Krantenberichten die niet in het archief zitten maar elders raadpleegbaar zijn.

Klik op betreffende cel in de laatste kolom om het bericht te bekijken.

DatumNaam krantBerichttitelKorte omschrijving Verwijzing
08-12-1989Leeuwarder courantHerstel muur om kerkhof MinnertsgaFoto met bijschrift. Op de foto Meindert Triemstra. Delpher
11-12-1937Leeuwarder courantRestauratie van den kerktoren der Ned. Herv. gemeente te MinnertsgaN.a.v. vergadering Provinciale Staten, agendapunt 15Delpher
13-11-1990Leeuwarder courant Minnertsga wacht nog evenFoto met bijschrift, toren in de steigersDelpher
13-12-1937Leeuwarder courantKerktoren der Ned. Herv. gemeente te Minnertsga Redactioneel zonder foto Delpher
14-12-1937Leeuwarder courantRestauratie van den toren der Ned. Herv. Kerk te Minnertsga (Fr.)Artikel met foto gezicht op torenDelpher
21-04-1928
Leeuwarder courant Orgel restauratie Minnertsga Kort bericht zonder fotoDelpher
21-06-1950Leeuwarder courantRestauratie kerk en toren MinnertsgaRedactioneel zonder foto Delpher
23-03-1955
Leeuwarder courant Wat het vuur verteerde werd herbouwd door offerzinOver de inwijding van de kerk (artikel met 2 foto's)Delpher
29-04-1985
Leeuwarder courant Restauratie van orgel hervormde kerk MinnertsgaKort bericht zonder fotoDelpher
09-06-1941Leeuwarder courantDe gerestaureerde toren te MinnertsgaArtikel met 3 foto'sDelpher
04-06-1947Leeuwarder courantGrote brand teisterde Minnertsga, N.H. kerk en twee boerderijen in de as gelegdArtikel met fotoDelpher
09-09-1950Leeuwarder courantOpgravingen in Minnertsga's kerk, geheimen van de bouwgeschiedenisArtikel met fotoDelpher
09-02-1968Leeuwarder courantOnder 21 octrooien staat de naam P.H. Brouwer in DrachtenArtikel met foto P.H. Brouwer die als bakkerszoon in Minnertsga is geborenDelpher