Miedleane 21

Situatie 2008

Op de kadastrale kaart van 1832 staat op deze plaatst een pand ingetekend.

Huisnummering

1925: 404
1931: 425
1953: Miedleane 21

Bewoning en eigenaarsschap
Jelte Kuipers
Jacob Brok
Dirk Meersma
Klaas Meersma
Bonne Meersma (zoon van vorige bewoner)
Beeldcollectie

Situatie omstreeks 1995 – 1996

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]