Naar aanleiding van het bericht over: Minne Vis, 25 jaar in dienst van de PTT kwam een leuke reactie van Jet (Jetske) Vis. Na die reactie volgde een wisseling van e-mailberichten waarbij zij ook een paar foto’s mee stuurde. Die foto’s zijn aan dit blog toegevoegd met aanvullende gegevens van het gezin Minne Vis en Antje Muller.

Minne Vis is geboren op 29-10-1879 in Minnertsga als een zoon van Dirk Vis en Neeltje Grond. Minne

Minne met dochter Jetske

trouwde op 18 juli 1903 in Barradeel met Antje Muller. Antje was geboren op 25 mei 1879 en was een dochter van Johannes Hendriks Muller en Jetske Johannes Schotanus.

Minne en Antje kregen vijf kinderen:

  1. Dirk, geboren 1904
  2. Jetske, geboren in 1907, overleden in 1969
  3. Johannes, geboren 1910 en overleden in 1912 in het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden
  4. Johannes, geboren 1913, overleden 1943 (doodgeschoten). Hij was getrouwd met Lena Manrho (1910-1965)
  5. Sipke, geboren 1918, overleden 1976. Hij was getrouwd met Baukje Herrema (1920-2004)

Jetske nam vanaf haar 27ste de zorg voor haar moeder op zich toen die een hersenbloeding kreeg en daarna bedlegerig werd. Moeder Antje overleed op 17 oktober 1953.Jetske heeft het postagentschap van haar vader overgenomen. Vader Minne overleed op 29 januari 1964.

Jetske Vis

Jetske ging verschillende keren naar het vakantieoord van de PTT in Ootmarsum. Dat was een fraaie villa die in 1932 was gebouwd door de plaatselijke bier- en limonadefabrikant. In 1943 kocht de PTT de villa en richtte het in als vakantieoord voor haar werknemers.

Jetske tijdens de receptie van haar 40-jarig ambtsjubileum. Naast haar staat haar broer Dirk en zittend achter de tafel, Jet (Jetske) Vis die deze prachtige foto’s ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

 

Tijdens 40-jarig ambtsjubileum

 

 

 

 

 

 

 

Jetske Vis met nichtje Jet