Op 3 juni 1947 werd Minnertsga getroffen door een ramp. Door soldeerwerkzaamheden aan de zinken dakgoten ontstond tegen twee uur in de middag brand. Het was die dag een prachtige mooie zomerdag en overal was het kurkdroog. Het hout onder het zink raakte oververhit en binnen enkele ogenblikken was het vuur onder de leien naar de nok gekropen. Even later stonden de kerk en toren in lichte laaien.

Maand van de geschiedenis
Jaarlijks in oktober is het de Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar: Wat een ramp!

In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten. Op die 3de juni in 1947, dit jaar 75 jaar geleden werd Minnertsga getroffen door een ramp.

Rampzalige branden
De grote brand veroorzaakte ook een enorme vonkenregen waardoor er twee naastgelegen boerderijen in vlammen opgingen. Bij de bevolking ontstond daardoor ook paniek. Bewoners van huizen in de nabije omgeving gooiden hun huisraad naar buiten omdat ze dachten dat de woning in brand zou vliegen. Maar juist het huisraad vatte vlam door de vonkenregen. Aan het eind van de dag was het een troosteloze aanblik in Minnertsga.

Expositie
Over deze ramp en in het bijzonder over de kerk is een expositie te bekijken. Aan de hand van vele foto’s is een drieluik te zien: De kerk vóór de brand, de kerk tijdens de brand en de kerk na de brand. Ook is er een fragment uit de film Doarp te zien waarin een bewoner verteld over die vreselijke rampdag. Op de ‘stamtafel’ liggen allemaal berichten uit kranten van die tijd. Naast de foto’s op presentatiewanden is de expositie sfeervol ingericht. Vrijwilligers zijn aanwezig om verhalen te vertellen, maar vooral ook om verhalen aan te horen.

Kerkdienst
De driedaagse expositie wordt op passende wijze afgesloten met een kerkdienst op zondagochtend 30 oktober.

Locatie
Meinardskerk, Meinardswei 3, Minnertsga

Openingstijden
Donderdag 27 oktober. 13.00 – 21.00 uur
Vrijdag 28 oktober, 13.00 – 21.00 uur
Zaterdag 29 oktober. 10.00 – 17.00 uur

Toegang
De toegang is vrij en rolstoelvriendelijk toegankelijk.

De expositie wordt mede mogelijke gemaakt door: