Aalzen heeft van verschillende dorpsgenoten weer heel veel materiaal ontvangen voor het dorpsarchief. Alle stukken worden geïnventariseerd en beschreven. Het materiaal is dan snel terug te vinden in het archief. Hartelijk dank voor deze spullen. We zullen er goed op passen.

Als u zelf ook spullen thuis heeft die de moeite van het bewaren waard zijn; laat het ons dan even weten.

 

1 Begroting en uitleg film “Doarp” van Henk Penninga.
2 Boekje folkstelling
3 Boekje met financiële verslagen Nijs ut eigen Doarp” van 75 t/m 2000.
4 Notulenboek Plaatselijk belang vanaf 1969.
5 Pamflet betinking brân op 3 juni 1997.
6 Aanvulling op lezing van Gerlande Hermane ût Minnertsgea (1456)
7 Reclamefolder Oudheidkundige vereniging Barradeel.
8 Programmaboekje betinking brân op 3 juni 1997.
9 Uitnodiging voor open huis nieuwe SRV-buurtwinkel.
10 Kaart “Wegwijs” in Barradeel.
11 Zwart inleg map met diverse stukken van Plaatselijk Belang Minnertsga.
12 Krant van “De Bestimming”in 2018.
13 Programmaboekje van De Bestimming”in 2018.
14 Statuten Nocht en Wille Minnertsga.
15 Schilderij “Great Lammema” boerderij wijlen Sjoerd van der Schaar nu Klaas van der Schaar.
16 Notulenboek gereformeerde jeugdraad van 1977 t/m 1994 en diversen.
17 Reglement op administratie der kerkelijke goederen uit 1870.
18 Twee foto’s over brand Minnertsga 1947 door de heer R.R. Post
19 Foto clubreisje en de namen van de heer J. Stapert.
20 6 foto’s over de melkauto in winter van 1979 van de Heer A. Vrieswijk
21 Flesopener Minnertsga van Mevr. M. Wolbers.
22 Mevr. T van Dijk 2 distributie stamkaarten van haar vader R. van Dijk.
23 Tjibbe Feenstra videoband “Dokter Pompelmoes” 1993.
24 Twee foto’s van “de Tille” (huis van schoenmaker de Vries) in Minnertsga ook van Tjibbe Feenstra.
25 15 tal foto’s van de heer S. Wendela- Bonga over melkvervoer in Minnertsga e.o.
26 2 foto transportbedrijf Vrieswijk.