Steeds meer mensen sturen foto’s naar Minnertsga Vroeger voor plaatsing in de beeldbank. En iedere keer ben ik weer blij verrast wat er op de foto’s staat. Iedere inzender krijgt van mij een bedankje voor de moeite die hij of zij heeft gedaan om weer een stukje geschiedenis van Minnertsga te delen met anderen. Want als die foto’s in de beeldbank staan, kunnen ook anderen meegenieten van de prachtige beelden en de herinneringen die daarbij boven komen.

Vlnr: Johannes Mulder, Theo Binnema en Pieter de Groot

Vlnr: Johannes Mulder, Theo Binnema en Pieter de Groot

Om aan te kondigen dat er weer nieuwe foto’s aan de beeldbank zijn toegevoegd, plaats ik een van die foto’s op Facebook van Minnertsga Vroeger. Dan zien meteen bijna 900 vrienden dat en vaak worden gelijk op gereageerd. Dat gebeurd ook met een foto die ik van Wopke Klaver had gekregen waarop Johannes Mulder, Theo Binnema en Piet de Groot staan als zij aan het uienrooien zijn. Een paar reacties waren: ‘Ik sjoch Johannes noch mei syn prûmke’s yn ‘e mûle’, ‘sjoch no ris . . . buorman Johannes’, ‘dat is een mooie foto van mijn pake’, ‘ik herinner mij de overal noch en de kraaien die als vogelverschikkers op z’n tuin hingen’. 

Wopke Klaver stuurde mij meer foto’s die nu allemaal in de beeldbank staan. Van de familie De Groot had ik nog niet veel familiegegevens uitgezocht, maar inmiddels is er al wat meer bekend. Die familiegegevens komen ook in de database te staan van Vroegere bewoners. De foto’s worden dan gekoppeld aan de betreffende vroegere bewoner van ús doarp.

Abe de Roos stuurde mij deze week ook een paar prachtige foto’s van zijn familie. En iedere keer bij het openen van de mail, ben je dan blij verrast en zeker bij de foto van de tjalk Friso die in de havenkom ligt. De foto is niet alleen mooi omdat de tjalk er prominent op staat, maar het geeft ook een prachtig beeld van de zijgevel van de woning waar vroeger de Hannema’s woonden en het pand er naast de bakkerswinkel van Plat. Volgens mij is de foto op een zondagmiddag gemaakt; de familie op de tjalk heeft de zondagse kleren aan en voor de etalage van de bakkerswinkel hangt een gordijn of zo’n ouderwets papieren zonnescherm (balastore)wat je met een koordje op en neer kon doen.

Tjalk Friso: Vlnr: Jan de roos, Tetje Nammensma, en hun zonen Wouter en Rintje

Tjalk Friso: Vlnr: Jan de roos, Tetje Nammensma, en hun zonen Wouter en Rintje

Van de familie De Roos staan er al behoorlijk wat gegevens in de database van Vroegere bewoners. Ook de foto’s De Roos worden aan de vroegere bewoners gekoppeld. Zo ontstaat er langzamerhand een mooi digitaal archief waar onze oude dorpsbewoners weer een gezicht krijgen.

Op een van de foto’s die Abe de Roos mij toestuurde staat een groep mannen en een vrouw in een portiek, zo lijkt het wel. Abe zegt niet te weten wat het jaartal van deze foto is en ook niet ter gelegenheid waarvan de foto is gemaakt. Op een naam na, heeft Abe wel de namen erbij genoemd. De naam juf Hibma brengt mij op het spoor van een foto die ook in de boeken van Dooitze Zwart voorkomt. Die heb ik hier ook bij gedaan. De foto van Abe is waarschijnlijk gemaakt op 1 juni 1921 toen juf Hibma 25-jarig jubileum vierde. Juf Hibma was onderwijzeres aan de Openbare Lagere School. Op de foto is overigens het oude schoolgebouw te zien van de Christelijke Lagere School. Op het moment dat de foto is gemaakt, was het pand eigendom van Pieter Gerrits Bierma die er een koffiehuis in had en later is er een groetenpakhuis met winkel van de gemaakt. Weer later heeft Meersma er een supermarkt in gehad.

Achter vlnr: meester Terpstra (niet zeker), Klaas van der Weide, juf Hibma, Kees Bonnema, douwe de Valk, ?. Voor Ide Westra, Jan Sikkema, Wouter de Roos en Jarig Wetterauw

Achter vlnr: meester Terpstra (niet zeker), Klaas van der Weide, juf Hibma, Kees Bonnema, douwe de Valk, ?. Voor Ide Westra, Jan Sikkema, Wouter de Roos en Jarig Wetterauw

Omdat de Openbare Lagere School toen werd verbouwd, is dit oude schoolgebouw tijdelijk gebruikt en zo kwam het dat juf Hibma hier haar 25-jarig jubileum kon vieren. Zij was per auto van huis gehaald en het muziekkorps van Tzummarum speelde er een welkomstlied. ’s Middags werden er kinderspelen gehouden met traktatie en was er een heuse draaimolen. ’S Avonds was er feest op in de versierde zaal boven het café van Jannes Mooiweer (hoek Meinardswei – Stasjonstrjitte). De man met het witte baard, Wouter de Roos, is ook herkenbaar op de onderste foto waar hij in de deuropening staat. Abe noemt meester Terpstra, de man die links staat op de achterste rij. Maar dat is volgens mij niet juist. Meester Terpstra was een lange slanke man en lijkt helemaal niet op de man op andere foto’s waar meester Terpstra op staat.

 

25-jarig onderwijzersjubileum juf Hibma, Openbare Lagere School in juni 1921

25-jarig onderwijzersjubileum juf Hibma, Openbare Lagere School in juni 1921

Alle foto’s van Wopke Klaver en Abe de Roos staan in de beeldbank. Hartelijk dank voor het toezenden.