Situatie 2008

Zie > Google Maps

Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 122
1931: 122
1953: Scheltingawei 6

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B, 416 en 415
1887: Minnertsga, sectie B, 416 en 415
2021: Minnertsga, sectie B, 2878

Op de kadastrale kaart van 1832 en 1887 is het pand nog niet ingetekend.

Situatie 1832

Watze van der Wal heeft het pand in de jaren ’20 van de vorige eeuw laten bouwen. Hij was van 1914 – 1918 paardenslager. Later is hij een varkensmesterij begonnen.

Watze van der Wal en Froukje Martens Hoekstra, 1920 – 1930 (omstreeks)

Okke de Roos en Pierie de Vries

Familie Meersma

Jappie Bosgra (timmerbedrijf)

Situatie omstreeks 1955 (3e pand rechts)

Situatie 1995 – 1996

Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods.

Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods.