Wonen en werken bij de zeedijk


Treffers 1 t/m 50 van 235     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Leeuwarder courant 20-11-1883
Kadaster: Sexbierum, sectie D nummer 1180
 
2

Bote Winsemius, ansjoviskom te koop (Harlinger courant 3 juli 1942)
 
3

Contributiehuis van Waterschap Vijf Deelen Binnendijks nabij het gemaal Roptazijl. Op het pad bij de dijksvaart Sjoerdtje Klaske Lettinga.
 
4

Johannes Herrema, Leeuwarder courant 29-07-1946
 
5

Siebe Houtsma, Leeuwarder courant 08-07-1937
 
6

M. Lautenbach, Pietersbierum. Leeuwarder courant 24-01-1933
 
7

B. Visser, Oosterbierum. Leeuwarder courant 18-03-1932.
 
8

Bericht van 2-jarige Lolke Hibma die verdronken is in de Dijksvaart bij Roptazijl
 
9

Simon Herrema (1914-1986. Hij woonde op Sédyk 10 onder Oosterbierum. Op de foto is hij aan het aal roken. Omkesizzer Gerrit Herrema: "Wy fongen iel yn de putten of de tochsleatten en dan sels rikke mei ikehout (âlde fiskpeallen) om de lekkerste rikke iel fan de omjouwing te krijen."
 
10

Straatnaambord dat vroeger aan de gevel zat van woning nummer 11, van de familie Jan Wietsma aan de zeedijk onder Sexbierum.
 
11

Franeker courant 26-12-1909: B. visser
 
12

Franeker courant 10-12-1908: B. Visser verkoping boot met 40 fuiken laatst gebruikt regel "Nooit Gedacht"
 
13

Franeker courant 19-02-1926: G. Reitsma onder Pietersbierum, boelgoed haringsvisscherij
 
14

Franeker courant 27-07-1902: A.J. Dijkstra, te koop haringvisscherij
 
15

Franeker courant 30-01-1923 B. van der Meulen, Koehool
 
16

Franeker courant 06-01-1920: E. Sijbesma, Oosterbierum
 
17

Franeker courant 06-01-1925: J. Duimstra, Sexbierum
 
18

Franeker courant 09-02-1913: boelgoed haringvisserij onder Tzummarum
 
19

Franeker courant 21-08-1923: boelgoed haringvisserij nabij Visscherspad onder Sexbierum
 
20

Franeker courant 01-12-1895: Jan de Beer onder Tzummarum
 
21

Franeker courant 27-01-1918: Sipke Terpstra onder Oosterbierum
 
22

Franeker courant 04-05-1923: B. Koopsma, Koehool onder Tzummarum
 
23

Franeker courant 22-01-1882: Willem Buren, Oosterbierum
 
24

Franeker courant 21-12-1905: Kornelis H. Terpstra, Oosterbierum
 
25

Franeker courant 27-02-1953: Koehool
 
26

Franeker courant 22-12-1912: J. van der Zee onder Tzummarumm K. Bonnema onder Arum
 
27

Franeker courant 09-02-1913: Doede Dijkstra onder Sexbierum, Anske Dijkstra Oosterbierum
 
28

Franeker courant 11-01-1917: Sijbe Houtsma, Oosterbierum
 
29

Franeker courant 25-11-1917: E. Ennema onder Tzummarum
 
30

Franeker courant 21-03-1922: G.A. Dijkstra en S. Hoekstra, Oosterbierum. Joh. Houtsma onder Oosterbierum
 
31

Franeker courant 09-02-1926: G. Herrema onder Oosterbierum
 
32

Franeker courant 18-01-1927: Douwe Braaksma. Albert Gerrits Dijkstra onder Oosterbierum
 
33

Franeker courant 15-02-1927: D. Kuiken onder Almenum
 
34

Franeker courant 06-10-1904: J.O. Wiersma onder Sexbierum
 
35

Franeker courant 05-11-1905: Siebren Bouritius onder Sexbierum
 
36

Franeker courant 26-11-1908: Gerrit T. Dijkstra, Roptazijl
 
37

Franeker courant 06-12-1908: J. Hiddinga, Wijnaldum
 
38

Franeker courant 07-02-1915: Wed. D.W. Hiemstra, Roptazijl
 
39

Franeker courant 05-11-1905: Siebren van der Zee onder Sexbierum
 
40

Franeker courant 11-02-1921: H. Reitsma, onder Sexbierum
 
41

Franeker courant 12-03-1929: Dirk D. van der Zee onder Pietersbierum
 
42

Franeker courant 06-01-1931: R. Tj. Weistra onder Sexbierum
 
43

Harlinger courant 07-04-1933: M. Palma, Sexbierum
 
44

Nieuwsblad van Friesland 15-05-1931: G. Boonstra, Pietersbierum
 
45

Franeker courant 22-12-1910: Tjipke Tjeerds Heeringa onder Tzummarum
 
46

Franeker courant 15-12-1904: J.O. Wiersma onder Sexbierum
 
47

20-03-1942: afsluiting weg tussen woningen Meinte Reitsma, wed. E. Ennema en Jan Reinders
 
48

25-jarig huwelijk Marius Palma en Dieuwke Heeringa
Roptazijl 185 (later Sédyk 4 onder Sexbierum ?)
 
49
BAR 01
BAR 01
Datering: 21 aug. 1916
Eigenaar: Taeke Palma (Almenum)
 
50
BAR 01
BAR 01
Datering: 20 okt. 1917
Eigenaar: Cornelis Visser (Sexbierum), later F.M. Dijkstra (Tzummarum), later Jacobus Mebius (Oosterbierum)
 

    1 2 3 4 5 Volgende»

Ga naar de bovenkant