Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 103     » Zie Galerij

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Overlijdens advertentie Hendrik Bakker 
 
2

Alef van der Wal 
 
3

Douwe de Jong  
 
4

Douwe de Jong en Klaaske (Klas) Bloembergen 
 
5

Durkje van der Wal 
 
6

Geertje de Roos 
 
7

Overlijdens advertentie Minke de Roos 
 
8

Overlijdens advertentie Rients Miedema 
 
9

Overlijdens advertentie Welmoed Jansma 
 
10

Ondertrouw kaart Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg 
 
11

Ondertrouw kaartje Ale Hoekstra en Geertje Iesche Struiksma 
 
12

Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959). Zij was getrouwd met Theunis (1889-1961) 
 
13

Trouwboekje Theunis Noordstra - Trijntje Staphorsius 
 
14

Rouwkaart Tijmen Reitsma 
 
15

Rouwbrief Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959) zij was getrouwd met Theunis (1889-1961) 
 
16

Adam Piers Elsinga LC 25-05-1963 
 
17

A. de Jong Sietsma LC 11-07-1983 overl. adv. 
 
18

Advertentie Leeuwarder courant 05-05-1917, 25-jarig huwelijksjubileum Klaas Terpstra en Japke van der Wal 
 
19

Overlijdens advertentie Ale Miedema, Friesche courant 21-07-1943 
 
20

Overlijdens advertentie Evert Wijma Ned. Dagblad 16-03-1972  
 
21

Boekomslag In 's Levens opgang (Seerp Anema) 
 
22

Bekendmaking overname café Van der Leij door Mooijweer 05-12-1927 
 
23

Advertentie Leeuwarder courant 20-11-1920 café Jannes Mooijweer 
 
24

Felicitatiekaartje (achterzijde) Oeno van der Laan en echtgenoot 
 
25

Felicitatiekaartje (voorkant) Oeno van der Laan en echtgenoot 
 
26

Ondertrouwkaart Johannes Joostema en Sijmentje Meerstra 
 
27

J.S. Miedema en S Hiddema 35 j huw jub LC 10-4-197 
 
28

Overlijdensakte Cornelius Tallman (Kornelis Tolman) 
 
29

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968) 
 
30

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968) 
 
31

Overlijdensadvertentie Aaltje Kuiper (1924-2017) 
 
32

Overlijdensadvertentie Sake Faber  
 
33

Overlijdensadvertentie Dirkje Bierma 
 
34

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker (1893) 
 
35

Ondertrouwkaart Hendrik J. Hoekstra en Antje S. Miedema.  
 
36

Overlijdensadvertentie Albert de Vries 
 
37

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker 
 
38

Overlijdensadvertentie Goffe Jensma 
 
39

Overlijdensadvertentie Hein Haarsma 
 
40

Overlijdens advertentie Andries Zoodsma 
 
41

Overlijdens advertentie Dirkje Hendriks Tulner 
 
42

Ondertrouwkaart Wijbe bij de Leij en Antje de Jong 
 
43

Overlijdensadvertentie Hendrik de Valk 
 
44

Christoffel Schotanus, Siebren (Sijbren) Landstra 
 
45

Overlijdensadvertentie LC van Klaas Cornelis Runia (1921) 
 
46

Overlijdensadvertentie Jacob Fokkema (1933)  
 
47

Huwelijksadvertentie Klaas Cornelis Runia en Siebregje Brok  
 
48

Huwelijksadvertentie Meersma en Nammansma (1914) 
 
49

Ondertrouw advertentie Van der Meer - Schuiling 
 
50

Ondertrouw advertentie Jan Rabius en Trijntje de Vries 
 

    1 2 3 Volgende»

Ga naar de bovenkant