Op een bijzondere manier kreeg ik onlangs twee foto’s toegestuurd waarop een jongeman staat. Op de ene foto staat hij met een transsportfiets voor een winkel. Voorop de fiets heeft hij een houten bak die op de andere foto nog beter is te zien. Ik kreeg bij de foto’s de mededeling dat de foto’s in Minnertsga zijn gemaakt. Maar wie is die jongen?

Willem-de-Vries-zoon-van-Berend-02

Daarom heb ik de inzender van de foto’s gevraagd of er ook een naam van deze jongeman bekend is. Ik kreeg bericht terug; het was ene Willem de Vries. Dat is voorlopig het enige waar ik het mee moest doen. Op de ene foto is goed te zien dat de jongeman de winkel van Van Dijk’s Bazar voorbij rijdt. De stoeppalen zijn nog net te zien. Rechts op de foto staat de muziektent. De locatie waar de foto is gemaakt, zet mij op het spoor van bakker Berend de Vries. Het pand achter het rechter schouder van de jongeman is de bakkerij en winkel van De Vries. Willem zou dan een zoon van de bakker kunnen zijn. Tot zover mijn eerste redenatie.

Van bakker De Vries is mij nog niet veel bekend. Wat ik wel weet is dat Berend de Vries op 1 september 1927 de bakkerij heeft overgenomen van bakker Klaas van Zanen. In de Leeuwarder courant is te lezen: ‘De ongetekeekende bedankt bij deze vriendelijk voor het genoten vertrouwen hem ruim 22 jaar geschonken en beveelt zijn opvolger minzaam aan. Minnertsga, 1 september 1927, K. van Zanen. Verwijzend naar bovenstaande bericht ondergeteekende, dat hij de Brood-, Koek- en Banketbakkerij van den heer Van Zanen te Minnertsga heeft overgenomen en zich als zodanig in uw aller gunst aanbeveelt. Minnertsga, september 1927. B. de Vries’. Dat is het en meer weet ik niet.

Met wie was Berend getrouwd, hoeveel kinderen had hij, hoelang is hij bakker geweest in Minnertsga en waar kwam Berend de Vries vandaan? Was hij een Minnertsgaaster? Op deze en nog meer vragen probeer ik een antwoord te zoeken.

Willen-de-Vries-bakker-van-Berend

Willem de Vries

Na enig zoekwerk stuit ik in de openbare registers op een huwelijk tussen Berend de Vries en Tjalletje Hannema. Zou dit de Berend zijn waarnaar ik op zoek ben? Het huwelijk is op 10 mei 1911 gesloten in de vroegere gemeente Wonseradeel. In de akte staat dat Berend de Vries 32 jaar is en geboren is in Beets en bakker is van beroep. Dat zou dus de Berend kunnen zijn waar ik naar op zoek ben, maar dan is hij op het moment dat hij de bakkerij overneemt van K. van Zanen in Minnertsga, ongeveer 48 jaar. Dat klinkt wat ongeloofwaardig, maar . . . . het is mogelijk.

Bij het lezen van de namen van de ouders van Tjalletje: dochter van Pier Hannema en Ruurdtje Tilstra, begint mij wat te dagen. De combinatie B. de Vries, T. de Vries-Hannema en de voornaam Ruurdtje komt mij bekend voor. Volgens mij heb ik nog een foto van een oude grafsteen op het kerkhof van Minnertsga waar die combinatie op staat. De foto is snel gevonden in één van de bijna 100 multomappen; een kwestie van goed archiveren. Het blijkt een grafsteen te zijn van: onze geliefde dochter en zuster Ruurdje, geboren 15 oktober 1912 en overleden op 12 maart 1929. Het kan haast niet anders dat deze Ruurdtje, die daar ligt begraven, een dochter is van bakker Berend de Vries en Tjalletje Hannema omdat ook de moeder van Tjalletje een Ruurdtje was. Tot nu toe passen de puzzelstukjes dus in elkaar.

Dan blijft ik nog met vragen zitten van hoeveel kinderen hadden Berend en Tjalletje, hoe heten die en wanneer zijn Berend en Tjalletje overleden en waar zijn die begraven want zij liggen niet in Minnertsga begraven. Na nog wat speurwerk kom ik er achter dat Berend op 25 juni 1953 in Joure is overleden. Hij ligt daar begraven op de algemene begraafplaats met in zijn nabijheid zijn vrouw Tjalletje Hannema die op 7 augustus 1938 is overleden en zijn tweede vrouw Fokje de Jong die op 13 juni 1981 is overleden.

Ruurdje-De-Vries-foto-1997

Dit alles geeft al wat meer zicht op het leven van bakker Berend de Vries, maar het is bij lange na nog niet compleet. Vooral het aantal kinderen en de namen zijn tot nu toe onbekend. Ruurdtje is nu bekend, maar van zoon Willem heb ik nog geen gegevens kunnen vinden. De geboorteregisters zijn openbaar tot 1902 en de kinderen van Berend en Tjalletje zijn geboren in of na 1911 geboren.

Volgens de foto is Willem in 1941 op de foto gezet, dus kunnen we aannemen dat zijn vader toen nog de bakkerij had en mogelijk inmiddels was getrouwd met Fokje de Jong. Maar met dat vermoeden houdt de zoektocht dus voorlopig even op. Als er lezers zijn die meer weten over het nageslacht van Berend de Vries dan zou ik fijn vinden als zij reageren naar aanleiding van dit verhaal.

 

 

 

 

Derde pand links de bakkerij van Berend de Vries

Derde pand links de bakkerij van Berend de Vries