Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 90     » Zie Galerij

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959). Zij was getrouwd met Theunis (1889-1961) 
 
2

Trouwboekje Theunis Noordstra - Trijntje Staphorsius 
 
3

Rouwbrief Trijntje Noordstra-Staphorsius (1898-1959) zij was getrouwd met Theunis (1889-1961) 
 
4

Adam Piers Elsinga LC 25-05-1963 
 
5

A. de Jong Sietsma LC 11-07-1983 overl. adv. 
 
6

Advertentie Leeuwarder courant 05-05-1917, 25-jarig huwelijksjubileum Klaas Terpstra en Japke van der Wal 
 
7

Overlijdens advertentie Ale Miedema, Friesche courant 21-07-1943 
 
8

Overlijdens advertentie Evert Wijma Ned. Dagblad 16-03-1972  
 
9

Boekomslag In 's Levens opgang (Seerp Anema) 
 
10

Bekendmaking overname café Van der Leij door Mooijweer 05-12-1927 
 
11

Advertentie Leeuwarder courant 20-11-1920 café Jannes Mooijweer 
 
12

Felicitatiekaartje (achterzijde) Oeno van der Laan en echtgenoot 
 
13

Felicitatiekaartje (voorkant) Oeno van der Laan en echtgenoot 
 
14

Ondertrouwkaart Johannes Joostema en Sijmentje Meerstra 
 
15

J.S. Miedema en S Hiddema 35 j huw jub LC 10-4-197 
 
16

Overlijdensakte Cornelius Tallman (Kornelis Tolman) 
 
17

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968) 
 
18

Tjitske (Jessie) Wetterauw (1874-1968) 
 
19

Overlijdensadvertentie Aaltje Kuiper (1924-2017) 
 
20

Overlijdensadvertentie Sake Faber  
 
21

Overlijdensadvertentie Dirkje Bierma 
 
22

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker (1893) 
 
23

Ondertrouwkaart Hendrik J. Hoekstra en Antje S. Miedema.  
 
24

Overlijdensadvertentie Albert de Vries 
 
25

Overlijdensadvertentie Jantje Freerks Bakker 
 
26

Overlijdensadvertentie Goffe Jensma 
 
27

Overlijdensadvertentie Hein Haarsma 
 
28

Overlijdens advertentie Andries Zoodsma 
 
29

Ondertrouwkaart Wijbe bij de Leij en Antje de Jong 
 
30

Overlijdensadvertentie Hendrik de Valk 
 
31

Christoffel Schotanus, Siebren (Sijbren) Landstra 
 
32

Overlijdensadvertentie LC van Klaas Cornelis Runia (1921) 
 
33

Overlijdensadvertentie Jacob Fokkema (1933)  
 
34

Huwelijksadvertentie Klaas Cornelis Runia en Siebregje Brok  
 
35

Huwelijksadvertentie Meersma en Nammansma (1914) 
 
36

Ondertrouw advertentie Van der Meer - Schuiling 
 
37

Ondertrouw advertentie Jan Rabius en Trijntje de Vries 
 
38

Huwelijksadvertentie Jan van der Weide en Antje Reisma 
 
39

Aanneming familienaam Haitsma.  
 
40

Gerben Scheepstra (1898-1981) 
 
41

Gerben Scheepstra (1898-1981) 
 
42

Werk van Gerben Scheepstra (1898-1981) 
 
43

Werk van Gerben Scheepstra (1898-1981) 
 
44

Froukje Scheepstra - Elzinga (1905-1995) 
 
45

Huurcontract van het tjalkschip De Jonge Evert (1842-1847) op naam van Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1849) 
 
46

55 jaar huwelijk echtpaar Marcus Auke Bokma en Trijntje Runia 
 
47

35 jaar huwelijk Douwe Runia en Hijke van Dijk 
 
48

40 jaar huwelijk Douwe Runia en Hijke van Dijk 
 
49

Persoonsbewijs Geertje Postuma (1914-1996) 
 
50

Persoonsbewijs Geertje Postuma (1914-1996) 
 

    1 2 Volgende»

Go to Top