Deze week stuurde Henny Hijlkema uit Franeker een foto van het gezin van haar ‘pake en beppe’ Hijlkema. Hartelijk dank hiervoor.

Vlnr: Ale Hijlkema, Walter, Piet, Eibert en Gelske Bies

Vlnr: Ale Hijlkema, Walter, Piet, Eibert en Gelske Bies

Ale Hijlkema wordt genoemd in het artikel: E-mailbericht uit 1915. Hij is een zoon van Wouter Hijlkema en Trijntje Sikkes Sikkema.

Ale is geboren op 20 mei 1895 in Minnertsga. Op 24-jarige leeftijd trouwde hij met de 21-jarige Gelske Bies die op 1 juni 1898 in Garijp is geboren.Het echtpaar kreeg drie kinderen: Walter (1923), Pieter (1925) en Eibert (1928). Ale was (turf)schipper. Zijn schip heette ‘Op Hoop van Zegen’.

Henny, de inzendster van de foto, is een dochter van Eibert Hijlkema en Tietje Hoekstra. Haar ouders zijn beide geboren in Minnertsga.

Hieronder een detailschema van de familie.

Schema-Hijlkema