Situatie oktober 2010

Zie > Google Maps

Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 356
1931: 379
1953: Haitsmaleane 3

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B, 248 en 248
1887: Minnertsga, sectie B, 248 en 249
2021: Minnertsga, sectie G, 395

Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend.

Weduwe Jan van Assen, eigenaar in 1832, zij woonde zelf in Aalsum
Wijbe Jorrit Bierma en Lutske Goffes Jensma, waarschijnlijk direct na hun huwelijksvoltrekking in de zomer van 1838. In december 1853 verhuisde het gezin naar Holwerd.
Willem Renzes Brems en Neeltje Johannes Douma vestigen zich in april 1854 vanuit Genum.
Johannes Wijngaarden en IJzaakje van Wijngaarden, vestiging waarschijnlijk direct na hun huwelijksvoltrekking in mei 1901. Zij zijn 12 mei 1927 vertrokken naar Sexbierum.
Jan Bruinsma, vestiging vanuit Oosterbierum op 12 mei 1927. Vertrokken 9 mei 1935 naar Metslawier.
Bote Jukema en Fetje Greevelink, vestiging vanuit Oosterbierum. Na overlijden van Bote (dec. 1949) trouwde Fetje in september 1953 met Siebe Reins Faber.
Siebe Reins Faber en Fetje Greevelink
Rein Siebes Faber
Siebe Reins Faber
Familie Thomas

Dienstbodes die op deze boerderij hebben gewerkt zijn: Afke Been, Geertje Baarsma, Beitske Meerstra, Heiltje Wagenaar, Sijtske Travaille en Jantje de Boer.

 

Situatie omstreeks 1998

Situatie 2021 (foto Alice Dijkstra)

Situatie 2021 (foto Alice Dijkstra)