DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Klik op OPEN om het betreffende document te openen in PDF-viewer.

DocumentOpstellerNadere toelichting Bestand openen
Algra familie-overzichtD. ZwartIt Algraskaai 1425 - 2011OPEN
Bekius familie-overzichtD. ZwartGeslacht Bekius wonende op Het Bildt en in BarradeelOPEN
Boerderij SellingeJan ZoodsmaBoerderij aan de Hearewei 15OPEN
De PôlleJan ZoodsmaDe Pôlle (hoek Langedyk - Hearewei)OPEN
Dusselaar familie-overzichtD. ZwartNazaten van Albert Jans dusselaarOPEN
Eebel SellingeOnbekendOPEN
Elsinga familie-overzichtD. ZwartGelsacht Elsinga nazaten van Sijtse Gerrits Elsinga en Tettje Adams uit MinnertsgaOPEN
Faber familie-overzichtD. ZwartGeslacht Faber uit MinnertsgaOPEN
Glazema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Glazema uit MinnertsgaOPEN
Groeneveld familie-overzichtD. ZwartGeslacht Groeneveld uit MinnertsgaOPEN
Hamer familie-overzichtD. ZwartGeslacht Hamer nazaten van Klaas Pieters Hamer geboren maart 1775 te MinnertsgaOPEN
Helder familie-overzichtD. ZwartGeslacht Helder voorouders en nazaten van Simon Dooitzes Helder en Klaaske Kolm wonende te MinnertsgaOPEN
Jeltema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Jeltema uit MinnertsgaOPEN
Joostema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Joostema nazaten van Fokje Heins en Abraham Abrahams wonende te MinnertsgaOPEN
Koopmans familie-overzicht D. ZwartGeslacht Koopmans lang wonende te MinnertsgaOPEN
Marsum, van familie-overzichtD. ZwartGeslacht Van MarsumOPEN
Meersma familie-overzichtD. ZwartGeslacht Meersma uit minnertsgaOPEN
Meerstra familie-overzichtW.G. WesterhuisGenealogie MeerstraOPEN
Oantinkens oan MinnertsgeaD. Zwart, I. van Rees, I. Ganzeboom en Nynke AndringaUitgave Bildts Dokumintasysintrum (november 2006)OPEN
Post familie-overzichtD. ZwartGeslacht Post wonende te Minnertsga van 1810 tot 2020OPEN
Reinalda familie-overzichtD. ZwartGeslacht Reinalda en hun nazaten 1500 - 1993OPEN
Roos, de familie-overzicht D. ZwartGeslacht De Roos uit MinnertsgaOPEN
Schotanus familie-overzichtD. ZwartGeslacht Schotanus uit Minnertsga na 1827OPEN
Sellinga tijdlijnJan ZoodsmaOverzicht eigenaren/gebruikers boerderij Hearewei 15OPEN
Sikkema familie-overzichtD. ZwartGeslacht Sikkema uit MinnertsgaOPEN
Stapert familie-overizchtD. ZwartGeslachtt Stapert 1450 - 2020OPEN
Steensma familie-overzichtD. ZwartGeslacht Steensma uit MinnertsgaOPEN
Tuinhof familie-overzichtD. ZwartNazaten van Lieuwe en TetjeOPEN
Vogel familieoverzichtD. ZwartGeslacht Vogel uit minnertsgaOPEN
Vrieswijk familie-overzichtD. ZwartVoorouders en nazaten van Jan Sjoukes Vrieswijk en Romkje Cornelis VeenstraOPEN
Walda familie-overzichtD. ZwartGeslacht Walda uit Minnertsga e.o.OPEN
Westerhuis familie-overzichtD. ZwartGeslacht Westerhuis uit Minnertsga e.o.OPEN
Wetterauw familie-overzichtD. ZwartGeslacht Wetterauw uit MinnertsgaOPEN
Winsemius familie-overzichtD. ZwartIt skaai WinsemiusOPEN
Zwart familie-overzichtD. ZwartZwart op wit / familiekroniekOPEN
Ald nijsD. ZwartBerichten uit kranten 1881 - 1991OPEN
Gereformeerde vrouwenvereniging "Wees een Zegen"D. ZwartOverzicht uit notulenboeken OPEN
Vereniging "Nut en Genoegen"D. ZwartOverzicht uit notulenboeken OPEN
Hermana-munt OnbekendFriesche familiepenningOPEN
Berichten Franeker CourantD. ZwartBerichten over de BildtdorpenOPEN
Rondom Gods HuisD. ZwartGereformeerde kerkOPEN
Botenregister K. DraaismaBarradeelster vissersboten OPEN
BotenregisterK. DraaismaAlfabetisch op familienaamOPEN
BotenregisterK. DraaismaAanwijzing gebruik botenregister 1911 - 1971OPEN
Schaakgrootmeester Mulder Van Leens DijkstraJohan OpperwalUitgave NBC Schaakschakeringen no. 238 februari 1989OPEN
Meijer familie-overzichtD. ZwartGeslacht Meijer uit MinnertsgaOPEN
Zuidema familieoverzichtD. ZwartGeslacht Zuidema I en II uit Minnertsga e.o.OPEN
Beschrijving huizen met bewoners Pieter Hendrik Johannes Brouwer (1910-1999)Rondgang Minnertsga e.o. waarin de bewoners worden genoemd waar zij woondenOPEN
Aldfaers print yn doarp en fjildP.B. Winsemius Manuscript voor een boek dat nooit is uitgegeven.OPEN