Op deze weblog heb ik al een paar keer aandacht besteed aan de postkantoorhouders familie Vis. Jetske Vis was de laatste postkantoorhouder aan de Stasjonstrjitte die het postkantoor over had genomen van haar vader Minne.

 

Op die berichten/verhalen is gereageerd door familieleden die mij nog wat foto’s hebben toegestuurd. Die foto’s horen hier eigenlijk ook een plaats te krijgen. Zo kunnen anderen ook weer meegenieten van de vroegere bewoners van Minnertsga.

Dirk Vis, postbezorger

Dirk Vis, postbezorger

Op de foto de eerste foto staat Dirk (1904 – 1974), zoon van Minne Vis en Antje Muller.

Dirk heeft korte tijd de post bezorgd in Minnertsga en omgeving. Hij staat hier afgebeeld op de motor met het kenteken B-5335. Dat kenteken is afgegeven op 2 juni 1922 aan Hessel Pettinga. Pettinga handelde in rijwielen, brommers en motoren en had zijn garage naast het pand van de Firma Schotanus.

Vorige week kreeg ik een reactie van de zoon van Dirk.

‘Ik bin de soan fan Dirk Vis dy´t as jonkje op de foto stiet. Bij pake en beppe ha ik  gauris útfanhuze. Ek holp ik bij de jierswikseling wol omkaarten te stempeljen. Wat betreft de nammen kin ik jo fertelle dat dat gauris ferkeard gong, net allinne bij mulder en muller mar ek wol mei postma en posthuma. Myn heit, Dirk Vis, hat yn 1939 mei de hân de saneamde stamkaarten makke foar Barradiel. Hij helle de gegevens út it befolkingsregister mar dat miste nogal ris in kear. Sommigen blieken neffens it register net iens te bestean. Lykwols kaam elk de stamkaart heljen omdat der letter distribúsjebonnen op te krijen wienen. De earste bonnen wienen foar sûker. Dêr wie genoch fan mar dat moast út prebeare wurde en dat slagge pûrbest want elk kocht de sûker op de bonnen’.

De foto met de plaggenhut is waarschijnlijk gemaakt tijdens een dorpsfeest. De hut heeft de

eerste prijs. Op het geveltje staat: Bezichtig deze Hut. Links op de foto staat Minne Vis de postkantoorhouder en dus de pake van de Minne Vis die zijn herinnering heeft gemaild.

Maar wie is de man rechts op de foto en waar is deze foto gemaakt?
Ik ben benieuwd of er reacties op deze vraag komen.

Hiernaast nog een foto van Sipke Minnes Vis en Baukje Herrema. Sipke Minnes was een zoon van Minne en Antje Muller. Baukje Herrema kwam van Berlikum. Zij zijn getrouwd op 1 oktober 1940.

Sipke Minnes Vis en Baukej Herrema

Sipke Minnes Vis en Baukje Herrema

Dubbelklik op de foto’s voor een vergrote weergave.

 

 

 

 

 

 

 

26-12-2013 aanvulling op dit artikel:

Bij de foto met de ‘plaggenhut’ is de man rechts op de foto Rinse Terpstra (1889-1963). Hij was getrouwd met Maartje Heeringa (1890-1985). Het echtpaar woonde in het ‘stjelpke’ aan de Scheltingawei 2 in Minnertsga. Kleinkind Anja Klug-Terpstra herkende haar ‘pake’.