Op vrijdag 4 oktober a.s. organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp Staten en Stinzen in Friesland.

De lezing zal worden verzorgd door de oud-burgemeester Kollumerland c.a. Bearn Bilker, voorzitter van de stichting Staten en Stinzen (ww.statenenstinzen.nl). Daarnaast is Bilker een kenner van het Koninklijk Huis en publiceert hij regelmatig een opiniestuk in het Friesch Dagblad.

U bent van harte welkom in dorpshuis It Waed in Sexbierum aan de Skoalstrjitte 12 in Sexbierum. De lezing begint om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 uur open.

Toegang is vrij.