Van een collega kreeg ik onlangs een paar oude foto’s uit de nalatenschap van Jacob Pieters Herrema (1864-1926) en Jintje Sijtses Douma (1866-1943). Maar . . . . . . net zoals bij zoveel foto’s: wie staan er allemaal op?

Slechts twee namen zijn bekend; de vrouw rechts met oorijzer is Jintje Sijtses Herrema-Douma (18) en de tweede van links op de voorste rij is haar dochter Jantje (29). Wie zijn de andere dames en heer?

Groep-dames-en-heer-nalatenschapHerrema

 1. Klaaske Spoelstra, vv Hein Stellingwerf (melkhandelaar)
 2. Fokje Miedema, vv Andries Vrieswijk
 3. IJTje Dijkstra, vv Cornelis Vrieswijk
 4. Willemke Kikstra, vv Lou Bijlsma
 5. Klaske Oberman, vv Ane Reitsma
 6. Anne Winsemius, vv Gauke Reitsma
 7. Hendrikje de Jong, vv Jan de Valk
 8. Mieke ?, vv Albert Ketellapper
 9. Lieuwkje Westra, Johannes Posthumus
 10. Nieskje, vv Herke Meersma
 11. Baukje Engga, vv Kornelis Wijngaarden
 12. Willemke Lautenbach, vv Anne Stellingwerf
 13. Janke Homsma, vv Sjoerd Bekius
 14. Janke ?, vv Douwe de Jong
 15. Reintje ?, vv Jan Bruinsma
 16. overbodig nummer
 17. Maartje Heeringan, vv Rinse Terpstra
 18. Jintje Sijtses Douma 1866 – 1943, vv Jacob Pieters Herrema
 19. Anne ?, vv Rein Feenstra
 20. Sybrigje Bekius
 21. Wypkje Posthumus, vv Loepke Visser
 22. Jitske Bekius, vv Bote Posthumus
 23. Jikke Joostema, 1870 – 1961, vv Rients Baukes Tuinhof (of Cobe vv Jan Bosse volgens boekje zie hieronder)
 24. Afke Boersma, vv Sjoerd de Groot
 25. vrouw van Ds. G. Brouwer (Gerf. predikant 1934-1945)
 26. Gorsina van den Voren – Grootenboer, vv burgemeester B. Anema
 27. Cornelia van Dijk, vv Jan Doekes Bekius
 28. Hijke Fortuin, vv Hilbrand Dijkstra
 29. Jantje Herrema 1889 – 1946, vv Sjoerd Swart
 30. Trijntje Vrieswijk, vv Age Knol
 31. ? huishoudster bij Jacobus Zwart
 32. Antje Steinfort 1880-1952, vv Johannes Vogel
 33. Bartele Kramer, in 1946 vertrokken naar Canada

 

Reacties verwerkt:
04-05-2015: Henny Rondaan-Stallinga, naam nr. 1
04-05-2015: Antje Bosma-Wiersma, naam nr. 32
04-05-2015: Tina Blaauw-Tuinhof, naam nr. 23 en 33
06-05-2015: Henny Rondaan-Stallinga, naam nr. 1 aangevuld
25-05-2015: Overige namen overgenomen uit Minnertsgea lykas it wie en nea wer wurde sil, blz. 91
10-11-2015: nr. 7 meisjesnaam De Jong toegevoegd.
21-10-2016: Willem Zuidema, namen 4, 9, 12 en 25 aangepast.
26-01-2019: Abe de Roos, naam 13 aangepast.

NB. Dit is de Gereformeerde vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’. Waarschijnlijk is de foto gemaakt tijdens het uitstapje door Friesland op 22 juli 1939 (bron: notulen 6de jaarvergadering 30 november 1939).