Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 132     » Zie Galerij

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Overlijdens advertentie Hendrik Bakker
 
2

Alef van der Wal
 
3

Douwe de Jong
 
4

Douwe de Jong en Klaaske (Klas) Bloembergen
 
5

Durkje van der Wal
 
6

Geertje de Roos
 
7

Overlijdens advertentie Minke de Roos
 
8

Overlijdens advertentie Rients Miedema
 
9

Overlijdens advertentie Welmoed Jansma
 
10

Ondertrouw kaart Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
 
11

Ondertrouw kaartje Ale Hoekstra en Geertje Iesche Struiksma
 
12

Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959). Zij was getrouwd met Theunis (1889-1961)
 
13

Trouwboekje Theunis Noordstra - Trijntje Staphorsius
 
14

Rouwkaart Tijmen Reitsma
 
15

Rouwbrief Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959) zij was getrouwd met Theunis (1889-1961)
 
16

Adam Piers Elsinga LC 25-05-1963
 
17

A. de Jong Sietsma LC 11-07-1983 overl. adv.
 
18

Advertentie Leeuwarder courant 05-05-1917, 25-jarig huwelijksjubileum Klaas Terpstra en Japke van der Wal
 
19

Overlijdens advertentie Ale Miedema, Friesche courant 21-07-1943
 
20

Overlijdens advertentie Evert Wijma Ned. Dagblad 16-03-1972
 
21

Boekomslag In 's Levens opgang (Seerp Anema)
 
22

Bekendmaking overname café Van der Leij door Mooijweer 05-12-1927
 
23

Advertentie Leeuwarder courant 20-11-1920 café Jannes Mooijweer
 
24

Felicitatiekaartje (achterzijde) Oeno van der Laan en echtgenoot
 
25

Felicitatiekaartje (voorkant) Oeno van der Laan en echtgenoot
 
26

Ondertrouwkaart Johannes Joostema en Sijmentje Meerstra
 
27

Klaas van der Schaar, dankbetuiging LC 28-12-1964
 
28

Overlijdens advertentie Nieskje Dirks van der Meij (1886)
 
29

J.S. Miedema en S Hiddema 35 j huw jub LC 10-4-197
 
30

Overlijdens advertentie Klaas Alberts Wetterauw (1876)
 
31

Overlijdensakte Cornelius Tallman (Kornelis Tolman)
 
32

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968)
 
33

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968)
 
34

Rapportboekje Bijzondere School voor Christelijk Onderwijs te Minnertsga van Outger Terpstra (1907-1976)
 
35

Trouwkaart Jan Kamstra en Aafke Ennema
 
36

Overlijdensadvertentie Aaltje Kuiper (1924-2017)
 
37

Rouwkaart Grietje Kamstra
 
38

Rouwkaart Jacob Appelhof
 
39

Rouwkaart Reinder Kamstra
 
40

Rouwkaart Tettje Kamstra
 
41

Rouwkaart Hesseltje Kamstra
 
42

Overlijdensadvertentie Sake Faber
 
43

Overlijdensadvertentie Dirkje Bierma
 
44

Bedankbericht overlijden Klaas Bijlsma
 
45

Rouwkaart Klaas Bijlsma
 
46

Rouwkaart ds. Jan Douwes
 
47

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker (1893)
 
48

Ondertrouwkaart Hendrik J. Hoekstra en Antje S. Miedema.
 
49

Overlijdensadvertentie Albert de Vries
 
50

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker
 

    1 2 3 Volgende»

Ga naar de bovenkant