Regelmatig plaatsen we meer foto’s in de beeldbank die wij krijgen toegestuurd of die wij mochten scannen. Maar op de achtergrond zijn Aalzen en ik met nog veel meer dingen bezig. Aalzen is, samen met zijn vrouw Hanny, op tournee met zijn lezing over de melkrijder van vroeger en nu en Gerryt doet dat met zijn verhaal over de vroegere middenstand van Minnertsga.

Hieronder een overzicht wat we meer doen:

 1. Spul Betty van der Weide Rabobankfoto’s teruggebracht (gescand)
 2. Spul van Hessel en Rinske Miedema foto’s teruggebracht(gescand)
 3. Foto’s van Cornelis Wijngaarden foto (gescand) J&W
 4. Foto’s naar Klaske Kampen teruggebracht (gescand) Reünie Oranje
 5. Twee foto van Jolande de Vries gekregen voor Minnertsga vroeger (gescand)
 6. Foto’s geregeld voor Fam. Oegema Lange Dijk m.b.t. tot Lontpleats
 7. Foto’s teruggebracht naar R.R. Post Hegebuorren (gescand)
 8. Nog foto’s voor Gerrit Bouma (portretten)
 9. Foto’s teruggebracht naar Siem Wendela- Bonga (gescand)
 10. Dia van Ineke Walda gekregen m.b.t. verbouwing in 1989 gemaakt door Wietze Hoekstra, moeten nog gescand worden
 11. Verzoek van Johannes Zoodsma om foto’s te beschrijven en te scannen van zijn moeder en vader Wally en Jacob Zoodsma
 12. Onderzoek naar ramen van Rabobank. Verzoek Nico Zonderland voor informatie glas in lood raam van voormalige Rabobank. Glas in lood raam staat momenteel bij G. Terpstra en wil plaatselijk belang herplaatsen in het MFA.
 13. Nog naar Jaantje Sytsma naar aanleiding van presentatie “Minnertsga Vroeger”. Ze heeft nog films en oude foto’s.
 14. Verbouwing bankgebouw in 1963 beschrijven en in beeld brengen.
 15. Foto’s gescand uit nalatenschap Akke Vogel-Hoekstra (916-2017) De helft is bewerkt en beschreven.
 16. Foto’s gescand uit nalatenschap Aafke Faber-de Groot (1923-2019). Meer dan de helft is bewerkt en beschreven.

 

Projecten Aalzen:

 1. Foto’s van dhr. Aan Bijlsma foto’s terug gebracht, (gescand) eigen project melkrijders.
 2. Archief van de Melkweg te Bolsward digitaal vastleggen.
 3. Onderzoek in Tresoar naar melkritten van de oude F.C . Fabrieken.
 4. Interview gehad met Siem Wendela- Bonga.
 5. Interview gehad met fam. Bijlsma in Stiens- Britsum.

Projecten Gerryt:

 1. Inventariseren documenten en overpakken in zuurvrije archiefdozen en omslagen
 2. Foto’s beschrijven, archiveren en publiceren beeldbank (doorlopend)
 3. Voorwerpen inventariseren, fotograferen en publiceren

Toekomstplannen:

 1. Organiseren van een inloopmiddag/avond over Minnertsga Vroeger in de Doarpsfinne
 2. Documentaire (video) maken met als werktitel: Op sokken in slach troch it doarp fan eartiids
 3. Middenstand in beschrijven en in beeld brengen