HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen voor het dorpsarchief en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in het dorpsarchief in het MFA De Doarpsfinne.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje (zie Contact & Upload pagina).

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Auke Noordstra - laden suikerbieten
 NIEUW 
Auke Noordstra - laden suikerbieten
Fotonummer: 5398
Auke Noordstra (1937-1999) tijdens het laden van suikerbieten. Hij was chauffeurs bij de fa. Vrieswijk.
A. Vrieswijk - transportbedrijf
 NIEUW 
A. Vrieswijk - transportbedrijf
Fotonummer: 5397
Transportbedrijf A. Vrieswijk. Rechts Auke Noordstra (1937-1999).
Fa. Vrieswijk
 NIEUW 
Fa. Vrieswijk
Fotonummer: 5396
Lossen van suikerbieten in de vrachtauto van de firma Vrieswijk. Auke Noordstra (1937-1999) was chauffeur bij de firma.
Firma Vrieswijk
 NIEUW 
Firma Vrieswijk
Fotonummer: 5395
Laden van suikerbieten in de vrachtauto van de firma Vrieswijk. Auke Noordstra (1937-1999) was chauffeur bij de firma.
Auke Noordstra (1937-1999)
 NIEUW 
Auke Noordstra (1937-1999)
Fotonummer: 5394
Auke Noordstra (1937-1999) als chauffeur op de eerste vrachtauto van Siebe Vrieswijk. De vrachtauto werd ingezet voor het suikerbietenvervoer.
Jaantje Hager (1891-1977)
 NIEUW 
Jaantje Hager (1891-1977)
Fotonummer: 5393
Jaantje Hager (1891-1977) was getrouwd met de Minnertsgaaster Sjouke Kuipers (11-02-1892-1926)
Sjouke Kuipers (1892-1926)
 NIEUW 
Sjouke Kuipers (1892-1926)
Fotonummer: 5392
Sjouke Kuipers (11-02-1892-1926) was getrouwd met Jaantje Hager (1891-1977).
Bestuur VVM 1980
 NIEUW 
Bestuur VVM 1980
Fotonummer: 5391
Bestuur Voetbalvereniging Minnertsga (VVM). V.l.n.r. Jacobus Faber, Gerard de Haan, Durk Schotanus, Johannes Miedema, Kees Hiemstra (trainer), Sipke Vis, Sijbe Faber

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Van Dijk's Bazar
Van Dijk's Bazar
Fotonummer: 5371.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Schildersbedrijf Terpstra
Schildersbedrijf Terpstra
Fotonummer: 5370.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
J. Reitsma
J. Reitsma
Fotonummer: 5368.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Fa. Chr. Schotanus
Fa. Chr. Schotanus
Fotonummer: 5369.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Acte van lidmaatschap Onderlinge hulp
Acte van lidmaatschap Onderlinge hulp
Fotonummer: 5361.
Rinze Douwes de Valk, Sikke Groeneveld, Sipke Zoodsma
Uittreksel burgelijke stand Gatze de Valk
Uittreksel burgelijke stand Gatze de Valk
Fotonummer: 5360.
Trouwbrief Rinze de Valk en IJtje Boomsma
Trouwbrief Rinze de Valk en IJtje Boomsma
Fotonummer: 5359.
FRAM 10 rittenkaart 1972
FRAM 10 rittenkaart 1972
Fotonummer: 5303.
FRAM 10 rittenkaart gebruikt eind 1972. De FRAM was de opvolger van de LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming)

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga » Recent geüploade foto's
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5387.
Sijtze Bouma (1907-1982) en Gatske Wolbers (1906-2004) in de deuropening van hun kruidenierswinkel.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5388.
In de SPAR kruidenierswinkel in Oosterbierum. Sietze Bouma (1907-1982) en zijn vrouw Gatske Wolbers (1906-2004). Rechts dochter Sietske.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5386.
Rechts is Sijtze Bouma (1907-1982) met naast hem Jetze de Jong (1895-1960)
Jan Terpstra
Jan Terpstra
Fotonummer: 5385.
Jan Terpstra (1879) Oosterbierum. Hij was getrouwd met Lijsbeth Houtsma (1880-1922).
Lijsbeth Houtsma
Lijsbeth Houtsma
Fotonummer: 5384.
Lijsbeth Houtsma (1880-1922) Oosterbierum. Zij was getrouwd met Jan Terpstra (1879).
Spaarbank Dronrijp
Spaarbank Dronrijp
Fotonummer: 5383.
Dit is de vroegere Spaarbank in Dronrijp aan de Hearewei 28. Datering: onbekend
Slagerij Adema - Tzummarum
Slagerij Adema - Tzummarum
Fotonummer: 5372.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Fotonummer: 5326.Reinder Klazes Nouta (1876-1964) was schoenmaker in Oosterbierum en getrouwd met Aukje de Bier (1877-1930).