Dit zijn boeken die over Minnertsga gaan. Deze boeken staan in de bibliotheek van St. Annaparochie.

 

TitelSamenvattingAuteurUitgave
100 jaar Zorg voor ZorgGerrit Bouma2004
As de dei fan juster 1947 en 1997Jan van der Veen en Aly de Schiffart1997
Bildtse Berichten 1920-1935Dooitze Zwart2003
Boerepleatsen en geniershuzen ?t it ?lde BarradielKlaas Swart en Gosse Vogel1996
Doopboek Ned. Herv. kerk 1850-1958Wiebe G. Westerhuis1997
Dorpen en kloosters der grietenij BarradeelH. W. Steenstra1836
Dorpsperikelen, Minnertsga jaren dertigDooitze Zwart1998
Ds. Marten Annes YpmaJelle Ypma1986
Een blijvende herinnering......Sietse Aartsma1999
Een en ander betreffende het dorp MinnertsgaA. J. Andreae1891
Een uytland gheheten BilLeendert Ferwerda2005
Familie Groeneveld uit BarradeelWiebe G. Westerhuis1995
Familie Miedema (Stiens en Minnertsga)Dooitze Zwart1997
Familie ReinaldaDooitze Zwart1993
fan Barradiels ferline - De HjerringfiskerijSybe Andringa1994
Ferklaring straatnamen in 'e gemeente 't BildtG. Wijmenga-van Dijk2000
Folkstelling Minnertsgea 1830Gosse Vogel1990
Gebouwen in en rond Minnertsga voor 1850Dooitze Zwart2003
Gereformeerde kerk Minnertsga 1835-1985Korte geschiedenis over ontstaan van de Geformeerde kerk 1835-1985Sietse Aartsma1985
Gereformeerde Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen'Dooitze Zwart2003
Geschiedenis Barradeel en het Bildt voor 1900Dooitze Zwart1996
Geschiedenis van BarradeelKornelis en Jan Siderius1950
Geschiedenis van het Bildt deel1 1500-1700H. Sannes1951
Gezinshoofden per Adres 1925-1942Dooitze Zwart2003
Grafregister Minnertsga 1822-2000Dooitze Zwart2003
Grondonderzoek gemeente BarradeelL?nskip-Genetysk Wurkverb?n1954
Helder zicht op het verleden - fam. Helder uit M'gaDooitze Zwart2003
Hermanastate 876A. Winkler Prins1844
Hervormde gemeente MinnertsgaKerkenraad1955
Het werk van de Tijd 1920-1930Dooitze Zwart1997
It Algraskaai 1425 - 2011Dooitze Zwart2011
Jongelingsvereniging Gereformeerde kerk 1949-1960Dooitze Zwart1996
Minnertsgea yn Byld IDooitze Zwart2012
Minnertsgea yn Byld IIDooitze Zwart2012
Minnertsgea | Bydrage ta syn skiednisGeschiedenis over Stemplaatsen (boerderijen) met kleine foto's. In de Friese taal geschreven.Pieter B. Winsemius1952
Minnertsgea, lykas it wie .....Fotoboekje met oude prentbriekaartenKlaas Schotanus en Gosse Vogel1985
Nylsk fan HermanaSybe Joostema2000
Oantinkens oan MinnertsgeaBDSM'gea2006
Om toer en tsjerke fan MinnertsgeaA. D. Wumkes1948
Ondernemers Vereniging Minnertsga 1954-2004Dooitze Zwart2004
Oosterbierum door de eeuwen heenDooitze Zwart2000
Oosterbierum Toen en NuDorpsbelang en Oranje Oosterbierum1982
Oranje Minnertsga 1894-1994Jacob R. Faber (voorzitter)1994
Over 't BildtSt. Ons Bildt2005
Pompeblêden op 'e klaaiVoetbalvereniging Minnertsga 1966-2016Sybe Joostema 2016
Pompeblêden op 'e klaaiGroot fotoboek met verhalen over V.V. MinnertsgaSybe Joostema 2016
Raizen deur de Bildtse geskidenisAldert Cuperus1998
Rondom Gods HuisDooitze Zwart1999
SMS 1946-2006Bestuur SMS2006
Sterfgevallen 1812 - 1862Dooitze Zwart2012
Straatnamen in de gemeente het BildtK.D. Broeils1991
Tiden hawwe Tiden 1890-2005Dooitze Zwart2006
Tiidsbyld 1920-1935Dooitze Zwart1999
Toer en Tsjerke fan MinnertsgeaGosse Vogel1996
Tuin- en Landbouwvereeniging 1904-1929Dooitze Zwart1998
Tuin- en Landbouwvereeniging 1929-1953Dooitze Zwart1999
Ver. Nut en Genoegen te Minnertsga, opgericht 1901Dooitze Zwart2003
Verloren SporenWietse Hoekstra2003
Volkstelling 1830 en 1840Dooitze Zwart2000
Wandelen in Frysl?nEdward Houting en Jacob vd Vaart2003
Waterschap "De Minnertsga'ster Miedpolder"Klaas van der Weide sr.1937
Wie-wat-waar in Minnertsga 1850-1862Dooitze Zwart1996
Yn 'e spegelKlaas J. Hamer en Gosse Vogel1994
Wêr komst wei en wat docht dyn heitEen familiegeschiedenis Hilbrand DijkstraAle Dijkstra, Sumar2023
Zwart op Wit (familie Zwart) Ferwerderadeel - BarradeelDooitze Zwart1995