In het aprilnummer 1976 van de dorpskrant Nijs út eigen doarp, publiceerde Fred Brandsma – lid van de redactie en grote animator achter het uitgeven van de dorpskrant – een artikel over de politie toen en nu. Officieel had het artikel de titel: Politie in Minnertsga toen en nu. Omdat er tussen 1976 en nu anno 2012 ontzettend veel veranderd is in de structuur en organisatie van de politie, heb ik de titel enigszins aangepast. Het artikel is te mooi om het in de kast te laten liggen, vandaar dat het hier weer nieuw leven in wordt geblazen en nu met een paar foto’s er bij.

Hieronder het artikel van Fred Brandsma.

Omstreeks het jaar 1600 werd hier de orde gehandhaafd door een schout en deze regelde tevens, met de kerkelijke autoriteiten, de uitdeling van de geldelijke opbrengst aan de weduwen van een stuk land. Dit gebeurt heden ten dag nog, alleen is de schout vervangen door een politieman.

Café van K. de Vries (1925)

Tot plusminus 1900 was niet bekend wie in Minnertsga lijf en goed van de bevolking beschermde, maar toen werd hier ene Kees de Vries geplaatst, later aardappelhandelaar en caféhouder. Daarna kwam veldwachter Gras. Deze nam het niet zo nauw met de vrouwtjes, z’n uniform maakte dan ook grote indruk. Minder populair was hij bij de mannelijke bevolking; die hebben hem min of meer het dorp uit geknuppeld. Zijn opvolger, veldwachter Boersma, was een zeer gemoedelijk man maar kon niet met de burgemeester opschieten en dat is minstens zo erg.
Veldwachter (Red. Teake) De Jong, die omstreeks 1918 de functie vervulde, woonde in het eerste huis van Stoarmbuorren (Langedyk). Elke zaterdagmorgen moest hij van Minnertsga naar Sexbierum lopen om de secretaris verslag uit te brengen over de gebeurtenissen in Minnertsga.

Veldwachter Teake de Jong

Hij stelde de secretaris dan ook voor het niet meer te doen, waarop deze hem vroeg wie dat uitmaakte. De Jong werd toen zo kwaad, dat hij de man min of meer aan zijn revers het bureau over trok. Het liep met een sisser af omdat de burgemeester het wel met hem eens kon zijn. De Jong hield wel streng de hand aan de sluitingstijden van de cafés; hij werd dan ook snel bevorderd tot chef en overgeplaatst naar Sexbierum.
Veldwachter Kuiken moest in 1944 onderduiken vanwege zijn ondergronds verzet tegen de Duitsers. Na zijn politietijd heeft hij een trekker boven op zich gekregen en is verongelukt. Veldhuis was de eerste rijkspolitieman in Minnertsga. Oppewal, die na hem kwam, heeft meegedaan aan de grote kraak van de gevangenis van Leeuwarden in de oorlog. Zijn opvolger Timmermans was uitstekend in het africhten van honden. Politieagent Van der Sluis zal iedereen nog wel kennen, die was zeer populair in het dorp. ‘Waarom steekt u uw hand niet uit?’ vroeg hij iemand eens. Hij stelde deze vraag bij Mooie Paal en als je daar je hand moet uitsteken heb je aan het eind van de bocht een lamme arm. Zegt de fietser: ‘Als u hier één de hand uit ziet steken dan mag u mij een bekeuring geven’. Zegt de agent: ‘Bent u de vader van Geertje?’. ‘Rij dan maar door!’. Jong agentje, leuke dochter . . . . begrijpelijk.
Agent Meinema was hier tot 1972. En nu, vier jaar later is er sinds kort weer een rijkspolitieman in ons dorp. Het is opperwachtmeester J.G. Buitenga, wonende aan de Vikarijbuorren 33. Hij is tot nu toe de jongste opperwachtmeester van Friesland en zelfs een tijdje de jongste met die rang van Nederland

Agent Timmermans

geweest.

Wanneer u problemen heeft, kunt u altijd zijn telefoonnummer 05187-678 bellen. Hij zal dan, uiteraard wanneer hij dienst heeft, u graag helpen en direct komen als dat nodig is. Wanneer hij geen dienst heeft wordt uw klacht direct doorgegeven aan Sint Annaparochie of de meld- en regelkamer in Leeuwarden. Er is altijd wel een politieauto in de buurt, die binnen de kortste keren bij u voor de deur kan staan.
A.B. (Fred Brandsma)