HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen voor het dorpsarchief en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in het dorpsarchief in het MFA De Doarpsfinne.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje (zie Contact & Upload pagina).

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Knapen- en jongelingsvereniging (onbekend)
 NIEUW 
Knapen- en jongelingsvereniging (onbekend)
Fotonummer: 5501
Mogelijk dat dit een Knapen- en Jongelingsvereniging is. Namen onbekend. De foto is afkomstig van de familie Jippe en Saeaeske Miedema - Hiddema.
School (onbekend)
 NIEUW 
School (onbekend)
Fotonummer: 5500
Mogelijk kinderen van een school. Namen onbekend. De foto is afkomstig van de familie Jippe en Saeaeske Miedema - Hiddema.
Christelijk Fanfarecorps Oranje 1920
 NIEUW 
Christelijk Fanfarecorps Oranje 1920
Fotonummer: 5499
Christelijk Fanfarecorps Oranje (later Chr. Muziekvereniging Oranje). De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1920 toen het vaandel in gebruik is genomen. In het midden dirigent Johannes Martinus Spitter (1883-1928). Achterste rij 3e van links is Sipke Zoodsma (1887-1974). 4e is Gerrit Faber (1900-1979). De persoon rechts liggend is mogelijk Jacob Stapert. Overige namen niet bekend.
Gardeniers bij pastorie - Ferniawei
 NIEUW 
Gardeniers bij pastorie - Ferniawei
Fotonummer: 5498
Deze foto is vergelijkbaar met de foto in het boekje: Minnertsgea . . lykas it wie en nea wer wurde sil (mei 1985) foto 36. Volgens het bijschrift haalden de mannen bietenzaad op. Op de achterkant van deze foto staat: "Landbouwcursus Minnertsga J.A. Boorsma". De volgende personen zijn te herkennen: links achter Sietze Zoodsma (1854-1940), daarnaast Piet Bierma (1876-1971).
Gezin Lelia - Groeneveld
 NIEUW 
Gezin Lelia - Groeneveld
Fotonummer: 5496
Vlnr: Frederik Roelofs Lelia (1839-1925), zoon Roel (1874-1950), Janke Jacobs Lelia - Groeneveld (1846-1920). Datering: omstreeks 1910. Zij woonden aan de Tilledyk. Vanuit de woonkamer zag je de Tsjillen in,. Achter op de foto staat: "Foto van de familie Lelia te Minnertsga voor hun woning. Roel, de zoon, was bevriend met Dirk Hoitsma, winkelier te Minnertsga". De afzender van de fotokaart is H. Hoitsma (zoon van Dirk). Hij woonde toen in Middelburg. De fotokaart is verder niet geadresseerd.
Zondagmiddag uitgaan kerk
 NIEUW 
Zondagmiddag uitgaan kerk
Fotonummer: 5497
Deze foto is gemaakt op een zondagmiddag bij het uitgaan van de kerk. Midden op de foto is Roel Lelia (1874-195). De man links op de foto met wit baardje is Sierk Jager (1852-1938). De foto is gemaakt door een neef van Roel die in Harlingen woonde.
Dorpsfeest september 1980
 NIEUW 
Dorpsfeest september 1980
Fotonummer: 5495
Dorpsfeest met versierde wagen met thema: de molkenkelder. Links Foekje Herder en rechts Pieternella Hibma. Datering: september 1980.
Trijntje Posthumus en Antje Miedema
 NIEUW 
Trijntje Posthumus en Antje Miedema
Fotonummer: 5492
Trijntje Posthumus en Antje Miedema (1934-1991) tijdens een fietsvakantie

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997)
 NIEUW 
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997)
Fotonummer: 5475
Achterkant
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997) (2).jpg
 NIEUW 
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997) (2).jpg
Fotonummer: 5476
Voorkant
1 reactie
Rouwkaart Rikje Miedema - Vogel
 NIEUW 
Rouwkaart Rikje Miedema - Vogel
Fotonummer: 5469
Rikje Miedema - Vogel. Familie Nagel, Greydanus.
Bedankbrief N.C.G.O.V.
Bedankbrief N.C.G.O.V.
Fotonummer: 5446
Bedankbrief gericht aan Jan Koopmans (1860-1936) voor het gebruik van zijn land door de Nederlandse Christelijke Geheel Onthouders Vereniging. Datering: 1 september 1895. Met handtekeningen van Steinfort, Katje, Vrieswijk, Janzen en Hiemstra.,
Rouwkaart Grietje Kamstra (1882-1957)
Rouwkaart Grietje Kamstra (1882-1957)
Fotonummer: 5424
Rouwkaart Jacob Appelhof (1879-1960)
Rouwkaart Jacob Appelhof (1879-1960)
Fotonummer: 5423
Rouwkaart Tettje Kamstra (1885-1964)
Rouwkaart Tettje Kamstra (1885-1964)
Fotonummer: 5421
Rouwkaart Reinder Renzes (1854-1940)
Rouwkaart Reinder Renzes (1854-1940)
Fotonummer: 5422

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Kaars met opdruk
 NIEUW 
Kaars met opdruk
Fotonummer: 5484
Kaars met opdruk van een dorpsgezicht 1915 met de muziektent en de Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Wandtegel Minnertsga Ned. Herv. Kerk
Wandtegel Minnertsga Ned. Herv. Kerk
Fotonummer: 5425
Wandtegel Minnertsga Nederlands Hervormde Kerk. Datering onbekend.
Reclame asbak
Reclame asbak
Fotonummer: 5401.
J. Reitsma, rijwiel en bromfietshandel (voorkant asbak)
Reclame asbak
Reclame asbak
Fotonummer: 5400.
J. Reitsma, rijwiel en bromfietshandel (voorkant asbak)
Asbak M. Kerlien
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga » Recent geüploade foto's
Rients van der Zee (1871-1973)
 NIEUW 
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5466.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
2 reacties
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
 NIEUW 
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Fotonummer: 5464.
Sijbe Buren (1863 - 1956) en Sijtske Palma (1871 - 1956) in 1946 toen zij 50 jaar getrouwd waren.
Rients van der Zee (1871-1973)
 NIEUW 
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5465.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
Familie Sijbesma - Kieviet
 NIEUW 
Familie Sijbesma - Kieviet
Fotonummer: 5462.
Foto uit circa 1910. Cornelis Sijbesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886), Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
 NIEUW 
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Fotonummer: 5463.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944). Zij was getrouwd met Bauke Sijbesma (1858 - 1922).
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
 NIEUW 
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Fotonummer: 5460.
Trijntje Noorda - Koning (1877) met haar dochter Jansje (1915)
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
 NIEUW 
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Fotonummer: 5461.
Trijntje Koning (1877) en Jelte Cornelis Noorda (1879 - 1935)
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Fotonummer: 5455.
ds. Johannes Pot (1855-1907) en zijn vrouw Marij Jane Vethake (1859-1942). Hij was in Oosterbierum predikant van 1891 tot 1907 en ligt in Oosterbierum begraven. Achter haar moeder staat Marij Jane (1886). Bij moeder op schoot Hendrik Willem (1895). Rechts Jasper Johannes (1884), daarvoor Frederika (1889) en daarvoor Johannes (1892). De foto is gemaakt eind 1895 begin 1896.