In 1928 verscheen het “Algemeen Adresboek voor de Provincie Friesland”. In dit adresboek wordt een overzicht gegeven van de bevolking van Friesland, ingedeeld per dorp. In de meeste gemeenten zijn deze gegevens aangevuld met vermeldingen van beroepen en/of adressen. In onderstaande tabel staan de namen met beroepen uit Minnertsga.

Link Tresoar om het gehele adressenboek te bekijken: http://adresboek1928.tresoar.nl/

Adresboek 1928 met beroepen.xlsx

NaamBeroep
Abbenga, R.zonder beroep
Agema, R.arbeider
Anema, B. burgemeester
Babois, J.arbeider
Bakker, H.hoofd der Bijzondere School
Banda, A.bakkersknecht
Beeksma, wed. Elzinga zonder beroep
Bekius, D.arbeider
Bekius, J.commisionair
Bekius, L.voerman
Bekius, R.koopman
Bekius, Sj. arbeider
Berg, mej. P. van denonderwijzeres
Bergsma, S. rijwielhandelaar
Bierma, J. gardenier
Bierma, P.caféhouder
Biesma, J.gardenier
Binnema, B.gardenier
Binnema, D.landbouwer
Binnema, J.arbeider
Bleeker, F. arbeider
Bleeker, J.arbeider
Bleeker, M.arbeider
Bloembergen, Gj. timmerman
Boer, K. de gardenier
Boer, IJ. de zonder beroep
Boersma, Annearbeider
Boersma, Arj.gardenier
Boersma, A.J.gardenier
Boersma, D.J.gardenier
Boersma, Joh.gardenier
Boersma, Joh. A.gardenier
Boersma, S.bakker
Boersma, S.bakker
Boersma, W.arbeider
Bonnema, C. slager
Boomsma, D.gardenier
Boomsma, G.gardenier
Boomsma, G.G.gardenier
Boomsma, L. gardenier
Boomsma, S.arbeider
Boomsma, Tj. gardenier
Boomsma, W. IJ.gardenier
Boomstra, P.zonder beroep
Boorsma, J.arbeider
Bos, D.gardenier
Boas, Sr., J.gardenier
Bos, Jr., J.gardenier
Bosma, J.arbeider
Bouma, A. wed. Winsemius, B.winkelierster
Bouma, A.arbeider
Bouma, H.arbeider
Bouma, J.arbeider
Bouma, K.arbeider
Bouma, P.arbeider
Bouma, Tj.arbeider
Braaksma, F.arbeider
Braaksma, J.arbeider
Braaksma, P. arbeider
Brems, J. grondeigenaar
Brouwer, J.gardenier
Brouwers, E. wed. Schaaf, F.zonder beroep
Bruinsma, J.bakker
Bruinsma, P.H.bakker
Bijlsma, L.gemeente werkman
Douma, E.arbeider
Douma, J.arbeider
Dusselaar, H.arbeider
Dijk, J. van arbeider
Dijk, P. van arbeider
Dijkstra, G.gardenier
Dijkstra, H.gardenier
Dijkstra, Joh.smid
Dijkstra, Kl.gardenier
Dijkstra, R.arbeider
Dijkstra, Tj. arbeider
Dijkstra, T.smid
Elsinga, A.G..gardenier
Elsinga, A.G..venter
Elsinga, E.gardenier
Elsinga, H.arbeider - telegrafist
Elsinga, Marten gardenier
Elsinga, Martinusgardenier
Elsinga, S.gardenier
Elzinga, A.P.arbeider
Engga, B. wed. Wijngaarden, B.vrachtrijder
Faber, F.arbeider
Faber, G.arbeider
Faber, Hansarbeider
Faber, J.arbeider
Faber, R.J. arbeider
Faber, R.S. gardenier
Faber, R.D.arbeider
Faber, S. Th.gardenier
Faber, S.gardenier
Faber, Th.gardenier
Feenstra, R.bakker
Feitsma, P.D. landbouwer
Folkertsma, B. wed. Vrieswijk, J.zonder beroep
Fortuin, L.gardenier
Galzema, F.zonder beroep
Glazema, L. wed. Bos, J.gardenier
Glazema, J.schilder
Glazema, U.boekhandelaar
Gratama, M.gardenier
Groeneveld, D. gardenier
Groeneveld, G.gardenier
Groeneveld, G.arbeider
Groeneveld, H.gardenier
Groeneveld, J.S. arbeider
Groeneveld, J.G.arbeider
Groeneveld, J.J. arbeider
Groeneveld, Jangardenier
Groeneveld, Jillesgardenier
Groeneveld, P.gardenier
Grofstein, C.arbeider
Grofstein, J.arbeider
Groot, A. de gardenier
Groot, C. degardenier
Groot, Sj. De gardenier
Groot, J. de arbeider
Groot, Tr. De, wed. Wiersma, T.zonder beroep
Haan, J. de arbeider
Haan, S. de schilder
Haan, U. de gardenier
Haarsma, H.schoenmaker
Haarsma, P. barbier
Hamer, G. wed. Glazema, L.zonder beroep
Hamer, Kl.zonder beroep
Hamer, P. Sj.gardenier
Hamer. P.K. zaadhandelaar
Hanneam, D.koopman
Hannema, Joh.koopman
Harmanni, S.rijwielhandelaar
Heeringa, J.landbouwer
Helder, D.wagenmaker
Helder, J.J.wagenmaker
Helder, J.S.timmerman
Herrema, M.arbeider
Hibma, S.tuinman
Hiddema, A.rijwielhandelaar
Hoekstra, C.gardenier
Hoekstra, G.gardenier
Hoekstra, G. wed. Bos, J.zonder beroep
Hoekstra, Jac. arbeider
Hoekstra, J.arbeider
Hoekstra, J.bakkersknecht
Hoekstra, W.gardenier
Hofstra, H.gardenier
Hogerhuis, S.molenaar
Hoitsma, H.arbeider
Holwerda, B.arbeider
Holwerda, J.arbeider
Holwerda, S. arbeider
Hijlkema, W.brandstoffenhandelaar
Jager, B. arbeider
Jager, D.arbeider
Jager, G.arbeider - telegrafist
Jager, S.arbeider
Jelgerhuis, R.koopman
Jelgerhuis, W.koopman
Jeltema, B.gardenier
Jeltema, J.arbeider
Jetlema, P.timmerknecht
Jensma, C.gardenier
Jensma, F.voerman
Jensma, G.arbeider
Jensma, J.gardenier
Jensma, Joh.gardenier
Jensma, J.G.winkelier
Jensma, R.landbouwer
Jensma, S.gardenier
Jensma, T.arbeider
Jong, D.D. de arbeider
Jong, D.F. dearbeider
Jong, F. dearbeider
Jong, J. de arbeider
Jong, J,J, de arbeider
Jong, T.A. de gemeente veldwachter
Jong, U. de arbeider
Jong, W. debankwerker
Joostema, A.vrachtrijder
Joostema, J.arbeider
Joostema, P.gardenier
Joostema, P.H.pakhuisknecht
Jouwersma, J.J. schilder
Kampen, Joh.autobusonderneming
Kamstra, mej. S.wijkverpleegster
Ketellapper, A.arbeider
Kloostra, Chr. arbeider
Kloostra, L.rietdekker
Kloostra, M. arbeider
Knol, A.J.postbode
Knol, A.S.gardenier
Knol, M.zonder beroep
Koopmans, D.M.gardenier
Koopmans, D.J.gardenier
Koopmans, J.winkelier
Koopmans, M.gardenier
Koopmans, P.gardenier
Koster, S.arbeider
Kramer, D.gardenier
Kramer, J.voerman
Kramer, Joh.gardenier
Kuiken, R.zonder beroep
Kuipers, H.arbeider
Kuipers, J.koopman
Kuipers, J.gardenier
Kuipers, M.arbeider
Kuipers, S.arbeider
Lantinga, A. wed. Terpstrawinkelierster
Lautenbach, P.gardenier
Leicht, H.slager
Lelia, R.gardenier
Lettinga, Tj. gardenier
Leij, K. bij de horlogemaker
Marra, O.gardenier
Marra, S.venter
Meersma, D.gardenier
Meersma, G.gardenier
Meersma, H.H.gardenier
Meersma, H.P.gardenier
Meersma, H. Sj. gardenier
Meersma, Sj. gardenier
Miedema, A.gisthandelaar
Miedema, A.J.gardenier
Miedema, C. koopman
Miedema, H.gardenier
Miedema, Jan sigarenhandelaar
Miedema, Joh. gardenier
Miedema, S.arbeider
Miedema, Tj.gardenier
Miedema, T.arbeider
Moolhuizen, L.predikant
Mooijweer, J.caféhouder
Mourik, H. van gardenier
Muller, C.arbeider
Muller, H.timmerman
Nagel, C.landbouwer
Nammensma, R.gardenier
Norbruis, D.arbeider
Norbruis, H.arbeider
Norbruis, J.arbeider
Norbruis, P.H.gardenier
Nijholt, J.kapper
Oberman, T.bakker
Pettinga, H.rijwielhandelaar
Pettinga, J.gardenier
Ploeg, R. van der gardenier
Post, A.gardenier
Post. E.commisionair
Post, R.zonder beroep
Post, R.R.koopman
Post, R.R.aardappelhandelaar
Post, Jr. R.R. winkelier
Posthumus, Agegardenier
Posthumus, Alb.gardenier
Posthumus, B.arbeider
Posthumus, H.arbeider
Posthumus, J.voerman
Postma, I.hoofd eener school
Postma, P.S. arbeider
Quist, mej. L.J.onderwijzeres
Randen, A. van arbeider
Reitsma, A.gardenier
Reitsma, G.gardenier
Roeda, C.schilder
Roos, H. de gardenier
Roos, J.O. dezonder beroep
Roos, J.W. de brandstoffenhandelaar
Roos, O. de koopman
Roos, R.degardenier
Roos, W. dezonder beroep
Rozendal, G.arbeider
Schaaf, A.gardenier
Schaaf, B.arbeider
Schotanus, D.kleermaker
Schotanus, Joh. reiziger
Schuiling, D.K.landbouwer
Sikkema, G.gardenier
Sikkema, j.landbouwer
Sikkema, K.gardenier
Smidt, P.gardenier
Smidts, G.arbeider
Spoelstra, J. arbeider
Stapert, D. arbeider
Stapert, J.gardenier
Steensma, A.arbeider
Steensma, P.arbeider
Stellingwerf, A.melkcontroleur
Stellingwerf, H.koopman
Stellingwerf, R.gardenier
Stienstra, F.arbeider
Struiksma, G.kleermaker
Struiksma, K.arbeider
Struiksma, Sj. arbeider
Swart, J. de arbeider
Swart, P. de arbeider
Swart, Sj.groentenhandelaar
Sijbesma, F. gardenier
Sijbesma, G.gardenier
Sijtsma, J.onderwijzer
Sijtsma, J.arbeider
Tersptra, B.gardenier
Tersptra, W.gardenier
Teijema, H.gardenier
Teijema, Sj. voerman
Tichelaar, R.arbeider
Tilstra, A.gardenier
Tilstra, K. gardenier
Tolsma, J. rietdekker
Travaille, F.arbeider
Travaille, J.brandstoffenhandelaar
Tuinhof, B.L. arbeider
Tuinhof, B.S.landbouwer
Tuinhof, L.arbeider
Tuinhof, M. klerk R. v. A.
Tuinhof, M. koopman
Tuinhof, R.arbeider
Tuinstra, E.arbeider
Valk, D.J. dearbeider
Valk, D.R. degardenier
Valk, G. dekoopman
Valk, G.J. dearbeider
Valk, J. dearbeider
Valk, K. de arbeider
Valk, R.D. de koopman
Valk, R.G. de arbeider
Valk, S. dearbeider
Valk, Sj. Dearbeider
Vis, C.arbeider
Vis, D.arbeider
Vis, J.gardenier
Vis, Kl. arbeider
Vis, K.arbeider
Vis, M. kantoorhouder
Vis, Simonarbeider
Vis, Sipkegardenier
Visbeek, M.groentenhandelaar
Visbeek, K.bankwerker
Visser, J.bankwerker
Visser, L.gardenier
Visser, M.arbeider
Vlaskamp, W.arbeider
Vogel, A.koopman
Vogel, Sr. F.zonder beroep
Vogel Jr. F.beurtschipper
Vogel, G.F. gardenier
Vogel, G.F. arbeider
Vogel, J.commisionair
Vogel, J.arbeider
Vogel, Joh.houthandelaar
Vogel, P.G.arbeider
Vogel, P.S. arbeider
Vogel, S.gemeente werker
Vogel, Sj. broodventer
Vogel, T.gardenier
Vries, mej. A. deonderwijzeres
Vries, A. de gardenier
Vries, A.S. dearbeider
Vries, H. de gardenier
Vries, J. degardenier
Vries, K. de koopman
Vries, Kl. dearbeider
Vries, S. dearbeider
Vries, Sj. de gardenier
Vrieswijk, A.brandstoffenhandelaar
Vrieswijk, C.arbeider
Vrieswijk, J.commisionair
Wal, A. van derarbeider
Wal, A.W. van der koopman
Wal, D. van der slager
Wal. K. van der gardenier
Wal, L. van der gardenier
Wal. S. van der predikant
Wal., Sj. van der koopman
Wal, W. van der koopman
Wassenaar, A.gardenier
Wassenaar, G.landbouwer
Wassenaar, J.arbeider
Wassenaar, J.P.bankwerker
Wassenaar, J.U.kleermaker
Wassenaar, P.arbeider
Wassenaar, P.bankwerker
Wassenaar, U.arbeider
Weide, K. van der kassier Boerenleenbank
Weima, O.brandstoffenhandelaar
Westerhuis, G.winkelier
Westra, G.arbeider
Westra, I.landbouwer
Westra, J.arbeider
Westra, Th. gardenier
Wetterauw, D.timmerman
Wetterauw, J.D. timmerman
Weij, J. van der stationschef
Wieringa, D.arbeider
Wiersma, A.gardenier
Wiersma, C.gardenier
Wiersma, D.gardenier
Wiersma, D.arbeider
Wiersma, Kl.smid
Wiersma, T.arbeider
Wiersma, W.gardenier
Woewenaar, F. wed. Tuinhof, J.winkelierster
Wijngaarden, J. wed. Akkeringa, J.zonder beroep
Wijngaarden, R.vrachtrijder
IJpma, S.venter
Zanen, K. van bakker
Zondervan, A.arbeider
Zoodsma, J. gardenier
Zoodsma, Jac. arbeider
Zoodsma, J.J.arbeider
Zoodsma, J.S.gardenier
Zoodsma, S.voerman
Zoodsma, S.J.gemeente ontvanger
Zoodsma, S.S.koopman
Zuidema, A.arbeider
Zuidema, S.arbeider
Zwart, Sj. brandstoffenhandelaar
Adresboek 1928 met beroepen.xlsx