Op Facebook had ik een closeup foto geplaatst van twee vrouwelijke leden van het koor de Fryske Stimmen. Daar kwamen enkele reacties op en daarom is het wel aardig om wat meer van dit koor te vermelden. Onderstaand artikel (behalve de foto’s en de namen) komt uit de Hepkema’s Courant van 19 november 1948. De tekst is qua spelling iets aangepast aan deze tijd. Mochten er nog andere foto’s zijn van dit koor, dan hoor ik dat graag.

 

“God is mijn lied” heet het christelijke zangkoor in Minnertsga. Het bestaat ongeveer 20 jaar nu en telt 55 leden, 25 dames en 20 heren. Verdere antecedenten: het zingt in de afdeling uitmuntendheid en wordt geleid door de hoogst bekwame dirigent Binnert Posthuma. Hiermee zou de kous af zijn, maar dat is het niet. Het koor is namelijk ontdekt door de radio: er is contact gekomen tussen de NCRV en “God is mijn lied”, dat op 21 april van dit jaar aan een steravond van deze omroepmaatschappij in Leeuwarden meewerkte, waarbij alle zangers in (gehuurde) Friese kostuums waren gestoken. Dit optreden ging er in als koek, vandaar dat de NCRV nu met de Minnertsgaasters in zee is gegaan voor een tournee door ons land, die 30 avonden omvat.

FryskeStimmen-01 Deze foto is gemaakt in 1947. Bovenste rij vlnr: Neeltje Joostema, Welly Burry, Hiltje Joostema, Riemke Elzinga, Tine v.d. Schaar, Liskje v.d. Ploeg, Riemke v.d. Schaar, Griet Posthuma en Sietske Burry. Tweede rij: Gerrit Elzinga, Tine van Leeuwen, Piet Elsinga, Jantje Dijkstra, Gerrit Glazema, Wally Joostema, Wietske de Vries, Gepke Smits, Klaas Andringa, Maartje Terpstra, Berend Zijlstra en Feikje Elsinga. Derde rij: Cornelia Jager, Goffe S. Elsinga, Sietske Miedema, Tjepke Smits, Geppy Faber, Piet Krol, Akke Winsemius, Hein van der Mey, Annie Smits, Tjerk Elsinga, Froukje v.d. Schaar en Klaas de Haan. Vierde rij: Idske Wijnja, Betje Wijngaarden, Eke Dijkstra, Anneke Hollenga, Rinske Jager, Antje Posthumus, Maartje Glazema, Griet Kuzema, Janny Terpstra en Klaske Norder. Voorste rij: Klaske Faber, Kobus Faber, Cornelia Hamer, Henk Woudstra, Aaltje Tjallingii, Jantje Faber, dir. Bindert Posthuma, Afke de Groot, Ale Traivaille, Pietje Jensma, Klaas Hamer, Trynke Elsinga en Jouke Jouwersma (namen van K. de Haan, P. Hengst-Jensma en K. Hamer).

 

Aan een dergelijke vocale trektocht zit onnoemlijk veel vast. In de eerste plaats zijn de leden van het koor stuk voor stuk mensen, die de hele dag hun werk hebben in allerlei prozaïsche beroepen en er maar niet zo maar eventjes uit kunnen lopen om ergens in den lande aan een steravond mee te werken. Toch is hiervoor een oplossing gevonden, wat al een kranig organisatiestukje mag heten. Voorts was er het probleem van de geadoreerde kostuums. Huren of zelf kopen? Na veel wikken en wegen besloot men de kostuums te kopen, in zoverre: de vrouw van de voorzitter P. Elzinga knipte alle 35 kostuums voor de dames, die op haar beurt haar spullen in elkaar stikten. Elke heer werd door de kleermaker een broek aangemeten. De mutsen moesten de dames zelf aanschaffen, maar de oorijzers werden weer uit de kas gefourneerd. Ze zijn van koper, want waar zou de kas gebleven zijn als hier niet met wat toneelbedrog was gewerkt?

 

Wie zijn deze dames?

Wie zijn deze dames?

En zo trekken deze Friezen nu door Nederland, van steravond naar steravond, van Den Helder tot Heerlen, van Winschoten tot Haarlem, op de planken afwisselend door het radio-koperkwartet van Fred Hausdörfer, waarmee het koor ook in enkele nummer samen gaat, terwijl het, optredend voor de NCRV, niet “God is mijn lied” heet, maar “De Fryske Stimmen”. Waarom ? Wel een kwestie van smaak bij de organisatoren van het tournee. En waarom niet? Het is een mooie reclame voor Friesland. Vijfenvijftig uit de kluiten gewassen frisse Friese vrouwen en mannen een overdaad van folklore brengend met hun statige kleren, voorbeeldig in hun zang en dat alles gepresenteerd onder de naam “Fryske Stimmen”. Bom! Daar staat het en luistert nu maar eens hoe we dat in ’ t noorden doen! Maar zij komen ook tweemaal in Friesland zelf. Op dinsdag 7 december komt er zo’n steravond met de “Fryske Stimmen” in Joure, op vrijdag 28 januari in Sneek. Zangliefhebbers, zorgt dat u er bij bent!

 

Fryske Stimmen ergens, maar waar?

Fryske Stimmen ergens, maar waar?

Tot zover het artikel in de krant. Op de 60ste verjaardag van H.M. koningin Juliana in 1969 hebben twaalf leden van het koor deelgenomen aan het defilé op Paleis Soestdijk. Verder staan er in de verschillende kranten veel aankondigen van een optreden van het koor. In de beeldcollectie op deze website zijn meer foto’s te vinden van de Fryske Stimmen. Wanneer u nog foto’s heeft of aanvullende informatie dan hoor ik dat graag.