Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in de bibliotheek in St. Annaparochie. Op woensdagen zijn er vrijwilligers van de Stichting Bildts Aigene aanwezig die u graag helpen.

De documenten zijn opgeslagen in zuurvrije kartonnen archiefdozen met nummering. De eerste drie cijfers geven de categorie aan gevolgd door het twee-cijferige volgnummer van de doos in die categorie. Het omslagnummer is het volgnummer in de betreffende doos.

Legenda:
001 Verenigingen/stichtingen, 002 Organisaties overig, 003 Notarieel, 004 Overheidsorganisaties, 005 kerkgenootschappen, 006 personen, 007 bedrijven, 008 scholen, 009 dorp algemeen, 010 voorwerpen/objecten

Laatst gemuteerd: 4 oktober 2021 (vorige update 1 juni 2021)                Documenten geïnventariseerd: 1277 stukken (vorige stand 1232)

 

InvoerdatumDoosOmslagSoort documentDatum stukNaamInhoudNotitieOrigineelOntvangen vanDatum ontvangstAndere_bewaarplaatsNiet_openbaar
4-6-2021005.1401604-07-1986Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Terpstra - Minnertsga, schilderwerkzaamheden kerk en pastorieIncl. envelopJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
4-6-2021005.1401607-07-1986Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Schildersbedrijf Walda - Minnertsga: buitenschilderwerk pastorie en kerkgebouwIncl. envelopJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
4-6-2021005.1401623-06-1986Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte L. van Dokkumburg, Berlikum: werkzaamheden aan vergaderruimte achter kerkIncl. envelopJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
4-6-2021005.1401604-07-1986Gereformeerde kerk (kerkeraad)Offerte Bouwbedrijf Lont BV, werkzaamheden kerk en pastorieIncl. envelopJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
4-6-2021005.140181939Rijksbureau voor de monumentenzorgWenken voor de beveiliging tegen oorlogsgevaren van architectonische merkwaardige gebouwen15 bladzijdenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.140113febr. 1939Hervormde KerkZegelbestek restauratiewerkzaamheden kerktorenArchitect A. Baard, ondertekend door kerkvoogden en aannemers d.d. 4 mei 1939JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.140113okt. 1938Hervormde KerkBestek en voorwaarden restauratiewerkzaamheden kerktorenArchitect A. Baart, LeeuwardenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.14011301-11-1996Gereformeerde kerk (kerkeraad)Taxatierapport kerk en bijgebouwen en pastorie Gereformeerde kerk, Tilledyk 14 en 16JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.14011325-06-2006Hervormde KerkStukken omtrent aanvraag gebruiksvergunning verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 6Ontvangstbevestiging, controle i.v.m. afgegeven gebruiksvergunning, gebruiksvergunning (2006), aanvraagformulier en plattegrondtekening d.d. 26-02-2003JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.14011302-10-2006Hervormde KerkStukken omtrent gebruiksvergunning kerkgebouw en verenigingsgebouw Twaskar, Meinardswei 3 en 6Gebruiksvergunningen, besluiten gemeente d.d. 04-06-2006, 02-10-2006, aanvraagformulieren, kopie bouwtekening indeling kerkgebouw (A. Baart, 25 juni 1948), brieven (02-08-2010) van gemeente over brandveiligheidscontrole kerkgebouw en verenigingsgebouwJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.1401601-04-20003Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over verbouw hervomd lokaal + glas in lood kerkgebouwJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.1401629-11-2002Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie over akkoord met uitgifte erfpacht perceel bouwland TjessingaweiW. Joostema, Minnertsga erfpachterJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.1401601-04-2003Hervormde KerkIngekomen van Provinciale Kerkvoogdij Commissie, akkoord met verkoop en nieuwbouw pastorieIncl. afschrift bestemd voor notarisJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.1401713-12-1965Hervormde KerkBouwtekening pastorie (Ferniawei 1E), architektenbureau Grondwoud & Sipma DrachtenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.1401719-03-1952Hervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) klokkenstoel met klokken. Fa. Gebr. Van Bergen, MidwoldaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.140171939 - 1941Hervormde KerkOverzicht kosten restauratie kerktorenOndertekend door achitect A. Baard, Leeuwarden d.d. 20-03-1941JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
3-6-2021005.14017jan. 1937Hervormde KerkBouwtekening (blauwdruk) restauratieplan kerktoren, architect A. BaartJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
31-dec-20Boek1900 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel IGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begravenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
31-dec-20005.1003Losbladige eenheid1999 - 2006Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1999 - mei 2006Per 1 mei 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk (en Evangelisch-Lutersche Kerk) tot de Protestandse Kerk in Nederland (PKN).JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
31-dec-20005.1001Losbladige eenheid1991 - 1994Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen augustus 1991 - december 1994JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
31-dec-20005.1002Losbladige eenheid1995 - 1998Gereformeerde kerk / KerkenraadNotulen kerkenraadsvergaderingen januari 1995 - november 1998JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
31-aug-19006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing vervoer lading turf door schipper J.L. Swart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip: Twee Gebroeder, 43 ton. J.L. Swart is waarschijnlijk J.S. Zwart.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip Twee Gebroeders, 43 ton.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Circulaire1922Jacoba Marie Wortelboer, Oude-PekelaReclame over kruiden met heilzame uitwerkingWortelboer's olie, pillen, zalf, wormpoeders, waterzuchtkruiden en "Petrolan". Met portretfor van Jacoba Marie Wortelboer.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuurapril 1922E. Ottens, Emmercompas (veenderij)Kwitantie van betaling lading turf op naam van J. SwartFamilienaam Swart moet zijn Zwart.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
DorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur28-01-1918Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling vracht baggerturf door J. Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur21-06-1924H. Muller ? (timmerman)Geleverd 4 cementpalen, krammen en kruisbandenMet betaalzegel. Mogelijk is dit Hendrik Muller, hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuurjuni 1917K. Draaisma, staaijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud schip op de helling van schipper Zwart (Minnertsga)Nota met briefhoofd.NeeFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1922 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur1923-1925Gasfabriek BarradeelMaandrekeningen (32 st.) 1923 - 1925 op naam van J. Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
DorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur26-11-1917Districtkantoor der Rijks-Kolendistributie Afd. Turf 1, ValthermondKwitantie van betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaLading aflevering Brandstoffen Commssie Franeker.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
Familiearchief Jac. Sj. Zwart, schipper Minnertsga
DorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur26-10-1920Veenderij nieuw WeerdingeKwitantie van betaling vracht turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.NeeFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuurjuli 1921K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud op helling schip van schipper J. Zwart, MinnertsgaNeeFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur29-12-1919Gerbr. J. & M Cats, handel in cokes, anthraciet, bruinkolen enz. FranekerGeleverde dikke turf en lange blauwe aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur08-03-1920Groninger Bank, ValthermondKwitantie betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur05-07-1919S. de Graaf (veenderij ?) Nieuw WeerdingeKwitantie van betaling lading turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuurdec. 1923Christelijke School MinnertsgaLidmaatschap van de hulpvereniging der Chtistelijke School, op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening W. Jelgerhuis, penningmeester.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19007.0103Factuur20-12-1947Waterschap De Minnertsgaaster ZuidermiedpolderAanslagbiljet voor erven de heer D. Joukema, Minnertsga p/a P. Vogel, MinnertsgaMet handtekening K. van der Weide, secretaris-ontvanger.JaGosse VogelDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuur1920Veenderij Nieuw WeeningeKwitanties (3 st.) van betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Factuurjuni 1923K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud praam op helling van Jac. Zwart, MinnertsgaNeeDorpsarchiefOpenbaar
31-aug-19006.0103Overig1917-1920Brandstoffen Commissie FranekerEnvelop met opdrukJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant05-11-1999Anno Walda (schildersbedrijf)Friesch Dagblad: Schildersbedrijf Walda in Minnertsga verzesvoudigt bedrijfsruimteMet foto van Anno Walda voor bedrijfspand.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant12-02-2005Hinke Post-Knol en Adri TerlouwFriescha Dagblad: Predikantenpaar: kijk als kerk naar je mogleijkheden, Lekkem-Miedum klein en vitaalMet foto van Hinke en Adri in kerk bij preekstoel.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant18-11-1995Simy SevensterLeeuwarder courant: Pioniers in plattelandsontwikkelingMet foto van Simy.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant13-10-2005Bauke Terpstra (* 27-02-1945, Minnertsga)Friescha Dagblad: Ds. B. Terpstra overledenIn 1980 ging hij naar Dokkum en in 1988 naar Rijnsburg. Op 1 juni 2005 met emeritaat gegeaan.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant10-05-2001Maatschap Roel, wietze en Gosse SchuilingLeeuwarder courant: Poters voor Italië in de klei van MinnertsgaMet foto tractor en poters op de voorgrond.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant01-09-1980/Gebroeders De With (Firdgum)Leeuwarder courant: Gebroeders De With: 'Kom no noch mar ris om in goed hynder'Met foto van de broers Hendrik, Lolke en Auke voor hun woning aan de weg Minnertsga-Tzummarum afslag Firdgum.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant18-12-2004Rienik (76) en Klaske (74) PostFriesch Dagblad: Rienik (76) en Klaske (74) Post sluiten familiebedrijf in MinnertsgaMet foto van Rienik en Klaske in hun winkel.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant22-12-2000Maaike Terpstra en Arend HoekstraLeeuwarder courant: Schrik door camera's van 'All you need is love'Met foto van Maaike en Arend.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant15-04-1995Janke, Elisabeth en Afke Visbeek (zusters)Friesch Dagblad: Dries zusters wonen samen in Nij Bethanië TzummarumMet foto van de dries zusters aan de eettafel.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant`19-08-1997Hilbert ZantinghLeeuwarder courant: Hilbert Zantingh houdt Minnertsga netjesMet foto van Hilbert en zijn werkauto (dorpsbeheer)JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant15-06-2000Petra (25) en Joukje (22) de VriesFriesch Dagblad: Petra en Joukje zijn het zatr: 'Wy wolle wol oars mar it slagget net'Met foto's. Gaat over mode en metamorfose.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant12-09-1989Jelle WieringaKrant: Aparte yucca bloeit door zon en windMet foto van Jelle en bloeiende yucca.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant19-03-1999Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Winsemius over Friese wortels, geslacht nagetrokken tot vijftiende eeuwGeen foto. Auteur Geale Groen.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant1999 ?Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Pieter Winsemius is dicht bij Grutte PierMet foto van Pieter Winsemius.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Krant26-04-2001Johan de With (61)Leeuwarder courant: Johan de With: 'Accordeon is fancinerend'Met foto van Johan. In 1949 koos hij als 10-jarige jongen in Minnertsga voor dit instrument.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-okt-19006.0104Overig2005IJntje de Jong - Vogel (1908-2005)Overlijdens advertentie en bedankkaartjeJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Brief1920A. de VriesHandgeschreven brief voor vervoer lading turf door schipper J. ZwartJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Brief30-06-1917Brandstoffen Commissie FranekerVerzoekschrift lading turf afgeven aan schipper J.S. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders, 44 ton.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Brief03-07-1917Veenderij in Nieuw WeerdingeHandgeschreven bericht voor lading baggerturf vervoeren naar district Franeker, schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief gericht aan de heer S. de Graaf, afzender Joling.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Brief25-08-1917Brandstoffen Commssie FranekerVerzoek aan Rijkscontroleur te appelscha lading turf mee te gevenNaam schipper, schip niet ingevuld.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuuraug. 1923Vereniging DorpsbelangLidmaaschap fl. 0,50 op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van C. Bonnema.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur20-11-1920Groninger BankKwitantie voor lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur06-07-1917Groninger Bank ?Kwitantie voor lading turf op naam van J. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuurokot. 1923Firma S. Bolman & co - Leeuwarden, goudsmid en horlogemakerRegular, Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur21-08-1919Schippersbeurs OssenzijlVergunning voor varen met lading turf op naam van J.S. Zwart, MinnertsgaBeursmeester H. de Boer. Handgeschreven met stempel van Schippersbeurs.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1920T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekening geneeskundige diensten jan. 1920, Jacobus Zwart, MinnertsgaMet originele envelop met opdruk.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1923 en 1924T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekeningen geneeskundige behandeling (3 exmpl.) op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lkidmaaschap op naam van mej. Sj. ZwartSj. Zwart is Sjoerdje Zwart. Hendtekening A. Stellingwerf.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lidmaaschap op naam van mej. N. ZwartN. Zwart is Neeltje Zwart. Handtekening A. Stellingwerf.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1920Utrechtse Algemeene Brandwaarborg Maatschappij(2 st.) kwitanties van betaling op naam van J. S. Zwart, MinnertsgaMet handtekeningen van K. J. van der Weide.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1923Kuipers, artsKwitantie van betaling op naam van Zwart. MinnertsgaOp de achterzijde handschrift van Jac. Zwart: "doktersreken die is betaald in 1923 toen ik voor röntgenstralen heb geweest".JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur20-04-1918Brandstoffen Commissie FranekerVoor te weinig betaalde turf en distributiekosten, J. Zwart, MinnertsgaMet stempel Brandstoffen Commissie district Franeker.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaOntvanger is W. Koning.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie Franeker(5 st.) kwitanties voor ladingne turf, J. Zwart, MinnertsgaJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur05-04-1924Gemeente BarradeelAanslag personele belasting 1924 op naam Jac. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten dienstjaar 1924 op naam van Jacobus Sj. Zwart, MinnertsgaDe ontvanger van het waterschap is W. Koning.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuurapril 1923Jac. S. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaatschap fl. 2,50. W. de Roos, boekhouder en K. Terpstra bode.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuurjan. 1921Jac. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaaschap fl 4,25. W. de Roos, boekhouder en J. Vrieswijk, bode.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur19-06-1924Utrechtse Algemeene Brandwaarborg MaatschappijKwitantie betaalde premieAgentschap: J. Wetterauw (hantekening).JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur24-02-1920Diaconessenhuis, LeeuwardenNota wegens verpleging patiënt 3e klasse A, J.S. Zwart, MinnertsgaIncl. Kwintaite van betaling.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1926Schildersbedrijf (naam onbekend)Behang, papier, werkloon, op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en daarop met hand geschreven letter R. Mogelijk schildersbedrijf Roeda.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur13-01-1925Gebr. D. en J. WetterauwGelverde materialen op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van D.J. Wetterauw.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur08-11-1917K. van der Schoot, FranekerGeleverde dikke turf aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en stempel K. v.d. Schoot.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie lading turf, G. de Koe, schip Goede VerwachtingJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuursept. 1923Het Groene Kruis afd. MinnertsgaLidmaatschap op naam van Jac. ZwartLidmaaschap fl. 2,00, met handtekening A. Miedema, penningmeesterJaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur26-02-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924, op naam van J.S. SwartSwart moet zijn Zwart. Met handtekening Muller.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur17-07-1917VeenderijKwitantie ven betaling lading turf op naam van schipper J.S. Zwart, MinnertsgaNeeFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1923 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening van gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betaalbewijs van Postcheque en Girodienst.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur13-05-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924 op naam van J. ZwartMet handtekening Muller.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-aug-19006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betalingsbewijs Postcheque en Girodienst.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
30-apr-21005.1302Brief197- - 1971Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over pensioenpremies predikanten, weduwen en wezenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief18-07-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Tzummarum over verzoek dominee vaker beschikbaar voor diensten in Nij BethaniëOndertekening p/a H. Kasma, Buorren 79, TzummarumJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief11-08-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan kerkeraad Gereformeerde kerkm Tzummarum, verzoek bezoldiging van de diensten in Nij Bethanië besprekenBespreken op vergadering 24-08-1977 zijn namens Gerf. Kerk Minnertsga aanwezig: G. van Belzen, Th. Binnema, B. Posthumus en J. Sijtsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302BriefongedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief aan Classis Franeker, reactie op intentieverklaring Samen op WegBrief is niet ondertekendJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevuld formulier Centraal Bureau voor de StatistiekIngevuld door C. Muller, Tilledyk 12 a, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief1964Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingevulde vragenlijst voor de statistiek Gereformeerde kerken in NederlandJaren: 1964, 1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief13-01-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Afschrift brief van Generale Synode over voorlopige beslissingenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief29-04-1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Pensioenberekening van Stichting Landelijke Samenwerking voor mevr. Y. Stienstra-CoehoornJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief20-07-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief afspraken contact mevr. Y. Stienstra-CoehoornStaat op website Minnertsga Vroeger onder collectie DocumentenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
30-apr-21005.1302Briefmei 1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Bedankbericht Y. Stienstra-Coehoorn en kinderen n.a.v. overlijden van man en vaderJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief10-04-1990Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over kosten kerkdiensten Nij BethaniëBrief geadressseerd Tsjerkestrjitte 42, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief27-02-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief Stichting Nij Bethanië over benoeming nieuw lid algemeen bestuurBestuurlid G. Dijkstra, Hoanestreek 3, Oosterbierum bedankt als lid wegens familieomstandighedenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)1978-02-27 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief07-01-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Stichitng Nij Bethanië over benoeming leden algemeen bestuurBrief gericht aan Gereformeerde kerken Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga. F.R. Bruinsma, G. Dijkstra en C. Nagel van de Vrij Evangelische gemeente zijn opnieuw benoemd.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief05-01-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum met financieeloverzicht kostenverdeling kerkdiensten Nij BethaniëBrief gericht aan Gereformeerde kerken Minnertsga en SexbierumJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief01-01-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster, ondetekend 1 januari 1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief17-01-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over beschikbaarheid dominee voor diensten Nij BethaniëOndertekening: A. Zondervan (preases) en H. Kasma (scriba)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief30-10-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Gereformeerde kerk Tzummarum over afspraak maken zondagochtenddiensten in Nij BethaniëBrief gericht aan raden Gereformeerde kerken Minnertsga en Sexbierum ondetekend door scriba J. Bakker - Kooi(?)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster opgesteld april/mei 1977Niet ondertekendJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-apr-21005.1302Brief15-04-1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Generale Synode over uitkomst bijeenkomsten nov. En dec. 1984 intentie Samen op WegMet bijlage concept Verklaring overeenstemming t.a.v. het Samen Kerk zijn.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-9-2021005.140331989 - 1990Hervormde KerkGeldelijke verantwoording betreffende restauratie kerkhofmuur met hekken rond N.H. kerkMet rekeningen van: Metselberdrijf Talsma - Post (Tzummarum-Langezwaag), smederij F. Post, Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.
Omvang 16 pag.
JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-9-2021005.140231969Hervormde kerkRapport betreffende het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te MinnertsgaOmvang: 8 pagina's. Inleiding: noch de naam van de bouwer, noch de oorspronkelijke herkomst zijn bekend, doch het instrument vertoont de kenmerken van de bouwwijze van orgelmakers uit de "Luikse school", zoals Robustelly, Le Picard, Grain d'rge. De kastJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-9-2021005.140481923Hervormde KerkReglement op het gebruik onderhoud van de begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te MinnertsgaMet een reactiebrief (juridische toetsing) van mr. G. Vixseboxse uit Almelo, gedateerd 26 december 1927.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-9-2021005.1404802-02-1919P.J. van MelleNa veertigjarigen evangelisatiedienst, gedachtenrede uitgesproken op 2 februari 1919 door P.J. van MelleP.J. van Melle, Ned. Hervormd predikant te Nijkerk (heeft ook in Minnertsga gestaan). Met protret van de schrijver.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
30-9-2021005.140481929P.J. van MelleGedachtenis en getuigenis door P.J. van Melle (predikant)Rede uitgesproken op 3 februari 1929. Boekje met protret van de schrijver (staat op www.minnertsgavroeger.nl)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-okt-20005.0201Overigoktober 1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening indeling zitplaatsen, door architect A. BaartStoelen 98, banken 260, galerij 56 en banken kerkvoogdij 18 zitplaatsenJaDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20006.0104Persoonlijk01-04-1964Klaas de Haan (1921-1994)Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB)Foto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20006.0104Persoonlijk1945Familie T.J. Boersma en M v/d Schaek - SpitsKopie herinneringsraam gemaakt door Henk van de Burgt 1945Heinnering evacuatie 26 januari - 19 maart 1945. Fot van het document staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20006.0104PersoonlijkKlaas de Haan (1921-1994)Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV met 'gouden' speldjeFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaNalatenschap Hilde de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20006.0104Persoonlijkmei 1985Klaas de Haan (1921-1994)Oorkonde 40 jaar lidmaatschap CNVFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20010.0201Voorwerp1977Hilda de Haan-van DijkHerinneringspenning Provinciale Friese Kruisvereniging 15 okotber 1902 - 1977Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
29-okt-20010.0201VoorwerpFa. SchotanusDasspelen (2x) en Kraagspelden (2x)Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
29-nov-19009.0101Krant30-08-1997Over saamhorigheid in het dorpFriesch Dagblad: Minnertsga is een wonderdorpNamen, Jetze wierma, Hilbert Zantingh, Henk Penninga, Sipke Wiersma. Met foto overzicht 'buorren' en ziht op toren, kaatspartuur: Hylke Drijfhout, Cornelis Terpstra en Wouter de Roos en jeugd in jeugdhonk 'it hokje'.JaDorpsarchiefOpenbaar
29-apr-21005.1302Brief15-03-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Classis Franeker afspraak kerkvisitatieOndertekening: ds. W. Oomkes en J. VerseveldJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302Brief1948Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor de koster G.T. VogelJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302BriefongedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over orgelspel tijdens de dienstOndertekening door Struiksma - (P)enningaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302BriefonbekendGereformeerde kerk (kerkeraad)Arbeidsovereenkomst Gerformeerde kerk en de kosterOndertekening door Zuidema en AartsmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302Brief09-05-1974Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over afscheidskado koster dat niet op prijs wordt gesteld, geld besteden aan nuttig doelOndertekening fam. StruiksmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302Brief07-02-1974Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verzoek ontslag als koster van de Gereformeerde kerkOndertekend door P. StruiksmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302Losbladige eenheid1969 en 1974Gereformeerde kerkKerkvisitaties Clasis FranekerJaren 1969, 1974, ongedateerd exemplaar. Mondelingen vragen. Bijlage bij brief GSZ/79/1776 en 1777, samenvatting classiicale antwoorden inzake kerkvisitatie.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1302Losbladige eenheid19-09-1990Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan de kerkeraad Ned. Herv. Gemeente MinnertsgaOver bedeining Heilige Doop en pastoraat rond toekomstige samenwerking (SOW).JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
29-apr-21005.1301Losbladige eenheid1993 - 1999Gereformeerde kerk (diakonie)Notulen vergaderingen diakonie 26 mei 1993 t/m 8 juni 1999JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-okt-20010.0110Voorwerp1976WandtegeltjeOpdruk 1951-1976 Kristlike Beukerskoalle "De earste trym' MinnertsgeaFoto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
28-okt-20010.0108Voorwerpjaren '70WandtegeltjeGezicht op Ned. Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Achterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
28-okt-20010.0107VoorwerpK. (Klaas) de Haan (1921-1994)Medaille branweer voor 12 1/2 jaar vrijwilliger met 2 lintjesFoto van object staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
28-okt-20010.0106Voorwerpjaren '80Bakkerij N. PlatBonboniere met opdruk oud dorpsgezicht: Minnertsga, dorpsstraat met havenAfmetingen doorsnee 100 mm hoogte 40 mm. Foto van bject staat in beeldcollectie webstie Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
28-mei-21005.1304Brief04-05-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in NederlandToelichting officiële teksten synodebesluiten in KerkinformatieJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief30-1-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand gericht aan Kerkeraad van de Gereformeerde kerk van Amsterdam-zuidOver uitlatingen van ds. S. de Lange als studentenpredikantJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief18-12-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Generale Synode van de Gereformeerde kerken in NederlandHistrorische achtergrond en de evangelische gezichtspunten t.a.v. omgang homofiele en heterofiele christenenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: verzoek van gemeentelid plaatsing in kerkbladOver Jeugdraad. Uiteenzetting is geweigerd voor publicatie. Schrijver anoniem.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief28-05-1971Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand aan Gereformeerde Duputaten van het Convent van Kerken (Naarden)Afschrift inhoudende verontrusting kerkeraad over televisiebelevenissen van een jong domineegezin ergens in Nederland gelet op de anti-kerkelijke en anti-evangelische geest die in het programma meermalen naar voren komenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Briefmei 1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Deputaatschap Oecumenische BetrekkingenVerzoek enguête invullen. Ingevuld exemplaar.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief11-06-1965Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Gemeentewerken Barradeel: bericht over ontwerp wijziging kerkgebouwProvinciale Friese Schoonheidscommissie heeft advies uitgebracht dat o.b.v. van bouwkundige tekening een onvoldoende advies kan worden gegevenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief21-01-1989Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: aan boekhoudkantoor over toonzetting ontvange brief d.d. 17 januari 1989Over niet tijdige afdracht van collecten. Ingekomen brief d.d. 17 jan. 1989 bijgevoegd.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief17-06-1968Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl, bericht bekendmaking doopOp 15 februari 1948 in het kerkgebouw der gemeente voornomet, het sacrament der doop is bediend aan Trijntje Dijkstra, geboren op 16 oktober 1947. Ondertekening H.J. Jansen Klomp.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van BeheerOver extreem gasverbruik in de pastorieJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief10-10-1988Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van wijkzuster van wijk 3Verzoek reactie op enkele vragen omtrent wijkwerk.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief28-06-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Kerkeraad Gereformeerde kerk Tzummarum over bewoners Tjessingawei 1Hoewel adres valt onder Minnertsga, willen bewoners Tjessingawei 1 graag ingeschreven blijven bij de kerkelijke gemeente Tzummarum. Reactiebrief d.d. 11 augustus 1977: akkoord verzoek, ondertekening ds. G. van Belzen en J. Sijtsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van Commissie van Beheer: verzoek houden van twee collectenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Brief06-07-1987Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief over zonder vooraankondiging verandering collectenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire08-09-1991Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G.F. HeenemanMet antwoordkaart. Drs. G. F. Heeneman is naar Katwijk aan Zee vertrokkenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulairejuni 1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Gemeente Het Bildt: Verordening regelende de subsidiëring van het godsdiesntonderwijs en het vormingsonderwijsVerordening regelende de subsidiëring van het godsdiesntonderwijs en het vormingsonderwijs aan leeringen van de door de gemeente Het Bildt in stand gehouden scholen voor basisonderwijs.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire1976 - 1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Feinaceel verslag 1976 en begroting 1977JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel versalg 1977JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire1975 - 1976Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1975 en begroting 1976JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire10-03-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 10 maart 1978Bijlagen: ledenstatistiek, financiële verslagenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire20-06-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitnodiging bijwonen afscheidsdienst drs. G. van BelzenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Circulaire08-02-1987Gereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie dienst bevestiging drs. G.F. HeenemanNeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overig06-10-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag Interkerkelijke Kommissie School katechese gehouden in TzummarumNamen: W. Spoelhof, E. Westra, S. de Jong, P. Nagel, R. Joostema, P. Pranger, T. Zwart, R.P. Posthumus, J. de Vries, mevr. Bruinsma, A. van der Zee-Looyenga, H. Zaagsma, T. Ruim-Wagenaar en T.A. GroeneveldJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overig03-10-1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Verslag vergadering Kommissie Godsdienstonderwijs, gehouden in TzummarumNamen: ds. H. Altena, mevr. Vegelin, J. Kramer, S. de Jong, H. Zaagsma, T. GroeneveldJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overigjuli 1975Gereformeerde kerk (kerkeraad)Schetsplan voor te bouwen vergaderlokalen achter de Gereformeerde kerkBouwbedrijf D.J. Wetterauw, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overig1976Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stukken omtrent verbouw pastorie aan de TilledykBestektekening d.d. 13-01-1976. Plantekening bouw pastorie d.d. 12-09-1950 (architect J.J. Stienstra, Leeuwarden). Bestektekening d.d. 20-04-1976 behorende bij besluit b&w gemeente Barradeel d.d. 24-02-1976.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304OverigOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Taken JeugdouderlingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overigdec. 1977Gereformeerde kerk (kerkeraad)Kerstmeditatie van een dorpelwachterHandgeschreven door R. HorjusJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overig01-12-1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Liturgie herdenkingdienst Gereformeerde kerk 1835 - 1985 (150 jaar)Volledige teksten van gesproken woorden.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304OverigOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Statuten van de Gezamelijke Jeugdraad MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
28-mei-21005.1304Overig01-01-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Instructie voor dekoster van de Gereformeerde kerkKoster mevr. HorjusJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-sep-20010.0103Voorwerp1961Aardewerk asbak Gasfabriek Barradeel N.V.Handgeschilderde met tekst: Gasbedrijf N.V. 1911 - 1961Twee asbakken met op achterzijde: Franeker Handwerk met initialen LY op de ene en G.B. op de andere. Foto van voorwerpen staan in beeldcollectie MV.JaNalatenschap L. Zoodsma-Zwart en aankoop via internetDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-20010.0104Voorwerpjaren '50 en '60Curiosa MinnertsgaTwee briefopeners, flesopener, drie sleutelhangers, twee speldjesBriefopeners met gemeentewapen Barradeel en onderschrift "Minnertsga". Sleutelhangers idem. Speldjes met toren Ned. Herv. Kerk met onderschrift "Minnertsga". Deze zijn waarschijnlijk uitgegeven (verkocht) t.b.v. de herbouw van de kerk en toren na de brandJaDiversenDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-20010.0105Voorwerpjaren '60SierdoosjeBewerkt deksel met gemeentewapen Barradeel met onderschrift : Minnertsga"Afmetingen 125 x 80 x 35 mm. Foto van voorwerp staat in beeldcollectie op de website MV.JaDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-19003.010Akte16-12-1919Koper Dirk Alefs van der Wal, slager in MinnertsgaHuis met schuur, stalling en erf in Minnertsga, kadastrale gemeente Minnertsga, sectie b nummer 2278Notaris Lemmerée, St. Jacobiparochie. Verkoper:Heere Foppes de Vries, gardenier te Minnertsga. Kooprijs 5500 gulden.JaDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-19003.010Akte20-04-1965Kopers Alef vand er Wal en gemeente BarradeelPerceel grond en woning met ondergrond Hege Buorren 6a, MinnertsgaVerkopers: Antje Groeneveld, huisvrouw, echtgenote van Pieter Nagel, Stationsstrjitte 1, Klaasje Groeneveld, echtgenote van Albert de Vries, Meeuwenlaan 155 n, Amsterdam, Sikke Jacobs Groeneveld, Voermanspad 12, Drachten, Akke Jacobs Groeneveld, kookster,JaDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-19003.010AkteHeere de Vries, gardenier te Minnertsga (koper)Verkoop perceel erf uitmakende van perceel kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2223Verkoper gemeente Barradeel, burgemeester L.W. de Vries. Koopprijs 350 gulden.JaDorpsarchiefOpenbaar
27-sep-19003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te Minnertsga (schuldenaar)Obligatie 1000 gulden.Schuldeisers de heren: Wybe en Jan Klazes van Buren, meester schoenmakers onder St. Annaparochie.JaDorpsarchiefOpenbaar
27-mei-21005.1304Briefjan. febr. 1984Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: betoog betreffende drie rapporten1. Ons getuigenis ter synode, 2. Geen ander fundament, 3. Verzoening met God en de mensen. Omvang 7 pagina's.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Briefjanuari 1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief10-02-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: over (ex)arbeidsverhoudingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief18-03-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrtrekt zich als lidmaat van de kerkJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief1961 - 1965Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen en uitgaande brieven over verschillende geloofskwesties (kerkeraad en B. Miedema)Data stukken: 10 okt. 1961, 24 okt. 1961, 3 dec. 1961, 15 dec. 1961, 5 febr. 1962, 6 maart 1962, 13 maart 1962, 12 sept. 1965, 6 okt. 1965JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief01-04-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: gemeentelid ontrekt zich als lidmaat van de kerkJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief25-05-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Traktementsberekening drs. G. van BelzenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief09-04-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: reactie n.a.v. gemeenteavond besproken restauratie kerkgebouwJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief06-12-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van ambtsdrager over ontheffing uit ambtJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief02-06-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met kosterJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief20-04-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met kosterJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief12-11-1976Gereformeerde kerk (kerkeraad)Beroepsbrief betreffende drs. G. van BelzenOndetekening: Th. Binnema en S. Aartsma. Bijlage: trakementsberekening.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
27-mei-21005.1304Brief18-04-1975Gereformeerde kerk (kerkeraad)Acte van ontslag betreffende ds. K. EijkelenboomWegens aangenomen beroep Gereformeerde kerk te Ruinerwold - Koekange. Ondertekening P. Spoelstra en S. Aartsma. (2 exemplaren)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Briefaug. 1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beoordeling preek kandiaat K. Eijkelenboom te RotterdamAfzender Classis Franeker, ondertekening M. Hamming en Joh. Karsten. Bijlage preek Filipp. 3:20-21.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief06-08-1970Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: beroep aangenomen, K. Eijkelenboom, RotterdamJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen: afwijzing beroep ds. L. HartholtWaarschijnlijk brief eind jaren '60JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief20-07-1966Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaand: geen gebruik uitnodiging voor afscheid predikant J.J. BrinkmanJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid: over plagerij door kinderen richting bepaalde persoonMogelijk eind jaren '60.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Brief19-05-1978Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen van gemeentelid met reactie op arbeidsverhouding met kosterJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Circulaire21-03-1980Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 21 maart 1980Bijlagen: diverse finaciële verslagen over 1979.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Circulaire1979 en 1980Gereformeerde kerk (kerkeraad)Finacieel verslag 1979 en begroting 1980JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Circulaire27-03-1981Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 27-03-1981Bijlagen: ledenoverzicht, finaciële bijlagen: diakonie, kerk, zending, jeugdclubs, stencilwerk, restauratiefonds, evangelisatie, liquiditeitsoverizcht orgel- en verjaardagsfonds. Richtlijnen voor de kerkelijke bijdragen over 1981. Aantekeningen betreffendJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Circulaire18-03-1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Agenda + bijlagen gemeenteavond 18 maart 1983Ledenoverzicht, finaciële verslagen: diakonie, kerk, zending, jeugdclubs, stencilwerk, restauratiefonds, liquiditeitsoverzicht, orgel- en verjaardagsfonds. Richtlijnen voor d ekerkelijke bijdragen over 1983.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
27-mei-21005.1304Circulaire1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Collecterooster 1983JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-sep-20005.0201Beeldmateriaal1939Restauratie toren van de Ned. Herv. Kerk in 19399 opgeplakte foto's en 10 losse foto's (formaat 90 x 65 mm)Foto's komen uit nalatenschap van architect A. Baart, Emmakade 96, Leeuwarden.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
26-sep-20010.0102Voorwerpjarten '60Asbak aardewerk met reclameBloemenvervoer Joostema & WijngaardenAchterzijde: Original Delft Royaal GoedewaagenJaSietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster) Damwoude2020-09-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
26-sep-20010.0101Voorwerpjaren '60WandtegeltjeAfbeelding gezicht op toren Ned. Herv. KerkAchterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website MV.JaSietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster) Damwoude2020-09-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19003.010Akte12-08-1927Koper D.R. Norbruis, Minnertsga, verkoper Klaas Uiltjes Osinga, Midland, New Jersey, Noord AmerikaHuis gesticht door verkoper liggende aan de grintweg te MinnertsgaAfschrift akte. Kooprijs 3500 gulden. Kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2127, 2128 en 2072.JaDorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19003.010Akte27-04-1967Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling MinnertsgaKoop verenigingsgebouw met schuurtje en erf Hege Buorren 5, Minnertsga.Afschrift. Kopers Martinus Kerlien en Sake Holwerda ieder voor de helft. Symbolisch bedrag 1 gulden.JaDorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19003.010Akte10-10-1989Uitvaartvereniging MinnertsgaOprichtingsakteAfschrift akte. Rechtsgeldige vertegenwoordigers: Klaas Schotanus, Wieger Terpstra.JaDorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te MinnertsgaObligatie 2000 gulden, schuldeiser N.V. Arnhemsche Hypotheekbank voor NederlandJacob Muller wonende aan de Hoogeburen 92, gehuwd met Heintje Anes Hibma. Lieme Bos, notarisklerk wonende te Minnertsga. Onderpand: huizinge waarin een herberg met schuur, tuin, steeg en erve staand en gelegen aan de Hoogeburen 92. Kadstrale gemeente MinnJaDorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19001.0102OverigOudheidkundige Vereniging BarradeelStatutenGeen dagtrekening en namen bestuursleden (oprichters).NeeDorpsarchiefOpenbaar
26-sep-19001.0102OverigStichting Sociaal Kultureel Centrum De BoppeslachStatutenGeen dagtekening en namen van bestuursleden (oprichters).NeeDorpsarchiefOpenbaar
26-feb-21005.1205Boek1946 - 2000Gereformeerde kerkDoopboek 1946 - 2000JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Briefnov. 1976Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief01-10-1986Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOvereenkomst hulpkoster dhr. J. SijtsmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief20-04-1983Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTrakementberekening kandidaat J. Staat te AmsterdamJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief07-02-1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBeroepingsbrief ds. M. KlompJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief01-10-1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent aanstelling koster mevr. K. de Groot-ZwartJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief1988Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. G.F. HeenemanJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief1992 - 2003Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming predikant ds. M. KlompJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief1993 - 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerRegelingen omtrent verzorging stoffelijke aangelegenheden van Hervormde en Gereformeerde kerkenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief1948 - 1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent benoeming kosterJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief02-08-1976Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Graafschap 29 te KampenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief09-05-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSamenvatting vergadering SOW commissie: inventarisatie kerkelijke gebouwenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1203Brief1993 - 1995Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStikken omtrent financiële inventarisatie i.h.k.v. S.o.W. Hervormde en Gereformeerde kerkenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief29-04-1981Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief19-03-1980Gereformeerde kerk Commissie van BeheerTraktementsberekening ds. G. van Belzen, Tilledyk 14, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-02-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1204Brief03-01-1984Gereformeerde kerk Commissie van BeheerSalarisberekening kosteres T.Haarsma-de VriesJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief05-05-1979Gereformeerde kerk Commissie van BeheerBrief en gedeelte afschrift visitatierapportVerslag kerkvisitatie aan de Gereformeerde kerk Minnertsga op maandag 9 april 1979 om 20.30 uur. Ondertekenaar begeleidende brief J. van Verseveld, Zilverstraat 38, FranekerJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1203Brief1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerJaarrekening 1997 Kervoogdij Kervormde Gemeente MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief07-01-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie Minnertsga: over inzet architect Bos voor realiseren multifunctioneel gebouwJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief13-12-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over offerte architectenbureau Bos, TernaardJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van SOW commissie: over onderzoek verbouw Gereformeerde kerk tot multifunctioneelcentrumJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief15-02-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Notaris Koelmans: afschrift akte levering woonhuis Tilledyk 14, MinnertsgaLevering aan S. van der Schaar en Y. van der Schaar-WijngaardenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOpdracht aan onderzoekscommissie gebouwenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Briefjan. 1995Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIntentieverklaring Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in MinnertsgaNiet ondertekendJaKerkrentmeesters MeinardskerkDorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Briefmei 1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Gezamelijke Kerkenraad: voorstellen omtrent te houden eredienstenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief21-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande en ingekomen: vragenlijst en reactie van woongenot pastorieënGericht aan familie Schilt en Klomp. Alleen reactie Klomp ontvangen.JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief12-09-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan SOW commissie: over besluit besteming gebouwenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief26-06-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kaat en Tijhuis orgelmakers: over uit te voeren noodzakelijk ondehoudBesloten in vergadering 1 sep. 1997 orgel niet te laten reparerenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief10-03-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over niet betalen jaarlijkse bijdrage door enkele ledenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief11-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over melding opzeggen kerklidmaatschap enkele ledenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief1991 - 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken aangaande KerkbalansJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief15-01-2007Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan College van kerkrentmeesters SoW gemeente Minnertsga: over afvoer hemelwater kerktoren Herv. KerkBrief is afschrift van brief die gericht is aan B&W van gemeente Het Bildt. Namen J.O. Jensma, A. Wiersma-LautenbachJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief28-02-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over S.O.W. procesNamen: A. Sijtsma, J.R. Veenstra-VeenstraJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brieffeb. 1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraden Hervormde en Gereformeerde kerken: over besluiten i.h.k.v. S.O.W.JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief10-03-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over beëinging lidmaatschap van enkele ledenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief01-04-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht zgn 'grijs ledenbestand'Betreft namen van 23 niet gedoopte kinderen van doopleden en niet gedoopte echtgenoten van doopleden.JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief12-11-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan fam. J. Stapert: over jaarlijkse kerkelijke bijdrageJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Briefmaart 2003Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen Netwerk notarissen Jelsma Koelma: over afwikkeling nalatenschap dhr. W. van DokkumburgMet afschift testamentJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief11-10-1997Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over delen financiële zorgenNamen: W. Kamma, W. Goodijk en J.R. Veenstra-VeenstraJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief28-02-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Kerkenraad Gereformeerde kerk: over taak/functie ouderling-kerkrentmeesterNamen: mevr. Veenstra, A. SijtsmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk1998-02-28 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief08-04-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over bemensing en taken commissieledenNamen: Janny Veenstra, Afke Wiersma, W. Goodijk, A. SijtsmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief19-10-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over voornemen verkoop gerferomeerde pastorieNamen: W. Goodijk en A. WiersmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201BriefOngedateerdGereformeerde kerk Commissie van BeheerIngekomen van Ned. Hervormde kerkenraad: over defenitief besluit verkoop Hervormde pastorieReactie op brief 24 nov. 1998. Besluit genomen in kerkenraadsvergadering 24 nov. 1998. Namen: J.A. Schilt en H. Hoekstra.JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief10-05-1999Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaande brief aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over opheffen Commissie van BeheerNamen: K. Boersma, S. Muller en W. Feenstra-Fennema, W. GoodijkJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Briefmaart 1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerLijst wijkindeling huidig en voorgestelde indelingNamen: W. Feenstra-Fennema, D. Traivaille, S. Muller, B. Posthumus, W. Goodijk en J. Veenstra-VeenstraJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief01-10-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerOverzicht gemeenteleden die jaarlijkse bijdrage niet betalen en/of lidmaadschap willen beëindigenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief17-04-1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan Kerkenraad Gereformeerde kerk: over enkele gemeenteleden die lidmaatschap wensen op te zeggenJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Briefmei 1992Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan gemeenteleden Gereformeerde kerk: ove rte verwachten financieel tekortJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Brief19-01-1998Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent bezwaarschrift inzake WOZ pand Tilledyk 14, MinnertsgaJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1201Briefnov. 1996Gereformeerde kerk Commissie van BeheerUitgaand aan alle gemeenteleden Gereformeerde kerk: over verplichte jaarlijkse bijdrageJaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1203Brief1975 - 2000Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent financieelbeheerBegrotingen, jaarekeningen etc.JaKerkrentmeesters Meinardskerk2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
26-feb-21005.1202Brief1995 - 2000Gereformeerde kerk Commissie van BeheerStukken omtrent gezamenlijke kollekteroosterNeeKerkrentmeesters Meinardskerk2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
25-sep-19008.0101Circulaire1979Vereniging voor Protestants Christelijk SchoolonderwijsStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 28 mei 1979Bestuursleden: voorzitter J. Terpstra, secretaris H. Binnema, penningmeester P. Haagsma, 2e voorzitter J. Stienstra-Lautenbach, I. van der Schaar-Wijngaarden, R. Miedema-Lont, G. Reitsma en J. Jensma.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19004.0101Circulaire1916Waterschap De Twee WegenPolitieverordening vastgesteld en goedgekeurd 11 mei 1916Bestuurders: voorzitter L.W. de Vries (burgemeester) en secretaris S.J. Zoodsma.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1927Vereniging voor Ziekenhuisverpleging MinnertsgaReglement vastgesteld 26 oktober 1927Bestuursleden: voorzitter T.A. de Jong, secretaris D. Schotanus, penningmeester U. Glazema, D. de Valk, en D.D. de Jong.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaHuishoudelijk reglementIn document worden geen namen van bestuursleden genoemd en geen data.NeeDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1974Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement 1974In het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1918Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 februari 1918Bestuurders: voorzitter S. van der Wal (dominee), secretaris J.P. van Leusden (dominee), penningmeester A.C. Miedema, Sj. Van der Wal en P. Heeringa.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1946Gymnastiekvereniging Sport Maakt SterkStatuten en huishoudelijk reglement 8 april 1946Bestuurders: voorzitter K. Schotanus, vice-voorzitter K.P. Hamer, secretaris Y.W. van Dijk, penningmeester mej. K. van der Lei, alg. adjunct G. Boomsma, commissaris M. Bonnema en commissaris E. ten Hoeve.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19005.0101Circulaire1969Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement beheer kerkgoederen en fondsen gewijzigd in augustus 1969Vastgesteld op 21 september 1920, kerkvoogden: A. de Groot, L.W. de Vries (burgemeester), J.D. Koopmans. Gewijzigd in augustus 1969, kerkvoogden: voorzitter R.R. sr., secretaris K.S. de Groot, adm. kerkvoogd J.S. Vis.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1948Vereniging Oranje NationaalStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 april 19482 exemplaren. Bestuurders: voorzitter S.R. Faber, secretaris E.P. Wassenaar, penningmeester G.J. Landstra, D. Chr. Schotanus, B.R. Tuinhof, O.J. Terpstra, J.G. Lont, Y.G. van Dijk.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19005.0102Circulaire1975Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1975Kerkvoogden: A. Joh. Joostema, Jac. Vis en Joh. de Schiffart.NeeDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19005.0102Circulaire1962Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1962Kerkvoogden: R.R. Post sr., S.P. Bierma en R.S. Faber.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19005.0102Circulaire1935Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1935Kerkvoogden: A.J. Bergsma, S.J. Zoodsma en J.D. Koopmans. Reglement gedrukt bij U. Glazema, boekhandel Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1960Begrafenisvereniging MinnertsgaBijvoegsel van Nederlandse Staatscourant 12 juli 1960 nr. 132Statuten. Vereniging aangegaan op 27 januari 1960 voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1911Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 31 januari 1911Op initittief van S.J. Zoodsma besloten tot oprichting 14 januari 1989. Toen huis aan huis leden 355 leden geworven. In 1911 was het aantal leden 773. Bestuur bij oprichting: Sikke Groeneveld, Sipke Zoodsma, Jan Koopmans en Simke Tuinhof. In 1911 TuinhofJaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1904Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaReglement vastgesteld 31 maart 1904Bestuurders: voorzitter ds. S. van der Wal, secretaris S. van der Schaaf, penningmeester L. Schaaf, 2e penningmeester P. Heeringa, 2e secretaris J. van den Herberg.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102Circulaire1927Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 24 juni 1927Bestuur: P. Groenveld (Groeneveld?), S.J. Zoodsma, J. Koopmans, A. de Groot. Met potloot bijgeschreven J. Schotanus, A. Elzinga, G. Faber en U. Glazema. Commissarissen: Jan Bos sr., P.K. Hamer en Sibolt Vogel. Fonds opgericht 1898.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaGewijzigde (concept) statutenVereniging is opgericht in 1886 en is voor onbepaalde tijd aangegaan. In het document worden geen namen van bestuurders genoemd.NeeDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19001.0102CirculaireonbekendStichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglementIn het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd en ook geen datums vaststelling o.i.d. (mogelijk jaren ' 80).JaDorpsarchiefOpenbaar
25-sep-19008.0101Overig1952Vereniging ter bevordering an Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te MinnertsgaGewijzigde statuten vastgesteld 2 december 1952Bestuursleden:voorzitter S.R. Faber, secretaris A. Joh. Joostema, penningmeester B.S. Tuinhof, Joh. Joostema, A.G. Reitsma en O. Terpstra.JaDorpsarchiefOpenbaar
25-dec-20009.0433NeeDorpsarchiefOpenbaar
25-dec-20005.0801Boek1959 - 2010Hervormde kerkDoopregister 29-03-1959 t/m 129-08-2010 (contra-register)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
25-dec-20005.0901Boek1938Hervormde kerkLidmatenboek ingebruik genomen 1938 (contra-boek)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
25-dec-20005.0708Boek1947 - 1951Hevormde kerk / C.J.V. Christelijke Jongeren Vereniging "Fraternitas"Notulen 22-04-1947 t/m 16-01-1951JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
25-dec-20005.0802Boek1951 - 2009Hervormde kerkHuwelijkregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009 (contra-register)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
25-aug-19006.0103Overig1923Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHoofdelijke omslag aan de Raad van Beheer over 1923Gericht aan Jacobus Zwart. Aansalg fl. 7,00. Zitting van ontvangst in de consistorie op 24 okt. 1923. Kohier ter inzage bij S.J. Zoodsma, gemeente-ontvanger. Hantekening namens kerkvoorgden: J.W. Koopmans.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
24-okt-20006.0104Persoonlijk16-09-1949Jacob Wassenaar (1897-1975)Besluit/oorkonde eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in bronsJocob Wassenaar was kleermaker bij de firma D. Schotanus & zn, Damer- en Herenkleermakers in Minnertsga. Document staat in de beeldcollectie op deze website.JaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: In spektakelstik mei Noarmannen en in kastielMet foto van de twee hoofdrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda en de maquette van het kasteelJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant22-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Iepenloftspektakel Nylsk fan Hermana 30 juny yn premiêreFoto met volop actie tijdens het openluchtspelJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Onthulling Moaie Peal bij 'Nylsk'Over de onthulling fan de Moaie Peal op 30 juni die smanevalt met de première van het openluchtspektakelJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk: manmachtig spektakelMet foto overzicht kasteel. Spelers vanachter het publiekJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant22-10-1974Langedyk, arbeiderswoningen op de terp, kruising met de HoarnestreekLeeuwarder courant: Friese politie komt grote vuurwapenhandel op het spoorMey foto van de 3 arbeiderswoningen op de terp (stjelp) kruising Langedyk - HoarnestreekJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant31-08-1974Ferniawei Tjessinga stateLeeuwarder courant: Resten gevonden van Tjessinga bij MinnertsgaMet foto van het opgravingsterreinJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant970Laatste bietenschip in haven MinnertsgaBarradiel meiinoar ien: Hier was het en hier lagen de schepenMet foto dat tractor met kiepkar de het laatste schip laadJaDorpsarchiefOpenbaar
24-nov-19009.0101Krant10-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Yn Minnertsgea binne de midsieuwen weromMet foto Thys Dijkstra en Willem de Jong aan het bouwenJaDorpsarchiefOpenbaar
24-feb-21000.00Luchtfoto's vijf verschillendeNeeB. Tuinhof, St. Annaparochie1996-12-11 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-feb-21000.00Foto's station en trein NFLS, 6 stuksNeeW.G. Hoekstra, Stasjonstrjitte Minnertsga1996-12-11 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-feb-21000.00Documenten betreffende A. Stienstra (USA) die in WOII boven Duitsland is gesneuveldNeeGosse Vogel1996-12-11 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-feb-21000.00Boek Algra, historie gaat door eigen dorpNeeSipke Miedema1996-12-11 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0704Boek1932 - 1934Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1932 - 1934Notulenboek in slechte staatJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0607Boek1978 - 1987Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1978 - 1987JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0514Boek1974 - 1985Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Verslagen jaarlijkse reisjes 1974 - 1985JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0601Boek19902 -1992Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1990 - 1992Later jongens- en meisjesverenigingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0602Boek1989 - 1991Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1989 - 1991Later jongens- en meisjesverenigingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0603Boek1878 - 1985Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1978 - 1987Later jongens en meisjesverenigingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0604Boek1976 - 1983Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1976 - 1983Later jongens- en meisjesverenigingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0605Boek1969 - 1977Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Van knop tot bloem"Notulenboek 1969 - 1977Later jongens- en meisjesverenigingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0606Boek1969 - 1978Hervormde kerk / Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje"Notulenboek 1969 - 1978JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0608Boek1992 - 1995Hervormde kerk / JeugdclubNotulenboek 1992 - 1995JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0609Boek1933 - 1942Hervormde kerk / Mannenvereniging "Het Elfde Gebod"Notulenboek 1933 - 1942JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0610Boek1982 - 1989Hervormde kerk / Christelijke Jongeren Vereniging Fraternitas / EbenhaëzerNotulenboek 1982 - 1989JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0701Boek1973 - 1982Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1973 - 1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0512Boek1983 - 1987Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1983 - 1987JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0703Boek1916 -1919Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1916 - 1919Notulenboek is in slechte staatJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0511Boek1976 - 1983Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1976 - 1983JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0705Boek1959 - 1964Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1959 - 1964Notulenboek in slechte staatJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0706Boek1965 -1967Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1965 - 1967Notulenboek in slechte staatJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0707Boekeind '50 begin '60Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek eind jaren '50 begin '60 vorige eeuwNotulenboek in slechte staatJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
24-dec-20005.0702Boek1967 - 1969Hervormde kerk / Knapenvereniging "De Jonge Samuël"Notulenboek 1967 - 1969JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0407Boek1992 - 1993Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1993JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0302Boek1966 -1967Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1967Met opstellen van ledenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0301Boek1956 - 1965Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1956 - 1965JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0304Boek1977 - 1980Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 - 1980JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0305Boek1977 - 1982Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1977 -1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0306Boek1983 - 1987Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1983 - 1987JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0307Boek1982 - 1986Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1982 - 1986JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0308Boek1980 - 1983Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1980 - 1983JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0309Boek1966 - 1968Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaNotulenboek 1966 - 1968JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0310Boek1943 - 1946Gereformeerde kerk / Jonge VrouwenverenigingNotulenboek 1943 - 1946 (opgericht 25 november 1943)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0401Boek1993 - 1995Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1995JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0402Boek1996 - 2000Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1996 - 2000JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0403Boek1997 - 2000Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1997 - 2000JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0404Boek1992 - 1994Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1992 - 1994JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0513Boek1991 - 1997Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1991 - 1997JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0503Boek1958 - 1964Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1958 - 1964JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0510Boek1987 - 1991Hervormde kerk / Vrouwenvereniging "Dorcas"Notulenboek 1987 - 1991JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0509Boek1981 - 1985Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1981 - 1985JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0508Boek1949 - 1952Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1949 - 1952JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0507Boek1950 - 1962Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1950 - 1962JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0506Boek1960 - 1967Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "Wees een zegen"Notulenboek 1960 - 1967JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0405Boek1993 - 1997Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1993 - 1997JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0504Boek1983Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1983JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0406Boek1990 - 1993Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1990 - 1993JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0502Boek1977 - 1982Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1977 - 1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0501Boek1946 - 1958Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1946 - 1958JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0410Boek1983 - 1985Gereformeerde kerk / JongerenclubNotulenboek 1983 - 1985JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0409Boek2000 - 2003Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 2000 - 2003JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0408Boek1991 - 1994Gereformeerde kerk / S.O.W. jongerenclubNotulenboek 1991 - 1994JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0303Boek1964 - 1970Gereformeerde kerk / Meisjesvereniging Maria MarthaOpstellenboek 1964 - 1970JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-dec-20005.0505Boek1974 - 1977Gereformeerde kerk / Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulenboek 1974 - 1977JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
24-aug-19006.0103Factuurokt. 1924Chr. Muziekkorps Oranje, MinnertsgaKwitantie jaarlijkse contributie fl. 1,00Handtekening J.A. Boersma.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
24-aug-19006.0103Factuur01-09-1923Jac. Sj. ZwartKwaitantie Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in NederlandContributie fl. 0,50.NeeFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
24-aug-19006.0103Factuur01-07-1924Gemeentelijke Reinigingsdienst BarradeelKwaitantie wegens verrichte werkzaamheden 1ste halfjaar 1924Wegens het ophalen van haardasch en het ledigen van de (gemeentschappelijke) privaatton 1x per week. Tonhuus fl. 0,25. De gemeente-ontvanger: S.J. Zoodsma.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart, schipper MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
24-aug-19001.0101Overig21-05-1925Begrafenisvereniging MinnertsgaReglement vastgesteld in de algemenen ledenvergadering 21 mei 1924Vereniging opgericht in febr. 1886. Drukwerk: U. Glazema, boekhandel in Minnertsga. Bestuursleden: S.J. Zoodsma (voorzitter), W. Jelgerhuis (secretaris), W. de Roos (penningmeester), Th. Brouwer en Y. de Boer.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart (schipper)DorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant30-03-1985Mevrouw van Dokkumburg -VellingaArtikel over 50 jaar medicijnen voor dr. Hibma Minnertsga bezorgen in BerlikumMet twee foto's.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104KrantonbekendAlbert Helder (44)Friesch Dagblad: Helder (44) stapt wer 'efkes de modder yn'Over de 44-jarige bovenschoolse directeur als invaller mee te spelen met het 1e van VV Minnertsga. Auteur: Sijbe Joostema.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant'07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Friesch Dagblad: Lijflied van honderjarige vrijgezel Fokje de Bildt uit St. Annaprochie: 'Ga niet alleen door 't leven; die last is zwaarMet foto van Fokje de Bildt.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant06-09-1997Ruurd Douma (rietdekker)Friesch Dagblad: Ruurd Douma (60) uit Minnertsga veertig jaar rietdekkerMet 2 foto's van Ruurd Douma werkzaam als rietdekker.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant26-01-2002Luurtske Wiersma (1926-2002) vrouw van Klaas HamerOverlijdens advertentie en bedankkaartjeJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant10-12-1994Klaas Hamer, Joute Bijlsma en Marinus KerlienLeeuwarder courant: Mei de auto nei de grutte lânbou-útstalling fan 1947 y LjouwertOver vier jongemanen die met de auto naar Leeuwarden zijn geweest. Met foto van de auto met de jongemannen.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant1974Sjoerd de Groot en Aafke BoersmaFriesch Dagblad: Fietsende oudjes uit Minnertsga dinsdag a.s. zestig jaar getrouwdMet foto van echtpaar.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104KrantJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Jilles Groeneveld zette eigen verzameling in nagebouwde kamersMet foto van Jilles in kamer sfeer jaren '30. Auteur: Sijbe JoostemaJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant16-04-2003Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Oude veilingklok in Minnertsga te zienBereft veilingklok uit de oude veiling van Minnertsga aan de Rispinge die door Jilles is opgeknapt en bij hem een plaats heeft gekregen in zijn verzameling oude spullen.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant17-03-2000Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Minnertsgaaster Jilles Groeneveld heeft een schuur vol oude trekkersMet foto van Jilles bij een oude trekker. Auteur: Sippie Miedema.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-okt-19006.0104Krant05-12-2004Ruurd Douma (67), rietdekkerFriesch Dagblad: Kaartje of een kerststuk met riet als groetRuurd maakt kerststukjes in combinatie van riet. Auteru, Sijbe Joostema. Met kleurenfoto van Ruurd in zijn werkplaats.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant07-04-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Wapen van kasteel Minnertsga teruggevondenFryske Rie foar Heraldiek heeft familiewapen teruggevonden in de boekenJaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101KrantonbekendTjessingawei | HichtumTijdschrift: Wonen langs de Wadden, Tjessingawei MinnertsgaWaarschijnlijk uit tijdschrift van de Waddenvereniging. Met foto van de terp Hichtum.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant31-08-1994OndernemersverenigingFriesch Dagblad: Ondernemersvereniging stapt op 'Minnertsga wordt straks doods dorp'Geen foto bij artikel.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant15-09-1998Andries Zoodsma (1929-2016)Friescha Dagblad: Minnertsgaaster tegen woningbouw op plek waar ooit kasteel Grut Hermana stondMet foto van Andries op het erf van de boerderij Groot Hermana aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Open dag kasteel Grut HermanaMet foto van twee spelers en kasteel op de achtergrondJaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant30-05-2000Archeologisch onderzoekLeeuewarder courant: Ondergrondse gang tussen states in Minnertsga blijft mysterieMet foto archeoloog Asmussen en o.a. Dirk Miedema, Lieuw KloostraJaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19001.0901Krant28-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Minnertsga klaar voor middeleeuws spektakelMet foto spelers en op achtergrond 'kasteel'JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant14-12-2000Sybe Joostema en Susanna BergsmaFriesch Dagblad: Winterseizoen vol hobby's (over kinderen)Met foto van de kinderen Anne Bo, Dagmar Geppi en Roan Hein.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant27-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Rol in Nylsk vergt ander tritme voor Anne Bo en Dagmar GeppiMet foto spelers en de kinderen Anne Bo en Dagmar Geppi.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Presentatie maquette kasteelMet foto van de hoodrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant23-12-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk fan Hermana te boek gesteldMet foto wethouder Hornstra neemt boek in ontvangst van jongste speler Marieke Swart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant25-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: It grutste Frysktalige barren dit jierMet foto van schrijver Sybe Joostema.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-nov-19009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Minnertsgea en de neiklank fan lang lynArtikel zonder foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-mrt-21005.1206Losbladige eenheid1998 - 2012College van KerkrentmeestersNotulen van vergaderingen van het College van KerkrentmeestersVoorheen Commissie van beheer en kerkvoogden. Notulen 28-03-1998 t/m 05-06-2012.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
23-jan-20006.0205Overig30-03-1947Jannigje Vogel (1925-2018)Getuigschrift beleidenis 30 maart 1947 in de grote kerk Tzummarum-FirdgumMet handtekening van de vooriztter D.J. Miedema en secretaris Anema.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief16-08-1917De Brandstoffen Commissie FranekerBekendmaking over verhandelen van en turf en prijsbeleidBrief gericht aan kleindhandeleren in distict Franeker (Franeker, Frankeradeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Menaldumadeel en Barradeel).JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief10-08-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerturf, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Veenderij 2e Exloërmond. Handtekening J. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief05-09-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Vracht vanuit Valthermond. Handtekening J. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief0509-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief haardbrandturf, schipper J. Zwar, MinnertsgaSchip genaamd: Tee Gebroeders. Vracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J.S.Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Handtekening Jac. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief26-11-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turf schipper J. Swart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Swart moet zijn Zwart. Met handtekening J. Sj. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief20-07-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerlaarturf schipper J.S. Zwart bestemd voor gemeente BarradeelSchip genaamd: Twee Gebroeders.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht haardbrand en baggerturf van veenderij Valthermond. Schip genaamd: Twee Gebroeders. Met handtekening J. Sj. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Brief29-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turfschipper J. Stobbe, WoudendSchip genaamd: Westvries, 58 ton. Baggerturf van verveenderij Valthermond naar Franeker. Met handtekening J. Stobbe.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19001.0101Circulaire10-02-1917Vereniging Algemeen Schippersbelang gevestigd in MenaldumHuishoudelijk reglementBestuurders: Joh. Van der Veen, G. Siegersma. K. Dijkstra, Tj. Hijlkema.JaFamiliearchief Jac. Sj. Zwart (schipper)DorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuur25-05-1923B.J. Voss & zonen, specialiteit mantels en japonstoffen, costumes naar maatGeleverde stof aan Jac. Zwart, MinnertsgaBedrijf gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuur02-01-1922Assurantie maatschappij AchlumOmslag verzekering huizing of gebouwen, Jacobus Zwart, MinnertsgaOp de omslag een overzicht van brand- en bliksemschades onder de verzekerden. Namen, woonplaats, soort schade en schadebedragen zijn vermeld.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuurjan. 1924H.F. Haarsma, MinnertsgaReparatie klompen, schaatsen schoenen op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaH.F. Harsma was schoenmaker in Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuur1920Kerkvoorgden Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHuur zitplaatsen (stoel 26) op naam van Jac. ZwartDe adm. Kerkvoogd J.W. Koopmans.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuur24-09-1920Firma S. Stellingwerff Beintema, apotheker LeeuwardenGeleverde producten aan J. Zwart, MinnertsgaJaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuur1924Arts T. Wassenaa, St. JacobiparochieVoor geneeskundige behandeling en geneesmiddelen voor Jacobus Zwart, MinnertsgaNeeDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Factuurnov. 1924Huisarts en röntgenoloog W. H. Kuipers, LeeuwardenVoor geneeskundige diensten aan Zwart, schipper te MinnertsgaJaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Overig1917Rijks Kolendistributie, Uitvoering DistributiewetEnvelop beschreven. Afz. Hs. Joling, Nieuw-WeerdingeJaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Overig06-05-1924Gemeente Barradeel, gemeente ontvanger S.J. Zoodsma, MinnertsgaAanslagbiljet wegenbelasting op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaBetaald 4 juni 1924. Belastingjaar 1923.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Overig18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief harde turf, schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Sj. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
23-aug-19007.0204Overig1924Arts T. Wassenaar, St. JacobiparochieEnvelop gericht aan Jacobus Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-20005.0201Beeldmateriaal04-06-1947Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's (12x) gemaakt dag na de brand van kerk en toren met tekening plattegrondFoto's en tekening zijn gemaakt door architect A. Baart uit Leeuwarden. Op de tekening staat aangegeven vanuit welke positie de foto's zjn gemaakt. Bijbehorende envelop van architectenbureau A. Baart en Ir. J.E. Wiermsa, Emmakade 96 en Zuideplein 29 in LeJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Boek19-06-1947Doeke Bekius en Aaltje KrolBoekje met feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk op 16 juni 1947Met liedjes en advertenties met een knipoog naar het jonge paar.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant03-03-1989Johan de Boer (amateur-historicus) uit MinnertsgaLeeuwarder courant: Graven misterie Skileard opgelostGaat over 7 bemanningsleden van neergehaald vliegtuig in WOII die in 8 graven liggen.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant05-05-2003Trijntje Bekius (1910 - 2003)OverlijdensadvertentieJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant08-05-1999Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Jacqueline cijfert zich weg voor haar poezenMet foto van de vrouw in kattenren.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant28-08-2000Jacqueline ClausArtikel: Kattenvrouw vindt huis in Oude BildtdijkBron krant: onbekend.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant04-01-1996Jacqueline ClausLeeuwarder courant: De dertig katten van Jacqueline Claus (auteur Hilco Wagenaar)Met foto van vrouw met katten in huiskamer.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant17-04-2000Griet de Boer - ZoodsmaFriesch Dagblad: 'Juf' Griet de Boer 25 jaar peuterleidsterMet foto van Griet die de peuters voorleest.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant27-04-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt rechter op bezoekMet foto van de vrouw en rechter in de kattenren.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant04-05-2001Reimer Cornelis Bekius (overl. 2001)Friesch Dagblad: artikel overleden Reimer Cornelis BekiusVerzetsman, administrateur bij de Stichting 1940-1945. Overleden in zijn woonplaats Leeuwarden.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant31-05-2000Jacqueline ClausNRC: Friese kattenvrouwtje staat met leger poezen op straatJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant30-05-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw moet huis ontruimenGeen foto.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krantokt. 2001Jacqueline ClausFriesland Post: Dieren hebben mij opgevoegdMet kleurenfoto van de vrouw in de kattenren.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant04-10-2001Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt tweede kans in Het BildtMet foto van de vrouw enn katten in woonkamer.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant30-12-1998Tom BinnemaFriesch Dagblad: Leeuwarder chauffeur Tom Binnema keert zich tegen het slecht imago in zijn vakOndertitel: "Taxichauffeur is gewoon een prachtbaan'. Met foto van Tom in zijn taxi achter het stuur.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Leeuwarder courant: Fokje de Bildt: honderd jaar en 'nooit gyn ongenoegen'Met foto van Fokje de Bildt.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant23-04-1991Sijbe AndringaFriesch Dagblad: artikel over boek over de haringvisserij en leven aan de zeedijk van BarradeelJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-okt-19006.0104Krant11-10-2000Akkerbouwbedrijf AndringaFriesch Dagblad: artikel over pooters rooienMet foto broer Sibe, Geart ewn Sietse op de aardappelrooimachine.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101Krant02-01-1975TilledykFoto met bijschrift van de dorpsvaart achter de woningen aan de TilledykLeeuwarder courant 2 januari 1975: Met de aanleg van diepriolering in Minnertsga is de stankoverlast van de dorpsvaart verdwenen. Twee en een half jaar geleden klaagden de omwonenden steen en been over dit tot open riool gedegradeerd karakterestiek hoekjeJaDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101Krant07-11-1990Langedyk autosloperijFriesch Dagblad: Nieuwe locatie autosloperij Minnertsga probleemMet foto van de situatie van autosloperij Kuipers.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101Krant19-11-1991MeinardsweiLeeuwarder courant: Asfaltweg in de maak in MinnertsgaMet foto van de werkzaamheden op de Meinardswei ter hoogte van het vroegere winkelpand van Van Dijk's Bazar.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101KrantonbekendFerniaweiKrant: Goede dorp Minnertsga in ver-berberssing op rode barricadenGaat over beplanting op de Ferniawei voor de woningen aan de zuidzijde.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101Krant23-02-1985Herke Gerrit BoomsmaFriesch Dagblad: Mechanisatie heeft 'pypskoft'in bollenteelt nog niet verdrongenAuteur Sybe Joostema met foto's Herke Gerrit Boomsma in de tulpen en een foto met zijn kinderen Petra en Gerrit.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-nov-19009.0101KrantonbekendMeinardsweiKrant: Minnertsga in duploGaat over historie met twee mooie grote foto's met zicht op de 'buorren'. Hudige situatie en de situatie rond 1905.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20009.0201Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten e.a., eigen opnames gevelstenen (73 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.JaNalatenschap Gosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20006.0205Brief03-05-1952Gemeente BarradeelKennisgeving overeenkomstig Hinderwet gericht aan H. Joh. Muller, TsjillenW. bij de Leij vergunning aangevraagd voor oprichten meubelmakerij waarin geplaatst zijn vier elektromotoren, Tsjillen 267. Met envelop. (document staat ook in beeldcollectie op de website)JaHendrik Muller, St. Annaparochie2020-02-18 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Brief1999Zanggroep Telling VoicesUitndiging aan oud-lid Bram Joostema voor receptie 25-jarig jubileum zangkoorNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Circulaire07-03-2009Zanggroep Telling VoicesProgrammaboekje jubileumconcert 35 jaarNamen: Dirk Norbruis, Harold Kooij en Ronald KnolJaDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Circulaire1994Zanggroep Telling VoicesUitnodiging voor receptie i.v.m. 25-jarig jubileumNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Kopie1994Zanggroep Telling VoicesProgramma De Tsien WurdenGeschreven door IJtsje Andringa, Siemy Hamer en Sjaak Weiland. Muzikale bewerking Dirk Nrobruis en regie Jan van der Veen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Kopie07-03-2009Zanggroep Telling VoicesFolder jubileumconcert 35 jaarNamen: Harold Kooije, Ronald Knol, Dirk NorbruisNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Kopie29-10-1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien Wurden van deze tijd (25-jarig jubileum)Met zwart/wit foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesBerichten over 25-jarig jubilleumMet zwart/wit foto (staat in beeldcollectie website).NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant30-03-1996Zanggroep Telling VoicesTelling Voices in schouwburg met Tsien WurdenBron: Friesch DagbladNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant09-06-1990Zanggroep Telling VoicesSursum Corda concert Hoorn (Terschelling)M.v.v. zangkoor Telling Voices. Namen: Dirk Norbruis, Aafje Terpstra, Marjan Palsma,NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien wurden een mooie musical slecht te verstaanBron: Bildtse PostNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant24-02-1984Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatNamen: Dirk Norbruis, Jan Roorda, Peter Dijkstra en Anja Westerhuis. Met foto overhandiging 1ste exemplaar LP.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant25-02-1994Zanggroep Telling VoicesGospelgroep Telling Voices viert vierde lustrum met eigen musicalMet foto: Sjaak Weiland, Dirk Norbruis, IJtsje Andringa, Jan van der veen en Siemy HamerNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204KrantOnbekendZanggroep Telling VoicesZingen voor IsraëlMet foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesBilstse Post: Telling Voices uit Minnertsga 25 jaarMet foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant28-08-1986Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongMet foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant04-03-2009Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zanggroep Telling Voices bestaat 35 jaarMet foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling VoicesFriesch Dagblad: 25 jaar gospelgroep Telling VoicesNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204OverigZanggroep Telling VoicesKleurenfoto van zanggroep met op de achtergrond torenFoto staat in zwart/wit in beeldcollectie op de website.NeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Overig14-03-1992Zanggroep Telling VoicesProgramma donateursconcert m.m.v. De dobber uit HarichNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204Overig09-06-1990Zanggroep Telling VoicesProgramma concertNeeDorpsarchiefOpenbaar
22-feb-20001.0204OverigZanggroep Telling VoicesVier zwartwit foto's zangers en dirigent in Ned. Hervromde kerk (later Meinardskerk)Foto's staan in beeldcollectie website.NeeDorpsarchiefOpenbaar
21-nov-20009.0208Beeldmateriaaljaren '50Reproductie aquarelZicht op de Tilledyk gemaakt in de jaren '50 door R. SchuurDe reporducties werden ingelijst verkocht in de winkel van Van Dijk's Bazar aan de Meinardswei. Afmeting 200 x 120 mm. Foto van deze reproductie staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerJaGerrit van Dijk (Van Dijk's Bazar)DorpsarchiefOpenbaar
21-nov-20009.0209BeeldmateriaalLuchtfotoLuchtfoto in kleur van het gehele dorpAfmeting A3 formaat. Detail van de foto staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger.JaDorpsarchiefOpenbaar
21-nov-20009.0107BeeldmateriaalKlein Hermana-statePlattegrond van Klein Hermana-state afgedrukt op fotopapierAfmeting 410 x 300 mm. Zwart/wit. Detail fan de plattergrond staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
20-nov-20005.0204Circulaire1933-1934Nederlands Hervormde KerkKerkblad Onze Gemeente (3x) kerstnummer 1933, februari 1934 en juli-augustus 1934Redacteur ds. J. van der Heide. Het blad verscheen elke maand en is de voorloper van het blad Kerkewerk.NeeDorpsarchiefOpenbaar
19-nov-20006.0204Boek1909R. Tuinhof (11 jaar)Alamanak voor de jeurgd 1909 (Neerbosch Boekhandel, Neerbosch)Boekje met wetenswaardigehden gestoeld op christelijke grondslag. Vol met namen en geboortedata van personen uit de familie- en vriendenkring. Personen hebben vermoedelijk zelf hun gegevens in het boekje geschreven. Voorkomen namen: R. Tuinhof, Trijntje jJaDorpsarchiefOpenbaar
19-nov-20010.0301Voorwerp1910-1912Antje Steensma (1900-1991)Handwerkjes gemaakt op de lagere school en kinderkleding van haar moederHaak- en breiwerkjes voor poppen, kruikzak etc. en enkele stuks kinderkleding die door haar moeder is gedragen. Foto van de doos met inhoud staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerJaNalatenschap Antje Steensma (1900-1991)DorpsarchiefOpenbaar
19-nov-20010.0303Voorwerp2002It Nifelrûndsje 1982-2002Initialen JJJaDorpsarchiefOpenbaar
19-nov-20010.0302Voorwerp1911Antje Steensma (1900-1991)Letterlap gemaakt in 1911Foto van de letterlap staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerJaNalatenschap Antje Steensma (1900-1991)DorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204KrantZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Reünie Telling Voices ter gelegenheid 10 jarig bestaan.NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Zanggroep Minnertsga maakte langspeelplaat |Jubileumplaat Telling Voices MinnertsgaBron krant: onbekendNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBron krant: onbekendNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Jubileumconcert van The Telling Voices |Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongBron krant: onbekend. Met foto Dirk Norbruis achter orgel en zich op zangers.NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel: Prachtig concert in Ned. Herv. Kerk MinnertsgaBron krant: onbekendNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant05-05-1983Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zondagavond zang in Minnertsga (met foto)NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: 15-jarig jubileum Telling VoicesBron krant: onbekend. Met foto van de zanggroep.NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices groeide uit tot streekgroep, gospelgroep bestaat vijftien jaarBron krant: onbekend. Met foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel over uitkomen van cassette 'Een lied van geloof'NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesKopie van 4 foto'sDirk Norbruis, Knillis Wijngaarden, Albert de Vries, Adam Joostema, Foppe Post, Pieternel Hibma (keyboard), Bram A. Joostema, Joke Hibma, Tineke Meijer, Janny Joostema, Renske Wiersma, Hinke Post-Knol, Afke Nagel, Froukje Spoelstra, Coby de Schiffart-HagaNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204OverigonbekendZanggroep Telling Voicesdrie kopie foto's (jubileum) en foto in Ned. Hervormde kerkNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Overig10-04-1988Zanggroep Telling VoicesAankondiging jeugddienst tijdens uitwisseling Achlum, Welsrijp en MinnertsgaVoorganger H. Post-Knol, organiste B. HaarsmaNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesOver de oprichting met fotoNamen: A.A. Joostema, H. Post-Knol, Lautenbach, NorbruisNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Overig19-06-1978Zanggroep Telling VoicesBeschrijving zang- en stemtechniek en akte van borgtochtAkte van borgtocht voor een schuld van een geldlening: Abr. A. Joostema en D. Hibma, S. Hamer.NeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204OverigAug. 1986Zanggroep Telling VoicesBrief beëindiging lidmaatschap Ulbe Joostema + fotoNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-okt-19001.0204Overig1986Zanggroep Telling VoicesLiedjes voor het 12 1/2 jubileum geschreven door HooyengaNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0432Geluid- en beelddrager1932 - 1936DVD filmopnamesFilmopnames Sexbierum, Roptazijl etc.NeeS. de Boer, OpeindeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0426Geluid- en beelddrager1995Noorderlicht Film (Mooie Paal, Minnertsga)DVD film Doarp, een film van Henk PenningaDocumentaire over het dorp Minnertsga in kleur en zwart/wit beelden.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0227Geluid- en beelddrager1999 - 2010DVD videofragmentenOpnames 1999 - 20101999 S.O.W. Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Marrum (Omrop Fryslân), 2002 Wyn en wetter, 2003 Zeeklei, 2007 Aktie restauratie kerk Wier, 2009 Jacob (Jappie) Zoodsma: Gevangenkamp 1940/1945, 2010 Familie Wolbers (vier jaar stoffelijk overschot op zoldeNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0428Geluid- en beelddrager1999DVD video opnamensReportage Omrop Fryslân over kerkelijkproces Samen op Weg (1999)Over de dorpen, Marrum, Minnertsga, Tzummarum en OosterbierumNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0429Geluid- en beelddragerDVD filmopnamesOverzetting van diverse oude filmsBazar Het Groene Kruis, Reisjes Ouden van Dagen, Dorpsfeest 1952, NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) optochten, laatste personenvervoer NFLS, winter 1979, beelden vanaf de torenNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0431Geluid- en beelddrager1966 - 1982DVD filmopnamesOude films 1966 - 19821966 dorpsfim (ingesproken door Hielke Hoekstra), 1978 dorpsfeest (Durk Holwerda), 1978/1979 winter sneeuwstorm, 1980 en 1982 dorpsfeestNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-dec-20009.0430Geluid- en beelddrager1935v - 1954DVD filmopnamesDiverse oude films1935 dorpsfilm, 1935 trein en station, 1935 trein vanaf kerktoren, 1937 bazar Het Groene Kruis, 1952 dorpsfeest, 1952, 1953 en 1954 reisjes Ouden van DagenNeeDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Boekjaren '70Plaatselijke middenstandBoekje: Welkom in uw nieuwe woonplaats MinnertsgaMet reclame en foto's ex- en interieur volgende middenstanders: Coöperatieve Raifeisenbank, Fa. Chr. Schotanus, Garage Sj. Kerlien, Fa. Kerlien - Hengst, Fa. R.R. Post & zn, J. Reitsma, P.A. Plat, Fa. O. Terpstra, J. Boersma, A. Meersma, Sj. Wiersma.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur15-04-1920De Groninger BankBewijs van betaling lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Ondertekend in Klazinaveen.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur28-01-1966S.J. Zwart, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstof antrachiet (Piet Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur30-06-1967Fa. O. Terpstra, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materiaslen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur05-07-1969Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetters en Doe het zelf art.Geleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur28-01-1970Fa. O Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverd materiaal (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur01-07-1983Technisch Bureau MinnertsgaGeleverd installatiewerk en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur01-04-1985dr. Nat. Fil. N.M. Postma (huisarts)Consult (Van der Veen, Minnertsga)Huisarts gevestigd aan de Meinardswei 4.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurnov. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van elctr. Licht en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur04-02-1949L. SchiphofRandpalm om graf geplaatst (P. Vogel)Datum betaald 4 febr. 1949. L. Schiphof was tuinman in Minnertsga (1942-1949).JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuuraug. 1971Garage Swierstra, automobielhandel, ontdeuk- en spuitinrichtingGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur01-07-1968Fa. O. Terpstra en sn, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materialen (J. Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjan. 1950Ferversbedriuw O. Terpstra, hannel yn klompen, klompsokken en rubberlearzenGeleverde materialen (P. Vogel)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur14-11-1970Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeleverd Eigenheimers voor J.L. Visser (P. Vrieswijk, Minnertasga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur25-05-1981Fa. VrieswijkDoorslag (kopie) van factuur vervoer tegels van Tegelen naar Balkbrug (Fa. Duiter, Balkbrug)Bedrijf gevestigd aan de Fjildleane 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjan. 1963N.V. Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek te VierverlatenVrachtrekening (S. Vrieswijk, Minnertsga)Namen: gebr. Weggeman, Talsma, Westkamp en Talsma.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur11-01-1967Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor Autovracht Zwolle, Tesselschadestraat 33, ZwolleJaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur23-03-1920Notaris S. Posthumus, FranekerAankoop in publieke verkoop drie percelen land onder Minnertsga (D.A. van de rWal, Minnertsga)Bericht in de marge: Vrijdag tusschen half twaalf en een uur ben ik in het Friesch Koffiehuis (boven) aan den Wirdumerdijk te Leeuwarden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn zijn, dan kunt u ook aanstaanden maandag betalen.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjaren '60 - '70A. Vogel, aardappelen, groenten en fruitBlanco notablaadjeJaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjaren '70J. Reitsma, hulpmotor- en rijwielhandel, huishoudelijke- en luxe artikelenPrijzen op naam van Personeelsvereniging FRAMBedrijf/winkel gevestigd aan de Tsjillen. FRAM was de openbaarvervoerder en opvolger van de LABO.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjuli 1969D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjuli 1968D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjan. 1947K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen (Piet Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurdec. 1960K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen en werkzaamheden (Siebe Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurapril 1968R.K. Wiersma, smederijgeleverde materialen en werkzaamheden (Van der Veen hoofdonderwijzer, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur07-01-1977R.K. Wiersma, smederijBedrag betaald (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuur25-07-1960B. de With, radio- en electro technisch bedrijfDraagbare radio (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, hoek Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Factuurjuni 1963Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor A. de Ruiter, WytgaardJaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Overig1973, 1975, 1984 en ?jaren '70 - '80Garage SwierstraBezinebonnen (4 stuks) (Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Overigjaren '50A. en E. van der Wal, rund- kalfs- en varkensslagerijLabel (ongebruikt)De broers Ale en Eibert van der Wal hadden hun slagerij aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBericht van nabetaling met stempel van de veiling (P.G. Vogel, Minnertsga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBetaalstroken (3 stuks) op naam van P.G. Vogel (horen bij geldzakjes)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.JaDorpsarchiefOpenbaar
18-aug-19007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeldzakjes (3 stuks) op naam van P.G. VogelDe papieren envelopzakjes werden gebruikt om geld in te doen. Voorop staat het bedrag van uitbetaling.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-okt-19001.0204Overig07-03-2009Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving historie 1974 - 1999Opgetekend door oud-leden H.Post-Knol, F. Post en A. Joostema.NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-okt-19001.0204Overig1974Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving oprichting koor en reglementNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0415Geluid- en beelddragerBegin 1900Antje GroeneveldCD met 38 foto's begin 1900 zonder namen van personenNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0414Geluid- en beelddrager1966DVD Dorpsfilm 1966Overgezet van smalfilm, filmmaker Johan AdolfsNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0416Geluid- en beelddrager1937Johannes Hanname / Beert PolstraFilmfragmenten dorp 1937 e.v.Bewerkte kopie van inventarisnummer 009.04 / 12NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.00417Geluid- en beelddragerjaren '50Blik op SouderVan Waddenzand tot vruchtbaar land (over de landaanwinning)Lengte 8,58 minuten, zwart/wit. Gaat over de werkwijze van de landaanwinning waarschijnlijk in het noordoosten van de provincie (Ferwerderadeel, Dongeradeel). Filmmaker Han de Vries. Fries Film Archief en Omrop Fryslân 2008NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0418Geluid- en beelddrager1977Christelijke Muziekvereniging OranjeWeekend samen met University Band (1977)Filmmaker Travaille.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0419Geluid- en beelddrager10-11-2004Oudheidkundige Vereniging BarradeelDVD NFLS ingebruikstelling gerestaureerde retirade gebouw station TzummatumRetirade gebouw Noord Friesche Lokaal Spooorwegmaatschappij.NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0420Geluid- en beelddragerFamilie Kampen (St. Annaparochie)Carroseriebedrijf PKA St. AnnaparochieDorp Wier, Mooie Paal, vrachtauto,sNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0421Geluid- en beelddragerjaren '60 - '70Familie Kampen (St. Annaprochie)Carroseriebedrijf PKA St. AnnaparochieVrachtwagens PKA, nieuwbouw werkplaats, oplegger, CAF-terreinNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0422Geluid- en beelddrager24-10-2005Foto CDFoto's grafzerken Minnertsgs (2005)Foto's gemaakt door Wietse Leistra (Tzummarum)NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0423Geluid- en beelddragerjaren '30 - '60OosterbierumFoto-impressie OosterbierumOude foto's in diashow met muziekNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0424Geluid- en beelddrager1993Christelijke Muziekvereniging OranjeCD 100 jaar met 14 nummersFanfare-orkest o.l.v. Jouke Hoekstra en Tamboer-Trompetterkorps o.l.v. Jan Zoodsma. Opnames 9, 10 en 17 juli, 12 en 20 november 1993JaDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0225Geluid- en beelddragerStichting Nylsk fan HermanaDVD De Muze fan it slot Lyts Hermana (GPTV)JaDorpsarchiefOpenbaar
17-dec-20009.0413Geluid- en beelddrager22-04-2006SMS GymnastiekverenigingJubileum uitvoering April 1946 - April 2006Foto'sNeeDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103CirculaireFa. Chr. SchotanusReclamefolder levering alle benodigdheden voor het uitvoeren van begrafenissen etc.Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54. Ook levering van rijdende bareb eb stalen draagbaren.NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103CirculaireRond 1970Zelfbedieningswinkel 4=6 R.R. PostReclamefolderBedrijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.NeeDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Circulairejaren '60Fa. Chr. Schotanus, kleermakersReclamefolder leverancier van uniformkleding voor begrafenisverenigingenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur01-01-1950J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G> vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuurjan. 1949J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G. vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur05-11-1969Fa. Chr. Schotanus, herenkleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costuum (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur16-01-1969Fa. Chr. Schotanus, heren- en dameskleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costummen verwante artikelen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur17-06-1969Fa. R.R. Post & zn, woninginrichting, manufacturen, herenconfectie, drogisterij en levensmiddelenbedrijfGeleverde woninginrichting spullen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur15-02-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfGeleverde diensten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur21-12-1970Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1970 (S. A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur21-12-1967Cor Nagel LoonbedrijfBieten geladen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur15-05-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfLevering dienst (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur14-12-1972Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen najaar 1972 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuurde. 1981F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterLeverd gereedschap (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur01-11-1975F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterGeleverde werkzaamheden en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur20-12-1973Corn Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1973 (Fa. S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur17-12-1969Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1969 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuurdec. 1968Cor Nagel, loonbedrijfLaden bieten herfst 1968 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (Fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Factuur03-02-1975Cor Nagel Loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1974 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei 1.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103OverigVóór 1960Fa. Chr. Schotanus & znVisitekaartjeBedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Overigjaren '30 - '40J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffen, zand en grintEnvelop t.n.v. P.G. VogelJaDorpsarchiefOpenbaar
17-aug-19007.0103Overigjaren '60 - '70Fa. R.R. Post, levensmiddelen, drogisterij en, manufacturen en woninginrichtingWinkelboekje voor notering boodschappen die later werden bezorgdOp naam van R. Bloembergen. Gebruikte bladzijden zijn uitgescheurd.JaDorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20005.0201Overig17-09-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening opmeting ligging grafzerken in de kerkOP de tekening aangegeven welke grafzerken zijn herplaatst (in het koor) en welke grafzerken onherstelbaar waren. De onherstelbare grafzerken zijn opgenomen en in voormalige grafkelders opgeborgen (bron: Bouwverslag 1951-1955). Tekening is gemaakt door A.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20005.0201Overig25-06-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening restauratie kerk van architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaPlattegrond en doorsnee, blad 3. Aantal zitplaatsen: schip 336, balcon 84 en diaken en ouderlingenbanken 20.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20005.0201Overig08-07-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening gevel kerkgebouw, architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaBlad 4.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20006.0104Persoonlijk01-05-1923Metje Meerstra (1898-1988)Gedachtenis afgelegde geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.JaDorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20006.0104Persoonlijk01-05-1923Pieter Joostema (1899-1970)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.JaDorpsarchiefOpenbaar
16-okt-20006.0104Persoonlijk12-04-1935Antje Miedema (1898-1956)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.JaAntje Dijkstra (oud-Minnertsgaaster), Stiens2020-10-12 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0411Geluid- en beelddrager01-06-2006DVD OBS Lytse TerpMusical "Switch" schooljaar 2005 - 2006 (opname 1 juni 2006)NeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0412Geluid- en beelddrager1939 - 1948Film Minnertsga 1939 - 1948In opdracht van Johannes Hannema gemaakt door Beert PolstraNeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0410Geluid- en beelddrager2007DVD OBS Lytse TerpMusical "De Sloot" schooljaar 2006 - 2007NeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0409Geluid- en beelddrager2008DVD OBS Lytse TerpMusical "Geldkoorts" groep 7 en 8 schooljaar 2007-2008NeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0408Geluid- en beelddrager2001Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)CD Het Robustelly -orgel bespeeld door Gert Oost: opname 9 juni 2001Gert Oost was de zoon van de vroegere plaatselijke predikant ds. Wobbe Oost.JaDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0407Geluid- en beelddrager21-09-1991DVDRevue Dorpsreunie 21-09-1991Optreden van diverse dorpsbewoners als spelers in de revue.NeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0406Geluid- en beelddrager2002 - 2010DVD2002 - 2010 Historie Minnertsg ain beeld2001 Oranje eerste prijs WMC Kerkrade, 2002 PC Franeker, 2002 Wyn en Wetter, 2002 Wateroverlast Fjildlenae, 2002 Graancircels bij J. Bekius, 2002 Oogstfeest, 2007 Minnertsga vanaf de kerktoren, 2009 Documentaire Jacob (Jappie) Zoodsma 1940 / 1945, 2010 FaNeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0402Geluid- en beelddrager1990 / 1994DVD1990 / 1994 Historie Minnertsg ain Beeld1990: Restauratie kerktoren, 1991: Voorbereiding dorpsreunie, 1991: Generale repetitie dorpsrevue, 1991: Generale repetitie II dorpsrevue, 1991: Opendag Ald Skoalle / J. Groeneveld, 1991: Tentoonstelling Dorpsreunie, 1992: dorpsfeest I, 1991: dorpsfeest INeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0404Geluid- en beelddrager1998 - 2000DVD1998 - 2000 Histrorie Minnertsga in beeld1998 Fan fan Chris Wassenaar, 1998 RABO spektakeldag, 1998 voorbereiding dorpsfeest, 1998 dorpsfeest, 1998 informatieavond nieuwbouw, 1998 plan Iepenloftspul, 1998 dorp van de week, 1998 Telling Voices (diefstal), 1998 Oranje oefenen voor decemberconcert,NeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0401Geluid- en beelddrager1935 / 1954DVD1935 / 1954 Historie Minnertsg ain beeld1935: Trein NFLS en station, 1935: trein vanaf de toren, 1935: dorpsfilm, 1937: Bazar Groene Kruis, 1952: dorpsfeest, 1952: Reisje ouden van dagen, 1953: Riesje ouden van dagen, 1954: Reisje ouden van dagenNeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0405Geluid- en beelddrager2000 - 2001DVD2000 - 2001 Historie Minnertsga in beeld2000 Presentatie Nylsk fan Hermana, 2000 Opname voor Simmer 2000 Nylsk fan Hermana, 2000 Voorstelliing Nylsk fan Hermana, 2000 Uitreiking boek Nylsk fan Hermana, 2000 PC Franeker, 2001 Restauratie kerk & orgel, 2001 Kaatsen Bondspartij, 2001 Jan zuidema mNeeDorpsarchiefOpenbaar
16-dec-20009.0403Geluid- en beelddrager1995 / 1998DVD1995 / 1998 Historie Minnertsga in beeld1995 Première film Doarp, 1995 intocht Canadeze, 1996 It Ljocht op Chris Wassenaar, 1996 Graancircels (UFO's), 1996 Freule Wommels, 1996 Ufo City, 1996 Dorpsfeest, 1996 weerhaan weer op de toren, 1996 dorpsfeest, 1997 Brândei (herinnering brand kerk en toNeeDorpsarchiefOpenbaar
15-nov-19009.0101Krant03-10-1968Leeuwarder courantFoto van nat bouwland i.v.m. vele regen in september, gezicht op de FjildleaneFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
15-nov-19009.0101Krantbegin jaren '80Maandblad Barradiel meiinoar ienLuchtfoto Minnertsga met zicht op uitbreidingsplan De Finne in aanbouwFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
15-nov-19009.0101Overigjuni 1953Commissie Tocht ouden van dagenGedicht met de titel: Folk fan Minnertsgea!Gaat over voorgenomen rit van ouden van dagen waarin de naam Herman Leicht wordt genoemd. Hij had een slagerij aan de Hermanwei waar later de VIVO-winkel was gevestigd.NeeDorpsarchiefOpenbaar
15-nov-19006.0205Overigjanuari 1993Gosse Vogel (1924-1998)Beschrijving van het dorp Minnertsga omstreeks 1940Beschrijving van verschillende panden en bewoners (3 pag.)JaDorpsarchiefOpenbaar
15-nov-19009.0101Overig1692 ?Age Pieters Baarda, notaris in Minnertsga (1692)Minnertsga in de 17e eeuw in dichtvormNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-okt-20005.0202Beeldmateriaal1939, 1951-1955Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's restauratie 1939, herbouw 1951-1955, klokken,Foto's: 12x kleine klok (67x150), 16x grote klok (67x150). Datering foto's 1939-1945. 204x herbouw toren en kerk 1951-1955 (klein formaat). 19x idem A5 formaat. 13x klokgieterij in Midwolda (1951-1955). 6x interieur/exterieur april 1955 (A5 formaat).JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
13-okt-20005.0203Boek1951-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Bouwverslag met foto's herbouw toren en kerk 1951-1955Bouwverslag per werkdag met uitgevoerde werkzaamheden voorzien van foto's.
Enkele krantenknipsels over de brand en herbouw.
Brief Fries Museum: over in bruikleen geven van tinnen kannen (avondmaal) d.d. 22 november 1944.
Brief schenking: schilderij voorst
JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-09-24 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Brief1987Vereniging Plaatselijk Belang (bestuur)Brief aan de raadsleden over ongenoegen reorganisatie brandweerNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant25-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Meerderheid Bildtse raad voor opheffing blusgroep MinnertsgaGeen foto bij artikel.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant30-07-1987Vrijwillige brandweer BarradeelBildtse Post: Moet bluseenheid Minnertsga verdwijenen?Met foto's zonder bijschrift.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant08-08-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Grote weerstadn tegen dreigende opheffing blusgroep MinnertsgsaMet foto brandweerlieden bij de brandweerauto op 'e buorren in Minnertsga.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant04-09-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga loopt massaal uit voor behoud blusgroepArtikel zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant28-01-1988Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Brandweerlieden onderscheiden voor 12 1/2 en 20 jaar trouwe dienstMet foto: Jan Zoodsma, Jouke Boomsma en Dirk Binnema.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant24-04-1973Vrijwillige brandweer BarradeelFaneker courant: Minnertsgaaster brandweerauto (uit 1947) met handkracht gestartMet foto waarop 4 brandweerlieden achter de brandweerauto deze proberen te startenNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant19-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Commissie A.Z. zegt nee tegen blusgroep MinnertsgaMet foto groep betogers bij gemeentehuis Het BildtNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant07-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Korpsen Oldeboorn en Minnertsga moeten verdwijnenMet luchtfoto kern van Oldeboorn, foto van een grote brand in Harlingen en foto van inspecteur Maarten Passchier vande brandweerinsepctieNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga pleit voor behoud eigen brandweerMet foto overzicht publiek bij gemeentehuis in St. Annaprochie.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelRaamposter: Minnertsga yn fjoer en flam foar de brânwachtNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Krant01-10-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Doek valt definitief voor brandweer MinnertsgaGeen foto bij artikel.NeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Overig24-09-1987Gemeente Het BildtRaadstuk wijziging organisatieverordening en veregoedignsregeling en rechtspositieregeling gemeentelijk brandweerMet kostenoverzicht brandweer Het BildtNeeDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelInstructietekening (A3 formaat) Taakverdeling blusgroep en uitleg gebruik materiaalJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19006.0205Overig07-09-1921Bescherming Bevolking (BB)Vrijwillige verbintenis voor noodwachter in vast dienstverband Klaas de Haan (1921-1994)JaNalatenschap Hilda de Haan- van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102OverigVrijwillige brandweer BarradeelInstructie aflegsysteem voor brandslangen voor blusgroep (bevelvoerder en acht manschappen)JaDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102OverigonbekendVrijwillige brandweer BarradeelAcht bladen gestileerde tekeningen mensfiguur n.b.t. gebruik brandweerslagenJaDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelNegen instructie bladen plaats manschappen, materiaal etc.JaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19004.0102Overigjaren ' 60Vrijwillige brandweer BarraddelTentamenvragen (99) brandwacht 2e klasJaNalatenschap Hilde de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19006.0205Persoonlijk10-10-1063Bestuur A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB)Oorkonde voor Klaas de Haan (1921-1994), hoofdbrandwachtAfbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerJaNalenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19006.0205Persoonlijk05-02-1969Gemeente BarradeelOorkonde 15 jaar vrijwilliger Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerJaNalatenschap Hilda de Haan- van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19006.0205Persoonlijkjaren '60Klaas de Haan (1921-1994)Schrift met aantekeningen handschrift Klaas de Haan m.b.t. vrijwillige brandweer BarradeelJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-nov-19006.0205Persoonlijk01-07-1970Vrijwillige brandweer BarradeelOorkonde 12 1/2 jaar brandweerdienst Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroegerJaNalatenschap Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
13-mrt-21010.0203Voorwerpjaren '60Bescherming Bevolking (BB)Mouwband met geborduurd logo van de organisatieFoto van voorwerp staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga VroegerJaGerrit Bouma2021-03-13 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
13-mrt-21010.0202Voorwerpjaren '90Tegeltableau met afbeeldingCafé - Restaurant - Slijterij "Het Wapen van Barradeel" TzummarumFoto van tegeltableau staat in beeldcollectie website Minnertsga VroegerJaSietse Kuipers (oud-Minnertsgaaster), Damwâld2021-02-22 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte13-07-1935Hervormde GemeenteAankoop strook grond bij verenigingsgebouwVerkoper: Jitske Wijngaarden, weduwe van Leendert Akkringa. College van kerkvoogden: Sipke Jans Zodsma, Jan Dirks Koopmans en Atze Bergsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-01-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte05-05-1911Hervormde GemeenteAankoop een mans- en vrouwenzitbank samen acht zitplaatsen in de kerkVerkopers: Frans Piers Hoogland (Ternaard) en Neeltje Jentjes Hoogenhuis. Koper namens kervoogden: Tjipke Pieters Wijnggarden, Albert Thomas de Groot en Luitzen Wallis de Vries.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akteseptember 1900Hervormde GemeenteVerkoop perceel grond ten behoeve aanleg spoorwegtracé Stiens - TzummarumNamens kerkvoogden: Tjipke Wijngaarden, Luitzen Wallis de Vries en Albert de Groot. Koper Noord Friesche Lokaal spoorwegmaatschappij, Hendrik Jochum Kalt.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte22-11-1965Hervormde GemeenteVerkoop oude pastorie (Ferniawei, later Hermanahiem)Namens kerkvoogdij: Rienik Rieniks Post, Jacob Vis en Klaas de Groot. Koper: Arend Pilon, Carel Juliaan Wielinga en Andreas Flach namens Stichting Christelijke Tehuizen voor geestelijke gehandicapten in Friesland.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte18-05-1882Hervormde GemeenteStaat of inventaris goederen en fondsen Hervormde kerkNamens kerkvoogden: Louw Johannes Osinga, Jan Jans Haima en Roelof Thomas de Groot. Namens notabelen Herv. Gemeente: Jan Joris de Jong, Leendert Meinderts Dijkstra, Harmen Eizes van Keimpema, Gerrit Flonk, Gerlof Walsma, Jan Jans Bos, Reinder Wiersma, PieJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte10-12-1928Hervormde GemeenteAankoop perceel bouwterreinVerkoper: Jitske Wijngaarden weduwe van Leendert Akkringa. Namens collega van kerkvoogden: Adam Gerrits Elsinga en Jan Dirks Koopmans.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Akte23-02-1864Hervormde GemeenteVerkoop schoolonderwijzerswoning (Openbare Lagere School)Namens kerkvoogden: Cornelis Jells Tjessinga, Haije Cornelis Blanksma. Koper: gemeente Barradeel (burgemeester Tjalling Minne Watse Els Collot 'd Escury).JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0904Boekfeb. 1971 - nov. 1977Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.1002Boekjul. 1971 - mei 1976Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.1001Boek1934Gereformeerde kerkFormulieren van Eenigheid, liturgie en eenige GezangenAangeboden door de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Ondertekenaars: J.Bos, B. Posthumus, R. Terpstra, A.J. Boersma, G. Hoekstra, D. Schotanus, B. Tuinhof, ?. Met handtekeningen.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0903Boeknov. 1977 - apr. 1984Gereformeerde kerkNotulenboek Greformeerde Jongelings Vereniging (G.J.V.) "De Schatgravers"NeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.1004Boekjan. 1964 - jun. 1971Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisNeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.1003Boekokt. 1953 - dec. 1963Gereformeerde kerkIngebonden uitgaven maandbald Rondom Gods HuisNeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-feb-21005.0902Losbladige eenheid1941Hervormde GemeentePachtovereenkomsten van gronden (bouwland, weiland)Kerkvoogden: Siebe Reins Faber, Dirk Koopmans en Gerrit Faber. Pachters: Bauke Terpstra, Rense Terpstra, Rienik Rieniks Post, Simon Jippes Miedema, Job Wassenaar (St. Jacobiparochie), Jaije hofstra, Tjitske Westra weduwe van Gerrit Sikkema, Abe Tilstra, TJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuur09-03-1918Brandstroffen Commissie FranekerKwitantie betaling voor eigen lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Jac. Sjoerd Zwart schipper met als woonplaats Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuur21-08-1922Ontvangen partij niet genoemdKwitantie van betaling geleverde bagger en turf den 12 aug. (S. Zwart, Minnertsga)Ontvangende partij wordt niet genoemd, plaats is Valthermond.NeeDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Factuurjuni 1959M. Kerlien, garage, electro- en radio technisch bedrijfKwitantie van betaling (G. van Dijk, Minnertsga)Kwitantie met notastrook. Gerrit van Dijk van Van Dijk's bazar.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuur18-09-1919De Groninger BankBewijs van betaling door Jac. Zwart (Minnertsga)Jac. Zwart is turfschipper.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuurjuni 1928Gasfabriek BarradeelGasrekening maand juni 1928 (J. Zwart, Minnertsga)"Kookt steeds op gas" staat op de rekening.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuur30-10-1924Gebr. D. en J. WetterauwBewijs van betaling voor maken houten vloer (J. Zwart, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achteringang werkplaats gelegen aan de Tsjillen.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Factuur16-08-1919Brandstoffen Commissie FranekerBewijs van betaling levering lading turf (J. Zwart, Twee Gebroeders)Schipper J. Zwart woonplaats Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig13-08-1923Gemeente Barradeel, gemeentelijke reinigingsdienstWegens verrichte werkzaamheden door personeel reinigingsdienst (J.S. Zwart, Minnertsga)Gemeenteontvanger: S.J. Zoodsma.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerJaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig23-11-1917Brandstoffen Commissie Franeker (Rijks-Kolendistributie te 's Gravenhage)Lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Met schip Twee Gebroeders, 44 ton liggende te Musselkanaal en lading opgehaald uit Valthermond en vervoer naar Minnertsga. De scheepsbevrachter is A. Buisman. Brief met stempel van Algemeene Schippersbond / afdeeling Musselkanaal.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoerbewijs lading baggerturf (G. de Koe, Coevorden)G. de Koe schipper van de Goede Verwachting, 56 ton. Lading van Valthermond naar Minnertsga. Vervener Klaas Jonker, 2e Exloërmond.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig27-10-1923Gemeente Barradeel (rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasing II en gemeentelijke inkomstenbelastingAanslagbiljet belastingjaar 1923/1924 (J. Zwart, Minnertsga)Bealstingnummer Minnertsga: 242 / 519.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig09-07-1950Onderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen brandschade opgericht te Achlum 1811Polis: verzekerd gereedschappen, inboedel, lijfdracht en drie geiten (Hendrik Jans de Roos)Verzekerdewaarde: 16.500 gulden.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig26-04-1938Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig06-02-1958Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig06-02-1958Ministerie van Financiën, kantoor accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning voor verkoop van tabakartikelen (wed. IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Vergunning voor de locatie Meinardswei 78. Winkel van Van Dijk's Bazar.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overigjaren '50Gemeente BarradeelBewijs van inschrijving Noodslachting voor de slachtplaats MinnertsgaKaarthouder: IJ. W. van Dijk, gezin bestaat uit 4 personen. Knipkaart met aan de rand de weeknummers. Tot en met week 15 is er in de weken geknipt.NeeDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0102Overig25-07-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoersbewijs lading turf van Appelscha naar Minnertsga/FranekerVervoer met het schip Twee Gebroeders. Vervener is J.P. v.d. Bosch.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Overig25-03-1919De Groninger BankBewijs van betaling door J. Zwart (Minnertsga)Ondertekend te Valthermond.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Overig13-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading baggerturf (schipper J. van der Woude)Controleur: J. de Groot, Valthermond.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Overig03-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading harde turf (schipper J. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders, 44 ton. Vervoer van Valthermond naar Minnertsga. Vervrachter A. Buisman te Musselkanaal.JaDorpsarchiefOpenbaar
11-aug-19007.0103Overig25-07-1917Rijkskolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning voor huisbrandturf (schipper J.S. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders. Vervoer van Appelscha naar Barradeel.JaDorpsarchiefOpenbaar
1-10-2021005.140413OnbekendGereformeerde kerk (kerkeraad)Onze gemeente in beeldMogelijke datering jaren 1990JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140413maart 1997W.G. Westerhuis ('s Gravenhage)Beschijving over ds. Wouter de Vries, predikant te Minnertsga (1741-1775)Omvang: 6 pagina'sNeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140413nov. 1996Gereformeerde kerk (kerkeraad)Enquête resultaten van de gehouden enquête in sept/okt 1996Uitgebreide weergave van de resultaten (40 pagina's)NeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1410131960 - 1982Fonds ds. Van der Schaaf (testament 16 september 1829)Accountantverklaringen jaren 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1977, 1982JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140431969Hervormde KerkInventaris archief van de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk opnieuw opgemaakt 19 aug. 1969 (schrift)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.141131895 - 1951Hervormde KerkSchrift met kerkelijke huwelijken 1895 - 1951JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140931967 - 1968Diaconieën werkverband BarradeelNotulenboek 1967 - 1968JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140831967 - 1979Hervormde KerkLijst stemgerechtigde lidmaten van de Hervormde kerk (1967 - 1979)NeeKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140731954 - 1965Van der Schaaf-fonds (Ned. Hervormde kerk)Schrift met kasoverzichten 1954 - 1965JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.14063Hervormde KerkSchrift met aantekening Barradeel en lijst predikanten 1582 - 1981JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140531946 - 1947Vrouwenvereniging Ned. Hervormde kerkNotulen (schrift) 1946 - 1947 incl. verslag zomerreisjeJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.14048voorjaar 1997Hervormde Kerk en Gereformeerde kerk (kerkeraad)Stappenplan van de Samen Op Weg-commssie (Minnertsga)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140481973Hervormde Vrouwen Groep (gevestigd te 's Gravenhage)Statuten en huishoudelijk reglementOpgericht 26 september 1946. Te rekenen van 15 mei 1973 is de duur nader vastgesteld voor een tijdvak van 29 jaar en 11 maanden, derhalve eindigende 14 april 2003.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1404809-03-1937Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas, opgericht 31 juli 1864ReglementVoorblad: voor het lid K. de Haan en secretaris P. van der Wal. Met de hand ingeschreven. Bestuur: J.H. Bos, J. Zuidema, P. van der Wal, D. Tolsma, W. Hogerhuis en S. Visbeek.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.14048OnbekendVerpleeginrichting De Vlaswiek (St. Annaparochie)Statuten stichting ter bevordering van de Protestantse ZiekenverplegingJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005-14048jan. 1946Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 31 juli 1864)ReglementBestuur: A. de Groot, P.M. Elsinga, K. de Haan, K. Hamer en G.S. JensmaJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1404821-09-1920Hervormde KerkReglement op het beheer der kerkegoederen en fondsen van de Hervormde Gemeente te MinnertsgaKerkvoogden: A. de Groot, L.W. de Vries en J.D. KoopmansJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1404811-06-1999Gereformeerde kerk (kerkeraad)Orde (liturgie) bij de laatste Gereformeerde kerkdienst in MinnertsgaVoorgangers: ds. M. Klomp, ds. W.F. van Brussel, organist dhr. J. Tuinhof en medewerkende dhr. G. Plat (trompet).JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140481974 ?Stichting Christelijk Centrum ten Dienste van Sociale en Diaconale Arbeid in Friesland (It Sintrum)StatutenMet losbladig concept wijziging statuten.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1404831-01-1906Christelijke Jongelingsvereniging Fraternitas te Minnertsga (opgericht 1864)ReglementBestuur: S. Kloosterman, J.J. Helder, A. Wiersma, H. Haarsma en J.S. GroeneveldJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.140481974 - 1980Hervormde KerkReglement op het beheer der kerkgoederen en fondsen van de Hervormde gemeente MinnertsgaMet aantekeningen op exemplaar 1974 voor nieuwe uitgifte 1980 en met handtekeningen drie kerkvoogdenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.1404801-01-1962Hervormde KerkReglement van de begraafplaatst te MinnertsgaKerkvoogden: R.R. Post sr., S.P. bierma en R.S. FaberJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
1-10-2021005.14048OnbekendGereformeerde kerk (kerkeraad)Huishoudelijke regeling van de Gereformeerde Kerken der classis FranekerJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2019-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
10-aug-19007.0102Brief04-12-1959Gemeente BarradeelBrief verbod verkoop vuurwerk, ontheffing is mogelijk (wed. IJ. W. van Dijk)Wed. IJ. W. van Dijk was eigenaar van de winkel Van dijk's Bazar aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
10-aug-19007.0102Circulairesept. 1991Ondernemersvereniging MinnertsgaPlattegrond van Minnertsga waarop aangegeven de locaties van de verschillende bedrijvenPlattegrond was t.b.v. de opendag op 21 sept. 1991.JaDorpsarchiefOpenbaar
10-aug-19007.0102Factuurjaren '60 - '70Van Dijk's Bazar, luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en papierwarenBlanco notabladWinkel gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
10-aug-19007.0102Factuur21-06-1956Gemeentewerken BarradeelWerkzaamheden voor aanleggen tegelpad (IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Gemeentehuis Sexbierm. IJ. W. van Dijk woonde aan de Meinardswei (Van Dijk's Bazar).JaDorpsarchiefOpenbaar
10-aug-19007.0102Overigdec. 1992Noorderlicht FilmNieuwjaarswens 1993Henk Penninga, Ingrid van der Geest, Wieke Mollema. Bedrijf gevestigd op Moaie Peal 1a.JaDorpsarchiefOpenbaar
10-aug-19007.0102Overigjaren '60Van Dijk's BazarOngebruikte envelop met opdrukWinkel gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20005.0103Boek1977-1994Jeugdraad Gereformeerde KerkNotulenboekMet ingeplakte originele geboorte- en trouwkaarten etc.Ja2019-09-03 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20004.0102Circulairejaren '70Wegwijs in BarradeelUitvouw bare kaart met topografische kaartjes van de dorpen en reclameadvertentiesAchterzijde nuttige informatie straten, telefoonnummers openbare instellingen, scholen en kerken.JaDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaSpeciale krant over het openluchtspektakelMet veel foto'sJaDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaDiverse krantenberichten en toespraak over het verloop van de organisatieNeeDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Overigjuni/juli 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaProgrammaboekjes (2x)JaDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Overigjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaToeganskaarten (2 x)JaDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Overig16-11-2006Reveu: Op en om 'e toer fan MinnertsgeaSlotlied geschreven door Klaas Hamer (1920-2006).NeeDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102Overigdecember 1988Familie Collot 'd EscuryOverzicht van familiefeiten opgetekend door Gosse VogelNeeDorpsarchiefOpenbaar
09-jan-20009.0102OverigPentekeningMolen De Welkomst, maker en datum onbekendPentekening is te zien in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger.NeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant28-08-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland in de toekomst nog dertig gemeentenNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant22-10-1979Gemeente BarradeelKrant: B en W Het bildt wil herindeling met BarradeelNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant28-10-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Franeker en Franekeradeel: voorlopers in de herindeling (Barradeel)NeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant01-04-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Barradeel bedreigd door HarlingenNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant26-01-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Raad Barradeel vindt bevolking te lauw tegen herindelingNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant07-05-1977Gemeente BarradeelKrant: Niet 22 maar 24 gemeenten op het Friese vastelandNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant01-01-1984Gemeente BarradeelFriesch Dagblad: Dagen Barradeel en mevrouw Veenhof als burgemeester geteldMet foto gemeentepersoneel met wethouder Jan Post (FNP) en H. de Jong (CDS) en foto dat mevrouw Veenhof met politieauto wordt opgehaald voor afscheidsbijeenkomst.NeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0201Krant12-05-1976Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Dorpen Menaldumadeel gaan vechten tegen verdeling gemeenteMinnertsga, Barradeel wordt ook genoemd in artikel.NeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant07-01-1983Gemeente BarradeelKrant: Bildts comité valt Barradeelster "logica"over herindeling aanNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant01-10-1982Gemeente BarradeelKrant: Minister wijzigt herindeling nietGaat over gemeentelijke herindeling.NeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant03-01-1980Gem,eente Barradeel (herindeling)Krant: GS wilen alleen maar Minnertsga bij het BildtNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19004.0102Krant03-11-1970Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland terug van 44 naar 24 gemeentenNeeDorpsarchiefOpenbaar
08-dec-19009.0102Krant24-12-1971Doktoren Barradeel en MenaldumadeelKrant: Dokoters geen spreekurr in de week na kerst: "Geen enkel probleem"Dr. J. Hibma (Minnertsga), dr. G.C.M. Kolff (Marssum), dr. F. de Boer (Berlikum), dr. F.C. Schiereck (Sexbierum).NeeDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Akte15-04-1817Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Akte openbare aanbesteding restauratie toren 1817-1818Kopie van de akte en een uitgetypte versie van de akte.NeeDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Circulaire18-12-1998Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum/Pietersbierum, Tzummarum/Firdgum, Wijnaldum)Kerkewerk nummer 25, jaargang 51 (slotnummer)Historisch overzicht van 51 jaar Kerkewerk per kerkelijke gemeente.JaDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Circulaire03-09-1948Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk, nummer 1, eerste jaargangVoorkomende namen Minnertsga: ds. Wumkes, ds. Traverne. Ds. Wumkes schenkt ook aandacht aan het uitkomen van zijn boekwerkje: Om toer en tsjerke fan Minnertsgea.JaDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Circulaire20-01-1967Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 2, jaargang 20Voorkomende namen Minnertsga: ds. Lekkerkerker (bevestiging en intrede), A. De Groot, Tettje van der Veen, S. Bouma, Lieuwe Kloostras, O. Weima.JaDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Circulaire30-04-1954Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 9, jaargang 18Voorkomende namen Minnertsga: ds. W. Oost (afscheid), Lieuwkje Osinga-Post, Sije Boomsma, T. Jensma, wed. J. Jensma,JaDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Circulaire01-02-1974Hervormde gemeenten BarradeelKerkewerk nummer 3, jaargang 27Voorkomende namen Minnertsga: Freerk Groeneveld en Sijmontje Zoodsma, Dina Bleeker, K. Vogel, B. Osinga, H. Faber, A. Terpstra, ouderlingen J. van der Veen, G. Jensma, Tj. Hibma, mevr. Bierma, C. Regnerus. Ds. Lekkerkerker.JaDorpsarchiefOpenbaar
06-nov-20005.0204Krant24-12-1951Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Friesch Dagblad: Geboorte-uur van een klok (met foto's)Over het ontdoen van mallen van de bronzen klok in de klokgieterij in Midwolda (Groningen).JaDorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte03-03-1953Hervormde GemeenteAkte van scheiding: dubbele woning met bleek en erf (Tsjerkestrjitte)Sijtze Bierma, Sake Faber, Dirkje Bierma, Gerrit Bierma, Douwe Elzinga, Sietske Bierma, Tjeerd de Swart, Lolkje Bierma, Aukje Gerrits Bierma, Pieter Bierma en Jantje Zoodsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte02-12-1936Hervormde GemeenteOverdracht twee woningen met hokken, bleeken, erf en tuinAukje Gerrits Bierma, Anne Vogel, Gerrit van der Plaats, Jan Jelles Helder, Pietje Arjens de Vries, Age Sijbes Knol, Arjen Sijbes Knol, Klaas Ebbings Lautenbach, Johannes Gerrits WijngaardenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte10-05-1929Hervormde GemeenteScheking bouwterreinSchenker Jitske Wijngaarden. Kerkvoogden: Adam Gerrits Elsinga, Jan Dirks Koopmans en Sipke Jans Zoodsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte07-04-1966Hervormde GemeenteAankoop grond zuidelijk van de FerniaweiVerkoper gemeente Barradeel. Namen kerkvoogden: Rienik Rieniks Post, Jacob Vis en Klaas de Groot.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte27-12-1967Hervormde GemeenteLegaat perceel bouwland te MinnertsgaHeyla Bouwina Lucia Butôt, weduwe van Nanning Simkes Tuinhof. Andriekse Tuinhof. Perceel genoemd "Drie Feane" .JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte14-11-1938Hervormde GemeenteAankoop strook grond achter Openbare Lagere SchoolJan Dirk Koopmans, Atze Bergsma, Sipke Jans Zoodsma.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte09-11-1978Hervormde GemeenteLegaat woning aan de TsjerkestrjitteGerrit Bierma, Wietske Bos, Hein Joostema en Jeltje Trijntje van Dijk. Erflater Sijtze Bierma weduwnaar van Geertje Westerhuis. Kerkvoogden Abraham Joostema, Jacob Vis en Johannes de Schiffart.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte17-05-1977Hervromde GemeenteAfschrift akte afgifte legaat: perceel weiland gelegen onder WelsrijpGoike Bijlsma, Willemke Hiemstra, Sjoerd Hiemstra. Lucas Hiemstra, geboren te Minnertsga, weduwnaar van Wiepkje Jaarsma. Kerkvoogden: Abraham Joostema, Jacob Vis en Johannes de Schiffart.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte28-11-1918Hervormde GemeenteStuk bouwland aan de Miedweg onder MinnertsgaPieter van de Lande, Aukje van der Wal, Teetske van der Wal, Willem Gerrit van Dam, Wijpkjen van der Wal, Geertje van der Wal, Jetske Katharina van der Wal, zijde verkopersJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte02-09-1969Hervormde GemeentePeceel land uit "Wijngaarden-plaats" op de MiedenNamen vervreemders: Lemke Veenstra, Jelle Jansen, Geertje Anema, Ane Anema, Trijntje Bergsma, Jetlje Tuinhof, Ijtje Tuinhof, Geertje Tuinhof, Ale Algra, Auke IJkema, Pieter Tuiinhof, Jitske Veenstra. Kerkvoogden: Rienk Post, Klaas de Groot en Jan Vis.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte05-11-1934Hervromde GemeenteHuurvoorwaarden betreffende 14 percelenNamen huurders: R. Terpstra, R.R. Post, S. Zoodsma, Dirk Boomsma, Hans Faber, Leendert Bekius, D. de jong, B. Schaaf, H. Hofstra, J.S. Zoodsma, H. Dusselaar, E. Tuinstra, A. Tlstra, J. en L. Bekius, Thijs van der Leij. Oude landnamen: Oude Fenne, De AtjenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-feb-21005.0902Akte12-03-1940Hervormde GemeenteJaarlijks onderhoud en niet ruimen grafzerken nummers 4, 5, 6 en 7 in rij 67Graven waarin rust het stoffelijk overschot van onderscheidene leder der familie Tjessinga. Lasthebber doctor Jelle Cornelis Tjessinga, griffier der Staten van Friesland. Kerkvoogden: Sijbe Reins Faber, Dirk Jans Koopmans, Gerrit Faber.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-dec-19001.01Boek1974-2000Redactie dorpskrant Nijs út eigen doarpKasboek met financiële verslagen 1974 - 2000Ja2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
06-dec-19009.0102Overigjaren '50 - '60Boerderij Groot LammemaKleurendruk boerderij Groot Lammema met aan achterkant beschrijvingKomt uit lijtsje met glasplaat.JaDorpsarchiefOpenbaar
05-okt-19002.0101Circulaire1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaProgramma met foto's en namen spelers, helpers en andere vijrwilligersJaDorpsarchiefOpenbaar
05-okt-19002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Laatste opvoering revueMet groepsfoto spelers en helpers.NeeDorpsarchiefOpenbaar
05-okt-19002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Doarpsreuny Minnertsgea bêst slaggeMet foto zaal vol mensen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
05-okt-19006.0104Overig1957Pieter Bernardus Winsemius (1883-1973)Manuscript geschiedenis Minnertsga (nooit uitgegeven) en correspondentie over uitgegevenMet o.a. brief van Dieuwke Bakker-Winsemius.NeeGosse Vogel, Harlingen1997-06-18 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-okt-19002.0101Overig1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaScript: teskten en liedjes, repetitierooster, correspondentie spelers en vrijwilligersJaTine Tuinhof-Leeuwen, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0322CirculaireApril 1934Notaris G. LammeréePublieke verkoping vruchtbaar bouwland behorende toto Sixma van Andla State (met overzichtstekening)Voorkomende namen: Jan P. Heeringa, A.J. Vogel, A.P. Versluys, B.S. Tuinhof, D.J. Koopmans, L.W. de Vries, Binne J. Binnema, Sijbe J. Wetterauw, L.F. Schaaf, Heerke A. HoekstraJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0329CirculaireDecember 1923Notaris BerghuisPublieke verkooping vruchtbare wei- en bouwlanden en boerenhuizinge onmiddellijk bij Berlikum (mei overzichtstekening)JaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0328CirculaireJuli 1856Notaris WiltholtOpenbare verkoop zathe en landen onder FirdgumZathe en landen in huur bij Sjoerd Rommerts Tuinhof.JaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0327CirculaireJuni 1969Notarissen S.T. Kooi en G. ElzerPublieke verkoping zathe en landen St. Annaparochie (met overzichtstekening)Voorkomende namen: J.J. Beimers. Zathe en landen Langhuisterweg.JaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0326CirculaireMaart 1890Notaris OttemaPublieke verkooping Zathe en Landen te BoerVoorkomende namen: Sijtze Jelles Nammensma, Claerkamsterweeshuis Franeker, Nammen Jelles Nammensma,JaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0325Circulaire27-03-1940Notaris R. JollemaBoerenboelgoed veebeslag ten huize van J.D. Oosterbaan, Klooster LidlumJaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0324CirculaireFebruari 1902Notaris AlmaVerkoping chicoreifabriek Berlikum, Burgerwoonhuis c.a. St. Annaparochie, gardenierswoning en bouwlanden MinnertsgaVoorkomende namen: Th. J. van der Leij, R.J> Lont, D.G. Wassenaar, A.H. Born, H.W. van der Ploeg - Born, IJ. Tichelaar, G.F. Walsma, Rein Post, dirk Jacobs MeijerJan C. hoekstra,JaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0320CirculaireMaart 1950Notaris RoemelingPublieke veroop percelen wei- en bouwland voor mej. Willemke van der Vegt (met overzichtstekening)JaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0319CirculaireFebruari 1930Notarissen G. Lammerée en S. MolenaarPublieke verkping bouwterreinen, vruchtbare bouw- en weilanden onder MinnertsgaJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0318CirculaireApril 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping vastigheden burgerhuizinge ca. Gareniershuizinge en bouwland (met overzichtstekening)Genoemde namen: Gerrit Adams Elsinga, Maartje Tjerks Elsinga, Martinus Elsinga, Bauke Terpstra, Marten Gerrits elsinga, Sietze Gerrits Elsinga, IJnte Gerrits Elsinga, R.S. Faber, Adam G. ElsingaJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0321CirculaireNotarissen R. de Groot en T. SeinstraOpenbare verkoping landerijen te Minnertsga (met overzichtstekeningen)Genoemde namen: B. de Swart - de Valk, Sake Jans holwerdas, Johannes en Sipke Jensma, Jan Jacobs zoodsma, Johannes Heins Joostema, Sjouke van der Leij, Telting.NeeGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0330CirculaireMaart 1933Notaris J. de BoerPublieke verkooping van eene uitmuntende state en landen te Engelum (met situatietekening)Voorkomende namen: T.J. Hoogland, Kerk van EngelumJaGerrit Bouma2020-11-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0323OverigJanuari 1938Overzicht tekening publieke verkoping percelenJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
05-nov-20001.0331Overig1901-1960Vereeniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Diverse uitnodigingen voor vergaderingen, brieven, agenda's feestprogramma'sPresentielijst met handtekening van de vergadering op 7 februari 1946 staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga VroegerJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeLied met muziekschrift: Ik jou my delJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeBoek met liederen en muziekschriftJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeInformatie over het kostuumdrama over de opbloei en ondergang van het slot Lyts HermanaJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Circulairejuni 2006Historisch spektakel De MuzeProgramma Concert rond muziek componist Johannes van BreeJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeProgrammaboekje optredens in de maand september 2006JaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant21-06-2006Historisch spektakel De MuzeBidtse Post: Betoverende poëtische muziek Van Bree bij werledprimeur in MeinardskerkMet foto leden van orkest in MeinardskerkNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant02-11-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Auditie voor De Muze fan Lyts Hermana van startNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant28-09-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Hoofdsponsor en audities De Muze fan Lyts HermanaNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant24-03-2004Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Openluchttheater Minnertsga schuift op naar 2006NeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101KrantHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Openluchtspektakel Minnertsga jaar laterNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant22-03-2004Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Openluchtspel Minnertsga schuift jaar opNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeDe Muze fan Lyts HermanaMet afbeedling van slot Lyts HermanaJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant04-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: De Muze fan Lyts Hermana overdekt gespeeldNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant21-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Provincialesubsidie "Muze' MinnertsgaNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant16-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Muze fan Lyts Hermana te njoggentjinde-ieuwskNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant28-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Tuinhuisje (requisiet) baron in boelgoed van 'Muze'NeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant29-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Geen koper voor brug (requisiet) Lyts HermanaNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant12-09-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Barones krijgt eerste exemplaar van dvd De Muze fan Lyts HermanaMet foto van ontvangers: burgemeester Auke van der Werff en echtgenote en barones Van Harinxma thoe Slooten en jonkheer Cees van Eijsinga.NeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant27-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Spullen (requisieten) van Lyts Hermana worden verkochtNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant13-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Skiednis fan it slot Lyts Hermana basis foar kostúmdramaMet 2 foto'sNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeFraneker courant: Sybe Joostema: Iepenloft spektakel in MinnertsgaMet kleurenfoto Sybe Joostema voor zijn monumentale woning aan de FerniaweiJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant15-02-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Nieuwe partituur Van Bree ontdektComponist/dirigent Tjalling Wijnstra vond nieuwe partituurNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krantsept. 2006Historisch spektakel De MuzeSpeciale uitgave krant: De Muze fan it slot Lyts HeremanaJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant03-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwrder courant: Familie steunt 'Muze' MinnertsgaFamiliestichting Collot 'd EscuryNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Krant05-04-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Familie baron draagt bij aan De MuzeNeeDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeGrote reclameposter (kleur)JaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeProjectplan voor subsidieaanvraag: De Muze en de op en delgong fan lyts HermanaJaDorpsarchiefOpenbaar
05-dec-19006.0105PersoonlijkDistributie stamkaart WOIIHouder Dirkje van Dijk (09-11-1939), adres Minnertsga 81aTwee exemplaren; staan in beeldbank > documentenJaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0205BeeldmateriaalCD met foto'sFoto's oude dorpsgezichtenFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0202Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten en uit boekje van P.B. Winsemius (54 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.JaNalatenschasp Gosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0307BeeldmateriaalDia's (100 stuks) in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.JaKlaas SchotanusDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0204BeeldmateriaalCD (2x) met foto'sFoto's MinnertsgaFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0206BeeldmateriaalCD (2x) foto's en documentatieFoto's en documantatie uit familiearchief Zoodsma - JoostemaFoto's van de boerderij en omgeving en van drumband en korps Chr. Muziekvereniging Oranje. Documenten over boederij Sellinga (Hearewei 15) en foto's staan allemaal in de Beeldcollectie en Documenten op de website Minnertsga Vroeger.NeeJan Zoodsma, Hearewei 15, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0203Beeldmateriaaloktober 2005CD met foto'sFoto's grafzerken begraafplaatsen: Minnertsga (dorpen voormalige gemeente Het Bildt)Foto's van de grafzerken Minnertsga (ruim 600) staan allemaal in het stamboomprogramma van Vroegere bewoners op website Minnertsga Vroeger.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-20009.0308BeeldmateriaalDia's in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.JaKlaas SchotanusDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0102Circulaire26-02-1946Vereniging Nut en GenoegenProgramma feestelijke bijeenkomst met opvoering door 'De krite Waling Dykstra, It Bildt"Bijeenkomst gehouden bij Th. Van der Leij (Caféhouder). Namen: Hoogland-Jensma, Westra-Zijlstra, Rodenhuis, Annema, De Jong-De Beer, Swerms, Bouma-Rozema.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0102Circulaire04-02-1949Vereniging Nut en Genoegen en Vereniging voor VolksvermaakProgramma feestelijke vergadering en toneeluitvoering "Het paard van Troje"Toneeluitvoering door de Rederijkerskamer "Ons Genoegen" Sexbierum. Namen: Douma, Hoogterp, De Boer, Zijlstra, Stellingwerf, Banning, Kroeze-Van Stralen, Dijkstra, Bakker. De avond werd gehouden bij Th. Van der Leij (caféhouder) Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0102Circulaire22-08-1947Vereniging Oranje NationaalProgramma concert van de Kon. Marinierskapel op sporterreinTevens bewijs van toegang incl. stempel met woorden: BARRADEEL, vermakelijkheidsbelasting. Toegang fl. 1,50 (incl. belasting).JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeDrumfanfare Oranje met jubileum taptoeBron onbekend. Met foto van Jappie Zoodsma in 1953 en de drumband in actie tijdens de Slachtemarathon in 2000.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant23-05-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje huldigt erelid Rienik PostUit Bildtse Post. Met foto van Rienik met zijn vrouw Klaske Post-Faber.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001-0104Krant05-06-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare Oranje Minnertsga wint beker op SchierUit Bildtse Post. Met foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant06-05-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe naam repetitielokaal Oranje onthuldUit Bildtse Post. Met foto waarop Saakje Terpstra de naam onthuld.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant10-05-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare klem door klacht over lawaaiUit Leeuwarder courant. Namen: Wagenaar, Kerlien, Hengst, Bosma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeNatte taptoe jubilerend OranjeBron onbekend. Met foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant11-07-1985Christelijke Muziekvereniging Oranje'Kerkrade, dat is it heechste'Uit Leeuwarder courant. Namen Hoekstra, Haarsma, Zoodsma. Met foto korps in actie tijdens optreden in Kerkrade.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Hibma (79) nestor van honderdjarig christelijke muziekvereniging Oranje.Uit Friesch Dagblad.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over muziekkorpsUit Leeuwarder courant. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje boven voor Cresendo, Minnertsgaaster band swicht volgend jaar wellicht over naar drumfanfareUit Friesch Dagblad.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant12-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeWaardig jubileum Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto tijdens optreden in de Hervormde kerk (later Meinardskerk).NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant18-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga toont z'n talenten | artikel over voorbereidingen muziekexplosieUit Friesch Dagblad.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant04-11-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeSiemy Groeneveld (44) zal haar majorettes missenUit Leeuwarder courant. Met foto Siemy en haar man verrast door toejuigen majorettes.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant23-03-2006Christelijke Muziekvereniging OranjeBlazende bode laat zich niet meer omblazen | artikel ove rJappie Stapert (80).Uit Leeuwarder courant. Met foto van Jappie Stapert spelend op trombone.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTamboerkorps eind 1996 drumfanfareUit Friesch Dagblad. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant16-04-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga wint fanfare festivalUit Friesch Dagblad. Zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant24-09-2008Christelijke Muziekvereniging OranjeZwitsers op bezoek in Minnertsga | Harmonie Musikgesellschaft StüsslingenUit Friesch Dagblad. Met foto van Zwiterse harmonie.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant28-01-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeJong en oud vinden elkaar op Nieuwjaarsconcert OranjeUit Bildtse Post. Met foto dirigent en korps in koor Meinardskerk.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant17-09-1979Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje te Minnertsga eerste op eigen concoursBron onbekend. Zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant26-08-1966Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje en Minnertsga gaan stevig gearmd | morgen ook drumband van de partijBron onbekend. Zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant27-03-1971Christelijke Muziekvereniging OranjeDrie leden van jubilerend krops in Minnertsga kregen gouden speldBron onbekend. Zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant1979Christelijke Muziekvereniging OranjeReünie Oranje Minnertsga | programmaUit bildtse Post. Met foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant21-11-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeAfscheid dirigent jeugdkorps Gerrit van DalfsenUit Bildtse Post. Met foto overhandiging penttekening aan Gerrit van Dalfsen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant03-10-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeHonderjarig Oranje in nieuw jasjeUit Leeuwarder courant. Met foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant17-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranjegevoel MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Zonder foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant20-01-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra (Bolsward) na kwart eeuw fanfare Oranje in MinnertsgaUit Friesch Dagblad.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant13-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstrukteur Jappie zoodsma en zeventien jubilarissen gehuldigd tijdens jubileumconcert in bomvolle kerkUit Friesch Dagblad. Met foto van Tjipke Hibma, Jappie Zoodsma en Jan Hibma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant03-08-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekvereniging Oranje zit de Minnertsgaasters in de genenUit de Bildtse Post. Met foto's die in de beeldbank staan van Minnertsga vroeger. Zoekenwoorden: Rastede, OranjeJaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant1994Christelijke Muziekvereniging Oranje'Oranje' Minnertsga viert eeuwfeest.Naam krant onbekend. Met foto gemaakt tijdens een muziekconcours in Kerkrade.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeGroot artikel over 100 jarig jubileum met foto'sFriesch Dagblad. Met foto Jan en Tjipke Hibma, zangkoor Fryske Stimmen en jubilarissen Jan hibma, Rienik Post, Jaap akkerman, Cees Muller, Jan Tuinhof en Jappie Stapert.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeVeertienjarige vorstin redde fanfarekorpsUit Leeuwarder courant. Over gebeurtenissen over de afgelopen 100 jaar. In 1994 bestond Oranje 100 jaar.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant13-07-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga Europees kampioen (Rastede, dl)Uit de Bildtse Post. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant29-08-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over de secretaris, oranisator en instrumentenreparateur Rients van Wier (57)Uit Leeuwarder courant met foto Rients van Wier.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant25-03-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekbond eert kostummnaaiseter van fanfare OranjeUit Leeuwarder courant. Over Wally Zoodsma-Joostema (76).NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant20-01-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra 25 jaar dirigent: "else noat moat in útdaging bliuwe'Uit friesch Dagblad.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant31-10-2000Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Minnertsga Nederlands kampioen (2000)Uit Leeuwarder courant.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant09-05-1998Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Jan Zoodsma beleeft drukke dagen in de muziekwereld: Van de ene drumband naar de nadereUit Friesch Dagblad. Met twee foto's waarop Jan Zoodsma in uniform.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krantdec. 1989Christelijke Muziekvereniging OranjeJappie Zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Jappie Zoodsma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant27-03-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Oranje Nederlands kampioen (A-majorettes) o.l.v. Lydia GroeneveldUit de Bildtse Post.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant06-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Zoodsma verlaat drumband van Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Zoodsma achter electronisch orgel.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant02-10-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeKorpsen Oranje Minnertsga gehuldigd.Uit Bildtse Post. Muzikanten kregen uit handen van college B en W een orkonde overhandigd. Met foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant31-05-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeSuccesvol Oranje uit Minnertsga ontbreekt op wereldconcoursUit Leeuwarder courant. Met foto repetitieavond met dirigent Jouke Hoekstra.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant06-07-1985Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga helemaal in de ban van wereldmuziekconcoursUit Friesch Dagblad. Met foto korps- en drumbandleden en majorettes.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant20-11-1982Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur J. Zoodsma Minnertsga: "Se moatte by my troch it fjoer . .Uit Friesch Dagblad. Met foto's familie zoodsma,en Wally Zoodsma-Joostema achter de naaimachine.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant01-04-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga 115 jaarUit van Wad tot Stad. Met (onduidelijke) foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krantmaart 1975Christelijke Muziekvereniging OranjePlay-inn voor drumbands met huldiging toeUit Leeuwarder courant. Namen: Jappie Zoodsma, Freerk Lautenbach, Sandi Egberts, Theo Smits. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant28-05-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe instrumenten voor corps Oranje, Minnertsga houdt de muziek hoogUit Leeuwarder courant. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant14-10-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeHechte bân doarp en muzykfoariening, Minnertsgea brocht foar syn Oranje mear as in ton op!Uit Frysk en Frij. Met foto korps en drumband op 'e buorren.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant09-05-1984Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga huldigt trouwe ledenUit Leeuwarder courant. Namen: Akkerman, Tuinhof, Muller, Van der Meer, Zoodsma, Hibma, Terpstra.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTambour-trompetterkrops Minnertsga eind dit jaar drumfanfareUit Bildtse Post. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Zoodsma, tamboermaîtreUit Friesch Dagblad. Met foto Louise Knol-Zoodsma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0103Krant02-04-1999Christelijke Muziekvereniging Oranje19 onderscheidingen Oranje MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Namen: Geert Nagel, Bert Vernooy, Ale zijlstra, Beanca Coster, Lydia Groeneveld, Afke Dijkstra-Miedema, Nel Haarsma-Vrieswijk, Willem Joostema, Lineke Kuiken, Beert Vrieswijk, Jacobus Zwart, Auke Akkerman, Trijntje Klaver-Zoodsma, AlmNeeDorpsarchiefOpenbaar
04-sep-19001.0102Overigomstreeks 1920Vereniging Nut en Genoegen / bibliotheekSupplement -catalogus (lijstje met boektitels en schrijvers)(2 exemplaren). De bibliotheek is geopend op elken zaterdagavond 7 uur.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Brief20-08-1979Staatstoezicht op de VolksgezondheidReactie op vragen over verbeteren van het kleuterschoolgebouwBrief gericht aan S. Wolbers, inspectie K.O. en L.O inspectie Franeker.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Brief24-04-1979Gemeente BarradeelBekendmaking 1 gulden per kind beschikbaar i.v.m. 70ste verjaardag Hare Majesteit de KoninginNeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Circulaire15-04-2000Peuterspeelzaal 'de Peutersoos'Uitnodiging 25 jarig bestaan van de peuterspeelzaal 25 jaar met juf Griet als leidsterOp de voorkant een foto van de opening van de peuterspeelzaal aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant23-08-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Minnertsga centraal in film Henk PenningaMet foto waarop Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant07-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp" door Minnertsgaasters met ovationeel applaus ontvangenMet foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Een standbeeld van celluloid in MinnertsgaMet foto publiek in de zaal.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp niet oubollig maar stilistisch portretMet foto Henk Penninga en Wieke Mollema. Arikel geschreven door Sijbe Joostema.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Een slag door het dorpArtikel over de film "Doarp". Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: 'Ik wol in oade meitsje, in oade oan it doarp'Met foto van filmer Henk Penninga.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant13-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFrankeker courant: Film It Doarp loopt uitstekendGeen foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krantdec. 1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaNCRV gids: De duiven vliegen steeds terug naar 'It Doarp'Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant03-08-1996Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens' / Spaanse prijs voor Friese filmGeen foto.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant30-09-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: Film 'Ien fan ús' in bibliotheken Minnertsga en St. Anna.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104KrantFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: "Ien fan ús' op filmvestival.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant07-10-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFraneker courant: Leven lang vriendschap door oorlogIn de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104KrantFerb. 1993Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesland Post: Noorderlicht Film maakt poëtische film over Fries dorpMet foto's. Wietske Mollema.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant03-11-2010Christelijke basisschool WizebeamBildtse Post: Juf Afke 25 jaar op de wizebeam MinnertsgaJuf Afke de Vries-Boomsma. Met foto juf omringd door de leerlingen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krantapril 1969Christelijke Basisschool WizebeamSchoolkrant Nijstsjettel extra nummer: 100 jaarMet verhaal over geschiedenis van de school door Th. Binnema, O. Terpstra, B.S. Tuinhof. Lijsten met namen van bestuursleden en onderwijzers etc.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant04-08-1988Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: advertentie afscheidsreceptie J. van der Veen en artikelMet foto Van der Veen op de fiets en achterop zijn vrouw. Opvolger is Gerrit van Dalfsen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant14-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: 125 jaar Christelijk onderwijs in MinnertsgaMet foto's van Gosse Vogel en Klaas Hamer, bestuur Annie Haarsma-Dijkstra, Ritske Wiersma, Rients van Wier, Minne Kamstra, Fokje Aartsma-Vrieswijk, Sijmen Sijbesma, Wanda Wiersma-de Roos en Jo de Schiffart en van leerlingen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant07-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Christelijke school Minnertsga 125 jaarMet foto van directeur Gerrit van Dafsen en leerlingen.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant11-06-1996Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: Juf Bosga-Glas neemt van veertig jaar acheid van onderwijsArtikel met foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant09-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Minnertsg ai ban van 125-jarig bestaan De WizebeamFoto met schoolkonderen in Ot en Sien kleding en de Gereformeerde kerk op de achtergrond.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant06-4-1994Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: 125-jarige basisschool Wizebeam vier tfeestGeen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant16-06-1996Christelijke kleuterschool 'De Earste Triem'Friesch Dagblad: over afscheid juffrouw Ans Bosga-GlasMet foto van kunstwerk op de gevel van de kleuterschool.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant26-06-1997Basisschool De TerpBildts Post: 'De Terp' Minnertsga nam afscheid van directeur Albert HerderMet foto. Hinkje Post werd benoemd tot locatiedirecteur.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant29-06-1995Christelijk BasisonderwijsBildtse Post: Eén vereniging voor christelijk basisonderwijs op het BildtGeen foto bij.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant30-08-1997Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Van Dalsen en Veenstra verrast, zilveren jubileum van leerkrachten WizebeamMet foto leerkrachten Gerrit van Dalfsen en Mindert Veenstra.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant28-07-1988Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: Meester J. van der Veen bij afscheidsfeest. Letterlijk en figuurlijk in de DOPMet foto's.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19007.0104Krant03-08-1006Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp' in prijzenMet foto uit de film. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.NeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101Krant25-04-1969Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Chr. School Minnertsga bestaat honderd jaarMet foto'sNeeDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19008.0101OverigOnbekendChristelijke Kleuterschool 'De earste triem'Liedje geschreven door A. Bosga-GlasWaarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de kleuterschool aan de Collot 'd Escurystjitte.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-okt-19002.0101Overig1981Aktie 'Minnertsga voor Polen'Plakboek verslag actie van 21 november tot 5 december 1981Handgeschreven, met krantenknipsels, nota met opdruk van A. Meersma, bloemen, groenten en fruit, Wiersma zuivelhandel, R.R. Post,brieven gericht aan gemeente Barradeel en verzonden door die gemeente.JaDorpsarchiefOpenbaar
04-feb-21Brief29-12-1896Hervormde GemeenteIngekomen exploot deurwaarder namens Tiede Schat en Akke HaismaVerzoek beëindiging lid of dooplid gericht aan de kerkeraad der Nederduitse Hervormde Gemeente: Johannes Pot predikant Oosterbierum consulent/voorzitter, Leendert Dijkstra gardenier, Jan Zoodsma gardenier, Jacob Bouma fabriekswerker (laatste drie ouderlinJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
03-sep-19001.0103Krantsept. 2005Christelijke Muziekvereniging OranjeEdidie speiciale krant over 5e muziekexplosieMet advertenties van sponsoren en achtergrond informatie met foto's.JaDorpsarchiefOpenbaar
03-sep-19001.0103Krant04-10-1980Christelijke Muziekvereniging OranjeOud-dirigent Bouke de Jong (95) overledenUit Leeuwarder courant.NeeDorpsarchiefOpenbaar
03-sep-19001.0103Krant18-9-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeDe Minnertsgaasters knallen (Muziekexplosie)Uit Friesch Dagblad.JaDorpsarchiefOpenbaar
03-sep-19001.0103Krant15-09-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekaal Minnertsga terug naar basis op zesde 'Explosie'Uit Bildtse Post.NeeDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19007.0102BriefOnbekendGemeente BarradeelBrief gericht aan leden Middenstandsvereniging (over ambulante handel)Ja2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0105Brief26-02-1988Vereniging Plaatselijk BelangUitleg en inhoud en doel van de film: DoarpMet begroting film en CV's van Henk Penninga, Wieke Mollema en Gerard Wolters.JaKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0105Circulaire03-06-1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programma herdenking 3 juni 1997 | strook voor bestellen herinneringsboekCommissieleden Aly de Schiffart en Jan van der Veen.JaKlaas wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0102Circulairenovember 2018Stichting Grut HermanaProgrammaboekje theaterspektakel DE Bestimming | de leadjitter en famkeTekst Sybe Joostema, regie Karin Idzenga, filmfragmenten Janko KristJaAalzen de Haan2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0105Circulairejuni 1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programmaboekje: Betinking fan de brân fan toer en tsjerke fan MinnertsgeaJaKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0105CirculaireOnbekendOudheidkundige Vereniging BarradeelInformatie over de verenigingMet foto van haven dorpskom Minnertsga.JaKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19007.0104Circulaireoktober 1978SRV-buurwinkel (Jetze en Djoke Wiersma) Hege Buorren 8Uitnodiging Open huis SRV-buurtwinkelMet envelop.NeeKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0102Krant1979 ?Kaatsvereniging 'Nocht en Wille'CFK-seizoenkrant: 'It is dochs mar hwat om Nocht en Wille'Artikel over de geschiedenis van de kaatsvereniging in Minnertsga. Met foto van Adam Elsinga (eerste voorzitter) en het bestuur van de Vereniging Oranje Nationaal: Piet Hamer, Rienik Post, Lucas Hannema, Durk Steensma, Klaas van de rWeide en Age Knol.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0104Krant31-01-1989Tjerk Nagel (CDA)Friesch Dagblad: Minnertsgaster Tjerk Nagel (CDA) legt na 22 jaar raadslidmaatschap neerMet foto van Tjerk: 'Het Bildt is te klein om gemeente te zijn'.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0104Krant29-10-1988Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra (landbouwer en schaakgrootmeester)Fryske en Frij: Grutmaster Dirk Kornelis Mulder van Leens DijkstraMet foto's en stamreeks. Artikel is in het Fries.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0105KrantOnbekendHiltje Post-Joostema (1930-2014)Krant: 'Pronkje op lyts stronkje'in MinnertsgaMet foto van Hiljte met haar bloeiende orchidee.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0102Krantnovimber 2018Stichting Grut HermanaSpeciale uitgave: De Bestimming | de leadjitter en famke (tekst Sybe Joostema)Inhoud gaat over filmisch theaterspektakel, met veel foto's en historische achtergrond informatie.JaAalzen de Haan2019-08-02 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0105KrantOnbekendHenk Penninga en Wieke Mollema (Filmbedrijf Noorderlicht) en over filmopnames Nylsk fan HermanaVan Stad tot Wad: artikel over filmbedrijfMet foto's van Penninga en Mollema en repetitie van het openlucht theaterspektakel: Nylsk fan Hermana.JaDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0104OverigOnbekendGerrit Bierma (1911-1983)Pentekening van dorpsgezicht het begin van de Hege Buorren gezien vanaf de MeinardsweiPentekening is te zien in de beeldcollectie Minnertsga vroeger.NeeEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19001.0102Overig01-03-1934Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK)Statuten. Bond is opgericht op 1 maart 1934NeeAalzen de Haan2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19005.0101Overig13-09-1869Hervormde Gemeente MinnertsgaReglement op de administratie der kerkelijke goedere en fondsen en de kosten van den eeredienstVastgesteld door de floreenplichtigen: H.C. Blanksma, T.S. de Groot, L.J. Osinga, O.A. van Druten, K.E. Sikkema, A.S. Anema, A. Witholt, J.C. Tjessinga, P.S. Anema, D.D. Koopmans, W. Anema, A. Sijbesma, J. Haima en Jan J. Haima. F. Feijtma Tjallingii, burJaO. van den Mossel (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0105Overig17-06-1986Gerlanda Hermana (1456)Bijvoegsel bij een lezing van J.A. MolGaat over het testament van Gerlanda Hermana met genealogische informatie.JaKlaas Wiersma (via Aalzen de Haan)2019-08-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-nov-19006.0104Persoonlijk11-10-1989Neno Plat (bakker)Krant: Drachster bakker opnieuw beste van FrieslandPrijzen bakkerstentoonstelling. Bakker Neno Plat kreeg de Roggebrood-troffee. Foto met de bakkers R. Reindersma, Neno Plat en I. Wassenaar.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
03-feb-21006.0206PersoonlijkFamilie Boonstra - StaphorsiusDiverse stukken + foto'sRouwbrief Trijntje Noordstrs-Staphorsius
Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius
Trouwboekje echtpaar Noordstra - Staphorsius
Foto's: grafzerk echtpaar Noorstra - Staphorsius, Theunis Noordstra, Trijntje Noodstra - Staphorsius en Aantje
JaTrienke Meierink-Boonstra (Hongarijë)2021-01-20 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
03-feb-21006.0207PersoonlijkFamilie Plat (bakkerij)Diverse rekeningen middenstand Minnertsga van sommige bedrijven verschillende uitvoeringenRekeningen: F. Post smederij etc., Van Dijk's bazar, Wiersma's zuivelhuis, (3x verschillende) De Welkomst (molen)Frans Verhagen St. Jacobiparochie, Joostema & Wijnagaarden, Fa. P.K. Hamer, Firma Kerlinen-Hengst, (2x verschillende)Bosma & zn complete woniJaNeno Plat, De Finne 27, Minnertsga2021-01-31 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0105Akte19-12-1983Toneelvereniging "Yn in oare wrâld"Afschrift statuten en huishoudelijk reglementNamen: Antje de Groot, huisvrouw geboren in Minnertsga, echtgenoten van Sijbe Faber, Trijntje Scheffer, huisvrouw, geboren in Berlikum, echtgenote van Ulbe Joostema.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0105BoekJaartal onbekendJ. HannemaIt wûndere libben | toanielstik yn 4 bedriuwen (geschreven door J. Hannema)Rollen: aardappelhandelaar en landgebruiker, huishoudster, aardappelventer, vrachtrijder en zijn vrouw, lappenkoopman, tante, zaadhandelaar, gardenier en tantezegger. Het toneelstuk speelt zich af in een kleine burgerkamer vlak voor de Eerste WereldoorlogJaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Brief13-01-1944Vereniging Nut en GenoegenMededeling van de gewestelijke politiepresident GroningenToestemming voor cabaret programma in café Th. Van der Leij in Minnertsga op 17 januari 1944, 18.00 uur. "Iedere ontoelaatbaarheid in verband met de thans bestaande bijzondere omstandigheden dient achterwege te blijven".JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldAffiche opvoering toneelstuk: Deiwurk by jûntiid (R. de Ling)Locatie: De Boppeslach, muziek B. Draaisma en Risan-duo.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldNieuwsbrief over toneestuk: Deiwurk by jûntiidSpelers: Durk Miedema, Adrie Weiland, Tietsje Ferwerda, Uilkje Plat, Karin Meersma, Martha de Koning, Antje Bosma, Maaike Vogel en Ineke van Rees (regie). Speeldatums 2 en 4 februari 2000. Tekst nieuwsbrief is de Fryske taal.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102CirculaireOnbekendRedeikerskeamer Demosthenes MinnertsgeaProgramma toneelavond: I Maerteblom en II Dôve JonannesRederijkerskamer. Toegang op maandag 50 centen, op donderdga 25 cent en voor trouwe arbeiders 35 cent per paar.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Circulaire11-02-1904Vriendenkring MinnertsgaUitvoering zangavond met bal naOp donderdag 11 en maandag 15 febr. 1904 bij Meinsma (Hege Buorren). Aanvang 18.00 uur.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102CirculaireonbekendVereniging Nut en Genoegen MinnertsgaVoorbedrukte uitnodiging voor gewone huishoudelijke vergaderingOpen velden werden handgeschreven ingevuld.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Circulaire12-02-1903Vriendenkring MinnertsgaProgramma 2-jaarlijkse uitvoeringGehouden bij Tolsma (Hege Buorren).JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102KrantFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Yn in oare wrâld prachtig op dreef in Deiwurk by jûntiidIncl. foto met spelers. Ineke van Rees (regie). Op de foto Rymkje, Tiete, Wike, Maaike Wijngaarden, Ineke van Rees, Styntsje, Age, Geeske en Sape.NeeDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Krant24-04-1997Basisscholen Lytse Terp en WizebeamBildtse Post: Jeugd van Minnertsga speelt 'Een zak vol vrolijkheid'Met foto. Ineke van Rees (regiseur), Dikr Norbruis (muzikalebegeleiding), Hanneka Kampen en Rinse Kooistra.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Krant11-06-2008Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Johannes Zoodsma heer en meestrer op toneel in MinnertsgaToneelstuk: De magnetron van Bonne Stienstra. Opningswoord Germ Bleeker. Op de foto spelers johannes Zoodsma en Bote Sijtsma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Krant21-01-2009Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel over opvoering toneelstuk 'Alle hens aan dek'Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Krantoktober 1991Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel met foto over Eenakter festivalM.m.v. TOG St. Jacobiparochie, Toi Toi Ouwesyl Oudebildtzijl. Opening door wethouder Joke Kaper. Foto: Dukr miedema en Antje Wiersma.NeeDorpsarchiefOpenbaar
02-okt-19001.0102Overig1988Eenakter door twee personenIt itensje (fan Willy Corsari) vertaald door Tj. P. Zijlstra (1979)Script. Het toneel stelt een kamer voor waar geen andere meubels staan dan alleen een keukentafel, een bed en een paar stoelen. Er is ook een telefoontoestel aanwezig. Spelers: Durk Miedema en Anneke Wiersma.JaDorpsarchiefOpenbaar
02-nov-19006.0104Krant14-09-2002Johannes JoostemaFriesch Dagblad: Een bietencampagne in delenMet foto tractor en bietenrooier.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
02-nov-19006.0104Krant1999 ?Arjen en /Dina MeersmaKrant: Grutter in Minnertsga wijkt voor grote superSluiting A-markt na 33 jaar. Geen foto.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
02-nov-19006.0104Krant30-06-2004Sijbe JoostemaFriesch Dagblad: Sijbe Joostema schrijft en regisssert Brantgumer iepenloftspul 'it relikwy fan de Mieden'Met foto van Sijbe Joostema.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
02-nov-19006.0104Krant25-08-1998Lieuwe KloostraLeeuwarder courant: Filuminist uit Minnertsga kijkt altijd naar de grondMet foto van Lieuwe te midden van zijn verzameling lucifersetiketten.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
02-nov-19006.0104Krant19-01-2001Jacobus Sibrandi Macandan (1602-1680)Leeuwarder courant: Mancadan: ver weg zonder te reizenJacobus Sibrandi Mancadan, geb. Minnertsga, Friesland omstr. 1602, Burgemeester van Franeker, kunstschilder, † Tjerkgaast, Friesland 4 okt. 1680, begr. Leeuwarden, Oldenhoofsterkerkhof 15 okt. 1680, tr. Stiens, Friesland 8 juni 1634. Paginagroot artikel mJaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19004.0102Boekjaren '70Gemeente BarradeelGemeentegids met adressen scholen, kerken, cultureleinstellingen en gemeentelijke info.Met advertenties vasn bedrijven en middenstand. Bijzonder is dat op donderdag en vrijdag nog routes werden gereden voor privaattonnen.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Boek26-06-1999Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1999Voorwoord, Sytze van der Hoek, shantykoor Tusken Waad en Wiid, muziekband Steam, Hendrik Dullemans en advertenties van sponsoren.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Boek21-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1997Voorwoord, info c.m.v. Oranje, Telling Voices, zangkoor God is Mijn Lied (Fryske Stimmen) en advertenties van sponsoren.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Circulairesept. 2001Christelijke muziekvereniging OranjeMinnertsgaaster Muziekexplosie, speciale informatiekrantMet informatie over tweedaagse muziekevenement thema: Wetter. Met o.a. aAdvertenties van bedrijven, sponsoren.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Krant28-08-1950Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong dirigeert "Aurora" van St. Jacob 25 jaarLeeuwarder courant met foto dirigerende Bouke de Jong.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Krant03-10-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeSpetters en veel muziek op denderend Minnertsgaaster waterfestijnBildtse Post. Muziekexplosie, met twee foto's.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0204Krant24-02-1982Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga voiert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBildtse Post. Foto met overhandiging eerste exemplaar gramofoonplaat. Foto gemaakt in koor van de Ned. Herv. Kerk (later Meinardskerk).NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesTelling Voices uit Minnertsga 25 jaarBildtse Post met groepsfoto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Krant12-07-1953Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong is reeds een halve eeuw corpsdirigent, zeventigjarige leidt nog altijd vijf muziekcorpsenMet foto van Bouke de Jong.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling Voices25 jaar gospelgroep Telling VoicesBildtse Post. Geen foto.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-sep-19001.0103Krant28-09-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga maakt z'n eigen watermuziekLeeuwarder courant. Met foto jeugdige drummer die water doen opspatten van stalen vaten. Muziekexplosie.NeeDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0309Boek1976 - 1980Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1976 - 1980JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0308Boek1966 - 1976Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1966 - 1976JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0305Boek1933 - 1941Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek (8 schriften) periode 1933 - 1941Periodes: 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1937-1938, 1938, 1939-1941.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0304Boek1982 - 1992Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1982 - 1992Eerste vergadering was op 23 januari 1979.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0303Boek1979 - 1982Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1979 - 1982Eerste vergadering was op 23 januari 1979.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0301Boek1959 - 1960Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1959 - 1960De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0301Boek1928 - 1952Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1928 - 1952De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0316CirculaireJanuari 1940Notaris P. MaënPublieke verkoping vastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomdne namen: Job Chr. Wassenaar.JaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0317CirculaireJanuari 1938Notarissen P. van der Maën en mr. K. BijlsmaPublieke verkoping huizen en bouwlandenVoorkomende namen: erven wed. D.A. Groeneveld, S.G. Hilarides, Age Knol, Gerrit Smidts, Jelle Foekes de Jong, Cornelis Jacobs Vis, Jochem Binnema, C.G Elsinga, D.R. de Valk, Wiebe bij de Leij, Hedzer van Mourik, H.M. Hofstra.JaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0315CirculaireJanuari 1940Notaris J. de BoerOpenbare verkoping van bouwlanden en weilanden te Minnertsga met overzichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Leendert Bekius, Jan Bekius, Sipke en Sijtze Zoodsma, Jilles Groeneveld, Sikke Jacobs Groeneveld, Hillebrand Dijkstra, Ruurd Stellingwerf, Adam P. Elsinga, Sjoerd de Vries,JaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0314CirculaireDecember 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping van vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomende namen: Tiemen Miedema, Johs. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. Tuinhof, D.T. Wiersma, L.F. Schaaf, mej. G. Andree c.s. C.G. Elsinga, D.R. de Valk, L.D. Bekius, Jan Sijstes Zoodsma.JaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0312CirculaireDecember 1932Notaris R. Jollema te SexbierumOpenbare verkoping bouwlanden en weilanden met overichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Anne J. Boersma, Tjeerd- en Dirk Boomsma, Jan en Leendert Bekius, Hendrik Dusselaar, Gerrit Smitdts, Teade de Vries, Jilles en Pieter Groeneveld, R.D. de Valk, G.R. de Valk, Gerrit Westerhuis, Lieuwe Fortuin, Adam P. ElsinJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0313CirculaireOktober 1938Notarissen mr. D.F. van Giffen en P. van der MaënOpenbare verkoping bouw- en weilanden voor erven L.W. de Vries, met overzichtstekeningGronden gelegen nabij de Langedijk, Middelweg, Bosdijk en aan Berlikumer Wijd. Voorkomende namen: Sijtze Klases Hibma, Dirk G. Boomsma, J.J. Zoodsma, Hein Sikkes Groeneveld, Hendrik Jans de Roos, D.M. Koopmans, Albert sj. De Vries, Rintje H. de Vries, BaJaGjalt Bloembergen, uit nalatenschap gebroeders Ale en Eibert van der WalDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-20001.0310Overigjaren '40 - '50Christelijke Vrouwenvereniging Dorcas te MinnertsgaSchrift met overzicht: Lief en leed in 20 jaarMet enkele verslagen van bijeenkomsten/vergaderingen.JaDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104KrantonbekendRuurd en Hans de Vries en Remco de Vries (drie beloftes met kaatsen)Krant: Minnertsga krijgt thuispubliek op de bankenBron krant onbekend. Met foto van de jongens met kranzen om.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104Krantaug. 1996Ufologe Hilda MuschFriesch Dagblad: Fors geweld bij moielijk vindbare graancircelMet foto van Hilda Musch en Marieke Wassenaar die een graancircel bij Minnertsga bekijken.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104Krant15-09-1984Dokter N.M. (Nanne Anne) PostemaKrant: Dokter Postema oer frysksinnigens en âlde kreambrûkmenBron krant onbekend. Met foto van dr. Postuma. Artikel gaat over zijn boek waarin hij oude kraamgebruiken beschrijft: 'Om 'e wivedei hinne'.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104Krant20-03-1997Rienik Post, winkelmanLeeuwarder courant: Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar afMet foto van Rienik bij de winkeldeur.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104KrantonbekendVriendengroepKrant: De BDS-groep uit Minnertsga eiste gistermorgen tot ieders verrassing tijdens de optacht de verantwoordelijkheid op voor de graancircels in MinnertsgaMet foto van vriendengroep met de door hun gemaakte praalwagen met UFO.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-nov-19006.0104Krant05-01-2000Vriendenploeg (Pieter wiersma, Jacob Wassenaar, Hans Elzinga)Leeuwarder courant: Vriendengroep rooft Simmer-bordjes voor stuntMet foto vijf jongens van de vriendengroep met borden van Simmer 2000.JaEeke Schotanus (1914-2006), BergumDorpsarchiefOpenbaar
01-mei-21005.1304BriefOngedateerdGereformeerde kerk (kerkeraad)Brief "Hoe willen we de komende jaren gemeente zijn?"Opgesteld door H. SchievinkJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief30-05-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over niet plaatsen brief in het kerkbladJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief02-06-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief over rapport kerkvisitatie (geadreseerde onbekend)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van lid van de Jeugdraad waarvoor betreffend lid heeft bedanktSchrijver verwijst in zijn brief naar brief d.d. 31-05-1979.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304BriefOmstreeks 1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over enkele besproken punten tijdens huisbezoek die onbeantwoord zijn geblevenBrief ongedateerdJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief27-10-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt I.K.V. t.o.v. betaling vaste bijdrageJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief07-06-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over beroeping predikantJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304BriefOmstreeks 1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over groot onderhoud kerkgebouwOngedateerde brief.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief21-10-1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van gemeentelid over onenigheid t.a.v. lidmaatschap kerkelijke gemeenteJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief30-06-1984Gereformeerde kerk (kerkeraad)Vacaturelijst predikanten nr. 31 d.d. 30 juni 1984Met beschrijving Minnertsga en wat van de predikant wordt verwacht.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Briefjanuari 1985Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief van Beroepingscommissie betreffende kandidaat KnolJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief16-09-1982Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen brief van gemeentelid over ingenomen standpunt kerkeraad t.a.v. het I.K.V.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Brief31-05-1979Gereformeerde kerk (kerkeraad)Ingekomen afschrift brief over onderhoud kerkgebouw.Briefschrijver had zich rechtstreeks gewend tot ing. Bethlehem, van S.S.K. in BunninkJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304BriefOmstreeks 1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Brief gericht aan classis der Gereformeerde kerken te Franeker over randkerkelijkheid in MinnertsgaBrief ongedateerd.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1304Briefnovember 1983Gereformeerde kerk (kerkeraad)Uitgaande brief aan gemeentelid over toonzetting in haar briefBrief gericht aan zuster S.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-mei-21005.1303Losbladige eenheid1979 - 1993Gereformeerde kerk (kerkeraad)Notulen Diaconievergaderingen 26-09-1979 t/m 29-01-1993Waaronder twee stukken Beleideniscatechisatie siezoen 1979 - 1980 en een preek over Joh. 17: 20-21.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-jan-21Boek1886 - 1895Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Schrift Kerkelijke Kiesvereniging Evangelie / Belijdenis (notulen) 1886 - 1895JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1810 - 1849Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Diaconieboek 1810 - 1849JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek(1920) - 1968Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister (1920) - 1968Grafregister in nieuw boek overgegaan 11-03-1968JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1962 -1984Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraads Handelingen (notulen) 1962 -1984JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1928 -1966Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkelijke Kiesvereniging (notulen) 1928 -1966JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1900 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1900 deel IIGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begravenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1881 - 1929Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek van de Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 1881 - 1929Blz. 102 lijst met eigendommen (onroerde goederen)JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1907 - 1937Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1907 - 1937JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1975 - 1996Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1975 - 1996April 1975 - maart 1996JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1985 - 1991Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsverslagen 1985 - 1991JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1977 - 1985Gereformeerde kerkNotulenboek kerkenraadsvergaderingen 1977 - 1985JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1985 - 1993Hervormde Gemeente / kerkenraadNotulenboek kerkenraad 1985 - 1993Laatste met de handgeschreven notulenJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21005.0709Boek1965 - 1974Gerformeerde Vrouwenvereniging "God is onze hulp"Notulen 7 juli 1965 - 12 maart 1974JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
01-jan-21Boek1929 - 1951Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1929 - 1951JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1867 -1906Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1867 -1906JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1951 - 1993Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk 1951 - 1993Vanaf 01-01-1994 maken de kerkvoogden deel uit van de kerkeraad en fungeren dan als ouderling-kerkvoogd. Zij vergaderen dan met de kerkeraad.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1801 - 1871Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Kerkeraadsboek (notulen) 1801 - 1871JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1868Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (zuidkant) 1868Opgetekend door Cornelis S. Reisma namens de 'Heeren kerkvoogden aldaar"JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1874 - 1901Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Notulenboek kerkenraadsvergaderingen 1874 - 1901JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1957 - 1964Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Lijst van stemgerechtigde leden 1957 - 1964JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1845 - 1939Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1845 - 1939In orde gebracht in 1845 door de toenmalige predikant Otto Adolph van Druten, gecopieerd door C.K. Wetterauw, koster der gemeenteJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1858Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof te Minnertsga 1858Opgemaakt voor heeren kerkvoogden aldaarJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1868Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Register der graven op het kerkhof van Minnertsga (noordkant) 1868Opgetekend door Cornelis S. Reisma namens de 'Heeren kerkvoogden aldaar"JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1938 - 1999Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1999JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1812 - 1944Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek 1812 - 1944JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek01-10-2020Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1938 - 1948Met annexe 10-jarige kiezerslijstJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1840 - 1866Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Rekeningboek 1840 - 1866JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1959 - 2010Hervormde GemeenteDoopregister 20-03-1959 t/m 29-08-2010JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1944 - 1959Hervormde Gemeente (Ned.)Doopregister 1944 - 1959JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1951 - 2009Hervormde GemeenteHuwelijksregister 28-06-1951 t/m 04-09-2009Vanaf 27-04-2001 SOW Gemeente en vanaf 21-05-2004 PKN GemeenteJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1934 e.v.Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Grafregister van Minnertsga 1934 deel IIGrafnummer met namen en woonplaatsen van eigenaren en namen van overleden personen van wie de lijken zijn begraven. Deel I ontbreekt.JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1959 - 1975Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1959 - 1975Oktober 1959 - februari 1975JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1996 - 1999Gereformeerde kerk / Commissie van BeheerNotulenboek Commissie van Beheer 1996 - 1999April 1996 - mei 1999JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1885 - 1938Hervormde Gemeente (Ned.)Naamlijst van de lidmaten der Ned. Herv. Gemeente te Minnertsga 1885 - 1938JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1850 - 1958Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Doopboek (copia) 1850 - 1958Opnieuw aangelegd in mei 1850 door C.K. WetterauwJaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21Boek1901 - 1961Hervormde Gemeente (kerkvoogden)Boek Kerkeraads Handelingen (notulen) 1901 - 1961JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00TresoarOpenbaar
01-jan-21005.1005Losbladige eenheid1995 - 1996Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1995 - 1996JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
01-jan-21005.1004Losbladige eenheid1994Hervormde kerk / kerkenraadNotulen en bijlagen kerkenraadsvergaderingen 1994JaKerkrentmeesters Meinardskerk (PKN)2020-10-01 00:00:00DorpsarchiefAlleen met toestemming bewaargever
003.010Akte4-5-1929Notaris R. Jollema, SexbierumKoop perceel bouwlandWolter Veenstra (Leeuwarden), Eise Sipkes Weima (Sexbierum), Dirk Vis (notarisklerk). Kadastraal bekend gemeente Minnertsga, sectie B nummer 196.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte10-02-1883Koper Sjouke Hendiks Meijer te MinnertsgaKoop perceel bouwlandNamen: Zijtse Sijbrands de Haan, Hendrik Deinema, Wijbe annes van der Ploeg, Ida Johannes Bergsma, Cornelis Leonards PilgrimJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte07-03-1957Koper IJsbrand GroeneveldKoop huis en erf gelegen aan de TsjillenVerkoper Tjerk Elsinga en Grietje ZwartJaBetty Groeneveld-De Jong, Minnertsga2019-03-29 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte11-10-1890Koper Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaHuis en erf Bosdijk en bouwland in de MiedenNamen: Dirk Hannema koopman Minnertsga, Berend van der Veer gemeente veldwachter Oudkerk, Akke Watses en Anne Watses van der Ploeg in Paterson Amerika.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte2-07-1902Koper Pieter Heeringa, landbouwer MinnertsgaKoop perceel landNamen: Jelle Ane Jukema in Midlum, Froukje Hages Nauta, Pieter Piers Hoogland, Trijntje Haijes Nauta, Albert Haijes NautaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte21-09-1937Koper Doede Binnema, landbouwer in MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkopers: Jan Theunis Brouwer, gardenier in Minnertsga, Rinske Huigen, weduwe van Dirk Arjens GroeneveldJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte22-01-1914Koper Jan Ruurds DoumaKoop huis en erf gelegen op de Tsjillen verkoper Dirk Arjens GroeneveldVerkoper Dirk Arjens Groeneveld, gardenier in MinnertsgaJaBetty Groeneveld-De Jong, Minnertsga2019-03-29 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte21-04-1950Koper Jan van Dijk, arbeid MinnertsgaKoop huis met hok gelegen aan de TjillenVerkoper Ned. Hervormde kerk, namense deze Arjen Smids (arbeider), Gerrit Treverne (predikant), Abraham Joostema (vrachtrijder), Abraham Wassenaar (arbeider), Einte Elsinga (gardenier), Albert de Groot (gardenier), Broer Feenstra (landarbeider)JaBetty Groeneveld-De Jong, Minnertsga2019-03-29 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte12-04-1940Koper diaconie Ned. Hervormde gemeenteKoop huis met erf en hokVerkoper: Ruurd Douma, Lolkje Jacobs Faber, Jacob Douma, Johannes de Jager gehuwd met Fokje Douma, Eeltje Douma, Johannes Jaspers gehuwd met Pietje DoumaJaBetty Groeneveld-De Jong, Minnertsga2019-03-29 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte01-11-1922Koper Pieter Hendriks Norbruis z/v LieuweKoop woning met hokken, erf en tuingrondVerkopers: Trijntje Koopmans en Simke Baukes TuinhofJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte01-05-1958Koper Siebe FaberKoop perceel bouwland aan de weg Tzummarum naar MinnertsgaVerkoper Doede Jacobs Binnema, veehouder in Minnertsga en Jiskje Ages KnossenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte09-11-1911Koper Rein Sijbes FaberPerceel bouwland aan de Minnertsgaaster vaartVerkoper Pieter Heeringa, landbouwer in MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte4-4-1979Voetbal Vereniging MinnertsgaAfschrift akte statuten voetbalverenigingNamen die genoemd worden in de akte: Dirk Schotanus (volmacht namens bestuur), Sietse van der Wal, notaris Franeker.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte10-12-1928Koper Johannes SchotanusKoop stuk bouwterrein te MinnertsgaVerkoper Jitske Wijngaarden, Minnertsga, weduwe van Leendert AkkeringaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte874Koper Sjouke Hendriks Meijer, MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkoper Paulus Seerps Anema en Baukje Cornelis Tjessinga te MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte04-06-1937Koper Siebe Reins FaberKoop perceel bouwland nabij Miedlaan op de MiedenVerkoper Wolter Willems Veenstra, LeeuwardenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte22-10-1919Koper Eise WeimaKoop perceeltje bouwland Miedlaan op de MiedenNamen verkopende partij: Redmer Wouwernaar, Jan de Roos gehuwd met Geertje Wouwenaar, Sjouke Schotanus gehuwd met Kersje Wouwenaar, Klaas Rients Westra gehuwd met Uilkje Wouwenaar, Tjitske Wouwenaar weduwe van Thomas Bijlsma en minderjarige kinderen GeertJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte4-02-1881Koper Sjouke Hendriks MeijerKoop zes percelen landVerkoper Anna Jacobs Bouma, gardenier in MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Akte20-01-1917Koper Sijbe Reins FaberKoop huis met bouwland en tuingrondVerkoper Sjouke Hendriks Meijer, gardenier in MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek18-11-1936Publieke verkopingBeschrijving vastigheden te Minnertsga en St. JacobiparochieVoor de erven wijlen Taekele Johannes Vogel: gardeniershuiszinge met hok, broeihok, bleek en erf en grooten tuin aan de Tilledyk, Minnertsga. Naastliggenden: Tiemen Miedema, Joh. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. TuinhJaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
002.0101Boekjaren '60BB Bescherming BevolkingSamenvatting rechtsposititie noodwachtersPublicatie van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking, 's Gravenhage.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101Boekoktober 1961BB Bescherming BevolkingToelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0103Boek1994Christelijke Muziekvereniging OranjeBoekwerkje 100-jairg jubileum 1894-1994Met voorwoord burgemeester K. Dankert, historische informatie en veel foto's. beschrijvingen personen: Jouke Hoekstra (dirigent), Jan Zoodsma, Symie Groeneveld-Zoodsma, Jan Geert Nagel, Marc van Delft,JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1930Publieke verkopingBouwterreinen en vruchtbare bouw- en weilanden onder MinnertsgaVoor het ministerie door noatrissen G. Lammeré, St. Jacobiparochie en S. Molenaar, Leeuwarden. Provisioneel op 27-02-1930 en finaal op 13-03-1930, telkens in de herberg van Th. Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Wed. S.B. Tuinhof, Diaconie Herv. GeJaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1928Publieke verkopingSate en landen "Groot Lammema" onder Minnertsga en St. JacobiparochieUitmuntende sate en landen gelegen aan de Hornestreek, Kromme Laan, Langedijk en Groendijk onder Minnertsga en St. Jacobiparochie. Alle kavels en percelen zijn vrij uitgebreid beschreven.JaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1938Publieke verkopingBouw- en weilanden te Minnertsga (incl. overzichtskaart)Voor erven wijlen burgemeester L.W. de Vries. Notaris mr. D.F. van Giffen, Leeuwarden en P. van der Maën, St. Jacobiparochie. Porvisioneel 17-02-1938 en finaal 31-10-1938 telkens bij café Van der Leij, Minnertsga. Percelen gelegen nabij de Langedijk, MiddJaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1938Publieke verkopingHuizen en bouwlanden te Minnertsga (incl. kaart)Voor erven wijlen weduwe D.A. Groenveveld te Minnertsga en voor de heer S.G. Hilarides te Franeker. Notaris P. van der Maën, St. Jacobiparochie en notaris K. Bijlsma, Franeker. Gardeniershuizigne c.a woning c.a en bouwlanden onder Minnertsga. Perceel weilJaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1940Publieke verkopingVastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie (incl. kaarten)Voor Johannes G. Kramer te Minnertsga. Sterk gebouwde boerenhuizinge met groot wagenhuis, hieminge, erf en reed onder Minnertsga (waarschijnlijk Orxma-state). Gardeniershuizinge c.a. ten noorden van de Groendijk onder St. Jacobiparochie in huur bij Job. CJaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek1938-1939Publieke verkopingBeschrijving bouw- en weiland Minnertsga en woningen Klooter AnjumVoor Gijsbert Tj. Boomsma, Minnertsga. Notaris P. Maën, St. Jacobiparochie in café Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Reimer H. de Jong en Willem Scholten.JaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
003.010Boek24-01-1949Openbare verkopingBeschrijving bouw- en weilanden met kaartuittrekselComplex landerijen liggende nagenoeg aaneengesloten kavel, aan en nabij de weg Minnertsga - Tzummarum. Notaris J. de Boer Berlikum, verkoping 24-01-1940 en provisioneel 07-02-1940, telkens bij Van der Leij (kastelein) Minnertsga.JaHessel en Rinske Miedema, MinnertsgaDorpsarchiefOpenbaar
004.0101Brief07-08-1974Ruilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV mededeling betaling bijdrage optreden ZwagerveenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief28-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor verleende medewerking aan optreden UtrechtJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief14-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vraag over betaling medewerking aan 3 optredensJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief31-03-1950Zankoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brieven over niet betaalde huur voor Friese mutsen.Incl. brief 04-03-1950 Wijmenga en De Vries. Brieven gaan over niet betalen huur Friese mutsen. Ook koorlid Klaas Andringa wordt genoemd in de stukken en concertzangeres akke de Vries. Brieven zitten in envelop van NCRV.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Brief05-11-1957Productschap voor Groenten en FruitBericht van erkenning als fruittelerLeges voor de vergunning fl. 0,33 / ha met fruit ander dan fruit onder glas. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Brief18-07-1994Gosse Vogel (1924-1998)Gericht aan E. Spijksma-Schotanus, BergumBeschrijving van bijgesloten kopieën van foto's.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Brief03-10-1974Ruilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling. Incl. bruine dienstevenlop Ministerie van Landbouw en Visserij.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Brief13-09-1973Ruilverkaveling BerlikumJarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101Briefokt. 1982BB Bescherming BevolkingBeëindiging Georganiseerde Zelfbescherming gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaOver reorganisatie BB: Georganiseerde Zelfbescherming per 1 jan. 1983 opgeheven. Mogelijk zal beroep worden gedaan vrijwilliger te blijven bij rapmen en bijzondere omstandigheden. Kleding behoeft niet ingeleverd te worden, met uitzondering van de helm.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101Briefnov. 1982BB Bescherming BevolkingVerzoek inleveren kleding BB m.u.v. helm. Gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101Briefnov. 1892BB Bescherming BevolkingOntslagbrief gericht aan J. Faber, geboren 30 dec. 1920 MinnertsgaEervol ontslag als noodwachter bij de kringnoodwacht in functie als blokwachter.
A-kring Friesland-C
JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbeschermingJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbeschermingAtoomgevaar en bestrijdingJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief7-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Over al of niet 31ste optreden, honorarium verhogenAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Briefmaart 1970Ruilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970Namens de commissie: D.G. Brouwer, voorzitter en K.J. Hamer, secretaris. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling voor optredensAfzender: NCRV, Wageningen. Optredens Ridderskerk, Sneek, Leiden, Veenendaal, Zeist, Nijmegen, Ede, Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede en Ermelo.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting medewerking Steravond Den HaagLoonbel. Peters, Visser en PosthumaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief22-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medwerking Steravond Rotterdam, incl. loonbelastingJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Amsterdam, Marrum en SteenwijkAfzender: NCVR, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief28-4-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief aan NCRV gemaakte kosten Steravond Harmonie LeeuwardenSecretaris K.J. HamerJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101BriefBouwbedrijf Bloembergenb.v.Standaard brief betalingsherinnering met envelop (2 exemplaren)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.NeeDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief19-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bericht van NCRV over succesvolle optredens met kranteknipsels en orignele envelopJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief17-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optreden KollumAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling optredens: Barendrecht en BoskoopAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief9-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting steravonf RotterdamMedewerking Peters, Visser en PosthumaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV aanmaning betalen vergoeding voor M. Voorberg Steravond ArnhemJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Briefjaren '60Fa. Kerlien-Hengst, Electro- en Radio-Technisch BedrijfBlanco voorbedrukt briefpapierBedrijf gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief28-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Declaratie van secretaris K.J. Hamer voor vervoerskosten, concumpties en dinerBrief gericht aan NCRV afd. propaganda in Ede.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Brief25-01-1956Fa. P.K. HamerBetalingsherinnering (voorbedrukt). Voldaan door Leeuwen, St. Jacobiparochie.Met handtekening voldaan door K. Hamer-Zwart (vrouw van P.K. Hamer. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101BriefZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling afrekening optreden Utrecht, Rotterdam, Scheveningen en AmsterdamAfzender: NCRV, Wageningen(1949 ?)JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief10-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling voor optreden NijmegenAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief12-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV aankondiging betaling optreden HilversumJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling over afdragen loonbelastingAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief30-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling cheques voor Emmen en Aalten verzondenAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2018-05-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Brief18-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Gouda en BussumAfzender: NCRV, WageningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
008.0101Circulaire01-04-1994LiturgieVoor de dienst ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van de Christelijke Nationale School / De WizebeamDe dienst is gehouden in de feestent. Voorganger: ds. Bauke Terpstra uit Rijnburg m.m.v. Chr. Muziekvereniging Oranje o.l.v. Piet Lautenbach. Incl. los blad met lied van 6 coupletten over 125 jier Wizebeam.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Circulaire1940A.S. Vrieswij & znAanbiedingsfolder "Brandstoffen tegen voorjaarsprijzen"Bedrijf was gevestigd aan de Skoalstrjitte, Minnertsga.NeeDorpsarchiefOpenbaar
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 17 en 26 maart i.v.m. 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenswaardigeheden en groepsfoto van drumband en fanfare op voorkant.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Pamflet om tegen het windmolenpark (westkant dorp) te stemmenPamflet inleveradres: A-MARKT, Tsjerkestrjitte 4 en Postkantoor Meinardswei 5.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Informatie revu Op en om 'e toer fan Minnertsgea (2 exemplaren)Met 2 groepsfoto's met spelers en overige meewerkers en namen.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0102Circulairesept. 1969Ruilverkaveling De BjirmenSamenvatting van het ruilverkavelingsrapport voor de ruilverkaveling De Bjirmen incl. kaartenGemeente oversteigend: Barradeel, Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Franeker. Gebied tussen Minnertsga en Firdgum.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Circulairenajaar 1988Ruilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaartenMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0102Circulairedec. 1961Bureau van de Provinciale Voedselcommissie voor FrieslandVoorlichting ingeval van radioactive neerslagBijgesloten: brochure Radioactive neerslag en landbouw en vouwblad Richtlijnen voor boer en tuinder ingeval van radioactive neerslag (fall-out).JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-05 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
005.0101Circulaire22-03-1955Hervomde Kerk MinnertsgaUitgave ter gelegenheid ingebruikneming kerk na restauratieProgramma middagbijeenkomst, liturgie, enkele bijzonderheden over herbouw kerk en toren. Betekenis ornamenten binnenzijde tegen houten gewelf aan.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Circulairevóór 1975Abe Vogel, Groenten- en fruithandelBekendmaking stoppen met venten wegens omstandighedenVerwezen wordt naar de verkop in de winkel. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Circulaire1948 ?Gosse Vogel (1924-1998)Programma Selskip Teman de Vries met "Rike Wike"Met foto's van Tetman de Vries, Anne de Vries, Tsjip de Vries, Jarich de Vries, Jeltsje Das en Sijtse Jan van der Molen.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Circulaire30-07-1979Plantenziektenkundige DienstInformatie over grondontsmetting t.b.v. de aarappelteeltJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenwaardigheden over het bestaan met voorop groepsfoto van de korps- en drumbandleden gemaakt in het koor de Hervormde kerk (later Meinardskerk).JaKlaas en Hilda de Haan-van DijkDorpsarchiefOpenbaar
001.0103Circulairemaart 2001Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 17 maart 2001Met advertenties van sponsoren.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0103Circulairemei 2007Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 19 mei 2007Incl. advertenties sponsoren.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0103CirculaireChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje drum- show- en majoretteconcours zaterdag 24 septemberLocatie terrein bij de dorpshuis Boppslach. Incl advertenties van sponsoren.NeeBakkerij N. PlatDorpsarchiefOpenbaar
001.0103Circulairedecember 1946.Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammablad uitvoering 2e kerstdag 1946 in Gereformeerde kerkDirigent de heer B. de Jong, Leeuwarden.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOLeiden, Veenendaal, Zeist, Harderwijk, Amersfoort, Zaandam, Gouda, Bussum, Barendrecht, Boskoop, Utrecht, Scheveningen en Amsterdam.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer: Hilversum, Winschoten, Den Helder, Groningen en DriebergenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-10-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVervoer Tzummarum-Berlikum-St. Annaprochie vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-9-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer Tzummarum-Surhuisterveen vv en Tzummarum-Dokkum terug FranekerJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur23-05-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur atributen behorende Friesch damescostuum voor M. Pieters toonkunstenaarKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOTzummarum-Leeuwarden-Steenwijk-Emmeloord vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur8-8-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota, bon en kwitantie Vroom & Dreesman15 meter velours en 15 meter geverfde stofJaNota, bon en betaalbewijs Vroom & DreesmanAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Levering goederen door fa. Schotanus, Minnertsga / Gebr. Hoeksema LeeuwardenZwart verven stoffen etc. Incl. nota van Gebr. Hoeksema, LeeuwardenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur06-04-1989Joostema & WijngaardenRitten van en naar de FrieslandhalTransportbedrijf A. Joostema H.O.N. Joostema & Wijngaarden, 9047 JR Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur4-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Aankoop breikatoen met punten (distributiebonnen) en bon van Vroom & DreesmanJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuurnov. 1948Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Reiskostenvergoeding voor K.E. Andringa GznLandbouwproducten, bloembollen en zaden, chemische producten en sorteerinrichting, Tzummarum.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga naar Zutpen - Nijmegen en Ede, naar Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede, Ermelo,Ridderkerk en SneekJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-8-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betalingsbewijsTzummarum - Paterswolde
Appelscha - Oranjewoud
Tzummarum - Delfstrahuizen
JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur9-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van Radio Koperkwartet (olv. Fred Hausdörfer)Kwartet bestaande uit: Fred Hausdörfer, Henk Nijhof, Hein Mackenzie en Jan Welbergen. Corr. Adres: Gijsbert van Amstelstraat 344 Hilversum.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur25-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medewerking aan Steravond Utrecht 22-02-1949Afzender: M. VoorbergJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur27-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota van Fa. Schotanus voor 2 lappen stof verven en 17 pantalons gemaaktJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota's diverse horecabedrijven van consumties en diners etc.Hotel Gert in Veenendaal, hotel Dommering Wisseman Winschoten, café-restaurant Belleveu H.W. Heinink in Beverwijk, café-restaurant J. Koekenbier in Alkmaar, Beurscafé -restaurant Rotterdam, Hotel Blauwe Kruis in Gouda, Hotel café-restaurant De KarseboomJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur11-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota 10 partituren De Zilvervloot Muziekuitgeverij Misico, Den HaagJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur 15 hoeden en jassen, W. Kindermans LeeuwardenKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Hoogeveen vv, Joure vv, Emmen vv, Apeldoorn vv, Aalten vv en Delft vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondernemning LABOMinnertsga - Veendam vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur5-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV over bijgesloten brief A. Dietzheutinck, Apeldoornselaan 175, Den HaagBrief Dietzheutinck niet aanwezig in archiefJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen1949-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOSexbierum - Tzummarum - Leeuwarden vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101FactuurZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor NCRV an W. van Putten, bloemist in SlikkerveerJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-3-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-1-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Zwagerveen vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-6-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga - Joure vv en Tzummarum - Leeuwarden vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-12-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Lollum vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-5-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Grotegast vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1948 - 1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota buskosten van Gebr. Woudstra, timmerlieden - aannemers LioenssensJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening fa. Schotanus - MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Berlikum en Minnertsga - RotterdamJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOM'sga - Amsterdam, Marrum - Steenwijk - Rotterdam - Den HaagJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur1-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kwitantie garage M. Kerlien vervoerskostenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur11-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummaum - Dokkum vv en Tzummarum - Leeuwarden vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondeneming LABOTzummarum - Dokkum vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur30-6-1949Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummarum - Minnertaga - Leeuwarden vv, Sexbierum - Sonsbeek vv, Minnertsga - Sonsbeek vv, Tzummarum - Minnertsga 2x vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur31-7-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Franeker vv, Franker - Berlikum - St. Jacobiparochie, Minnertsga - Bolsward vvJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Factuur3-11-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Bolsward vv, Minnertsga - Leeuwarden vv, Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - St. AnnaparochieJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur14-06-1972Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfAlleen totaalbedrag vermeld (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte, Minnertsga)Met handtekening P. Hengst-Jensma. Bedrijf gevestgigd aan de Meinardswei 5.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurdec. 1969A.J. Joostema, loonbedrijfAuto geladen bij Schuiling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurdec. 1970A.J. Joostema, loonbedrijfAuot geladen met bieten (S. Vrieswijk, Minnertsga).Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurvoor 1940Transportbedrijf Joostema & WijngaardenTransporten Minnertsga - Leeuwarden vv (S. Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101FactuurVrachtautodienst - combinatieVervoer geoderen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Notabladen, 3 verschillende.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur1972-1973Transportbedrijf Joostema & WijngaardenHuur loods, geleverde goederen en vervoerskosten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Vier notabladen.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuni 1953M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien, automobielen - tractoren - motorenGeleverde matarialen (Fa. Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) Factuurnr. 477.Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur09-05-1977Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfGeleverde matarialen en compressos aangesloten (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Met bijbehorende orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurdec. 1949P.J. Hiemstra, aannemers- en timmerbedrijf annex wagenbouwGeverde goederen (T.G. Vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurapril 1966Automobielbedrijf KerlienKwitantie t.n.v. Vrieswijk, MinnertsgaBedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur14-03-1959M. Kerlien Garage - Electro- en radio-technisch bureauKwitantie met notastrook (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur24-06-1961Automobielbedrijf KerlienReparatiekosten (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0858.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0857.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur11-08-1972Bosma en zn Complete woninginrichtingGeleverd meubels (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuni 1961M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjan. 1970Haarsma's sigarenmagazijnLeverin werklaarzenWinkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur24-03-1992Bosma en zn Complete woninginrichtingReparatie stoelen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuli 1962Van Dijk's BazarGeleverdere goederen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen, papierwaren en gereedschappen. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur30-06-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur08-05-1989L. Glazema machine- en bankwerkerijas tappen en sproeipomp aangepast (K. Faber, St. Jacobiparochie)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur18-08-1997Miedema & Zijlstra GWW serviceFactuur voor geleverd straatwerBedrijf gevestigd aan de Hermanwei 37 in Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuni 1992Groenveld Bouw- en Doe-Het-Zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Havenstrjitte, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur30-12-1968P. Dirksma, aardappelen, afrasteringenGeleverd 140 korf Irenes (aardappelen) aan Vrieswijk.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurapril 1981Haarsma' s sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingLevering laarzen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege buorren 14, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjan. 1973J. Hima, artsVoor geneeskundige behandeling en geleverde medicijnenDe huisarts woonde aan de Meinardswei, aan de noordzijde van de Ned. Hervomde kerk (later Meinardswkerk).JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurmei 1985Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering zaden etc. (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuursept. 1948P.K. Hamer selectiebedrijf en handel in granen, zaden, fourage en kunstmeststoffenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjan. 1979Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering mengmest (Tj. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurmei 1968Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur11-12-1972Haarsma's sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingGeleverd 100 geboortekaartjes (Van de rVeen, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur1975P.K. Hamer, granen - zaden - bestijdingsmiddelenNotablaadje: geleverde goederen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1961Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal (J.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aande Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurapril 1988Jilles S. Groeneveld Doe-het-zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur20-07-1938A. Vrieswijk, handel in veevoeder en brandstoffenGeleverde goederen (IJ. Van dijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuuraug. 1938L. Glazema, schilderGeleverde verfproducten ( IJ. Van Dijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur01-11-1924J.S. Helder, timmermanGeleverde materialen (Jac. Zwart, Minnertsga)Factuur incl. met bedrukte envelop.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurjan. 1925K.R. wiersma, machinale smederijGeleverd materialen (Jacobus Zwart, Minnertsga)Contructie en plaatwerk, autogene metaalbewerking, raparatie-inrichting voor gas- en benzinemotoren. Bedrijf gevestgid aan de Hege Buorren.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurokt. 1924J. en L. Glazema, schildersGeleverde materialen (Jac. Sj. Zwart, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuuraug. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van electr. Licht- en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurnov. 1938Gebr. J. & T. Dijkstra, hoef-, grof- en kachelsmederijGeleverd een Faber haardkachel (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Handel en reparatie in landbouwerktuigen, rijwielen, motoren en autogenische lasch- en snijinrichting. Bedrijf gevestigd aan de Lytse Buorren. Voorzijde pand aan de Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien , automobielen - tractoren - motorenGeleverde materialen (Firma Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) factuurnur. 476Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurjaren '60 - '70D.J. Wetterauw, timmerbedrijfBlanco factuurbladBedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achterzijde ingangwerkplaats aan de Tsjillen.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur04-01-1979Klaes Ypma Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (A. Vrieswijk, Minnertsga)Factuur met orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurjan. 1924S.A. Bergsma, bonds-motor- en rijwielherstellerGeleverde materialen (Jan Smit bij G. Vogel, Minnertsga)"Vakkundige reparatieinrichting voor rijwielen, motoren en grondbascules. Vertegenwoordiger van de eerste Nederlansche Rijwiel- en Machinefabriek voorh. H. Burgers, Deventer; van de Gazelle-rijwielfabriek, Dieren en vertegenwoordiger van de Douglas- en EdJaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur01-01-1961O. Terpstra, ferver en behingerGeleverd 2 ruiten (P. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurdec. 1949L. Glazema, schilderGeleverde verf (Jan Smits, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1924-1925T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieGeneeskundige behandeling in 1924 (Gosse Vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurnov. 1963Fa. P.K. Hamer, selectiebedrijf en handeln in granen, zaden, fourages, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Hegebuorren)Incl. bewijs van betaling Coöperatieve Boerenleenbank "Minnertsga".JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0103Factuur27-10-1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling 29m2 extra baggerturf (J. Zwart, Minnertsga)Schipper J. Zwart.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurapril 1938Fa. Chr. Schotanus & zonen, heeren-confectie en modemagazijn, kleeding naar maatGeleverd een kostuum (IJ. W. van Dijk, Wommels)Bedrijf gevestgid aan de Meinardswei. Rijks gediplomeerd Mr. Kleermaker.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurmei 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur09-08-1963Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal ( P. Vrieswijk, Minnertsga)Onderdelenbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1963Automobilebedrijf & znGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1963?Automobielbedrijf Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1963Garage KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Eenbon ingevuld en een blanco. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.NeeDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1965Automobielbedrijf KerlienBenzinebon (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102FactuurAutomobilebedrijf KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurjan. 1940Firma Hiddema & De With, Radio Technisch Bureau en erkend installateur en rijwielhandelFietsreparatie (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk, hoek Tsjillen.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurapril 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur16-08-1979Klaes Ypma, Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Incl. orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, maar op de factuur staat met stempel gedrukt: "Let op! Nieuw adres: Franekerweg 5, 8813 JA Schalsum, Tel. 05170-4821".JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur24-12-1969Automobielbedrijf KerlienBezinebon (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur1967Kerlien Electro- en Radio technisch bureauKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur12-04-1977Firma Kerlien-Hengst, Electro- Radio- Technisch BedrijfGeleverd diepvriezer (Joh. De Vries, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Mienardswei 5.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurjan. 1948J. Kramer & zn VoermanGeleverde werkzaamheden (P. Vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur02-01-1987H.K. Meersma groothandel in aardappelen, groenten en fruitGeleverd aardappelen Iterens (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Scheltingawei 8.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuurdec. 1954A. Tj. Miedema, voermanKwitantie van betaling voor het slepen van een auto (A. Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur01-10-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Factuur29-12-1969Automobielbedrijf KerlienGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur1975Van Dijk's BazarLevering 3 doos lepel en vork (Kaatsclub FRAM)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur01-06-1991Rijwielhandel Van der SchaafFiets Gedo TourBedrijf gevestigds aan de Meinardswei 5 Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Factuurjaren '70Veiling Vereniging Minnertaga en OmstrekenNota's en controlestroken voor aan- en verkoop aardappelen (incl. envelop)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur26-02-1993Technisch Buro ZonderlandReparatie wasautomaat (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur27-08-1985Technisch Buro ZonderlandReparatie geiser (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur27-04-1991Technisch Buro ZonderlandKoelkast ? (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur10-02-1999F. Post smederij en installatiewerkHerstel gevelkachel (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren 24, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur06-11-1992Bosma & zn complete woninginrichtingLevering Keuken vinyl (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 46, Minnertsga (hoofdvestign Van Harenstraat 16, St. Annaparochie).JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurapril 1986Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering specie en steen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur28-05-1977Schildersbedrijf TerpstraLevering verf- en behangspullen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tsjillen 2, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur29-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering bouwmaterialen (Van der Veen, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur28-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuurjan. 1962Fa. R. Bloembergen en zn Timmer- en AannemersbedrijfNota (Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur05-11-1981L. Glazema machine- bankwerkerijScharnierpen gemaakt en bijbehorende nylon lagerbus (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur29-12-1975Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101Factuur19-06-1969Timmer- en aannemersbedrijf Gj. R. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60Gez. Bekius, winkel in textiel en kleinvak-artikelenPapieren zakje met eigen opdrukWinkel gevestigd aan de Stasjonstrjitte 3.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Lijst versierde wagens dorpsfeest 1992Publiek kon op de lijst aangeven welke de mooiste wagen was voor de publieksprijs.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig1985Gosse Vogel (1924-1998)Pagina's uit dorpskrant Nijs út eigen doarp (1985)Met advertentie te koop fotoboek: Minnertsgea lyks as it wie . . . En nea wer urde sil. Verkrijgbaar bij K. Schotanus en W. Hoekstra.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schattingVoorkomende namen: P. Deelstra, IJ. De With (schatters). Betrokken partijen: J.L. Bakker Engelum, D.S. van der Schaaf Berlikum, H.K. Osinga Beetgum, W.J. Fierstra Beetgum, M.J. Dijkstra Menaldum, J. Schuurmans Menaldum, K.K. Smidts Berlikum, G.F. WerkhoveJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Niet ingevulde Postwissel Nederlandse PosterijenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig1996Gosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging 50-jarig bestaan gymnastiekvereniging SMS (Sport Maakt Sterk)Receptie 13 april 1996 in de Boppeslach.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatieMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overigca. 1970Dienst Ministerie van Landbouw en VisserijBruine dienstenvelop gericht aan J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaGebruik voor verzending stukken betreffende de ruilverkaveling Berlikum waar Minnertsga ook deel van uitmaakteJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopenA3 formaat. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingenSchatting en waardebepaling gronden. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overig31-10-1978Ruilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering grondenNiet ondertekend. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemenmagazijnKaartje met handschrift "Toneel vereniging Oefening en vermaak, Wier"Bedrijf was gevestigd aan (begin van) de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Partituur 'De fette klaai fan Minnertsgea' zangstuk Jan Piebenga en Bernard SmildeJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig1945Gosse Vogel (1924-1998)Spreuk Frijheidsfeest 27-28 juny 1945 Minnertsgea"Fen bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare. Syn namme en tael, syn frije sin; Syn wird wier wet, rjocht, slucht en trou syn leare, En Twang, fen hwa ek, stie it tsjin."JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling BerlikumMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60M. Kerlien Electro - Radion - Technisch bedrijfEvenveloppe, twee stuks ongebruiktBedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overignovember 1970Gosse Vogel (1924-1998)Krantenknipsel: Ode oan de Minnertsgeaster toer (2 exemplaren)Van D. Tamminga en Chr. Schotanus overgezet in het Fries door G. Vogel. Publicatie in maandblad: Barradiel Meiinoar ien.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig15-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling optredensAfzender: NCRV. Optredens: Harderwijk, Amersfoort en Zaandam.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overig1995Noorderlicht Film MinnertsgaPoster aankondiging film Doarp van cineast Henk PenningaJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60 - '70Slagerij BonnemaPapierenzak met opdruk voor verpakking vleeswarenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 32. Opdruk oud Hollands tafareeltje.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0102OverigBloembinderij Fan Hichtum | Gryt Hemstra-PostmaUitnodigingskaart "Loop een binnen!"Met foto van het pand Hichtum. Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 6.NeeDorpsarchiefOpenbaar
005.0101Overigjaen '80 ?Nederlands Hervormde KerkLiturgie jeugddienst m.m.v Revalation uit Raard.Voorganger ds. M.L. de Boer van Oosterend en organiste mevr. B. Haarsma.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjan. 1943Kerkvoogden Nederlands Hervormde KerkBrief bekendmaking overschrijving grafruimte rij 8-5-6 en rij 9-5 (Gosse Vogel, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig13-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Omslag/voorpagina omroepgids NCRV met foto zes leden Fryske StimmenJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
003.010Overigdec. 1936Verhuurder Wolter Willems VeenstraHuurcontract bouwland op de MiedenWolter Willems Veenstra verhuurder, Willem Lodewijkstraat 7 in Leeuwarden en huurders Simon Vis en Hans Faber beide wonende in Minnertsga.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overig1949 en 1950Coöperatieve BoerenleenbankBankafschriften overboeking tegoeden Tuin- en landbouwvereniging Minnertsga e.o.Dries exemplaren: 17 febr. 1949, 1 dec. 1949 en 16 febr. 1950 t.n.v. P.G. Vogel, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overigjuni 1953Gosse Vogel (1924-1998)Lied: Folk fan Minnertsgea. Van de Kommissje Tocht van Ouden van Dagen MinnertsgaGelegenheidslied over tocht ouden van dagen. In he tlied wordt Herman Leicht genoemd.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60 - '70VIVO-winkele Joh. BoersmaVIVO zegelboekje met aantal losse zegelsWinkel gevestigd aan de Hermanawei.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bewijs van toegang Steravond NCRV Krasnapolsky AmsterdamJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0103Overig2019Christelijke Muziekvereniging OranjeUitnodiging 125-jarig jubileum (2 maart 2019)JaGerryt Bouma2019-04-28 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemistKaartje hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter (Sietse en Geert)Sietse en Geert(je) Bierma-Westerhuis. Winkel gevestgid aan het begin van de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101OverigOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Vinyl sticker: Ondek je stekje / Minnertsga daar zit je goedJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Juryrapport straatversiering dorpsfeest Minnertsga 1992Juryleden: dhr. A. Vogel, mevr. B. Cuperus en mevr. A. Hoekstra.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig20-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Financieelverslag toerneeJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
003.010Overig22-03-1921Kantoor van de Hypotheken en het KadasterUittreksel eigendommen van Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overigjaren '70Van Dijk's BazarBlanco notabladWinkel in galanterieën, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en kruidenierswaren. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig26-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma concert Fryske StimmenLocatie Kerkzaal van het gesticht (plaats onbekend)JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101OverigK.I.Z. MinnertsgaEnvelop met postzegel van 45 centBedrijf gevestigd aan de Hermanawei 4 Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig26-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenkaart niet ingevuld 72e zangersfeest DokkumMet reclame A. Ganzevoort, LeeuwardenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig2002Gosse Vogel (1924-1998)Krant Uytland 2002: met 2 artikelen over historie MinnertsgaArtikel: Rondgang langs het verleden van Minnertsga (Dooize Zwart) en artikel: Kerktoren van Minnertsga.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig28-07-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bekendmaking honorarium NCRV afz. Stichting Nederlandsche Radio-unieJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig1949-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Honorarium Yme G. Visser uit FranekerPianobegeleidingJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)NCRV prgramma Steravond ScheveningenJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-02-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overig1931L.S. Brouwers, fabriek van moderne stalinrichtingEnvelop met postzegel 6 cent, poststempel 27-01-1931Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Diverse betaalstrookjesJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma NCRV Steravond SteenwijkJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programmaboekje Steravond NCRV schouwburg RotterdamMmv. Esemble Vrij en Blij olv. Wessle Dekker en solist Henk Dorel, Radio Koperkwartet olv. Fred Hausdörfer, spraakwaterval Joha. Bodegraven en spreker ds. J. FokkemaJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)LedenlijstJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overigvoor 1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfBladzijde van notablok ongebruiktJaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitnodiging culturele avond CBTB jeugd en plattelandsvrouwenIn de Koarnbeurs in Franeker: spreker S. van Abbema, Meester J. de Jong hoofd christelijke lagere landbouwschool Franeker, films van mevrouw Wassenaar-Boelstra, Jelsum. Jaartal van de culturele avond is niet bekend.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overig15-12-1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfOntvangen [bedrag] aflossing hoofdsom huis en werkplaats Hermanawei 13Aflossing door Gj. R. Bloembergen aan R. Bloembergen.JaDorpsarchiefOpenbaar
007.0101OverigR. Bloembergen & zn timmerbedrijfKwitantie niet ingevuld of gebruikt (2 exemplaren)Op de kwinatie staat: Assurantiën - schatter Assurantie-Mij "Achlum".JaDorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig8-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma studio optreden NCRVm.m.v. koperkwartet Fred Hausdörfer, soliste Mien Peters en piano Yme Visser.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig01-01-1963Productschap voor Groenten en FruitVergunning voor teelt 16 are rode-, witte- en savooie koolVergunninghouder J.S. Faber, Tilledyk 51.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig15-06-1960VerzekeringOpgave verzekering levenda have, landbouwproducten, hooi enz.Opgave van 240 bakken pootaardappels per bak fl. 7,00. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig11-05-1960Productschap voor Groenten en FruitVergunning 1960 voor telen 70 are spruitkoolVergunninghouder Jac. S. Faber, Tilledyk 9.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma steravond NCRV in Gerformeerde kerk MinnertsgaMmv. Radio KoperkwartetJaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
002.0101Overigjaren '60BB Bescherming BevolkingCirculaire Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
007.0101Overig07-02-1969Bouwbedrijf G. BloembergenMateriaalstaat (Vrieswijk, Minnertsga)JaDorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig01-12-1962LandbouwschapVergunning voor telen van groentenVergunning op naam van J. Faber, Tilledyk 51.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overigjan. 1990Gosse Vogel (1924-1998)Tekst lezing over nalatenschap van Baron C.E.E. Collot 'de EscuryGosse Vogel heeft deze lezing gehouden voor de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overig22-06-1959Sociale VerzekeringsbankBesluit uitoefening van verzekeringsplichtig bedrijfBelanghebbende J. Faber, Tsjessingawei 9, Minnertsga. Verzekeringsplichtig in de zin van Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overigbegin jaren '60Keuringsdienst Friesland van de N.A.K.BouwplanboekjeHouder van het boekje Jacubus Faber, Tilledyk 9. Controleur S. Elsinga, Minnertsga.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overigjaren '70Stichting Keuringsdienst N.A.K.Diverse rapportages toestand gewas (aardappelen)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Besmetting al dan niet aardappelmoeheid.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Overigjaren '70Plantenziektenkundige DienstStukken omtrent bestrijding aardappelmoeheidOp naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Met tekeningen van ligging percelen.JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Finacieel overzicht optreden feb. 1950JaAfke Faber - de Groot, Minnertsga, via Djoke Nauta - de Groot, Beetgumermolen2019-03-15 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
001.0103Overig24-04-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeKrantenartikel Bildtse Post: Nieuw uniform Oranje maakt indrukMet foto drumband en korps.NeeDorpsarchiefOpenbaar
001.0103OverigChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel Bildtse Post: Ut 'e klean, yn 'e klean. Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse SlagMet foto van drumband in de oude witte uniformen die gedragen werden in 1954 tot en met 1972.Nee2013-04-10 00:00:00DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk1913Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Hein S. Groeneveld en Antje P. Boomstra (1913)JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Kaart aankondiging expostiet vna aquarellen G. Tuinhof-Reitsma, Tilledyk, MinnertsgaT/m mei in Openbare bibliotheek, Voorstraat, Harlingen.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0102PersoonlijkCollot 'd Ercury / Klein Hermana-stateKrantenknipsel"Allen schilderij herinnert nog aan Klein HermaArtikele met foto (tekening) van Klein Hermana.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk25-08-1946Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Dirk Joukema (1932-1946). Zijn grootouders woonden in Minnertsga.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijkca. 1984Gosse Vogel (1924-1998)Teksten (bijschiften) voor foto's, waarschijnlijk bedoeld voor fotoboekje over MinnertsgaJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk01-04-1954Gosse Vogel (1924-1998)Trouwkaart Hein Haarsma (Minnertsga) en Sijke de Boer (Berlikum), 1 april 1954.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk25-08-1933Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Trijntje dijkstra (1851-1933). Zij was getrouwd met Hendrikus JoukemaJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk12-05-1926Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Hendricus (1853-1926). Hij was getrouwd met Trijntje Dijkstra.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk1922Gosse Vogel (1924-1998)Diploma en contributieboekje Ned. Bond van Arbeiders in het Land- en Tuinbouw en ZuivelbedrijfOp naam van Jan Smidts, lid geworden op 22 november 1919. Na betalen van de wekelijkse contributie werd in dit boekje een betaalzegel geplakt.JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk1925Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Redmer de Roos en Jeltje MeersmaJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk1937Gosse Vogel (1924-1998)Ruim 30 felicitatie en gelukwens kaartjes van verschillende afzendersJaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101Persoonlijk06-02-1961Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Pieter Frans Haarsma (1891-1961) was gegtrouwd met Antje Heins Joostema (1888-1959)JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0102Persoonlijkvoor 1998Collot 'd Ercury / Klein Hermana-stateTranscriptie testament (1832) baron C.E.E. Collot 'de ErcuryGeschrteven door Gosse Vogel (1924-1998).JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging filmvoorstelling Maggi-film "Vruchtbare bodem en nijvere handen"Vrijdag 20 januari a.s. in het gebouw van de Ned. Hervormde Gemeente in Minnertsga.
Het nut van Maggi's Producten zal op onderhoudende wijze worden bespreken, terwijl Maggi's Soep en Bouillon zullen worden gepresenteerd.
JaGosse Vogel (1924-1998)DorpsarchiefOpenbaar