Onlangs kwam ik weer eens in bezit van een bijzondere foto. Nu zijn eigenlijk alle foto’s bijzonder – maar deze foto is bijzonder omdat dit exemplaar op internet te koop werd aangeboden voor een paar euro en op de achterkant alleen een opdruk heeft van: Foto H. Pettinga – Minnertsga. Verder is er niets van de foto bekend, ook de namen niet van de twee kinderen die er op staan. Maar de opdruk op de achterkant maakte mij nieuwsgierig en de kaart past dan ook wel in de collectie van Minnertsga.

Pettinga-kinderen-resize
De kaart is dus nu in mijn bezit en ik heb inmiddels wat familieonderzoek gedaan naar de familie Pettinga want over deze familie had ik nog niet zoveel gegevens. En wellicht dat uit het onderzoek kan blijken wie de twee kinderen zijn, want dat maakt mij het meest nieuwsgierig waarbij ik moet zeggen dat ik een vaag vermoeden had.

We beginnen maar bij het begin, ten minste op het moment dat de Pettinga familie zich in Minnertsga vestigt. Jacob Pettinga (1873) is geboren in Tzummarum en trouwde in mei 1901 met Rienkje van Dijk (1875) die in Firdgum is geboren. Als hun zoon Hessel wordt geboren woont het echtpaar in Minnertsga. Jacob is dan gardenier van beroep, maar het is mij niet bekend waar het echtpaar woonde in het dorp en tot nu toe heb ik geen gegevens kunnen vinden die erop wijzen dat Hessel ook broers en/of zussen heeft gehad. Jacob Pettinga overleed in januari 1941 in Minnertsga, maar hij ligt daar volgens het grafregister niet begraven.

Hessel is geboren op 2 april 1902 in Minnertsga. Hij trad op 18 juli 1929 in het huwelijk met J.F. (Annie) Blanksma. Op 15 juli 1930 wordt hun eerst kind geboren: Frouwsina Johanna. Later wordt er nog een zoontje geboren waarvan tot nu toe de geboortedatum en de naam onbekend is. Het is alleen bekend dat zijn voornaam met een J begint. Hessel woonde met zijn gezin aan de Meinardswei, aan de westzijde pand dat nu bekend staat als cafetaria ’t Centrum.

Meinardswei-eind-jaren1930

Mogelijk dat die naam is afgeleid van het naastgelegen pand waar Hessel Pettinga vroeger een café had met de naam: Het Centrum. Maar naast zijn werkzaamheden als uitbater van het café had hij ook een handel in rijwielen en motoren en deed hij aan ‘Luxe autoverhuur’. De dorstige klant kon in het café terecht, maar voor de dorstige auto’s had Hessel ook een oplossing. Voor het café stond een benzinepomp van het merk Shell.

Met behulp van oude uitgaven van de Leeuwarder courant krijgen we nog wat meer zicht op het werk waar Hessel Pettinga mee de kost verdiende. In januari 1929, dus vóór zijn trouwen, verkoopt hij al AKAH en UNIGRO radio’s. Zijn telefoonnummer is dan 15. Later dat jaar biedt hij elektrische stofzuigers te koop en te huur aan. In 1930 staat er onder een advertentie: te bevragen bij H. Pettinga, motoren, elektrische licht- en krachtinstallaties. Hij is dan door de directeur het P.E.B. (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf) in Friesland aangewezen als erkend installateur. Op oudejaarsdag 1930 brengen Hessel en zijn echtgenote de nieuwjaarswensen over als uitbaters van Café – restaurant ’t Centrum.

Op 7 juli 1938 staat het café-restaurant in de openbare verkoop en wordt als volgt omschreven: Het Café-restaurant ’t Centrum, waarin thans verlof A, met garage, bleek en erf, staande en gelegen op zeer gunstige stand aan den hoofdweg, midden in het dorp. Op 14 juli 1938 is de finale verkoop van het pand – er is een bod gedaan van fl. 3929,00. Het pand kon op 1 augustus worden aanvaard. Wegens de opheffing van Hessel’s zijn bedrijf, bood hij ook nog wat garagegereedschappen te koop aan. Op 19 juli 1938 deelt de directeur van het P.E.B. mee dat de erkenning voor installateur van Hessel Pettinga is ingetrokken.

Uit de overlijdens advertentie van de vader van Hessel, blijkt dat Hessel naar Sneek is verhuist en dat hij enig kind was, want er staan niet meer kinderen met naam genoemd. Met het familieonderzoek was ik in de burgerlijke stand van Barradeel tegengekomen dat de moeder van Hessel op 22 december 1943 in Sneek was overleden. In de overlijdensadvertentie van moeder Rienkje van Dijk staat de straatnaam in Sneek waar Hessel en zijn gezin op dat moment wonen: Schaapmarktplein 1.

Schapenmarktplein 1 (Google Streetview)

Schapenmarktplein 1 (Google Streetview)

Via Google Streetview sta ik – virtueel vanachter mijn bureau – voor het pand. Het pand is nu croissanterie lunch-café Le Provence. Zou dit vroeger een café zijn geweest wat Hessel Pettinga overgenomen heeft? Het zou kunnen . . . . het café in Minnertsga verkocht en in Sneek een nieuwe start maken in de horeca. En jawel . . . . uit de nieuwjaarswensen in de Leeuwarder courant blijkt dat Hessel en zijn vrouw Annie de uitbaters zijn geworden van Hotel Te Strake. Ik probeer een oude foto van het hotel te googelen op internet, maar komt bij toeval een afbeelding tegen van een suikerzakje van Hotel café restaurant Te Strake met al eigenaar H. Pettinga. Het is dan een bondshotel van de A.N.W.B.

Pettinga-suikerzakjeMaar dan . . . . de foto waarmee deze zoektocht eigenlijk is begonnen. De twee kinderen op de foto zouden best eens de twee kinderen van Hessel en Annie kunnen zijn. Ik dacht eerst dat het jongens waren, maar de grootste is bij nader inzien, waarschijnlijk dochter Frouwsina Johanna en de kleinste is dan het zoontje waarvan ik alleen maar de voorletter weet. Is de foto dan een vorm van reclame-uiting? Het zou kunnen want dat zou wel passen bij datgene wat ik al sinds jaren in mijn bezit heb. Dat is namelijk een foto van een fietsbel met daarop de tekst: H. Pettinga Minnertsga. In het midden een wiel met spaken. Deze fietsbel is ooit door Geert Dijkstra uit Menaldum met een metaaldetector op Mooie Paal gevonden. Zo vallen er toch weer wat puzzelstukjes in elkaar.

BB-Fietsbel-PettingaAls laatste feiten kan nog worden gemeld dat dochter Frouwsina Johanna met een zekere R.E. Jansen is getrouwd en in 1978 in de stad Groningen woonde. De zoon J. was getrouwd met een zekere M.E. Trechsel en zij woonden toen in Leek. Met deze twee laatste feiten eindigt voorlopig eerst mijn zoektocht. Maar misschien wordt er nog eens gereageerd op dit verhaal en komen er nog eens foto’s tevoorschijn van de ouders Hessel Pettinga en Annie Blanksma. Dan is het gezin in foto’s herenigd.