Situatie 1995 – 1996

Zie > Google Maps
Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 404
1931: 425
1953: Miedleane 21

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B, 606
1887: Minnertsga, sectie B, 606
2021: Minnertsga, sectie G, 589

Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend.

Jelte Kuipers
Jacob Brok
Dirk Meersma
Klaas Meersma
Bonne Meersma (zoon van vorige bewoner)

Situatie 2008