Sinds januari dit jaar hebben al ruim 15.000 bezoekers dit blog over de Minnertsga vroeger bekeken. Het bijzondere hieraan is dat bijna de helft van de bezoekers buitenlanders zijn. Vooral Amerikanen zijn goed vertegenwoordigd. 

In de loop der jaren, ja eeuwen, zijn er veel mensen uit Friesland dat er in 1954 een boekje verscheen van de hand van J.D. Wildeboer met de angstaanjagende titel: Friesland verliest zijn kinderen.

Ook uit de oude gemeente Barradeel zijn veel bewoners geëmigreerd naar onder andere Amerika.

Op de website Oud Tzummarum zijn een aantal foto’s te vinden van Barradeelsters die hun vaderland hebben verlaten om een nieuw begin te maken. Wellicht zijn er nog lezers van dit blog die herinneringen hebben dat zij met hun ouders zijn geëmigreerd. Vandaar de oproep aan die mensen die nog foto’s hebben van familieleden die aan de andere kant van de oceaan een nieuw bestaan hebben opgebouwd. 

Ik zou graag een scan van die foto’s willen ontvangen om het verhaal en de dorpsgeschiedenis van Minnertsga en omgeving ‘levendiger’ in beeld te brengen. 

U kunt uw verhaal, herinnering, foto of een ander document sturen naar minnertsgavroeger@gmail.com

Rechts: Leeuwarder Courant 1927. Klik op afbeelding voor groter beeld.