Naar aanleiding van de schenking van het schilderachtige raam uit het voormalige pand van de Rabobank door de huidige bewoners Gerard en Patricia Terpstra, aan het dorpsarchief Minnertsga Vroeger volgt hier een stukje geschiedenis.

 

Prachtige entree
De ouderen en de jongere ouderen zullen zich nog vast herinneren hoe de entree van de Raiffeisenbank eruitzag. De mooie glazen deuren en de plavuizen vloer. De drie loketten aan de rechterkant. En dan links de grote zwarte stoelen waarop je plaats kon nemen als je moest wachten op een gesprek met een bankmedewerker. En dan aan de oostkant van het bankgebouw het mooie gekleurde raam. Dit gekleurde raam was tijdens het wachten een lust voor het oog, vooral wanneer de zon vanuit het oosten erop scheen.

Nieuwbouw
In 1963 gaf het bestuur van de Boerenleenbank de opdracht aan architectenbureau Groenewoud-Sipma om een nieuwbouw te realiseren omdat er na de oorlog een flinke expansie was geweest voor wat betreft het aantal leden. Aannemer D. Wetterauw uit Minnertsga had ingeschreven voor de nieuwbouw voor 77.125 gulden en was daarmee de laagste inschrijver. Hij kreeg dan ook de gunning.
Van de totale kosten van de nieuwbouw moest ook een percentage besteed worden aan een kunstwerk in of om het gebouw. In Minnertsga werd besloten om een karakteristiek raam te maken wat Minnertsga en zijn omgeving symboliseerde.

Betekenis raam
Helaas is de naam van de kunstenaar die het raam gemaakt heeft niet bekend. Het raam bestaat uit vier delen nl:

  • Men zaait om vrucht te dragen (links boven).
  • De Kerk staat voor gemeenschap, saamhorigheid en eendrachtige samenwerking. De banken immers zorgden ervoor dat het gebied verder ontwikkeld kon worden (rechts boven).
  • De bootjes symboliseren onze geest en onze onderbewuste wensen en gedachten en toekomst ( links onder).
  • Tijdens het oogsten werden de vruchten van het land gehaald (rechts onder).

Het raam werd geplaatst door timmerman Klaas Mud.

Schenking raam
Na een lange reeks van fusies in het bankwezen en dus ook in Minnertsga, kwam er in 2006 een grote fusie. In dit jaar kwam de Rabobank Minnertsga bij Rabobank Noord West Friesland in Leeuwarden. Kantoorwerkzaamheden gingen in het begin nog naar Franeker maar later naar Leeuwarden. Het bankgebouw kwam in 2010 in de verkoop en werd vanaf 2012 bewoond door de familie Veen.

In 2016 kwam het pand weer in de verkoop. Het pand is toen op 18 maart 2016 aangekocht door de familie G. Terpstra.
Door de jaren heen werd het pand grondig verbouwd en is het nu een prachtige woning geworden. Zo werd ook de oostkant verbouwd. Het mooie gekleurde raam moest plaatsmaken voor een muur. Dus het raam stond een hele poos in de berging en de familie Terpstra wou het eigenlijk verkopen maar dat lukte al maar niet. Door meerdere keren gevraagd te hebben of het ook een plaats kon krijgen in het MFA de Doarpsfinne, werd er alsnog niets ondernomen. Patricia kwam op het idee om de ramen te schenken aan het dorpsarchief Minnertsga Vroeger.

Als werkgroep van Minnertsga Vroeger zijn we blij met deze aanwinst dat de ramen op deze wijze worden behouden voor het dorp. Daarom willen wij Gerard en Patricia ook heel hartelijk bedanken voor dit bijzondere schenking.

Wij wensen hen nog heel veel woonplezier in het prachtige voormalig bankgebouw.

Werkgroep Minnertsga Vroeger, Aalzen de Haan (febr. 2023)