeling met Barradeel
797004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland in de toekomst nog dertig gemeenten
796004.0102KrantOverheidsorganisatieGem,eente Barradeel (herindeling)Krant: GS wilen alleen maar Minnertsga bij het Bildt
795004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente BarradeelKrant: Minister wijzigt herindeling niet
794004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente BarradeelKrant: Bildts comité valt Barradeelster "logica"over herindeling aan
793004.0102KrantOverheidsorganisatieGemeente BarradeelFriesch Dagblad: Dagen Barradeel en mevrouw Veenhof als burgemeester geteld
792001.01BoekVereniging/stichtingRedactie dorpskrant Nijs út eigen doarpKasboek met financiële verslagen 1974 - 2000
791009.0102OverigDorp algemeenBoerderij Groot LammemaKleurendruk boerderij Groot Lammema met aan achterkant beschrijving
790006.0105PersoonlijkPersoonDistributie stamkaart WOIIHouder Dirkje van Dijk (09-11-1939), adres Minnertsga 81a
789009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Provincialesubsidie "Muze' Minnertsga
788009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Familie baron draagt bij aan De Muze
787009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwrder courant: Familie steunt 'Muze' Minnertsga
786009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Auditie voor De Muze fan Lyts Hermana van start
785009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Hoofdsponsor en audities De Muze fan Lyts Hermana
784009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Openluchttheater Minnertsga schuift op naar 2006
783009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Openluchtspektakel Minnertsga jaar later
782009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Openluchtspel Minnertsga schuift jaar op
781009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeDe Muze fan Lyts Hermana
780009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeFraneker courant: Sybe Joostema: Iepenloft spektakel in Minnertsga
779009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: De Muze fan Lyts Hermana overdekt gespeeld
778009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBidtse Post: Betoverende poëtische muziek Van Bree bij werledprimeur in Meinardskerk
777009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Muze fan Lyts Hermana te njoggentjinde-ieuwsk
776009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Tuinhuisje (requisiet) baron in boelgoed van 'Muze'
775009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Geen koper voor brug (requisiet) Lyts Hermana
774009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Spullen (requisieten) van Lyts Hermana worden verkocht
773009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Skiednis fan it slot Lyts Hermana basis foar kostúmdrama
772009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Nieuwe partituur Van Bree ontdekt
771009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBildtse Post: Barones krijgt eerste exemplaar van dvd De Muze fan Lyts Hermana
770009.0101OverigDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeGrote reclameposter (kleur)
769009.0101CirculaireDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeProgrammaboekje optredens in de maand september 2006
768009.0101CirculaireDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeProgramma Concert rond muziek componist Johannes van Bree
767009.0101CirculaireDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeInformatie over het kostuumdrama over de opbloei en ondergang van het slot Lyts Hermana
766009.0101BoekDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeLied met muziekschrift: Ik jou my del
765009.0101BoekDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeBoek met liederen en muziekschrift
764009.0101OverigDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeProjectplan voor subsidieaanvraag: De Muze en de op en delgong fan lyts Hermana
763009.0101KrantDorp algemeenHistorisch spektakel De MuzeSpeciale uitgave krant: De Muze fan it slot Lyts Heremana
762009.0101KrantDorp algemeenOver saamhorigheid in het dorpFriesch Dagblad: Minnertsga is een wonderdorp
761009.0101KrantDorp algemeenLaatste bietenschip in haven MinnertsgaBarradiel meiinoar ien: Hier was het en hier lagen de schepen
760009.0101KrantDorp algemeenFerniawei Tjessinga stateLeeuwarder courant: Resten gevonden van Tjessinga bij Minnertsga
759009.0101KrantDorp algemeenLangedyk, arbeiderswoningen op de terp, kruising met de HoarnestreekLeeuwarder courant: Friese politie komt grote vuurwapenhandel op het spoor
758009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Yn Minnertsgea binne de midsieuwen werom
757009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk: manmachtig spektakel
756009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Iepenloftspektakel Nylsk fan Hermana 30 juny yn premiêre
755009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Onthulling Moaie Peal bij 'Nylsk'
754009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: In spektakelstik mei Noarmannen en in kastiel
753009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Presentatie maquette kasteel
752009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Wapen van kasteel Minnertsga teruggevonden
751009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk fan Hermana te boek gesteld
750009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Minnertsgea en de neiklank fan lang lyn
749009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Rol in Nylsk vergt ander tritme voor Anne Bo en Dagmar Geppi
748009.0101KrantPersoonSybe Joostema en Susanna BergsmaFriesch Dagblad: Winterseizoen vol hobby's (over kinderen)
747001.0901KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Minnertsga klaar voor middeleeuws spektakel
746009.0101KrantDorp algemeenArcheologisch onderzoekLeeuewarder courant: Ondergrondse gang tussen states in Minnertsga blijft mysterie
745009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Open dag kasteel Grut Hermana
744009.0101KrantPersoonAndries Zoodsma (1929-2016)Friescha Dagblad: Minnertsgaaster tegen woningbouw op plek waar ooit kasteel Grut Hermana stond
743009.0101KrantVereniging/stichtingOndernemersverenigingFriesch Dagblad: Ondernemersvereniging stapt op 'Minnertsga wordt straks doods dorp'
742009.0101KrantDorp algemeenTjessingawei | HichtumTijdschrift: Wonen langs de Wadden, Tjessingawei Minnertsga
741009.0101KrantDorp algemeenOpenluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: It grutste Frysktalige barren dit jier
740009.0101KrantDorp algemeenHerke Gerrit BoomsmaFriesch Dagblad: Mechanisatie heeft 'pypskoft'in bollenteelt nog niet verdrongen
739009.0101KrantDorp algemeenMeinardsweiKrant: Minnertsga in duplo
738009.0101KrantDorp algemeenFerniaweiKrant: Goede dorp Minnertsga in ver-berberssing op rode barricaden
737009.0101KrantDorp algemeenMeinardsweiLeeuwarder courant: Asfaltweg in de maak in Minnertsga
736009.0101KrantDorp algemeenLangedyk autosloperijFriesch Dagblad: Nieuwe locatie autosloperij Minnertsga probleem
735009.0101KrantDorp algemeenTilledykFoto met bijschrift van de dorpsvaart achter de woningen aan de Tilledyk
734009.0101OverigDorp algemeenAge Pieters Baarda, notaris in Minnertsga (1692)Minnertsga in de 17e eeuw in dichtvorm
733009.0101OverigDorp algemeenCommissie Tocht ouden van dagenGedicht met de titel: Folk fan Minnertsgea!
732009.0101KrantDorp algemeenMaandblad Barradiel meiinoar ienLuchtfoto Minnertsga met zicht op uitbreidingsplan De Finne in aanbouw
731009.0101KrantDorp algemeenLeeuwarder courantFoto van nat bouwland i.v.m. vele regen in september, gezicht op de Fjildleane
730006.0205OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Beschrijving van het dorp Minnertsga omstreeks 1940
729004.0102OverigOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarraddelTentamenvragen (99) brandwacht 2e klas
728004.0102OverigOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelNegen instructie bladen plaats manschappen, materiaal etc.
727006.0205OverigOverheidsorganisatieBescherming Bevolking (BB)Vrijwillige verbintenis voor noodwachter in vast dienstverband Klaas de Haan (1921-1994)
726004.0102BriefVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk Belang (bestuur)Brief aan de raadsleden over ongenoegen reorganisatie brandweer
725004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Doek valt definitief voor brandweer Minnertsga
724004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Brandweerlieden onderscheiden voor 12 1/2 en 20 jaar trouwe dienst
723004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Meerderheid Bildtse raad voor opheffing blusgroep Minnertsga
722004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Commissie A.Z. zegt nee tegen blusgroep Minnertsga
721004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Korpsen Oldeboorn en Minnertsga moeten verdwijnen
720004.0102OverigOverheidsorganisatieGemeente Het BildtRaadstuk wijziging organisatieverordening en veregoedignsregeling en rechtspositieregeling gemeentelijk brandweer
719006.0205PersoonlijkPersoonKlaas de Haan (1921-1994)Schrift met aantekeningen handschrift Klaas de Haan m.b.t. vrijwillige brandweer Barradeel
718004.0102OverigOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelInstructietekening (A3 formaat) Taakverdeling blusgroep en uitleg gebruik materiaal
717006.0205PersoonlijkOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelOorkonde 12 1/2 jaar brandweerdienst Klaas de Haan (1921-1994)
716004.0102OverigOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelInstructie aflegsysteem voor brandslangen voor blusgroep (bevelvoerder en acht manschappen)
715004.0102OverigOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelAcht bladen gestileerde tekeningen mensfiguur n.b.t. gebruik brandweerslagen
714006.0205PersoonlijkOrganisatie overigGemeente BarradeelOorkonde 15 jaar vrijwilliger Klaas de Haan (1921-1994)
713006.0205PersoonlijkOverheidsorganisatieBestuur A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB)Oorkonde voor Klaas de Haan (1921-1994), hoofdbrandwacht
712004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga pleit voor behoud eigen brandweer
711004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelRaamposter: Minnertsga yn fjoer en flam foar de brânwacht
710004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga loopt massaal uit voor behoud blusgroep
709004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Grote weerstadn tegen dreigende opheffing blusgroep Minnertsgsa
708004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelBildtse Post: Moet bluseenheid Minnertsga verdwijenen?
707004.0102KrantOverheidsorganisatieVrijwillige brandweer BarradeelFaneker courant: Minnertsgaaster brandweerauto (uit 1947) met handkracht gestart
706005.0101OverigKerkgenootschapHervormde Gemeente MinnertsgaReglement op de administratie der kerkelijke goedere en fondsen en de kosten van den eeredienst
705007.0102BriefOverheidsorganisatieGemeente BarradeelBrief gericht aan leden Middenstandsvereniging (over ambulante handel)
704007.0104CirculaireBedrijfSRV-buurwinkel (Jetze en Djoke Wiersma) Hege Buorren 8Uitnodiging Open huis SRV-buurtwinkel
703006.0105KrantPersoonHenk Penninga en Wieke Mollema (Filmbedrijf Noorderlicht) en over filmopnames Nylsk fan HermanaVan Stad tot Wad: artikel over filmbedrijf
702001.0105BriefVereniging/stichtingVereniging Plaatselijk BelangUitleg en inhoud en doel van de film: Doarp
701001.0105CirculaireVereniging/stichtingOudheidkundige Vereniging BarradeelInformatie over de vereniging
700001.0105CirculaireOrganisatie overigCommissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programmaboekje: Betinking fan de brân fan toer en tsjerke fan Minnertsgea
699001.0105CirculaireOrganisatie overigCommissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programma herdenking 3 juni 1997 | strook voor bestellen herinneringsboek
698001.0102CirculaireVereniging/stichtingStichting Grut HermanaProgrammaboekje theaterspektakel DE Bestimming | de leadjitter en famke
697001.0102KrantOrganisatie overigStichting Grut HermanaSpeciale uitgave: De Bestimming | de leadjitter en famke (tekst Sybe Joostema)
696001.0102OverigVereniging/stichtingChristelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK)Statuten. Bond is opgericht op 1 maart 1934
695006.0105OverigPersoonGerlanda Hermana (1456)Bijvoegsel bij een lezing van J.A. Mol
694001.0102KrantVereniging/stichtingKaatsvereniging 'Nocht en Wille'CFK-seizoenkrant: 'It is dochs mar hwat om Nocht en Wille'
693006.0105KrantPersoonHiltje Post-Joostema (1930-2014)Krant: 'Pronkje op lyts stronkje'in Minnertsga
692006.0104OverigPersoonGerrit Bierma (1911-1983)Pentekening van dorpsgezicht het begin van de Hege Buorren gezien vanaf de Meinardswei
691006.0104PersoonlijkPersoonNeno Plat (bakker)Krant: Drachster bakker opnieuw beste van Friesland
690006.0104KrantPersoonDirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra (landbouwer en schaakgrootmeester)Fryske en Frij: Grutmaster Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra
689006.0104KrantPersoonTjerk Nagel (CDA)Friesch Dagblad: Minnertsgaster Tjerk Nagel (CDA) legt na 22 jaar raadslidmaatschap neer
688006.0104KrantPersoonJacobus Sibrandi Macandan (1602-1680)Leeuwarder courant: Mancadan: ver weg zonder te reizen
687006.0104KrantPersoonJohannes JoostemaFriesch Dagblad: Een bietencampagne in delen
686006.0104KrantPersoonLieuwe KloostraLeeuwarder courant: Filuminist uit Minnertsga kijkt altijd naar de grond
685006.0104KrantPersoonSijbe JoostemaFriesch Dagblad: Sijbe Joostema schrijft en regisssert Brantgumer iepenloftspul 'it relikwy fan de Mieden'
684006.0104KrantPersoonArjen en /Dina MeersmaKrant: Grutter in Minnertsga wijkt voor grote super
683006.0104KrantPersoonVriendengroepKrant: De BDS-groep uit Minnertsga eiste gistermorgen tot ieders verrassing tijdens de optacht de verantwoordelijkheid op voor de graancircels in Minnertsga
682006.0104KrantPersoonVriendenploeg (Pieter wiersma, Jacob Wassenaar, Hans Elzinga)Leeuwarder courant: Vriendengroep rooft Simmer-bordjes voor stunt
681006.0104KrantPersoonUfologe Hilda MuschFriesch Dagblad: Fors geweld bij moielijk vindbare graancircel
680006.0104KrantPersoonRuurd en Hans de Vries en Remco de Vries (drie beloftes met kaatsen)Krant: Minnertsga krijgt thuispubliek op de banken
679006.0104KrantPersoonRienik Post, winkelmanLeeuwarder courant: Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar af
678006.0104KrantPersoonDokter N.M. (Nanne Anne) PostemaKrant: Dokter Postema oer frysksinnigens en âlde kreambrûkmen
677006.0104KrantPersoonRienik (76) en Klaske (74) PostFriesch Dagblad: Rienik (76) en Klaske (74) Post sluiten familiebedrijf in Minnertsga
676006.0104KrantPersoon/Gebroeders De With (Firdgum)Leeuwarder courant: Gebroeders De With: 'Kom no noch mar ris om in goed hynder'
675006.0104KrantPersoonMaatschap Roel, wietze en Gosse SchuilingLeeuwarder courant: Poters voor Italië in de klei van Minnertsga
674006.0104KrantPersoonBauke Terpstra (* 27-02-1945, Minnertsga)Friescha Dagblad: Ds. B. Terpstra overleden
673006.0104KrantPersoonSimy SevensterLeeuwarder courant: Pioniers in plattelandsontwikkeling
672006.0104KrantPersoonHinke Post-Knol en Adri TerlouwFriescha Dagblad: Predikantenpaar: kijk als kerk naar je mogleijkheden, Lekkem-Miedum klein en vitaal
671006.0104KrantPersoonMaaike Terpstra en Arend HoekstraLeeuwarder courant: Schrik door camera's van 'All you need is love'
670006.0104KrantPersoonJanke, Elisabeth en Afke Visbeek (zusters)Friesch Dagblad: Dries zusters wonen samen in Nij Bethanië Tzummarum
669006.0104OverigPersoonIJntje de Jong - Vogel (1908-2005)Overlijdens advertentie en bedankkaartje
668006.0104KrantPersoonAnno Walda (schildersbedrijf)Friesch Dagblad: Schildersbedrijf Walda in Minnertsga verzesvoudigt bedrijfsruimte
667006.0104KrantPersoonPetra (25) en Joukje (22) de VriesFriesch Dagblad: Petra en Joukje zijn het zatr: 'Wy wolle wol oars mar it slagget net'
666006.0104KrantPersoonJelle WieringaKrant: Aparte yucca bloeit door zon en wind
665006.0104KrantPersoonPieter Winsemius (oud-minister)Krant: Winsemius over Friese wortels, geslacht nagetrokken tot vijftiende eeuw
664006.0104KrantPersoonPieter Winsemius (oud-minister)Krant: Pieter Winsemius is dicht bij Grutte Pier
663006.0104KrantPersoonJohan de With (61)Leeuwarder courant: Johan de With: 'Accordeon is fancinerend'
662006.0104KrantPersoonHilbert ZantinghLeeuwarder courant: Hilbert Zantingh houdt Minnertsga netjes
661006.0104KrantPersoonAlbert Helder (44)Friesch Dagblad: Helder (44) stapt wer 'efkes de modder yn'
660006.0104KrantPersoonLuurtske Wiersma (1926-2002) vrouw van Klaas HamerOverlijdens advertentie en bedankkaartje
659006.0104KrantPersoonKlaas Hamer, Joute Bijlsma en Marinus KerlienLeeuwarder courant: Mei de auto nei de grutte lânbou-útstalling fan 1947 y Ljouwert
658006.0104KrantPersoonSjoerd de Groot en Aafke BoersmaFriesch Dagblad: Fietsende oudjes uit Minnertsga dinsdag a.s. zestig jaar getrouwd
657006.0104KrantPersoonJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Jilles Groeneveld zette eigen verzameling in nagebouwde kamers
656006.0104KrantPersoonJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Oude veilingklok in Minnertsga te zien
655006.0104KrantPersoonJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Minnertsgaaster Jilles Groeneveld heeft een schuur vol oude trekkers
654006.0104KrantPersoonRuurd Douma (67), rietdekkerFriesch Dagblad: Kaartje of een kerststuk met riet als groet
653006.0104KrantPersoonRuurd Douma (rietdekker)Friesch Dagblad: Ruurd Douma (60) uit Minnertsga veertig jaar rietdekker
652006.0104KrantPersoonMevrouw van Dokkumburg -VellingaArtikel over 50 jaar medicijnen voor dr. Hibma Minnertsga bezorgen in Berlikum
651006.0104KrantPersoonFokje de Bildt (1900-2002)Friesch Dagblad: Lijflied van honderjarige vrijgezel Fokje de Bildt uit St. Annaprochie: 'Ga niet alleen door 't leven; die last is zwaar
650006.0104KrantPersoonFokje de Bildt (1900-2002)Leeuwarder courant: Fokje de Bildt: honderd jaar en 'nooit gyn ongenoegen'
649006.0104KrantSchoolJacqueline ClausLeeuwarder courant: Jacqueline cijfert zich weg voor haar poezen
648006.0104KrantPersoonJacqueline ClausArtikel: Kattenvrouw vindt huis in Oude Bildtdijk
647006.0104KrantPersoonJacqueline ClausNRC: Friese kattenvrouwtje staat met leger poezen op straat
646006.0104KrantPersoonJacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw moet huis ontruimen
645006.0104KrantPersoonJacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt rechter op bezoek
644006.0104KrantPersoonJacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt tweede kans in Het Bildt
643006.0104KrantPersoonJacqueline ClausFriesland Post: Dieren hebben mij opgevoegd
642006.0104KrantPersoonJacqueline ClausLeeuwarder courant: De dertig katten van Jacqueline Claus (auteur Hilco Wagenaar)
641006.0104KrantPersoonJohan de Boer (amateur-historicus) uit MinnertsgaLeeuwarder courant: Graven misterie Skileard opgelost
640006.0104KrantPersoonGriet de Boer - ZoodsmaFriesch Dagblad: 'Juf' Griet de Boer 25 jaar peuterleidster
639006.0104KrantPersoonTom BinnemaFriesch Dagblad: Leeuwarder chauffeur Tom Binnema keert zich tegen het slecht imago in zijn vak
638006.0104KrantPersoonTrijntje Bekius (1910 - 2003)Overlijdensadvertentie
637006.0104KrantPersoonReimer Cornelis Bekius (overl. 2001)Friesch Dagblad: artikel overleden Reimer Cornelis Bekius
636006.0104KrantPersoonAkkerbouwbedrijf AndringaFriesch Dagblad: artikel over pooters rooien
635006.0104KrantPersoonSijbe AndringaFriesch Dagblad: artikel over boek over de haringvisserij en leven aan de zeedijk van Barradeel
634006.0104BoekPersoonDoeke Bekius en Aaltje KrolBoekje met feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk op 16 juni 1947
633001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel: 15-jarig jubileum Telling Voices
632001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel over uitkomen van cassette 'Een lied van geloof'
631001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices groeide uit tot streekgroep, gospelgroep bestaat vijftien jaar
630001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesAankondiging jeugddienst tijdens uitwisseling Achlum, Welsrijp en Minnertsga
629001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBrief beëindiging lidmaatschap Ulbe Joostema + foto
628001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel: Prachtig concert in Ned. Herv. Kerk Minnertsga
627001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Jubileumconcert van The Telling Voices |Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jong
626001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
625001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Zanggroep Minnertsga maakte langspeelplaat |Jubileumplaat Telling Voices Minnertsga
624001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Reünie Telling Voices ter gelegenheid 10 jarig bestaan.
623001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zondagavond zang in Minnertsga (met foto)
622001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling Voicesdrie kopie foto's (jubileum) en foto in Ned. Hervormde kerk
621001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesKopie van 4 foto's
620001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesOver de oprichting met foto
619001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesLiedjes voor het 12 1/2 jubileum geschreven door Hooyenga
618001.0204OverigVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesBeschrijving zang- en stemtechniek en akte van borgtocht
617001.0204OverigVereniging/stichtingGospelgroep Telling VoicesBeschrijving oprichting koor en reglement
616001.0204OverigVereniging/stichtingGospelgroep Telling VoicesBeschrijving historie 1974 - 1999
615006.0104OverigPersoonPieter Bernardus Winsemius (1883-1973)Manuscript geschiedenis Minnertsga (nooit uitgegeven) en correspondentie over uitgegeven
614002.0101CirculaireOrganisatie overigRevue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaProgramma met foto's en namen spelers, helpers en andere vijrwilligers
613002.0101KrantOrganisatie overigRevue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Doarpsreuny Minnertsgea bêst slagge
612002.0101KrantOrganisatie overigRevue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Laatste opvoering revue
611002.0101OverigOrganisatie overigRevue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaScript: teskten en liedjes, repetitierooster, correspondentie spelers en vrijwilligers
610008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Van Dalsen en Veenstra verrast, zilveren jubileum van leerkrachten Wizebeam
609008.0101KrantSchoolChristelijk BasisonderwijsBildtse Post: Eén vereniging voor christelijk basisonderwijs op het Bildt
608008.0101KrantSchoolBasisschool De TerpBildts Post: 'De Terp' Minnertsga nam afscheid van directeur Albert Herder
607008.0101KrantSchoolChristelijke kleuterschool 'De Earste Triem'Friesch Dagblad: over afscheid juffrouw Ans Bosga-Glas
606008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: 125-jarige basisschool Wizebeam vier tfeest
605008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Minnertsg ai ban van 125-jarig bestaan De Wizebeam
604008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: Juf Bosga-Glas neemt van veertig jaar acheid van onderwijs
603008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Christelijke school Minnertsga 125 jaar
602008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: 125 jaar Christelijk onderwijs in Minnertsga
601008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: advertentie afscheidsreceptie J. van der Veen en artikel
600008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: Meester J. van der Veen bij afscheidsfeest. Letterlijk en figuurlijk in de DOP
599008.0101BriefOverheidsorganisatieStaatstoezicht op de VolksgezondheidReactie op vragen over verbeteren van het kleuterschoolgebouw
598008.0101BriefSchoolGemeente BarradeelBekendmaking 1 gulden per kind beschikbaar i.v.m. 70ste verjaardag Hare Majesteit de Koningin
597008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Chr. School Minnertsga bestaat honderd jaar
596008.0101KrantSchoolChristelijke Basisschool WizebeamSchoolkrant Nijstsjettel extra nummer: 100 jaar
595008.0101KrantSchoolChristelijke basisschool WizebeamBildtse Post: Juf Afke 25 jaar op de wizebeam Minnertsga
594002.0101OverigOrganisatie overigAktie 'Minnertsga voor Polen'Plakboek verslag actie van 21 november tot 5 december 1981
593008.0101CirculaireOrganisatie overigPeuterspeelzaal 'de Peutersoos'Uitnodiging 25 jarig bestaan van de peuterspeelzaal 25 jaar met juf Griet als leidster
592008.0101OverigSchoolChristelijke Kleuterschool 'De earste triem'Liedje geschreven door A. Bosga-Glas
591007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp' in prijzen
590007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFraneker courant: Leven lang vriendschap door oorlog
589007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: "Ien fan ús' op filmvestival.
588007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: Film 'Ien fan ús' in bibliotheken Minnertsga en St. Anna.
587007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens' / Spaanse prijs voor Friese film
586007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaNCRV gids: De duiven vliegen steeds terug naar 'It Doarp'
585007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFrankeker courant: Film It Doarp loopt uitstekend
584007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: 'Ik wol in oade meitsje, in oade oan it doarp'
583007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Een slag door het dorp
582007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp niet oubollig maar stilistisch portret
581007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Een standbeeld van celluloid in Minnertsga
580007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp" door Minnertsgaasters met ovationeel applaus ontvangen
579007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Minnertsga centraal in film Henk Penninga
578007.0104KrantBedrijfFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesland Post: Noorderlicht Film maakt poëtische film over Fries dorp
577001.0102KrantVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Yn in oare wrâld prachtig op dreef in Deiwurk by jûntiid
576001.0102KrantSchoolBasisscholen Lytse Terp en WizebeamBildtse Post: Jeugd van Minnertsga speelt 'Een zak vol vrolijkheid'
575001.0102KrantVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Johannes Zoodsma heer en meestrer op toneel in Minnertsga
574001.0102KrantVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel over opvoering toneelstuk 'Alle hens aan dek'
573001.0102KrantVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel met foto over Eenakter festival
572001.0102CirculaireVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldAffiche opvoering toneelstuk: Deiwurk by jûntiid (R. de Ling)
571001.0102CirculaireVereniging/stichtingToneelvereniging Yn in oare wrâldNieuwsbrief over toneestuk: Deiwurk by jûntiid
570001.0102OverigOrganisatie overigEenakter door twee personenIt itensje (fan Willy Corsari) vertaald door Tj. P. Zijlstra (1979)
569001.0102CirculaireVereniging/stichtingRedeikerskeamer Demosthenes MinnertsgeaProgramma toneelavond: I Maerteblom en II Dôve Jonannes
568001.0102CirculaireVereniging/stichtingVriendenkring MinnertsgaUitvoering zangavond met bal na
567001.0102CirculaireVereniging/stichtingVriendenkring MinnertsgaProgramma 2-jaarlijkse uitvoering
566001.0102BriefVereniging/stichtingVereniging Nut en GenoegenMededeling van de gewestelijke politiepresident Groningen
565001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Nut en Genoegen MinnertsgaVoorbedrukte uitnodiging voor gewone huishoudelijke vergadering
564001.0105BoekPersoonJ. HannemaIt wûndere libben | toanielstik yn 4 bedriuwen (geschreven door J. Hannema)
563001.0105AkteNotarieelToneelvereniging "Yn in oare wrâld"Afschrift statuten en huishoudelijk reglement
562003.010AkteNotarieelKoper Dirk Alefs van der Wal, slager in MinnertsgaHuis met schuur, stalling en erf in Minnertsga, kadastrale gemeente Minnertsga, sectie b nummer 2278
561003.010AkteNotarieelHeere de Vries, gardenier te Minnertsga (koper)Verkoop perceel erf uitmakende van perceel kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2223
560003.010AkteNotarieelJacob Muller, koffiehuishouder te Minnertsga (schuldenaar)Obligatie 1000 gulden.
559003.010AkteNotarieelKopers Alef vand er Wal en gemeente BarradeelPerceel grond en woning met ondergrond Hege Buorren 6a, Minnertsga
558003.010AkteNotarieelJacob Muller, koffiehuishouder te MinnertsgaObligatie 2000 gulden, schuldeiser N.V. Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland
557003.010AkteNotarieelKoper D.R. Norbruis, Minnertsga, verkoper Klaas Uiltjes Osinga, Midland, New Jersey, Noord AmerikaHuis gesticht door verkoper liggende aan de grintweg te Minnertsga
556003.010AkteNotarieelVereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling MinnertsgaKoop verenigingsgebouw met schuurtje en erf Hege Buorren 5, Minnertsga.
555003.010AkteNotarieelUitvaartvereniging MinnertsgaOprichtingsakte
554001.0102OverigVereniging/stichtingStichting Sociaal Kultureel Centrum De BoppeslachStatuten
553001.0102OverigVereniging/stichtingOudheidkundige Vereniging BarradeelStatuten
552001.0102CirculaireVereniging/stichtingUitvaartvereniging MinnertsgaHuishoudelijk reglement
551001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging voor Ziekenhuisverpleging MinnertsgaReglement vastgesteld 26 oktober 1927
550004.0101CirculaireOverheidsorganisatieWaterschap De Twee WegenPolitieverordening vastgesteld en goedgekeurd 11 mei 1916
549001.0102CirculaireVereniging/stichtingUitvaartvereniging MinnertsgaGewijzigde (concept) statuten
548008.0101CirculaireSchoolVereniging voor Protestants Christelijk SchoolonderwijsStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 28 mei 1979
547001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Oranje NationaalStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 april 1948
546005.0101CirculaireKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement beheer kerkgoederen en fondsen gewijzigd in augustus 1969
545001.0102CirculaireVereniging/stichtingGymnastiekvereniging Sport Maakt SterkStatuten en huishoudelijk reglement 8 april 1946
544001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Het Groene Kruis MinnertsgaReglement vastgesteld 31 maart 1904
543001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Het Groene Kruis MinnertsgaStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 februari 1918
542001.0102CirculaireVereniging/stichtingStichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement 1974
541001.0102CirculaireVereniging/stichtingStichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement
540008.0101OverigSchoolVereniging ter bevordering an Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te MinnertsgaGewijzigde statuten vastgesteld 2 december 1952
539005.0102CirculaireKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1975
538005.0102CirculaireKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1962
537005.0102CirculaireKerkgenootschapNederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1935
536001.0102CirculaireVereniging/stichtingBegrafenisvereniging MinnertsgaBijvoegsel van Nederlandse Staatscourant 12 juli 1960 nr. 132
535001.0102CirculaireVereniging/stichtingBegrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 31 januari 1911
534001.0102CirculaireVereniging/stichtingBegrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 24 juni 1927
533001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Oranje NationaalProgramma concert van de Kon. Marinierskapel op sporterrein
532001.0102OverigVereniging/stichtingVereniging Nut en Genoegen / bibliotheekSupplement -catalogus (lijstje met boektitels en schrijvers)
531001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Nut en GenoegenProgramma feestelijke bijeenkomst met opvoering door 'De krite Waling Dykstra, It Bildt"
530001.0102CirculaireVereniging/stichtingVereniging Nut en Genoegen en Vereniging voor VolksvermaakProgramma feestelijke vergadering en toneeluitvoering "Het paard van Troje"
529001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranjegevoel Minnertsga
528001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeHonderjarig Oranje in nieuw jasje
527001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeAfscheid dirigent jeugdkorps Gerrit van Dalfsen
526001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeReünie Oranje Minnertsga | programma
525001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeDrie leden van jubilerend krops in Minnertsga kregen gouden speld
524001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje en Minnertsga gaan stevig gearmd | morgen ook drumband van de partij
523001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje te Minnertsga eerste op eigen concours
522001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeJong en oud vinden elkaar op Nieuwjaarsconcert Oranje
521001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeZwitsers op bezoek in Minnertsga | Harmonie Musikgesellschaft Stüsslingen
520001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga wint fanfare festival
519001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje huldigt erelid Rienik Post
518001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeBlazende bode laat zich niet meer omblazen | artikel ove rJappie Stapert (80).
517001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra (Bolsward) na kwart eeuw fanfare Oranje in Minnertsga
516001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga toont z'n talenten | artikel over voorbereidingen muziekexplosie
515001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeWaardig jubileum Oranje Minnertsga
514001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje boven voor Cresendo, Minnertsgaaster band swicht volgend jaar wellicht over naar drumfanfare
513001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over muziekkorps
512001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Hibma (79) nestor van honderdjarig christelijke muziekvereniging Oranje.
511001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging Oranje'Kerkrade, dat is it heechste'
510001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeDrumfanfare Oranje met jubileum taptoe
509001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeNatte taptoe jubilerend Oranje
508001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeFanfare Oranje Minnertsga wint beker op Schier
507001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeFanfare klem door klacht over lawaai
506001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe naam repetitielokaal Oranje onthuld
505001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Jan Zoodsma beleeft drukke dagen in de muziekwereld: Van de ene drumband naar de nadere
504001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeSiemy Groeneveld (44) zal haar majorettes missen
503001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeTamboerkorps eind 1996 drumfanfare
502001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Zoodsma, tamboermaître
501001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeTambour-trompetterkrops Minnertsga eind dit jaar drumfanfare
500001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga huldigt trouwe leden
499001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeHechte bân doarp en muzykfoariening, Minnertsgea brocht foar syn Oranje mear as in ton op!
498001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe instrumenten voor corps Oranje, Minnertsga houdt de muziek hoog
497001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjePlay-inn voor drumbands met huldiging toe
496001.0104KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga 115 jaar
495001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur J. Zoodsma Minnertsga: "Se moatte by my troch it fjoer . .
494001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga helemaal in de ban van wereldmuziekconcours
493001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeSuccesvol Oranje uit Minnertsga ontbreekt op wereldconcours
492001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeKorpsen Oranje Minnertsga gehuldigd.
491001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Zoodsma verlaat drumband van Oranje Minnertsga
490001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeInstrukteur Jappie zoodsma en zeventien jubilarissen gehuldigd tijdens jubileumconcert in bomvolle kerk
489001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeJappie Zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps Minnertsga
488001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging Oranje19 onderscheidingen Oranje Minnertsga
487001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Minnertsga Nederlands kampioen (2000)
486001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra 25 jaar dirigent: "else noat moat in útdaging bliuwe'
485001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMuziekbond eert kostummnaaiseter van fanfare Oranje
484001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over de secretaris, oranisator en instrumentenreparateur Rients van Wier (57)
483001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga Europees kampioen (Rastede, dl)
482001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeVeertienjarige vorstin redde fanfarekorps
481001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeGroot artikel over 100 jarig jubileum met foto's
480001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging Oranje'Oranje' Minnertsga viert eeuwfeest.
479001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMuziekvereniging Oranje zit de Minnertsgaasters in de genen
478001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Oranje Nederlands kampioen (A-majorettes) o.l.v. Lydia Groeneveld
477001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeEdidie speiciale krant over 5e muziekexplosie
476001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeOud-dirigent Bouke de Jong (95) overleden
475001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeDe Minnertsgaasters knallen (Muziekexplosie)
474001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMuziekaal Minnertsga terug naar basis op zesde 'Explosie'
473001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong dirigeert "Aurora" van St. Jacob 25 jaar
472001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong is reeds een halve eeuw corpsdirigent, zeventigjarige leidt nog altijd vijf muziekcorpsen
471001.0103BoekVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1997
470001.0103BoekVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1999
469001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling Voices25 jaar gospelgroep Telling Voices
468001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesTelling Voices uit Minnertsga 25 jaar
467001.0204KrantVereniging/stichtingZanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga voiert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaat
466001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeSpetters en veel muziek op denderend Minnertsgaaster waterfestijn
465001.0103KrantVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga maakt z'n eigen watermuziek
464001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke muziekvereniging OranjeMinnertsgaaster Muziekexplosie, speciale informatiekrant
463004.0102BoekOverheidsorganisatieGemeente BarradeelGemeentegids met adressen scholen, kerken, cultureleinstellingen en gemeentelijke info.
462007.0103FactuurOverheidsorganisatieWaterschap De Minnertsgaaster ZuidermiedpolderAanslagbiljet voor erven de heer D. Joukema, Minnertsga p/a P. Vogel, Minnertsga
461006.0103FactuurSchoolChristelijke School MinnertsgaLidmaatschap van de hulpvereniging der Chtistelijke School, op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
460006.0103FactuurBedrijfK. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud praam op helling van Jac. Zwart, Minnertsga
459006.0103FactuurBedrijfK. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud op helling schip van schipper J. Zwart, Minnertsga
458006.0103FactuurBedrijfK. Draaisma, staaijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud schip op de helling van schipper Zwart (Minnertsga)
457006.0103CirculairePersoonJacoba Marie Wortelboer, Oude-PekelaReclame over kruiden met heilzame uitwerking
456006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1922 op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
455006.0103OverigOrganisatie overigBrandstoffen Commissie FranekerEnvelop met opdruk
454006.0103FactuurBedrijfGroninger Bank, ValthermondKwitantie betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
453006.0103FactuurBedrijfH. Muller ? (timmerman)Geleverd 4 cementpalen, krammen en kruisbanden
452006.0103FactuurBedrijfVeenderij Nieuw WeeningeKwitanties (3 st.) van betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
451006.0103FactuurOrganisatie overigBrandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling vracht baggerturf door J. Zwart, Minnertsga
450006.0103FactuurBedrijfE. Ottens, Emmercompas (veenderij)Kwitantie van betaling lading turf op naam van J. Swart
449006.0103FactuurBedrijfGasfabriek BarradeelMaandrekeningen (32 st.) 1923 - 1925 op naam van J. Zwart, Minnertsga
448006.0103FactuurOrganisatie overigDistrictkantoor der Rijks-Kolendistributie Afd. Turf 1, ValthermondKwitantie van betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
447006.0103FactuurBedrijfVeenderij nieuw WeerdingeKwitantie van betaling vracht turf door J. Zwart, Minnertsga
446006.0103FactuurBedrijfS. de Graaf (veenderij ?) Nieuw WeerdingeKwitantie van betaling lading turf door J. Zwart, Minnertsga
445006.0103FactuurBedrijfGerbr. J. & M Cats, handel in cokes, anthraciet, buirnkolen enz. FranekerGeleverde dikke turf en lange blauwe aan J. Zwart, Minnertsga
444006.0103BriefOrganisatie overigInspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing vervoer lading turf door schipper J.L. Swart, Minnertsga
443006.0103BriefOrganisatie overigInspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart, Minnertsga
442006.0103BriefOrganisatie overigBrandstoffen Commssie FranekerVerzoek aan Rijkscontroleur te appelscha lading turf mee te geven
441006.0103FactuurBedrijfK. van der Schoot, FranekerGeleverde dikke turf aan J. Zwart, Minnertsga
440006.0103FactuurOrganisatie overigBrandstoffen Commissie FranekerKwitantie lading turf, G. de Koe, schip Goede Verwachting
439006.0103FactuurOrganisatie overigBrandstoffen Commissie Franeker(5 st.) kwitanties voor ladingne turf, J. Zwart, Minnertsga
438006.0103FactuurOrganisatie overigBrandstoffen Commissie FranekerVoor te weinig betaalde turf en distributiekosten, J. Zwart, Minnertsga
437006.0103BriefOrganisatie overigVeenderij in Nieuw WeerdingeHandgeschreven bericht voor lading baggerturf vervoeren naar district Franeker, schipper J. Zwart, Minnertsga
436006.0103FactuurBedrijfVeenderijKwitantie ven betaling lading turf op naam van schipper J.S. Zwart, Minnertsga
435006.0103FactuurBedrijfGebr. D. en J. WetterauwGelverde materialen op naam van J. Zwart, Minnertsga
434006.0103FactuurBedrijfKuipers, artsKwitantie van betaling op naam van Zwart. Minnertsga
433006.0103FactuurBedrijfSchildersbedrijf (naam onbekend)Behang, papier, werkloon, op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
432006.0103FactuurOrganisatie overigDiaconessenhuis, LeeuwardenNota wegens verpleging patiënt 3e klasse A, J.S. Zwart, Minnertsga
431006.0103FactuurBedrijfUtrechtse Algemeene Brandwaarborg Maatschappij(2 st.) kwitanties van betaling op naam van J. S. Zwart, Minnertsga
430006.0103BriefOrganisatie overigA. de VriesHandgeschreven brief voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart
429006.0103BriefOrganisatie overigBrandstoffen Commissie FranekerVerzoekschrift lading turf afgeven aan schipper J.S. Zwart, Minnertsga
428006.0103FactuurBedrijfT. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekeningen geneeskundige behandeling (3 exmpl.) op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
427006.0103FactuurBedrijfT. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekening geneeskundige diensten jan. 1920, Jacobus Zwart, Minnertsga
426006.0103FactuurOrganisatie overigSchippersbeurs OssenzijlVergunning voor varen met lading turf op naam van J.S. Zwart, Minnertsga
425006.0103FactuurBedrijfFirma S. Bolman & co - Leeuwarden, goudsmid en horlogemakerRegular, Swart, Minnertsga
424006.0103FactuurOrganisatie overigGroninger Bank ?Kwitantie voor lading turf op naam van J. Swart, Minnertsga
423006.0103FactuurOrganisatie overigGroninger BankKwitantie voor lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
422006.0103FactuurOverheidsorganisatieWaterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
421006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. Zwart
420006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1923 op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
419006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924, op naam van J.S. Swart
418006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. Zwart
417006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924 op naam van J. Zwart
416006.0103FactuurBedrijfUtrechtse Algemeene Brandwaarborg MaatschappijKwitantie betaalde premie
415006.0103FactuurVereniging/stichtingOranje VerenigingKwitantie lkidmaaschap op naam van mej. Sj. Zwart
414006.0103FactuurVereniging/stichtingOranje VerenigingKwitantie lidmaaschap op naam van mej. N. Zwart
413006.0103FactuurVereniging/stichtingHet Groene Kruis afd. MinnertsgaLidmaatschap op naam van Jac. Zwart
412006.0103FactuurVereniging/stichtingVereniging DorpsbelangLidmaaschap fl. 0,50 op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
411006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeente BarradeelAanslag personele belasting 1924 op naam Jac. Swart, Minnertsga
410006.0103FactuurOverheidsorganisatieWaterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten dienstjaar 1924 op naam van Jacobus Sj. Zwart, Minnertsga
409006.0103FactuurPersoonJac. S. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging Minnertsga
408006.0103FactuurPersoonJac. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging Minnertsga
407006.0103OverigPersoonKerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHoofdelijke omslag aan de Raad van Beheer over 1923
406006.0103FactuurOverheidsorganisatieGemeentelijke Reinigingsdienst BarradeelKwaitantie wegens verrichte werkzaamheden 1ste halfjaar 1924
405006.0103FactuurPersoonChr. Muziekkorps Oranje, MinnertsgaKwitantie jaarlijkse contributie fl. 1,00
404006.0103FactuurPersoonJac. Sj. ZwartKwaitantie Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland
403001.0101OverigVereniging/stichtingBegrafenisvereniging MinnertsgaReglement vastgesteld in de algemenen ledenvergadering 21 mei 1924
402001.0101CirculaireOrganisatie overigVereniging Algemeen Schippersbelang gevestigd in MenaldumHuishoudelijk reglement
401007.0204FactuurBedrijfAssurantie maatschappij AchlumOmslag verzekering huizing of gebouwen, Jacobus Zwart, Minnertsga
400007.0204FactuurKerkgenootschapKerkvoorgden Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHuur zitplaatsen (stoel 26) op naam van Jac. Zwart
399007.0204FactuurBedrijfB.J. Voss & zonen, specialiteit mantels en japonstoffen, costumes naar maatGeleverde stof aan Jac. Zwart, Minnertsga
398007.0204OverigBedrijfArts T. Wassenaar, St. JacobiparochieEnvelop gericht aan Jacobus Swart, Minnertsga
397007.0204FactuurBedrijfArts T. Wassenaa, St. JacobiparochieVoor geneeskundige behandeling en geneesmiddelen voor Jacobus Zwart, Minnertsga
396007.0204FactuurBedrijfHuisarts en röntgenoloog W. H. Kuipers, LeeuwardenVoor geneeskundige diensten aan Zwart, schipper te Minnertsga
395007.0204FactuurBedrijfFirma S. Stellingwerff Beintema, apotheker LeeuwardenGeleverde producten aan J. Zwart, Minnertsga
394007.0204OverigOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Uitvoering DistributiewetEnvelop beschreven. Afz. Hs. Joling, Nieuw-Weerdinge
393007.0204FactuurBedrijfH.F. Haarsma, MinnertsgaReparatie klompen, schaatsen schoenen op naam van Jac. Zwart, Minnertsga
392007.0204BriefOrganisatie overigDe Brandstoffen Commissie FranekerBekendmaking over verhandelen van en turf en prijsbeleid
391007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerturf, schipper J. Zwart, Minnertsga
390007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J. Zwart, Minnertsga
389007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief haardbrandturf, schipper J. Zwar, Minnertsga
388007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J.S.Zwart, Minnertsga
387007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief, schipper J. Zwart, Minnertsga
386007.0204OverigOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief harde turf, schipper J. Zwart, Minnertsga
385007.0204OverigOverheidsorganisatieGemeente Barradeel, gemeente ontvanger S.J. Zoodsma, MinnertsgaAanslagbiljet wegenbelasting op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
384007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turf schipper J. Swart, Minnertsga
383007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerlaarturf schipper J.S. Zwart bestemd voor gemeente Barradeel
382007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief schipper J. Zwart, Minnertsga
381007.0204BriefOrganisatie overigRijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turfschipper J. Stobbe, Woudend
380007.0103BoekBedrijfPlaatselijke middenstandBoekje: Welkom in uw nieuwe woonplaats Minnertsga
379007.0103FactuurBedrijfdr. Nat. Fil. N.M. Postma (huisarts)Consult (Van der Veen, Minnertsga)
378007.0103FactuurBedrijfNotaris S. Posthumus, FranekerAankoop in publieke verkoop drie percelen land onder Minnertsga (D.A. van de rWal, Minnertsga)
377007.0103FactuurBedrijfJ. Reitsma, hulpmotor- en rijwielhandel, huishoudelijke- en luxe artikelenPrijzen op naam van Personeelsvereniging FRAM
376007.0103FactuurBedrijfS.J. Zwart, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstof antrachiet (Piet Vrieswijk, Minnertsga)
375007.0103FactuurBedrijfB. de With, radio- en electro technisch bedrijfDraagbare radio (G. van Dijk, Minnertsga)
374007.0103FactuurBedrijfR.K. Wiersma, smederijBedrag betaald (S. Vrieswijk, Minnertsga)
373007.0103FactuurBedrijfR.K. Wiersma, smederijgeleverde materialen en werkzaamheden (Van der Veen hoofdonderwijzer, Minnertsga)
372007.0103FactuurBedrijfK.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen en werkzaamheden (Siebe Vrieswijk, Minnertsga)
371007.0103FactuurBedrijfK.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen (Piet Vogel, Minnertsga)
370007.0103FactuurBedrijfD.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
369007.0103FactuurBedrijfD.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
368007.0103FactuurBedrijfL. SchiphofRandpalm om graf geplaatst (P. Vogel)
367007.0103FactuurBedrijfA. Vogel, aardappelen, groenten en fruitBlanco notablaadje
366007.0103OverigBedrijfA. en E. van der Wal, rund- kalfs- en varkensslagerijLabel (ongebruikt)
365007.0103FactuurBedrijfVrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor A. de Ruiter, Wytgaard
364007.0103FactuurBedrijfVrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor Autovracht Zwolle, Tesselschadestraat 33, Zwolle
363007.0103FactuurBedrijfN.V. Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek te VierverlatenVrachtrekening (S. Vrieswijk, Minnertsga)
362007.0103FactuurBedrijfFa. VrieswijkDoorslag (kopie) van factuur vervoer tegels van Tegelen naar Balkbrug (Fa. Duiter, Balkbrug)
361007.0103OverigOrganisatie overigVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBericht van nabetaling met stempel van de veiling (P.G. Vogel, Minnertsga)
360007.0103OverigOrganisatie overigVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBetaalstroken (3 stuks) op naam van P.G. Vogel (horen bij geldzakjes)
359007.0103OverigOrganisatie overigVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeldzakjes (3 stuks) op naam van P.G. Vogel
358007.0103FactuurOrganisatie overigVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeleverd Eigenheimers voor J.L. Visser (P. Vrieswijk, Minnertasga)
357007.0103FactuurBedrijfFerversbedriuw O. Terpstra, hannel yn klompen, klompsokken en rubberlearzenGeleverde materialen (P. Vogel)
356007.0103FactuurBedrijfD. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van elctr. Licht en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
355007.0103FactuurBedrijfFa. O. Terpstra en sn, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materialen (J. Van der Veen, Minnertsga)
354007.0103FactuurBedrijfFa. O. Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
353007.0103FactuurBedrijfFa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
352007.0103FactuurBedrijfFa. O. Terpstra, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materiaslen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
351007.0103FactuurBedrijfFa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetters en Doe het zelf art.Geleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)
350007.0103FactuurBedrijfFa. O Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverd materiaal (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte Minnertsga)
349007.0103FactuurBedrijfTechnisch Bureau MinnertsgaGeleverd installatiewerk en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)
348007.0103OverigBedrijfGarage SwierstraBezinebonnen (4 stuks) (Vrieswijk, Minnertsga)
347007.0103FactuurBedrijfGarage Swierstra, automobielhandel, ontdeuk- en spuitinrichtingGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
346007.0103FactuurBedrijfFa. Chr. Schotanus, heren- en dameskleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costummen verwante artikelen (J. van der Veen, Minnertsga)
345007.0103OverigBedrijfFa. Chr. Schotanus & znVisitekaartje
344007.0103FactuurBedrijfFa. Chr. Schotanus, herenkleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costuum (S. Vrieswijk, Minnertsga)
343007.0103CirculaireBedrijfFa. Chr. SchotanusReclamefolder levering alle benodigdheden voor het uitvoeren van begrafenissen etc.
342007.0103CirculaireBedrijfFa. Chr. Schotanus, kleermakersReclamefolder leverancier van uniformkleding voor begrafenisverenigingen
341007.0103OverigBedrijfJ.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffen, zand en grintEnvelop t.n.v. P.G. Vogel
340007.0103FactuurBedrijfJ.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G. vogel, Minnertsga)
339007.0103FactuurBedrijfJ.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G> vogel, Minnertsga)
338007.0103OverigBedrijfFa. R.R. Post, levensmiddelen, drogisterij en, manufacturen en woninginrichtingWinkelboekje voor notering boodschappen die later werden bezorgd
337007.0103CirculaireBedrijfZelfbedieningswinkel 4=6 R.R. PostReclamefolder
336007.0103FactuurBedrijfFa. R.R. Post & zn, woninginrichting, manufacturen, herenconfectie, drogisterij en levensmiddelenbedrijfGeleverde woninginrichting spullen (J. van der Veen, Minnertsga)
335007.0103FactuurBedrijfF. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterGeleverde werkzaamheden en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)
334007.0103FactuurBedrijfF. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterLeverd gereedschap (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)
333007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1970 (S. A. Vrieswijk, Minnertsga)
332007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1969 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
331007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijfLaden bieten herfst 1968 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
330007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (Fa. Vrieswijk, Minnertsga)
329007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (fa. Vrieswijk, Minnertsga)
328007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen najaar 1972 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
327007.0103FactuurBedrijfCor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1973 (Fa. S. Vrieswijk, Minnertsga)
326007.0103FactuurBedrijfCor Nagel Loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1974 (S. Vrieswijk, Minnertsga)
325007.0103FactuurBedrijfCor Nagel LoonbedrijfBieten geladen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
324007.0103FactuurBedrijfJ. Nagel & zn LoonbedrijfGeleverde diensten (S. Vrieswijk, Minnertsga)
323007.0103FactuurBedrijfJ. Nagel & zn LoonbedrijfLevering dienst (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)
322007.0103FactuurBedrijfGasfabriek BarradeelGasrekening maand juni 1928 (J. Zwart, Minnertsga)
321007.0103FactuurBedrijfDe Groninger BankBewijs van betaling lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
320007.0103FactuurOverheidsorganisatieBrandstoffen Commissie FranekerBewijs van betaling levering lading turf (J. Zwart, Twee Gebroeders)
319007.0103FactuurBedrijfGebr. D. en J. WetterauwBewijs van betaling voor maken houten vloer (J. Zwart, Minnertsga)
318007.0103OverigBedrijfDe Groninger BankBewijs van betaling door J. Zwart (Minnertsga)
317007.0103FactuurBedrijfDe Groninger BankBewijs van betaling door Jac. Zwart (Minnertsga)
316007.0103FactuurPersoonOntvangen partij niet genoemdKwitantie van betaling geleverde bagger en turf den 12 aug. (S. Zwart, Minnertsga)
315007.0103FactuurOverheidsorganisatieBrandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling 29m2 extra baggerturf (J. Zwart, Minnertsga)
314007.0103FactuurOverheidsorganisatieBrandstoffen Commissie FranekerKwitantie betaling voor eigen lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
313007.0103OverigOverheidsorganisatieRijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading baggerturf (schipper J. van der Woude)
312007.0103OverigOverheidsorganisatieRijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading harde turf (schipper J. Zwart, Minnertsga)
311007.0103OverigOverheidsorganisatieRijkskolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning voor huisbrandturf (schipper J.S. Zwart, Minnertsga)
310007.0102OverigOverheidsorganisatieRijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoerbewijs lading baggerturf (G. de Koe, Coevorden)
309007.0102OverigOrganisatie overigRijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie Franeker
308007.0102OverigOverheidsorganisatieRijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoersbewijs lading turf van Appelscha naar Minnertsga/Franeker
307007.0102OverigOverheidsorganisatieBrandstoffen Commissie Franeker (Rijks-Kolendistributie te 's Gravenhage)Lading turf (J. Zwart, Minnertsga)
306007.0102OverigOverheidsorganisatieGemeente Barradeel, gemeentelijke reinigingsdienstWegens verrichte werkzaamheden door personeel reinigingsdienst (J.S. Zwart, Minnertsga)
305007.0102OverigOverheidsorganisatieGemeente Barradeel (rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasing II en gemeentelijke inkomstenbelastingAanslagbiljet belastingjaar 1923/1924 (J. Zwart, Minnertsga)
304007.0102OverigBedrijfOnderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen brandschade opgericht te Achlum 1811Polis: verzekerd gereedschappen, inboedel, lijfdracht en drie geiten (Hendrik Jans de Roos)
303007.0102OverigOverheidsorganisatieOntvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921
302007.0102OverigOverheidsorganisatieOntvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921
301007.0102OverigOverheidsorganisatieMinisterie van Financiën, kantoor accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning voor verkoop van tabakartikelen (wed. IJ. W. van Dijk, Minnertsga)
300007.0102OverigOverheidsorganisatieGemeente BarradeelBewijs van inschrijving Noodslachting voor de slachtplaats Minnertsga
299007.0102FactuurBedrijfM. Kerlien, garage, electro- en radio technisch bedrijfKwitantie van betaling (G. van Dijk, Minnertsga)
298007.0102OverigBedrijfVan Dijk's BazarOngebruikte envelop met opdruk
297007.0102BriefOverheidsorganisatieGemeente BarradeelBrief verbod verkoop vuurwerk, ontheffing is mogelijk (wed. IJ. W. van Dijk)
296007.0102FactuurOverheidsorganisatieGemeentewerken BarradeelWerkzaamheden voor aanleggen tegelpad (IJ. W. van Dijk, Minnertsga)
295007.0102FactuurBedrijfVan Dijk's Bazar, luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en papierwarenBlanco notablad
294007.0102CirculaireBedrijfOndernemersvereniging MinnertsgaPlattegrond van Minnertsga waarop aangegeven de locaties van de verschillende bedrijven
293007.0102OverigBedrijfNoorderlicht FilmNieuwjaarswens 1993
292007.0102CirculaireBedrijfAbe Vogel, Groenten- en fruithandelBekendmaking stoppen met venten wegens omstandigheden
291007.0102OverigBedrijfSlagerij BonnemaPapierenzak met opdruk voor verpakking vleeswaren
290007.0102OverigBedrijfBloembinderij Fan Hichtum | Gryt Hemstra-PostmaUitnodigingskaart "Loop een binnen!"
289007.0102FactuurBedrijfFa. P.K. Hamer, selectiebedrijf en handeln in granen, zaden, fourages, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Hegebuorren)
288007.0102OverigKerkgenootschapKerkvoogden Nederlands Hervormde KerkBrief bekendmaking overschrijving grafruimte rij 8-5-6 en rij 9-5 (Gosse Vogel, Minnertsga)
287007.0102FactuurBedrijfT. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieGeneeskundige behandeling in 1924 (Gosse Vogel, Minnertsga)
286007.0102FactuurBedrijfL. Glazema, schilderGeleverde verf (Jan Smits, Minnertsga)
285007.0102FactuurBedrijfO. Terpstra, ferver en behingerGeleverd 2 ruiten (P. Vogel, Minnertsga)
284007.0102FactuurBedrijfS.A. Bergsma, bonds-motor- en rijwielherstellerGeleverde materialen (Jan Smit bij G. Vogel, Minnertsga)
283007.0102FactuurBedrijfA. Vrieswijk, handel in veevoeder en brandstoffenGeleverde goederen (IJ. Van dijk, Minnertsga)
282007.0102FactuurBedrijfD.J. Wetterauw, timmerbedrijfBlanco factuurblad
281007.0102FactuurBedrijfFa. Chr. Schotanus & zonen, heeren-confectie en modemagazijn, kleeding naar maatGeleverd een kostuum (IJ. W. van Dijk, Wommels)
280007.0102FactuurBedrijfGebr. J. & T. Dijkstra, hoef-, grof- en kachelsmederijGeleverd een Faber haardkachel (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
279007.0102FactuurBedrijfD. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van electr. Licht- en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
278007.0102FactuurBedrijfJ. en L. Glazema, schildersGeleverde materialen (Jac. Sj. Zwart, Minnertsga)
277007.0102FactuurBedrijfK.R. wiersma, machinale smederijGeleverd materialen (Jacobus Zwart, Minnertsga)
276007.0102FactuurBedrijfJ.S. Helder, timmermanGeleverde materialen (Jac. Zwart, Minnertsga)
275007.0102FactuurBedrijfL. Glazema, schilderGeleverde verfproducten ( IJ. Van Dijk, Minnertsga)
274007.0102FactuurBedrijfFirma Hiddema & De With, Radio Technisch Bureau en erkend installateur en rijwielhandelFietsreparatie (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
273007.0102OverigBedrijfS. Bierma, bloemistKaartje hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter (Sietse en Geert)
272007.0102OverigBedrijfCoöperatieve BoerenleenbankBankafschriften overboeking tegoeden Tuin- en landbouwvereniging Minnertsga e.o.
271007.0102FactuurBedrijfKlaes Ypma, Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
270007.0102FactuurBedrijfKlaes Ypma Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (A. Vrieswijk, Minnertsga)
269007.0102OverigBedrijfVIVO-winkele Joh. BoersmaVIVO zegelboekje met aantal losse zegels
268007.0102OverigBedrijfS. Bierma, bloemenmagazijnKaartje met handschrift "Toneel vereniging Oefening en vermaak, Wier"
267007.0102OverigBedrijfGez. Bekius, winkel in textiel en kleinvak-artikelenPapieren zakje met eigen opdruk
266007.0102FactuurBedrijfA. Tj. Miedema, voermanKwitantie van betaling voor het slepen van een auto (A. Vrieswijk, Minnertsga)
265007.0102FactuurBedrijfH.K. Meersma groothandel in aardappelen, groenten en fruitGeleverd aardappelen Iterens (P. Vrieswijk, Minnertsga)
264007.0102FactuurBedrijfJ. Kramer & zn VoermanGeleverde werkzaamheden (P. Vogel, Minnertsga)
263007.0102FactuurBedrijfFirma Kerlien-Hengst, Electro- Radio- Technisch BedrijfGeleverd diepvriezer (Joh. De Vries, Minnertsga)
262007.0102BriefBedrijfFa. Kerlien-Hengst, Electro- en Radio-Technisch BedrijfBlanco voorbedrukt briefpapier
261007.0102FactuurBedrijfKerlien Electro- en Radio technisch bureauKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
260007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienBezinebon (Vrieswijk, Minnertsga)
259007.0102OverigBedrijfM. Kerlien Electro - Radion - Technisch bedrijfEvenveloppe, twee stuks ongebruikt
258007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)
257007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
256007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
255007.0102FactuurBedrijfAutomobilebedrijf KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)
254007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienBenzinebon (S. Vrieswijk, Minnertsga)
253007.0102FactuurBedrijfGarage KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)
252007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf)
251007.0102FactuurBedrijfAutomobilebedrijf & znGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
250007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal ( P. Vrieswijk, Minnertsga)
249007.0102FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal (J.A. Vrieswijk, Minnertsga)
248007.0101FactuurBedrijfGarage Kerlien, automobielen - tractoren - motorenGeleverde matarialen (Fa. Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) Factuurnr. 477.
247007.0101FactuurBedrijfGarage Kerlien , automobielen - tractoren - motorenGeleverde materialen (Firma Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) factuurnur. 476
246007.0101FactuurBedrijfGarage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)
245007.0101FactuurBedrijfGarage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)
244007.0101FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienReparatiekosten (P. Vrieswijk, Minnertsga)
243007.0101FactuurBedrijfM. Kerlien Garage - Electro- en radio-technisch bureauKwitantie met notastrook (G. van Dijk, Minnertsga)
242007.0101FactuurBedrijfAutomobielbedrijf KerlienKwitantie t.n.v. Vrieswijk, Minnertsga
241007.0101FactuurBedrijfFirma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfAlleen totaalbedrag vermeld (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte, Minnertsga)
240007.0101FactuurBedrijfFirma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfGeleverde matarialen en compressos aangesloten (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)
239007.0101FactuurBedrijfM. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
238007.0101FactuurBedrijfM. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
237007.0101FactuurBedrijfTransportbedrijf Joostema & WijngaardenHuur loods, geleverde goederen en vervoerskosten (S. Vrieswijk, Minnertsga)
236007.0101FactuurBedrijfVrachtautodienst - combinatieVervoer geoderen (S. Vrieswijk, Minnertsga)
235007.0101FactuurBedrijfTransportbedrijf Joostema & WijngaardenTransporten Minnertsga - Leeuwarden vv (S. Vrieswijk, Minnertsga)
234007.0101FactuurBedrijfA.J. Joostema, loonbedrijfAuot geladen met bieten (S. Vrieswijk, Minnertsga).
233007.0101FactuurBedrijfA.J. Joostema, loonbedrijfAuto geladen bij Schuiling (S. Vrieswijk, Minnertsga)
232007.0101FactuurBedrijfP. Dirksma, aardappelen, afrasteringenGeleverd 140 korf Irenes (aardappelen) aan Vrieswijk.
231007.0101BriefBedrijfFa. P.K. HamerBetalingsherinnering (voorbedrukt). Voldaan door Leeuwen, St. Jacobiparochie.
230007.0101CirculaireBedrijfA.S. Vrieswij & znAanbiedingsfolder "Brandstoffen tegen voorjaarsprijzen"
229007.0101FactuurBedrijfJ. Hima, artsVoor geneeskundige behandeling en geleverde medicijnen
228007.0101FactuurBedrijfP.J. Hiemstra, aannemers- en timmerbedrijf annex wagenbouwGeverde goederen (T.G. Vogel, Minnertsga)
227007.0101FactuurBedrijfP.K. Hamer, granen - zaden - bestijdingsmiddelenNotablaadje: geleverde goederen (Van der Veen, Minnertsga)
226007.0101FactuurBedrijfHaarsma's sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingGeleverd 100 geboortekaartjes (Van de rVeen, Minnertsga)
225007.0101FactuurBedrijfFa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet A. Vrieswijk, Minnertsga)
224007.0101FactuurBedrijfFa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering mengmest (Tj. Vrieswijk, Minnertsga)
223007.0101FactuurBedrijfP.K. Hamer selectiebedrijf en handel in granen, zaden, fourage en kunstmeststoffenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Minnertsga)
222007.0101FactuurBedrijfFa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering zaden etc. (Van der Veen, Minnertsga)
221007.0101FactuurBedrijfHaarsma's sigarenmagazijnLeverin werklaarzen
220007.0101FactuurBedrijfHaarsma' s sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingLevering laarzen (Vrieswijk, Minnertsga)
219007.0101FactuurBedrijfJilles S. Groeneveld Doe-het-zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)
218007.0101FactuurBedrijfGroenveld Bouw- en Doe-Het-Zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)
217007.0101FactuurBedrijfL. Glazema machine- bankwerkerijScharnierpen gemaakt en bijbehorende nylon lagerbus (Vrieswijk, Minnertsga)
216007.0101FactuurBedrijfL. Glazema machine- en bankwerkerijas tappen en sproeipomp aangepast (K. Faber, St. Jacobiparochie)
215007.0101FactuurBedrijfR. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdruk
214007.0101FactuurBedrijfR. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdruk
213007.0101FactuurBedrijfVan Dijk's BazarGeleverdere goederen (Vrieswijk, Minnertsga)
212007.0101OverigBedrijfVan Dijk's BazarBlanco notablad
211007.0101OverigBedrijfR. Bloembergen & zn TimmerbedrijfBladzijde van notablok ongebruikt
210007.0101FactuurBedrijfBosma en zn Complete woninginrichtingReparatie stoelen (Van der Veen, Minnertsga)
209007.0101FactuurBedrijfBosma en zn Complete woninginrichtingGeleverd meubels (Van der Veen, Minnertsga)
208007.0101OverigBedrijfR. Bloembergen & zn TimmerbedrijfOntvangen [bedrag] aflossing hoofdsom huis en werkplaats Hermanawei 13
207007.0101BriefBedrijfBouwbedrijf Bloembergenb.v.Standaard brief betalingsherinnering met envelop (2 exemplaren)
206007.0101OverigBedrijfR. Bloembergen & zn timmerbedrijfKwitantie niet ingevuld of gebruikt (2 exemplaren)
205007.0101OverigBedrijfBouwbedrijf G. BloembergenMateriaalstaat (Vrieswijk, Minnertsga)
204007.0101FactuurBedrijfBouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
203007.0101FactuurBedrijfFa. R. Bloembergen en zn Timmer- en AannemersbedrijfNota (Vrieswijk, Minnertsga)
202007.0101FactuurBedrijfTimmer- en aannemersbedrijf Gj. R. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
201007.0101FactuurBedrijfBouwbedrijf G. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
200007.0101FactuurBedrijfBouwbedrijf G. BloembergenLevering bouwmaterialen (Van der Veen, Minnertsga)
199007.0101FactuurBedrijfVan Dijk's BazarLevering 3 doos lepel en vork (Kaatsclub FRAM)
198007.0101OverigBedrijfL.S. Brouwers, fabriek van moderne stalinrichtingEnvelop met postzegel 6 cent, poststempel 27-01-1931
197007.0101FactuurBedrijfSchildersbedrijf TerpstraLevering verf- en behangspullen (Vrieswijk, Minnertsga)
196007.0101FactuurBedrijfBouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering specie en steen (Vrieswijk, Minnertsga)
195007.0101FactuurBedrijfBosma & zn complete woninginrichtingLevering Keuken vinyl (Vrieswijk, Minnertsga)
194007.0101FactuurBedrijfF. Post smederij en installatiewerkHerstel gevelkachel (Vrieswijk, Minnertsga)
193007.0101FactuurBedrijfTechnisch Buro ZonderlandKoelkast ? (Vrieswijk, Minnertsga)
192007.0101FactuurBedrijfTechnisch Buro ZonderlandReparatie geiser (D. Vrieswijk, Minnertsga)
191007.0101FactuurBedrijfTechnisch Buro ZonderlandReparatie wasautomaat (D. Vrieswijk, Minnertsga)
190007.0101OverigBedrijfK.I.Z. MinnertsgaEnvelop met postzegel van 45 cent
189007.0101FactuurBedrijfJoostema & WijngaardenRitten van en naar de Frieslandhal
188007.0101FactuurBedrijfRijwielhandel Van der SchaafFiets Gedo Tour
187007.0101FactuurBedrijfMiedema & Zijlstra GWW serviceFactuur voor geleverd straatwer
186001.0103OverigVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel Bildtse Post: Ut 'e klean, yn 'e klean. Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse Slag
185001.0103OverigVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeKrantenartikel Bildtse Post: Nieuw uniform Oranje maakt indruk
184001.0103BoekVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeBoekwerkje 100-jairg jubileum 1894-1994
183001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammablad uitvoering 2e kerstdag 1946 in Gereformeerde kerk
182001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje drum- show- en majoretteconcours zaterdag 24 september
181001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 19 mei 2007
180001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 17 maart 2001
179001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 75-jarig bestaan
178006.0101FactuurVereniging/stichtingVeiling Vereniging Minnertaga en OmstrekenNota's en controlestroken voor aan- en verkoop aardappelen (incl. envelop)
177006.0101CirculaireOrganisatie overigPlantenziektenkundige DienstInformatie over grondontsmetting t.b.v. de aarappelteelt
176006.0101OverigOrganisatie overigPlantenziektenkundige DienstStukken omtrent bestrijding aardappelmoeheid
175006.0101OverigOrganisatie overigStichting Keuringsdienst N.A.K.Diverse rapportages toestand gewas (aardappelen)
174006.0101OverigOrganisatie overigKeuringsdienst Friesland van de N.A.K.Bouwplanboekje
173006.0101OverigOrganisatie overigSociale VerzekeringsbankBesluit uitoefening van verzekeringsplichtig bedrijf
172006.0101OverigOrganisatie overigProductschap voor Groenten en FruitVergunning voor teelt 16 are rode-, witte- en savooie kool
171006.0101OverigOrganisatie overigLandbouwschapVergunning voor telen van groenten
170006.0101BriefOrganisatie overigProductschap voor Groenten en FruitBericht van erkenning als fruitteler
169006.0101OverigOrganisatie overigVerzekeringOpgave verzekering levenda have, landbouwproducten, hooi enz.
168006.0101OverigOrganisatie overigProductschap voor Groenten en FruitVergunning 1960 voor telen 70 are spruitkool
167008.0101CirculaireSchoolLiturgieVoor de dienst ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van de Christelijke Nationale School / De Wizebeam
166006.0102PersoonlijkPersoonCollot 'd Ercury / Klein Hermana-stateKrantenknipsel"Allen schilderij herinnert nog aan Klein Herma
165006.0102PersoonlijkPersoonCollot 'd Ercury / Klein Hermana-stateTranscriptie testament (1832) baron C.E.E. Collot 'de Ercury
164001.0103OverigVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeUitnodiging 125-jarig jubileum (2 maart 2019)
163001.0103CirculaireVereniging/stichtingChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 17 en 26 maart i.v.m. 75-jarig bestaan
162006.0101CirculairePersoonGosse Vogel (1924-1998)Pamflet om tegen het windmolenpark (westkant dorp) te stemmen
161006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Tekst lezing over nalatenschap van Baron C.E.E. Collot 'de Escury
160006.0101BriefPersoonGosse Vogel (1924-1998)Gericht aan E. Spijksma-Schotanus, Bergum
159006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Teksten (bijschiften) voor foto's, waarschijnlijk bedoeld voor fotoboekje over Minnertsga
158006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Krant Uytland 2002: met 2 artikelen over historie Minnertsga
157006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Kaart aankondiging expostiet vna aquarellen G. Tuinhof-Reitsma, Tilledyk, Minnertsga
156006.0101CirculairePersoonGosse Vogel (1924-1998)Informatie revu Op en om 'e toer fan Minnertsgea (2 exemplaren)
155006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Vinyl sticker: Ondek je stekje / Minnertsga daar zit je goed
154006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Krantenknipsel: Ode oan de Minnertsgeaster toer (2 exemplaren)
153006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging 50-jarig bestaan gymnastiekvereniging SMS (Sport Maakt Sterk)
152006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Pagina's uit dorpskrant Nijs út eigen doarp (1985)
151006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Lijst versierde wagens dorpsfeest 1992
150006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Juryrapport straatversiering dorpsfeest Minnertsga 1992
149006.0101CirculairePersoonGosse Vogel (1924-1998)Programma Selskip Teman de Vries met "Rike Wike"
148006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Spreuk Frijheidsfeest 27-28 juny 1945 Minnertsgea
147006.0101OverigPersoonGosse Vogel (1924-1998)Lied: Folk fan Minnertsgea. Van de Kommissje Tocht van Ouden van Dagen Minnertsga
146006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Ruim 30 felicitatie en gelukwens kaartjes van verschillende afzenders
145006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Redmer de Roos en Jeltje Meersma
144006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Hein S. Groeneveld en Antje P. Boomstra (1913)
143006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Diploma en contributieboekje Ned. Bond van Arbeiders in het Land- en Tuinbouw en Zuivelbedrijf
142006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging filmvoorstelling Maggi-film "Vruchtbare bodem en nijvere handen"
141006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Hendricus (1853-1926). Hij was getrouwd met Trijntje Dijkstra.
140006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Trijntje dijkstra (1851-1933). Zij was getrouwd met Hendrikus Joukema
139006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Trouwkaart Hein Haarsma (Minnertsga) en Sijke de Boer (Berlikum), 1 april 1954.
138006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Dirk Joukema (1932-1946). Zijn grootouders woonden in Minnertsga.
137006.0101PersoonlijkPersoonGosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Pieter Frans Haarsma (1891-1961) was gegtrouwd met Antje Heins Joostema (1888-1959)
136003.010BoekNotarieelPublieke verkopingSate en landen "Groot Lammema" onder Minnertsga en St. Jacobiparochie
135003.010BoekNotarieelPublieke verkopingBouwterreinen en vruchtbare bouw- en weilanden onder Minnertsga
134003.010BoekNotarieelPublieke verkopingBouw- en weilanden te Minnertsga (incl. overzichtskaart)
133003.010BoekNotarieelPublieke verkopingHuizen en bouwlanden te Minnertsga (incl. kaart)
132003.010BoekNotarieelPublieke verkopingVastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie (incl. kaarten)
131003.010BoekNotarieelPublieke verkopingBeschrijving bouw- en weiland Minnertsga en woningen Klooter Anjum
130003.010BoekNotarieelPublieke verkopingBeschrijving vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie
129003.010BoekNotarieelOpenbare verkopingBeschrijving bouw- en weilanden met kaartuittreksel
128007.0101OverigBedrijfNoorderlicht Film MinnertsgaPoster aankondiging film Doarp van cineast Henk Penninga
127005.0101OverigKerkgenootschapNederlands Hervormde KerkLiturgie jeugddienst m.m.v Revalation uit Raard.
126005.0101CirculaireKerkgenootschapHervomde Kerk MinnertsgaUitgave ter gelegenheid ingebruikneming kerk na restauratie
125001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Omslag/voorpagina omroepgids NCRV met foto zes leden Fryske Stimmen
124003.010OverigPersoonVerhuurder Wolter Willems VeenstraHuurcontract bouwland op de Mieden
123003.010OverigOrganisatie overigKantoor van de Hypotheken en het KadasterUittreksel eigendommen van Sjouke Hendriks Meijer gardenier te Minnertsga
122003.010AkteNotarieelKoper Sjouke Hendiks Meijer te MinnertsgaKoop perceel bouwland
121003.010AkteNotarieelKoper Sjouke Hendriks Meijer, MinnertsgaKoop perceel bouwland
120003.010AkteNotarieelKoper Pieter Hendriks Norbruis z/v LieuweKoop woning met hokken, erf en tuingrond
119003.010AkteNotarieelKoper Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaHuis en erf Bosdijk en bouwland in de Mieden
118002.0101BriefOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbescherming
117002.0101BriefOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbescherming
116001.0102CirculaireOrganisatie overigBureau van de Provinciale Voedselcommissie voor FrieslandVoorlichting ingeval van radioactive neerslag
115002.0101BriefOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingOntslagbrief gericht aan J. Faber, geboren 30 dec. 1920 Minnertsga
114002.0101BriefOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingVerzoek inleveren kleding BB m.u.v. helm. Gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
113002.0101BriefOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingBeëindiging Georganiseerde Zelfbescherming gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
112004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)
111004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumJarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
110004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
109004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
108004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schatting
107004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970
106004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering gronden
105004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatie
104004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling Berlikum
103004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingen
102004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopen
101004.0101OverigOrganisatie overigDienst Ministerie van Landbouw en VisserijBruine dienstenvelop gericht aan J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
100004.0101CirculaireOrganisatie overigRuilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaarten
99004.0102CirculaireOrganisatie overigRuilverkaveling De BjirmenSamenvatting van het ruilverkavelingsrapport voor de ruilverkaveling De Bjirmen incl. kaarten
98003.010AkteNotarieelKoper Johannes SchotanusKoop stuk bouwterrein te Minnertsga
97003.010AkteNotarieelKoper Siebe Reins FaberKoop perceel bouwland nabij Miedlaan op de Mieden
96003.010AkteNotarieelKoper Siebe FaberKoop perceel bouwland aan de weg Tzummarum naar Minnertsga
95003.010AkteNotarieelKoper Sijbe Reins FaberKoop huis met bouwland en tuingrond
94003.010AkteNotarieelKoper Doede Binnema, landbouwer in MinnertsgaKoop perceel bouwland
93003.010AkteNotarieelKoper Rein Sijbes FaberPerceel bouwland aan de Minnertsgaaster vaart
92003.010AkteNotarieelKoper Pieter Heeringa, landbouwer MinnertsgaKoop perceel land
91003.010AkteNotarieelKoper Sjouke Hendriks MeijerKoop zes percelen land
90003.010AkteNotarieelKoper Eise WeimaKoop perceeltje bouwland Miedlaan op de Mieden
89003.010AkteNotarieelKoper diaconie Ned. Hervormde gemeenteKoop huis met erf en hok
88003.010AkteNotarieelKoper IJsbrand GroeneveldKoop huis en erf gelegen aan de Tsjillen
87003.010AkteNotarieelKoper Jan van Dijk, arbeid MinnertsgaKoop huis met hok gelegen aan de Tjillen
86003.010AkteNotarieelKoper Jan Ruurds DoumaKoop huis en erf gelegen op de Tsjillen verkoper Dirk Arjens Groeneveld
85001.0101BriefVereniging/stichtingZankoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brieven over niet betaalde huur voor Friese mutsen.
84001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vraag over betaling medewerking aan 3 optredens
83001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor verleende medewerking aan optreden Utrecht
82001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Finacieel overzicht optreden feb. 1950
81001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV mededeling betaling bijdrage optreden Zwagerveen
80001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota buskosten van Gebr. Woudstra, timmerlieden - aannemers Lioenssens
79002.0101OverigOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingCirculaire Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
78002.0101BoekOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingToelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
77002.0101BoekOrganisatie overigBB Bescherming BevolkingSamenvatting rechtsposititie noodwachters
76001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bekendmaking honorarium NCRV afz. Stichting Nederlandsche Radio-unie
75001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma steravond NCRV in Gerformeerde kerk Minnertsga
74001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Honorarium Yme G. Visser uit Franeker
73001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Reiskostenvergoeding voor K.E. Andringa Gzn
72001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur atributen behorende Friesch damescostuum voor M. Pieters toonkunstenaar
71001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur 15 hoeden en jassen, W. Kindermans Leeuwarden
70001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota 10 partituren De Zilvervloot Muziekuitgeverij Misico, Den Haag
69001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota's diverse horecabedrijven van consumties en diners etc.
68001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitnodiging culturele avond CBTB jeugd en plattelandsvrouwen
67001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota van Fa. Schotanus voor 2 lappen stof verven en 17 pantalons gemaakt
66001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenlijst
65001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programmaboekje Steravond NCRV schouwburg Rotterdam
64001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma NCRV Steravond Steenwijk
63001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV aankondiging betaling optreden Hilversum
62001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van Radio Koperkwartet (olv. Fred Hausdörfer)
61001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
60001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
59001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Declaratie van secretaris K.J. Hamer voor vervoerskosten, concumpties en diner
58001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
57001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV aanmaning betalen vergoeding voor M. Voorberg Steravond Arnhem
56001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Aankoop breikatoen met punten (distributiebonnen) en bon van Vroom & Dreesman
55001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma studio optreden NCRV
54001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Levering goederen door fa. Schotanus, Minnertsga / Gebr. Hoeksema Leeuwarden
53001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota, bon en kwitantie Vroom & Dreesman
52001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
51001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondeneming LABO
50001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
49001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
48001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
47001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
46001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV over bijgesloten brief A. Dietzheutinck, Apeldoornselaan 175, Den Haag
45001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Diverse betaalstrookjes
44001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenkaart niet ingevuld 72e zangersfeest Dokkum
43001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief aan NCRV gemaakte kosten Steravond Harmonie Leeuwarden
42003.0101AkteNotarieelNotaris R. Jollema, SexbierumKoop perceel bouwland
41001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma concert Fryske Stimmen
40001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)NCRV prgramma Steravond Scheveningen
39001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
38001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor NCRV an W. van Putten, bloemist in Slikkerveer
37001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
36001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
35001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
34001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bericht van NCRV over succesvolle optredens met kranteknipsels en orignele envelop
33001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medwerking Steravond Rotterdam, incl. loonbelasting
32001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Niet ingevulde Postwissel Nederlandse Posterijen
31001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijs
30001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting steravonf Rotterdam
29001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting medewerking Steravond Den Haag
28001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondernemning LABO
27001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Partituur 'De fette klaai fan Minnertsgea' zangstuk Jan Piebenga en Bernard Smilde
26001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
25001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
24001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kwitantie garage M. Kerlien vervoerskosten
23001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betalingsbewijs
22001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO
21001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening fa. Schotanus - Minnertsga
20001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
19001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
18001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
17001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
16003.0101AkteVereniging/stichtingVoetbal Vereniging MinnertsgaAfschrift akte statuten voetbalvereniging
15001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Financieelverslag toernee
14001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optreden Kollum
13001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Amsterdam, Marrum en Steenwijk
12001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling optredens: Barendrecht en Boskoop
11001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Over al of niet 31ste optreden, honorarium verhogen
10001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Gouda en Bussum
9001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bewijs van toegang Steravond NCRV Krasnapolsky Amsterdam
8001.0101OverigVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling optredens
7001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling voor optredens
6001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling afrekening optreden Utrecht, Rotterdam, Scheveningen en Amsterdam
5001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling voor optreden Nijmegen
4001.0101FactuurVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medewerking aan Steravond Utrecht 22-02-1949
3001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling over afdragen loonbelasting
2001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling cheques voor Emmen en Aalten verzonden
1001.0101BriefVereniging/stichtingZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO