Een paar weken geleden heb ik iets geschreven bij de oude ansichtkaart die door Titia Lindeboom op internet was gevonden. Een prachtig dorpsbeeld uit ver vervlogen tijden. De titel van dat verhaal was: Minnertsga op oude ansichtkaarten (deel 1). Een deel 1 suggereert dat er ook een deel 2 of meer komen. En dat had ik in het vorige verhaal dan ook beloofd. Ik had beloofd om een paar stappen richting het bruggetje ‘it heechhout’ te maken om het wat dichter bij te bekijken.

 

Daarvoor heb ik twee mooie foto’s uitgezocht. De bovenste foto is één van de oudste fotoprentbriefkaarten die ik in mijn collectie heb. Dit dorpsbeeld is rond 1900 door de fotograaf vastgelegd. Gelet op het perspectief van de foto, heeft de fotograaf waarschijnlijk zijn grote fotocamera op een schip neergezet en heeft hij dit sfeervolle beeld op de lichtgevoelige glasplaat vastgelegd. De foto is haarscherp.

Mw-1900-01-blog

Wat zien we?
In het oog springend is natuurlijk de loopbrug, it heechhout zoals die in de volksmond werd genoemd. Dit was de verbinding van de Meinardswei naar de Tsjillen. Links staat Grietje Koopmans in de deuropening. Zij ventte vroeger met bakkerswaren in het buitengebied van het dorp. Zij had dan twee korven aan een juk hangen dat op haar schouders rustte. Zo liep zij uren achtereen om bakkerswaren voor de plaatselijke bakker te verkopen om zo een klein inkomen te vergaren.

De kinderen op de voorgrond komen regelrecht uit boek Ot en Sien zo lijkt het wel. Tussen de manspersonen staat een hondenkar met maar liefst vier trekhonden er voor. Op de kar staan twee flinke houten vaten. Vermoedelijk is de eigenaar van de hondenkar een zekere Meindert Hamersma die met melk ventte. In het tweede pand rechts had Gelbrichje Miedema-Tuinhof een kruidenierswinkeltje en in het derde pand was een bakkerij gevestigd waar verschillende bakkers de oven brandend hielden. Even verderop is de flapbrug te zien die de Meineardswei met de Tilledyk (toen nog Bosdijk genoemd) verbond. De smalle vaart die onder it heechhout en de flapbrug door liep, kwam uit in de Tzummarummervaart en werd gebruikt door schippers die met pramen de goederen van de landerijen in de omgeving naar het dorp brachten om vervolgens overgeladen te worden in snikken en skûtsjes. Maar er werden uiteraard ook goederen vanuit de dorpshavenkom naar de boerderijen in de omgeving gevaren zoals turven en bouwmaterialen etc.

We gaan denkbeeldig voor de bakkerij staan; met de rug naar de flapbrug en dan zien we it heechhout van de andere kant.

Mw-1905-02-blog

Een dorpsbeeld uit diezelfde periode. Een kleurenfoto; uit die tijd? Tja, maar wel één die ingekleurd is. Dus het zijn niet de ware kleuren want ik kan mij niet voorstellen dat de dakgoten toen geel werden geverfd. Als je inzoomt op de foto is duidelijk te zien dat de afbeelding is ingekleurd. De druktechniek is de zogenaamde lithodruk oftewel steendruk. Dus geen echte foto zoals de eerste.

Links het kruidenierswinkeltje van Gelbrichje Miedema-Tuinhof en dan de steeg die nu veel breder is dan op deze afbeelding. Dan het pand van Hessel Pettinga die hier een café had met de naam ‘Het Centrum’ en later rijwielen en motoren verkocht. Daarnaast het oude pand van de fa. Schotanus dat nu veel hoger is en waar nu café – snackbar ’t Centrum is gevestigd.

Op deze afbeelding is ook duidelijk te zien dat de hoofdingang van de kerk – voorkant toren – er nog niet inzit. Vroeger ging men aan de noordzijde de kerk naar binnen en niet via de toren. Bovenop de toren nog het oude houten hekwerk. Met de restauratie van 1938 is het hekwerk vervangen door een gemetselde muur.

Bezoekers van deze website die niet, of niet meer in Minnertsga komen, kunnen altijd nog via Google View een virtueel bezoek brengen aan het dorp. En . . . . . . voor de volgende keer zoek ik wel weer een paar mooie foto’s uit. Indien u als bezoeker van deze website wensen heeft ten aanzien van bepaalde locaties, ik hoor het graag.

Wordt vervolgd!

NB. Op de foto’s in deze rubriek is een watermerk aangebracht met de woorden: Minnertsga vroeger. Dat is niet zonder reden. Ik weet dat deze foto’s zeer geliefd zijn om van internet af te halen en vervolgens per dorp deze foto’s op DVD te zetten en te verkopen op braderieën en andere evenementen waar veel mensen komen. Door dit watermerk zijn deze foto’s van Minnertsga eigenlijk onbruikbaar, want ik wil daar niet aan meewerken.