Vorige maand reageerde Klaas Groeneveld op het artikel: Politie in Minnertsga vroeger en anno 1976. Zijn reactie was een hele lange maar met waardevolle informatie. Hieronder staat zijn aanvullend verhaal.

Rijkspolitie

En mooi artikel van Brandsma, en het verdient daarom een vervolg. Politieman Oppewal heeft afscheid genomen van de politie en werd schoolmeester, oa in Blije. De politieman Van der Sluis woonde op de Schoolstraat met zijn gezin. Ik denk dat zij in 1963 vertrokken. De opvolger (en Brandsma verwisselde deze twee) was politieman Jan Timmermans, die in hetzelfde huis kwam wonen met zijn gezin. Hij kwam uit Donkerbroek en vertrok later naar Garijp, en naar Damwoude. ‘

Het was toen de gewoonte steeds na 4 jaar overgeplaatst te worden, omdat je anders ’te vertrouwd werd met de bevolking”. Politieman Tjeerd Meinema werd de opvolger, en woonde op de Collot d’ Escurystrjitte. Hij ging later naar de technische recherche (sporenonderzoek). Politieman Jan Buitenga met zijn gezin kwam in 1976 . Daarna werd Schuinder verbonden aan de standplaats Minnertsga.

Op een gegeven moment liet de Rijkspolitie het verplicht wonen in de standplaats los, en werd het toezicht in de dorpen door alle politiemensen van de landgroep verricht, door autosurveillance. De Rijkspolitie werd als zelfstandig Korps (1945 – 1994) opgeheven en vormde tezamen met de gemeentepolitie de Regiopolitie. En nog sneller nadien, per 1 januari 2013, werd ook dat Korps opgeheven, en hebben we (weer) één landelijk korps Nationale Politie. De geschiedenis herhaalt zich.

Minnertsga levert een compleet politieteam, zou je kunnen zeggen. Dit vraagt enige uitleg. Ik wil namelijk toevoegen, dat uitzonderlijk veel politiemensen werden geleverd door dit dorp. Oorzaak? Evenredig door de eb en vloed, standvastig door de zware zeeklei, gezag uitstralend als de Minnertsgaaster toren. Wie zal het zeggen.

Binne Binnema

Binne Binnema

Binne Binnema, Rinsumageest, postcommandant Vlieland, Marrum, Groepscommandant Buitenpost. Schiphof, Koninklijke Marechaussee, politie Assen. Durk Posthumus, politie Zeeland. Klaas Groeneveld, Bauke Tuinhof, Geert Faber, Tinus Krol, Jan Wijngaarden, Andries de Vries, Anne Tuinhof, Henk de Roos, Jochum Zuidema, z’n zwager Sjoerd de Bos, Ennema, Hendrik Jelle Dijkstra, z’n zwager Renze Stiemsma, Jan Wagenaar (door M’ga ‘ingelijfd”…). Harm Timmermans, Piet Bergsma (Kon.Marechaussee), Ingrid van der Kolk. Het zijn er vast nog meer, en daardoor nog opvallender.

De collega’s werkten regelmatig samen in teams in Fryslân, en ze treffen elkaar nóg regelmatig in het werk, want velen zijn nog in actieve dienst. Klaas en Bauke begonnen 1 september 1969 als 16 jarige jongens bij de politie, zijn dus bezig hun 45-ste dienstjaar vol te maken, en gaan nog enkele jaren door, zoals ook de anderen nog enkele jaren moeten, vanwege de steeds hogere AOW-leeftijdsgrens ! Met plezier.

 Klaas Groeneveld

 Foto’s:

  • www. Rijkspolitie.org
  • Corrie Hofstede (Facebook 2013)