Deze foto (kopie) heb ik al een aantal jaren in mijn collectie zitten, maar de namen had ik er niet bij. Enkele weken geleden heb ik de foto maar eens op de Facebook pagina van Minnertsga vroeger gezet. Er is flink gereageerd door de ‘vrienden’ van Minnertsga vroeger.

 

In eerste instantie was ik er van uitgegaan dat het de dansclub moest zijn. Maar de namen die nu bekend zijn wijzen in de richting van de toneelvereniging. Een aantal mannen hebben een snor en het lijkt wel of die niet allemaal even echt zijn. In die zin past de foto beter bij een toneelvereniging dan een dansclub. Het lijstje met namen is niet compleet en sommige namen zijn ook niet 100% zeker. Dus aanvullingen of verbeteringen zijn welkom.

Toneelvereniging-01

 

 1. Wouter de Roos
 2. Dirkje Bloembergen-Van der wal
 3. ?
 4. Bouwe de With
 5. Bauke Kuipers
 6. Pietje van der Meulen
 7. Ammarens Lanstra-De Boer
 8. Tetje Nammesma, vrouw van Jan de Roos (of Marje Vogel)
 9. ?
 10. Aaltje Tilstra, vrouw van Wouter de Roos of is het de vrouw van Nijholt
 11. ?
 12. Boersma
 13. Jantje de Roos, zus van Wouter de Roos (of Anne de Jong)
 14. Jacob Nijholt (kapper)
 15. Jannie (Jannigje) Kuipers of Ietje van der Lei
 16. Douwe de Jong
 17. Roel Bloembergen
 18. Jan de Roos