Van verschillende mensen hebben we voor het dorpsarchief weer foto’s en documentatiemateriaal ontvangen. Het kan zijn dat het overzicht niet compleet is want ook digitaal komen van verschillende kanten foto’s binnen. In verband met de privacy zijn geen namen vermeld van de mensen die de spullen hebben ingebracht.

  • folder Nederlandse Hervormde Kerk met betrekking tot inzameling/collectie voor herbouw kerk na de brand van juni 1947 (origineel)
  • notenschrift met liederen over de kerkbrand (origineel)
  • foto vriendengroep gemaakt in verband met emigratie Sipke Vis naar Nieuw Zeeland (gekopieerd)
  • documenten en foto’s uit bedrijfsarchief fa. Schotanus (gekopieerd)
  • drie rouwbrieven en krantenknipsels familie Haima, Sipma, De Swart en De Valk (origineel)
  • muziekboek wat Douwe Elsinga vroeger heeft gebruikt op het Hinsch-orgel dat voor de brand in de  Ned. Hervormde kerk stond en twee programma’s van concerten waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de herbouw van de kerk.
  • documenten en foto’s uit nalatenschap van Gosse en Trijntje Vogel – Goodijk.
  • foto van jongerenclub Gereformeerde kerk (origineel)
  • documenten en foto’s uit nalatenschap van Sipke Miedema en Marrigje (Map) Plomp.
  • map met foto’s en teksten gemaakt door de auteur van het jubileumboek 125 jier Krislik Underwiis

Heeft u oude foto’s of ander documentatiemateriaal wat niet verloren mag gaan? Dan kunt u overwegen om het in eigendom over te dragen of in beheer te geven in het dorpsarchief. Het materiaal wordt geordend, geïnventariseerd en beschermd in archiefdozen. Via een inventarislijst is alles eenvoudig weer terug te vinden.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Aalzen de Haan 06 1385 7225 of Gerrit Bouma 06 2916 4221. Maar u kunt ook een email sturen naar minnertsgavroeger@gmail.com. Zie dorpsagenda voor openingstijden van het dorpsarchief.