De oude foto’s en ander documentatiemateriaal van Minnertsga die op de website van Stichting Bildts Aigene zijn te bekijken, worden overgeheveld naar de website van Minnertsga Vroeger. Daarmee ontstaat een scheiding van de dorpsarchieven van de echte Bildtdorpen en Minnertsga. De gemeentelijke herindeling van vorig jaar is de reden dat er een scheiding komt. Het voordeel hiervan is dat zowel het aigene van het ‘Bildts Aigene’, als die van het ‘Minnertsgeaster Eigene’ op deze manier wordt versterkt.

Een tijdlang was een dependance van het vroegere Bildts Dokumintasysintrum in de bibliotheek in Minnertsga gevestigd, maar na de opheffing van plaatselijke bibliotheek zijn alle documentatiespullen overgebracht naar de bibliotheek in St.-Annaparochie.

Op dit moment vertegenwoordigen Aalzen de Haan en oud-Minnertsgaaster Gerrit Bouma het dorpsarchief binnen de Stichting Bildts Aigene. Over de scheiding zegt Aalzen de Haan: “It is krekt in Brexit yn it lyts, mar it hat gelokkich gjin gefolgen yn de gearwurking mei de Stichting Bildts Aigene. Wy geane op deselde foet fierder sa wy dat no ek dogge. It konvenant wat eartiids sletten is tusken de doe besteande gemeente it Bildt, de bibliotheek en it Bildts Dokumintasysintrum bliuwt foarearst fan krêft”.

Oud-Minnertsgaaster Gerrit Bouma is oprichter en eigenaar van de website Minnertsga Vroeger. “Mooi dat de Minnertsgeaster foto’s en dokuminten no op ien plak te besjen binne. Ik ha my altiid in hoeder fielt oer it Minnertsgeaster erfguod binnen de Stichting Bildts Aigene. Mei dizze stap kinne de Bilkerts wurkje oan harren Bildts aigene en Aalzen en ik, mei help fan oare Minnersgeasters, oan it eigene fan ús doarp”, aldus Gerrit Bouma.

De officiële overdracht zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart a.s. om 16.00 uur in het MFA De Doarpsfinne in Minnertsga. Vanaf 15.30 uur is er een foto-expositie te bekijken en zullen (oude) films te zien zijn.

Hebt u nog foto’s die u wilt laten scannen voor “Minnertsga Vroeger”, dan kunt u deze vrijdags meenemen naar het MFA. Want hoe meer foto’s en documenten over Minnertsga van vroeger binnenkomen, hoe beter het beeld van vroeger in herinnering kan blijven.