Dit jaar bestaat het Bildts Dokumintaasysintrum (BDS) 25 jaar en dat laten de mensen van het BDS niet ongemerkt voorbij gaan. Het BDS gaat dit voorjaar Op ‘e strún langs de dorpen in de gemeente Het Bildt. Het BDS wil laten zien wat er in de loop van 25 jaar allemaal aan foto’s, documenten en voorwerpen is ingebracht door de bewoners uit de gemeente Het Bildt en natuurlijk ook door mensen van buiten de gemeentegrens. Want ook buiten de gemeentegrens is nog veel Bildts-materiaal te vinden.

LOGOBDS

Kort na de oprichting van het BDS in 1990 werd een ‘afdeling’ in Minnertsga opgericht in de toenmalige bibliotheek. Minnertsgaasters voelden zich toen nog niet zo verknocht aan de gemeente Het Bildt en daarom werden ook niet veel foto’s en documenten bij het BDS in bewaring gebracht. Dat veranderde door een paar zeer actieve Minnertsgaasters die het belang er van in zagen om oude foto’s en documenten zorgvuldig voor onze nakomelingen te bewaren. In die 25 jaar is er door veel Minnertsgaaster materiaal ingeleverd dat nu goed wordt bewaard en te bekijken is in de bibliotheek in St. Annaparochie en op de website van het BDS. Nadat de bibliotheek in Minnertsga is opgeheven, is alles met betrekking tot Minnertsga overgebracht naar de bibliotheek in St. Annaparochie. Namens Minnertsga zitten Aalzen de Haan en Gerrit Bouma ‘as hoerders fan it Minnertsgeaster erfguod’ in de commissie van het BDS.

Het BDS komt zaterdag 14 maart a.s. naar Minnertsga in de Boppeslach. Daar wordt dan een expositie ingericht van bewaard gebleven materiaal uit Minnertsga en op een groot projectiescherm zullen oude filmfragmenten te zien zijn. Op ‘e stún betekent ook dat het BDS nog op zoek is naar oude foto’s en documenten uit het dorp. Dus is het die zaterdagmiddag een mooi moment om foto’s en dergelijke mee te nemen. Als u ze in bewaring wilt geven dan nemen de mensen van de commissie ze graag in ontvangst, maar u kunt ook uw foto’s direct in laten scannen zodat u de foto’s direct weer mee naar huis kan nemen. Het BDS beschikt dan over digitale kopie die ook zorgvuldig blijft bewaard en te zien is op de website van het BDS. Zo kunnen ook andere mensen meegenieten van als die oude foto’s.

BDS-scannen

Inscannen foto’s in Nij Althoenae op zaterdag 14 februari 2015

 

U bent van harte welkom op zaterdag 14 maart a.s. maar u bent ook altijd iedere woensdag welkom in de bibliotheek in St. Annaparochie want dan zitten daar mensen van het BDS die u graag te woord staan.