Op Minnertsga vroeger op Facebook heeft Titia Lindeboom een foto geplaats die zij aantrof op de website van Oud Tzummarum. Het is een prachtige mooie foto van de Meinardswei die omstreeks 1938 is gemaakt. Pieter Steensma, ook een Facebook-vriend van Minnertsga vroeger, reageerde op die foto. Hij herinnerde zich nog dat het betonnen brugje over de vaart een houten voorganger heeft gehad. Dus heb ik even gezocht in de collectie ansichtkaarten om een exemplaar die vanuit vrijwel dezelfde positie is gemaakt, maar wel met een flink tijd verschil.

De Meinardswei komt op oude ansichtkaarten ook voor als: Voorsteek, Lange straat, Dorpsstraat, Hoofdstraat en Voorstraat. In november 1953 stemde de gemeenteraad over de straatnamen in vroegere gemeente Barradeel. Barradeel was toen de eerste gemeente in Friesland waar alle straatnamen in het Fries op de straatnaamborden werd vermeld. Meinardswei verwijst naar het kerkgebouw welke vroeger de naam had van “Meijnardus kerke” genoemd naar de heilige St. Meijnardus.

Wat zien we op de foto hieronder? Geheel rechts staat de bakkerij van Sjoerd Boersma die later is overgenomen door bakker Luutsen Jelsma. Daarnaast de steeg waar je vroeger binnendoor naar het Greidsje, het feestterrein, kon lopen. Dan het pand waar vroeger Tjessinga in woonde die achter deze woning een chicorei-drogerij had. Later was in dit pand de groente- en fruitwinkel van Abe en Margje Vogel gevestigd. Daarnaast, de woning met balkon, was vroeger de woning van twee op een volgende burgemeesters. Eerst woonde burgemeester Lutzen Wallis de Vries er die de woning ook heeft laten bouwen. Hij werd later opgevolgd door burgemeester Bauke Annema. Daarna is de Christelijke Kleuterschool er een aantal jaren in gevestigd geweest.

Mw-1938-01

In het pand daarnaast was een kruidenierswinkeltje gevestigd van Rintsje-Klas zoals zij in de volksmond werd genoemd. Rintje van Dijk en zijn vrouw Klaske Hijlkema hadden in 1931 de winkel overgenomen van Klaske haar ouders. Het hoge pand daarnaast is nu café – snackbar ’t Centrum, maar was vroeger de herenkleding zaak van de fa. Schotanus. Net achter het betonnen brugje het kleine pandje van kaper Nijholt en links daarvan het gebouw Café Vriendschap dat later het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente werd.

En dan . . . . de foto hieronder die omstreeks 1900 is gemaakt, dus bijna 40 jaar eerder. Wat allereerst opvalt is de opslag van materiaal op de kade en een schip en een paar pramen in de havenkom. De eerste stapel materiaal op de kade is waarschijnlijk baksteen en de tweede stapel is lange turf. De kade heeft hier nog een houten rand. Op de foto hierboven is die rand van beton. Waarschijnlijk is dat in 1911 gebeurd bij herstelwerkzaamheden van de kade.

Mw-1900-03

Ten opzichte van de vorige foto, staat de bakkerij van Boersma en net niet op. Het eerste pand rechts op deze foto, is de woning van Jelle Cornelis Tjessinga die ook eigenaar was van het pand naast hem. Het zijn twee identieke panden, alleen de plaats van de voordeuren wijkt af. Jelle Cornelis had een dochter Neeltje die later met Lutzen Wallis de Vries trouwde. Toen die burgemeester werd moest er een ‘echte’ burgemeesterswoning worden gebouwd met status, dus dat werd de woning die op deze foto staat afgebroken en kwam er een woning met balkon en topgevel.

Het pand daarnaast is de kruidenierswinkel van Wouter en Trijntje Hijlkema en waarschijnlijk ligt het skûtsje van Wouter hier voor de wal. Wouter was turfschipper en zijn vrouw hield de winkel. Dan het oude pand van de fa. Schotanus. Bij een verbouwing is het dak van de woning gehaald en is er een verdieping op gebouwd en daar bovenop nog een zolderverdieping.

En dan de houten loopbrug, it heechhout, waar Pieter Steensma het over had. In het kleine pandje achter de brug woonde toen bôlekoerinster Grietje Koopmans. Links daarvan was het pand waar Johannes Vogel een houthandel had. De gevel is ten opzichte van de andere foto anders. Dit pand is waarschijnlijk verbouw toen het geschikt is gemaakt voor Café Vriendschap.

Tot zover deel 1 van Minnertsga op oude ansichtkaarten. De volgende keer nemen we enkele stappen vooruit en bekijken het brugje van wat dichterbij.

Wordt vervolgd!