Wonen en werken bij de zeedijk


Treffers 1 t/m 50 van 234     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Leeuwarder courant 20-11-1883
Kadaster: Sexbierum, sectie D nummer 1180
 
2

Contributiehuis van Waterschap Vijf Deelen Binnendijks nabij het gemaal Roptazijl. Op het pad bij de dijksvaart Sjoerdtje Klaske Lettinga.
 
3

Johannes Herrema, Leeuwarder courant 29-07-1946
 
4

Siebe Houtsma, Leeuwarder courant 08-07-1937
 
5

M. Lautenbach, Pietersbierum. Leeuwarder courant 24-01-1933
 
6

B. Visser, Oosterbierum. Leeuwarder courant 18-03-1932.
 
7

Bericht van 2-jarige Lolke Hibma die verdronken is in de Dijksvaart bij Roptazijl
 
8

Simon Herrema (1914-1986. Hij woonde op Sédyk 10 onder Oosterbierum. Op de foto is hij aan het aal roken. Omkesizzer Gerrit Herrema: "Wy fongen iel yn de putten of de tochsleatten en dan sels rikke mei ikehout (âlde fiskpeallen) om de lekkerste rikke iel fan de omjouwing te krijen."
 
9

Straatnaambord dat vroeger aan de gevel zat van woning nummer 11, van de familie Jan Wietsma aan de zeedijk onder Sexbierum.
 
10

Franeker courant 26-12-1909: B. visser
 
11

Franeker courant 10-12-1908: B. Visser verkoping boot met 40 fuiken laatst gebruikt regel "Nooit Gedacht"
 
12

Franeker courant 19-02-1926: G. Reitsma onder Pietersbierum, boelgoed haringsvisscherij
 
13

Franeker courant 27-07-1902: A.J. Dijkstra, te koop haringvisscherij
 
14

Franeker courant 30-01-1923 B. van der Meulen, Koehool
 
15

Franeker courant 06-01-1920: E. Sijbesma, Oosterbierum
 
16

Franeker courant 06-01-1925: J. Duimstra, Sexbierum
 
17

Franeker courant 09-02-1913: boelgoed haringvisserij onder Tzummarum
 
18

Franeker courant 21-08-1923: boelgoed haringvisserij nabij Visscherspad onder Sexbierum
 
19

Franeker courant 01-12-1895: Jan de Beer onder Tzummarum
 
20

Franeker courant 27-01-1918: Sipke Terpstra onder Oosterbierum
 
21

Franeker courant 04-05-1923: B. Koopsma, Koehool onder Tzummarum
 
22

Franeker courant 22-01-1882: Willem Buren, Oosterbierum
 
23

Franeker courant 21-12-1905: Kornelis H. Terpstra, Oosterbierum
 
24

Franeker courant 27-02-1953: Koehool
 
25

Franeker courant 22-12-1912: J. van der Zee onder Tzummarumm K. Bonnema onder Arum
 
26

Franeker courant 09-02-1913: Doede Dijkstra onder Sexbierum, Anske Dijkstra Oosterbierum
 
27

Franeker courant 11-01-1917: Sijbe Houtsma, Oosterbierum
 
28

Franeker courant 25-11-1917: E. Ennema onder Tzummarum
 
29

Franeker courant 21-03-1922: G.A. Dijkstra en S. Hoekstra, Oosterbierum. Joh. Houtsma onder Oosterbierum
 
30

Franeker courant 09-02-1926: G. Herrema onder Oosterbierum
 
31

Franeker courant 18-01-1927: Douwe Braaksma. Albert Gerrits Dijkstra onder Oosterbierum
 
32

Franeker courant 15-02-1927: D. Kuiken onder Almenum
 
33

Franeker courant 06-10-1904: J.O. Wiersma onder Sexbierum
 
34

Franeker courant 05-11-1905: Siebren Bouritius onder Sexbierum
 
35

Franeker courant 26-11-1908: Gerrit T. Dijkstra, Roptazijl
 
36

Franeker courant 06-12-1908: J. Hiddinga, Wijnaldum
 
37

Franeker courant 07-02-1915: Wed. D.W. Hiemstra, Roptazijl
 
38

Franeker courant 05-11-1905: Siebren van der Zee onder Sexbierum
 
39

Franeker courant 11-02-1921: H. Reitsma, onder Sexbierum
 
40

Franeker courant 12-03-1929: Dirk D. van der Zee onder Pietersbierum
 
41

Franeker courant 06-01-1931: R. Tj. Weistra onder Sexbierum
 
42

Harlinger courant 07-04-1933: M. Palma, Sexbierum
 
43

Nieuwsblad van Friesland 15-05-1931: G. Boonstra, Pietersbierum
 
44

Franeker courant 22-12-1910: Tjipke Tjeerds Heeringa onder Tzummarum
 
45

Franeker courant 15-12-1904: J.O. Wiersma onder Sexbierum
 
46

20-03-1942: afsluiting weg tussen woningen Meinte Reitsma, wed. E. Ennema en Jan Reinders
 
47

25-jarig huwelijk Marius Palma en Dieuwke Heeringa
Roptazijl 185 (later Sédyk 4 onder Sexbierum ?)
 
48
BAR 01
BAR 01
Datering: 21 aug. 1916
Eigenaar: Taeke Palma (Almenum)
 
49
BAR 01
BAR 01
Datering: 20 okt. 1917
Eigenaar: Cornelis Visser (Sexbierum), later F.M. Dijkstra (Tzummarum), later Jacobus Mebius (Oosterbierum)
 
50
BAR 01
BAR 01
Datering: 20 okt. 1917
Eigenaar: F. M. Dijkstra (Tzummarum)
 

    1 2 3 4 5 Volgende»

Ga naar de bovenkant