Aalzen is op bezoek geweest bij Siem Wendelaar Bonga om foto’s te bekijken van de ‘molkeriderij’  van vroeger toen de boeren de melk

Op de vrachtauto Siem W. Bonga en Siepie Helder.

verzamelden in bussen. Die melkbussen werden (2x/dag) opgehaald bij de boer om die vervolgens af leveren bij de melkfabriek in Dronrijp. De foto’s mochten worden gescand voor de website Minnertsga vroeger. Weer ene mooie aanwinst voor de dorpsgeschiedenis.

Heeft u ook nog mooie foto’s? Laat het ons even weten want we willen het digitale dorpsarchief graag uitbreiden.