Haitsmaleane 1

Situatie jaren ’70 (pentekening Cees Vogel)

Op de kadastrale kaart van 1832 en 1887 wordt de toegangsweg om de boerderij Miedlaan genoemd. In 1832 is het pand niet ingetekend, maar op de kadastrale van 1887 wel.

Op 29 mei 1985 ging de boerderij, toen eigendom van Arjen Sijbesma, in vlammen op.

Leeuwarder courant:

MINNERTSGA – Bij een brand in de boerderij van A. Sijbesma aan de Finne in Minnertsga zijn gistermiddag drie kalveren om het leven gekomen. Twee van de dieren zaten naast de brandende boerderij aan een pen vast. Het was de brandweer wegens de hitte onmogelijk om de dieren los te maken. Een lid van de Rijkspolitie Menaldumadeel maakte met een pistoolschot een einde aan de pijnlijke doodsstrijd van de dieren. De boerderij brandde geheel uit. De brand is ontstaan, doordat kinderen uit de buurt met vuur speelden.

De kinderen vonden een aansteker bij de boerderij. Ze zagen wat stro, waarmee een oude deur werd dichtgehouden en besloten het aan te steken. Toen ze later terugkeerden, bleek het vuurtje uit de hand te lopen en dat de vlammen snel om zich heen grepen. De brandweer van Minnertsga was snel na de brandmelding, die tien over vijf binnenkwam, ter plaatste. Hun ingrijpen voorkwam, dat de brand oversloeg naar het woonhuis, dat los staat van de boerderij. Het woongedeelte van de boerderij was overigens niet meer in gebruik. De brandweer van Sint Annaparochie rukte wel uit ter assistentie, maar hoefde niet in actie te komen.

Huisnummering

1925: 338
1931: 355
1953: Haitsmaleane 1
na 1985: De Finne 37

Bewoning en eigenaarsschap

Cornelis Hoekstra en Heintje Haagsma

Arjen Sijbesma

Beeldcollectie

Situatie begin jaren ’50

Situatie 29 mei 1985

Situatie 29 mei 1985

Situatie 29 mei 1985

Situatie 29 mei 1985

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]