In de gevel van het pand Hege Buorren 3 zit in de uitloop van de dakgevel aan elke kant een gekrulde siersteen met de teks(en) ‘Anno 1917’. Wordt daarmee gesuggereerd dat de woning toen gebouwd is of stond de woning er al veel eerder? Wat zeker is dat in dit pand vroeger een SPAR-winkel was gevestigd en dat er een mooi verhaal bewaard is gebleven van mevrouw Winsemius-Boonstra (1929-2017) over die tijd dat zij daar met haar man een aantal jaren een SPAR-winkel hebben geëxploiteerd.

Hege Buorren 3 [foto Aalzen de Haan, juni 2019]


Maar eerst even een stukje geschiedenis over het pand zelf. Op de kadastrale kaart uit 1832 staat op deze plaats een pand. Het pand staat dan op naam van de gardenier Jacob Sietzes Duimstra (1785-1855). Mogelijk dat het oude pand in 1917 is afgebroken en er een (deels) nieuw pand is gebouwd. Ik heb een oude prentbriefkaart van omstreeks 1900 met het zicht op de Hege Buorren, maar de fotograaf staat net iets te ver zodat het hier bedoelde pand niet op de foto staat. Jammer . . . . want dan hadden we de gevels van voor en na 1917 met elkaar kunnen vergelijken. Vanaf 1920 tot 1952 heeft Hendrik Haarsma (1882-1953) er gewoond met zijn vrouw Akke van der Leij. Hendrik was schoenmaker en uit het verhaal van mevrouw Winsemius-Boonstra blijkt dat hij ook een schoenenwinkel had.

Verhaal van mevrouw Winsemius-Boonstra
“Nu zal ik me dan maar eens schrap zetten en proberen het geheugen wat op te frissen. Als je daar mee bezig bent komen de eerste jaren van je huwelijk weer boven. Het was een mooie maar ook moeilijke tijd. We zaten ook nog met de naweeën van de oorlog en iedereen had het niet zo breed. Veel dorpsgenoten (de wat ouderen) verkochten thee, koffie en waspoeder waar ze mee op pad gingen.

Jaap Winsemius voor de SPAR-winkel in 1955

Het was begin 1952 toen we trouwplannen maakten en om dan voor onszelf een winkel te starten. Het oude familiebedrijf Winsemius (aan de Meinardswei) was failliet gegaan en min man Jaap had thuis bij zijn ouders in het schuurtje een kleine voorraad kruideniersartikelen, wat met venten aan overgebleven klanten werd verkocht. In maart 1952 hoorden we dat de familie Haarsma het schoenenwinkeltje naast bakker Feenstra wilde verkopen. Het leek een geschenk uit de hemel. We konden voor ons zelf beginnen. Met hulp van een oom werd het pand gekocht en konden we plannen maken. De “SPAR” werd onze leverancier en de verbouwing kon beginnen. In mei zijn we getrouwd en begin juni 1952 is de winkel geopend.
Jaap ging nog steeds boekjes ophalen bij klanten die ver buiten het dorp woonden en dan hielp ik in de winkel. Wat een verandering: van het Diaconessen[zieken]huis in Leeuwarden achter de toonbank in ons Sparwinkeltje. We woonden in het kleine kamertje naast de winkel maat toen onze eerste dochter geboren was, in de achterkamer. Deze was veel groter en door onszelf opgeknapt. In die tijd kwam ook de winkelsluitingswet: ’s avonds om 6 uur en woensdagmiddag dicht. Personeel hebben we niet gehad, alleen is Sjieuwke Stapert me komen helpen nadat Anneke (de tweede dochter) was geboren. Het was mij toen wel eens wat te veel en de verdiensten waren ook niet zo geweldig. We hebben heel wat afgeploeterd van ’52 tot ’57.
Hierna besloten we de zaak te verkopen. Dat is gelukt en zijn we naar de Noordoostpolder gegaan. Deze polder stond toen aan het begin van haar ontplooiing. We hebben niet meer een eigen zaak gehad maar Jaap heeft zich helemaal gegeven in het opstarten van een nieuw bedrijf in Espel, samen met de eigenaar, waar we nu nog contact mee hebben.
Toch heb ik prettige herinneringen aan Minnertsga. Bakker Feenstra woonde naast ons, aan de andere kant het Verenigingsgebouw in beheer was bij Fetzen-Anne Braaksma. Tegenover ons was de slagerij van Van der Wal. De foto die ik mee stuur is gemaakt door een onbekende fotograaf. Deze was op een bord geplakt en is van september 1955. Vande binnenkant van het huis heb ik helemaal geen foto’s. Jammer!
De mensen die er na ons hebben gewoond waren Meindert en Maartje Hofstra als ik het goed heb. Die verkochten wat huishoudelijke artikelen naast het werk wat hij deed. Weer later was het een peuteropvang en dan houdt mijn informatie op.”

Aldus het verhaal van mevrouw Winsemius-Boonstra (1929-2017) en met dank aan Dooitze Zwart toen hij bezig was een boek te schrijven over de middenstand en bedrijvigheid in Minnertsga.

NB. Jaap (Jacob) Winsemius is geboren op 18 maart 1928 in Minnertsga als zoon van Pieter Bernardus Winsemius (1899-1060) en Aafke Antje Hijlkema (1899-1986). Hij had twee oudere broers en twee jongere zussen. Jaap is op 17 december 1979 overleden. Zijn vrouw Tine is geboren op 3 september 1929 in Rinsumageest en op 29 augustus 2017 overleden. Beide liggen begraven op de algemene begraafplaats in Ermelo.

Bronnen:
Ondernemers Vereniging Minnertsga 1954 – 2004, Dooitze Zwart (april 2004).
Beeldcollectie www.minnertsgavroeger.nl