Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 2,020     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 41» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Oepke Jensma en Hendrika Prikken
 
2

Pieter Anne Terpstra. Dochter Grietje Terpstra.
 
3

Gezin De Vries - Hannema, vlnr: Pierie, Berend de Vries, Ruurdtje, Trijntje (Tiene), Tjalletje Hannema en op schoot Piet.
 
4

Vlnr: Cornelis Miedema (1902-1957), Jantje (1929-1997), Gelbrie (1926-2016) en Berber Miedema (1902-1975)
 
5

Gelbrich Tuinhof (1861-1915)
 
6

Kinderen Brouwer. Links Pieter Hendrik Johannes (1910-1999), midden Foeke (1918-2010) en rechts Theunis (1905-1973)
 
7

ds. Pieter Jacobus van Melle (1855-1943). Foto 1929.
 
8

Hendrika Severein
 
9

Cornelis J. Faber en Trijntje Zoodsma
 
10

Vlnr: Feikje (1926) en Riemkje (1926-1986) Elsinga
 
11

Sietse Zoodsma (1912-1983)
 
12

Rients Tuinhof (1869 - 1952)
 
13

Maaike Lettinga (1861-1917) begraafplaats St. Annaparochie
 
14

Reinout Bakker
 
15

Johannes Lont
 
16

Rinze Dijkstra en Aafke Visbeek
 
17

Fetzen Braaksma en Antje Koning
 
18

Gevelsteen in de oostgevel van pand Noord 43 ZZ in Franeker. Legging eerste steen door IJ.L. Brouwers
 
19

Sijtske (1928-19983) en Gelbrig (1937) Miedema
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
20

Trinus de Haan (1932-1984)
 
21

Ouwe Lettinga (1863-1918)
 
22

Overlijdens advertentie Hendrik Bakker
 
23

Maaike Dijstra
 
24

Eelke de Haan
 
25

Willem Jensma
 
26

In de oostgevel van dit pand (Noord 43 zz in Franeker) zit een gevelsteen van de eerste steenlegging door IJ. L. Bouwers toen hij 90 jaar was en 50 jaar kerkvoogd was geweest.
 
27

In het weekblad De Spiegel (?) stond in november 1949 een artikel over de eerste pensioenuitkeringen die werden gedaan aan landarbeiders in Minnertsga. Dit is een van de bijbehorende foto's waarop Jacob van der Weide de kassier is. Onderschrift: Een appeltje voor de dorst in de komende winter. De echtgenote van een der gepensioneerden laat haar "meevallertje" door de kassier van de boerenleenbank te Minnertsga op haar tegoed bijschrijven. Op de foto Trijntje Visbeek-Vrieswijk en Jacob van der Weide.
 
28

Dieuwke Koopmans (1898-1902) begraafplaats St. Annaparochie
 
29

Hendrik Bakker (1895-1981)
 
30

Taede de Groot
 
31

Klaas J. Bouma
 
32

Gerrit Elzinga en Hanna (Johanna) Beeksma
 
33

Links Pieter Dirks Osinga (1893-1976) en in de stoel Antje Jacobs Binnema (1896-1947). Namen van de andere personen zijn niet bekend.
 
34

Blijke van der Velde (1901-1976)
 
35

Jan Koopmans (1885-1914) begraafplaats St. Annaparochie
 
36

Alef van der Wal
 
37

Johannes Lont en Aaltje Huizenga
 
38

Pieter Bouma en Janke Dijkstra
 
39

Hiltje Rosendal (Rozendal)
 
40

Tjitske Germeraad (1934-1983)
 
41

Aaltje Kuiper en Gijsbert D. Boomsma
 
42

Jacob Vis en Rinske de Swart (begraafplaats St. Jacobiparochie)
 
43

Douwe de Jong
 
44

Tamme Hendrik Kremer en Gatske Schotanus
 
45

Bauke Rientses Tuinhof en Mettje Jensma
 
46

Meinte Terpstra
 
47

Gerrit Westerhuis (1857-1931) en Anna Mulder (1861-1936)
 
48

Mevr. Wed. T. Visbeek-Vrieswijk uit Minnertsga ontvangt uit handen van de directeur van het bedrijfspensioensfonds in de landbouw, dr. A. Schröder, het weduwen- en wezenpensioen voor haar en haar beide kinderen, een van vijf en een van bijna vier jaar”. [bijschrift foto Leeuwarder courant 8 november 1949]
 
49

Vlnr: Piet Terpstra, Cornelis (Kees) Vis, Klaas vis en Leendert Bekius
 
50

Douwe de Jong en Klaaske (Klas) Bloembergen
 

    1 2 3 4 5 ... 41» Volgende»

Ga naar de bovenkant