DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Klik op OPEN om het betreffende document te openen in PDF-viewer.

DocumentOpstellerNadere toelichtingBestand openen
Volkstelling 1830 en 1840Bewerkt door D. ZwartHuisnummers met namen gezinshoofd en gezinsledenOPEN
Berichten uit de krant 1920 tot en met dec. 1939Bewerkt door D. ZwartOPEN
Bewoners Hege BuorrenBewerkt door D. ZwartHuisnummers met namen bewoners tusse 1930 en 1984OPEN
1873 - 1874 Laken Perk 5B: Het graf van Baron Collot d’EscuryPierre-Thomas Bal & Pierre BlancheBeschrijving grafzerk Johan Willem Marthe Collot d' Escury. Dit artikel is verschenen in het tijdschrift Tafofiel, uitgegeven voor Funerair erfgoed en Grafkunst, , gevestigd in Brussel-Laken in het voormalig grafbeeldhouwersatelier Ernest Salu en is met toestemming geplaats op deze website.OPEN
Minnertsgaaster Zuidermiedpolder 1837 - 1937Klaas van der Weide (overgezet door D. Zwart)Geschiedenis van 100 jaar waterschapOPEN
Telefoongids1954D. ZwartAangevuld met gegevens telefoongids 2000OPEN
Algra familie-overzichtD. ZwartIt Algraskaai 1425 - 2011OPEN
Bekius familie-overzichtD. ZwartGeslacht Bekius wonende op Het Bildt en in BarradeelOPEN
Boerderij SellingeJan ZoodsmaBoerderij aan de Hearewei 15OPEN
De PôlleJan ZoodsmaDe Pôlle (hoek Langedyk - Hearewei)OPEN
Dusselaar familie-overzichtD. ZwartNazaten van Albert Jans dusselaarOPEN
Eebel SellingeOnbekendOPEN
Elsinga familie-overzichtD. ZwartGelsacht Elsinga nazaten van Sijtse Gerrits Elsinga en Tettje Adams uit MinnertsgaOPEN
Faber familie-overzichtD. ZwartGeslacht Faber uit MinnertsgaOPEN
Glazema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Glazema uit MinnertsgaOPEN
Groeneveld familie-overzichtD. ZwartGeslacht Groeneveld uit MinnertsgaOPEN
Hamer familie-overzichtD. ZwartGeslacht Hamer nazaten van Klaas Pieters Hamer geboren maart 1775 te MinnertsgaOPEN
Helder familie-overzichtD. ZwartGeslacht Helder voorouders en nazaten van Simon Dooitzes Helder en Klaaske Kolm wonende te MinnertsgaOPEN
Jeltema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Jeltema uit MinnertsgaOPEN
Joostema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Joostema nazaten van Fokje Heins en Abraham Abrahams wonende te MinnertsgaOPEN
Koopmans familie-overzicht D. ZwartGeslacht Koopmans lang wonende te MinnertsgaOPEN
Marsum, van familie-overzichtD. ZwartGeslacht Van MarsumOPEN
Meersma familie-overzichtD. ZwartGeslacht Meersma uit minnertsgaOPEN
Meerstra familie-overzichtW.G. WesterhuisGenealogie MeerstraOPEN
Oantinkens oan MinnertsgeaD. Zwart, I. van Rees, I. Ganzeboom en Nynke AndringaUitgave Bildts Dokumintasysintrum (november 2006)OPEN
Post familie-overzichtD. ZwartGeslacht Post wonende te Minnertsga van 1810 tot 2020OPEN
Reinalda familie-overzichtD. ZwartGeslacht Reinalda en hun nazaten 1500 - 1993OPEN
Roos, de familie-overzicht D. ZwartGeslacht De Roos uit MinnertsgaOPEN
Schotanus familie-overzichtD. ZwartGeslacht Schotanus uit Minnertsga na 1827OPEN
Sellinga tijdlijnJan ZoodsmaOverzicht eigenaren/gebruikers boerderij Hearewei 15OPEN
Sikkema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Sikkema uit MinnertsgaOPEN
Stapert familie-overizchtD. ZwartGeslachtt Stapert 1450 - 2020OPEN
Steensma familie-overzichtD. ZwartGeslacht Steensma uit MinnertsgaOPEN
Tuinhof familie-overzichtD. ZwartNazaten van Lieuwe en TetjeOPEN
Vogel familieoverzichtD. ZwartGeslacht Vogel uit minnertsgaOPEN
Vrieswijk familie-overzichtD. ZwartVoorouders en nazaten van Jan Sjoukes Vrieswijk en Romkje Cornelis VeenstraOPEN
Walda familie-overzichtD. ZwartGeslacht Walda uit Minnertsga e.o.OPEN
Westerhuis familie-overzichtD. ZwartGeslacht Westerhuis uit Minnertsga e.o.OPEN
Wetterauw familie-overzichtD. ZwartGeslacht Wetterauw uit MinnertsgaOPEN
Winsemius familie-overzichtD. ZwartIt skaai WinsemiusOPEN
Zwart familie-overzichtD. ZwartZwart op wit / familiekroniekOPEN
Ald nijsD. ZwartBerichten uit kranten 1881 - 1991OPEN
Gereformeerde vrouwenvereniging "Wees een Zegen"D. ZwartOverzicht uit notulenboeken OPEN
Vereniging "Nut en Genoegen"D. ZwartOverzicht uit notulenboeken OPEN
Hermana-munt OnbekendFriesche familiepenningOPEN
Berichten Franeker CourantD. ZwartBerichten over de BildtdorpenOPEN
Rondom Gods HuisD. ZwartGereformeerde kerkOPEN
Botenregister K. DraaismaBarradeelster vissersboten OPEN
BotenregisterK. DraaismaAlfabetisch op familienaamOPEN
BotenregisterK. DraaismaAanwijzing gebruik botenregister 1911 - 1971OPEN
Schaakgrootmeester Mulder Van Leens DijkstraJohan OpperwalUitgave NBC Schaakschakeringen no. 238 februari 1989OPEN
Meijer familie-overzichtD. ZwartGeslacht Meijer uit MinnertsgaOPEN
Zuidema familieoverzichtD. ZwartGeslacht Zuidema I en II uit Minnertsga e.o.OPEN
Beschrijving huizen met bewoners Pieter Hendrik Johannes Brouwer (1910-1999)Rondgang Minnertsga e.o. waarin de bewoners worden genoemd waar zij woondenOPEN
Aldfaers print yn doarp en fjildP.B. Winsemius Manuscript voor een boek dat nooit is uitgegeven.OPEN
Huurcontract tjalkschip De Jonge Evert 1842 - 1847Op naam van Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1849)Origineel met transcriptie OPEN
Boerenboelgoed 1843D. ZwartJan Sjoukes Vrieswijk (1776)OPEN
Ouden van dagen omstreeks 1965D. Zwart (okt. 2021)namen bij groepsfoto met korte omschrijving van de mensen die op de foto staanOPEN
Schoolmeesters van Barradeel in de loop der tijdenFryske Akademy ?Eerder verschenen in Franeker Courant van 8, 22, 29 april en 6, 13, 20, 27 mei, 3,
10, 17, 24 juni en 1 juli 1938.
OPEN
Rondgang langs het verleden van MinnertsgaUytland 2001OPEN
Ut foarfaers tidenBydrage ta de skiednis fan MinnertsgeaP.B. Winsemius, De Stim (1941)OPEN
Inventaris grietman Baron C.E.E. Collot 'd Escury Transcriptie door G. Vogel (1924-1998)OPEN
C.E.E. baron Collot 'd Escury uit Minnertsga / LeeuwardenD. Zwart (jan. 2022)Collot 'd Escury was grietman van Barradeel en woonde op de state Klein HermanaOPEN
Klein Hermana te Minnertsga, van state tot sateD. Zwart (febr. 2022)Beschrijving van de residentie van de grietman van BarradeelOPEN
Rapportboekje Bijzondere School Christelijk OnderwijsLeerling Outger Terpstra (1907-1976)Betreft leerjaren 1913 - 1920OPEN
Naamgeving straten (1953)Overzicht van straten in Minnertsga die in 1953 de officiële naam kregen.Straatnamen, straatnaamOPEN
Geslacht Hermana van Minnertsga D. Zwart (april 2022)OPEN
Rondgang door dorp omstreeks 1940Gosse Vogel (1924-1998)Bewerkt door D. Zwart (2023). Taal: FriesOPEN