In de beeldbank van het Bildts dokumintasysintrum zijn een paar prachtige foto’s te vinden van enkele familieleden Bekius. De beschrijvingen bij de foto zijn summier; misschien past er niet meer bij of is er niet meer bekend. Vooral dat laatste wekt mijn nieuwsgierigheid.

Zo langzamerhand kan ik uit veel genealogische informatie putten die ik in de loop der jaren heb verzameld van Minnertsgaasters. Van heel veel dorpelingen heb ik geboorte-, trouw- en overlijdensdatums gevonden en aan de hand van die gegevens de familierelaties gelegd. Maar gegevens zijn maar gegevens en daarmee begint een persoon nog niet te ‘leven’. Het mooiste is dan dat je ook nog een afbeelding van die personen kunt vinden. Dat lukt natuurlijk nooit van allemaal maar . . . . . . . inmiddels heb ik al een flinke fotocollectie van Minnertsgaasters bij elkaar gescharreld.

Trijntje Koopal

De werkwijze is deze keer anders om; aan de hand van de foto’s uit het Bildts dokumintasysintrum heb ik de familiegegevens opgezocht want in mijn eigen gegevens kwam ik niet veel Bekius’en tegen. In het verleden hebben de oud-Minnertsgaasters Gosse Vogel ( 1924 – 1998) en Dooitzen Zwart de bevolkingsregisters van Minnertsga in lijsten uitgetikt. Daaruit blijkt dat er tot 1862 geen Bekius’en voorkomen in Minnertsga.

Dat veranderde in 1876 toen Trijntje Koopal trouwde met Doeke Bekius die eerst haar zwager was, want Doeke was eerst getrouwd geweest met Trijntje haar oudere zuster Rinske. Doeke trouwde in 1872 met Rinske, een dochter van de (brood)bakker Reimer Sjoerds Koopal die zijn bakkerij aan de Hege Buorren had.

Doeke en Rinske woonden in St. Annaprochie. Doeke was arbeider en was wat een ‘gernierke’. Zij kregen één kind; dochter Akke die in 1873 werd geboren. Rinske overleed op 16 juli 1875. Doeke is dan 24 jaar en hij blijft dan achter met zijn kleine meid van nog 2 jaar. Doeke zijn schoonzuster Trijntje Koopal wordt zijn tweede echtgenoot. Zij trouwden op 24 februari 1876. Doeke is dan volgens de aktegegevens winkelier. Het echtpaar settelde zich in Minnertsga en kreeg acht kinderen:

  1. Reimer (1876 – 1936)
  2. Sijbrigje (1878 – 1940)
  3. Jouke (1880)
  4. Sjoerd (1883 – 1966)
  5. Jitske (1885 – 1977)
  6. Jan (1889 – 1959)
  7. Leendert (1891 – 1967)
  8. Wiltje (1894)

Doeke staat in 1883 weer te boek als arbeider en later als gardenier. Hij is in 1933 overleden in Leeuwarden. Trijntje overleed in juni 1935.

Reimer Bekius onderweg in Sexbierum (?)

Riemer Bekius (1) trouwde in 1903 met Trijntje Groeneveld. Reimer ventte met textiel in Minnertsga en omstreken. Eerst deed hij dat met de hondenkar en later met paard en wagen tot hij uiteindelijk ook een winkel aan de Stasjonsstrjitte (nr. 3) had. Reimer en Trijntje kregen drie kinderen: Baukje, Tine en Doeke. Reimer overleed na een langdurige ziekte op 16 maart 1936 in Zuidlaren. Volgens het handelsregister had hij een handel in kleding en kruidenierswaren. Na zijn overlijden hebben zijn dochters Tine en Baukje de winkel voortgezet. Beide dochter waren toen ongehuwd en stonden in Minnertsga bekend als de gezusters of dames Bekius, maar ook werden zij wel ‘woltsje en katoentsje’ genoemd heb is wel eens gehoord. Tine en Baukje hebben de winkel gehad tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw. Tine trouwde op latere leeftijd en emigreerde in 1979 naar Amerika.

Sijbrigje Bekius (2) bleef ongehuwd. Jouke (3) trouwde met Martha Rosendal, Sjoerd (4) trouwde met Janke Homsma, Jitkse (5) trouwde met Bote Posthumus, Jan (6) trouwde met Connelia van Dijk, en Wiltje (8) trouwde met Grietje Bleeker.

Sijbrigje Bekius

Leendert (7) trouwde op 17 mei 1913 met Trijntje van Tuinen. Leendert was eerst venter waarmee hij de kost te verdiende, maar in 1920 stichtte bij een voermanderij (loonbedrijf) aan de Ferniawei 12. Leendert en Trijntje kregen twee kinderen: Doeke (1914 – 1983) en een naamloos kindje dat slechts korte tijd heeft geleefd. Leendert overleed in mei 1967 en Trijntje in maart 1973.

Doeke werd geboren op 16 maart 1914 in Minnertsga. Hij trouwde met in juni 1947 met Aaltje Krol. Zij kregen vier kinderen: Leendert, Richtje, Jochum en Jan. Jochum en Jan hebben het loonbedrijf van hun ouders voortgezet en is nog steeds actief in Minnertsga en verre omstreken.

 

 

 

Bronnen: Bildts Dokumentasysintrum, Leeuwarder Courant (Krant van Toen), Dooitze Zwart, Ondernemers Vereniging Minnertsga 1954 – 2004