Het is volop zomer in Minnertsga als de fotograaf van het weekblad Fan Fryske Grûn een rondgang door het dorp maakt om een geschikte foto te maken. Fan Fryske Grûn was een geïllustreerd familieweekblad dat iedere vrijdag verscheen. 

De fotograaf treft twee mannen aan op een bankje ergens in het dorp. De mannen hebben – zo te zien –  al een aantal levensjaren achter de rug. Lopen ze tegen de tachtig? Het lijkt er wel op, hoewel . . . vroeger leken de mensen op jongere leeftijd veel ouder dan tegenwoordig. Ondanks dat het volop zomer is, zitten de mannen flink in de kleren. Een manchester broek aan, de linker persoon zelfs nog in een dikke winterjas zo lijkt het wel. 

Bij de foto in het weekblad is ook een gedicht geplaatst dat ons op het spoor zet dat we hier met mannen op leeftijd hebben te maken. 

Sterke jonkheid – mooie dromen,
’t Leven gaf ze, en heeft genomen:
Veel versleet en scheen vergaan;
Maar ’t verleden krijgt weer leven,
Als de hand begint te beven
Aan het eind der lange baan.
Wat elk aan ervaring gaarde,
Die na jaren won in waarde,
Wiss’len zij met zacht gepraat;
Al het nieuwe wordt gemeten
Met wijsheid, die zij weten,
En ’t verleden geeft de maat!

Maar wie zijn deze mannen nu? Van de linker persoon op het bankje heb ik de naam kunnen achterhalen en die komt ook voor in mijn genealogisch onderzoek naar Minnertsgaasters. De oude man links is Johannes Kornelis Jensma, de ‘oerpake’ van o.a. Sipke, Pieter, Pietje, Trieno, Trijntje Groeneveld. Om maar even enkele nazaten te noemen. 

Johannes Kornelis Jensma is geboren op 25-05-1858 in Minnertsga. Johannes is overleden op 10-08-1947 in Minnertsga, 89 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 25-02-1888 in Barradeel met Pietje Miedema, 19 jaar oud. Pietje is geboren op 01-01-1869 in Stiens. Pietje is overleden op 06-05-1934 in Minnertsga, 65 jaar oud. 

Dus  . . . . . als we van juni 1938  terugrekenen naar de geboortedatum van Johannes, dan blijkt dat Johannes op de foto 80 jaar oud is. Nou, dat is ook wel te zien. Hierna staat een fragment van het nageslacht van de oude baas. Het nageslacht is omvangrijker, maar dat is wat te veel van het goede om hier in dit bericht te vermelden.
Kinderen van Johannes en Pietje:

1 Cornelis Johannes Jensma, geboren op 13-05-1888 in St. Jacobiparochie.
2 Freek Johannes Jensma, geboren op 16-06-1890 in Minnertsga.
3 Frederika Johannes Jensma, geboren op 01-01-1893 in Minnertsga.
4 Mettje Jensma, geboren op 26-03-1895 in Minnertsga.
5 Stientje Johannes Jensma, geboren op 24-11-1899 in Minnertsga.
1.1 Cornelis Johannes Jensma is geboren op 13-05-1888 in St. Jacobiparochie, zoon van Johannes Kornelis Jensma (zie 1) en Pietje Miedema. Cornelis is overleden op 28-06-1974 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Cornelis begon een relatie met Aaltje Zwager. Aaltje is geboren op 13-12-1892 in Firdgum. Aaltje is overleden op 04-10-1965 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
1.2 Freek Johannes Jensma is geboren op 16-06-1890 in Minnertsga, zoon van Johannes Kornelis Jensma (zie 1) en Pietje Miedema. Freek is overleden op 09-01-1981 in Minnertsga, 90 jaar oud. Freek trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1916 in Barradeel met Antje Zoodsma, 22 jaar oud. Antje is geboren op 03-09-1893 in Minnertsga, dochter van Sipke Jans Zoodsma en Maaike Tuinhof. Zij is gedoopt op 05-11-1893 in Minnertsga. Antje is overleden op 15-12-1965 in Leeuwarden, 72 jaar oud.

Kinderen van Freek en Antje:

1 Maaike Jensma, geboren op 07-10-1916 in Minnertsga (zie hierna 1.2.1)
2 Pietje Jensma [1.2.2], geboren op 14-11-1917 in Minnertsga. Zij is gedoopt op 14-04-1918 in Minnertsga. Pietje is overleden op 22-03-1973 in Minnertsga, 55 jaar oud.
3 Trijntje Jensma, geboren op 16-03-1920 in Minnertsga.
4 Johannes Jensma, geboren op 29-04-1929 in Minnertsga.
5 Sipke Jensma, geboren op 29-04-1929 in Minnertsga.
6 Frederika Jensma, geboren op 06-06-1931 in Minnertsga.
1.2.1 Maaike Jensma is geboren op 07-10-1916 in Minnertsga, dochter van Freek Johannes Jensma en Antje Zoodsma. Zij is gedoopt op 04-03-1917 in Minnertsga. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1941 in Barradeel met Sikke Groeneveld, 34 jaar oud. Sikke is geboren op 29-10-1906 in Minnertsga.
En dan vervolgens de kinderen van Maaike en Sikke Groeneveld, de ‘oerpakesizzers’ van Johannes Kornelis Jensma die ik hiervoor al vermeld heb.
Wie de buurman van Johannes is op het bankje . . . . ik weet het niet. Het zal lastig worden om die naam boven water te krijgen. Maar misschien zijn er lezers die de persoon nog herkennen. Ik ben benieuwd!