Zo langzamerhand worden de dagen alweer korter en dat geeft weer energie om andere dingen te doen dan in de zomer. Maar in de zomer hebben we niet stil gezeten, zij het dat alles dan wat op een lager pitje staat, achter de schermen blijven we actief met Minnertsga Vroeger (MV). Vandaar een overzicht van de activiteiten en wat ons nog te doen staat.

Grafzerken
In 2005 zijn alle grafzerken – ruim 600 – op het kerkhof op foto vastgelegd. Al die foto’s stonden al op de website van de Vroegere Bewoners maar een groot gedeelte was nog niet van bijschriften voorzien en konden daarom ook niet worden doorzocht. Voor de zomer is de aparte website van Vroegere Bewoners ingebouwd in de website MV. Toen dat goed werkte hebben we de foto’s van de grafzerken van bijschriften voorzien en gekoppeld aan de familiegegevens. Dit project is in de afrondingsfase; nog ruim 50 foto’s moeten nog van een bijschrift worden voorzien en worden gekoppeld.

Foto’s
Gelukkig komen van diverse kanten foto’s binnen die een plaats mogen krijgen in de beeldcollectie van MV. We proberen de foto’s eerst zo snel mogelijk te beschrijven, te archiveren en dan in de beeldcollectie te plaatsen. Van Kornelis Wijngaarden kreeg Aalzen de Haan een aantal foto’s mee van het transportbedrijf fa. Joostema & Wijngaarden en via ‘âld-Minnertsgeaster’ Dooitze Zwart kregen we foto’s aangeleverd van Leendert Bekius. Een aantal van het materieel van het loonbedrijf Bekius en een paar andere foto’s die een prachtig beeld geven van het dorp uit vervlogen tijden. Verder veel digitale foto’s die ons van verschillende kanten zijn toegestuurd. Ze staan inmiddels allemaal in de beeldcollectie, maar er ligt nog een hele voorraad die nog verwerkt moeten worden en ook nog in de beeldcollectie een plaats moet krijgen.

Curiosa

Via een bekende verkoopsite is dit wandbordje aangekocht voor een paar euro. Nadat de koop gesloten was, werd het verhaal van het wandbordje ook duidelijk. De verkoper woont in Harderwijk en het wandbordje kwam uit de nalatenschap van zijn ouders. Zijn oma kwam oorspronkelijk van Minnertsga, zo vertelde de verkoper. Die woonde met haar man in Assen. Het bleek te gaan om  Durkje Hijlkema (1901-1997) en Hinne Reitsma (1902-1958). Naar alle waarschijnlijkheid komt het wandbordje uit de inboedel van verkoper zijn opa Hinne en oma Durkje. Via whatsapp stuurde de verkoper nog een paar mooie foto’s van zijn opa en oma die inmiddels ook op de website MV staan.

Nadat een foto van het wandbordje op de Facebook-pagina van MV stond, reageerde ‘âld-Minnertsgeaster’ Sietse Kuipers. Hij had nog een tegeltje van Minnertsga en een reclameasbak van de fa. Joostema & Wijngaarden. Sietse heeft deze twee stukken curiosa geschonken aan het dorpsarchief MV. Wij hebben de stukken beschreven en de herkomst erbij vermeld en vervolgens zorgvuldig verpakt in een archiefdoos. De foto’s van de stukken (voor- en achterkant) staan op de website MV en als we een keer een expositie organiseren, dan laten we al deze mooie dingen in het echt zien.

En dan zomaar in de vroege ochtend, een aantal weken geleden, hangt er bij mij in Dokkum een klerenhanger van de fa. Chr. Schotanus aan de buitenkant van de brievenbus. Van Bauke Tuinhof had ik een foto van de klerenhanger gekregen, “dizze meist wol hawwe” schreef Bauke. Dat is mooi want deze is toch weer anders dan de vijf die win al hebben. “Wannear kin ik him ophelje” vroeg ik. Dat hoefde niet want de klerenhanger was bij zijn broer in Dokkum. “Die komt him wol efkes bringen” en zo hing de fa. Schotanus in alle vroegte aan de brievenbus bij huize-Bouma.

Afspraken
Voor de komende tijd staan er ook afspraken gepland om bij bewoners en oud-bewoners foto’s en verhalen op te halen. Want ook de verhalen van vroeger zijn belangrijk om te bewaren. Al met al krijgen we een prachtig en omvangrijk dorpsarchief waar we met z’n allen ‘grutsk op wêze kinne’.

Binnenkort hebben we weer overleg met onze collega-vrijwilligers van de Stichting Bildts Aigene om kennis en wetenswaardigheden met elkaar te delen en plannen te maken voor de toekomst.

En zo blijven we bezig.

Gerryt Bouma