Galt Bloembergen zijn ‘pake’ Gjalt (1875-1958), had met zijn broers een timmerbedrijf in de Friese Wouden. Toen ze een opdracht kregen in Tzummarum, besloot Gjalt in deze omgeving te blijven en vestigde zich in de Mieden, aan de westkant van Minnertsga. Hij begon op 1 mei 1911 een timmerbedrijf in Minnertsga en werkte erbij als weger bij de laad- en losplaats midden in de dorpskom waar toen nog de haven aan toe liep. 

Gjalt Bloembergen met zijn vrouw Aurelia van Mourik en de kinderen Roel en Rinske. Foto omstreeks 1912.

Gjalt Bloembergen met zijn vrouw Aurelia van Mourik en de kinderen Roel en Rinske. Foto omstreeks 1912.

Na de verkoop van de boerderij Groot Hermana en daardoor het uitéénvallen van de percelen van deze boerderij, besloot Gjalt rond 1911 een laag stuk grond te kopen vlakbij de ingang van boerderij Groot Hermana. Hij hoogde de grond op met onder andere stobben, die uit Leeuwarden vandaan kwamen. Hierop bouwde hij een woonhuis met werkplaats. Dit was het eerste huis dat op die streek na de verkoop van Groot Hermana werd gebouwd. Later volgde de rest. Eerst ten westen en daarna ten oosten en zuiden hiervan. De singel van Groot Hermana liep eerst nog langs de noordzijde van dit huis. Achteraf gezien was de ophoging met deze stobben niet zo’n succes want in latere tijd kregen de bewoners hierdoor last van zwamvorming zodat het hout in het onderste gedeelte van het huis verrotte.

Zijn zoon Roel hielp mee in het bedrijf en nam in 1929 de zaak van zijn vader over. Roel verhuisde per 12 mei 1929 van de Skoalstrjitte 10 naar de Hermanawei 13 en Roel zijn vader ging naar de Skoalstrjitte 10.

Leeuwarder courant 1912

Leeuwarder courant 1912

In 1961 runde Roel samen met zijn zoon Gjalt het bedrijf. In die 10 jaar daarvoor werden voor de Woningstichting veel huizen gebouwd en ook daarna zette dit door met de bouw van de huizen in de P.B. Winsemiusstrjitte en de Collot d’Escurystrjitte (rond 1965) en daarna de huizen in de Vikarijbuorren en De Kamp met vlak daarvoor in 1976 de koopwoningen aan de westkant van de Tilledyk. De winstgevendheid van de bouw voor de Woningstichting was niet erg hoog maar dit werd gecompenseerd doordat Gjalt zoveel mogelijk huizen voor de winter wind- en waterdicht bouwde en deze in de normaal rustige winterperiode dan aftimmerde zodat ze dan ook nog werk hadden.

Rechts de timmerwerkplaats rond 1960

Rechts de timmerwerkplaats rond 1960

In het voorjaar van 1963 vond een grote verbouwing plaats aan de Hermanawei 13. Het woonhuis werd verhoogd en de werkplaats opnieuw opgebouwd. Een tegenvaller was dat de muur van de werkplaats tijdens de bouw een keer omwaaide door een storm. Dit gebeurde op een zondag zodat ze niet bezig waren met de bouw.

In 1965 werd Gjalt Bloembergen, samen met zijn vrouw Neeltsje, eigenaar van het bedrijf. Op 2 januari 1968 werd het bedrijf veranderd in een N.V., zodat bij een eventueel faillissement de privé-eigendommen niet zouden worden verbeurd. Gelukkig heeft dit niet plaatsgevonden. Datzelfde jaar werd het pand aan de Meinardswei 38 gekocht. Voor 1960 was hierin de timmerzaak en wagenmakerij van de familie Helder gevestigd. Dit pand was in handen van de strijkgeldschrijvers Leendert Bekius en Uilke Fortuin. Er werd gezegd dat, als Gjalt niet zou toehappen, het pand aan een ander zou worden verkocht. Gjalt besloot het pand te kopen en vestigde hierin de werkplaats en een winkel o.a. in DHZ-artikelen. Soms was de aanlevering van hout op vrachtwagens qua ruimte een probleem omdat gelost werd bij een bushalte. De buschauffeurs maakten hier geen probleem van, ook al omdat ze wisten dat ze tijdens de stop welkom waren in de werkplaats voor een praatje en een bakje koffie. Ze maakten hier dan ook geregeld gebruik van. Op 6 september 1972 werd de NV veranderd in een BV.

In 1979 werd het pand aan de Meinardswei nummer 38 verkocht. De overdracht tussen de verkoper (Bloembergen) en de koper (fa. Bosma uit Sit. Annaprochie) vond plaats op 23 oktober 1979. Het jaar daarvoor werd in het najaar een gedeelte van de ZPC-loods aan de Stasjonstrjitte verkocht door de ZPC aan het bouwbedrijf Bloembergen en het andere gedeelte aan Sipke Wiersma uit Minnertsga. De uiterlijke leveringsdatum werd gesteld op 1 januari 1979. De werkplaats en winkel werd hierheen verplaatst. Ook werd in augustus 1979 hun woonhuis met loods aan de Hermanawei 13 verkocht aan de gemeente Barradeel. De familie Bloembergen had een huis gebouwd aan de Scheltingawei gebouwd, waar ze nog meer dan 24 jaar hebben gewoond, voordat ze naar Sint Annaparochie vertrokken. Hier wonen ze nu nog.

De BV werd op 19 december 1991 verkocht en heeft dus meer dan 80 jaar een bestaan gekend in Minnertsga.De ambachtslieden, die verscheidene jaren bij dit Bouwbedrijf hebben gewerkt zijn, onder andere:

Bij Roel Bloembergen: W. Boomsma, Jac. W. Haagsma, Jan H. Dijkstra, T. Terpstra, H. Woutstra.

Bij Gjalt Bloembergen: L. Schiphof, Jac. Stapert, Jan Holwerda, Jan Plat, N. Sinnema, G. Jensma, D. Binnema, A. Posthumus, Jan Posthumus, P. Vis, Cees Bruinsma, T. Boomsma, P. Ennema, J. Groeneveld, Jan Jeltema.

Met dank aan Dooitze Zwart (Leeuwarden) voor de tekst en Gjalt Bloembergen (St. Annaparochie) voor zijn verhaal.