Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 1,531     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 31» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Oepke Jensma en Hendrika Prikken 
 
2

Pieter Anne Terpstra. Dochter Grietje Terpstra.  
 
3

Gezin De Vries - Hannema, vlnr: Pierie, Berend de Vries, Ruurdtje, Trijntje (Tiene), Tjalletje Hannema en op schoot Piet.  
 
4

Vlnr: Cornelis Miedema (1902-1957), Jantje (1929-1997), Gelbrie (1926-2016) en Berber Miedema (1902-1975) 
 
5

Gelbrich Tuinhof (1861-1915) 
 
6

Kinderen Brouwer. Links Pieter Hendrik Johannes (1910-1999), midden Foeke (1918-2010) en rechts Theunis (1905-1973)  
 
7

Hendrika Severein 
 
8

Cornelis J. Faber en Trijntje Zoodsma  
 
9

Vlnr: Feikje (1926) en Riemkje (1926-1986) Elsinga 
 
10

Sietse Zoodsma (1912-1983) 
 
11

Rients Tuinhof (1869 - 1952)  
 
12

Maaike Lettinga (1861-1917) begraafplaats St. Annaparochie 
 
13

Johannes Lont 
 
14

Rinze Dijkstra en Aafke Visbeek 
 
15

Fetzen Braaksma en Antje Koning 
 
16

Gevelsteen in de oostgevel van pand Noord 43 ZZ in Franeker. Legging eerste steen door IJ.L. Brouwers 
 
17

Sijtske (1928-19983) en Gelbrig (1937) Miedema
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
18

Trinus de Haan (1932-1984)
 
 
19

Ouwe Lettinga (1863-1918) 
 
20

Maaike Dijstra 
 
21

Eelke de Haan 
 
22

Willem Jensma 
 
23

In de oostgevel van dit pand (Noord 43 zz in Franeker) zit een gevelsteen van de eerste steenlegging door IJ. L. Bouwers toen hij 90 jaar was en 50 jaar kerkvoogd was geweest.  
 
24

In het weekblad De Spiegel (?) stond in november 1949 een artikel over de eerste pensioenuitkeringen die werden gedaan aan landarbeiders in Minnertsga. Dit is een van de bijbehorende foto's waarop Jacob van der Weide de kassier is. Onderschrift: Een appeltje voor de dorst in de komende winter. De echtgenote van een der gepensioneerden laat haar "meevallertje" door de kassier van de boerenleenbank te Minnertsga op haar tegoed bijschrijven. Op de foto Trijntje Visbeek-Vrieswijk en Jacob van der Weide.  
 
25

Dieuwke Koopmans (1898-1902) begraafplaats St. Annaparochie 
 
26

Taede de Groot 
 
27

Klaas J. Bouma 
 
28

Gerrit Elzinga en Hanna (Johanna) Beeksma 
 
29

Links Pieter Dirks Osinga (1893-1976) en in de stoel Antje Jacobs Binnema (1896-1947). Namen van de andere personen zijn niet bekend.  
 
30

Blijke van der Velde (1901-1976)  
 
31

Jan Koopmans (1885-1914) begraafplaats St. Annaparochie  
 
32

Johannes Lont en Aaltje Huizenga 
 
33

Pieter Bouma en Janke Dijkstra 
 
34

Hiltje Rosendal (Rozendal) 
 
35

Tjitske Germeraad (1934-1983) 
 
36

Aaltje Kuiper en Gijsbert D. Boomsma  
 
37

Jacob Vis en Rinske de Swart (begraafplaats St. Jacobiparochie) 
 
38

Tamme Hendrik Kremer en Gatske Schotanus 
 
39

Bauke Rientses Tuinhof en Mettje Jensma 
 
40

Meinte Terpstra 
 
41

Gerrit Westerhuis (1857-1931) en Anna Mulder (1861-1936) 
 
42

Mevr. Wed. T. Visbeek-Vrieswijk uit Minnertsga ontvangt uit handen van de directeur van het bedrijfspensioensfonds in de landbouw, dr. A. Schröder, het weduwen- en wezenpensioen voor haar en haar beide kinderen, een van vijf en een van bijna vier jaar”. [bijschrift foto Leeuwarder courant 8 november 1949]  
 
43

Vlnr: Piet Terpstra, Cornelis (Kees) Vis, Klaas vis en Leendert Bekius 
 
44

Ruurd Douma en Anna Wieringa 
 
45

Gerrit Westra en Beewina Vellenga 
 
46

Schelte Tuinstra 
 
47

Vier geslachten vlnr: Sijke Westerhuis, Akke Joostema, Sijke Sijbesma en Akke Groeneveld.  
 
48

Midden Aafje Dral(1889-1940) en rechts Lucas Hannema (1891-1973)  
 
49

Jan Roelofs Dijkstra (1869 - 1942)  
 
50

Evert Wijma en Klaasje Schaaf. Age Feikes Schaaf en Anna S. Schaaff. 
 

    1 2 3 4 5 ... 31» Volgende»

Go to Top