De afgelopen tijd zijn er weer veel foto’s aan de beeldcollectie toegevoegd. Foto’s die voor het overgrote gedeelte te maken hebben met Minnertsga, maar er zijn ook foto’s geplaatst die een relatie hebben met de andere dorpen in de vroegere gemeente Barradeel. Die foto’s staan in de computer en zijn te mooi om niet te laten zien, dus die komen allemaal in het album te staan van: Buiten Minnertsga. Er staan al een aantal in.

Van Bauke Tuinhof kregen we prachtige foto’s van de brand van de kerk en toren op 3 juni 1947. Wij hadden al wel een paar van die foto’s in de beeldcollectie, maar die zijn niet echt duidelijk. Daarnaast stuurde hij ook nog enkele (digitale) familiefoto’s waar we blij mee zijn. De foto’s worden allemaal gearchiveerd en beschreven en in de database van de vroegere bewoners geplaatst. Het dorpsarchief wordt op deze wijze steeds interessanter voor de huidige en latere generaties. En zoeken naar vroegere familieleden in de database, maar ook in de beeldcollecties, is super eenvoudig.

Het project inventariseren van het archiefmateriaal, dat wordt bewaard in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie, gaat gestaag door. Inmiddels zijn ruim 800 stukken beschreven en in de lijst opgenomen. – klik hier – om de lijst te bekijken. Ook daarin gaat zoeken op familienamen of ieder willekeurig woord, snel en eenvoudig.

In het afgelopen voorjaar hebben we twee bedrijfsfilms van de familie Schuiling ontvangen. Een op DVD en de andere nog op een videoband. Met dank aan Sander Nieuwhof is de film van de videoband gedigitaliseerd. Een van de films staat al op het You Tube kanaal van Minnertsga vroeger. De andere wordt er binnenkort ook opgezet. De originele DVD en videoband gaan nu weer terug naar de familie R. Schuiling.

De videoband van de schoolmusical “Pompelmoes” uit 1994 is ook gedigitaliseerd, met dank aan het Fries Filmarchief. Deze film is gemaakt tijdens de laatste repetitie. De musical is opgevoerd door leerlingen van de Christelijke basisschool De Wizebeam. De film komt ook op het You Tube kanaal van Minnertsga vroeger. – klik hier – voor het bekijken van de films.

Heeft u zelf nog oude familiefoto’s, documenten, videobanden, films of andere spullen? Wij willen het graag bewaren voor ons nageslacht.

Dank aan de mensen die de spullen hebben aangeleverd.