WONEN & WERKEN BIJ DE ZEEDIJK

Aan de voet van de zeedijk tussen Dijkshoek onder Firdgum tot aan Harlingen, stonden vroeger woningen. Het waren kleine woningen waar meest arbeidersgezinnen in woonden. Maar in de maanden januari tot en met mei werd door een aantal van die arbeiders op haring gevist. Volgens gegevens uit 1905 waren er langs de kust van de vroegere gemeente Barradeel een 6o-tal haringboten met een bemanning van ongeveer 83 personen actief in de haringvisserij.

Ongeveer 70 woningen stonden aan de voet van de zeedijk, maar met de zeedijkverhoging van 1930 en die van 1970 – 1974 de meeste woningen afgebroken. De woningen moesten plaats maken voor de zeedijk die door de verhoging ook verbreed moest worden. Slechts een handje vol woningen hoefde niet te worden gesloopt. Die woningen staan tussen Dijkshoek en het buurtschap Koehool.

Door de zeedijkverhoging- en verbreding is een stuk bewoningsgeschiedenis van de zeedijkbewoners verloren gegaan. Die geschiedenis is/wordt in beeld gebracht door alle woningen langs de zeedijk te beschrijven en zoveel mogelijk de bewoners te achterhalen. Daarvoor is onder andere gebruikĀ  gemaakt van oude kadastrale kaarten, waterschapsregister 1823 – 1867, bevolkingsregisters, woningkaarten, burgerlijke stand, centraal visserijregister en krantenberichten.

Met enige regelmaat wordt aan dit project gewerkt en worden gegevens, foto’s etc. toegevoegd. Het is de bedoeling dat de woningen later op de kaart in GoogleMaps te zien.