Situatie omstreeks 1950

Zie > Google Maps
Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 408 en 409 (12 juni 1952 gecombineerd)
1931: 429 en 433
1953: Miedleane 17

Kadaster
1832: Pand komt nog niet voor
1887: Minnertsga, sectie B, 1701 en 1702
2021: Minnertsga, sectie G, 848

Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand nog niet ingetekend wel op de kadastrale kaart van 1887. Het moet dus zijn gebouwd tussen 1832 en 1887.

Kornelis Vis, (nr. 409) mei 1927 verhuisd naar 414 (Miedleane 4)
Jakle Kuipers en Hendrikje Bouma, (nr. 409) 12 mei 1927
Redmer de Roos en Jeltje Meersma, (nr. 409) omstreeks 1929
Alle de Jong en IJntje Vogel, (nr. 409) na 1934
Fokke de Haan, (nr. 409) mei 1939
Sjoerd Meersma en Sipkje Nammensma (nr. 408)
Tjeerd Andringa en Sjoerdje (Sjoeke) Struiksma (voorste woongedeelte) 1952-1953

Situatie 1945, pand links (detail aquarel)

Leeuwarder courant 4 juli 1970

Situatie 1995 – 1996

Situatie 2008