Miedleane 17

Situatie 2008

Op de kadastrale kaart van 1832 is het pand nog niet ingetekend. Het staat wel ingetekend op de kadastrale kaart van 1887, dus het pand moet zijn gebouwd tussen 1832 en 1887.

Huisnummering

1925: 408 en 409 (gecombineerd 12 juni 1952)
1931: 429 en 433
1953: Miedleane 17

Bewoning en eigenaarsschap

Kornelis Vis, (nr. 409) mei 1927 verhuisd naar 414 (Miedleane 4)
Jakle Kuipers en Hendrikje Bouma, (nr. 409) 12 mei 1927
Redmer de Roos en Jeltje Meersma, (nr. 409) omstreeks 1929
Alle de Jong en IJntje Vogel, (nr. 409) na 1934
Fokke de Haan, (nr. 409) mei 1939
Sjoerd Meersma en Sipkje Nammensma (nr. 408)
Tjeerd Andringa en Sjoerdje (Sjoeke) Struiksma (voorste woongedeelte) 1952-1953

Beeldcollectie

Situatie omstreeks 1950

Situatie 1945, pand links (detail aquarel)

Leeuwarder courant 4 juli 1970

Situatie 1995 – 1996

Detail kadastrale kaart 1887

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]